Líon iontrálacha sa taifead staire: 575722 (Taispeántar anseo na 500 ceann is deireanaí.)
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 13:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
h-oidhche déaluig sé amach is thuig sé isteach cosa an duine mhairbh. Théibh sé leis an dteine iad is ba ghearr gur thuit na bróga dhíobh. Dimthig sé leis annsan is d'fhág sé an dá chois na dhiaidh ós cómhair na teine amach. Chuaidh sé féin i bhfolach amuigh is d'fhan sé ann go dtí an tráthnóna an lae bhí chughainn, Nuair eirigh an bhaintreach ar maidin scanraig sí mar cheap sí gur ith an mhuc an fear agus nár fhág sí na diaidh ach an dá chois a fuair sí ar an dteinteán. Tráthnóna an lae sin tháinig an fear isteach arís is leog se air gur driotháir don duine a bhí aréir aici ab eadh é agus go gcaithfeadh sé díol as mar gur ith an muc é. Dubhairt an bhaintreach ná raibh aici ach cúig phúint. Dárduig sé leis an t-airgead agus nfeacathas riamh é sin é.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 13:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear siúbhail ann fadó. Aon oidhche amháin bhí sé ag siubhal roimis is bhuail duine marbh leis ar thaobh an bhóthair, Bhí bróga maithe air agus dubhairt an fear siubhail i na aigne féin gur mhaith an rud dá mbeidís aige. Tosnuig sé ar iad a bhaint dá chosa ach ní thiocfaidís de i naonchor mar bhí an oidhche ag cur seaca, agus bhí cosa an fhir mhairbh réoidhte ag an sioc, Nuair ná raibh sé ar a chumas iad a bhaint de níor dhein sé aon nídh ach na cosa a ghearradh ós na glúibibh do' n duine marbh is buail sé chuige ar a ghualainn iad. Chonnaic sé solas i bhfad uaidh is dhein sé fé dhéin an tíghe, Botháinín beag ab eadh é is gan aoinne na chónnuídhe ann ach bainntreach .Leog an fear siubhail dhá chois an duine mhairbh amuich lé hais bhínn an tíghe is chuaidh sé isteach . Diarr sé loisdín na h-oidhche ar an mbaintreach is dubhairt sé ná raibh aon tslíghe aici dhó, mar go raibh cráin mhuice sa tig is go raibh eagla uirthe go n-íosfadh sí é. Dubhairt sé léi gan aon eagla bheith uirthe go radhadh sé anáirde ar an mbórd uaithi. Toilig an bhaintreach leis, is chuaidh an fear siubhail a chodladh ar an mbórd. I lár na
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 13:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear siúbhail ann fadó. Aon oidhche amháin bhí sé ag siubhal roimis is bhuail duine marbh leis ar thaobh an bhóthair, Bhí bróga maithe air agus dubhairt an fear siubhail i na aigne féin gur mhaith an rud dá mbeidís aige. Tosnuig sé ar iad a bhaint dá chosa ach ní thiocfaidís de i naonchor mar bhí an oidhche ag cur seaca, agus bhí cosa an fhir mhairbh réoidhte ag an sioc, Nuair ná raibh sé ar a chumas iad a bhaint de níor dhein sé aon nídh ach na cosa a ghearradh ós na glúibibh do' n duine marbh is buail sé chuige ar a ghualainn iad. Chonnaic sé solas i bhfad uaidh is dhein sé fé dhéin an tíghe, Bocháinín beag ab eadh é is gan aoinne na chónnuídhe ann ach bainntreach .Leog an fear siubhail dhá chois an duine mhairbh amuich lé hais bhínn an tíghe is chuaidh sé isteach . Diarr sé loisdín na h-oidhche ar an mbaintreach is dubhairt sé ná raibh aon tslíghe aici dhó, mar go raibh cráin mhuice sa tig is go raibh eagla uirthe go n-íosfadh sí é. Dubhairt sé léi gan aon eagla bheith uirthe go radhadh sé anáirde ar an mbórd uaithi. Toilig an bhaintreach leis, is chuaidh an fear siubhail a chodladh ar an mbórd. I lár na
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 12:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
priest John McKnavin of the same priest.
Taig Mac Knavin of Tenaghe priest and Cornelius O Fahy priest in No. 4724.
As for Kilcorban or Kilcorbain, there is not to be found Corban or Carban in the Martyrologies, Lanigan 421 Notes 178 and 179 quotes from the four masters at A.D. 499 ( 500 " S. Cerbanus episcopus de Feart - Cerbhain Prope Temoriam obit," and from the annals of Innisfallen; A. 500 Quias Corpain episcopic Inferte "which entries undoubtedly are concerned with the same person though Lanigan thought his want of knowing Irish is tempted to create a see of Iferte and identify it with Ardfert.
Iferte, of course, contains the preposition and the word fert (Feart) and is here equivalent to "in Feart."
(Cerbain) of the four masters.
We have as yet no authority to translate this Bishop form Tara to Kilcorban.
Father Hogan in his Onomasticon gives two references for Cill Corbain, one to the annals of L. Ce. , i . 421.
Another to O'Daly's Tribes of Ireland

* * *

Historical facts authenticated form inscriptions on tomb-stones and ancient scripts, in the grave-yard of Cill-Corbáin.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 12:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cé eile a beadh ann ach mé féin. Maith fear a Dhómhnaill arsa'n sagart. Tar annso isteach chúgham. Chuaidh agus croith an sagart braon uisge coiscreacan air. Ó faire go bráth athair arsa Dómhnall is mór an náire mé , feach an ghabhailt seo atá orm, Bhí iongadh mo cróidhe orm cad na thaobh go raibh na daoine ag teicheadh uaim ach chím anois go raibh cúis acu beith ag teicheadh . Ní h-aon nídh é sin a Dhómhnaill arsa' n sagart tiocfhair uiadh. Cheistig sé Dómhnall annsan ar conus a bhain an méid sin dó. Dinnis Dómhnall dó focal ar fhocal mar a bhain dó. Á a Dhómhnaill arsa an sagart, Dómhnall na nGéimleach a bhuail leat agus dá dtabharfá-sa aon eachtra beag dó san sgaoilfeadh sé abhaile thú fé mar a sgaoil sé abhaile an fear eile. Nuair ná raibh aon sgéal agat thug sé siúd sgéal le n-innsint duit go mbeidh cuímhne agat air fad a mhairfhir.Cuir an sagart ar mhuinntir Dhómhnaill Uí Sheaghdha agus dubhairt sé léo éadach Dhómhaill a thabhairt chuige agus thugadar. Chuir Dómhnall air a chuid éadaigh agus ghluais sé air abhaile cómh maith is a bhí sé aon lá riamh na saoghal.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 12:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
One day a long time ago I was walking over the hills and I was tired and thirsty and I came to a rock and I saw hanging out over it a pretty buch of blackberries. But they were too far out for me to reach them. So I went to the kid and said, "kid, will you go out and bring me in my bonny bunch of blackberries." "No," said the kid until you find a dog that will bite me." I wen ton till I came to a dog. "Dog," said I, "will you bite kid, for kid wouldn't bring me over my bonny bunch of blackberries." "No," said the dog, "until you find a stick that will beat me." I went along till I came to the stick. "Stick," said I "will you beat the dog. The dog wouldn't bit the kid and the kid wouldn't bring me over my bonny bunch of blackberries. "No," said the stick, "until you get fire that will burn me." I went along then till I came to the fire. "Fire," said I, "will you burn the stick?" The stick wouln't beat the dog. The dog wouldn't bite the kid, The kid wouldn't bring me over my bonny bunch of blackberries." "No," said the fire, "until you find water that will quench me." went along then till I came to the water. "Water," said I, "will you quench the fire. The fire wouldn't burn the stick,
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 12:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
homeward. We hadn't gone very far however when we were stopped by a man who said he was captain of the fairies, and that two fairy (?) were playing football that night. His team were two short and he would be very much obliged if we would help him to win the match.
We hesitated a bit because neither of us had ever kicked football before. On the other hand we were afraid to refuse, so we agreed and followed him into the fort.
The game was a hard one, but our team won, and there was great cheering and clapping and the captain came to us and thanked us forhaving won the match.
After the match it began to pour rain, and we looked for shelter. Close by we saw a barn. When we came to the door my brother said to me, "there must be going to be a dance here." There were rows of seats on each side and it was newly white-washed. There was a sack of straw at eac corner. We sat down on one of these. It must have been that we were very tired for we were soon in a deep sleep. When
(Contd on 3rd page)
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 12:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ag teicheadh uaidh. Chuadar sa tig ba ghiorra dóíbh agus nuair a ínnseadar a scéal annsan do bobhaltáladh na dóirse ar eagla go leanfadh sé iad ach níor lean. Shín sé ara an raca agus d'fhan sé ann . Bhí an Domhnach amáireach ann agus thosnui na daoine bheith ag dul go dtí an t-Aifreann. Thosnuig Dómhnall Ó Séaghdha bocht ar bheith ag dul go dtí an t-Aifreann cómh maith léo.Ach má seadh , chómh luath is tháinig sé i radharc na ndaoine bhí na daoine ag gearradh cómngar na páirceanna uaidh go tiugh, agus n'fheadar sé cad na thaobh ,é. Níorbh aon nídh an sgéal nó gur dheaghaidh sé isteach sa tséipéál agus pé méid daoine a bhí istigh sa tséipéal, bhíodar ag leagadh a chéile ag dul amach uaidhsr slíghe sa deireadh ní raibh aoinne sa tséipéal ach é féinig. Bhí an sagart sa "sacristy" ag cur culath an Aifrinn air agus nuair a chualaidh sé an fuirse ar fad sa tséipéal deirigh sé amach ar an altóir féachaint cad a bhí ag déánamh an fhuirse agus chonnaic sé Dómhnall Ó Séaghdha agus an aibíd air. Labhair sé leis agus seo mar adubhairt sé "I gcúntais Dé a Dgómhnaill Uí Shéaghdha an tú atá ann, nó an í do spirid atá ann." Dar a pháis Dia a Athair arsa Dómhnall ó Séaghdha
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 12:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ag teicheadh uaidh. Chuadar sa tig ba ghiorra dóíbh agus nuair a ínnseadar a scéal annsan do bobhaltáladh na dóirse ar eagl go leanfadh sé iad ach níor lean. Shín sé ara an raca agus d'fhan sé ann . Bhí an Domhnach amáireach ann agus thosnui na daoine bheith ag dul go dtí an t-Aifreann. Thosnuig Dómhnall Ó Séaghdha bocht ar bheith ag dul go dtí an t-Aifreann cómh maith léo.Ach má seadh , chómh luath is tháinig sé i radharc na ndaoine bhí na daoine ag gearradh cómngar na páirceanna uaidh go tiugh, agus n'fheadar sé cad na thaobh ,é. Níorbh aon nídh an sgéal nó gur dheaghaidh sé isteach sa tséipéál agus pé méid daoine a bhí istigh sa tséipéal, bhíodar ag leagadh a chéile ag dul amach uaidhsr slíghe sa deireadh ní raibh aoinne sa tséipéal ach é féinig. Bhí an sagart sa "sacristy" ag cur culath an Aifrinn air agus nuair a chualaidh sé an fuirse ar fad sa tséipéal deirigh sé amach ar an altóir féachaint cad a bhí ag déánamh an fhuirse agus chonnaic sé Dómhnall Ó Séaghdha agus an aibíd air. Labhair sé leis agus seo mar adubhairt sé "I gcúntais Dé a Dgómhnaill Uí Shéaghdha an tú atá ann, nó an í do spirid atá ann." Dar a pháis Dia a Athair arsa Dómhnall ó Séaghdha
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 11:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
A long time passed, but no word ame from the oldest or the second brother. The youngest brother suspected that all was not right with them, and determined to set out in quest of them.
So one fine day he took with him his horse, his hawk and his hound, and set forth to find what had befallen them.
He travelled the very same way that his brother had gone previously, and like them arrived at the cabin in the wood at nightfall. Seeing the door open he went in to seek shelter for the night. He was much surprised to find no one in the cabin but the white stones. However he brought in his animals, and then getting firewood soon had a warm bright fire kindled to warm himself. Then happening to look towards the door he saw the same withered old hag.
"Ride-ride-ran tá mé fuar." says she shivering.
"Come in old hag and warm yourself," says he, not at all liking the look of the old hag.
"I'm afraid of your horse and your hawk and your hound," says she, "but here's a rib of my hair and tie them." The youngest brother too the hair, but pretending to tie his animals with it threw it into the fire where it began crackling
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 11:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ó éistigidh liom seala go 'neósad mo sgéal díbh
An branar san t-éirleach a deineadh thar bár.
Ag an Áraicéin gaoithe do ghluais trí sna spéartha
O'n Sgeilg do shéid sí is andheas ó Lomáin.
Ní'l crann ná tor aitinn sa talamh in-aon áit
Nár strac sí ó céile gan aon ruainne spáis.
Do leibhéal sí an cathair is Dairbhre taobh leis,
Gan foithin ó'n spéir go uair bheag roimh lá

(II)
'S is mór an díombáh ó Chorcaig go Ráth,
Ó Bheanntráighe go Blárnain is cois Sgeilg Mhíchíl,
Ó thuaidh chun Cíll Áirne is gac cuan daingean láidir.
Gur leag sí gach fál is do bhris sí na crainn.
Níl mullóg ná maol chnoic na gleann go Mínéadain
Ná gur sgrios sí gach taobh mar a bheárfhadh an deímheas
'S an Leomhan cuthaig éachtach da dtiocfadh na ghaor súd
Do treasgaródh tréith é lag marbh gan bhrígh

(III)
Sgríobhfaimíd líne mór-dtímhcheall na h-Éireann.
Chun go bhfaighmíd fios sgéil ar gach ár agus gníomh
Na tighthe dín raobtha na gceó is na spearthaibh
Agus cuisníghe dá shéideadh agus splanncacha nímhe,
B'atuirseach leanmhar dúbhach aindhis an sgéal é,
I lár an duíbhe réidh úd istoídhche Diardaoín,
Gach fear ar cheann téide is na páisdí ag béicig.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 11:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ó éistigidh liom seala go 'neósad mo sgéal díbh
An branan san t-éirleach a deineadh thar bár.
Ag an Áraicéin gaoithe do ghluais trí sna spéartha
O'n Sgeilg do shéid sí is andheas ó Lomáin.
Ní'l crann ná tor aitinn sa talamh in-aon áit
Nár strac sí ó céile gan aon ruainne spáis.
Do leibhéal sí an cathair is Dairbhre taobh leis,
Gan foithin ó'n spéir go uair bheag roimh lá

(II)
'S is mór an díombáh ó Chorcaig go Ráth,
Ó Bheanntráighe go Blárnain is cois Sgeilg Mhíchíl,
Ó thuaidh chun Cíll Áirne is gac cuan daingean láidir.
Gur leag sí gach fál is do bhris sí na crainn.
Níl mullóg ná maol chnoic na gleann go Mínéadain
Ná gur sgrios sí gach taobh mar a bheárfhadh an deímheas
'S an Leomhan cuthaig éachtach da dtiocfadh na ghaor súd
Do treasgaródh tréith é lag marbh gan bhrígh

(III)
Sgríobhfaimíd líne mór-dtímhcheall na h-Éireann.
Chun go bhfaighmíd fios sgéil ar gach ár agus gníomh
Na tighthe dín raobtha na gceó is na spearthaibh
Agus cuisníghe dá shéideadh agus splanncacha nímhe,
B'atuirseach leanmhar dúbhach aindhis an sgéal é,
I lár an duíbhe réidh úd istoídhche Diardaoín,
Gach fear ar cheann téide is na páisdí ag béicig.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 11:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is na mná tíghe ag géar gol is ag imteacht san bhfíoghar.

(IV)
Cuirfimíd fógairt ó Chaiseal go Dóinn,
Ón gCuirreán go lóthar, agus as san go Snaidhm.
Ó dheas trí ghleann Átha agus Ceann Tuirc lé fánaidh.
go bhfaighmíd na ceárbhaithe a chuirfheadh suas slínn.
Mar níl tig ná cúirt aolbhaig ó Callain go Béara
Ó Sráid Bainríoghan Éireann go Donnchadh Daoí.
Ná gur strac sí is gur raob sí síos go dtí an féar
'S beidh giní i n-aghaidh an lae 'gainn dá gcuir suas arís.

(V)
Níl siuinéir na glaeséir ná Eiligeóir néata,
I n-oileáinin na h-Éireann ná i naon taobh de'n tír.
Ná go mbeidh airgead na gcairníbh i n-aghaidh an lae acu
Gach tráthnóna ag pléireacht is ag blaiseadh braon díghe,
Beidh an saor is an pluiméar ann is fear déánta an mhairtéil ann,
An seabhac adhmad gléasta gach naon lé na dtaoíbh,
Beidh stáitsí deagh dhéanta anáirde san aer ann
Agus gasra tréin-fear do chuirfeadh suas slínn.

(VI)
Beidh gasra sáir-fhear ón mBanndain is o'n mBlárnain,
'S ó Chonnacht na dtáínte is ó Bhláth Cliath aníos adtuaidh ó Ráth Chaola
'S ó ghleannta Mínéadain chum fuinneóga gléasta a dheanamh gan mhóill,
Beidh eaveshoots ón Spáinn ann mór-dtímcheall gan cháim leó
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 10:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Níl aon leipreacháin le feiscint timcheall na h-áite seo anois acht bhíodar ann fadó agus is mó duine a chonnaich iad.
Is é an ainm a thugann muinntear na h-áite seo ar an leipreachán ná an cluithreachán. Firín beag bídeach iseadh an leipreachán agus níl sé act troig i n-aoirde de réir an t-Seanchais.
Bíonn sé gleasta i gcoitin cron agus bríste gluine agus caipín dearg ar bhárr a cheann Cómhnuigheann sé i lios agus bhíonn bróga á ndeanamh aige i gcomnaidhe.
Deirtear go bhfuil ór i bhfolach aige i bpróca i n-ait éigin acht is deachair an rud é d'fhághail mar bíonn sé ag tabhairt aire de i gcómhnaidhe. Nuair a théigheann duine comgarac dó deineann sé amadán de a rádh "Feach ar an madra dubh le do cois" agus nuair a fhéachann an duine mór-thimcheall bíonn an cluitearacán agus an t-ór imtighthe.
Is é seo scéal i dtaobh cluithreachán agus an fear do bhreith air
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 10:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do thiomáinfheadh an bháisteach na srotaibh díobh síos.
Beidh stíplí árduighthe anáirde as a lár súd,
Agus smísdí bradán is a gcainncín san ghaoith.

(VII)
Is mar críochnúghadh ar mo sgéal díbh,
Beidh airgead gléigeal aige ceardaithibh le scaipeadh sa tír
Beidh prá agus pláta agus bilí na gcáirníbh,
Na bpócaí gan spleádhchas chun rósta agus díghe
Ó bé toil rígh na ngrást geal do shéid chúghainn an ghála
Ar fuaid an oileáin seo istoidhche Diardaoín.
Do leag na caisleáin is leibhéal na h-árd chnuic,
Is gach cathair geal láidir ó Bhláth Cliath aníos.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 10:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus Arran Banners. Is íad na Kerr's Pinks an saghas is fearr díobh.
Dheinidís Starch" de prátaí fadó. Seo mar deineadh é. Deineadh na prataí do ghrátáil ar dtúis le gráta stáin agus annsan cuireadh fé uisce íad ar feadh uaire no mar sin. Annsan deineadh an t-uisce do sgagadh agus cuireadh níos mo uisce anuas ortha agus fágadh mar sin íad go ceann cúpla uaire eile. Bheadh an t-uisce sin go maith chun Starch do chur ar bhonaí agus éadaighe cláir nú aon rud eile.
Deineadh Stampaí de phrátaí fadó. Seo mar a deineadh é. Deinead na prátaí do níghe go glan ar dtúis agus annsan deineadh íad do grátáil le gráta stáin. Annsan deineadh íad do mheascad le plúr agus cuireadh ag bácáil íad ós cómhair na teine amach i gcoinnibh lice bige glaise.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 10:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cuirimíd prátaí sa bhaile gach bliadhain.
Ullmhuigheann an fear oibre an talamh roimh ré.
Treabhtar an phairc ar dtúis agus deintear é do fhuirseadh cúpla uair. Tarraingtear aoileach amach chun é do leathadh idir na caológa. Bíonn na sciolláin 'á ngearradh ag na mná istigh. Leagtar ar bhárr an aoiligh íad. Dúntar na caológa annsan leis an gcéacht agus nuair a bhíonn na gais ag teacht aníos tríd an dtalamh cuirtear aith-chré suas ortha. Cuirtear na prátaí i Mí Márta. Fado bhí céacht adhmaid ann ach céacht iarrainn atá ann anois.
Baintear na prataí i Mí Dheire Foghmair le ráinní nú le céacht nú le h-inneall. Piochtar annsan íad agus cuirtear i dtaigse i bpoll sa dtalamh íad. Tógtar cuid acha abhaile i gcóír an tighe agus na n-ainmhidhthe.
Fágtar an chuid eile acha i bpoll go dtí Mí na Feabhra.
Is mó saghas prátaí a fhásann sa cheanntar seo "Golden Wonders" Kerr's Pinks, Champions
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 10:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Teangan í-ane (phonetic) used be boiled and strained. The water was then boiled with Valencia (stony) raisins and sugar-of-candy. This was given in spoon-fuls to a child who had a hard cough. It used to soften the hardest cough.
Cos Dub was like a small fern. it was boiled and strained and given to anyone who was after an attack of illness as a tonic. A relative of the patient should pull the herb before sun set. Sometimes people tied the cats tail to it and let the cat pull it if they could not get a relative of the sick person convenient. It is very hard to get Cos Dub.
Yarrow was boiled and the water given to people who suffered from rheumatism.
For measles - People boiled sheep's dropping in milk and gave the strained milk to the patient. They also put the child under a nursing donkey three times. Also, he got the leavings of a ferret. Other people say the the latter cures were for Whooping Cough.
Thrush on a child's tongue was cured
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 09:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
[-]
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 09:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tháinig sé ar ais.
"Bhfuil aon rud eile le déanamh agat" ars an fear. "Tá" ars an rí. Tá loch annsin thiar ars an rí agus tá gleann taobh thoir de agus muna gcuirfidh tú an uisge as an loch thoir san ngleann bainfidh mé an ceann díot. Níl sé sin cruaidh ars an fear. Má dhéineann tú é sin ars an rí tiubhradh mé do mheadhchain d'ór dhuit. Nuair a bhí sé i ngar le déanta aige do chaith an rí cloc-mhuillinn ar a cheann acht ní mharbhuig sé é. Nuair a bhí sé déanta aige thug an rí a mheadhchon d'ór dhó. Annsin bhí sé saidhbhir arís go bráth.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 09:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sgéal
Bhí baintreabhach ann aon uair amháin agus bhí mac amháin aici. Do chuir sí crann ar an lá a rughadh é. Nuair a bhí sé seacht mbliadhan d'aois dubhairt a máthair leis a dhul amach agus an crann a tharraingt acht ní raibh sé i n don. Tar éis seacht mbliadhan eile dubhairt sí leis a dhul amach arís agus an chrann a tharraingt acht ní raibh sé i n don. Tar éis seacht mbliadhan eile dubhairt sí leis a dhul amach arís agus an chrann a tharraingt agus do tharraing sé é.
Annsin do rinne sé maide siubhail de'n chrainn. Dubhairt sé leis a máthair go gcaithfeadh sé a dhul ag obair. Chuaidh sé go dtí go dtáinig sé go caislean mhór. Do bhuail sé ar an dorais agus tháinig an rí amach. D'iarr sé air céard do bhí sé ag iarraidh. (oibre) "Tá mé ag iarraidh oibre" adeir an fear. Dubhairt an rí leis dhá bhuicéad uisge a fhághail. Chonnaic sé dhá bharaille taobh amuigh. Thug sé leis iad go dtí an tobair. Do líon sé iad agus
duine anaithnid
2022-10-04 09:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
the dotted line shows where some words are left out as my father could not remember them. There is an English rendering of this cure in this district also which I often practiced as a boy. While drawing the lids in and out quickly say "Blessed Virgin Mary take the mote from my eye"
Cure of tooth-ache.
Say the following prayer:-
As Peter sat on a marble stone
Christ came to him alone.
And he said; Peter! why do you ache?
O Lord said; Peter I have the toothache
And he said; Peter! do not ache
Anyone says their words for my sake
Shall never be troubled by the tooth-ache.
Cure of "sty" in the eye.
Pluck nine goosberry thorns. Point them at the sty eye and then put them in the fire. This will cure the sty.
Cure of the Butter.
This cure is made in all cases of swelling but especially in the case of ericiplas or Blind Boil as it is usually called. The unsalted butter is brought to the cure maker on Mondays and Thursday and he or she
duine anaithnid
2022-10-04 09:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
have the power of curing the "Derb" as the Cassidys were great doctors long ago. The word is pronounced with two syllables der-eb.
All operations on cattle, pigs and horses should be preformed with a black handled knife.
Cure of warts.
If you come across a black snail,(you must not be looking for him) rub him on the warts and then attach him to a thorn bush by piercing him with a thorn. When the snail has withered the wart will be gone.
Cure of worms in children.
Dig two green sods and place them together (grassy sides touching) and hold to childs mouth saying at the same time one "Pater" and 7 "ones" to st Patrick who banished the serpents. Then throw sods away. Do this on Monday and Wednesday while child is fasting.
"A mote in the eye"
Close the eye. Catch the eyelashes between thumb and first fingure. By this means. Bby this means draw the lids out from the eye and say. A Mhuire Mhuire, bain seo as mo shúil A Mhuire bháin chaoi - - - - - - tré glór an áthar an mhic, 7 an spioraid Naomh
duine anaithnid
2022-10-04 09:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
St Creigharee (Cruimthir Freach)
St Creigharee (Cruimthir Freach) had his monastry in Cloone. His holy well was on top of John Donohues field; townland of Esker, just at Cloone crossroads. One time a woman went to wash clothes in the well and it disappeared and came up in Drumharkin Glebe about one mile away in the lands of John Foley.
duine anaithnid
2022-10-04 02:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
had slate roofs but very many had thatch made from the wheat they grew themselves. They burned timber, turf, bushes and heather. They had clay floors. They swept them with a bunch of heather they had pulled and tied up tight with a string. They used to have the dresser and settle across the house and a parting bettween them for a door leading to the bedroom. Sometimes they had the hen-cook inside too and the hens slept and laid in it. The cock used be up over the door. If the sow had young bonhams she was brought into the kitchen and she slept on a sop in the corner. If the cow calved during the night the put the calf on a sop in the corner and knocked the table in front of him so that he could not ramble round the house. They often had the sheep in for the night too when they were lambing.
They had "taster" beds usually two in the bedroom one at each side of the door. There was no fireplace
duine anaithnid
2022-10-04 01:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The oldest houses people can remember were the mud cabins. They usually had two rooms. There was a window in each room about 16" x 12". There was no glass in it. They used to keep out the wind and rian with a bag and a big stone before the had glass. Then they only had one pane when they got glass because the land-lord raised the rent if they had more. It was fixed so that it could not be opened when they had glass first.
They closed the door with a wooden bolt on the inside. They had no locks. They left 4 holes for draft for the fire. According as the wind blew from one direction or another they opened the hole on that side adn clogged the other three so that the pie would light. They had no fire machines. Later ont hey got a bellows. They had the fire near the wall midway in the gable-end. The chimney used be small, made with a few slates standing up around. Lots of people
duine anaithnid
2022-10-04 01:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Three fairs a year would be held in Timoleague long ago March June and October. Toll was paid at each fair. Mr. Travers, who lived in the Castle, owned the grounds were the fair was held and his men collected the toll for him. These men stood on the roads leading to the village in olden times and they knew what each man had for sale. They also knew who sold and who did not. Men who had sold their stock paid the toll when leaving the fair. 6d on each cow 3 d on a pig or sheep. Old Michael Slattery of Burren refused to pay the toll. The police were called and Mr. Slattery had a row with them. He was taken to Court and got a month in jil. Mr. Travers who was a J.P. never tried a case regarding toll or anything relating to it.
Later on toll was paid at the railway gates as farmers were taking the cattle to be put on the train. Toll was paid up to 1915 in Timoleague.
duine anaithnid
2022-10-04 01:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
the bleeding part.
The juice of the dock-leaf was rubbed to the hand to cure the sting of a nettle.
Pennyleaf rubbed on corns to cure them.
Wild Sage was boiled and given to those who were delicate as a drink.
Butter rubbed on a cabbage leaf was applied to the head of a child who was suffering from "scabs." After a few days the leaf brought all the scabs off clean and the skin inside was healed. Mrs O'Mahony Cloundereen 80.
If a needle got stuck in one's finger, they tied a foxes tongue round the finger to draw it out. J. Holland Clouncallamore.
They used Venice Turpentine to cure boils. There was man of knowledge, Cinnorbean an feasa in Clonakilty 60 years ago who used set charms to cure people. He knew the herbs. He used to mix stuffs and visit sick people. J. Holland
All these old cures, except here, where name is added were heard from my mother, Mrs. O'Brien Dangan Bandon aged 45.
duine anaithnid
2022-10-04 01:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Teavgan i-ane (phonetic) used be boiled and strained. The water was then boiled with Valencia (stony) raisins and sugar-of-candy. This was given in spoon-fuls to a child who had a hard cough. It used to soften the hardest cough.
Cos Dub was like a small fern. it was boiled and strained and given to anyone who was after an attack of illness as a tonic. A relative of the patient should pull the herb before sun set. Sometimes people tied the cats tail to it and let the cat pull it if they could not get a relative of the sick person convenient. It is very hard to get Cos Dub.
Yarrow was boiled and the water given to people who suffered from rheumatism.
For measles - People boiled sheep's dropping in milk and gave the strained milk to the patient. They also put the child under a nursing donkey three times. Also, he got the leavings of a ferret. Other people say the the latter cures were for Whooping Cough.
Thrush on a child's tongue was cured
duine anaithnid
2022-10-04 01:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
boiled. Many boiled Indian meal in water with a little salt and ate it with thick sour milk.
During the Famine "Soup Houses" or "Birds' Nest" as they were called were started. The old creamery (which was burnt in September 1937) at Barr-na-h-Cirge hear Kilbrittain was a Birds' Nest. Soup and food were given to starving Catholic to coax them to become Protestants. Some people were so weak with hunger and fever that when they got food they died immediately. The corpses turned black.
At William Murphy's residence Cuckoo Hill near Courtmacherry some of the boilers used in the soup houses were to be seen up to lately.
Up to 60 years ago the people around this part of the county ate potatoes for each of their three means. They had sour thick milk with them. Sometimes they had Indian meal stir about (Indian meal boiled in water) with sour milk.
Then tea began to be used
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
[-]
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
was bad, from 2/6 to 6/6 per stone, the latter being supposed to be a very high price. Paddy McKenna was the first man in this parish to get 6/6 per stone. He was in poor circumstances, and his old wife and a boy bettled the flax on the hearth stone, after drying it previously over the kitchen fire.
Of course at an earlier date than any stated in this narrative there were several places and cross-roads where animals were disposed of, the one nearest to this locality being situated in the townland of Killyleck, in a field the property of James Mc Elmeel.
This field contains an enormous whitethorn bush or tree in its centre, which is supposed to be of fairy origin. It stood in the centre of the horsefair when held, and is half a mile from any county road.
Buying and selling of horses and animals was carried on by barter or exchange in those bygone days.
Mr John Mc Elmeel was personally informed by very old men, in his boyhood days, that they remembered selling horses & getting other animals in exchange, cows etc; or perhaps made a 'swap', that is, exchanged horses & got some little money known as Boot'. The same old man, who was almost a centenarian, informed him that he saw on many an occasion, country girls or women on the horses' backs, going to these country fairs. They would have to divest themselves of one of their garments
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
when we get the crowd gathered. That was how the marketing of beasts was carried on in years gone by. Of course, pigs and sheep were disposed of in the same way; bonhams being retailed in lots to suit purchasers, and there would always be 'haggling'; the farmer describing the good qualities of his pigs and also their age, which was always about ten weeks. He was always certain of that, and not a drop of milk ever crossed their trapples (throats) and that's their age to an hour. They were farrowed the very night before Ketty ran away etc.
Of course there was one fair in Aughnacloy and no man would either ask or get anything on 'Tick' or 'Credit' that was the May fair. And there is an ancient custom prevailing in this and other localities, that nothing should be given away or loaned on May day.
There was a time when pedlars in all kinds of hardware, delph etc travelled around this district. They carried baskets, and sold pins, needles, hairpins and cheap jewellery. But the delph woman was a native of Aughnacloy, Alice Hagan by name.
Another class also went around collecting rags, bottles, jampots and old scrap. These people also worked barter or exchange. They came from Emyvale or Monaghan; and one old woman, partially blind, collected rags. She had an ass and creels, and gave
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
the bag on me. etc etc
This kind of harangue went on in a lot of the transactions in the country shops.
Buying and selling is still carried on in the same way in these rural shops, but eggs and butter are a better price; and they are still bartered for groceries. As this district runs concurrent with the border for miles of the Co. Monaghan and parish of Errigal Truagh, all buying and selling of cattle across the border was prohibited until recently, but now will likely we resumed as usual. The rule in the last quarter of last century was:- if the small farmer had a beast to dispose of in the town of Aughnacloy, he talked the matter over a few days previously with his neighbour, saying:- I'm going to dispose of a cow, and I'm going to ask, say, Liz. I know its too much, but I want to ask plenty. You'll give me a wee bit of a hand, and I'll treat you to a Johnny of whiskey afterwards. When you hear me getting a bid, I want you to come and say the presumble purchaser only offers 8, you split the difference. But of course, I'll not be willing to stand such a bad bargain, and we may get the purchaser to advance a little. I'll talk very loud and boisterous and gather a crowd. But you don't let the buyer off until the crowd gathers, and you will always get some other person to help at the bargain; and who knows but someone else might fancy my cow
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
might say, all our ducks went away with the last big flood in the mountain water, and Paddy McKenna's sow pig eat two more. But I have 3 dolley's of flax in the ass' cart on the street (five small hand scutched handfuls known as 'streets' in each, about 6 or 7 lbs, value about 5 1/2 or 6d). And God knows, mammy sent this wee brick of butter for fear I'd be short. And she said if I'd have any money back, to bring a piece of red flannel for her back and shoulders, as there is a draught on our door, and she is afraid of getting the cold and she sitting so long every day and night, spinning."
Shop Assistant - That's alright now Susan' your eggs come to so much, your flax so much, and your butter so much, and here is an account of what you got and you have so much left. How much red flannel do you want? (1/2 yard.) You have still a few coppers left.
Buyer - Alright, better give me 1d worth of starch and a ball of blue, as my mother will want to have her white cap shining at the spinning match.
I think that's all I want; is there any money left?
Assistant - yes, a penny.
Buyer - Well, give me a pair of whangs, for the boys' boots. Well, I'll be going now, and thank you. Have I all in the basket? What about the stone of Indy meal, oh I see you put it in a paper bag. I hope you didn't weigh
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:47
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Local landlords were numerous in this part of Co. Monaghan about 50 years ago. Their estates being small, a number of them resided in their homes or castles on their estates for at least a few months of the year.
The landlord resident in this district was William Francis De. Visnius Kane, Drumreaske House, Monaghan. He resided for some months of the year in an adjacent holding which he farmed in the townland of Tireran, having built a house there and tried to run a model farm on the adjacent lands from which he had evicted his miserable tenants.
This man's predecessors were owners of a fairly large estate in Co. Monaghan, having been planters from the days of Oliver Cromwell of the days of the Reformation. They obtained their estates like all other landlords by the confiscation and plunder of the monasteries, as all lands and property prior to that date belonged solely to the Catholic church.
This man's father, Colonel Kane and his predecessors had the good wish and a good name from all their tenants in the generations that have gone past. But this last man W.F.De.V. Kane was a professional tyrant and was looked upon by his
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Deirtear go gcuireann crois Bhrighde ádh-maith ort le ceann beag a dhéanamh duit féin, agus é a choinnéail i do phóca gach áit a mbíonn tú ag gabháil. Deir na seandaoine go rabh fear ag gabháil as an cheanntar seo go Doire agus bhí aige le siubhal rith an bhealaigh. Bhí crois Bhríghde aige in a phóca agus chuir sé ádh maith air. Ní raibh sé i bhfad ar an bealach gur casadh aingil air agus bhí sí leis go dtainig se 'na bhaile arís.
Beireann na daoine isteach bláthanna ar an chead lá Bealtaine agus chaitheann siad iad ag an doras fáilte a chur roimhe duine ar bith a bhéadh ag teacht isteach.
Nuair a thiocfadh Domhnach na Slat bheireann na daoine
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long ago in Ireland the people had no doctors but they had their own cures for the various aliments.
For the Rose they used to put nine iron articles to it.
For the sty, pull ten gooseberry thorns, point nine at the sty and throw away the tenth saying ''in the name of the father and the of the son and of the holy ghost''. Each one must be pointed three times.
A person who is born with two teeth in his or her head has the cure of toothache.
Many cures for warts. It is said that there is a wart well in Kilbride cemetery. If a wart is rubbed with the water that is on the top of a large stone it will disappear. If it is rubbed with a black snail it will go away as the snail is withering. To rub the fasting spit on it for nine mornings is another cure for them. On the side of a road in Annagherra is a big wart stone and it is a remarkable one for it has cured many people including Brigid Corristine.
If seven boys or seven girls be born in succession in a family the seventh can cure the ring worm. A man named Micheal McLoughlin near Blacklion can cure it. Other cures for the ring worm are by plasters. Margret Higgins Kilmore has the cure handed down to her from her father.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
long ago in Ireland the people had no doctors but they had their own cures for the various aliments.
for the Rose they used to put nine iron articles to it.
for the sty, pull ten gooseberry thorns, point nine at the sty and throw away the tenth saying ''in the name of the father and the of the son and of the holy ghost''. Each one must be pointed three times.
a person who is born with two teeth in his or her head has the cure of toothache.
Many cures for warts. It is said that there is a wart well in Kilbride cemetery. if a wart is rubbed with the water that is on the top of a large stone it will disappear.If it is rubbed with a black snail it will go away as the snail is withering. To rub the fasting spit on it for nine mornings is another cure for them. On the side of a road in Annagherra is a big wart stone and it is a remarkable one for it has cured many people including Brigid Corristine.
If seven boys or seven girls be born in succession in a family the seventh can cure the ring worm. A man named Micheal McLoughlin near Blacklion can cure it. Other cures for the ring worm are by plasters. Margret Higgins Kilmore has the cure handed down to her from her father.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
swords men. But O Neill had a powerful strong arm and the Lord's arm was tiring. But the Lord could fight with one arm as good as the other, and he used to throw his sword from one hand to another. One time while he was doing this O Neill somehow caught the lord's sword in his and slung it 50 feet across his shoulder. He then beat the lord up the town with the flat of his own sword just as you would smack a child. The whole town laughed and the lord never again challenged any one to sword play. The row of men made signs and in less time than it takes to tell it the word of O Neills victory was home in Edenbawn.
During Cromwell's wars a batch of his soldiers passed along this country killing and destroying and burning all before them. They marched from Lurga Bridge on through Mullaghbrack and on to Cloone and right along by this school. I remember the old people always called it Cromwells road and it was the only road in this part before the roads were made. The soldiers
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
I must tell you about a fight this O Neill had with an Officer or lord in Mohill one day This lord had challenged any man in Leitrim of noble blood to fight him in Mohill with the sword. Of course he was quite safe in making such a challenge for there were very few descendents of the old princes in Leitrim at that time. But O Neill heard of the challenge and went to town. Now they say he had a row of men stretching from Mohill to Edentown to give the result of the fight to his brother and family at home. He wore a big black frize coat and he met the lord in Mohill and challenged him to a fight. The Lord looked at him and laughed and said he would not dirty his sword on a person like him. Then O Neill put his hand in his pocket and pulled out his papers and handed them to the Lord. When the lord read them, they say he turned all colours and hand handing back the papers to O Neill he drew his sword O Neill drew his sword from inside his great coat and the fight began. They fought for a long time and they say it was worth watching, for they were two fine
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
man had a beautiful Arab horse and she was as long and as swift as a greyhound. She could jump sideways and stand on either her front or hind legs. She was so fast that every time the other fired she could escape the bullets. The Mohill man was the best shot but after several shots the Carrigallen man shot the Mohill mans horse. Then the Mohill man loaded his pistol and broke the stand and ran up to get near the other man but some of those on the hill who were watching fired at him and shot him dead. and the Carrigallen man had the day. They say the Mohill man did not act fair and that all he wanted was to shoot the Arab horse. And they bystanders would not let him do that because some people have more value on a good horse than a man. The people around here always were very fond of good horses.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
rats round the rivers and I'm telling you there weren't half the rats in the country that time and we had no traps either.
But Ballyknockan was famous long before that time. There was a famous battle fought there in the time of Cromwell, but I'll tell you about that another time as its a long story. There were duels fought there in old times. mostly the gentry, and they always used to fight on horseback. I heard about one duel. I don't know how long ago, but it must be a very long time. They were army officers or gentry I don't know which one was from Mohill and the other from the Cavan side of Camgallen. They were very great and used to be visiting each other and they say that the Mohill man did something to the other officer's sweetheart. However the duel was fixed for Ballyknockan and they came there one day in the Autumn and they say that even though the oats was dead ripe the people left it there and went to see the duel as the wind of the fight got around. They made marks and faced each other on horseback and began to fire with pistols. The Carigallen man
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The road from Loughnagerghiman to Rathmore (past Canon Hackett's Residence) where it joins the main Carrickmacross road to Castleblayney was built in 1837 or rather made.
The workmen were paid four pence a day - out of which they fed themselves.
The road from Corrygarry to Crossmaglen, along by Tullyard was built 101 years ago or in 1837.
The workmen were paid at the rate of four pence a day out of which they fed themselves.
The road (or hill at Ballytrain) was cut in 1847 and the workmen were paid at the rate of four pence a day out of which they fed themselves.
The river at foot of Paddy Callan's field which runs by Kate Callan's house (behind it) into the bog was cut in the year 1847 - under the Public Work's Scheme - over which in this district "Home Rule Armstrong" was in charge.
Robert Armstrong or "Home Rule" as he was called was very popular with the inhabitants
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
they were finished with them. Then sides used to be so cut with the spurs that the people could not use them for work for ever so long. At last the people of Gubbs, Camber and Sunnaghmore hit upon a plan to do the yeomen out of the horses. They used to ride them headlong into Gubbs bog until they sank to their haunches and leave them there till the yeomen were gone. Some of the old people told me it was a sight to see as many as 100 horses ploughing about through the bog. The horses were nothing the worse for their time in the bog as they had soft heather and patches of green grass and of course the greatest gift of all:- the Orangemen didn't venture in to take them out.

Ballyknockan
Another very noted place is Ballyknockan. About 150 years ago half South Leitrim gathered there to play hurley. Football was not played much in those days as the people did not like it. It used only to be played by the soldiers in Mohill and Ballinamore. But the hurling then was a grand game. Every man made his
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
boys among them. On their march to and from, if any man had a cow or a horse, no matter what value, they could bring it away and give the owner £5 if he took it, and if not he had to do without anything. This last time that ever they came these Fermanagh boys roused up a batch of the boys from Sunnaghmore and as the orangemen were going home they shot a dog at the owners door so the boys led by the journeymen went after them and at a place called Walkers Ford they engaged them in a fight and the orange leader named Walker was killed and several of his men. This is why the place is called Walkers Ford, and it is between Sunnaghmore and Camber. The journeymen did not show up as they were afraid they would be recognised and all their people at home would be murdered. They orangemen were prowling and limping around the place for 3 days before they got going again. They brought the dead and wounded with them.
I often hear the old men tell of how these orangemen used to take the local horses, and keep them for drilling purposes while they remained in Faughill and then let them go when
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Immediately before I was born, the Yeomen or Orangemen came once every quarter, four times a year to drill and parade in Faughill, Drumloughan and Ballyknockan, and they fixed a target on the hill opposite and 80 years ago when I was a child I remember picking up pocketfuls of the lead bullets that were fresh in the ground. Afterwards I visited the same field again when it was laboured in after years but there were no traces of any bullets. A man that was very old 75 years ago told me that about 1840 was the last time they ever came to this county.
There were at that time a few men from Monaghan and Fermanagh who were journeymen weavers. They were working at their trade in Sunnaghmore. They lay in wait to see them coming in the morning and recognised some very bad wicked
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
an chailleac isteach ar an bpoinnte Bhí cuma feargach uirthí acht níor dhúbhairt sí aon nídh leis an mbúachaill. Bhí sparán in á láimh aicí agus do shín sí do'n mbúachaill núair á fúair sé an spáran. Bhí sé lán d'óir bhuidhe. Ghléas an búachaill e féin súas in éadaigh galanta agus hata faisúinta. Chúaidh se go dtí pálas an righ agus do phós se inghean an rígh. Chómhnuigh an búachaill ins an bpálas go deó in á dhíaidh sin.
ball sinsearach (stair)
2022-10-04 00:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
sí leis gan aon sgannradh á bheith air. Dúbhairt an búachaill go raibh sé ag lorg spré.
Dúbhairt an sean -cailligh leis fanamhuine í bhfheighil an tighe an fhado is bhéadh sí ag bailiú brosna sa choill. D'imthigh an cailleach agus dúbhairt sí leis an mbúachaill gan á dhul isteach í seómra amháin á bhí ins an mbothán. Núair á bhí an cailleach imthighthe d'imthigh an buachaill anonn go dtí an seómra agus d'féach sé isteach trí poll na h-eochrach agus ba bheag nár thosuigh se ag lúadh na mionn. Leis an radharch do chonnaich se. Bhí mór cuid ceann búachaillí agus cailíní in aon sraith amhain ar urláir an t-seómra. Thosuigh sé ag cur alluis le teann faitchíos. Tháinigh
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
An Pháirc Bhuidhe
An Log Bhán
Páirc Chormaic
Cúil an Gharradh
An Portach
Lag na dTrioplóg
Páirc an Droichid
Páirc an Ghainimh
An Leacan
Leaca
Cnoc-na-hAitinne
Páirc Mhághnuis
Cnoc Bán
Baile an Easa
Srúth na Bhólaigh
Srúth an Bhinn Bháin
Sruthán an Choc
An Scraith Chruinn
Scraith Luing
Atha an Dá Chait
Umlach
Caochán (?)
Druim-na-Mónach
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
suidhe ag an teine sa oidhche tcímíd dath corcar ins an luaithrú. Nuair chímíd fáinne thart gá'n ghealach sin comharthach stoirm. Nuair a bhíonn an oidhche ciúin agus neart réalta ins an spéir sin comhartha sioc. Tcímíd fosta na fainleógaí ag eiteall go íseal agus iad go tuighe sin comhartha fearthainne. Má éirigheann muid agus seilidhe sínte amach ar maidin samhraidh sin cómhartha aimsir mhaith. Ach ma tícimíd an séilidhe (?) sin comhartha droch aimsire. Is minic a tcímíc na sceamaill dhubha ins an spéir. Bíonn fearthainne againn na dhiaidh sin. Is minic a tcímíd an chorr-ghomhaill ag dul sios chun na fairrge sin cómhartha fearthainne. Ach ma tcímíd í ag dul suas chun an chnoc sin cómhartha go bhfuil an aimsire mhaith ag teacht.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Í rith an Gheimridh seo thart chúalas cuid mhaith sgéal o's na sean daoine agus íad in á suidhe timcheall na teieadh is d'oidhche. Seo ceann d'es na sgéaltaibh do chúalas.
Úair amhain bhí búachaill in á cómhnuidhe í gConndae na Gaillimhe. Búachaill bocht do bhí ann. Chúaidh sé amach lá ag lorg á spré. Bhí sé ag siúbhal go dtí go dtainigh sé go dtí sean bothán in á raibh sean chailleach draoidheachta. Ní dheachaidh aon duine aríamh in aice an sean caillighe sin mar bhí eagla ortha róimpí. Bhí doras an bhóthain dúnta agus chnag an búachaill ar an ndoras. Tháinigh an cailleach go dtí an doras agus d'osgail sí é. Bhí eagla ar an mbúachaill róimpí acht dúbhairt
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Uair amáin bí bean in a comhnuidhe inaice na h-áite seo. Bhí sí tughtha le tobac. Níor thug sí gaill tobac go duine ar bith ariamh. Chúireadh sí an píopa in a pota gach uair dthéigeadh sí amach. Fuair a fear bás nuair a bhí sé óg agus ní raibh móran brón uirri in a dhiaidh.
Cúpla bliadhna in éis an bháis coinneachthas é. Bhí fear ag teacht abaile ó'n mbaile Mór oidhche dorcha. Tárla go raibh air dul treasna abhann. Bhí sgrait glas ar bhruach na h-aibhinne agus do léim sé air. Tháinig an fear a bhí mar aníos ó'n sgraith. "Ní leigfir go Flaitis mé go bhfuigidh tusa trí gaill tobac ó mo mnaoi" arsan bhfear a bhí marbhadh. D'imthigh an fear go teach na mná. Ní raibh sé i bhfad san dteach gur leig sé air fhéin gur raibh sé ag fághail bháis. Tug an bhean gaill tobac dhó agus d'éirig sé go maith arís. Rinne sé an rud sin trí h-uaire agus fuair sé trí gaill tobach. Nuair a d'éirigh sé go maith an tríomhadh uair d'innis sé d'on
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
An Pháirc Bhuidhe
An Log Bhán
Páirc Chormaic
Cúil an Gharradh
An Portach
Lag na dTrioplóg
Páirc an Droichid
Páirc an Ghainimh
Al Leacan
Leaca
Cnoc-na-hAitinne
Páirc Mhághnuis
Cnoc Bán
Baile an Easa
Srúth na Bhólaigh
Srúth an Bhinn Bháin
Sruthán an Choc
An Scraith Chruinn
Scraith Luing
Atha an Dá Chait
Umlach
Caochán (?)
Druim-na-Mónach
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fadó núair a bhí na págánaí in a gchómhnuidhe i Dún Phádhraig bhí go leór óir aca. Chuir namh Phádraig na págánaí amach sa bhfairrge. Tá an tór seo amuigh ar Dún Bhriste fós. Ní feidir lé aoinne é a fhághail. Tháinig longa go dtí Dún Briste cun an óir a fhághail act ní raibh síad indhán.
Do chuir naomh Phádraig fathach amach leo freisin.
Bhí pota óir aige. Chuaidh go leó daoine amach act ní raibh síad indhán dul súas ar Dún Bruiste cun an óir a fhághail.
Bhí cúpla pota óir ag rí págánch ins an áit a bhí sé 'na cómhnuidhe i Dún Bhristse lé na págánaí agus bhí an teach a bhí aige in-a-dhiaidh. Is féidir linn na ballaí den teach a bhí aige a fheiceáil fós. Bhí an rí seo ag troid lé naomh Phádraig agus ag cur isteach air. Sin é an fáth gur chuir naomh Phádraig an rí amach ar Dún Briste.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear ann uair amháin. Lá amháin bhí sé amuigh an siubhal sios cois na fairrge. Chonnaic sé an Maighdean Mara agus í ag ciorradh a gruaige a cinn. Do bhí an lá breág.
Dealuigh an fear suas taobh thiar agus do rhóg sé a caipín. Annsin ri [?] se abhaile agus an Maighdean mara ins dhiaidh. Chuaidh sé isteach ins theach féin, agus chuaidh an Maighdean Mara isteach ina dhiaidh. Do chaith an fear an caipín suas ar an lochra.
Posadh an bheirt acú lé cheile. Aon lá amhain chuaidh an fear suas insan locta ag iarraidh rud eicint a fhághail. Do thuit an caipin a bí shuas insan lochra. Do righ an Maighdean Mara ar an caipín, agus rith sí amach an doras agus an fear ina diaidh. Rith an Maidhdean mara go dtí an fairrge agus chuaidh sí amach agus ní raibh an fear indán í d'fágail.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Thainig an Saldanna isteach i dtír ar a dugtar Fanaid uirthí. Bhí oidhche stoirmeamhail ann. Thóg siad solas agus tharraing siad ar an solus. Dubhairt an captaoin go rachadh sé go Buncrannaighe nó áit mar sin. Bhí saidhbhreas mór ar an Saldanna. Bhí neart rudaí uirthí agus neart bidh. Chuir na daoine a bhí sa Saldanna na mná suas ár na capallaibh agus thoisigh na capaill a léimnigh. Bhí dhá shagairt ins an bád nuair a dubhairt an captaoin an focal a dubhairt sé Bhí siad ag guidhe do Dhia go mbéadh siad sábháltha. Bhí trí chéad ins an bhád agus cailleadh iad uilig ach duine amháín. Caitheadh an t-achrann beag seo Máíre Ní Laoi ar an chladach agus do sabhluigheadh í.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí bhean ag dul go Bhaile-Ata-Cliath lá. D'eirig sí go moc ar maidin. Fuáir sí trap agus capall agus tiomáin sí go dtí staisún na Gaillimhe í. Is beag na raibh sí mall.
Thug sí an mála don Giolla. Cuaidh sí isteac san trean agus do dhún sí an doras ina diaidh. Cuaidh an Giolla isteach sa siopa agus cheannaigh sé ticéad agus thúg sé an ticeadh do'n bean. Thug an bhean sgilling do'n bh'fear. Do tog sí pógh do'n giolla. Bhí gach duine insan staisín ag gaírí feithe.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Droch-aimsear: Goilleann teacht an droch-aimsear leis na sean-duine go mór. Bíonn pianta ortha iad na suidhe ag an teine sin mar gobhfuil an droch-aimsear ag teacht. Na bpáírceanna a bhí go glan tá siad lán de uisge anois bíonn na bróga na luighe ar do chuid cosa agus iad neimheadhcha uilig. Bíonn na h-éanlaithe ag eiteall go íseal mar go bhfuil sé ró-fhuair aca anáirde
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Lá bréagh gréine bhí fear in 'a shuidhe ar bárr aille. Bí raibh néal ins an spéir. Bhí an lá an breágh acht ní raibh sé té ar bárr na aille. Bhí sé ag féachaint amach ar na bádaí a bhí amuigh sa fhairrige Agus bhí sé ag feacháint ar na Fadilléain ag eitilt os cionn na mara. Thóg sé amach píopa agus tobách. Ghéarr sé an tobach agus chur sé é insan piopa. Do las sé cípín agus dhearg sé a phíopa. Nuair a bhí an píopa dhearg aige, do thós sé cupla gail as. Do chaith se an píopa amach insan mara. Agus choinnigh sé an cipin in a lámh
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
“Cé an t-ainm atá ort?” arsa an sagairt.
“Dónal Ó Ceárnaigh” - freagra an bhacaigh.
S. A bhacaigh Uí Cheárnaig is fada bog d’fhásais
B. A Shagairt na n-árann, is is gan shios do t’chlár-sa é
S. Ná bíodh san le rádh agat, tar imbáireach agus líonfad do mhála dhuit.
B. A Shagairt na n-árann, ná cuir an mhaith ar cháirde. Mar is fada ó’n mbaile seo bead-sa imbáireach
S. Bheol, tar isteach agus líonfad é láithreach.
duine anaithnid
2022-10-03 23:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
that any bargain made on Sunday was not binding by law.
There used be a weakly market in Timoleague as long as people can remember but the turkey market in Kilbrittain was on the Fair Day, St Martin's Day. That is held no longer.
Pedlars used to travel abouthe country carrying leather sacks on their backs and wearing leather aprons. They used to mend umbrellas and stitch jugs, teapots and earthenware pans that people set the milk in.
Hucksters and Hawkers used to go about here. They used to buy rags, horse hair, bottles, jam pots and feathers. People used to pluck the feathers off the geese about October and sell them to the hucksters. This was stopped by law some years ago. People bought clothes from the hucksters. iron-mongers bought up the scrap iron and took it away.
Tea-men used go round (in a kind of trap like the mail car we have going to Courtnacolerry now) selling tea. They were a nuisance. They would leave the couple of ounces
duine anaithnid
2022-10-03 23:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long, long ago there were very few shops here. Kiely's and Sullivan's of Barr-na-h-Eirghe near Kilbrittain had one each. Kiely's (who have the new house there now) forefathers had a bakery there. They sold groceries and bread. They made sweets and sold them there. Kiely's also had a bakery in Kilbrittain village. There were a few shops in Kilbrittain. Johnny O'Driscoll had a shoemaker's shop and made good shoes up to 30 years ago. He was over 80 when he died then. Dan Roche was a tailor who did great trade in the village. People brought the stuff and he made it up. He still lives. He is over 70.
Money was not plentiful but it used to go a long way. People paid 2d for a pint of porter, 2d for a glass of whiskey 2d for an ounce of tobacco and they got a good pair of shoes for 6/- or 7/- and the best suit for £1.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí sean bhean ann fado agus bhí sí ag fághail bhais. Thainig na comharsanna isteach, agus dubhairt an sean bhean go raibh máilín cnódha annsin, agus an mailín sin a chur faoí a ceann núair a beadh sí marbh.
Bhí beirt buachaill ag féachaint orra. Dubhairt duine de na buachailli go mbheadh na cnódha sin acú an oidhche sín.
Fuáir an bhean bás agus do chúir na daoine an mailín códha faói a ceann innsan gconnra. An oidhche sin chuaidh na buachaillí go dtí an roilig, d'fhosgall siad an uaigh agus an connra agus do thóg siad an máilín cnódha amach, agus thosuigh siad ag ithe na gcódha.
Bhí fear óibre ag dul abaile agus chúala se an beirt buacháillí ag ithe na gcnó. Shil sé gurbh e an bhean féin a bhí ag ithe na gcóid agus do rith sé abhaile chó táphuigh agus a b'fheidír leis. Dubhairt
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 23:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
go dtí Téicheadh na h-Iarlaí.
Thug an chead Séamus Caisleán na Tuaithe (C. na dTuath) agus na tailte thart timcheall air do Shasanach darbh ainm Seán Dáibhir. Seal gearr i ndiaidh sin dhíol an fear seo é le Sasanach eile agus sa deireadh ins an 19adh aois fuair na Stíobhartaigh é. Bhí sé aca go dtí go dtug siad suas a rabh de thalamh aca do Coimisiún Talamh na h-Éireann.
Fuair na Gaedhil seilbh ar an Chaisleán ins an Éirghe Amach agus ba annsin a thainig Eoghan Ruadh Ó Néíll i dtír san bhliadhain 1642. D'fhan an Chaisleán fé ceannas na nGaedheal go dtí'n bhliain 1650 nuair a d'ionnsuigh an Ridire Séarlas Coote é agus d'éirigh leis é a bhaint amach. Aran bhliadhain cheadhna rinne an Taoiseach Mac Suibhne iarracht le a fhághail arais, ach theip air.
Ba é "Maol Muire an Bhata Bhuidhe" an taoiseach deireannach de Chlann tSuibhne a chómnuidhe san Caisleán. Bhí droch chlú aige san cheanntar siocar cómh tíorántach agus a bhí sé. Deirtear
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 22:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cuaidh féar ag déanamh cleamais aon uair amháin. Thug sé fear leis agus dubhairt sé leis an bfhear aon rud a déarfaidh mise, abradh tusa go bfhuil an oiread eile agam.
Núair thainig siad go dtí an teac bhí fáilte mór rompa. Nuair a bhí siad ag cainnt dubhairt an fear go raibh bó aige, agus dubhairt an fear eile go raibh dá bó aige. Dubhairt an fear aras go raibh capall aige agus dubhairt an fear eile to raibh da capall aige. Dubhairt an fear go raibh sé caoirigh aige agus dubhairt an fear eile go raibh do-déag aige. Dubhairt an fear go raibh deich n-acraí de talamh aige agus dubhairt an fear eile go raibh fiche aige.
Diarr an cailín ar an fear cé mheid blian a raibh sé. Dubhairt sé go raibh sé dice-cuig blian agus dubhairt an fear eile go raibh sé caoga blian.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 22:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí leath Pléidche ann uair ámhain. Chuaidh sé in aimsear í dteach feilméara. Ní raibh moran ceillé aige. Shocruigh siad go gcaithfeadh se bliadhain ag obair leis an bhfeilméara.
Níor fhan sé ann acht trí mí. Thug an feilméar go dtí an cuáirt é Nuair nior fhan sé an mbhliadhain ag obair leis.
Cuaidh sé os cómhain an bhruthimh. Dubhairt sé an chead mí so chaith sé ann gur cailleadh sean bhó, agus go bhfuair se pioca sí gac lá. Agus subhairt sé an dara mí so caith sé ann gur cailleadh sean mhuc, agus go bhfuair sé pioca sí gach aon lá. Dubhairt se an trúadh mí so chaith se ann, gur cailleadh sean chapall, agus go bhfuair sé piosa sé gach la, agus annsin cuaidh sé abhaile.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 22:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dheanfadh siad an teach-phobail. Thuit an t-asal an chead uair ag an Mhaol-Ruaidh agus cuireadh cloch 'na seasamh annsin. Thuit sé an dara uair ag Cluan-Teallaigh agus cuireadh siad cros annsin atá le feiceál go fóill. An tríomhadh h-uair a thuit sé níor éirigh sé níos mó agus is annseo arinneadh an teach phobail shíos a chois na fairrge.
Níl fhios againn i gceart cé elag an teach phobail ach deir na seandaoine gur in-am Chromail a leagadh é, mar bhí seisean ag baint na taoibhe thuaidhe as gach teampall Catoilicedeach agus is gairid an t-am ó bhí sé uilig 'na sheasamh acht an taobh thuaidh. 'Sé an tuige go mbainfadh sé an taobh thuaidh asta, mar go rabh sé ag deanamh nach mbeadh fasgadh ar bith aca ó'n ghaoith adtuaidh agus seo an ghaoth a ba mhó a shéideadh.
Tuathal Mac Suibhne, Ros-na-mBeann
duine anaithnid
2022-10-03 22:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Farms now that were grabbed in the bad times. When a man left his neighbor stepped in and grabbed his land. Some came back for it after years but the majority never came back in died in the fever ships going to America.
If the report went out that food was plentiful in a certain area people flocked to it from all directions. A great lot of families used to come this way from Longford and Arva (Co. Cavan). One day there came into my grandmother's in Tooma a travelling woman and two litte children (boys). She gave her name as Alice Mulligan, but would not say from where she came. The two boys she said were her sons named Barney and Pat McKiernan. My granmother gave them stirabout and they left going in the direction of Cloone. At night my grandmother heard cries over in the direction of Kanes Orchard, Looma. and going over she found the two little boys crying on top of their mother and she stone dead. She brough back to the boys home and reared them and when they grew up they went to America
duine anaithnid
2022-10-03 22:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
well, and what he would do if crossed, he adopted this attitude so that the road would not go through Cloone. I think the road would be made about the year 1810, at least they say the big bridge on the road at Sunnaghbeg was made in the year 1801 and the main road some years later.
duine anaithnid
2022-10-03 22:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
I often heard the old people telling about the making of Eager's Broad Road mentioned in the last story. In the old "grand jury days" all the contracts of roadmaking and bridge building was given to parsons. Parson Eager lived at Carrigallen Co. Leitrim He was a very stubborn steadfast man and did not like anybody to interfere with him or his work. He was a hard man on the tenants and used up as much of their land as possible when cutting out the roads. The story goes that when he had the road made as far as Jimmy Dorrigans in Annaughmacoolin from Carrigallen
duine anaithnid
2022-10-03 22:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The old church is Aughavas as already stated was being roofed & slated in 1839. Before this the church was thatched. Each November all the neighbouring farmers used to bring their oats & wheat on their turn to the chapel and thresh it there. He would manage so as to have it finished by Saturday and have the chapel swept & cleaned for
duine anaithnid
2022-10-03 22:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
in Mount Ida but there are some families of this name in Rossan (Aughavas) and in "the Glebe" Cloone.
duine anaithnid
2022-10-03 22:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The Irish were defeated in the battle and had to fly and the leader fled over the country and he was attacked single handed by Nicholls on the top of Mount Ida hill where he was working repairing pots and pans. This Nicholls was a big powerful man and he killed the Irish leader and when the general came back he found Nicholl standing over the dead body of the Irish leader. He was so pleased that he bestowed on him the surrounding townlands and Nicholls called the place "mount Ida." Nicholls and a lot of his followers lived there for many generations. They say that there was a lake in Mount Ida at that time and that he brought the water of it to his own door and that all he had to do was to put out his hand in the window and take in a bucket full of water. It was they who called the place "Mount Ida" and they lived there for so many generations. Through time some of them left and all who remained became Catholics. There are now no Nicholls
duine anaithnid
2022-10-03 21:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The corpse is washed shaved and "laid out" by the neighbours. The corpse is now brought to the chapel on the day before the funeral but some years ago there was a two nights wake. Clay pipes and tobacco are provided for the men and snuff for the women and the young people generally remain up the whole night until day break. Long ago they used to spend the night playing tricks but this is not now the custom. On the day of the funeral the corpse is taken out feet foremost and placed on two chairs on the street. It is then lifted and put into the hearse. The two chairs are then knocked together. This custom is always followed. If a person dies upstairs, the corpse is always taken out through a top window and never down the stairs. Just before a person dies the tick (a feather tick or mattress) should be taken from under them and they should be let die on the under mattress e.g a person should never be let die on a feather tick. Some say it takes them longer to die if they are left lying on it.
duine anaithnid
2022-10-03 21:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The old people believed that there was great power in the first gallon of water taken out of a well on May morning, and I heard my mother say that women often stayed up the whole night to be the first to get the water at day break and that there was often some powerful races between women to get the first gallons. A churning made with this water was supposed to give great yield and some used to say that a red haired woman who got the first gallon could take the butter off the churns of all who came to the well during the day.
duine anaithnid
2022-10-03 21:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
of milk and tons on butter. 100 years ago one man would eat as much butter to one meal as do a whole family now for a week. And they could sell a good many tubs as well. But the cows had great yield off their milk. Even when I was a boy you could smell a herd of cattle 3 fields away on a summer's evening with all the milk they would have. You wouldn't smell the milk of these blacks they have now, even if you had the full of the lye of them.
When milk was scarce in winter they made "bull's milk" or a "sowens"[?] eg steeping the cuttings or tail-meal in a pail. It was a very cooling and nourishing drink. They often used bainne-cirke too when milk was scarce eg beat up 2 eggs in a noggin of water and used it with the oaten cake or boxty as you would milk. Cabbage was dressed with new milk brauhan[?] eg then stirabout was made on new milk was poured on the cabbage. The old
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 19:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dtí a h-athair anois.
Do thug sé an biorán gruaige do ansan agus d'innis sí dho go gcimeádfeadh sé sin saor ó na daoine maithe é. D'innis sí dho ansan dul go dtí an Roilig agus an cómhra do chur síos ann agus an cré do chur síos air. Do thug sé an cómhrainn leis go dtí an Roilig agus do dhein sé poll mór agus do chuir sé an cómhra síos ann agus do chuir sé an cré anuas air.
Nuair abhí an méid sin déanta aige do dhein sé fé dhéin an bhaile. Do chuaidh an cailín abhaile leis go dtí a h-athair. Do bhí ionghnadh air an athair nuair a chonaic sé í mar cheap sé gurbí sin a bhí sa leabaidh i gcómhnaidhe.
Níor chreid sé í go dtí gur thaisbeáin sí an fháinne dho. Fáinne ab'eadh é abhí ag a máthair abhí marbh le tamall fada roimis sin.
Do bhí an t-athair ag chur is ag
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 19:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
anuas ar an gclaidhe chun suaimhneas a thógaint.
Nuair a dhein sé é sin do cheap sé gur airig sé rud éigin ag déanamh fothraim istig ann. D'oscail sé an cómhrainn agus do bhí cailín áluinn istig ann. D'eirig sí amach as an gcómhrainn ach níor labhair sí in-aon-chor.
Do labhair sé léi ach níor fhreagair sé í in-aon-chor. Do chuir sí a lámh siar ar chúl a chinn agus do chuir sí in [?] do rud éigin a thógaint as chúl a cinn.
Do chuir sé a lámh ar chúl a chínn agus do thóg sé amach biorán gruaige abhí ann. Do labhair sí leis ansan agus d'innis sí dho ansan gur inghean duine-uasal í agus go raibh sí breoidhte sa leabhaidh agus gur tháinig na daoine maithe agus gur thógadar í agus gur fhágadar seana-iarlais 'na h-ionad agus do mbeadh sí ag dul thar-n-ais go
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 19:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí fear 'na chómhnuidhe sa paróiste seo fadó. Fear óg ab'eadh é. Ní raibh sé ach tímpeall aon is fiche bliadhain d'aois. Fear aerach anamamhail dob'eadh é, Micín ab'ainm do.
Ní bheadh aon mhaitheas i rinnce ná i gcluiche cártaí ná in aon spórt eile ná beadh Micín ann. Bhíodh sé amuich gach aon oidhche ag déanamh spóirt éigin. An oidhche seo bhí sé ag teacht abhaile trí bóthar uaigneac.
Bhí sé déanach san oidhche. Do chasadh ceathrar fear uime agus iad ag iompar cómhrainn eatorra.
Nuair a thánadar suas cuige do leigeadar síos an cómhrainn agus dubhradar le Micín é a bhreith go dtí an Roilig gan moill agus é a chur.
Do chuir sé an cómhrainn in áirde ar a dhrom agus do chomáin sé leis. Nuair abhí sé cortha do leig sé an cómhrainn
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 19:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nuair a bhíodar bearrtha aige dhó nig sí an t-olann.
Nuair abhí sé nighte aice do dhein sí é a chárdáil agus é a shníomh. Nuair a bhí sé sníomtha aige do dhein sí é a dheilbh agus a shnámhadh. Nuair a bhí san go léir déanta aici do dhein sí gúna deas de'n cailín de.
Do chuir sí dathúghadh éigin air le samh agus do chuir sí cnaipí deasa ann agus do dhein sí foth-gúna de phíosa cotún a bhí istig aici. Do chuaidh an cailín ar scoil agus dubhairt an Máighistir scoile agus an Sagart go raibh na h-éadaighe chómh deas uirthi agus abhí ar aon duine sa scoil. Chun sgéal gairid a dhéanamh dí do briseadh an drithár saidhbhir agus do dheineadh fear saidhbhir de'n fear bocht agus do mhaireadar go séimh suaimheasach as san amach.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 18:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sgéal grinn.
Bhí fear ann fadó. Ní raibh sé ag an Aifreann le tamall fada. Rug an sagart air an lá seo. "Cé'n uair a raibh tú ag an Aifrean[n] cheana." "Tá sé cúpla bliadhain ó shoin." "Cé'n fáth" adeir an sagart. Ní raibh aon bhríste agam. Thug an sagart brísde dhó. Bhí an bhrísde ró-fhada dhó. Dubhairt sé le a mnaoi troigh a bhaint dó. Bhí (an) bean eile sa teach agus dubha[irt] sí léithe é a dhéanamh. Níor bhain sí an troigh dhó. Bhí rud éigean ag ba[int?] codladh na h-oidhche dóibh. Dubhairt an fear le a mhnaoi an troigh a bhain[t] de'n. [!] "Rinne sí mar adubhairt sé léithe. Ní raibh sí istigh sa leabha arís go raibh sí in-a chodladh. D'éirigh an bhean eile agus bhain sí troigh eile dé'n bhríste. Nuair a d'éirigh an fear ar maidin chuir sé an bhrisd[e] air agus bhí sé ró-ghearr.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 16:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
As black as ink as white as milk & it hops on the road like hailstone?
Magpie.
Why do you go to bed.
Because the bed wont come to you.
There's a deer in Peter's park without skin, flesh, feather or bone & in Peter's park it walks alone?
The sun
To legs sat upon 3 legs, one leg an 2 legs, in comes 4 legs & takes away one leg. Up gets 2 legs, fire away 3 legs and brings back one leg?
A woman with a leg of mutton on her lap & a dog takes it. She throws the stool at him & goes out & brings in the leg of mutton.
Look at me on the face. I'm everybody, scratch my back & I'm nobody?
a looking glass.
What is most like a horse shoe?
His other shoe.
I went into the wood & got it. I looked for it & could not find & yet brought it home in my leg?
A thorn
What is it that has a head and cannot think, one leg and cannot walk?
A pin.
Patch upon patch without any stitches?
A head of cabbage.
What goes up when the rain comes down?
An umbrella.
For stumps standing, 4 lillies hanging, 2 look about, 2 crook about & a whip about.
A Cow.
What is the greats wonder in the map of Europe?
That Hungary did not eat Turkey.
Why does a cow look over the ditch?
Because she can't look under it.
If a fellow met a fellow in a field of green, could a fellow tell a fellow what a fellow mean. How many f's in that?
None.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 16:47
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
so enlightened with the direputiable science of mockery or have you no other method of discourse but that which is grounded on the basis of irony & ludeficate"
"Ora Bidni, dear! says he you misunderstand the simplicity and sincerity of my expression which proceeds from as generous affecting and as faithful a heart as ever was seated on the interior composition of man's frame."
"Musha! badsgram to you" says she and your blandiloquent expostulations but its snugly you can introduce those endearing though precarivers spells of clarefied eloquence which tends more to ruffle the temper than to calm the disquietude of passion {sing?
He says "its a wrong and a falsehood to boot
To say my expressions are void of the truth,
Don't think I comment with an air of collusion,
On confabulate on a fondress intrusion."
"Well, says she, but I am surprised at your cleverness Though yet I have a great dislike to those pronunciations and tawderly sentences which baffles the power of utterance and over-reaches the science of understanding request. You'll relinquish this protended medium of politeness which you so have awkwardly endeavoured to mantain" "O, my dear Coleen says he how commeth that your so contemptiously reprove and degrade the conviciality of my jesture and sertitude of my expressions for certainly had
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 16:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Townland | Family | No. in Family | Married or Not | Ruins of old Houses (recent)
Castletown | Patrick Hayes | 4 | Married |
- 10 Families | Thomas Baldwin | 4 | Married |
- 50 People | Michael Lally | 8 | Married |
| William Forde | 2 | Not |
| Patrick Mulkare | 6 | Married |
| Thomas Gardiner | 8 | Married |
| Joe Mulluney | 10 | Married |
| Peter Glynn | 2 | Married |
| Bernard Cunnigham | 4 | Married |
| Miss Moran | 2 | Not | 4
Coole | John Divincy | 2 | Married |
- 10 Families | Thomas Divincy | 2 | Not |
- 41 People | James Burke | 3 | Not |
| Lawrence Dooley | 4 | Married |
| Patrick Cahill | 8 | Married |
| Joe Hanrahan | 4 | Married |
| John Hehir | 5 | Married |
| Thomas O Loughlin | 6 | Married |
| Michael Dooley | 3 | Not
| John Reilly | 4 | Married |
Corker | Martin Nolan | 9 | Married |
- 10 Families | Bartly Killeen | 4 | Married |
- 30 People | Mary Ward | 2 | Not
| Thomas Fahy | 3 | Widower
| Tom Donohue | 6 | Married |
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 15:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tar-éis tamaill maith eile a chuir de ag siubhal leis an láir bocht agus í ag cuir alluis ag é sin ag cuir alluis chómh maith leí.
Do bhí sé ar deire a h-anama le sgannradh ag é ag tuitim ár a chosa, i gconn tamaillín do thánadar go h-áit anaice le lios agus do bhí an bean istig arís agus í ag bagairt a sgiain ar mar a bhí sí roimis sin.
Do bhí an sgian na láim dheis agus soluis gorm ina láim eile agus nuair a chonnaic an capall é léim sí.
Cuadar abhaile agus do mhaireadar go suaimneasach as san amach.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 15:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
I gcionn tamaill do chaith sé theacht amach as an truchaill cuichi.
Do chaith sé ar an dtaobh istigh de'n chlaidhe í agus do léím sé isteach sa truchaill agus thug sé buile de'n chapall agus do rith an capall go mear do agus ní fheaca sé an bean bhocht a thuille.
Nuair a bhí sé ag teacht tar Caisleán (Cúil A Bhuacaig) i gCarraig Á' Phúca do chonnaic sé an sean-bheanín céadna ar an mbóthar roimis agus do stad an capall airís agus ní ragad sé dho ar olc ná ar mhaith.
Dubhairt an fear leis bheith ag imtheacht uaidh agus dubhairt sí ní ragadh in-aon-chor.
D'imthig an bean uaidh ansan agus do thug sé buille beag de'n chapall agus d'imthig sé ansan.
Do chuaidh an capall ar sodar ansan do agus do bhí sé ag cur alluis go tiug.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 15:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nuair a shrois sé Céim Carraighe arís ar a dteact abhaile do bhí ag cuir alluis ón t-eagla a tháinig ar roimis sin agus do cheap sé ná triobhóchadh aon níd eile é anois.
Mo chreach do dhein mhuise agus cúpla uaire eile leis mar nuair a bhí cúpla ciscéimeacha eile curta dhe ag an capall stop sé.
Connaic sé an fear na sheasamh ar a aghaidh amach bean, agus ina láim do bhí sgian agus cos bán ar aice.
Do bhí bata droigheann dubh ag an fear agus dubhairt sé "Imthig as mo shlighe "Mise" ar sise "Ní dhéanfhainn do'n ríg é má cheapann tú go ndéanfainn dhuit é".
"Imthig as mo shlíge a dhroch rud" ar seisean "nú tabharfhadh buile dom bata dhuit. Níor chuir sí aon tsúim ann dá mba is nár labhair sé in-aon-chor leí.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 15:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus ar dhul go h-aonach Mághchromdha an céad lá eile go mbeadh sé ann.
Do ghluais sé leis go dtí an t-aonach agus do bhí sé ann ar a naoí a chlog ar maidin.
Do tháinig ceannuightheóir cuighe agus d'iarr sé air an mór a bhí air an searrach. Dubhairt sé, "an pingin is aoirde ar an aonach". Dubhairt sé an mór é sin. Dubhairt sé tríochad púnt.
"Go deimhin féin" arsan ceannuightheóir, dá mbeadh searrach trí n-uaire níos fearr agat ní dhéanfhad sé an t-airgead san agus d'imthig sé uaidh. Do tháinig fear eile cuighe agus do thug sé an tríocad púnt do.
D'ól sé rud éigin ansan agus tháinig sé abhaile. Ar a theacht abhaile dho, do chonnaic sé rud ar thaobh an bóthar i bfuirm duine marbh. Do tháinig ana-eagla air an mfear mbocht agus d'imthig sé leis thairis.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 15:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
we hold our hands up high. One girl stands in the centre of the ring and counts up to twenty-five. The girl twenty-five falls on runs after the other girl and they run in and out under our hands.
In Autumn we go through the wood gathering blackberries for the teacher. We pick them into cans. In Autumn we also go to the wood and gather hazel nuts. We take them home with us and eat them.
When the chestnuts are falling we delay on our way home from school and we gather them. We make necklaces of them.
In Winter when we cannot go out, we play Blind-Man's-Bluff and Forfeits. We also play and dance.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 15:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
we find them they run after us and try to catch us.
When we play Rabbit Burrow every two catch hands and form several burrows. A girl goes into each burrow and they are called the rabbits. The two girls stand out in the centre, one acts as a dog and the other is called a rabbit. The dog chases the rabbit and she runs into another burrow and then the rabbit which is in that burrow leaves it. When the rabbit is caught she acts the dog.
We play Fox and Chickens by getting into a line. The first girl in the line is called the hen and the remainder of us are called chickens. One girl stands out in Front of us and she acts the fox. The fox tries to get the chicken and the hen tries to save them. If the fox catches any of the chickens that girl has to step out of the line.
We play High-Gates by catching each others hands and
duine anaithnid
2022-10-03 12:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Louisburgh is a small town of four streets -- cruciform in shape. It is in the east of Kilgeever Parish.
Name Lord Sligo's daughter - Louisa - was responsible for the name. Her father was landlord of the countryside and had a residence at Old Head - one mile from Louisburgh.
Age - Louisburgh is not an ancient town - by any means. At the time of Grattan's Parliament only one house had been built on the site of the present town. That house is now occupied by a publican, Mr Patrick Morrison, on the Square. At the time of the decline of the woollen trade and industry in this country efforts were made to replace it by a linen industry. Lord Sligo - acting probably on Government instructions - interested himself in establishing the new industry in this portion of his estate. He had three houses erected in the present Long Street and he brought three families of skilled spinners from
duine anaithnid
2022-10-03 11:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The old people were very hard workers. They had no ploughs or mowing machines and all putting out of manure and topdressing had to be done with creels on their own backs. Asses could not even work for there were no passes. I knew old men that covered whole acres of moor with arable soil to a depth of 1ft, and they carried it all on creels on their backs. That was when they began to reclaim the bogs or cut-a-ways. The men also carried the tubs of butter on their backs to the town. There was an old man in Tooma that carried a tub of butter the whole way to Belturbrid and was back early the same day. Indeed they were strong but they killed themselves with hard work. When the man got up in the morning, he didn't look for his breakfast first thing but went out to work and in about an hour the wife called him in and he sat down to a cake of oaten bread and a pound of butter and a noggin of new milk. I'm telling you when he had eaten that he could call the queen his aunt. About 2 or 3 oclock
duine anaithnid
2022-10-03 11:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
a very old song (only 2 lines of it) that I heard when a child
"I've meal in my ciseán,
I've stock on my land."
It was about a girl that was looking for a husband. They say the meal kept very fresh and tasty in the ciseán especially if well and carefully packaged. I myself never saw a ciseán in use though I saw the remains of them on lofts when I was a child and the old people explained to me what they were for. When I was young the meal was kept in chests or as we used to call them "chusts." These chests were made of the solid bog oak and there are a good few of them in some of the houses yet. They were wonderfully solid and well put together and there was not one nail in the whole chest. Of course you know they are not near as old or as good for meal as the ciseán
duine anaithnid
2022-10-03 11:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
One of the most important articles of furniture in the house was the ciseán for meal. It was made of straw. This is how they were made. They got a circular board like the lid of a churn and put holes around the edges. Then with [diagrams 1 and 2 here] straw they wove sides one to it till it was as high as a big churn (see diagram 2). This cisean was for holding meal. This is how the meal was put in. They put in a certain amount of meal and then they washed the feet of one of the children and put him in to tramp on it. He kept tramping and the mother kept pouring in the meal until it was all in. It was extraordinary all the meal could be put into a small ciseán in this manner. I remember
duine anaithnid
2022-10-03 11:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long ago all the houses were built on the one street or in fact very close together. The land was in common and the flocks were let feed together and I
duine anaithnid
2022-10-03 11:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
94
I often heard that the French didn't act well to the Irish after the battle. It is said they pointed out the Irish to the English when they were separating them after the battle. The English hung a lot of the Irish on the battle field and killed any of them that they got in houses after the battle. When I was young I worked at the shoemaking trade up at Ballinamuck and I spoke to old men that remembered the battle quite well. One man told me a story about two girls that lived in a house near Ballinamuck. After the battle two soldiers raided the house looking for croppies and there were 3 green skirts hanging on a line in the kitchen. They got enraged when they saw the green skirts. Nobody at the time could wear anything green. Well they started to hack the skirts with their swords till they cut them in ribbons. They then asked the girls for a drink and one of the sisters brought the soldiers one by one to the barren for a drink of buttermilk. She handed him a noggin of milk and when he was drinking it she lifted a pounder and smashed in his skull. When the second
duine anaithnid
2022-10-03 11:13
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
the town, but the progress was too slow and the English were right behind, so Humbert decided to leave the heavy stuff, the guns and carriages behind, so he dumped them on the Hill at Keeldsa. Some of them they say he let them slide into the lake, but the most of them were taken by the advancing English after the battle, as they were coming along towards Cloone. The hillsides were covered with people watching and cheering the army as they marched along. Indeed a sad thing happened on Rocullion hill just over James Keegans (the hawmans). There was a Pat Mulligan from Camber and he rode his horse out to Rocullion to see the French pass, but they were gone when he landed and instead it was the English that were passing by at the time. He thought that they were the French and he took off his hat and began to cheer. But they fired on him and shot him dead on the side of the hill. I often heard that the regiment that shot him was called the Scots Greys.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 11:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The only local crosses and monuments are found in the local graveyards & in the yard of the Milford R.C. Church (in memory of the local P. Priests).
In part of the wall of the ruin of the old Protestant Church in Ballinakill graveyard, Milford, Ráth Luirc, there is a slab of stone, on which are the inscription "This is the burial place of the Synans", the family arms & the date 1442. The Protestant Church was built by the Ecclesiastical Commissioners in 1829. When digging the foundation, the slab referred to was unearthed & inserted in the wall of the Church.
duine anaithnid
2022-10-03 11:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
the battle and officer came into Cloonne to question him and whatever words they had, one word borrowed another, but Mullrine got into grips with the officer, pulled him off his horse, and "soushed him" in an old dirty pool that is in the centre of the town. It's there yet just beside Michael Cooney's forge. They say he was a holy show to see him all covered with muck and clābar and mūileōg.
The French came into Cloone on the evening of the 7th Sept. 1798. The people around here never cared a terrible tat for the French. Ah, long before '98 they used to come over here recruiting for the French army. They were terrible lazy fellows and if they corn was shaking, they wouldn't lend a hand to help the farmers, and mind you they would expect the best bit and drop in the house. But they hated work. Indeed the Irishmen that used to come with them would work like anything but they would sleep the whole day. They people used to call them the "lazy cadays" and indeed long ago, when I was a young lad, and if I wasn't stirring out
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 11:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"As you stand on the hill
You'll see the mill
That grinds the corn we grow.
And right beyond
Is the Cúl Áth(a) "grand"
Quite adjacent to Mutton-Chop row".
The remainder is "non est".
Milford derived its name from the Áth (ford) in the river (the Deel) & the mill on the bank. The hill referred to must be Kilbolane hill on the Ráth Luirc side of Milford.
The Mutton-Chop row included the houses of a doctor priest & a few shops. The Cúl Áth(a) was the poorer district (part) to the west of Mutton-Chop row. The Cúl Áth "grand" was meant to be sarcastic.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 10:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
An old grandmother & her grandson lived in a small house & they were very poor. It was Xmas. morning & the boy went to the Church to sing in the Choir. He wore timber boots & little clothing. The ground was covered with snow. The other boys had woollen clothes & they laughed at the poor boy.
They entered the Church &, as they were coming out, they saw a boy who was sleeping at the door. He wore only one boot & the poor grandson took off one of his own boots & put it on the boy whom he saw at the door. When he went home his grandmother beat him & sent him to bed without food. Next morning he saw beautiful toys on the hearth as well as the shoe he gave to the poorer child who happened to be Our Lord.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 10:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
One night soldiers of Queen Elizabeth were going to attack a castle which belonged to McCarthy Mór. They meant to surprise the Chieftain & have little trouble in taking the castle. The soldiers got into a bog & were in great difficulty trying to find their way out. They met a little boy of about 10 yrs. & asked him to show them the way to McCarthy's castle.
The little boy happened to be a follower of Mc.Carthys
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 10:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
A step-mother was very cruel to her step-daughter. She also had a daughter who did not work. The step-daughter had to sit at a well each day, spinning, until the blood came through her fingers. One day she went to wash the blood off spindle but the latter fell into the well. She went & told her step-mother what had happened. The step-mother told her to get the spindle but the step-child fell into the well.
Later, she found herself on a path which led to a small house at the door of which an old woman stood.
The woman called her & the girl remained for a long time. Then she told the old woman that she was home-sick. The lady led her home &, as they walked through a gate, a shower of gold fell on the girl who found that she had a golden dress. When the stepmother saw the dress she sent her own daughter to the well to spin.
The daughter pricked her finger, then went to the well & jumped in. She reached the path also & the woman who was at the door of the house.
When the girl was returning home a shower of pitch fell on her & she could not be freed from it.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 10:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The Hurlers & Footballers (Milford) who played BEFORE Mr. Jn. McCarthy's team included the following:
Pat Duane, Gibbingsgrove, Milford, Ráth Luirc.
Pat White, Gibbinsgrove, Milford, Rath Luirc.
Mick White,
Tom Cronin,
John Cronin,
John Reedy,
Pat Walsh,
Mick Noonan,
Tom Brislane,
Pat Sheehan,
Pat Madigan,
Jerh. OBrien,
Tim Duane,
Maurice Duane,
Pat Fox.
Twenty one played then & Milford's colours were black & gold.
Mr. Pat Duane (above) still lives but, for certain reasons, I could not get particulars from him.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 10:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Milford's "Goaling" Team (Hurling) (This was later).
Mr. Jn. Mc.Carthy, Bunmona, Milford, was Capt.
Frank Irwin, Tieracurra, Milford, Ráth Luirc was V. Capt.
The following also played:
Mr. John Fitzgibbon, Maiden Hall, Ráth Luirc (now)
.. Ml. Crowley,
Jas. Irwin,
Wm. Irwin,
John O'Connell, Coolatour, Milford, Ráth Luirc.
Joe Broderick,
Paddy Murphy, Milford, Ráth Luirc.
'Bill' Kelly, Milford, Ráth Luirc.
'Mick' Barry,
Tom Burke,
George Fitzgibbon, Milford,
'Mick' Sheehan, Highmount, Milford, Ráth Luirc,
Pat O'Hara, Gibbingsgrove, Newtown, Ráth Luirc.
Jn. O'Sullivan
"The jackets were white & green.
The hurleys were made of ash, much the same as now, but much heavier & stronger. The goal posts of that time were arranged as present.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 10:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Mr. Jn. Mc.Carthy, Bunmona, Milford, Ráth Luirc, was Capt. of the old Milford football team. Mr. John D. O'Connell, Coolatour, Milford was V. Capt. The following were in the football team:-
Frank Irwin, Tieracurra, Milford, Ráth Luirc,
John Fitzgibbon, Maiden Hall, Ráth Luirc (now)
Jim Irwin, Annagh, Churchtown, Mallow (now).
Wm Irwin,
Michael Sheehan, Highmount, Milford, Ráth Luirc,
Pat Creagh,
Jas. Lynch,
Dan. Broderick,
Pat Feore, Gibbingsgrove, Milford, Ráth Luirc
John Feore, Bunmona, Milford, Ráth Luirc
Anthony Mullins,
Tom Burke,
Willie OConnell, Draper, Drumcollogher (now)
(Rev) Matt O'Connell P.P., (in England) now.
"Our jackets" were white & green with a harp in front. We played a football match (against Feenagh) in Milford, in Wm. Broderick's field & won by 1 goal. At that time there was a point post at each side of the goal gap. Fr. FitzGerald, Feenagh refereed the match. We won a tournament in Charleville (Ráth Luirc) in 1904."
The above played about 48 yrs. ago as Mr. Jn. Mc.Carthy is now about 68 yrs.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 10:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"Tea was generally taken in Milford @ Xmas., & Easter & at the stations. 'Twas drawn here in a saucepan once & strained carefully. The hostess took the tea leaves to the local priest who attended at the station.
"You can take the leaves", he said & "give me the water".
duine anaithnid
2022-10-03 10:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Drumcondra district- Botanic Avenue.
Midway between Tolka Bridge and the Wooden Church on this road was up to recent times a row of little slated cottages about seven or eight in number. In July 1935 the cottages were demolished to make room for the erection of new houses. During the course of demolition I noticed that the side-walls of the houses were built of 'Channel' in which the traces of the wheaten straw originally used in the process of mixing were clearly visible.
The houses noted above may have been the remains of some forgotten village.
J Walsh, 16, Crescent Villas, Iona Rd, Dublin
N.B.
The site of the above mud-walled cabins is now occupied by houses nos. 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, and 138 Botanic Avenue.
ball sinsearach (stair)
2022-10-03 09:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Once upon a time there lived a blacksmith named Willie, and he was very poor. One day the devil came to him and said he would give him 100 pounds if he would come with him at the end of six months. Willie wanted the money so badly that he took it and gave the devil his promise. One day shortly after a saint and a little boy we going along the road with an ass and they went into the forge to set a shoe on the ass. Willie was so poor that he had no iron to make the shoe so he
duine anaithnid
2022-10-03 01:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long ago in Ireland there were many kings there lived a widow who has only one daughter. When the daughter was young she was very delicate so her mother never asked her to do any work. When she grew up she was not accustomed of doing any work so she would not do any then. Her mother was so angry with her one once occasion that she gave her a beating.
At this time a prince happened to be passing the house and he heard the girl crying. He went to the house and asked why was she crying. The mother was ashamed so she said that she beat her because she was doing too much work. On hearing this the prince asked her to let her go to the palace and she would be very useful. At first the mother pretended that she could not live without her but at last he persuaded her to let her with him. Then he brought in the coach to the palace. When they arrived at the palace the prince brought the girl to the queen. When he told her the story the queen was surprised and said she would get married to her son if her work was satisfactory. When
duine anaithnid
2022-10-02 23:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
man had a beautiful Arab horse and she was as long and as swift as a greyhound. She could jump sideways and stand on either her front or hind legs. She was so fast that every time the other fired she could escape the bullets. The Mohill man was the best shot but after several shots the Carngallen man shot the Mohill mans horse. Then the Mohill man loaded his pistol and broke the stand and ran up to get near the other man but some of those on the hill who were watching fired at him and shot him dead. and the Canigallen man had the day. They say the Mohill man did not act fair and that all he wanted was to shoot the Arab horse. And they bystanders would not let him do that because some people have more value on a good horse than a man. The people around here always were very fond of good horses.
duine anaithnid
2022-10-02 23:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Some history of townlands around school. Taken down from John Clancy, Faughill June '34.
John is aged 87 years and knows more about old times than any man I know.

Immediately before I was born, the Yeomen or Orangemen came once every quarter, four times a year to drill and parade in Faughill, Drumloughan and Ballyknockan, and they fixed a target on the hill opposite and 80 years ago when I was a child I remember picking up pocketfuls of the lead bullets that were fresh in the ground. Afterwards I visited the same field again when it was laboured in after years but there were no traces of any buttets. A man that was very old 75 years ago told me that about 1840 was the last time they ever came to this county.
There were at that time a few men from Monaghan and Fermanagh who were journeymen weavers. They were working at their trade in Sunnaghmore. They lay in wait to see them coming in the morning and recognised some very bad wicked
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fad ó shoin shuidheadh na páistí thart f'an teinidh, agus gheobhadh duine mór slat no bata beag. Thoisigheadh sé ag cunntas na gcos leis an tslait ag rádh an rann seo:-
"Lúrapóg, larapóg, leura buidhe, Buidhean Eoin, perabán súileach, Súlán rac, rac na mealach, Cuir do ghlaic ar bhárr do bhoise. "Sud amach a "phlaic."
An páisde a dtiocfadh an focal "plaic" ar a chois, bhí aige le rud éigin a dhéanadh fríd an teach.
Seo pionnas a chuireas an breitheamh no sean duine ortha.

(II) Is é imirt chárdaí an cluiche is mó tá coitcheann san áit seo anois. Is iad na buachaillí óga is mó bíos ag imirt
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
i gcois Oisín, agus an chos ag tabhairt fhola. "Tuige nar innis tú dhom go raibh an bacall sáidhte in do chois a Oisín" arsa Naomh Pádhraig. Shíl mé "arsa Oisin "go raibh baint aige leis an mbaisteadh."
Pádhraig Pléimeann.
Fritheadh an sgéal seo ó: -
Mhairéad bean Uí Phléimeann.
Coille Cocla, Dúnmór.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
i gcois Oisín, agus an chos ag tabhairt fhola. "Tuige nar innis tú dhom go raibh an bacall sáidhre ni do choir a Oisín" arsa Naomh Pádraig. Síl mé "arsa Oisin "Go Raibh baint aige leis an mbaisceadh."
Pádraig Pléimeann.
[?] an sgéal seo ó: -
Mairéad bean Ui Pléimeann.
Coille Cocla, Dúnmór.
Chuaidh Fear isteach oidhche amháin i dreach áit Raibh cailiní óga ag Singilt[?] lín. Thosaigh sé ag congnaim leo go ceann tamaill. Nuair bhí an Singilt[?] críocnuighthe aca, Rinne siad Tae, acht nior thug siad aon deor den bhfear óg. I gceann tamaill chuaidh sé isteach sa seomra san áit i raibh an Tae, acht bhí an Tae ar fad ólta, agus ní raibh blas na greim le fághail aige. Cuaidh sé abhaile, agus bhí fearg mór air, agus as ucht na feirge dubhairt sé na focla seo: ___
"néal si fághaim in mo cábáin seide
Tá m'oideacas ar réir m'fhóghluim
Sgoith na mná sa choimhlint mé
námhaid na ceirde gan í Fhógluim."
Miceál Ó Branáin
Lisin - na - hEilte[?]. Gleann - na Miadadh
P. Pléimeann.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
i gcois Oisín, agus an chos ag tabhairt fhola. "Tuige nar innis tú dhom go raibh an bacall sáidhre ni do choir a Oisín" arsa Naomh Pádraig. Síl mé "arsa Oisin "Go Raibh baint aige leis an mbaisceadh."
Pádraig Pléimeann.
[?] an sgéal seo ó: -
Mairéad bean Ui Pléimeann.
Coille Cocla, Dúnmór.
Chuaidh Fear isteach oidhche amháin i dreach áit Raibh cailiní óga ag Singilt[?] lín. Thosaigh sé ag congnaim leo go ceann tamaill. Nuair bhí an Singilt[?] críocnuighthe aca, Rinne siad Tae, acht nior thug siad aon deor den bhfear óg. I gceann tamaill chuaidh sé isteach sa seomra san áit i raibh an Tae, acht bhí an Tae ar fad ólta, agus ní raibh blas na greim le fághail aige. Cuaidh sé abhaile, agus bhí fearg mór air, agus as ucht na feirge dubhairt sé na focla seo: ___
"néal si fághaim in mo cábáin seide
Tá m'oideacas ar réir m'fhóghluim
Sgoith na mná sa choimhlint mé
námhaid na ceirde gan í Fhógluim."
Miceil Ó Braináin
Lisin - na - hEilte[?]. Gleann - na Miadadh
P. Pléimeann.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is é brachan coirce a bhíodh ag an tsuipear fosda ach cor uair rinne siad bruitín de na préataí beaga. Nuair a bhí na préataí ithte sa tsamhradh agus an mhin aithte bhí siad beo ar bhrachan bhuidhe agus sin a rabh acu ag gach béile.
Ní rabh aran ar bíth acu ach aran coirce agus cor uair aran buidhe. Rinne siad cineal de aran eile amach as préataí a rabh bocstai air. Is annamh a bhí feoil ar bith acu ach lá ceann féile cosamhail le lá Samhna agus seo rann a bhí acu
"Oidhche Shamhna gan feal
Oidhche Nodlag mór gan im
Oidhche fhéil Bríghde gan aran
'Se sin an géaran tinn."
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
San earrach chruinnigh siad futhógaí báirnigh sligeain dhubha dilisc agus slóc fan tráigh agus bhí siad beo ar seo lá lá troisg.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
acht bíonn na cailíní, na sean mhná, agus na sean daoine ag imirt fosda. Imrigheann siad ar son airgid, leathphighinn an duine thart. Fá Nodlaig bíonn siad ag imirt ar thurcach no ghé, agus cor uair ar pheire úr bróg no bfhéidir ar shean bhó. Cuiduigheann gach beirt le chéile, agus bíonn ochtmhar ag gach tábla. Nuair a bhaineas fear turcach no ghé, cuireann sé suas arais é le imirt, agus bíonn oidhche mhór eile aca annsin.

(III) Le cupla bliadhain anois bíonn na cearbhaigh ag imirt ar ticeadaí sa "Sweepstake." Nuair a tig an t-Earrach ní bhíonn imirt ar bith go dtigeadh na h-oidhcheannaí dorcha arais.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:13
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fad o shoin ní rabh an cíneal ceadhna bídh acu agus atá anois. Ní rabh tae nó plúr no aran bán acu. Is e brachan coirce a díh siad le na mbricfeasta agus cor uair dobair na fir cupla uair roimhe an bricfeasta ar maidín.
Bhí préataí acu ag an dinnear agus díth siad sin le braon beag bainne agus ma bhí an bhó tirim ní rabh acu ach grainín salain agus cor uair bhí sgadáin ghoirte acu. Nuair a bhí na préataí brúithte cuireadh amach ar bhascaid no ar lasoid iad agus fagadh an lasoid ar phota no ar thuban i lár an urláir. Shuidh siad thart annsin agus braon bainne ag achan nduine acu agus scadan i lár na bpréataí.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 21:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fad ó shoin shuidheadh na páistí thart f'an teinidh, agus gheobhadh duine mór slat no bata beag. Thoisigheadh sé ag cunntar na gcos leis an tslait ag rádh an rann seo:-
"Lúrapóg, larapóg, leura buidhe, Buidhean Eoin, erabán súileach, Súlán rac, rac na mealach, Cuir do ghlaic ar bhárr do bhoise. "Sud amach a "phlaic."
An páisde a dtiocfadh an focal "plaic" ar a chois, bhí aige le rud éigin a dhéanadh fríd an teach.
Seo pionnas a chuireas an breitheamh no sean duine ortha.

(II) Is é imirt chárdaí an cluiche is mó tá coitcheann san áit seo anois. Is iad na buachaillí óga is mó bíos ag imirt
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 20:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Béaloideas 24.5.'38
Ta ba againn. Tugann muid "Betty" ar an mbó a bhfuil na h-adharca uirri agus tugann muid "Maoilïn" ar an mbó maol. Nuair a bhíonn me ag tiomáint na ba deireann mé "thorc amach as sin".
Tugann muid an stábla mór ar an stábla in a mbíonn na ba ann. Cuireann muid tuighe cruineachtan faoi na ba. Cuireann muid rópa thart ar a muineál agus ceanglann muid í leis an mballa. Cuireann muid crudh chapaill ins an stábla go mbeidh rath ann.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 20:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
to have been assigned to St Paul on account of the Sword; but how its female features were attributed though proper and entire, to the black bearded Apostle is not easy to see. Again, what has become of St. Peter? It is not at all unlikely that the third statue was really St. Peter's, with the Keys that belong to no other Saint. His figure would have been specially interesting for this reason.
In the other two the tops of the heads are imperfect, either because they have decayed through exposure (which would have been consistent with the tradition of their having been hidden in a tree) or (as it seems more likely) because each of them was originally provided with a metal crown, and consequently the artist left unfinished the part that would not be seen, just as he did not finish the backs.
Since Saint Peter would not ordinarily be given a crown of metal the condition of the head of this statue might have some significance. The Fiants of Elizabeth (nos 4691 of 3rd June 1585.) And 4724 of 27th June 1585 mention P.P. in Kilcorban and Tynagh _ namely Murtagh Mc. Knawyn of Kylcarbain in Co. Galway, Priest. Laghlin O Grada of Kilboght. Priest. Rob O Hordagan clerk and Taig Mac Knawyn of Tynagh clerk in no 4691:, And the same Murtagh Mc Knavin of Kilcorban
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 20:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tá an fhearthain deas dúinn fosda. Bionn bearradh ar an Aireagal agus ceo ar an Mhuachais roimhe an storm. Má bhíonn an Tráigh Dhearg sna Rosaib ná an Tráigh mhór ins an áit seo ag béicfidh sin droch chómartha go bhfuil storm ag teacht aniar ann a lá na beirt.
Enrí O Coiléan, Cnocbán, Carraigairt ó na scolairí
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 20:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sean-fhocla
11=11='37.
1. An rud a scríobhanns an phúca léigheann sé féin é.
2. Is glas iad na cnuic i bhfad uainn acha[?] ní féarach.
3. An té nach mbéid ciall aige béidh fán air.
4. Ní thagann ciall roimh aois.
5. Tús maith leath na h- oibre.
6. Ní h-iad na fir mhóra a bhaineanns an Fhoghmhar i gcómhnuidhe.
7. Más cam díreach an ród sé an bóthar mór an t-aithghiorra.
8. Cur smaic ar do leinbh in anóige.
9. Ní sgéal rún é is fios ag triúr air.
10. Coinnaigh leat an droch dhuine agus ní baoghal duic an duine macánta.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 20:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus sioc agus sneachta leis an ghaoth o dheas (thuaidh). Má tá na h-ainleógaí ag eiteal deas do'n talamh tá fearthain ag teacht agus má tá siad ád na spéir sin cómhartha go mbéidh lá maith amárach. Má imthigheann na géacha fiadhaine síar go luath sa bhliain, Tiocfaidh an geimreadh go luath agus béidh sé olc. Má thigeann eanacha na fairrge isteach sa'n tír sin droch choómhartha.
Má tá an cat na shuidhe agus a thón leis an téine déireann na daoine go mbéidh sé ag déanamh gaoithe móire. Má bhíonn an madadh ag iththe féir sin cómhartha fearthana. Má amharcann na croic i bhfad uainn sin chómhartha go bhfuil aimsir mhaith ag teacht agus ma amharcann siad deas duinn tá an
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 19:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
night came on him and he did not know what to do. At last he saw a light far in through the bogs. He went towards the light that shone from a house where an old woman lived and he asked her if she knew where the little red man lived and she said she did not, but she had a sister a thousand miles away that would be able to tell him where he lived and if she would rot[?] no one would be able to tell him. He went to where the sister lived and he asked her if she knew where the little red man lived and she said she did not, but that he had three daughters and every morning they used come to the lake for a bathe in the form of swans and when the boy would get them out bathing he should go and steal the eldest girl's clothes and not give them back to her unless she would tell him where her father lived.
The boy did as the old woman told her
He hid behind a rock until they were in the lake and then he went and stole the clothes and on no account would he give them to her unless she would tell him all he wanted to know about her father's whereabouts. At last she
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 19:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The next thing he had to do was to clean a barn that was not cleaned for a hundred years. The boy began to (mark) work and for every grapeful he put out, seven would come in. The little boy did not know what to do so he sat down and began to cry. The girl came and blew a whistle and at that a lot of men came and they had the barn cleaned in about five minutes.
The next punishment was to get a ring that the little red man had lost in a well forty feet deep He had to get the girls five fingers to make steps down to the well in order to get the ring [?] when he was coming up he forgot one of her fingers and she was in a bad way. Every night her father [?] to count his daughter's fingers and that[?] night when he went to count his daughter's fingers he found she had only four and he ordered the boy and girl to be put in to a barn full of straw which was then to be set on fire
There was a lot of people outside to make sure that they would not escape. The girl that was in the barn had
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 19:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"D. Fr. Thaddeus Mac Keogh chisopus Clonfertensis animam pie reddidit suo Creatori murutus omnibus S. Matie's Ecclesioe sacramentis anno 1687. Áepultusque manet in Sacells Beatea. Virginis de Rosario quod vocatur Kilcorban Ante patriae runam hoc sacellum pertinuit ad conventum Athenriensem, it Statue Beatae Virginis quac Colebatur veneranter ibidem, servatur apud familiam nobilon Burgorum de Pallis.
Crebra miracula quac patrat Deus per istam statuam Beatissimal Virginis confirmant continus Catholicos in fide vera et in cultu Regina Caelorum."
As o Heyn was a native of that district, born about 1647, a novice of the Athenry priory 1665 to 1667. And after he had been in Spain and France for some years, was occupied at home again untill the persrcution arising from "the Popish plot" drove him abroad about 1680 and returning a second time in 1689, he spent eight years "evangelizans Populim et fiut prior urlarensis."
He must have been well informed, and it seems well established, that there had been a miraculous statue of Our Lady at Kilcorban up till 1652, and that it was thereafter and in O'Heyn's own time at the end of the 17th and the beginning of the 18th century preserved by the Burkes of Pallas.
Yet, if the Burkes had been dispossessed of Pallas to make room for the Nugents in the Cromwellian
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 19:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear ann fadó d'ár b'ainm do Mach Uí Maghtamhna in a chomhnaidhe i mBaile na gCág. Do bhí taidhreamh aige trí oidhche na dhiaidh a chéile go raibh ór i lios i gcuinne páirce agus sé an ainm athá ar na bpáirc ná páirc an leath cheann muice.
Isé an fáth a fuair an pháirc an ainm seo mar tá dearamh leath cheann muice uirthi. Is le Mac Uí Cuain í. An oidhche áirithe seo do fuair sé beirt cómharsain cun dul in aonfacht leis agus bheith taobh amuigh dá gheata ar a leath h-uair tar éis a h-aon deag san oidhche. Dubhairt sé leo sluaistí, ráinní, priocóidí, coileach, uisce coisruighthe, agus scian coise duibhe do tabart leó Cuadar an oidhche sin do dtí an lios i gan fhios do aoinne acht d'airigh bean go rabhadar ag dul i gcomhar óir. Sé an t-ainm a bhí uirthi ná Inghean Ní Mhaolcatha, gaol do beadh í do Mhach Uí Maghthamhna. Do chuaidh sí go dtí an lios in na haonair agus do shrois sí an áit in a raibh siad ag romhar. D'fiafruigheadar dhi cá raibh sí ag dul agus dubairt sí chun an coilig d'iompar. Dubhaireadar dá mba rud é go bhfaighidís an t-ór dheanfhaidís é do roinnt eadtora. Bhiodar ag rómhar san áit go dtí gur bhuaileadar rud éigin cruaidh. Do glaoidhaidh an coileach, tháinig tarbh agus é ag búirt agus a slabhraí ag cnagarnaigh. Annsan do dheineadar trí faínní mór timcheall na háite le uisce coisruighthe act ní raibh aon mhaitheas dóibh ann. Thógadar amac an scian coise duibhe mar deirtear go bhfuil buadh éigin i scian coise dubhe cun na sprideanna olca do smactú. Ní raibh aon mhaitheas ins an uisce beannuighthe mar ní raibh a ndóithin de acu. Annsan do dúnadar isteach an áit agus do theitheadar ón áit agus tá an t-ór
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 19:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear ann fadó d'ár b'ainm do Mach Uí Maghtamhna in a chomhnaidhe i mBaile na gCág. Do bhí taidhreamh aige trí oidhche na dhiaidh a chéile go raibh ór i lios i gcuinne páirce agus sé an ainm athá ar na bpáirc ná páirc an leath cheann muice.
Isé an fáth a fuair an pháirc an ainm seo mar tá dearamh leath cheann muice uirthi. Is le Mac Uí Cuain í. An oidhche áirithe seo do fuair sé beirt cómharsain cun dul in aonfacht leis agus bheith taobh amuigh dá gheata ar a leath h-uair tar éis a h-aon deag san oidhche. Dubhairt sé leo sluaistí, ráinní, priocóidí, coileach, uisce coisruighthe, agus scian coise duibhe do tabart leó Cuadar an oidhche sin do dtí an lios i gan fhios do aoinne acht d'airigh bean go rabhadar ag dul i gcomhar óir. Sé an t-ainm a bhí uirthi ná Inghean Ní Mhaolcatha, gaol do beadh í do Mhach Uí Maghthamhna. Do chuaidh sí go dtí an lios in na haonair agus do shrois sí an áit in a raibh siad ag romhar. D'fiafruigheadar dhi cá raibh sí ag dul agus dubairt sí chun an coilig d'iompar. Dubhaireadar dá mba rud é go bhfaighidís an t-ór dheanfhaidís é do roinnt eadtora. Bhiodar ag rómhar san áit go dtí gur bhuaileadar rud éigin cruaidh. Do glaoidhaidh an coileach, tháinig tarbh agus é ag búirt agus a slabhraí ag cnagarnaigh. Annsan do dheineadar trí faínní mór timcheall na háite le uisce coisruighthe act ní raibh aon mhaitheas dóibh ann. Thógadar amac an scian coise duibhe mar deirtear go bhfuil buadh éigin i scian coise dubhe cun na sprideanna olca do smactú. Ní raibh aon mhaitheas ins an uisce beannuighthe mar ní raibh a ndóithin de acu. Annsan do dúnadar isteach an áit agus do theitheadar ón áit agus tá an dór
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 18:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
an t-éan sceinnte. Nuair a bhíodar ag fágaint an tighe dubhairt an driothair b'óíge, "de an chúis nár rug sibh air nuair a chonnaich sibh é ar an mbothar." Dubhairt gach duine acu ná feachadhar é ar aon chor. Do bhí amhras acu ar an amadán agus do mharbhuigheadar é nuair do chuadar abhaile. Deirtear go bhfuil rian na fola ar an bhfalla fós.
Do bhí droch-chrioch ag gac duine acu. Do bhí duine acu ag piocadh spionán insan gáirdín agus chonnaic an driotháir eile é. Rith sé i comhair an ghunna agus do mhairbh sé an driothair laithreac, mar shíl sé gurbh gadhaighe a bí ann. Do bhí duine eile acu ag siubhal cois na h-abhann lá agus do bhí dhá choin ar éill aige.
[ tá cuid den scéal seo ar leachnach 314]
chaitheadar isteach san abhainn é. Do bhí driotháir eile ag léígheamh leabhair cois na h-abhainn, do thuit sé isteach agus do baghadh é. Tá síad curtha i reilg Cill Atha. Dubhairt an sagart go mbeadh leaghadh cubhair na h-abhann ortha, agus do fíoradh an tarngaineacht.
Tá an scéal seo ag gach aoinne timcheall na háite.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 18:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
[ féach lch. 315]
Bhí sé a d iarraidh an dá choin do chaitheamh isteach san abhainn feuchaint conus a eireóchadh leó agus íad ceangailte le cheile ins an uisge. Bhí sporanna ar a shálaibh aige agus chuaidh an iall in achrann i gceann des na sporanna. Nuair a bhí an dá choin ag tuitim isteach tharraingeadar isteach san abhainn é in a dteannta agus baghadh é.
Tá tuamba (Tomb) breagh ós cionn a n uaigh i reilg Cill Átha (Killattty) ac níl aon rud sgriobhta air.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 18:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
an t-éan sceinnte. Nuair a bhíodar ag fágaint an tighe dubhairt an driothair b'óíge, "de an chúis nár rug sibh air nuair a chonnaich sibh é ar an mbothar." Dubhairt gach duine acu ná feachadhar é ar aon chor. Do bhí amhras acu ar an amadán agus do mharbhuigheadar é nuair do chuadar abhaile. Deirtear go bhfuil rian na fola ar an bhfalla fós.
Do bhí droch-chrioch ag gac duine acu. Do bhí duine acu ag piocadh spionán insan gáirdín agus chonnaic an driotháir eile é. Rith sé i comhair an ghunna agus do mhairbh sé an driothair laithreac, mar shíl sé gurbh gadhaighe a bí ann. Do bhí duine eile acu ag siubhal cois na h-abhann lá agus do bhí dhá choin ar [?] aige. chaitheadar isteach san abhainn é. Do bhí driotháir eile ag léígheamh leabhair cois na h-abhainn, do thuit sé isteach agus do baghadh é. Tá síad curtha i reilg Cill Atha. Dubhairt an sagart go mbeadh leaghadh cubhair na h-abhann ortha, agus do fíoradh an tarngaineacht.
Tá an scéal seo ag gach aoinne timcheall na háite.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 17:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí sé ag siubhal ar feadh abfad agus do cuineamh sé ar seift agus dubhairt sé leis féin go catfead sé isteach san abhainn.
Fé dheire do tháínig sé isteach go dtí abhainn mór agus do caith iad go léir isteach ann agus an mála leis. Do bhiodar ag sgreadiugh agus ag [?]leimrig agus gach aon rud.
Do rith sé abhaile agus do bhí ana athas air gur dhein sé é agus go raibh siad imighthe uaigh. Do bhí seachtmain imighthe agus d'innis sé do thinnceir é agus níor creid an tinnceir é in-aon-chor.
An oidhche sin do chuaidh se go dtí tig éigin ag sgoruideacht agus do bhí alan daoine ann idir óg agus aosta agus d'innis sé doibh é ach níor creideadar é in aon chor agus do bhíodar go leir ar buille agus do bhíodar cun é do marbughadh agus d'innis siad do na daoine eile é.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 17:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ó ba mhaith linn dul ann adúbhairt na púcaí go léir leo. Ansan dúbhairt an fear saidhbhir íad go leír isteach i mála agus do thóg sé íad go léír go dtí an baile agus do bhíodar ar buile ansan.
D'imtig sé ansan agus níor innis sé dóibh in-aon-cor cá raibh sé ag dul leó.
Ní raibh a fhios acu cad a bhí aige d'á deánamh leó.
Do bhí sé ag siubhal is ag siubhal is ag siubhal ansan agus bhí sé ana tuirseach dóíbh sa dheire agus do leoghadh sé síos íad agus do stadfhadh sé leis anois is airís.
Ní raibh socruighthe in-aon-cor aige cad a dhéanfhadh sé leó agus agus do bheadh aon rud maith a dhóíthin dóibh mar is amhlaidh a fhiarr sé sin ortha an dtiocfháidís agus dúbharadar san leis gan amhras do tiocfhadh mídh leat ar síad go leír.
Bhíodar ana throm ar fhadh
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 16:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus mise an tínncéir.
Ní thogamaid an fear-bocht in aon chor ach togamaid an fear-Saidhbhir. Do chuaidh an fear-bocht go dtí tigh an fear Saidhbhir ansan agus do bhí an lá ana fluch leis.
Do bhí ana sport aighe agus d'fan sé ann an oidhche sin an maidain na dhiaidh sin go tháinig sé go dtí an ait airis agus do bhí sé ar buille nuair a dubharadar leis gur thogadis an Fear-Saidhbhir ach cathach sé beith sasta leis.
Do chuaidh sé go dtí an ait agus ní raibh aoinne ann. agus do chuaidh sé abhaile áiris agus ana bhrón air agus do bhí sé ag gol.
Nuair a chuaidh sé abhaile do [?]connaiceadar é ag gol do bhíodar ag magadh fé agus níor thaitn san leis in aon-chor.
Le na linn sin do tháínig alan pucaí isteach cuighe agus do bhíodar ag cainnt leis agus dubhairt sé an maith leat dul linn.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 16:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí ana bhrón ar ansan agus ansan nuair a tháinig an lá amáirig agus do chuadar ag obair agus do fuaireadar dhá púnt an duine agus nuair a tháinig an tráthnóna do bhíodar go léir sásta ansan.
Ansan nuair a bhíodar ag dul ó'n d'thig agus do chuadar isteach id'tig tabhairne agus d'fanadar ann ar feadh ab'fad. Ansan do óladar agus d'óladar agus do bhíodar ar leat mheisge nuair a bhíodar ag teacht amach as san oidhche.
Nuair a chuadar go dtí áit éigin de'n bhóthar agus do connaicheadar lios úatha agus dúbharadar go raighidís ann chun é d'fheisgint.
D'imthigheadar ansan agus do thánadar go dtí an lios agus do connaiceadar mórán rudaí beaga agus do bhí ionghnadh ortha agus do labhair fear beag agus dúbhairt sé "cad é an maith atá ionaibh innis do'm é." Do labhair an té a b'óige acu agus dúbhairt sé táim um fhear saidhbhir agus
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 14:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
devil." "Well," said Pat, "I will not take you to stand for my child because you go about the world tempting people to sin." Then he disappeared.
Pat went on his way until he met another man. He asked him what was his name and he said, "I am the death." "Well," said Pat, I will take you with me because you take rich and poor with you. The two men went to the house and brought the child to the chapel to be baptized. When they came home from the chapel the death told the father of the child to make a doctor of the child. He also told him to tell him to cure the person that he would be at the feet and not to cure the person that he would be at his head. When he was sixteen years he was a doctor. He used to do as the death told him for a good while and he was soon a rich man.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 14:47
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Once upon a time there lived in Attymass a man named Pat and his wife named Mary. O He had twenty seven children. He was a very poor man. One morning the twenty eighth son was born for him. He had all the neighbours and friends standing for his children so he decided to go on the road and look for someone to stand for his child.
He set off and he was not long on the road when he met a man. Pat asked him what was his name and he said, I am God. "Well" said Pat, "I will not take you to stand for my child because you put some people to hell and you take more people to Heaven." Then he disappeared.
Pat went his way again and it was not long until he met another man. Pat asked him what was his name and he said, "I am the
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 14:38
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
a kind of frame and there are two square irons on the frame on which the churn is placed. There are kind of hinges on the top of those irons which make the irons move. There are two little irons on the bottom of the churn which fit into the iron. There is a hole in one end of the churn to let out the buttermilk.
End On End Churn
There is another churn called and end-on-end churn. It is a kind of barrel and it is left on a stand. There are two little iron stems coming out of each two sides and they are left into two little hollows in the stand. The barrel is turned around by a handle which is in the side of it. The milk falls from one end of the churn to the other and there is a plug in the side of the churn for letting out the air and the buttermilk
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 14:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
of barrel left on the ground and there is a kind of a lid on the top to keep the milk from coming up. This lid is called a "clabereen". There is a hole in the middle of this lid through which goes a stick. There is a dash within in the churn and it rattles up the milk. The churns are mostly painted red and bule and brown
The Push-Churn
The push churn is much like a cradle but it is closed on the top. There is a square hole on the top on which there is a lid with a little block of wood sticking up out of it for a handle. There are two bits of round wood nailed on the end of the churn and one person sits at each end of the churn. When one person pulls the churn, the other one pushes it toward him and they move it backwards and forwards until it is churned.
The churn is left on
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 14:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
not give any buttermilk, on May Day for fear they would have no butter for the rest of that year.
Long ago the people used to go out on New Years Day and milk some otherbody's cow. The person that the cow belonged to, would not have any butter off that cows milk for the year.
Long ago the people used to put a lump of unsalted butter up on the rafters of the house, of the first milk after a cow would calf, for fear the fairies would take that butter
Long ago the people used to mix up unsalted butter and sugar and eat it when they would have a sore throat and it would cure them.
Churns
There are different kinds of churns. The people long ago used mostly use dash churns and push-churns
The dash-churn is a kind
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 14:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bank of turf, and when he lifted it he found a wooden dish with powder in it and when he took the dish in his hands, it went to powder
Long ago when the people of the house would be churning, if any strange person came into the house, they would not let them out again until they would have their hand on the churn for fear they would take the butter with them.
when the people long ago used to be churning they used to put a coal under the churn for fear the fairies would take the butter
Long ago when the people would be going milking a cow they would bring a kindled coal with them and they would milk the first drop of milk from every teat on the coal for fear the fairies would take the butter of that milk when it was churned
Long ago the people would
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 14:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sicimí, sicimí, seach
Do dhíolas do dhíolas ab blách
Gach iula deórm di dguikas ab scúr
Sicimí, sicimí, seach
Long ago the people had no churn and they used to thicken the milk in a bottle. When the churning was done they took out the butter and salted it. They would then put the butter into a pail and put it on their head and go barefooted to the market with it.
Some of the people long ago used to pack their butter in wooden dishes and firkins and bury it until there was a good price for it. Sometimes they used to forget where they buried it and it would remain in the ground.
One day Patrick Kimeafry of (Barrets Town) Carrowkerribla was cutting turf in the Carrowkerribla bogs and he came across a flag in the
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 13:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
There was a man once, who used to make poteen. The priests often told him, that it was not right for him, to be making it, but he never heeded them. He had a small house made in the bog, and he had the still and the vessels there. One evening, he told his wife, that he was going making poteen, and that he would not be back for a good while. However, he went to the bog, and made the poteen. When he had it made, he went out for turf. He came in, and put it under the still, for to make more poteen. He sat down on a form and took a glass of the poteen he had made. When he looked over to the still, what did he see but a big black dog with a glass in his paws sitting on the floor, beside the still. He knew it was the devil, and he ran home for a shovel, and broke the still, and the other vessels in pieces. Ever since that, he never made the poteen.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 12:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
they were going along the road the boy opened his eyes and was glad to find himself safe in his father's arms. His father carried him until he could not walk another step without a rest so he sat down on a ditch to rest. He wasn't long resting until the same band of yeos came along and shot both of them. That was the poor old man and his son.
Note:- The tree mentioned in this traditional story, is supposed to be the one of which Padraig Conaire has written as "Ceann na Croice".
The tree still stands, and though recently denuded of all its branches, it has again sent out shoots and will probably survive the mutilation.
duine anaithnid
2022-10-02 12:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cows and fed the poultry before breaking their own fast
For breakfast they had porridge and milk and sometimes brown sugar. Then a mug of goats milk. For dinner they had potatoes with salt and milk. Then before retiring they had more potatoes and milk.
Children generally sat round the fire while eating and the parents sat at a table which was laid by the window. When the table was not in use it was hung up on the wall after a good scrubb-ing. The legs were on hinges and were foldable. Then it was hung up on a crook in the wall.
Wholemeal bread was eaten if visitors ever visited the house. This bread is from flour and wholemeal
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 11:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí leath Pléidche ann uair ámhain. Chuaidh se in aimsear í dteach feilméara. Ní raibh moran ceillé aige. Shocruigh siad go gcaithfeadh se bliadhain ag obair leis an bhfeilméara.
Níor fhan sé ann acht trí mí. Thug an feilméar go dtí an cuáirt é Nuair nior fhan sé an mbhliadhain ag obair leis.
Cuaidh sé os cómhain an bhruthimh. Dubhairt sé an chead mí so chaith sé ann gur cailleadh sean bhó, agus go bhfuair se pioca sí gac lá. Agus subhairt sé an dara mí so caith sé ann gur cailleadh sean mhuc, agus go bhfuair sé pioca sí gach aon lá. Dubhairt se an trúadh mí so chaith se ann, gur cailleadh sean chapall, agus go bhfuair sé piosa sé gach la, agus annsin cuaidh sé abhaile.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear ann uair amhain, agus do cheannuigh sé culaith nuadh éadaigh do féin. Chuir sé an culaith nuadh air, agus bhí sé ag féachaint an dheas. Shil sé nach raibh cailín, no buachaill, no fear, no bean cómh deas leis.
Aon lá amháin chuaid sé amach ag siubhal. Bhí fir ag obair san mbhóthar agus bhí poll mór deánta achu. Bhí an fear ag feachaint suas sa spéir. Bhí piopa ina bhéal aige, agus bata ina laimh aige.
Do thuit sé isteach san bpoll mar bhí sé ag féachaint suas sa speir, agus ní fhacha sé an poll. Do tharraing na fir amach é. Bhí clábae ar a chóta, bhí clabar ar a bhríste, bhí clábhar ar a bhóna, agus bhí a cluasal lan de clábar. Annsin do cuaidh sé abhaile, agus bhí na páistí go leir ag gáirí faoí. Annsin do thosuig sé ag rioth, agus d'fhág sé line mor de uisge agus clábar ina dhiáidh.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:38
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fadó bhí fear ina chómhnuide i Rathard. Sean Tearne an t-anam a bhí air. Aon aoidhche amhain chuaidh sé inaice Rath atá i Rathárd agus cuala sé go leor daoine ag cainnt. D'fhéac sé isteach san bpáirc agus chonnaic sé mada dubh istigh insan bpairc no an rath. Do rug an mada air agus tug sé an fear isteach san rath. Ní fhaca na daoine sa mbaile é ar feadh trí lá. Cuaidh siad inaice an Rath an triú oidhche agus chonnaic siad é ina suidhe ar an mballa. Rug siad air, agus bhí siad ag dul abaile nuair chonnaic siad an mada dubh ina ndiadh. Rith siad, agus rith siad agus an mada ag rith ina ndhiaidh. Nuáir a thainig siad go dtí an teach bhí a gcroidthe amuigh ina mbéal. Bhí Sean leis agus ní feidir leis aon fhear an sgel a innsint do. Nuair a chonnaic na cómharsana Sean bhí athas orra. Gac oidce ina dhiaidh sin bhí an mada ag tafainc ar fear aon blian ina dhiaidh sin Thiut sé seo amach san blian 1850
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:32
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
sé go raibh an bhean ag ithe na chnó.
Cuaidh na comharsanna go dtí an roilig. Nuáir a chualadar na buacháillí ag ithe na gcnó shil siad gurbh í an bean a bhí ag ithe na cnó. Rith siad abhaile annsin.
Bhí sean bean ina cómhnuidhe isan bhaile. Nior subhail sí ar feadh trí blian. Nuáir a bhuala sí go raibh an bean a bhí marbh ag ithe na gcno, d'eirigh sí agus cuaidh sí go dtí an roilig. Cuala sí na buachaílli ag ithe na gcno. Shíl sí gurbh é an bean féin a bhí ag ithe na cnó. Rith sí abhaile chó tapuigh agus a b'feidhir leithú. Bhí sí sa mbhaile i dthosac.
Nuáir is cruaidh do'n Chailligh,
caitfhid sí rith.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí amadán ann uair amháin. lá amháin nuair a bhí sé ag imirt le buidéal do cuir sé a mhéar isteach í sglugaide an bhuideail agus ní raibh sé indhon é do tarraingte amach. Thosuigh sé ag rith thall agus i bfus ghá rádh, "Tabhair dom sgían, tabhair dom sgían."
Tar éis tamaill tháinig fear agus bhí sgían aige. "Fosgail é, fosgail é" arsan an t-amadán, "agus gearr an mhéar seo díom." Nuair a chuala an fear é sin do chuir sé an sgían in a phóca aríst. Tháinig fearg ar an amadán gur bhrus sé an buidéal ar cloigeann an fhir, agus tháinigh a mhéar amach slán. Annsin chuaidh an fear abhaile agus a cloigeann briste, agus chuaidh an t-amadán abhaile agus a mhéar slán.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
There was a man one time and he had a son. The man was an honest upright man, and his wife was a walking devil.
The man died and the day of his funeral was the wettest day that ever came from heaven. The wife lived some years after him. When she died the day of her burial was the loveliest day that ever came. The son said he had the grandest man of a father that ever lived, the day of his funeral was so terrible and the day of his mother's funeral was the loveliest day that ever came.
He said he would never rest until he found out the cause. The first night he went travelling he lodged in a cobbler's house. He told the cobbler his errand, the cobbler said that he was working Sunday and Monday and ever day came that ever came. It was failing him to make a living. He asked the son if he ever came back to let him know the errand.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sgéal Grinn
Bhí fear ann uair amháin. Ní raibh sé ag faoisdean le tamall fada. Lá amháin chonnaic an sagart é agus rug sé air. Cé'n uair a bhí tú ag feoisdean cheanna. Tá sé cúpla bliadhain ó shoin. B'éigin dóibh a dhul thar abhann. "Iompuig tar an abhann mé", adeir an sagart. "Bhí ag innseacht do pheacaí dhom" adeir an sagart. Bhí mé ar meisge cúpla uair. "Bhuail mé mo bean cúpla uair freisin". "Tá an diabhail ort adeir an sagart" "Má tá ní bhéidh sé i bhfad orm" Do chaith sé an sagart isteach san abhann agus rith sé leis annsin.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
chonnaic sé cuaid amach san tír leis agus nhíor Mhill sé níos mo.
Phós an mac cailín breagh agus díol síad an muilleáin.
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí lanamha pósta ann tamall de bhliadanta ó soin go mba ann do fear a tighe Seán o' Ceilleacháin. Muire a bhí ar a bean Bhí Seán ag dul cuigandonac lá. Casadh fear ins an mbótair la leis.
"Dia Dhuit," arsa an fear "dea ai's muire ai's Pádra duit arsa Sean, "An bhféadar tú dhom," arsa an fear, Cá bfuil tig Seán ansa.
"Dé an gná atá agat de/" arsa Sean Tá go bfuil dearbsúir do tuaidh gairid do cluain meala
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:07
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ag dul cun bais.
Is mise Seán Ó Ceilleadáin arsa Seán. D'imitigeadar leó den mbótar ann san do rigneadar an comgar trí sliad, agus aiteann trí fraoc agus trí spíara arda cloc tamaill ar an ardán, agus tamall ar an isleán go ndeacadar ó túaid go dtí an áit a deirbsúir.
Ní raibh pioc den croiceann a cosa seáin. Ní raibh scríosta striosta le gairbeacht an [?]
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Naomh Bridge
Bheirfhead me leí an Brídgóg ionnus go mbéid beannacht ar mé féin agus an tige agus gach aoinne atá an anois o anocht go dtí anoct an blían seo
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 09:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fado Oidhche Fheile Bridhghe thríghead na buachalla agus na cailiní amuigh gléasta suas le túigh agus tugtar Brideóg ar an clánn sin. Bhíod babóg gleasta suas i gcóir an oidhche sin. Annsin theighead síad o theach go teach, agus núair a sheasaid síad ag an chéad doras bitailean [?] síad creag ach bhíonn an doras Fosgailte roimhe sin.
Sul a rachaidh síad isteach bíonn na daoine ag cainnt. Seo iad na Brideóg, annsin chúaidh gach duine isteach agus eirocócaidh bean an tíge agus féachainn sí ar an babóg agus deireann sí ar an bpoinnte is deas an Brideóg i sin, ach mó léan níl sí comh deas le
ball sinsearach (stair)
2022-10-02 08:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fadó bhí fear ann, agus gréasuidhe dobh ead é. Ní raibh mórán airgead aige. An oidhche seo bhí daoine ag caint i dtaobh an leprecháin, agus dubhairt síad go mbeadh sé amuigh gach oidhche bhreagh. An oidhche breagh seo dubhairt an greasuidhe go rácha dtí an pairch mór cun an leprecháin a fhághail. Cuaidh sé agus tar-éis tamaill chúala sé "tic" "tic" agus chúaidh se go dtí an áit agus do phreab sé ar an leprecháin.
Do bhí greim mháith aige air agus dubhairt sé póta óir a thabhairt dó. Dúbhairt an leprecáin cad a déanfadh se leis an óir dá bfhuair sé é. Dubhairt se go dheanfad sé teach nua. Dúbhairt an
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 23:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Níl bliadhain ar bith nach dtig scaoth bacaigh thart fríd an tír seo agus tig an chuid is mó acu go teacht sagainne. Mac Ruaidhrí cuid aca agus Mac Fhionnláith an chuid eile. Tá fear eile thigh thart bhfuil Ua i Máiligh air, as an Chonndae seo an dá chéad dhream agus as Chonnachta Na Máiligh. Ní thig an dá dhream le chéile am ar bith agus nuair a chastar ar i chéile iad bíonn marbhthach ann.
Nuair a fuair sean Simon Ua Fhionnláíth bás bhí cúigear mac aige. Roinn sé an Chonndae seo idir ceathrar aca. Níor fhág sé ag an cúigeadh mac ach oileán Thoraigh mar bhí an mac seo amaideach agus ní dhearn sé dhath dó'n athair ariamh.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 23:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
leis theacht ar fad."
Bíonn cuid aca fíor mhaith ag innse sgéáltaí agus cruinnuigheann na cómhursanaí isteach nuair a tig sé fá'n bhaile. Tháínic bacach as Conndae Chiarraighe go dtí an Chonndae seo fad ó shoin. Bhí sé ábalta giota filiodachta a dhéanamh fá dhuine ar bith nó áít ar bith. Mícheal Choradáín a thug na daoine air ach ní rabh dúl mhór aige san ainm sin.
Dubhairt sé le athair an mhaighistir fad ó shoin gur "Michael Coridon" an t-ainm ceart le tabhairt airsean. Tá cuimhne air in gach baile sa Chonndae ó shoin.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 23:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bíonn earraigh bheaga leo i mbocsaí agus i máláí agus ceannugiheann daoine iad le déírce a dhéanamh ortha. Níl dúil ar bith aca preataí a ghlacadh. Is féarr leo airgead na buideail. Díolann siad na budieail agus ólann siad an t-airgead. Ní iomchurann siad preataí nó mín mar ba ghnathach leo a dhéanamh.
Ní bhíonn fáilte ag na daoine rompa ní bhíonn móran dúl aca iad a fheiceal ag teacht. Má fhághann siad lóistín ní fhanann siad ach oidhche amháín. Cor uair bíonn biadh leo fhéin fáhann siad biadh ins na toighthe. Bíonn cuid aca iongantach dána agus níl dúl aca imteacht gan rud inteacht a fhághail. Tá sean fhochal deir "nuair a thig bocht fhad go h-úrsain is mían
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 23:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Posann an cuid is mo de na daoine ins an aith seo roimh an Cairgeas, sé sin o'n an Nodlaig go dtí Maírt na hInide, agus roimhe seo bhí lan chuid pósta ar Luan agus Mart na hInide.
Deirtear nach bhfuil sé adhamhail pósta ar Diardaoin, Dia hAoine agus De Satairn agus gur coír do'n bhrideóg rud eiginteacht úr a caitheamh agus in san am ceudna rud eiginteacht sean a chaiteamh le rud eiginteacht a geobaidh sí ó cailin eile.
Deirtear brideóg atá posta
i culaith dubh gur mhaith leithi béid aris. (?)
Posta in dearg ba maith leithi marbh
Posta indonn racaidh sí amach as an bhaile
Posta i ngeall (bán) maith go leor.

Tá fear na chomhnuidhe i Duibhlinn Fhraoc (96 bl.) agus tá cuimhne mhaith aige ar an am a rinnead posadh ar an teach. Tiocfadh an sagairt dó dtí teach na brideoige agus sin an aít a déanamh an Sagart an posadh. Tá sé (?) no 80 bliain anois.
Deir an fear ceudna an tá a phóas ar
DeLuain bionn slainnte mhait aige.
DeMairt bionn saidhbhreas mhaith aige
DeCeadaoine an lá is fearr sa tseachtmhain
Dardaoin bíonn sé a gcomhnuidhe ag cailleadh
DiahAoine - Mobloidí (?) air, ag an Satharn
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 23:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Posann an cuid is mo de na daoine ins an aith seo roimh an Cairgeas, sé sin o'n an Nodlaig go dtí Maírt na hInide, agus roimhe seo bhí lan chuid pósta ar Luan agus Mart na hInide.
Deirtear nach bhfuil sé adhamhail pósta ar Diardaoin, Dia hAoine agus De Satairn agus gur coír do'n bhrideóg rud eiginteacht úr a caitheamh agus in san am ceudna rud eiginteacht sean a chaiteamh le rud eiginteacht a geobaidh sí ó cailin eile.
Deirtear brideóg atá posta
i culaith dubh gur mhaith leithi béid aris. (?)
Posta in dearg ba maith leithi marbh
Posta indonn racaidh sí amach as an bhaile
Posta i ngeall (bán) maith go leor.

Tá fear na chomhnuidhe i Duibhlinn Fhraoc (96 bl.) agus tá cuimhne mhaith aige ar an am a rinnead posadh ar an teach. Tiocfadh an sagairt dó dtí teach na brideoige agus sin an aít a déanamh an Sagart an posadh. Tá sé (?) no 80 bliain anois.
Deir an fear ceudna an tá a phóas ar
DeLuain bionn slainnte mhait aige.
DeMairt bionn saidhbhreas mhaith aige
DeCeadaoine an lá is fearr sa tseachtmhain
Dardaoin bíonn sé a gcomhnuidhe ag cailleadh
DiahAoine - Mobloidí (?) air, ag an Satharn
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
an lá is measa acu uilig.
Ba é lá posadh lá an mhór san am fadó san aith seo, no beadh na daoine a gcaint fad taobh do cupla seachtmhain roime agus cupla seachtmhain ina dhiaidh, agus beadh an lá am lá la (?)
Stadadh dan obair seo tá le feiche bliain anuas anois.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Posann an cuid is mo de na daoine ins an aith seo roimh an Cairgeas, sé sin o'n an Nodlaig go dtí Maírt na hInide, agus roimhe seo bhí lan chuid pósta ar Luan agus Mart na hInide.
Deirtear nach bhfuil sé adhamhail pósta ar Diardaoin, Dia hAoine agus De Satairn agus gur coír do'n bhrideóg rud eiginteacht úr a caitheamh agus in san am ceudna rud eiginteacht sean a chaiteamh le rud eiginteacht a geobaidh sí ó cailin eile.
Deirtear brideóg atá posta
i culaith dubh gur mhaith leithi béid aris. (?)
Posta in dearg ba maith leithi marbh
Posta indonn racaidh sí amach as an bhaile
Posta i ngeall (bán) maith go leor.

Tá fear na chomhnuidhe i Duibhlinn F (96 bl.) agus tá cuimhne mhaith aige ar an am a rinnead posadh ar an teach. Tiocfadh an sagairt dó dtí teach na brideoige agus sin an aít a déanamh an Sagart an posadh. Tá sé (?) no 80 bliain anois.
Deir an fear ceudna an tá a phóas ar
DeLuain bionn slainnte mhait aige.
DeMairt bionn saidhbhreas mhaith aige
DeCeadaoine an lá is fearr sa tseachtmhain
Dardaoin bíonn sé a gcomhnuidhe ag cailleadh
DiahAoine - Mobloidí (?) air, ag an Satharn
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Leprecháin faig an lamh, agus faoí an crann sin geobfaidh tú an airgead. Fúair an gréasuidhe an lamh agus tar éis tamall agus tháinig sé go dtí bosca beag núair a oscail sé é, bí casúr agus "awl" ann. Bí píosa paipear ann agus bhí leotreacha sgriobhtha ann. Dul abháile agus obair le na rudaí seo agus bheadh tú in-ann teach nua a fhághail. Dubhairt an gréasuidhe go ndhéanfadh se an rud sin.
Chúaidh sé abháile agus thosaigh sé ag obair, agus tar -éis tamall bhí sé in - ann teach nua a fhághail, agus dúbhairt sé go raibh an leprecháin ceirt. Bí a lán airgead aige ar feadh a shaoghail tar éis sin.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
[-]
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Seo a rinne an buachaill. Rinne sé poll taobh amuigh d'en geata agus chuir sé dilleóga ós cionn é. Nuair a bhí an ghiant ag dul amach sías an pholl a cuaidh sé, agus bris sé a ceann.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Seo a rinne an buachaill. Rinne se poll taobh amuigh d'en geata agus chuir sé dilleóga ós cionn é. Nuair a bhí an ghiant ag dul amach sías an pholl a cuaidh sé, agus bris sé a ceann.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá moran aiteacha fa'n aít seo ata bastuighthe nidiaid na h-Aimsire seo cosamhail le
1) Creig na h-Altóra
2) Alt na h-Altóra
3) Paírc na hAltora
4) An Scalán

Lá amháín bhí sagart indiaid an Aifrinn a rádh agus caide tcí sé acht na saighdiuirí ag teacht.
Tarraing bean an seál dí agus cuir ar an tsagart é. Shuidhe an sagairt ag cois an claide ag leigeunt air gur sean-bean a bhí ann. Chuaidh duine de na saighdiuirí suas fhad leis agus dubhairt "éirigh amach as sin a Sean-Bhean" le fios a thabhairt do gur aithinn sé é, agus leig do amrain. (?) Saighdhiuir maith abhí ann.
Tá áit eile shuas i dTullach agus tá an Altoir le feiceal ann go foill san aith ar léigh an sagart Aifreain ar an chnoc.
Am eile bhí na saighdiuirí indiaid sagairt agus rith sé thart ag an fairrge.
Bhí fear ag baint fainmnigh agus cuimdaigh (?) sé an Sagart le feamnach. Chonnaic na Saigdhiuiri agus ní rabh an Sagart le feiceal agus D'imtigh siad agus thainic sé slán.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí buachaill an úair amain agus an t-anm a bhí ar Seán. An la áiraigte seo cuaidh se go trach giant agus bhí sé amuigh acht ar ndhóigh bhí bean san teach.
Ní raibh is ag an bean céad a deanfaidh sé acht thug sí píosa arán dó agus dubairt sí léithe béadh ag dul comh tapaidh is a bhí in a coirp, acht ní cuaidh sé.
Taréis tamaill thánaig an ghiant isteach agus dubairt sé I smell a little boy. The woman said thats your dinner
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
do bhí an sagart críocnuighthe, dubhairt an fear go bfhúair sé Faois taoine ón sagart san ingardin "Paradise".
Ní bfhúair aoinne ann roimhe sin ná ní béid go deo.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí fear an fadó agus bhí se ag déanamh oibre lé h-aghaidh an d agart. Do bhí sé an deirrad lá léis an Faostaoin lé h-aghaid Domhnach Cásga. Dúbhairt an sagart leis an bhfear dul go dtí an seipéil i gcoinne Faois taoine. Ach ní rachaid se mar do bhí ar, an síol do chuir san tálamh.
D'iarr an fear ar an sagart a Faois taoine a cloisint san nGairdin faoí an gcrann. Chúaidh an sagart isteach. Thóg sé amach cathaoir agus shúid an sagart síos ar an cathaoir, agus rineann fear a Faois taoine.
Núair
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
fad. Rinne an tailiúir a saidhbhris mar sin.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
sé é ar da phúnt dé.
Cheannaigh an tailiúir an méid éadach a dhéanadh trí cuthlaigh agus bhí an trí cinn déanta ar maidin.
Bhí an trí cinn díolta i cúpla lá. Ceannuig sé an méad éadach a dhéanadh sé cuin agus bhí síad déanta ar maidin.
Díol se iad. Dubhairt se go Fhanadh sé ina shuidhe ar feadh na hoidhche agus an méid éadach a déanadh cutlaith amháin ar an mbord.
Chuaidh se i bhfolach taobh thíar d'on doras agus a bhean leis. Tháinig sgata síóga isteach, agus rinne síad é.Ceannuigh sé sé slatta éadaigh agus gearr sé iad chun cuthlaich beaga a dhéanamh. Rinne na síóga iad agus tugadar leó iad ar
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
in a diaidh. Suas leis an teach cuaidh an ceirch thosaigh an ceirch ag sgreadhail, agus thosaigh an sonnach ag taffaint. Ar a ceann thuit an ceach agus fuair an madad é. D'íth sé an créatúre bocht agus sin é an deireadh.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
in a diaidh. Suas leis an teach cuaidh an ceirch thosaigh an ceirch ag sgreadhail, agus thosaigh an sonnach ag taffaint. Ar a ceann thuit an ceach agus fuair an madad é. D'íth se an créatúre bocht agus sin e an deireadh.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 22:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí ceirch an úair amháin agus a lá áirgite seo cuaidh sé go dtí tobar cun cana uisghe a tabart abháile. Céad a connaich se ag teacht cuige acht sonnach. Dubairt an sonnach leis, "na téig go dtí an tobar aon la eile" no marbochaid mé tú. a deirc sí.
Cuaidh sí agus connaich sí é an lá eile. Ní rinne an sonnach rud ar bith acht cuaidh se go dtí teach an ceirch, agus cuaidh sé i ndhiaidh an doras. Nuair a bhí an ceirc ag fág na cana uisge ar an mbordh amach leis an sonnach
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 21:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dóibh é ghlanadh caithtear da sgilling nó leath coróin a thabhairt dóibh. Tagann tinncéirí ag díol sáspain agus ceannuigtear cuid mhaith acu uatha toisg go mbíonn siad níos saoire ná mar a bíonn siad ins na siopaí.
Is de siubhal a gcos a gabhann cuid acu timcheall ach bíonn cairteacha go mbíonn potaí uaithne ortha ag cuid acu agus asal nó miúil a tharrach. Bíonn asal ag cuid acu agus paca mór treasna ar dhrom agus póca ar gach taobh de agus cuireann siad na rudaí a bhailigeann siad isteach ins na pócaí.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 21:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí an Mhaighdean Mhuire agus Naomh Sheósaimh agus an leanbh Íosa ag siúbhal an bhóthair lá. Do bhuail fear leó. Ní raibh aon chuma ró - bhocht air agus d'iarr sé deirc ar ár d Tighearna agus thug sé déirec do.
Taréis tamaill eile de'n mhbóthar a bheith curtha díobh acu do bhuail fear eile leó agus bhí cuma ana bhocht air. D'iarr sé d'éirc ar Ár dTighearna ach níor thug Se aon déirc do. Ansan taréis taréis tamaill d'iarr an Mhaighdean Mhuire ar Ár DTighearna ca chuige ar déire do thabhairt do'n gcéad fhear agus gan é a tabhairt do'n bhfear mbocht san. Dúbhairt Ár dTighearna nách bhfuil fhios ag aoinne cé h-é an fear ba cheart deirc a thabhairt do.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 21:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bhí fear ann fadó. Sean ab ainm do. Bhí tig bheag aige ar taobh an bhóthair. Bhí sé beó bocht, ní raibh fód de thalamh na h-Éireann aige. Bhíodh sé ag imtheacht ó áit go h-áit ar a phágh lae. Nuair a fhágadh sé an tig chuireadh sé an glas ar an ndoras agus d'fhanadh gach nídh amhlaidh go dtagadh sé thar nais. Do thárla gur chuir sé cúig phúint i gcoimeád. Ní feadar se cad a dhéanfadh se leis bhí eagla air e fhágaint sa tig 'na dhiaidh ar eagla go ngoidfeadh duine eigin é agus bhí eagla air é thabhairt dos na cómharsain ar eagla go gcaithed sé
é.
Bhí eagla air é beith ag iomcar ar eagla go gcaillfeadh sé é. Do bhí sé ag siúbhal an bhóthair la áirigte
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 21:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhuail fear leis agus bheannuigheadar féin dá chéile. Bhíodar ag cainnt is ag cómhrádh ar feadh tamaill. "Cé h-é tú féin," arsa Seán, "is dóig liom ná feaca im' shúile cinn riamh thu." "Ní fheacaís leis mhuise," arsa an fear. "An misde dhom a fhiafruighe dhíot cé n-é tú féin," arsa Seán. "Is mise an Slánuightheóir," arsa an fear.
"Is fad ó chuala trácht tharrat [?]. Cloisim gur fear díreach, macánta thú agus nár dheinis eagcóir ar aoinne riamh. A leithéid seo," arsa Séan, "do ranuig liom cúig phúine do chur tharam taréis na bliana agus ta eagla orm go gcaillfinn é; táeagla orm é thabhairt do dhuine de's na cómharsain mar níl aon (ionnta [?] ) ionntaibh agam asta agus tá eagla orm é fhágaint sa tig dhiaidh le h-eagla go nguidfí é. B'féidir go gcoimeádfá
duine anaithnid
2022-10-01 21:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
[-]
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 21:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1. Mo grádh is mo thaithneamh thu
Do dhá shúil ar leathadh agat,
Féasóg fada liath ar do dgiall,
Do ghlúine ctaptha suas ad' chliabh,
Do chorp is t-anam ag an ndiabhal
Ní fheaca a leithéid riamh.
2. Sneachta ar shléibhtibh
Gréine le beannaibh
Stoirm le h-oidhche,
Gaoithe le crannaibh.
II
Galar le h-aois
Galar baoise na h-óige
Galar sainte le saidhbhreas
Galar cainte ar na bóithre.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 21:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
3. Is díombádhach liom boctáin ar thaobh bhóthair
Is fuachtáin ar a gcosa de dhíth bróga
Ag gearán a gcruadh - chás leis an Rígh Glórmhar,
agus lucht sparán ó's cionn cáith 'na shuidhe ar stóltaibh.
4, Is gnáth stoirm a bhogaradh breág sa spéir
Is is gnáth le bochtaineacht
Bloschadh beag a fhághail sa t-saoghail.
5. Ní'l fearg ar bhith nách teigh [?] ar cúl
Ach fearg Críost le clann Giobún
Is beag an díth a bheith mar atá
ag fás chun uile gch aon lá.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 19:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
We had a very severe snowstorm about three years ago. The wind was blowing from the North east very strong. It started snowing at two o'clock in the day and in the morning the place was covered with snow. In the sheltered places the snow was twelve feet or more.
All traffic was held up. The buses had to stay by the road side and the people had to look for shelter at the neighbouring houses. Some people had to sleep in the buses until the following morning.
The cattle and sheep suffered a lot because the fields were covered with snow. Some sheep were lost. In some places the cattle could not be fed on account of the depths of snow.
The mail car got stuck up the school road and had to be dug out. Another car
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 19:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Most of the people get married in Shrove the time before Lent. Before the couple are married some person makes what is called a match. It sometimes happens that the girl's intended does not meet her until the night before the marriage and then they settle their affairs.
When the marriage day arrives his brother or his cousin stands with him and he is called the "Best Man". When the marriage is over some of the blackguards tie old buckets on to the motor car that the wedded couple are in and when they are going away the buckets hop off the road and all the crowd cheer. Then they go to his house and have a wedding feast. Then during the night they all go dancing and they have great feasting and merriment
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 19:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Deeds are won by a good deal done.
Nature breaks out through the eyes of a cat.
No fire like your own fire
May the of your wagon blind your enemies.
A stitch in time saves nine.
A half a loaf is better than no bread.
Robbing Peter to pay Paul.
Buying a pig in a bag.
Never judge the book by the cover.
Spare the rod and spoil the child.
The early bird catches the worms
Laugh and the word laughs with you.
Mind the pennies and the pounds will mind themselves.
An idle man tempts the devil.
God's help is nearer than the door.
Too many cooks spoil the broth
Children and fools should not handle edged tools
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 19:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
If anything is borrowed for a wake the person who brought it should return it to the owner.
They say you should never go to bed and leave dirty water in the house.
A person should never throw out ashes on a Monday.
It is very lucky to have a black cat follow you.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 19:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
People say that you should never go into a graveyard unless you have business in there.
When ever you see a new moon if you have money take it out and turn it over in your hand. They say you would have money as long as the moon would last.
They say it is unlucky to meet a lone magpie and tis lucky to meet a pair of them.
If you spill salt you have bad luck and if you break a mirror you would have bad luck for seven years.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 19:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
When the game called Colours is being played all those playing stand by the wall. Then some one is selected to be God and he calls another to be the Devil and he sends him some distance away.
The God gives the others names generally colours. He calls on the boy called the Devil and says,
All the birds in the air
All the fishes in the sea
Could not find out
Black (or red etc.) for me.
Then the Devil tries to pick out the one who has that name and if he does he gets him as a soldier but if he doesn't God gets hem and so on until all the players are divided into two armies. Then each army forms a line one behind the other. The two leaders God and the Devil catch hands and all pull. In that way they can prove which army is the strongest.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Two four six eight
Mary at the cottage gate
Picking cherries on a plate
Two four six eight
One two three four five
Catching fishes all alive
Why did I let one go
Because he bit my finger O.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The wren, the wren, the King of all birds
St Stephen's day was caught in the furze
Although he was little his family was great
Rise up Landlady and give us a treat.
Up with the kettle and down with the pan
Give us our answer and let us be gone
If you treat us of the beast
I hope in Heaven your soul may rest
But if you treat us of the small
I hope you'll have no rest at all
I followed my wren through frost and snow
I followed my wren three miles or more
I followed my wren to Carrig a Lish
And brought him home in a holly bush
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
windows and doors was settled with a trowel or their hands. The first covering of thatch was tied around the rafters.
These were very comfortable old houses and if made well seldom let in the drop.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long-ago houses were made altogether different to what they are now.
First the people gathered together a very large heap of clay. Then there were rushes mixed with it to keep it from splitting when it dried. They then threw water on it and took off their boots and danced on it to temper it. When this was mixed it was a very sticky solution.
A couple of days afterwards they would start building the house. - Seldom they made any foundation. They made the outside walls with any kind of an implement obtainable while important work around the fire-places,
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
See saw Marjorie Daw sold her bed
and slept in the straw.
…………………………..
Red white and blue all out but you
…………………………..
Deen Pig's snout walk out O-U-T out
…………………………..
One two three Nonie caught a bee
the bee died Nonie cried one two three
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Each, peach, pear, plum,
Out goes my chum
Ittle ottle blue bottle
Ittle ottle out
If you want a piece of jelly
just cry out.
One two three
caught by me
Out goes she.
One for an apple one for a pear
up with the jockey and
Away with the mare.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
We are now living in a slated house but the old thatched house where my father was born is still standing.
We still prepare the food for calves and pigs in the old kitchen where a bellows has been put in.
The quarter of beef to keep away the Blackquarter is still to be seen almost hidden in the soot in the chimney.
There was a trap door in the ceiling of one room and in the attic above can still be seen a piece of timer roughly cut to form a kind of arch. [drawing on page]
There is a doubled sougán tied round the middle of it and also round one of the rafters.
Nobody now knows what use was made of it.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí beirt fear ann fadó. Bhí duine aca bocht agus an duine eile saidhbhir. Níl aon lá nach dtéigheadh an fear bocht ag iarraidh rud eicínt ar an bhfear saidhbhir. Tháinic sé lá amháin ach dubhairt an fear saidhbhir gur bé an rud dheir -- eannach é a thuibhradh sé dhó. "Má tá aon rud ag teastáil uait aon uair eile caithfe tú adhul go dtí an áit thíos dhá iarraidh" adeir an fear saidbhbhir. "Ó muise go bhdóiridh Dia orm" adubhairt sé agus d'imthigh sé leis go dtí an sean teach a bhí aige dhó fhéin. Chuaidh sé chodhladh sáthach brónach an oidhche sin. Nuair a d'éirigh sé ar maidin ní rabh aon fhód móna sa teach. Chuaidh sé amach sa ngarrdha ag cuartú ádhmaid agus cipíní. Chuaidh sé isteach agus rinne sé teine. I lár an lae bhí rud eicínt ag teastáil uaidh. Bhí fhios aige nach tabh aon mhaith dhó a dhul amach dhá iarraidh ar an bhfear eile. Dhún sé an doras agus d'imthigh leis síos. Bhí sé ag dul síos go dtáinic sé go dtí an doras. Connaic sé na teinte móra. Bhí cuid aca dearg, cinn eile form agus dath
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
In our old house there is a quarter of a beast hanging in the chimney and it must be there for over a hundred years. The soot and the smoke have kept it from rotting.
Long ago a disease called Blackquarter caused great losses to farmers by killing off great numbers of the cattle especially the fat cattle.
The owners were advised by "knowledgable" people to cut up a beast that died of the disease and hang a quarter of it in the chimney to prevent the disease from spreading.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1. If you opened an umbrella inside in a house you would have no luck.
2. If you spilled the salt you would have no luck for ten years.
3. If you walked backwards up the stairs you would not grow any more.
4. If you found a coin you should never spend it because it is said that you were spending your luck.
5. If you heard the Cuckoo for the first time in you left ear you should wish for something you like best and between that day and a fortnight's time you would get your wish.
6. When you see a new moon turn your money in your pocket and you will never be short.
7. If you saw two magpies in the morning you would have good luck for the day.
8. If you met a foxy haired girl at
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ar shláinte liam mhar nuair a scaoileadh é bhí sé claoidhte cnaoidhte agus mar sin cuireadh an comhraic ar cúl go ceann ráithe go mbéadh a lúth is neart ag liam arís. Tughadh a lán claidhimh isteach chuige chun a rogha a tóghadh asta. Rug sé ar ceann in adhiaidh cinn acu agus nuair a bhain sé craith asta thuiteadar i smidríní as a lámhaí. Niór shásuigh aon chlaidheamh é. Dá raibh an Rualtas in dhon soláthar dhó agus mar sin chuir sé fios ar a ghiolla fé cheilte chun a claidheamh fhéin a d'fhágháil le na haghaidh a bhí sáidhte in a cheann-adhairt sa mbaile.
Tháinig lá an bhómhraigh agus rinneadh árdán mór le haghaidh an bheirt agus bhí na mór uaisle go leír le bheith bailigthe ann agus fear ionad an Ríogh leo. Tháinig an bodach Sasanach amach agus é feistighthe cómhraighthe le haghaidh an comhraigh agus a chlaidhbeamhcrosordha ag lonrúghadh ina láimh aige. Tugadh amach liam buidhe leis agus gan claidheamh nó gléas cómhraich aige agus chuir sé iongnadh ar gach a raibh i láthair. Sheas sé ar an árdáin agus do chuir sé a láimh ós cionn a shúilí agus do dhearc sé uaidh treasna na faithche go himnídeach. Rinne cách mar an gcéadna agus níorb fada gur facthas dóibh go raibh marcach chuca.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
mbliadhna. Ní raibh snáithe de na seacht n-éadaigh ar cheachtar aca. Ní raibh fhíos aca céard a dhéanfadh siad. Chuimhnigh an dream a chuaidh isteach ar phlan.
Séard a rinneadh siad ná ceann de na báid a bhriseadh, agus teineadh mhór fhadhughadh istigh san míol mór. Nuair a bhí an teine dearg d'osgail sé a bhál. Chúir siad cránn an bháid ina bhéal agus d'imthigh siad amach as. Ba gearr a bhí siad imthigh nuair a las an míol. Is beithidhigh fiadáine a iththean sé. Iththean sé sceirc agus chúile sórt a castar leis.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Breach mór millteach is seadh é. Tá sé ibhfad níos mó ná an sceirc. Is amach ins an bhfairrge fhíadain a bhíonns sé an vhuid is mó den am. Acht nuair a bhíos aimsir an gharbh uilig ann tagann sé isteach ins na cúanta. Tá sé ráidhte gur seacht sceirc Gramhper agus gur seacht nGramper míol mór, agus gúr seacht míol mór eascón.
Bhí bádóirí ag iasgach fadó amuigh uilig ar an bhfairrge agus chonnaic siad an Míol Mór. Síl siad i dtosach gur óiléan a bhí ann. Rinneadar air agus nuair a bhí siad inaice leis dosgail sé a bhéal agus shlóig sé iad. Ba gearr a bhíodar tiar ann, nuair a casfadh tuille fear ortha.
Bhí siad-sa ag cuireadóireacht agus chúile sórt ann. D'fhiafruigh siad dhoibh cén t-acar a bhí siad istigh. Dubhairt siad leo gur seacht
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 18:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
9. do bliain
10. Eanair a 4. 1935
Bhí feilméar ann aon uair amháin agus bhí beirt mhac aige. Nuair d'fás siad suas d'imthigh siad ar aimsir. Bhuaidh duine aca ag obair don fear amuigh fe'n dtuaith agus chuaidh an dara mac ar aimsir do mhnaoi uasail. D'eirig go h-an mhaith leis an fear a bhí amuigh fe'n dtuaith ach bhí an buachaill eile cráidhte.
Annsin casadh am bheirt mhac le na chéile lá amháin agus bhí siad ag cainnt ar feadh tamaill. Sot-tuighcadh catorra go ndheanfaidís malairt oibre agus chuaid an chéad mhac ar aimsir go teach na mna uaisle.
An chéad oidhche dó raibh sí ann thug sé a leaba air féin mar ba gnáthach leis. Ni raibh sí ibhfad ina iodladh go dtáinig an bhean uasal isteach agus srian aice. Chraith sí os cionn an fher í agus rinne sí capall de. Chuaidh sí ag marcaidhiacht air annsin agus as go bráth leithe go
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Lord Leitrim an t-ainm atá ar an tigearna talaimh atá as cionn na paraiste seo. (an cuid is mo dhe) Fear maith atá ann agus fear mait abhí roimhe fosta acht an fear a rabh ann roimhe seo bhí diabhall ann comh mór le tarbh. Bhí sé cruaidh ar na daoine agus dibir sé a lán cuid acú as an talam agus planndal an áit sin le crainn agus tugtar Manor Bhaughan air go dtí an lá indiú. Is cinnte (?) do dearn sé tigeacha do na daoine ar díbir sé amach shuas i gCarraig.
'San bliain 1878 bhí sé ag dul thart go Fanaid leis na daoine - cuid acu ar scór ar bith - a chuir amach as a gcuid talamh. Cualaid na (?) fir caide bí faoi agus thainic cupla cuinn (?) acú anall i mbád agus rinnead luigheachan air (?) ag Crainphuirt agus marbh siad é. Tá sé curtha shuas i mBaile Atha Cliath agus tá sé le feiceal annsan go foill.
Bhí Lord Boyne beo comgarach do'n áit a bhfuil Ros (?) na mBeanna ( an teach (?) ) anois acht tá an caislean a bhí sé ann plucta ag an (?) gaineamh. Bhí Lord Boyne go mór ineadan an aontuigheachta 1800 agus chothal (?) sé inead cun seo.(?)
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
What walks with its head down?
A nail in your boot
'Tis here 'tis there, 'tis everywhere, 'tis up on top of Killarney, it takes a bite as big as a horse & never eat it after?
A scythe
I went up the road, and I came down the road, and I comes the road on my back? A ladder.
I have a little Kerry cow, she's tied to the wall, she'll eat all you give her + drink nothing at all?
A fire.
I have a little Kerry cow, she hangs on the wall, she'll drink all you give her + eat nothing at all?
A lamp.
What weight is the moon?
1 cwt (4 quarters).
What stands beside the ditch if you touch it, it will itch you? Nettle.
By long Tom, with a big red nose, the quicker it runs, the quicker it goes?
A candle.
What has a foot & no heel?
A hill.
What has 3 feet two legs?
A Yard.
What full + holds more?
(a pot full of potatoes when you pour water in)
Headed like a thimble, tailed like a rat, you'd be guessing for ever & you wouldn't guess that?
A pipe
Two n's, two o's an l & a d put them together & spell them for me?
London
Why does a man die? To get to the other side
What is the difference between a lady & a postage stamp?
One is a female (fee mail) & the other is a mail fee.
Under the water, over the water & never touche the water?
A shadow.
The more you take from it the bigger it gets?
a hole
What is able to keep up to a greyhound running?
his tail.
Why is Sunday the strongest day in the week?
Because all
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:32
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Lord Leitrim an t-ainm atá ar an tigearna talaimh atá as cionn na paraiste seo. (an cuid is mo dhe) Fear maith atá ann agus fear mait abhí roimhe fosta acht an fear a rabh ann roimhe seo bhí diabhall ann comh mór le tarbh. Bhí sé cruaidh ar na daoine agus dibir sé a lán cuid acú as an talam agus planndal an áit sin le crainn agus tugtar Manor Chaughan (?) air go dtí an lá indiú. Is cinnte (?) do dearn sé tigeacha do na daoine ar díbir sé amach shuas i gCarraig.
'San bliain 1878 bhí sé ag dul thart go Fanaid leis na daoine - cuid acu ar scór ar bith - a chuir amach as a gcuid talamh. Cualaid na (?) fir caide bí faoi agus thainic cupla cuinn (?) acú anall i mbád agus (?) ag Crainphuirt agus marbh siad é. Tá sé curtha shuas i mBaile Atha Cliath agus tá sé le feiceal annsan go foill.
Bhí Lord Boyne beo comgarach do'n áit a bhfuil Rit na mBeanna ( an teach (?) ) (?) acht tá an caislean a bhí sé ann plucta agam gaineamh. Bhí Lord Boyne go mór ineadan an aontuigheachta 1800 agus bhothal sé inead cun seo.(?)
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
What do we talk of every day and yet it never comes?
Tomorrow.
What is it that is full of holes & yet holds water?
A Sponge
What time is it when the clock strikes 13?
Time to get it repaired.
What would make more noise than a pig under a gate?
Two pigs.
What is the best thing to put in a cake?
Your teeth.
What houses are the lightest?
Lighthouses
What glasses break easiest?
Tumblers.
What does an artist like drawing best?
His salary.
Why is a shoemaker's shop like hell?
Because it is full of bad soles. (souls)
Where the sun is shining very brightly what sign is it?
That it is not dark.
How may feet have 40 sheep a shepherd and his dog?
Two.
If you saw a man in the month of June with an old coat full of patches what time would it be?
Time to get a new one.
Londonderry, Cork & Kerry spell me that without a k?
That.
Why are the knights the strongest people in the town?
Because they are Samsons (Sam's sons)
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
one trains the mind & the other minds the trains.
If a fiddler in Brosna had a brother a fiddler in Castleisland the fiddler in C Island had a brother a fiddler in Brosna what was the fiddler in C Island to the fiddler in Brosna?
(His sister)
Why does a Frenchman crack a match up & an Irishman crack his match down?
To light it
If Jack's father was Paddy's brother what was Jack to Paddy's mother?
Her grandson.
Twenty sick sheep went out a gap, one died how many were left?
Nineteen.
What has an eye and no head?
A needle.
Riddle me, riddle me, randyo, my father gave me seeds to sow, the seeds were black and the ground was white, riddle me, riddle me, randyo?
writing a letter.
If you walk along very fast what do you make?
Haste.
What is it that a miser spends and a spendthrift saves?
Nothing.
I am an object you all know, always running to & fro. I run as quickly as can be and leave a trail for all to see and when I'm taken well in hand I leave a mark in any land?
A writing pen.
Why does tying a horse to a post improve his pace?
because it makes him fast.
Why should you ride a camel if you want to get rich?
because you are no sooner up than you're better off.
Which bird can lift the heaviest weight?
The Crane
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
[-]
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sgéal
Bhí buachaill ann fadó. Bhí sé an-bhocht. Bhí a athair is a mháthair cáillte. Bhí sé in-a chomhnuidh[e] i dteach beag compórdach. Lá amháin chuaidh sé go dtí an siopa l[e] táirngí. An fhad is bhí fear an tsiopa ag fághail na tairngí chonnaic an buachaill súgh deas ar an bhfuinneoig. Dá mbéadh an súgh sin agam ar seisean leis féin. D'iarr sé ar fear an tsiopa cé mhéad a bhí ar an súgh sin. Dubhairt an fear go raibh an méid píghinn air is an méad méar a bhí a[r?] lámhaibh
Nuair a chuaidh an buachaill amach chomhair sé na méaracha agus deich gcínn a bhí ann. Deich bpíghinn a bhí ar an súgh ar seisean. Chuaidh sé a chodhladh an oidhche sin go sona sásta. Nuair a d'éirigh sé ar maidin bhí deich bpíghinn ar an mbord aige.
Chuaidh sé go dtí an siopa an lá in-a dhiaidh sin agus áthas air. Nuair a bhí sé ag dul síos an bóthar chonnaic sé fear agus ubhla aige. Bhí na h-ubhla go deas dearg agus ba mhaith leis ceann de na h-ubhla a cheannacht. Cheannuigh sé an t-ubhal[l] is mó a bhí ann agus d'íoc sé píghinn air. Chuaidh sé go dtí an siopa le naoí bpíghne agus d'iarr sé ar fear an tsiopa an bhfuigheadh sé an súgh ar naoí bpíghne agus dubhairt fear an tsiopa nach bhfuigheadh sé an súgh ar naoí bpíghne.
Chuaidh sé amach agus é ag caoineadh. Chas sean-bhean (agus é ag caoineadh) leis agus thug sí píghinn dhó. Chuaidh sé go dtí an siopa aríst agus cheannuigh sé an súgh agus bhí áthas air.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Story told by Mrs Anne Sheils, (aged 74), Carnamaddy, Cashelmore P.O., Co. Donegal.
She heard it from her mother who died over thirty years ago, aged 89 years.
(This story was written down by the teacher, who collected the stories in this book exactly as Mrs Sheils told it.)

Bhí Rí ann am ammháin agus bhí mac amháin aige, cha bfuighfeadh sé amach ar an dorus go rabh sé bliadhain agus fiche. D'éirigh an Rí go luath maidín Dia Máirt
"A Mhic, tá tú bliadhain agus fiche indiu, agus caithfidh tú gabhail indiu, agus cia ar bith a dheireas tú caitfidh tú é a fhághail."
"Maith go leóir! Béidh mise ar mo chuid bonnaí. Fágaigidh an bealach go bhfuigheadh mé amach."
Bhí an talamh geal le sneachta. D'orduigh sé an sgáile de'n t-sneachta a thabhairt isteach chuige, agus cleite preácháin dhuibh agus gearrfiadh. Chuir se cleite an phréacáin i bhfastodh 'san t-sneachta, agus bhain sé an fuil amach as an ghearrfiadh agus leig sé síos é ag bun an chleite,
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
[-]
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 16:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
9. Everyone has it and so has the fire?
A name.
10. Put out your hand and you will see what never was or never will be?
That your thumb is not as long as the other fingers.
11. What part of the cow goes into the byre first?
Her breath.
12. Brought to the table, cut, divided round but never eaten?
A pack of cards.
13. A room full, and a room full, and a room full, and cannot catch a spoonful.
Smoke.
14. Black and white, and read all over?
Paper.
15. As I went out on yonder gap I met my uncle Dan. I cut off his head, and sucked his blood and left him lying easy?
Blackberry.
16. I went into the wood to get brosna
I neither has ash, oak, or elm but I had Brosna?
I had a dog called Brosna.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 15:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus bhí seisean i n-a shagairt, acht ní rabh fhios aici cá h-áit a rabh baint faoi.
Cá rabh gleas aici a dhul a amharc air acht a dhul thart le marc an lán-mara.
Shiubhal sí léithe agus bhí sí ag siubhal lá agus bliadhain da chuartughadh. Cuaidh sí isteach i dteach oidhche amháín agus d'iarr sí lóisdín. Dubhairt daoine an toighe go bhfuigheadh, acht bhí siadsan ag dul chun faire.
"Rachaidh mise leat fosta," ars sise.
"Is fearr duit gan a dhul nó is é an sagart atá marbh, agus b'feídir nach bfhuil feím ar bith do dhuine bhocht annsin" arsa siadsan.
"Rachaidh mé libh an chéad ar bith" arsa sise.
Nuair a chuaidh siad isteach, bhí achán dhuine ag amharc ar chorp an t-sagairt. Sheasuigh sise i gcúl an dorais, agus char dhubhairt sí a dhath. Nuair a fuair sí achán rud socair chuaidh sí suas, agus chuir sí an téadach síos de'n sagart.
Annsin thainig bean i n-a rith uirthí, fuair sí gréím uirthí, agus chaith sí síos ar an urlár í, acht chár dhubhairt an bhean bhocht a dháth. Nuair a bhfuair sí faill, chuaidh sí chuig an leabaidh arais, acht chaith siad síos í ar an urlár
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 14:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Clarence Dock,
Where numbers of our Irish boys they met us in the town,
Three cheers for Paddy's lovely land was the word that went around.
IV
With one consent, away we went to drink strong ale and wine;
And each man drank a favourite health to the girl he left behind,
We drank and sung till the ale house rung despising Erins foes.
Or any man that hates the land where St Patrick's Shamrock grows
V
Next morning by the break of day as quickly so you hear,
One hundred strong, we marched along, without either dread or fear,
Each man had his blackthorn stick he brought from Paddy's land.
And a hook that gleamed like polished steel or silver in his hand
VI
For three days we tramped away high wages for to find,
And on the following evening we came
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 14:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
to a railway line,
The navvies they came up to us and loudly they did rail,
They cursed and damned the Paddies and the sons of Granuail.
VII
Up steps Barney Walsh and says "What do you mean,
Are we not men as well as you and havent we a name,
So Faugh-a-Ballah, clear the way, for some of you must fall,
Here stands the sons of Irish men that never feared a ball.
Three verses left out (see them outside) Last verse.
VIII
So, here's long life to Reilly Mc Cormick and Mc Cabe,
And likewise brave Mc Corner who never was afraid,
And every man from Paddy's land who fought upon that day,
And forced those English navvies in crowds to run away.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 14:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
VIII
Up steps Barney Reilly who knocks their gauger down.
Twas there the [?] stones, my boys, like hail came flying around.
We fought from half-past four until the sun was going to set.
When Reilly says, my Irish boys, I fear we will be "bet". (beaten)
IX
Come now with me, my Country men. Resume this fight once more.
We assailed the foes one every side. More desperate than before.
We will let them know before we go, we'd sooner fight than fly.
For at the worst of times, my boys, you know we'd sooner die.
X
When the fight began the second time, [?] then you'd see some [?]
The hooks and sticks were fleshing. Say the navies - "We are undone."
The cowardly clans, away they ran, their heads and arms full sore.
So remember Barney Reilly & the boys From Ballinamore"
See last verse of "Boys from Ballinamore" on the preceding page.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 14:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Diallaidh airgid in a seasamh in a choinne. "Bhfuil fhios agat cá bhfuilimíd ag gabháil anocht," arsa ceann aca leis. "Táimíd ag dul do'n Fhrainnc", ar siad-san, "le inghean Rígh na Frainnce a fhuadach ar ais linn, mar ní mór dúinn fear beo len í chuir ar a chúile." Dubhairt siad annsan leis na capallaibh[?] eirghe agus dul thart, agus d'éirigh siad sa spéir agus tháinig siad anuas sa bhFhrainnc. Chuaidh siad suas chomh fada leis an bpalás an áit a raibh na daoine móra cruinnighthe agus nuair a bhí an bhean óg ag dul suas go dtí an altóir le í a bheith pósta le rí eile nach raibh aon suim aici ann shín ceann de na sífheóga a chos amach roimpi agus thuit sí.
Sguab siad leo chun bealaigh í agus chuir siad suas ar chapall. Gheilis í agus sin é an áit a raibh fhios ag duine ar bith ca ndeachaidh sí.
Bhí na daoine maithe ag imtheacht leo annsan agus nuair a thangadar chomh fada leis an bhfairrge dubhairt siad leis na capallaibh éirghe agus dul thart, agus d'eirigh na caiple suas sa spéir agus tháinig siad anuas sa sean-lios.
Leim Geilis anuas de'n chapall agus rug sé
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 14:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The local fairs are held in the village of Liscarroll. They are held in the streets as there is no fair green. There are six fairs held there every year and the most important one is on the 31st of Aug. Each person selling cattle has to pay tolls. The usual rate is 6d for a calf 2d for a bonham 4d for a fat pig 6d for a cow and 2d on a sheep & a goat. The man for collecting the tolls is called the baron of the fair. John Murphy of the Leap is the baron in Liscarroll. When the cattle are sold the person that sells them usually gives a luck penny and the amount he gives depends on himself. Cattle are marked with raddle when they are sold. The weight of pigs is calculated by1/4 of the live weight being deducted for the dead weight. There used be a bartering fair in Ardagh about 200 years ago. The people used bring cattle there from different counties and swop
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 13:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
A fhir fhuadraig do gluais
Cúghainn ar sadar ó'n Spainn,
Cún an cruadh ceiste a fhuasgailt
mar Sholamh Mac Dáth
Tabhair uaith anois gan fuartan gan spás,
Cade' an uair a fuair buachaill mach Donnchadh bás.
II
Ba dhualgas ró-mhór é do mhaithe an Chláir,
An Cruadh ceist d'fhuasgailt gan Solamh Mach Dáth,
'S nuair a fuaradar a chluasa a chosa is a lamha
Siné an uair a fuair buachail Mach Donnchad Bas.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 13:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Indoor games.
Ludo
Tivoli
Snakes & Ladders.
Table tennis
Blind púicín.
Chess.
Draughts
Hide & seek
Racing game.
Blowball
Outdoor games.
Tops
Hoops
Hurling.
Football
Handball
Pitching buttons.
Hunting rabbits
Cycling
Riding
Racing
Throwing ball
Games I Play continued
This is how tivoli is played. Get a board with rows of nails and numbers inside the nails. Then you have ten lead balls and a stick and hit the balls one by one until they are finished. Then count all the numbers and play away. Sometimes money is put up and the person who wins gets the money that is up.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 13:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
There was a king in the Curragh of Kildare long, long ago in the time of St. Brigid. He had two horse's ears and he was so much ashamed of them that he wore his hair very long to cover them. Any one who cut the king's hair had to be put to death for fear the barber would reveal the secret. St. Brigid shaved his hair and by a miracle when she had finished, the king put up his hand and found he had two ears like every other person. The king was so delighted that he said he would give Brigid anything she would ask. She said all she wanted was only as much land as her cloak would cover. She put the cloak on the ground and it spread and spread until a large part of the plain was covered. Here she founded a church and a convent and thousands used to come for alms and those who were sick came to be cured. Long ago they wore cardboard crosses on their sleeves and St. Brigid's cross was made of straw. When people were finished of their palm they put it under the hood of their beds.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 13:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The bread of to-day is entirely changed from the bread of long-ago. Long ago the wheat and oats were crushed by the querns. The querns were two flat stones and can be seen in many places at the present day. There is one in a ditch in my haggard at Moygue and there is also one at Patrick Shaughnessy's of Killabraher. One quern was on a box and the other was on top of it with an axle running through both of them. There was a hole in the top quern twisted around. The grain was badly crushed and the shells used make the people's gums bleed. There was a mill in Lackeen for crushing corn and it was in the land owned by John Stack now. The people made cakes from potatoes and they were called potato-cakes or stampy. it was unhealthy feeding and there was a sour taste from the potatoes when they were baked. The bread was baked on a flat iron called a griddle. Water was often put in the bread and the bread was very thin. They also put sour milk in it, and soda if it could be got. They used always have a good cake baked for pancake-night and other feasts. They used put a cross on the cake with a knife.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 13:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
leath mion-gháire ar aghaidh an búrcach ar a bhfeicsint dó gur a giolla fhéin a bhí ann agus a chlaidheamh aige dó. Shín an giolla an claidheamh in áirde chuig agus a béithead de chlaidheamh ní fhaca aonneach ariamh. Cheapadar go leir go raibh se ithte ag an mheirg acht thug liam idir a dhá lámha é agus bhain sé lúb aistí agus leis an gcioth meirge a léim uaidh dalladh araibh ar an árdán agus fágadh claidheamh lonnrach soillseach in a láimh.
Is annsin d'ionnsuigh an beirt deág-laoch a chéile agus do rinneadar troid dean dásachtach le cheile nó gur sgar liam ceann agus comhlann an bodaigh ó'n a chéile le aon traén bhuille dhá claidheamh cruaidh. annsin thosuigh sé ghá leadradh is ghá léasadh gach a raibh ar an ardáin go raibh an áit in a chosair chró aige. Rith an fear ionad an Ríogh suas chuig Liam is rug ar a ghualann aige agus d'iarr sé air iad a shábhúl agus go dtuibhradh sé a rogha miain leis.
"O gaibh mo leathscéal a dhuine uasal." an Liam, "Acht cheapas gur ag cath eachdruime a bhíos le linn an am ama fad agus maidir leis an nguidhe sin a thug tú dom ní iarram ort acht an méid talmhan de thalamh na tíre gur féidir liom ful thart timcheall in aon la amhain ar mhuin "Gheobhfar sin agus failte," ars an duine Uasal.
Maidin lae ar na bhárach bhí Liam Buidhe De Bhúrca ar ullamh ag eirghe na gréine le na chapall
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 13:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Oscar was an Irish giant.
He was challenged by the English giant for the British title. He accepted the challenge and the English giant was sent to fight him and the day was appointed. The fight was to be near Oscar's house. Close by where he was to meet the English giant ran a river and in the bed of the river lay a dead bullock. He stepped into the river as the English giant approached. At the same time he caught the dead bullock and threw him out on the bank. The English giant was standing by and saw what happened. He said do you know Oscar or where does he, live. He lives near by. I am his man. Is he stronger than you said the English giant. Oh yes said Oscar. He would throw that carcase and myself out on the road. Very well said the English giant turning around and went home
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 13:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
These are the games I play. Out doors - hide and go seek, donkey, pitch and toss.
Donkey is played this way. A ball is got and the boys or girls throw the ball to each other and if they let the ball fall they will get a letter. Whoever lets the ball fall six times will be called donkey. Pitch and toss is played this way. A stone called a "bub" is put at a certain place. Then a line is drawn with chalk and each player stands behind the line. Each player throws a penny and whoever has a penny nearest to the "bub" will get the first toss. All the pennies that are heads belong to the first player. Then the second person nearest to the "bub" gets a second throw and so on until the pennies are used.
ball sinsearach (stair)
2022-10-01 13:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Diallaidh airgid in a seasamh in a choinne. "Bhfuil fhios agat cá bhfuilimíd ag gabháil anocht," arsa ceann aca leis. "Táimíd ag dul do'n Fhrainnc", ar siad-san, "le inghean Rígh na Frainnce a fhuadach ar ais linn, mar ní mór dúinn fear beo len í chuir ar a chúile." Dubhairt siad annsan leis na capallai [?] eirghe agus dul thart, agus d'éirigh siad sa spéir agus thainig siad anuas sa bhFhrainnc. Chuaidh siad suas chomh fada leis an bpalás an áit a raibh na daoine móra cruinnighthe agus nuair a bhí an bhean óg ag dul suas go dtí an altóir le í a bheith pósta le rí eile nach raibh aon suim aici ann shín ceann de na sífheóga a chos amach roimpi agus thuit sí.
Sguab siad leo chun bealaigh í agus chuir siad suas ar chapall. Gheilis í agus sin é an áit a raibh fhios ag duine ar bith ca ndeachaidh sí.
Bhí na daoine maithe ag imtheacht leo annsan agus nuair a thangadar chomh fada leis an bhfairrge dubhairt siad leis na capallaibh éirghe agus dul thart, agus d'eirigh na caiple suas sa spéir agus tháinig siad anuas sa sean-lios.
Leim Geilis anuas de'n chapall agus rug sé
duine anaithnid
2022-10-01 08:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cures. written by Brigid McLaughlin
long ago in ireland the people had no doctors but they had their own cures for the various aliments.
for thr rose they used to put nine iron articles to it.
for thr sty, pull ten gooseberry throns, point nine at the sty and throw away the tenth saying ''in the name of the father and the of the son and of the holy ghost''. ach one must be pointed three times.
a person who is born with two teeth in his or her head has the cure of toothache.
many cures for warts. it is said that there is a wart well in kilbride cemetery. if a wart is rubbed with the water that is on the top of a large stone it will Disappear.. if it is rubbed with a black nail it will go away as the snail is withering. to rub the fasting spit on it for nine mornings is another cure for them. on the side of a road in annagherra is a big wart stone and it is a remarkable one for it has cured many people including Brigid Corristine.If seven boys or seven girls be born in succession in a family the seventh can cure the ring worm. a man names micheal mcloughlin near blacklion can cure it. other cures for the ring worm are by plasters. margeret higgins kilmore has the cure handed down to her from her father.
duine anaithnid
2022-09-30 23:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
in your beirtín young man". And the young man would say:- "Grass" "Grass it is and grass it will remain", the fairy man used to say, and when the young man would open his beirtín, it would contain nothing but grass. In this way the fairyman changed everything to the thing the person said. Now at this time there lived in the country a young boy. His people were very poor, but the boy was honest and never told a lie. Now this boy was too poor to bring costly cloth or swift horses so he picked three apples off an apple tree and started for the kings palace. On his way he met the fairy man who asked him what he had in his beirtín. "Apples" said the boy. "Apples they are and apples they will remain," said the fairy man. The boy went on to the palace and gave in his three apples. Now the king was not pleased when he saw the poor boy for he was badly dressed and had no shoes on his feet. He thought he was not good enough for his daughter but still he had to receive him into his palace, since he was the only person to bring the 3 apples. The next morning when the young man asked for the Kings daughter, the King said he would
duine anaithnid
2022-09-30 23:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Every year afterwards there grew on the horses back five thousand packs of wool and five thousand bushles of blackberries.
"You are a liar and a born liar and I can stand you no longer" said the fisherman. So the fisherman was set in the red hot Chair + the wise old man set free.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 23:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bean óg. Bruinneall an t-sean ainm a bhíod ar bhean pósta. Nuair a bhídís ag teacht abhaile ón seipéal go dtí teach an fhir bhíodh na carranaí agus caiple ag coimhlinnt le céile fado. An "dragging home" a thugaidís air.
Nuair a thagadh an bhean pósta isteach i na teach briseann bean a bheadh istigh roimpí an cácha pósta ar a ceann ní beadh easbaid arain uirri na dhiaid sin. Tar éis mí biod cuiart - míosa ann agus theigheadh siad ar chuairt go teach na mná. Ní bhíodh cead ag an bruinneall teacht go dtí an teach ar cuairt lá sa mbaile le n-a muinntear fein agus an Cuairt Miosa a thugaidís ar sin.
Fado nuair a bhíodh daoine ag teacht abaile tar éis posad bhíodh an bean agus an fear a phosad ag marcuigheacht ar chapall. Bhíodh an bean taob shiar don fear. Cúlóg a tugtaí ar an
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 22:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
duine mar sin deirtí go mba droch-chosumhlacht dá d-tuitfeadh an bhean. Uair amháin bhí fear agus a bean a' teacht abhaile mar seo agus thuit a bean den capall. Tamall gearr n-a dhiaidh sin fuair sí bás. Pós an fear céadhna arís agus do thuit an dara bean ar an g-cuma ceadhna agus cailleadh ise freisin nuair a bhí siad tamall pósta. Phós sé an tríomhadh uair acht níor thuit an culóg an uair. Mise i mbannaibh adeir an bean sep. Cuirfid mise é agus mhain sí tamall fado tar eis a fear.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 22:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Dia dhuit ars an leac cá rachfas tú. Tá mé ag iarraidh leac, leac a ghéarrfas sgín, sgín a bhaineas slat, slat a dheanfas gad, gad a chrochfas Manachar a ghoid mo chuid súgh craobh. Ní bhfuighidh tú mise ars an leac gan uisge a fhluichas mé. Cuaidh se i chu an tuisge. Go mbeannuigh Dia dhuit ars an t-uisge ca rachfas tú. Tá mé ag iarraidh uisge, uisge a fhluichas leac, leac a ghearfas sgín sgín a bhaineas slat, slat a dheanfhas gad, gad a chrochfas Manacar a ghoid mo chuid súgh craobh. Ní bhfuighidh tú misé ars an t-uisge gán gadhar a snámhas mé. Chuaidh sé chum an gadhar. Ní bfuighidh tú mise ars an gadhar gan ím a chur idir mo chuid ladhar. Chuaidh sé i chum an ím ní bhfuighidh tú mise ars an im gan cat a sgiobas mé. Chuaidh sí i chum an cat. Ní bhfuigidh tú mise ars an cat gan bainne a olfhas. Chuaidh sí i chum an bhó. Ní thuibhairfidh mise duit an bainne
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 22:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
gan Murchadh gan Mághnus
gan teach ná cleath
gan athair na máthair
sgéal ná sguan
tásg ná tuairisg
gan fath gan ádhbhar
gan sugh na súghtán
gan sagart na bráthair
gan ord na Aifreann
gan duine na deoraidhe
gan múnadh gan sciúradh
gan briseadh gan bearnadh
gan iarraidh gan athchuinge
gan cur chuige ná uaidh
pioctha, bearrtha, -
Cruaidh congbhálach -
Briste brúighte -
i n do líbín lathaigh -
stróicthe stíallta -
craiceann crainn ní sheadfadh é
is maith is ionann -
is maith i n-a chéile íad -
is fada o n-a chéile iad -
maol na mugall folamh -
mug mór fada is bainne i bhfad sios -
Chualaidh mé íad sin na mílte uair in mo theach fheín agus mé ag eirghe suas
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 22:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Leasainmneacha mar
samhaileannaibh
Gruaim gan ádhbhar -
codladh na dhúiseacht -
garraidhe gan saothrú -
Cúl carrach -
Cúl sopai -
Bab stuithneach -
Láthach bleáthach, neamh-chaillteanach -
Tóin le talamh - (stacaide gan morán aoirde ann)
"Bail ó Dhia ort! a phráib ar balla!"
sin mar a labhair gobán siuinéara le goban [clo]iche agus é ag dul tharais lá agus é ag obair agus seo é an freagradh a fuair sé ar áit[?] na mbonn
"Go mba hé duit a mhuirtéis gan teannadh."
Steall ar staighre -
Saoilfheá nach mbeadh Cor i n-a bhuaidhreadh -
ag cur madrai i bhfuinneogaibh -
Cúram Úna Sa gcisteanaigh -
giolla na mbréag -
Codladh go headaradh agus sodar chum bidh -
Cac istigh agus an doras fosgailte - (Faoi leadaidhe gan mhaith)
Cac i n-antrath - le gó no gamhann (no beithidheach ar bith)
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 21:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Chomh fuar leis an leac oidhre
An oidhche chomh geal leis an lá
Chomh righin le gad
Chomh lom le clár
Chomh dallta le fuinneógaibh Leally (Lally Thullynadaly) (Ta na fuinneoga céadna amhlaidh fós)
Chomh bocht le préachán
Chomh guirt le pic (pickled onions no eile)
Chomh daor le dhá uibh ar an bpighinn
Chomh nimhneach le niosgóid
Chomh caithte leis an gceo
Chomh sean le Cailleach Bhéara
Leasainmneacha ag dul le
samhaileannaibh
Sodar faoi droch ualach -
uisge faoi thalamh -
gnothaí gan iarraidh -
ualach ghiolla na leisge -
Cúl le ráth -
Chuireadh sé an dubh in-a bhán ort (bréagadóir cruthanta[?])
Sgread faoi fheoirling -
Cuartuidhe na mbothán -
Béal gan fosgadh -
Margadh Réidh -
Margadh Réidh is hóró[?] lae -
Dranndal nochtuighthe -
an dreis -
an duairc -
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 21:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Chuaidh amadán go dtí an Baile Mór lá amháin agus chuaidh sé isteach í siopa. Chonnaic sé porter jar ar an bhfuinneóg agus d'iarr sé ar an siopadóir céard a bhí ann agus dubhairt an siopadóir gur ubh capaill a bhí ann "agus má chuireann tú an ubh sin faoi cearc go cean seachtmhaine gheobaidh tú capall rasa as", ar seisean, ag magadh.
Ceannuigh an fear an ubh capaill agus nuair a bhí sé ag dul abhaile bhí sé an tuirseach agus shuidh sé síos ar bharr cnuic. Thosuigh an ubh ag ríalail síos an cnoc agus bhuail sé in-aghaidh cloch é agus bhí girrfiadh in-a luighe inaice leis an gcloich agus d'éirigh sé agus chonnaic an fear é agus thosuig sé ag caint mar seo "ó th'anam o'n diabhail féach amach an capall rasá! ara nuair a bheas sí sin ina capall mór ní bheidh capall sa domhan indon theacht suas leis". Cheap an fear go mba capall rása a bhí ann nuair a d'eirigh an girrfiadh amach.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 21:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ce agus sáithtear trí coinnealachaí féogaí lasta ann. Annsin fágtar gloine atá nío[s] mó ná an cháca ós a chionn sin. Leagtar é annsin 'san gcliabhrach, ar an áit a bhfuil an chléithín.
Gheibheann daoine an leicneach nuair a bhíonn siad óg. Sé an leigheas atá ar sin, flith a théigheadh agus í a chur leis an leiceann. Má bhíonn tinneas 'san ae ag duine ar bith chuireann siad bruiméar agus uisge ar an teine agus nuair a bhíonn siad bruithte, ólann sé an t-anbhruith.
Nuair a bhíonn duine ag éirighe tanaidhe agus lag, téigheann duine go dtí an portach agus gheibheann sé cúpla reilleóg agus bruitheann sé iad. Annsin ólann an duine lag an t-anbhruith agus 'sgearr go mbíonn sé láidir arís. Ma bhíonn tinneas fola ar duine ólann sé trí deochanna de anbhruith neantóg Márta agus deireann go leór daoine gur leigheas maith é sin do dhuine ar bith.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 21:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
thabhairt duit nó a rádh "a ghiolla an chapaill bháin, cé'n leigheas atá agat do'n triuch" agus an rud adéarfas seisean tá sé cheart is cuma fánach no eile é.
Tagann tinneas cinn ar óg agus ar aosta. Sé an leigheas is fearr, an chloigean a thomhas le snáithe olna trí Luain i ndiaidh a chéile. Bíonn an tinneas fiacail ar óg gus ar aosta freisin agus is pian cruaidh é. Tá leigheas aisteach do'n tinneas fiacail. Bhí tinneas fiacail ar mo shean-mháthair agus chuaidh sí go dtí fear a raibh pisreóg aige. Chuir an fear i n-a glúnaibh í agus dubhairt sí rud éicint nár thuig sí. Annsin scríobh sé rud eicint i bpáipeir agus thug sé di é.
Dubhairt sé, an fhad a choinnóchadh sí an páipéir sin nach dtiocfadh an tinneas fiacail uirri. Acht dógadh an páipéir agus annsin tháinic an tinneas arís. Is iomdha uair a geibheann duine pian sa mbolg agus bíonn sé géar nuair a thiocfas sé i gceart. Bruitheann daoine an bhuachaill tighe í leamhnacht agus ólann siad é mar leigheas. Má gheibheann paisde pian sa mbolg craithtear é sé nó seacht n-uaire.
Má gheibheann duine pian sa gcliabhrach (cléithín) déantar cáca mhin-coir-
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 21:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is iomdha galra a bhuaileas an duine ó'n lá a beirtear é go dtí an lá a dtéidheann sé sa gcré. Tá galraí a bhuaileas an duine lé linn a óige agus nach mbainnean leis uaidh sin amach. Tá galra[í] eile nach mbuaileann duine go dtí go mbíonn sé ina shean-dhuine. Tá go leor bealaighe ag na sean daoine chun galraí a leigheas agus seo mar leanas cuid aca.
Má bhíonn an triuch agat téirigh amach ós comhair fear ar chapall bán agus abair na foclaí seo leo "A fhir an chapaill bháin céard é do leigheas ar an triuch". An leigheas a bhéarfas seisean duit annsin deirtear go gcuirfadh sé deireach leis an triuch. Seo leigheas eile anbhruith na gráineóige a ól.
Se leigheas lé haghaidh pian sa mbolg. Cuir salann te isteach i bpíosa phlainín agus annsin cuir ar do thaobh clé é. Leigheas eile píosa de croiceann crainn darach a ithe.
Má bhíonn tinneas cinn ar dhuine fághadh sé sean stoca olna agus cuireadh sé thart ar a cheann é. Má bíonn sgornac[h] tinn ar duine faghadh sé sean-stoca agus cuireadh sé fataí rósta istigh ann. Chuireadh sé thart ar a sgornach é annsin.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 21:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus fágadh an teach gan aon bhainne. Tháinic an cat go dtí teach chomhursan a bhí n-aice leis agus d'fhan sé ins an teach sin trí mhí.
Ní raibh aon chat san teach sin agus choinnigh siad é. Ach nuair a chuaidh muinntir an teach eile chun bó a cheannacht casadh an chat leófa agus iad ag teacht abhaile agus d'fhan sé leó. Ní dhearnaid sé dearmad [dearmad] i n-a dhiaidh sin fhéin ar an teach a thug bídh dó or feadh trí mhí. Ar aon nós, cúpla lá tar éis teacht abhaile dó, chuaidh sé arais arís go dtí teach na comhursan sin agus cat eile leis agus d'fhág sé an sin é mar bhí fhios aige go raibh an teach sin í gcruadh-chás lé h-aghaidh cait.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 21:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá dubhach (tunnel) shíar ag Más-leac, agus tá sé ag dul go Fánad faoi'n an fhairrge.
Bhí píobáirí ann uair amháin, fad ó shoin agus chuaidh siad síos an dubhach, agus chuaidh siad ar seachrán, agus chá dtiocfadh leo a mbealach a dheanamh amach arais.
Bhí na daoine ag éisteacht leo a sheinm ar na píopaí - "Tá muid ag imtheacht anois. Agus bhí na leanbhaí óga in a fhearaibh móra nuair a philleafas muid arais."
Acht níor phill siad níos mó.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 21:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
easógaibh beaga ann. Níor chorruig sí iad ach d'fhág sí an méid fataí a bhí thart ortha gan iompódh. Bhí go maith agus ní raibh go h-olc, Nuair a bhí na h-easóga sáthach láidir le n-imtheacht tháinic an easóg mhór, agus máilin airgid thart ar a mhuinéal, chuig an mbean.
Thug sé di é agus do ghlan leis annsin. Tá sé ráidhte freisin dá mbuaileadh aon duine an easóg go mbaineadh sé sásamh as agus go maith. Seo sgéal faoi críonnacht an tsionnaigh. Bhí sionnach ann uair amhái[n] agus bhí sé ag spaisteóireacht thart faoi dhorchadas na h-oidhche ag lorg rud eicínt lé n-ithe. Tháinic sé go dt[í] teach a raibh clíath na gearc go díreach ós cionn an dorais.
Bhris sé isteach ann agus bhí féasta mór aige ag ithe na gcearc go dtí gur thuit sé isteach ins an teach. 'Séard a rinne sé annsin a leigint air go raibh sé marbh. Nuair a tháinic an mhaidin agus nuair a tháinic fear an tighe anuas fuair sé [ ] píce agus chaith sé an sionnach amach an doras mar cheap sé go raibh sé marbh ach a mhaisge fhéin ní raibh.
As go bráth leis an sionnach agus bhí brón mór ar an bhfear, agus fearg freisin nuair a chonnaic sé an díoghbháil a bhí déanta ag an sionnach ar a chuid cearcaibh, acht ní raibh aon-mhaith dhó ann. Seo sgéal eile faoi cat a bhí san gCeathramhain uair. An bhó a bhí san teach i n-a raibh sé - cailleadh í
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 20:57
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is iomdha scéal atá ar bhéal na sean-daoine faoi clisteacht an mhadaidh. Tá saghas madradh ann a thiubhradh na ba isteach - ceann i ndiadh ceann agus is minic a chonnaic me iad dá dhéanamh. Chonnaic mé madadh a d'fhosglóchadh an doras nuair a bheadh an laiste nó an glas air. Is iomda uair freisin a sábháil madadh fear ó bheith marbh le tarbh nó bó nó aon rud eile. Seo scéal faoi madadh.
Bhí fear agus bhean uair amháin agus chuaidh siad ar chuairt go dtí teach carad agus d'fhag siad na páistíbh agus cúpla duine eile i n-a ndiaidh i n-a gcodladh go sámh. Ní raibh siad i bhfad ag teach na carad go dtáinic an madadh agus é ag caoineadh agus ag tafann. Do chuir sé a dhá chois thart ar mhuinéal an fhir agus do dhírigh chun an dorais é.
Thuig an fear agus an bhean annsin go raibh rud eicínt as bealach agus chuaigh said abhaile go deifreach. Nuair a tháinig siad go dtí sin céard a d'fheicfeadh siad ach an teach ag lasadh agus gan aoinne de'n mhuinntir a bhí istigh i n-a dhúiseacht. Ní raibh an tine i bhfad tosuighthe agus dá bhrígh sin bhí chuile rud sábhailte mar gheall ar chomh chríonna is a bhí an madadh sin.
Seo scéal faoi easóg. Bhí bean ann uair amháin agus bhí sí ag ag iompódh fataí amuigh ins na páirceanna. fuair ní nead easóige istigh ann agus
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 20:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Droichead gloinne, is é comh caol le ribe do chinn.
Níl án anam bocht dá bhfuil saor on pheacadh.
Nach rachfaidh ar eitéog go cuan na ngéal.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 20:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tiocfaidh an bás go colba na leaptha is dar liom fhéin go bhfuil sé mall ní raibh tú taithighe ag na h-Aifrinn 'sní dhearn tú an deirce ar an té (?) bhí fann.
Is maith mo ghnoithe le teach nó le talamh le maoin eallaigh nó le cloinn.
Tá mo chroidhe istoigh lán aithrigh ag déanamh an bhealaigh go Cuan na nGeal.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 20:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sa tsean-am nuair a gheobfadh duine bás ba ghnáthach an dán diada seo a rádh os comhair an chuirp. Tá sé no seacht bhéarsa ann ach níl a'n duine sa cheanntar go bhfuil an dán iomlán aige anois. Seo cuid de:-

Toisigheann an bás ag bun do choise
Agus gearrann sé leis do shaoghal go teann
Cuirtear duine fa choinne an tsagairt
Ach deirtear leis go bhfuil sé mall.

Níor chuir tú in do faoisdín leath do pheacadh
Ní dearn tú deirce ar an té bhí fann
Béidh na h-aingle romhat ar uachtar uisce
'Siad go cliste anonn 'sa 'nall
.....................................................
A's níl an anam bocht a bhéadh saor ó pheacadh
Nach seoltar é go Cuan na nGeal.
srl.
Róise Ní Gallcobhair, An Chruit, Ceann Casloch.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 20:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
'Tinneas eallaigh' an t-ainm atá ag na daoiní ar an aicid seo agus 'léigheas tinneas eallaigh' an t-ainm atá ar an leigheas.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 20:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Na criogair bheith ag dul cheoil fán ghríosaigh comhartha fearthainne
2) Gaethe ag éirighe suas san spéir ó'n gréin ag luighe gréine
3) Dearglach san áird anoir ar maidin - fearthainn roimh an oidhche
4) Pianta ins na Cnamha ma tá duine tinn
5) An madad ag ithe féir
6) An cat ag scríobadh agus a thóin leis an teinidh
7) 'Cuil' ar an teinidh agus dath gorm ar an ghríosach
8) Tuar ceatha sa'n spéir ar maidin
9) An ghrian bheith an-loinnreach ar maidín
10) Pian in do bhuinnín agus thocas ann
11) Na geacha fiadhaine ag eiteallaigh ó sheas
12) Cuma ribeach ar an spéir ar maidin cosúil le druim macráil (called a mackeral sky locally)
13) Stríocaca móra scamall ins an spéir - comhartha gaoithe móire
14) Dhá thaobh ar an spéir - comhartha stoirme
15) An fhairrge bheith garbh lá ciúin - comhartha stoirme
16) Fáinne ar an ghealaigh - má tá an fáinne i bhfad ar shiubhal ó'n gealaigh gur sin an t-am
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 19:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
abhaile agus ní rabh aon sméara aice. Chuaidh sí abhaile agus níor dubhairt sí tada faoi na fir. Chuile lá dhá tabh sí a chaitheamh sí bhí sí ag dul chun gráineach agus an leas inghean ag fághail deas. Chuile lá bhíodh teine ag teacht amach as a béal agus chuile lá bhí sí ag fághail níos gráine go dtí sa deire ní rabh duine ar bith indon brathná uirri le gráineacht. Bhí an inghean eile ag fághail breágh a chuile lá go dtí mór chféidir breathnú uirri le na
duine anaithnid
2022-09-30 18:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The main road in this is the broad road from Dublin to Derry.
There are some old roads in this district and they are still in use.
The roads in olden times were made as work for the people, they were payed sixpence a day.
There is also another road running much the same direction, and the difference between them is two and, a half miles. This road runs from Aughnacloy to Caldon and, passes through Tynan then it goes on to Armagh.
These two roads are the principal one nearest to this district.
The old road which was long ago, ran through Mullabrian and Fortsingleton. There are old parts of it yet.
There is also a prt of it running through Dernacoo. It is not in use now.
The old road which leads through Fortsingleton is still in use. There are bye roads in this district and there men paid to keep them in good order.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 17:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
nach raibh áon duine san áit. D'imthigh leis ag obair aríst agus an triomhadh uair a mba mhaith leis gal a caitheamh dubairt sé leis feín go rachadh sé go dti an piopa agus go g-coinbeoch sé an uair séo é act nair a tainig sé go dtí an áit a raibh sé ceana ní raibh píopa ná tobac na splannc ann.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 17:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
gan sop tuighe a iosfhas mé. Chuaidh sé i chum an tuighe. Ní bhfuighidh tú mise ars an tuighe go dteigh tú ag an muillion agis adhbar cáca a fhaghail dom. Chuaidh se go dtí an muillioneoir. Ní gheobhaidh tú aon caca uaimse gan lán criathair uisge a thabhairt chugam. Annsin chuaidh sé i chum an t-uisge leis an criathair an t-uisge. Bhí préachan ag dul thart ins an spéir os a chionn dóibh, dóibh ars an préachain. M'anam go mbféidir gur fíor duit é. Annsin chuir sé an dób ins na poill agus coinne sé an t-uisge. Annsin thug sé suas go dtí an muillionóir é agus thug sé dó adhbhar an cáca annsin sé go dtí an buailteóir agus fuair sé an tuighe uaidh agus thug sé an tuighe don bhó agus thug sé an bainne cat
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 17:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus sgiob sé an t-im agus fuair sé an t-ím agus cuir sé é idir ladhar an gadhar agus snámh an gadhar an t-uisge fluich an t-uisge an leac ghear an leach an sgín bhain an sgín an slat. Rinne an slat an gad agus nuair a chuaidh sé go dtí Manachair bhí a cuid súgh craobh ithte aige agus e imthighthe agus ní fhaca sé uaidh sin amach é.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 17:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
sa seomra agus nuair a bhacneas tú an cloigeann dí tiocfha an fhuil ata ag deanamh an donais amach as. Nighfhe tú an cloigeann agus cuirfhe tú uirrí arist é. Cuirfhé tú sgéal síos ag ar rígh annsin agus abair leis go bhfuil a h-ingheam leigheasta agus líonfha sé mála mór óir duit Annsin teirighe abhaile agus tabhair dochtuir Connamara ort fhéin. Nuair a bhí sé ag dul abhaile chas an firín beag leis agus dubhair sé leis roinnt leis agus dochtúir a dhéanamh dhá mhac, agus tá dochtuir deanta de gach sinnsir d'en na O Maille Connamara o shoin agus tá siad in-a thogha dochtúirí.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 17:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear dar bhainm Tomás Ó Maille sean athair na Mailleach seo ata ann faoí lathair. Bhí sé bocht nuair a bhí sé ag tógailt a muirghinn. Bhí sé lá breagh beart fraogh. Tháinig sean-fhearín go dtí é nach bhfaca sé roimhe sin ariamh. Dubhairt sé leis dá ndéanfadh sé an rud adéirfeadh sé leis nach bhfeiceadh sé aon lá boichteanais arist choidheann. Tá inghean rígh na Frainnce tin ars an sean-fhearín leis. Tá sé ag cinnt ar dhochtuir ar bith i a leigheas agus leigheasa tú í má dheanann tú an rud a déarfad me leat. Fáigh reidh tú féin anois agus tabhair dochtuir.
Connamara ort féin. Tá sí thuas i mbarr an tighe i bpalás an Riogh agus beidh tuas chomh luath leat agus seo sámh dhuit agus bainnfhe tú an cloigeann dí agus na fag aon duine istigh
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 17:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ar an mnaoi óg agus dubhairt: "Goirrim agus caisricim dom fhéin thú," agus bhí an bean aige, acht thug ceann do na sidheógaibh buille d'á mhaide dhraoidheachta dí chun nach mbéadh sí indon labhairt leis.
Do thug Geilis an hhean abhaile leis. Lá ar na mhárach thug sé go teach an tsagart í agus d'iarr sé ar an sagart í fhágháil annsin go bhfuighidh siad slighe len í chur thar nais go dtí an Fhrannc.
Oidhche Shamhra blian go direach ó'n lá a ghoid Geilis an bhean óg ó na sídheoga dúbhairt sé go rachadh sé amach go dtí an lios agus go bhfanfadh se ag éisteacht, féachaint an gcloisfeadh sé aon rud. Níorbh fhada go dtáinig an sluagh sídhe agus gach uile ceann acu agus "Mo srian mo chapall agus mo dhiallaidh" ar siubhal acu.
Sa deireadh dubhairt duine acu, "blian ó anocht fo ghoid Geilis an bhean óg uainn."
"Cé'n mhaith é sin dó," arsa duine eile acu, "nuair nár labhair sí focal leis ó shoin."
"Ní bhéadh sí mar sin," arsa ceann eile, "dá bhfuichadh sé an luibh atá taobh amuigh de'n tigh agus é a tabhairt dí le n-ól.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 17:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Leis sin d'imthigh Geilis abhaile agus níor chodail sé néall an oidhche sin.
Maidin lá ar na mhárach bhí sé in a shuidhe go moch. Chuaidh sé amach agus fuair sé an luibh agus thug sé isteach é. D'fhuich sé é agus d'ól sé braon beag de le féachaint cé'n sórt blais a bhí air. Chodail sé lá agus oidhche leis. Nuair a dhuisigh sé thug sé an deoch go dtí teach an tsagairt. Do thug sé lán cúpla cpúnóg de don mnaoi óg. Chodail sí ar feadh láe agus oidhche, Nuair a dhúisigh sí shuidh sí suad sa leabaidh agus thosuigh sí ag breathní thart. Chuaidh an sagart anonn chuici agus ar seisean léi i bFainncis "Ar chodail ta go maith, a Mháire?" "Chodluigheas, go raibh maith agat," ar sise.
D'fhiafruigh sí de annsin cá raibh sí agus céard a thug ann í. D'innis an sagart dí tríd síos an sgéal go léir. Dubhairt sise go gcaithfeadh sí dul thar n-ais go dtí a muinntear mar bhéadh siad in an-chaoi gan í.
Ní raibh aon airgead aicí acht bhí búclaí óra in a bróga, fainní óra ar a cluasa, uaireadóir óir aici agus a lán seoda luachmhara eile de óir aici. Dhíol an sagart iad go leir
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 16:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
is deise an doineann dúinn. Ma tá an fainne fosgailte tiocfaidh an stoirm ó'n árd sin.
17) Glais-siocan ar an talamh - briseadh ar an aimsear.
18) Siubhal mór ar na néáltaí ins an spéir.
19) Dath ionganach glas ar na cnuic agus iad ag amharc comhgarach dhuit.

(20) Gréasáín dubháín ealla ar an talamh ar maidin sin comartha gaoithe móire.
(21) Scaoth faoileog ag siubhal ar an talamh agus iad ag screadaigh.
(22) Taisbeach ag teacht amach fríd na ballaí agus thart a cladach na teineadh - comhartha m or doininne.
(23) Na h-oitreacha agus na barraí beith ag eagcaoin - droch-stoirm agus fairrge mhór.
(24) Dath tláith ar an ghealaigh.
(23) Néaltaí ag leanstand na gréine ag éirighe dithe ar maidin.
(24) Na lachain ag bualadh a gcuid eiteog in-eadán a chéile sin comhartha gaoithe móire.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 16:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Can focal nó dhó
Ar mur dtaraidh leat tar leo.

Sé an chiall atá leis an tsean-fhocal seo na tabhair comhairle a leasa do dhuine uair amháin agus muna n-éistigheann sé leat na h-abair an dara uair é.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 16:13
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ins an t-sean-am bhí sean-bhaintreabhach na comhnuidhe léithe fhéin sa cheanntar seo. Ní fios cáidé an t-ainm bhí uirthí ach go bhfuil an teach inba mbíodh sí na comhnuidhe go bhfuil na ballógaí le feiceal go dtí an l lá indiú. Tá na ballógaí le feiceál ar taobh an bhealaigh mhóir ó'n scoil go Crannphuirt.
Lá amháín bhí sí istigh ag brughadh brúitín fa choinne a dinneara. Nuair abhí an brúitín réidh aici shuidh sí síos chun bhidh. Sul ar mhothuigh (?) sí bhí fear beag 'na sheasamh i lár an urláir agus bearrad beag dearg ar a cheann.
Bheannuigh an fear beag dithe agus bheannuigh sise do. "Suidh síos agus ith cupla spunnóg de'n bhrúitín" ars an bhaintreabhach leis. "Maise gura maith agat a bhean chóir," ars an fear beag biudeach, "Íosfaidh cinnte nó is fada an lá o fuair mé spunnóg brúitín."
Shuidh an bheirt síos agus thosuigh an Cómhjrádh. "Maise níl aithne agam ort," arsan bhean leis. "Tá sean-aithne agam ortsa," arsa an fear beag "agus ba chóir duitse aithne a bheith agat orm nó is mé an comharsa is comhgaraighe dá bhfuil agat." "Agus cé thusa in-ainm an Rí" arsan bhean agus cá bhfuil
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 15:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhris sí an gloine agus d'imtig sí le fráma na fuinneóige tímcheall a muinéil.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 15:07
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nuair a chítear spéir dhearg um thráthnóna cómhartha é sin go bhfuil aimsear mhaith ag teacht.
Nuair a chítear spéir dhearg ar maidin comhartha doininne iseadh é.
Spéir "macréil" iseadh cómhartha droch aimsire.
Nuair a bhíonn spéir le "caisleáin" ann deirtear go mbeidh an lá ceathach.
Cun spéir "buidhe" d'fheiscint sin cómhartha báistighe.
Cun spéair reáltógach d'fheiscint sin cómhartha seacha.
Cun tuar-cheatha d'fheiscint istoidhche beidh aimsear maith againn.
Nuair a bhíonn tuar-cheatha san spéir ar maidin deirtear go mbeidh ciothanna ann.
Ma bhíonn éin fairrge ag an tír, ag eitilt tímcheall na háite bhí cinnte go bhfuil stuirm ag teacht.
Tiocfaidh an bháisteach má bhíonn na fáinleóga ag eitilt go h-íseal.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 15:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tímcheall dathad bliain o shoin do chómhnuig fear i dtig i bhfeirm mo shean-áthar i bhFathúra. Fear oibre ab'eadh an fear agus b'é an ainm a bhí ar ná Sean Ó h-Aodha. Do chómnuig sé le a mhnaoí agus a chlann i dtigh dá sheomra.
Aon lá amháin do chuaidh Bean Uí h-Aodha go dtí tig mo shean-athar agus d'fhag sí an doras ar oscailt, in a díaidh. Tar éis tamaill do chuaidh cráin-muiche mo shean-athar isteach. Do bhí tímcheall dhá cloich phúr i mála ar an racha. Do strac sí an mála agus do scaip sí an plúr go léír amach ar an úrlár. Annsan do chuaidh sí isteach ins an seomra chodlata agus d'aimsig sí bosca ubh ar chúl an dorais. D'ith sí na h-uibhe go leir agus an fhaid is a bhí sí ag déanamh an díoghbhála seo do dúnadh an doras in a díaidh
Nuair do bhí na h-uibhe go léir ithte aichi do chuaidh sí isteach ins an leabaidh agus do luig sé ann. Nuair do tháinig Bean Uí h-Aodha abhaile do chonnaic sí an díoghbháil a bhí déanta.Tar éis tamaill d'oscail sí doras an t-seomra codladta agus do chonnaic sí an mhuc istig ins an leabaidh. Nuair do chonnaic an mhuc an bhean do táinig sceón uirthí agus do phreabh sí in aon léim amach tríd an bhfhuinneóg, tré, gloine agus uile
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 14:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ó'n mnaoi. Thuit sí i ngrádh leis agus saoghuileadh Connlaoch. Dhein Aoife a dícheall chun Cúcullain do Choiméad i Sgáthach ach tháinig sé abhaile go h-Éirinn. Annsan d'éag an grádh i gcroidhe an mná gus d'eirig éad 'na ionad. Do mhúin sí a mac ó bhliadhain go bliadhain chun go raibh sé 'na fhear, agus annsan mheas sí go raibh sé chómh mhaith, cómh calma le na athair, agus chuir sí go h-Éirinn é, d'aon ghnó - a athair do mharbhúghadh. Tá blúirín beag de'n dán seo i nGaodluinn fé chló sa chúigeadh leabhar a cuireadh amach tamall maith ó shoin ag Conradh na Gaedhilge. 'Sé an bearla atá agam ach is baoghal ach go bhfuil bearna annso is annsúd agus níl an deire agam in-aon-chor. Seo mar a théidheann sé - :
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 13:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
meet at a certain crossroads. The youngest son went down a narrow lane, till he came to an old house. He went in and there was a black cat at the fire. So, the cat spoke to him and he told the black cat what the King sent him for. So the cat said; Go into that old house, it is full of birds and they are tame and you can take your choice." He went to the crossroads where they were to meet and the youngest son had the nicest bird. So, he gave his bird to the eldest son in exchange. So, they set off for the King's Palace and the oldest son had the nicest bird. He sent them again to see which of them would bring him the nicest horse. So, they were to meet again at the same crossroads. And the youngest son went down the same old lane and went into the same old house and the black cat was sitting at the fire. She told him to go into the same house. He went in and got the horse and went to the crossroads and the two sons were there. And the young son gave his horse to the eldest son for his horse. The went home to the king and the eldest son had the nicest horse. He sent them again to see which of them would bring him the nicest cat. The young son went down the same lane. He went into the same house and brought the black cat from the fire. He went to the crossroads and me the two sons and the youngest had the nicest cat. So the
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 13:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
and the same thing happened. When he went home, Murrough Mor burned out his eyes and left him in an old church, where cats used to come every night and eat anyone that was there. That night the cats came, and the young ones asked an old cat to tell a story. The old cat told them to search the church, and, if they found anyone, to tear them into pieces because it was secret she was going to tell. The cats began to search the church, but they never saw Murrough Beg. Then the old cat said; "The king's daughter is very sick. No one know what is wrong with her. One day I was drinking milk out of a jug and she came up and hit me a kick to put me away. Before I took my head out, I spat back a mouthful of milk. She drank that milk. Nothing can cure her, but three spoonfuls of water out of the well at the end of the church." When morning came Murrough Beg scrambled out to the well at the end of the church and rubbed some of the water to his eyes. In a minute, his eyes were better. Then he filled his shoe with water and went to the king's palace to cure the princess. The doctors wanted to put him away; but the kind ordered him to be let in. Murrough Beg gave the princess three spoonfuls of water and she was cured. Then it was arranged that Murrough Beg and the princess would be married; because that was the prize for the person that would cure her. When Murrough Beg told Murrough Mor about the cats, nothing would do him but for his eyes to be burned out and for him to be left in the church that night. Murrough
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 13:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long ago, in the Penal days, Mass was said on a rock in Aughavas. The name of the priest was Fr. John Mac Gowan. One Christmas morning, he had a narrow escape from being killed by the English. A messenger used to be sent to every Catholic to tell them when Mass would be said. One of the Catholics became a Protestant and told the English where Mass would be said. Sentries used to be left on the hilltops around the Mass rock, when Mass was being said. The traitor was left as a sentry. He let the English soldiers come up without warning. The priest's horse was beside the rock. The priest jumped on him. He was a great horse and before long he left the English far behind him. The traitor lived in a little cabin on the side of a hill. He lived alone. Ever after he would think that he heard noise all through the house, this continued for a long time. One day, when he came in, he heard a voice saying: - "Why did you do it". Ever after that he repented. He went to confession and never ceased attending Mass again.
Another story is told about a man who ceased
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 13:07
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
her uncle, the richest farmer in all that land. He had many servants and a wife who brought him a large fortune and two fair daughters. They were very poud and would scarcely speak to those whom they thaught beneath them. Although she was their relation she was made do the hardest work in the house. One day the rich farmer invited his friends to a feast. When they were enjoying themselves, a knock came to the door. It was an old woman begging for food and a night's lodging. The people told her to be gone for a wicked witch, and they threw stones at her. The little girl rose from her seat and told the woman to take her share of the food and her bed. She seated herself at the table and next morning she was gone without a word of thanks. She came again two more nights and every morning she was gone without a word. The next night she came, she gave the little girl a dog to mind for a year. At the end of the year, she came for the dog. She said she was going to have a feast, and she asked the girl to go.
duine anaithnid
2022-09-30 12:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
To the north of the Village of Callow on the shore of Lough Gara about three miles from Frenchpark was a castle. It was owned by the Rev. Fay, one of the three squires who held sway in North Roscommon. The other two were, Rev. Grayam, Rev Frolliot.
The Castle and Grounds occupied two English Acres. The Castle had four towers and four Corners. The whole was surrounded by a moat. Opposite the Castle in Lough Gara was an artificial Island called Bawn Island. At times the island was connected with the Castle by a drawbridge. Squire Fay wasn't a popular man, he had a quarrel with one of the other squires so he didn't feel safe and it was his custom to go by night to Bawn Island and sleep there. In fact he had Bawn Island built for his safety on account of his quarrel with the other squire. His enemy found out that he was sleeping there and swam out, stabbed him with a dagger and killed him. The towers of the Castle or at least the remains of them were to be seen between 45 and 50 years ago. The Stone of the Towers were used to build a back portion of the house of the late Michael Rogers ex N.T. who wrote poems already quoted.
duine anaithnid
2022-09-30 12:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Local Songs
The following is a song composed by Michael Rogers ex. N.T. late of Callow National School. He died about eleven years ago and was then about 85 years of age. He was replaced in Callow School by the present Mr. M. Rogers. This poem was written on the occasion of the death of a school-mate of his and an Aunt of the present Dr J. W. Beirne Frenchpark.
Mary Óg Machree
(1)
Dear Erin’s heath-clad mountains,
Are beautiful to view,
Likewise her hills and fountains
And lakes of rolling blue.
But on these hills and sparklings mills
There are no joys for me
Since You beneath the clay now sleep
Young Mary Óg Machree.
(2)
And fond memory brings me back,
The hours when over the mountains wild,
I wandered through those perfumed bowers
With Mary young and mild.
And when beneath those shady trees
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 12:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
puts it on around flag of iron and then he throws water on it to cool it and then he joins it together.
A blacksmith lives about 4 and a half miles from Rathdowney and the door is shaped like a horse-shoe.
A blacksmith is a very strong man. When he has all his work finished he puts the work in a big shed to keep them safe.
The old people say that a blacksmith has the power to banish rats. The people say that the forge water is a cure for warts.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 12:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
There are five blacksmiths in Rathdowney.
One of them lives on the Northern side of the street. He has a house made of boards and tar on it.
He has a lot of implements such as anvil, bellows, sledge hammer, and a small one, bench, a box of nails, pinchers and a knife for cutting the horses hoofs and a drill for boring the holes in the irons. He has a box for all the tools which he keeps them tidy.
He repairs ploughs but long ago they made them. The bellows is for to make them hot and join them together.
He also bines wheels. First he makes a ring with stones the size of the wheels. Next he puts turf on it to make them hot. Then he
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 11:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
to conceal himself. He had not long to wait when the Major came riding towards him on a splendid horse. Finn got ready. When passing, Finn fired and laid the tyrant low.
The youth made good his escape by mounting the frightened horse. He rode quickly through the entrance gates and on for about five miles; then he dismounted and walked the remainder of the way home, but his stay there was not for long.
A washerwoman from Kiltane was in service in some house in the County Limerick at the time. She happened to see Finn that morning going on the direction of the Major's. When she learned that the Government offered a reward for the murderer she proceeded at once to the
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 11:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
starting point. The tide turned, however, and in the course of an hour or so, the ball was back again at the starting point, and then a field in the direction of Freemount, but only to be brought back again.
The game continued the whole day until darkness intervened. The result was a draw, because the ball was practically in the same place where it was put into play at the commencement of the game. Both sides returned home, and all who took part in the fray, as well as the supporters, were well pleased with the result.
I might add that hurling at that time was called 'Scubeen'. This was the last game of the kind played in the district. Hurling contests with twenty one at each side took place at a later period. Some years ago
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 11:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
but, owing to the force of public opinion, they were obliged to fall in with the new idea later on.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 11:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
centre of the floor with the boiled potatoes thereon, and the family all around it with their piggins of thick milk eating to their heart's content. The meal over, the table was put aside by one of the walls, and left there until required next.
By means of Querns the very old people ground the wheat, and thus made their own flour. Oats and barley were ground in the same way. Oaten bread was very good, but the bread made from wheaten flour was looked upon as a luxury and was used only by those who could afford it.
Meat was eaten only during Christmas times or
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 11:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
imported from England. The Plan of Campaign was then in full swing, and those tenants put up a wonderful fight to regain their lost holdings. The people helped them in their struggle. Timber huts were erected at Garrison (a townland adjoining Curraghs) where they lived throughout that trying time, until, eventually, the landlord gave in by re-instating those evicted tenants.
All the above-mentioned landlords were descendants of Cromwell's followers. The land was divided into farms under their guidance. The farmer had no claim and only held his farm until such time as he was unable to pay the rent.
Later, when the Land League was established, the farmers became masters of their holdings,
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 11:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
buyers cut out certain letters by means of a scissors on the animals' backs. Other buyers use tar, while some have a special tin of paint for the purpose.
Sometimes the halter on an animal is given away when sold. This always happens if the buyer has no convenient tying.
The greatest fair of the year is the Caheramee Horse fair. Buyers from all parts of the world attend, and a great number of sales are transacted. The dates of this fair are the 11th 12th and 13th of July. An important Horse fair is held at Mallow on New Year's Day. A special pig market is held at Kanturk the first and third Monday of every month. Important calf markets are held
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 11:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
In Kanturk, Liscarroll and Drumcollogher, the fairs are held in the streets, but there is a fair-field in Newmarket. Tolls are paid at all the fairs. A Mr Fitzpatrick has charge of the Kanturk tolls. For every beast told two pence is paid.
Luck money is always given when an animal is sold. The amount varies according to the price paid but there is no rule laid down regarding the calculation of this amount.
When a buyer succeeds in his arguments concerning the price of a beast, he holds out his hand, and he seller strikes it showing that he is satisfied.
Animals are always marked by the buyer. Each buyer has his own special mark. For instance, some
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 11:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The local fairs are held at Newmarket, Kanturk, Liscarroll, and Drumcollogher. People driving cattle into a fair were often met a mile or so outside the town by buyers who often tried to make a bargain, sometimes with success. This kind of work is still done. In summer time buyers go round to farmer's houses buying calves. If a bargain is made, the calves are taken away in Lorries.
About the year 1919, a monthly fair was established in Freemount. It was a success for two years or so, and then some of the buyers ceased to attend, with the result, that the fair after a short time ceased to function.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 10:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
with rags. Many persons who performed rounds at this holy well were cured of the diseases from which they suffered.
All boys born in this parish on the 18th February are christened Berehert or Benjamin in honour of the saint
The 18th February, commonly known as the "Well Day, is observed as a holiday in this parish. Most of the people go to Tullilease that day to pay rounds at the Holy Wells
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 10:57
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
religion. The Druid perished in the flames, but the Saint came forth unscathed.
No traces of the Church that was in Kilberehet are now to be seen, but it is believed that St Berihert lived in this townland before going to Tullilease, a village about three miles distant to the North West.
St Berihert died on the 6th December 839 AD., and was buried inside the East wall of the Old Church in Tullilease churchyard. His tombstone bears the inscription:-
"Qui cum hunc tituli legerit orat pro Berechtuine". This tombstone is composed of sandstone, and is three feet long and two feet wide
A well dedicated to the Saint's honour is about a hundred yards distant to the North West from the ruins of the Old Church referred to. Overhanging this well is an old thorn tree covered
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 10:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus fuair sé go leor airgid ortha chun í thabhairt thar nais go dtí an Fhrainnc.
Ní raibh aon slighe taistil an uair sin mar ní raibh traen ná gluaisteán na cárr ann.
Aon lá breágh amháin thosuigh sí ar a h-aistear. Nuair a bhí sí cúpla uair imthighthe, bhí Geilis ag éirge go han-bhrónach agus d'imthigh sé in a diaidh. Le teacht an trathnóna tháinig sé suas leithi. D'fhiafruigh sí de cé'n fáth a raibh sé gha leanamhaint.
Dubhairt seisean go rachadh sé léi ar a h-aistear go dtí an Fhrainnc, go bhfuighidhis dhá sheomra in gach áit dá bhfúigidhís lóisdín agus nach mbéadh se sásta go bhfeicfeadh se í slan sabhalta abhaile. Dubhairt sí leis dul abhaile acht ní raibh aon mhaith ann. Chuadar leo ag siubhal.
I gcoinn tamaill cheannuigh siad péire capall agus chuir siad a lán den bhealach díobh ag marcuigheacht. Taréis sgathamh d;éirig ganntanas airgid ortha agus b'éigin dóibh na caiple a dhíoladh le biadh a cheannach.
Sa deireadh bhí an t-airgead go leir caithte agus ní raibh aon biadh le fághail. Tháinig siad chomh fada le foraighis mhóir uathbhásaigh. Bhí siad traochta amach leis an ocras. D'iarr sí air
duine anaithnid
2022-09-30 10:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
James Treanor (or Skip Treanor) had several sayings ie "I never heard the likes of that since Adam was a boy." "God likes a warm prayer, I say mine in my bed."
The tailor generally has a large smoothing iron known as a "goose", also a pressing board about 3 ft. long x 6 or 8 inches broad at one end and tapering towards the other end to about 4 inches.
He has also a tape, a piece of chalk known as tailor chalk, scissors and needles.
Shirts and other clothing were made in the homes of the peasants in years gone by, but not by the tailor. They were made of homespun or Irish linen and were rough in texture. Wool for stockings was also spun in those days.
I never heard of any special kind of cloth being worn at feasts, deaths, or weddings.
duine anaithnid
2022-09-30 09:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Clothing made locally is a thing of the past. There has not been even one tailor in this district for miles around during the past 35 years.
About 50 years ago there were several of them around here, the last one being James Treanor (known as Skip Treanor because of his lightness of foot). He was of intemperate habits, in both his young and old days and was found dead on the roadside over 40 years ago.
He was a travelling tradesman and always stopped in the homes of the people who gave him employment.
Another tailor lived in the Clara district of Errigal Truagh in the townland of Dromore. He was called Arthur McKenna. He made up the clothing brought to him. I cannot say if ever he travelled the country, but he kept no cloth for sale.
Another old tailor named Hugh McCaughey also lived in this district. He was small in stature, and was known as "Hughey the Wren". The clothing made up by these tailors were generally homespun, which was manufactured in the districts around about those years and even up to a later date.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus fuair sé go leor airgid ortha chun í thabhairt thar nais go dtí an Fhrinnc.
Ní raibh aon slighe taistil an uair sin mar ní raibh traen ná gluaisteán na cárr ann.
Aon lá breágh amháin thosuigh sí ar a h-aistear. Nuair a bhí sí cúpla uair imthighthe, bhí Geilis ag éirge go han-bhrónach agus d'imthigh sé in a diaidh. Le teacht an trathnóna tháinig sé suas leithi. D'fhiafruigh sí de cé'n fáth a raibh sé gha leanamhaint.
Dubhairt seisean go rachadh sé léi ar a h-aistear go dtí an Fhrainnc, go bhfuighidhis dhá sheomra in gach áit dá bhfúigidhís lóisdín agus nach mbéadh se sásta go bhfeicfeadh se í slan sabhalta abhaile. Dubhairt sí leis dul abhaile acht ní raibh aon mhaith ann. Chuadar leo ag siubhal.
I gcoinn tamaill cheannuigh siad péire capall agus chuir siad a lán den bhealach díobh ag marcuigheacht. Taréis sgathamh d;éirig ganntanas airgid ortha agus b'éigin dóibh na caiple a dhíoladh le biadh a cheannach.
Sa deireadh bhí an t-airgead go leir caithte agus ní raibh aon biadh le fághail. Tháinig siad chomh fada le foraighis mhóir uathbhásaigh. Bhí siad traochta amach leis an ocras. D'iarr sí air
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tú do chomhnuidhe." Tá mé mo chomhnuidhe ins an spinnc sin amuigh ag cúl an toighe seo leis na céadtaibh bliadhain," ars an fear beag agus é lán dá ríribh. Baineadh cliseadh as an bhean agus níor labhair sí níos mo.
Nuair a bhí a shaith ithte ag an fear beag d'éirigh sé, thug buaidheachas do'n bhean, d'fág slán aicí agus amach ar an doras leis. D'éirigh an bhean, thug Rása go dtí an doras agus (?) ionann go raibh sí ins na sáíle aige ag an doras ní bhfuair sí an dara h-amharc air.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ort mé a phósadh" Phioc sé na clocha agus chuaidh an cailín abhaile. "Cailín maith" adubhairt an fear eile acht ar thug aon duine congnamh dhuit. Thug adubhairt an cailín, agus dubhairt agus dubhairt [!] sé muna bhfuigheadh mé amach cé'n áit a raibh comhnuidhe air go gcaithfeadh mé é a phósadh agus thosuigh sí ag caoineadh
"Thíos i ngleann ruadh san abhainn iarainn atá sé na chomhnuidhe" adubhairt sé. Nuair a bhí sí ag tabhairt isteach uisge an lá ina dhiaidh sin, rith an fearín amach agus d'iarr uirthe cé'n áit a raibh comhnuidhe air ní raibh sí indon cuimneadh air. Tar a uait adubhairt sé agus rug sé ar láimh ar an gcailín. Thosuigh sí ag caoineadh nuair a bhí sí ag imteacht i n-éinfeacht leis, tháinig fear ag marcaideacht ar capall suas leo.
Nuair a chonnaic sé an cailín ag caoineadh thóg sé uaidh an fear seo í. Phós sí an fear seo, proinnse a bhí ann, agus bhí sí saidhbhir go deo
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sgéal
Bhí bean ann aon uair amháin agus bhí triúir ingean aice. An lá seo dubhairt an ingean ab óige go dtiocfadh sí ar lorg oibre. D'iarr an mháthair uirthí nuair a bhí sí ag imtheacht an mbeadh an builín mhór agus a mallacht aici nó an builín bheag agus a beannacht. Ó tabhair dhom an builín mhór agus is cuma faoi faoi [!] do bheannacht. Bhí sí ag imtheacht léithi go dtáinic sí go coill mhóir. Chonnaic sí teachín i bhfad uaithí. Nuair a tháinic sí suas chomh fada leis bhí fhios aici gur déanta d'ádhmad a bhí sé.
Bhuail sí ag an doras agus chuala sí duine eicínt ag rádh de ghlór garbh, cé tá annsin. Duine ar lorg oibre adubhairt sí. Chuaidh sí isteach agus bhí fear a raibh féasóg air in-a shuidhe sa gclúid. Dubhairt sé léithe mar a ndeanfadh sí chuile rud a déarfadh sé a dhéanamh ceart go gcuirfeadh sé chun báis í. Annsin dubhairt sé léithe an méid cloch a bhí ins an bpáirc a bhí sé míle ar fhad a bhailiughadh. Do thosuigh sí ag caoineadh agus níor féidir é sin a dhéanamh. Annsin bhí an ceann bainte dí. Thárla an rud céadna do'n dara ingean.
Nuair a bhí an tríomhadh ingean ag imtheacht thóg sí an builín beag agus a beannacht. Tháinig sí chomh fada leis an teachín céadna, agus dubhairt an fear léithe na clocha a phiocadh. Chuaidh sí amach agus nuair nach raibh acht sé nó seacht de chlochaibh piocadh aici, tháinic fearín beag suas léithi agus dubairt "nach brónach atá tú ag breathnughadh a chailín dheas." Tá orm an méid cloch atá sa bpáirc seo a phiocaidh. "Má phósann tú mise piocfaidh mé chuile ceann aca." "Act má bhfuigeann tú amach cé'n áit a bhfuil comhnuidhe orm-sa ní bhéidh
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí sean-fhear ina chomhnuidhe leis fhéin i Min bog tuairim ar dhá mhíle ón scoil seo. Lá amháin gheimhreadh chuaidh sé amach chun cliabh féar bán a bhaint ins na spince do'n eallach. Bhí droch gheimhreadh ann agus bhí an féar gann agus ba mhaith an éadaíl an féar bán don bhó. Nuair a bhí an cliabh lán aige bhí an clap-sholus ann. Chuir sé an cliabh ar a dhruim agus phill sé abhaile. D'fhág sé an cliabh féar i lár an urlár agus chuaidh sé féin chun goradh lámh a thabhairt do chéile ag an teinnidh sula dtabharfadh sé an fear don bhó.
Ar an bomaite sin isteach le cupla fear beag ionganach i lár an urláir. Bhí cuma feirge orthu ionann go raibh siad beag suarach. Ní raibh fhios ag an fhear an raibh leaspáín ag imtheacht o'n a chuid súl nó an raibh a chuid súl ag imirt cleasa air. "Fág arais an cliabh féar bán san ins an áit a bhfuair tú é" ars an triúr acú as béal a chéile. "Cá tuighe an t-órdú sin" arsa an fear "nó cé hé sibhse go mbeadh baint agaibh le cliabh féar bán a bhí ag fás fiadhain ins na spince ?"
"Is cuma cé sin", ars (?) fir beaga ach nuair
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dul agus greim bídh d'fhághail dí agus go bhfanfadh sí annsin faoi'n gcrann go dtagadh sí thar nais. Dubhairt Geilis léi go leigfeadh an bheirt acu a sgíth ar feadh tamaill agus go rachadh an bheirt acu i gcoinne an bhídh. Ní dhéanfadh sin dí. B'éigin dó imtheacht i gcoinne art bídh.
Tar éis tamaill tháinig sé ar ais agus ní raibh rud ar bith aige, acht nuair a tháinig sé go dtí an crann ní raibh an bhean óg ann. Chuartuigh se thart agus ní raibh sí le feicéal acht fuair se ceann dá láimhíní. Shuidh se fhéin annsin go maidin.
Nuair a tháinig solus na maidne chonnaic sé rian cos mór cosamhail le cosubh fathaigh Shíl sé ar an bponnte gurb é fathach mór na foraighise a rug leis í. D'imthigh sé leis mar sin go buaidheartha brónach tríd an bhforaiges go dtáinig sé go palás mó agus chuala sé an caoineadh ba bhrónaighe dár chuala sé ariamh ag theacht amach as. Leig sé fead. Ar an bpoinnte d'féach an bean óg amach tré fuinneóigín beag a bhí thuas ag bárr an phálás. Chonnaic sí Geilis agus d'innis sí dó gur thug an fathach mór leis é isteach annsin agus go ndubhairt
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
muna bhfágaidh tusa an cliabh fear bán sin arais ins na spinnce béidh fhios agat rud éiginteacht. Bhí an fear ar crith le h-eagla agus le h-iongantas ar dtúis ach anois thosuigh sé ag fagháíl uchtaigh agus d'éirigh sé dána. "Nach mise bhéadh amaideach áird a thabhairt oraibh-se," ar seisean; "geobhaidh mo bhó an féar agus 'sí is mó go bhfuil an féar a d'ith." "Maith go leor" ars na fir bheaga agus amach ar an doras leo le rása.
Nuair a d'imtigh siad agus fágadh an fear leis féin ní raibh fhios aige an ag brionlóidigh a bhí sé nó as a mheabhar. Thug sé leis an cliabh féir agus amach 'un an bhoithigh leis. Nuair a d'fosgail sé an dhoras bhí an bhoiteach folamh agus an bhó ar shiubhal. Chuartuigh sé agus cuartuigh sé. Gloaidh se agus scairt sé an an bhó ach ní raibh gar ann; bhí an bhó caillte.
Níor codluigh an fear bocht néall an oidhche sin ach le coingfeasgar an lae thug sé leis an cliabh féar bán, cuir ar a druim é agus níor stad sé gur fhág sé achan sifín arais ins an áit ar baineadh é. Annsin tháínig sé arais an mhaidin 'na dhiaidh sin Nuair a chuaidh sé go dtí an boiteach fuair sé a bhó arais slán sábhailte agus í ceangailte do'n staca
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bheirt iad féin ortha. Níorbh fhada go raibh an bhean óg in a toirchim suain mar bhí sí traochta amach acht níor chodail Geilis. Mar sin fhéin leig sé air go raibh sé in a chodladh, agus thosuigh sé ag sreannadh.
Ag a haon dhéag a chlog san oidhche tháinig inghean na seam-mná istheach. Bhí sí fhein agus a máthair ag an teine agus iad ag sioscadh le cheile. Bhí Geilis ag faire ar feadh an ama. Taréis tamaill chuaidh an inghean amach.
Bhí sé leath-uaire imthighte, agus ní raibh sí ag teacht ar ais. Cheap Geilis annsin gur spiadóirí a bhí ionnta agus gur i gcoinnidh an fathaigh móir a bhí sí imthighte chun na mna óige a bhreith leis arís. Leim sé suas as a leabhaidh agus dúisigh sé an bean óg. Rug sé greim ar an sean-bhean agus d'fhiafruigh se dí cá raibh a h-inghean imithge. Dubhairt sí go raibh sí imthighte i gcoinne canna uisce le h-aghaidh a bhricfeasta.
"Chonnaic mé tobar fíor uisce cúpla céad slat ó'n tigh," arsa Geilis.
"Tá sé sin salach," ar sise, "caithfidh sí dul go tobar atá leat-míle ó seo.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
mar d'fág sé fhéin é dá lá roimhe.
duine anaithnid
2022-09-30 09:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The following are the forts in this locality, the nearest being in the townland of Derleabeg; Edenmore being next in rotation, Tireran next and lastly Luppan.
This fort in Luppan is the most is the most important in the north - western direction of the Co. Monaghan. It is even more strongly fortified with earthenware embankments than Liskenna forts.
There are three circular embankments all round the fort with a narrow passage leading through on the eastern side. These circular embankments range in height from about 6 feet at the entrance to say, 28 to 30 feet on the north - western side, and decrease again gradually, around on the southern side to the entrance.
The entrance is paved with rough cobble stones which continue right into the centre, which appears to have been level, and contains about half a rood of ground or a little more.
All the forts within radius of ten miles can be seen from Luppan as it's very highly elevated, and appears to have been the headquarters for this locality.
Killyslavin has also a little fort of not
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Comh luath agus fagadh an t-anál an duine d'fosgluigheadh an fhuinneog chun an anam a leigint amach.
2) Stadadh an clog sa teach ag an bomaite a d'éág an duine.
3) Indiaidh an Phaidrín seasuigheadh achan duine istigh sa teach agus chaitheadh an duine a chuir ceann ar an phaidrín, caitheadh sé uisge coiscriochta ar achan duine istigh.
4) Ní raibh sé ceart nó ádhmháíl coinneal amháín a lasadh ó coinneal eile ag faire.
5) Ba gháthach solas a choinghilt (?) ins an teach trí h-oidhche indiaidh an tórramh. Ní chuireadh muinntear an duine a cuireadh, an solas as go maidin.
6) Ball de chuid éadach an duine a d'éag ach chaitheamh ag gach duine sa teach.
(7) -
duine anaithnid
2022-09-30 09:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
square vessel with a tin or sheet-iron bottom which was perforated, the vessel tapering from mouth to bottom. This vessel was known as a sowan sieve, and it took a long time for the fluid to pass through. The vessel would hold about 2 gallons. This sieve was placed generally on top of another crock and filled with mixture which trickled through very slowly. The quantity to be boiled was then put into a post, and as all seeds or husks were removed by the straining process, it resembled thick buttermilk, but a little yellower in colour, no thicker. The pot was then placed on the fire and the potstick placed therein. Some person was put in charge of the stirring operation, and if it were a young or careless person, imperative instructions were given to them, as on no consideration could the operation of stirring be neglected. As the pot kept boiling the sowans became thicker until the contents of the pot became like thick porridge. it was then dished out generally on a wooden dish or large earthenware dish, and allowed to cool before being used.
Of course it was a well understood face to every peasant that from the sowans were put on the fire to boil, they were not allowed to be stirred from right to left, as this would prevent
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"Innis dom an fhírinne. Cá bhfuil sí imithghe?" arsa Geilis arís lei, "nó marbhóchaidh mé thú ar an bpoinnte."
"Chuaidh sí i gcoinne mine," ar sise.
"Ní dheachaidh sí, innis dom go tapaidh," ar seisean acht ní abróchaidh an tsean-bhean cá raibh sí imighthe i gceart.
Sa deireadh dubhairt sé leis an mnaoi óig an rópa a bhí i gcoirnéal an chabháin a thabhairt dó. Do thug, agus chuir sé ceangal na gcúig gcaol ar an tsean-bheainín. D'imthigh Geilis agus an bhean óg leo chomh tapaidh is bhíodar indon agus chuadar in áirde ar crann. Níorbh fhada go bhfacadar inghean na sean-mná agus an fathach ag teacht.
Nuair a chuadar thart tháinig an bheirt acu anúas den crann agus d'imthigheadar leo go dtángadar go dtí an bothar mór. Bhí solas na maidne ann san am sin. Casadh fear leo agus d'fiafruigh siad de, "Cé'n bóthar e seo?"
"Tá tú ar an mbothar ceart anois go dtí an Fhrainnc," ar seisean,
D'imthigheadar leo gur casadh fear déirce ortha
duine anaithnid
2022-09-30 09:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The bread most commonly used in olden times was oaten bread. It was made of oatmeal mixed with a small quantity of soft water, and hardened or baked in front of the fire on what was called a bread-iron. It was turned round from one side to the other alternately.
There was one thing that the housewife was forbidden to do according to tradition, that was to edge the bread around without turning it as St. Columcille was supposed to forbid this way, and cursed those who did it.
Bread of a coarse nature was also made from wheat grown by the peasants locally. But white flour was seldom made in country places, as the local mills were unable to remove the bran from the wheat.
The general way of making wheaten bread was to add half the quantity of pure flour, and some milk, and bake on a pan or pot-oven.
Querns or hand-mills were not known in this or the past generation, but were in use about 150 years ago. These stones are to be seen in dozens of places around this country at present. They were of different sizes and patterns, and some were even propelled
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
D'fhiafruigh siad an ceist ceadna de agus ar seisean, "Tá sibh as bealach ar fad. Caithfidh sibh dul ar ais arís leath-mhíle agus dul suas an bóthar atá ar do lamh chlé.
Dubhairt an bhean óg go mb'fhearr dóibh dul ar ais agus chuadar. Níorbh fhada a bhíodar imtighthe suas a bothar eile gur casadh dáréag gaduidhe ortha agus thug siad Geilis agus an bean óg leo go dtí teach a bhí acu faoi'n dtalamh. Bhí sórt dorais ag dul isteach. Cheangladar iad agus d'fhágadar annsin iad agus chuadar amach arís.
Bhí a lán rudaí san geábán sin a ghoid siad ó dhaoine. Thug Geilis fá deara go raibh píosaí móra ime ann, agus bhí franncaigh ag teacht agus ag ithe an ime. Do scráil sé fhéin go dtí an t-im agus chuimil sé an rópa a raibh a lamha ceangailte leis in agaidh an ime. Luigh se annsin go han-chúin.
Níorbh fhada go dtáinig na franncaigh agus thosuigheadar ag ithe an ime a bhí ar an rópa agus ag gearradh an rópa lena fíaccla. Nuair a sgaoileadh Geilis gearr sé an rópa
duine anaithnid
2022-09-30 09:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Reminesence of the Local Landlord
Local landlords were numerous in this part of Co. Monaghan about 50 years ago. Their estates being small, a number of them resided in their homes or castles on their estates for at least a few months of the year.
The landlord resident in this district was William Francis De. Vismus Kane, Drumreaske House, Monaghan. He resided for some months of the year in an adjacent holding which he farmed in the townland of Tireran, having built a house there and tried to run a model farm on the adjacent lands from which he had evicted his miserable tenants.
This man's predecessors were owners of a fairly large estate in Co. Monaghan, having been planters from the days of Oliver Cromwell of the days of the Reformation. They obtained their estates like all other landlords by the confiscation and plunder of the monassteries, as all lands and property prior to that date belonged solely to the Catholic church.
This man's father, Colonel Kane and his predecessors had the good wish and a good name from all their tenants in the generations that have gone past. But this last man W.F.De.V. Kane was a professional tyrant and was looked upon by his
duine anaithnid
2022-09-30 09:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
before they could mount, as this skirt was made to stick out like an empty barrel with hoops of cane or other tough material sewn into it all around, & known as a 'crinoline'.
This old man also informed Mr Mc Elmeel that he even saw a field of land sold by barter in the famine years. One neighbour man (Scott by name) gave his neighbour over the March or Mairn, about an acre of land in the tail-end of his farm, for about 2 cwt. of oatmeal. He also informed that the saw a cooper by trade going around this and other localities in the years of the famine trying to exchange wood ferkins, wood buckets or even articles known as noggins or meddars (now extinct) for meal or any other commodity, and thus ward off hunger from the door.
The coins in general use in those days were gold sovereigns, half-sovereigns, and £1 notes; crowns, half-crowns, florins, shillings, sixpences, 4d pieces and 3d bits. At an earlier date 10d peices were in common use.
Farthings were seldom used in currency in rural shops.
The 4d piece is extinct long years ago, and was supplemented by the 4/- piece. The 10d bit is also extinct & for any gold coins they have been few and far between since the big war. Certain coins have passed through the hands of some people year in, year out, for a number of years, these people having a private mark on them. Horse dealers have been known to get
duine anaithnid
2022-09-30 09:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
might say, all our ducks went away with the last big flood in the mountain water, and Paddy McKenna's sow pig eat two more. But I have 3 dolley's of flax in the ass' cart on the street (five small hand scutched handfuls known as 'streets' in each, about 6 or 7 lbs, value about 5 1/2 o 6d). And God knows, mammy sent this wee brick of butter for ear I'd be short. And she said if I'd have any money back, to bring a piece of red flannel for her back and shoulders, as there is a draught on our door, and she is afraid of getting the cold and she sitting so long every day and night, spinning."
Shop Assistant - That's alright now Susan' your eggs come to so much, your flax so much, and your butter so much, and here is an account of what you got and you have so much left. How much red flannel do you want? (1/2 yard.) You have still a few coffers left.
Buyer - Alright, better give me 1d worth of starch and a ball of blue, as my mother will want to have her white cap shining at the spinning match.
I think that's all I want; is there any money left?
Assistant - yes, a penny.
Buyer - Well, give me a pair of whangs, for the boys' boots. . Well, I'll be going now, and thank you. Have I all in the basket? What about the stone of Indy meal, oh I see you put it in a paper bag. I hope you didn't weigh
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:07
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bhí ar an mnaoi oíg, acht ní raibh aon slighe le dul amach acu.
Bhí aon gaduidhe amháin fághta sa teach agus bhí an eochair aige-san. Rug Geilis ar barra mó iarainn a fuair sé san áit agus bhuail sé buille ar an ngaduidhe leis agus mharbhuigh sé é ar an noiméad.
Fuair sé an eochair agus chuadar amach chomh tapaidh is d'fhéadarar. Chuadar ar an bóthar mór arí go dtí an Fhrainnc, agus geallaim-se duit gur thugadar do na cosaíbh iad.
Taréis trí lá bhíodar gar do Phálás athar na mná óige. Chuir sí fios chuig an ríogh annsin go raibh sí féin agus an fear a sábháil a saoghal ag teacht.
Shroicheadar an pálás agus d'innis an bhean óg dá h-athair cé bhí léi, agus dubhairt sí leis nach bpósfaidh sí aoinne acht Geilis.
D'innis sí an sgéal dó ó thuas agus pósadh Geilis agus inghean rígh na Frainnce.
Má shaothruigh aoinne rud ar bith ariamh do shiotruigh seisean an bhean sin.
Nuair a fuair an rí bás bhí
duine anaithnid
2022-09-30 09:07
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The whole thing was then talked over between, both men and their wives and daughters, and Barney would give the pigs to Pat on 'trust' or 'tick' until Pat would sell the Polly bullock.
And on these visits to the town perhaps, if opportunity came their way, these farmers or their wives might purchase a bag of Indian meal (money permitting) and get some neighbour to bring it home for them on his cart The greatest number of the inhabitants did not possess a hose on these days. Donkey's were plentiful and as times were bad, the small farmer who was the proud possessor of a good donkey and cart was supposed to be fairly well off in worldly goods and was looked up as being in comfortable circumstances. The men who had a good donkey and cart, and a few young lads growing up in the mountain district, generally bought a donkey cart load of good turf into the town everyday in the week as long as his store allowed him to do so. For this load of turf he was paid 1/6 or perhaps 2/6. But as he generally disposed of it to some grocer or baker in the town, he sometimes got paid with goods: and what is known as Barter or Exchange of Commodities took place. And he or she (because the girls who had no brothers also become [sellers?] for the disposal of the turf) who sold these turf to the grocer would be
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 09:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
seisean in a ríog in a dhiaidh agus sin é an rí nár nigh a chosa go raibh sé blian is fiche d'aoin.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 08:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sgáile na gréine thrí a taobh
'S í gan nigheadh, gan figheadh, gan tuaradh.
-Srón bó agus í ag inbhir.
Téidheann sí anonn air a leibide leabaide.
'S tigeann se anall air a leibide leabaide.
'S níl crann sa choill chrunguide, chranguide.
Nach nbogann sé le na leibide leabaide.
-Figheadóir ag Figheadóireacht.
Ciathcím chugm trí an mhóin
Fear gan léine 's é ag rith
Gear na coise, caoille, cruaidhe
Sé an thruaighe fear gan rith
-An bás.
Lán tighe 's lán garrdha
'S dubhshlán Fearaid Éireann.
Lán scaláin a bhain as sin
-Toit (deatach)
Níl sé amuigh ort 'níl sé istigh ort,
Agus té sé ort, 's ní trom leat é.
-T'ainm.
Moiltín i arainn 's iarball olla air,
'S é anonn 's anall ar droichead cnámh.
-Snáthad stoca.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 08:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bíonn sé thall agus bhíonn sé abhus,
Bíonn sé i gConachta na gcrus,
Air an eich cleamhain liath
'S ann s na coilltibh a mbidheann an meas.
-Ceo
Tomhais chugam, thomais thart
Gad-é brígh na gceithre slat
'S gad-é 'n dealg a bhain Fionn as a' bhrat
-Bior siocáin
Shuidh mé síos 'gus chuartaigh mé é
Dá bhfaghain é ní béarfainn liom é
Nuair nach bhfuaireas thugas.
- Dealg in mo chois.
Cailleach i gcoil is airde glaimh
Puisiní iarann 's fiacail chruinn.
-Tuagh
Lán a' tighe de chaoiribh bána
'S caora dhearg ina lár.
-Do theanga.
Tobán gan tón
'S é lán le feoil duine.
-Méaracán tailliúra.
Leine a rinneadh 's nó de lín
Do mhac ríogh a bileadh le buadh
duine anaithnid
2022-09-30 07:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The birds that are commonly seen in this district are the wren, robin, thrush, blackbird, wagtail, chaffinch, goldfinch, greenlinnet, cuckoo, crow, magpie, swallow, lark, sparrow, seagull, wild duck and wild goose.
The wren is the smallest bird. She builds her nest in the thatch of an old house or in a hole in a wall. The nest is made with moss and wool. It is in the shape of a ball with a small hole in the side for her to get in and out. She lays from ten to twenty eggs in it.
The robin builds its nest in a hedge. It is built with the same material as that of the wren but she lays only three or four eggs. It is said when the soldiers were
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 07:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Timcheall na mblí 1700 do bhí bodach mór i Shasana a thuill clú agus cáil san Euróip mar gheall as an fheabhais is d'féadfadh sé feidhm a bhaint as a claidheamh i gcomhrach aonfhir. Ní raibh sé seo sásta leis an méid onóra a fuair sé in a thír féin go dtáinig sé go hÉirinn chun a theasbáint go raibh sé chomh maith agus a cuireadh in a leith.
Tháinig sé idtír agus d'fhógair sé comhraic aonfhir ar aon duine sa tír uilig. N´ôr fhreagair aoinne é agus níor thairn le dream an uachtar laímhe go mbéadh aon fhear indhon labhairt mar sin in Éirinn acht bhí fhios acu nach bhféadfaidhe cosg a chuir leis acht le chéile comhraic a chuir in a aghad Cé chuirfidis in a aghadh? B'in an ceist ba deacair a réidhteach acht do luaidhe ainm liam buidhe De Búrca. Bhí ainm in áirde ar eachtraí agus gníomharthaí an fhir seo agus a sheacht sinsear roimhe leis an gclaidheamh mar sin cuireadh triall air láthra Acht thárla gur i mbraighdeanas a bhí liam de bharr coir mór eicínt agus deirim leat nárb obair éas é a fhuscailt. Acht ar aon nós fritheadh ceard saoirse trí míosa ar aon nós dó.
Is dóig go raibh an daoirse ag goileamhaint ar
duine anaithnid
2022-09-30 06:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Why are the letters B and D lilke the Cliffs of Moher?
Because they are next to the C (sea).
When is a building like a bird?
When it has wings.
What tree is liked best in Summer?
The beech.
I went to the wood and got it. I sat down and looked for it, and because I couldn't get it, I brought it home?
A thorn
What goes from Dublin to Cork without moving?
A railway line.
Why do sailors know there's man in the moon?
Because they have been to sea.
How many thorns in an acre of furze?
One and all
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 06:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
46.
Ní stoc go mbrecad siad
Agus ní gabhair go mgealaid siad
Agus ní caora go ndhúbhad siad
47.
Séol glan gaothe de luing gan lón
Cuineas don t-síoladáir agus tiormeacht don seana-bhpíog.
48.
Na tsí pream is sia sitheann do séis dúthchais
Preamh múchtha
Preamh Ruadhair
Peamh bitheamhnais
49.
Is mó lá a bhionn i mbiadhain agus fiche agus níl aon lá aca ma tigean.
50.
Is seacais muda fuadh a bhaint ar an pluais na fuil sé
51
Is seacair an ainm a bhaint den bhlonaig.
52.
Cionnas gur mó círidh fear le súil. Ná fear le dhá shúil? Cífeadh fear na leth-shúil shá shúil agatsa agus ní feicfeá acht súil amhain aige san.
53. Cad iad na trí neithe is mó teasbach amuigh Mionán gabhair, Piscín cait agus baintseach mná.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 06:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nach ró bhréagh an tabhaireas d'fág sé againne le caitheamh
A chuid dola 7 féola mar gráin ar a bpeaca dá dtugadh sé dhúinn réim mhór agus rachthmas
Níl ach siolla sen ceó seachas glóire na bFlathais
Sgéul.
Bhí caitín agus luicín súgrad lá
Agus do sgiob a caitín eirbeall ó luicín
Tabhair dom eirbeallín ar san luicín
Denamé ars an caitín
Má tugann tú braonín bainne ón mó bhudogín cugham
Dimthig an luicín go dtí an bhudógín
A bhudógín ar sise
Tabhair dom bruinín bainne go tabhaira mé braonín bainne do'n caitín agus go dtabhairbhtha an caitín mo earbaillín dom
Déanamé arsan badógín má tugann tú sop ón sgioból chugham
A sgioból arsan luicín tabhair dom sop. Go dtabaira mé sop dom ludóg.
Go dtabara mé sop dom budóg.
Go dtabhraig an ludóg braoin dom
Go dtabhraig an ludóg braoin dom
Go dtabara mé braoin don caitín - go dtabhairfhig caitín mo eirbaillín dom. Deanamé arsan sgioból má tugann tú eocair ón gabha chugam.
Dimthig an caitín a triall ar an gabha
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 06:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bíonn "lá chrosta na bliadhna" againn ar an tríomhadh lá de'n bhlíadhan sé sin an lúan an bhliadhan seo. Ní thosnuigh eann na daoine ar aon obair núd a dhéanamh an lá san nó nó aistirughtear steach idtig núa. Deirtear nách cheart do aon duine bláth athabhairt isteach. In a thig féin ar feadh mí na Bealthaine acht tugann siad isteach an Samhradh ar an tráthnóna deiridh de mhí Abráin. Eirigheann gach aoinne go moch lá le Pádruig agus tugann siad isteach slatín saillighe. Dóigheann siad a bharra ins an teine agus cuireann siad cros ar a ngúalainn clé. Níonn cráig ana mór againn nuair a thagann "Rabhairta geala na Casga: agus mar a gheall ar sin téigheann na daoine go léir chun an cráig. Tugtae "Fogmhair na nGléanna aran dá mhí deireadh do Fógmair sé sin Meádhon Fhóghmhair agus Deireadh Fóghmhair. Sé an brígh atá leis ná dá mbeadh duine
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 06:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
thainigh lá an bhreathamhnais bhí an fear bocht lé crochadh, agus nuair a connaich sé an aturnae dubhairt sé gur uaidhe sin a cheannuigh sé an capall. dubhairt siad leis a bhéal a dúnad. D'fiarruigh siad don agur - nae ar cheannuigh an fear sin aon chapall uaidhe, agus dubhairt an aturnae gur cheannuigh fear éigin capall uaide cht nach taibh sé dearbhfa an é an fear sin a cheannuigh í. Acht más é an fear sin a cheannuigh í arsa an aturnae ta ainm agus mó shloinead ar cnú dheas déirigh an chapall. D'féach siad ar an gcapall agus nuair a connaich siad an crí dubhairt siad go gcrochfad an fear úasal ina áit, acht dubhairt an fear úasal nach gcrochfadh go dtubharfadh sé mile punt dho. Thug sé mile punt don fhear bocht. Tug an fear leath don airgid don aturnae.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 06:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear an fado, agus ghóid sé capall ó dhuine níasal. Fuair siad an capall aige agus chuireadar sa bhpriosun é. lá amháin bhí aturnae ag dul tharc agus thanig sé isteach sa bhpriosun ag an fhear bocht. Agus d'fiarruigh sé do tuige taibh sé sa bhpriosun na ceard a rinne sé as an mbealach. Dubhairt sé gur chóid sé capall ó dhuine úasal. D'fiarr uigh an aturnae dho raibh mórán mutann aige agus dubhairt an fear bocht go raibh. Má tá arsa an aturnae ní annseo bá cheart dhuirh a bheith. Dubhairt an aturnae leis dhá bhfecheadh sé é héin lá an bhreathamhnais agus an culaith eadaigh atá anois an a radh gur uaidhe féin a cheannuigh sé an capall. D'fiarruigh an aturnae dho cé áit a raibh an capall agus dubhairt an fear bocht go raibh sí ina leitheadh seo do phairc. Annsin d'imtigh an aturnae agus chuaidh sé go dtí an phairc a raibh an capall ann. Agus dubhairt sé leis an fhear a bhí ag cudheach an chapaill a dul ar thóir óil dho agus go dtudheach sé féin an capall go bfeilleach sé ar áis. Nuair a fuair an aturnae an fear imtighthe tugh sé ar a gcapall agus chuir sé crú uirrtí a raibh a ainm agus a shloineadh féin air. Nuair a thanigh an fear ar áis ní raibh aon dúi ag an aturnae san ól, acht bá chumha leis ó tharla go raibh an obhair deanta. Nuair a
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 06:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
saith sí an criathar síos san uisge agus thóg sí aníos é lán d'uisge agus thug sí an t-uisge don mhnaoi-fuinte. Thug an bhean-fuinte císte don luichín. Thug an luichín císten don ghabhainn Thug an gabha eochair don luichín Thug sise-eochair son sgioból Thug an sgioból sop dí Thug sise sop do'n bhadóg, Thug an bhadóg braon don luicín Thug an luicín braon don chaithín agus nuair bhí an braon ólta ag an gcaitín d'ith sé an luichín.
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 06:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
mé braon don chaithín go dtugaidh an chaitín m'earbaillín dhom
"Dhéanfaidh mé" arsa gabha "má tugann tú ciste ón mnaoi. Fhuinte chugam"
"A bhean fhuinte tabhair dom císte go tguigadh mé císte don ghabha go dtugaidh an gabha eochair dhom go dtugaidh mé eochair don sgioból go dtugaidh an sgioból sop dom go dtugaidh mé sop don bhadóig go dtugaidh an bhadóg braon dom go dtugaidh mé braon don chaitín go dtugaidh an caitín m'earbaillín dom."
"Déanfaidh mé" arsan bhean-fuinte "má thughann tú briathar uisge ón abhainn chugam"
Chuaidh anluch go dtí an abha duair sí an cruathar agus sáith sí síos é agus thóg sí aníos é agus rith an t-uisge tríd. Chuaidh thairis spidéogín crón-dearg de mhuinntir Uí Chinnéide "cuir cré buidhe agus marla i dtóin do chriathair" ar sise.
Rinne an luch mar adubhradh léi. Annsin
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 05:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bí cat agus luichín ag sugradh lá agus sgiob an cat an t-earball ón luicín
"Tabair m'earbaillín dhom" arsan luichín.
"Déanfaidh mé sin" arsa cat, "Má tugann tú braon bainne ón mbadóg chugam."
"A bhadóg tabhair dhom braon, go dtugaidh mé braon don chaitín go dtugaidh an caitín m'earballín dhom"
"Déanfaidh mé sin" ar san badóg "Má tugann tú sop ón sgiobhol chugam."
"A sgiobhoil, tabhair dhom sop go dtugaidh mé sop don bhadóg go dtugaidh an bhadóg braon dom go dtugaid mé braon don caitín go dtugaidh an caitín m'earbaillín dom."
"Déanfaidh mé sin" arsan sgioból má thugann tú eodait ón dabha chugam" A ghabha tabhair dhom eochair go dtugaidh mé eochair don sgioból go dtugaidh an sgioból sop don bhadóg go dtugaidh an bhadóg braon dom go dtugaidh
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 05:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"An chéad duine a théigeas le sgéal báis mo mhathair" arsa Sólamh, bhainfidh mé an cheann do!"
Dubhairt amadán dearbhrathair dó. go tachad seisean le sgéala báis a mháthar. Bhí go maith go bhfuair sí bás.
Tháinic an dearbhrathair agus mála gainimh na tráighe leis. Chaith sé ar na fuinneóga é.
"Cé hé súid?" arsa Sólamh.
"Amadán is dearbhrathair duit."
"Seo coirce nó gaineamh tráighe atá agat?" arsa Sólamh
bhfuil sgéal ar bith eile agat?"
"Tá na crainn ar suibhal!"
"Is cosamhail sin is go bhfuil faoth mór ann."
"Bhfuil sgéal leat ach sin"
"Tá, an muileann a mhéil an chéad ghráinne ariamh duit briscadh aréir é."
"Is ionann sin is go bhfuil mo máthair marbh" arsa Sólamh.
Bás do mháthar is do bhéal féin
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 05:41
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"An chéad duine a théigeas le sgéal báis mo mhathair" arsa Sólamh, bhainfidh mé an cheann do!"
Dubhairt amadán dearbhrathair dó. go tachad seisean le sgéala báis a mháthar. Bhí go maith go bhfuair sí bás.
Tháinic an dearbhrathair agus mála gainimh na tráighe leis. Chaith sé ar na fuinneóga é.
"Cé hé súid?" arsa Sólamh.
"Amadán is dearbhrathair duit."
"Seo coirce nó gaineamh tráighe atá agat?" arsa Sólamh bhfuil sgéal ar bith eile agat?"
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 00:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ba ghnathach an paidir seo a rádh ag dul a luighe duit:-

Luighim leat a Dhia is go
Luigidh tú, a Dhia liom
Éirighim leat a Mhuire
As go n-éirighdh tú a Mhuire liom.
Ceithre coirnéail ar mo leabaidh.
Ceithre h-aingle curtha (in-áit?) sin
Dia amuigh a's Dia istigh
A Mháighdean Mhuire scairtim ort
Ma thig a ghach orm is mé 'mo chodladh
A Mháighdean Mhuire béidh romham sa phort
Na leig m'anam bocht thart!

Trí lá a bhí an Mháighdean Ré-gheal
a's Iosef a Céille
Ag iarraidh a Mic Bhig Íosa.
Níl an duine a n-abrochaidh an aisle (aisling?) seo
A's deirfeas é gach lá
Nach rachfas go díreach na 'Flaithes
Indiaidh deireadh gach duine - An bás.

Roise Ní Gallcobhair, An Chruit, Ceann Casloch
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 00:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ba ghnathach an paidir seo a rádh ag dul a luighe duit:-

Luighim leat a Dhia is go
Luigidh tú, a Dhia liom
Éirighim leat a Mhuire
As go n-éirighdh tú a Mhuire liom.
Ceithre coirnéail ar mo leabaidh.
Ceithre h-aingle curtha (in-áit?) sin
Dia mauigh a's Dia istigh
A Mháighdean Mhuire scairtim ort
Ma thig a ghach orm is mé 'mo chodladh
A Mháighdean Mhuire béidh romham sa phort
Na leig m'anam bocht thart!

Trí lá a bhí an Mháighdean Ré-gheal
a's Iosef a Céille
Ag iarraidh a Mic Bhig Íosa.
Níl an duien a n-abrochaidh an aisle (aisling?) seo
A's deirfeas é gach lá
Nach rachfas go díreach na 'Flaithes
Indiaidh deireadh gach duine - An bás.

Roise Ní Gallcobhair, An Chruit, Ceann Casloch
ball sinsearach (stair)
2022-09-30 00:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ba ghnathach an paidir seo a rádh ag dul a luighe duit:-

Luighim leat a Dhia is go
Luigidh tú, a Dhia liom
Éirighim leat a Mhuire
As go n-éirighdh tú a Mhuire liom.
Ceithre coirnéail ar mo leabaidh.
Ceithre h-aingle curtha (in-áit?) sin
Dia mauigh a's Dia istigh
A Mháighdean Mhuire (?) ort
Ma thig a ghach orm is mé 'mo chodladh
A Mháighdean Mhuire béidh romham sa phort
Na leig m'anam bocht thart!

Trí lá a bhí an Mháighdean Ré-gheal
a's Iosef a Céille
Ag iarraidh a Mic Bhig Íosa.
Níl an duien a n-abrochaidh an aisle (aisling?) seo
A's deirfeas é gach lá
Nach rachfas go díreach na 'Flaithes
Indiaidh deireadh gach duine - An bás.

Roise Ní Gallcobhair, An Chruit, Ceann Casloch
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 23:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí dhá fear ann am amháin agus bhí siad na gcomhnuidhe sa Dumhach-Bhigh. Bhí duine de na fhir pósta acht lá amháin chuaid siad amach i gcurrach.
Nuair a bhí siad giota maith amuigh tháinig an shrúth agus d'iomchair sé giota mhait iad acht táinig bád mór agus thóg siad iad féin agus an churrach. Choinnig sé iad go cionn bliadhna agus thug sé turastal dóbhta ar son a gcuid oibre. Ag deireadh na bliadhna thug sé bascaid lán de buideal dóbtha agus d'imthigh siad na bhaile. D'iarr sé ortha fosta gan corc a tharraingt as na buideal no go rabh siad ar bhruach an chladaigh agus a sáith a ól annsin. "Maith go leór," arsa iad san; acht nuair a bhí siad comhair as amharch an bháid mhóir tarraing siad na corcaí as na buideail nó shíl siad nach bhfecfeadh an caiftín iad. Acht bhí an caiftín ag amharc ortha fríd gloinne agus nuair a chonnaic sé iad ag baint na gcorcaí as na buidil chuir sé
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 23:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bád amac fhad leo sul a baitheadh iad. Thug sé arais iad agus choinnig sé iad go ceann bliadhna eile agus i deireadh na bliadhna thug sé bascaid eile dóbhta lan de bhuideal agus d'iarr ortha gan na corcaí a bhaint as na buideal no go rabh siad ar bruach an cladach agus a sáit a ól annsin. Rinne siad an rud a h-iarraidh ortha an tam seo agus nuair a tháinig siad na bhaile bhí bean an fhir pósta arais. Nuair a chonnaic lucht a bhaile iad ag teacht sgátruigh siad, nó shíl siad go rabh siad baidhthe agus d'imthigh cuid de na caoine leobtha fríd na coillte.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 23:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is a bheith d'á chur amach Dia Domhnaigh.
(3)
A chailiní is a chailiní an cuid dhiobh ata le posad
Na bíodh sib ag dul in Aifreann leis na buachaillí Dia Domhnaigh.
No beid siad gan mbur mealladh
Gan mbur gealagadh is mbur bpógadh
Is fagfaidh siad fuar follamh sibh
Is ní fiú leó sibh a phósadh.
2 Stór mo Chroidhe
Maidin Domhnaigh is me ag tigheacht go h-Ocal
Cé casadh sa ród liom acht stór mo chroidhe
Sé dubhairt si liom stop is na stroic mo cloicin
Níl fios no anotion agam do fear no mraoi
Ar mo lámh is m'fhocal duit
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 23:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
muinntir an tíghe an capall a teacht go dtí an doras. Doscailrúgheadar an doras agus chonnacadar Dómhnall Ó Séaghdha dar leó féinig amuigh ag marcuígheacht ar an gcapall. Nuair a bfada leó go raibh sé teacht anuas de'n chapall chuaidh duine acu amach is bhain sé crothadh as mar cheapadar gurab amhlaidh a thuit a chodladh air. Chómh luath is bhaineadar crothadh as thuit sé anuas chúcha na thrist marbh ar an dtalamh. Bhuaileadar a mbasa agus thógadar isteach sa tig é. Ní raibh aon ghnó sgéil air bhí sé marbh. Chuarduígheadar a phócaí . Má seadh bhí airgead na phóca agus an sparán a bhí ag fágaint an tíghe aige. Tímcheall ar an aigread. Bhíodar lán tsiúrálta gur ab ,é Dómhnall Ó Séaghdha a bhí ann. Bhí tórramh acu air agus chaoíneadar go maith é agus chuireadar é Dé Sathairn. Istoidhche Dé Sathairn thóg fear Chíll Airne Dómhnall Ó Seaghdha leis agus an aibíd air agus níor stad sé nó gur tháinig sé ar an Lóthar leis. Scaoíl sé uaidh aige na thig féinig é ar an Lóthar. Bhuail an fear bocht an doras agus chómh luath is a oscaladh an doras do chonnacadar Dómhnall chúcha isteach is an aibíd air. Ní raibh aon coinne acu ná gurabh amhlaidh a aiséirig sé. Bhailígheadar leó as an dtig uaidh. Bhí iongadh an domhain air cad na taobh go rabhdar
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 23:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus dubhairt sé leis an chómhra nuadh a bhí istigh sa tuama a thabhairt amach chuigis. Thairg sé 'mach í. Dubhairt sé leis an clúdach a bhaint di agus an corp a bhí istigh innte a thógaint amach chuigis. Dhein sé rud air. Dubhairt sé leis an aibíd a bhaint de'n fhear marbh agus dubhairt sé leis a chuid éadaigh féin a bhaint de anis agus iad a chur ar an bhfear marbh agus an aibíd a chur ar féinig. B'éigin dó, Nuair a bhí san déanta aige dubhairt sé leis an cómhra fhollamh a chuir isteach sa tuama arís. Do dhein agus dubhairt sé leis an fhear marbh a chur a dhrom chuigis. Ghluaiseadar aortha fé dhéin an tíghe annsan. Do chuir sé Dómhnall Ó Séaghdha agus an fear marbh sa tseomra agus bhuail sé an glas ortha. Nuair éirigh Dómhnall na mBó ar maidin chuir sé tuairisg Dhómhnaill Uí Sheaghdha agus dubhairt fear an tíghe go raibh sé glanta leis abhaile leis an moch- éirighe. Bhí ana iongadh ar Dhómhnall na mBó nár ghlaoidh sé air féinig ach níor leog sé aon nídh air. Thug sé agaidh ar an mbaile agus nuair a shrois sé ní raibh Dómhnall Ó Séaghdha sroiste roimis. Istoidhche Deardaoin ab eadh í sin. Thóg fear Chíll Áirne an fear marbh an oidhche sin ar chapall Dhómhnaill Uí Shéaghdha agus níor stad sé nó gur tháinig sé go doras tíghe Dhómhnaill Uí Sheaghdha ar an Lóthar. Chualaidh
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 23:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
leó eachtara dó. Fear mór sgéalta ab eadh Dómhnall Ó Séaghdha .Dubhairt Dómhnall na mBó cúpla amrán nó trí dhó agus trí sgéalta fiannaidheachta. Seadh anis arsa fear an tíghe le Dómhnall Ó Séaghdha. Tá sé seo tuirseach ó bheith ag cainnt. Tabhair-se sgéal nó amhrán éigin uait. Níl aon nídh agam arsa Dómhnall Ó Séaghdha. Tá eachtra éigin agat a dubhairt sé. Níl arsa Dómhnall ní aon mhaith dhuit bheith liom. Bídhíd ag feistiú chun dul a chodladh mar sin. Chuir sé anáirde i seomra a bhí ar lochta , Dómhnall na mBó agus dubhairt sé leis dul a chodladh ann. Nuair a fuair sé sa leabaidh é do bhuail sé an glas ar doras an tseómra. Chaith sé Dómhnall Ó Séaghdha i seómra a bhí síos as an dtig agus bhuail sé an glas air. Ní mór an chodladh a bhí déanta ag Dómhnall Ó Seaghdha nuair a bhuail fear an tíghe isteach chuigis agus gunna aige. Dubhairt sé le Dómhnall Ó Séaghdha bheith 'na shuidhe go tapaidh agus a chuid éadaigh a chuir uime. Dubhairt sé leis é féin a leanúint agus béigin dó. Thóg sé leis é go roilig a bhí tamall e'n dtig agus níor stadadar nó gur dheaghadar go béal tuama a bhí ann. Dubhairt sé le Dómhnall Ó Séaghdha an leac a bhí i mbéal an tuama a iompáilt i 'leathaoíbh. Dhein
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 23:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí dhá fear ann am amháin agus bhí siad na gcomhnuidhe sa Dumhach-Bhigh. Bhí duine de na fhir pósta acht lá amháin chuaid siad amach i gcurrach.
Nuair a bhí siad giota maith amuigh tháinig an shrúth agus d'iomchair sé giota mhait iad acht táinig bád mór agus thóg siad iad féin agus an churrach. Choinnig sé iad go cionn bliadhna agus thug sé turastal dóbhta ar son a gcuid oibre. Ag deireadh na bliadhna thug sé bascaid lán de buideal dóbtha agus d'imthigh siad na bhaile. D'iarr sé ortha fosta gan corc a tharraingt as na buideal nó (?) go rabh siad ar bhruach an chladaigh agus a sáith a ól annsin. "Maith go leór," arsa iad san; acht nuair a bhí siad comhair as amharch an bháid mhóir tarraing siad na corcaí as na buideail nó shíl siad nach bhfecfeadh an caiftín iad. Acht bhí an caiftín ag amharc ortha fríd gloinne agus nuair a chonnaic sé iad ag baint na gcorcaí as na buidil chuir sé
duine anaithnid
2022-09-29 22:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí buachaill i gCo. Mhugheó is níor nígh cos ó rugadh é. Geilis an t-ainm a bhí air agus mar nár chuir aoinne ar bith air na cosa a nigheadh thugadar "Geilis na gCos Dubh" mar ainm air. Is minic adubhairt a athair leis éirge agus na cosa a nigheadh acht ní raibh aon mhaith dó beith leis agus thug sé bhuile sa leiceann dó aon aoidhche Shamhain amháin, agus chuir sin fearg air. Chuaidh sé amach agus bhí sé ag deanamh broín leis an ngealaigh nuair nach raibh aoinne le bagairt a dhénamh air. "Nach aoibhinn duit, a ghealach bán," ar seisean, "atá ag dul thart, dul thart, mar is mun leat fhéin agus ní fhéadfadh duine ar bith tá do chacadh ná do chuir ar gcúl. Mo bhrón gan mise mar thú."
Is ar éigina bhí na focla as a béal aige nuair a chuala sé torann mór i bhfad uaidh agus céard a bhí ann acht an sluagh sidhe a bhí ag dul isteach i lios a bhí in aice le na thigh agus gach uile cheann acu ag glaodhach amach go hárd: "Mo shrian, mo chapall, agus mo dhiallaid." Ghlac Geilis misneach agus glaodh sé fhéin amach, "Mo shrian, mo chapall agus mo dhiallaid." Ghlach Geilis misneach agus glaodh sé fhéin amach, "Mo shrian, mo chapall agus mo dhiallaid."
Annsin d'fiafruighceann de na daoine maithe de an raibh sé ag teacht leo anocht agus dubhairt sé go raibh. Ba ghearr go raibh capall breágh agus
duine anaithnid
2022-09-29 22:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ins an tseana aimsir fadó ní raibh capaill ná trucaillí cómh iomadamhail ag Muinntir Uibh Ráthaigh is tá anois. Ní raibh aon mhargadh níos a 'chomhangaráige ná Corcaigh dóibh chun a gcuid ime a dhíol. Sé an tslíghe a thugaidís a gcuid ime go Corcaigh ná ar dhrom capaill. Bhíodh an t-im déanta suas i bhfeircíní acu, dhá fheircín ceangailte ar gach taobh de'n tsrathar a bhíodh ar an gcapall agus an tríomhadh ceann i gcora na sratharach. D'imigh beirt fhear ón Lóthar i bparóiste Chathair Dómhnall dárb ainm dóibh Dómhnall Ó Séaghdha agus Dómhnall na mBó. Bhí capall agus trí feircíní ime ages na h-aoinne acu. Chaitheadar oidhche a thabhairt i gCíll Áirne ar a n-imeacht agus ar a dteacht . Nuair a bhíodar ag filleadh n'fhéadfaidís aon tig lóisdín fhágháil. Bhí na h-aon tig tógaithe suas mar bhí mórán daoine ann an tráthnóna céadhna. Bhuail fear leó- fear galánta deagh éadaigh dar leó féinig. D'fhiafruig sé dhíobh an lóisdín a bhí uatha, agus dubharadar gur beadh. Dubhairt sé go dtabharfadh sé féin lóisdín dóibh agus stábla dá gcapaill. Thug sé leis iad tamall taobh 'muigh don tsráid go dtí na thig féin. Chuir sé cóir bídh ortha féin is air a gcapaill. Nuair a bhí san 'déanta aige dubhairt sé
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 22:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
aon ceann aca an bhlaidhin sin. Ní maith le daoine d'aistrú isteach i dtig núadh De Lúain nó De -Aoine. Bíonn "lá crosta na bliadhna" ann trí lá in bhiaidh lá Nodhlag. Ní phósann aon duine an lá san nó ní maith leó síl a chur an lá san. Se an brí atá le "Rabhartaí geala na Cásga" ná tráig mhór a thagann i gcómhnuidhe seachtmhain ná lápsa. Tagann "laetheanta na bó Riabhaice" na trí lá deirnach do Márta agus bíonn an aimsir sin ana fhúar mar tré sin an aimsir a fuar an bó riabhach bás. Ana lá scioláin do cur iseadh Aoine an Céasta. Dá mbeadh cailín chun pósadh agus nuair a bhead sí ag dul isteach i dtigh a fhir caithfeadh duine í túbhairt thár tháirseac an dhorais.
duine anaithnid
2022-09-29 22:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long long ago I don't know how long it is, it might be a hundred years ago or more there lived a man named McKenna in Casa Moin which is now called Ivy Hill.
He had a lot of gold in coin. The people of the North were afraid because of the war in the North. McKenna's wife was in a hurry to get away to some other place because she was afraid. She put her gold in a long legged boot and buried it in a well near the house.
As a mark, if ever she would return back, she planted a crab bush at the well. She came back in a few years but when she went to Casa Moin there were new people living in it, and she might not bother looking of her treasure.
The well was filled in when she was away and the treasure is there from that day to this day.
It is said that McKenna had broken the law in some way. The yeomen were out after him. They followed him through Aughnacloy one day, but he got away down some back yard and he went away to some other foreign country and no one knows what happened to him.
The treasure is there yet because no
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 22:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ba mhaith le gac aoinne dul go dtí an t-Aifrean lá Coile mar tá sé ráidte dá raghfá go dtí an t-Aifreann an lá san a go raghfá ann ar feabh na blaidhna. Tá mórán ádh agus míadh ag baint le lá Bealthaine mar, ní ceart teine a thúbhairt amach nó bainne do thúbhairt do aoinne an lá san. Dá mbeadh gamhain ag bo an lá san ní coimeádfí an gamhain mar b'errfí ná mairfeadh sé. Ní deintear Rómhar na treab lúain Cásga ná ní cuirtear aon t-síl ler (?) fado bhí fear ar an mbaile seo agus do chuir sé prátaí lúain Cásga agus níor fhás(?)
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
of death and he said to the servant "place the candles on the table and if my soul is safe the candles will light from themself and if tis lost they will not light so the were an hour and a quarter before lighting. He is buried in Newmarket and a lot of people go to his grave because there is a cure there and you will not get a cure there unless you have confidence in God.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
years ago. And was hit by a cannon ball. It was about the size of a 30 ounce bowl. It was fired from the Steeple Hill and it hit the middle of the Castle, and split the wall from the foundation to the parapet. It was found some twenty years afterwards by my grandfather R. i. P John Burke. It is said that it was haunted by a fair lady. She was often seen by people and heard by others by the ruffle of her silk dress walking the stairs.
There was also a secret passage in the castle it was supposed to be from the top of the castle to the pantry door which was the first landing. But no body dare walk on it as it was rotten. It is believed that that passage is going out on the wood. At one time there was a trap door for the enemy. But as far as it can be known it was used for murder. In Sir Timothy O Briens time there was a pump to pump the water out of the well.
Its water was used for washing. In years gone by the mote that's around the castle was filled with water and was much larger than it is now. They used a boat to go in. There were plenty photos in the Castle with people bathing in the moat. The height of the Castle is 120 ft high and the flag pole was 60 ft high from the parapet wall. There was a flag once on the pole but it got broken and was
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
said A drink of anything out of the same basin before its washed. There was terrible lamenting in the morning when they found her dead. Jack took home the beads to his father at four o'clock in the morning awoke him and gave it to him and also told him his exploits during the night.
Then he went back to where the girl was dead and when he heard the lamenting he went in and said he would bring her to life threw water into the bloody basin forced her mouth to open and spilled it back her throat and she came to life again. Then he went to the field rooted for his gold and got it. This is the tradition of the feet water.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
wouldn't doubt you Jack. But alas the father was asleep when Jack came back. As he was taking the bead off the rock the spirit jumped on his shoulders and said Jack take me to the next house. He did and the spirit was very heavy. His orders were to wait until the spirit came out again. When the spirit came out it went on Jacks shoulders again that wont do take me to the next house Jack. The same happened in the next house. Take me to the next and the light was lighting in the next house. The spirit went in and Jack was anxious to see what was going on, and to his surprise there was a girl inside sitting on a chair asleep with her feet in the water. The spirit took a basin off the dresser and a knife and cut her throat and held a basin under the blood and drank her blood. Then he came out to Jack and said back to the rock now Jack she said. In the first field the spirit laughed. Jack stood and said "What are you laughing at. The spirit said "There was a barrell of gold buried there", Jack marked the ground with his heel and took the spirit back to the rock and then said, "You must be the devil to kill the girl would anything cure her. The spirit
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Clonmeen which is situated on the south side of the Blackwater. A search was made lately but no mark or stone could be found to show where the warrior's ashes lie.
MacDonnell's sword was a very remarkable one. A ball of ten pounds weights ran along the back of sword from the hilt to the point on an indented groove so that when he made a stroke it rushed to the point causing the weapon to strike with irresistible force. It was preserved by the Egmont family at Lohort Castle but when there was a rising in Ireland the arms all over the country were gathered by the English Government and they were kept at Island Bridge Barracks Dublin and Alister Mac Donnells swords rusted and rotted there. A descendant of the great Alister Mac Donnell fought at Waterloo in 1815 and held Le Chatau against the famous charge of the French troops.
The most of the bones were taken out of the trenches and were sold to make bone manure. That was an act of vandelism and desecration. After some time a charitable lady paid a man to take the bones to Buttevant Abbey and they are there yet to be seen.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Allister MacDonnell also met his death there.
Death of McDonnell. When all the fighting was over he was giving his horse a drink at a place called Lackenleigh. He was clothed in [?] armour and when he bent down the plates lifted and exposed his back.
It happened that an English soldier named Samuel was lying in the rushes. The soldier seeing the unprotected part drove the sword through the warrior's back and he fell dead off his horse.
The man who killed Mac Donnell is said to have been the owner of a small landed property near Charleville which has long since passed away from name and family although some of the latter still reside in the neighbourhood. About fifty years ago a great great grandson of this man locally remembered as "Thade of Kanturk" but his real name was Timothy O'Callaghan was employed as a farm labourer near Buttevant. Alister Mac Donnell's body was buried in the townland of Rathmaher in a kitchen garden. An ash tree grows where he was buried. Here his body lay for three days until it was removed to
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ran away when they saw Inchquin charging and left Alister Mac Donnell and his army to be cut down. Inchiquin's soldiers after firing one or two volleys threw away their muskets and seized the swords and rushed upon the Irish with such fury that they pursued them for three miles killing them to the number of two thousand without losing more than five men themselves in that rout. They then took cannons carts, and baggage of which the Irish had retained possession for one hour.
It has been found out since the cause of the slaughter. It was due to the treachery of Lord Taffe Lieutenant Puricell and Colonel O Grady. They made up a plot against the brave warriors Alisterr Mac Donnell commonly called Colketlo and his three regiments. This was revenge for the battle of Philiphaugh in Scotland where Alister Mac Donnell had been fighting with the Scotch against the English and the English won that battle. Alister Mac Donnell was in charge of some regiments. He did not go to help the Scotch and left the English cut up a thousand of them. Four Thousand men lay dead at the battle of Knocknanuss.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bpárlús, agus d'airigh an sagart ag cainnt thiar é agus dubhairt sé leis an gcailín a dul siar, go bhfeiceadh sí cé leis a raibh sé a' cainnt.
Chuaidh an eailín siar agus d'fiafruigh sé dhó é. "Bhí mé ag eainnt leis a' Lady breá' sin ar thaobh a' bhalla." adeir sé.
Dubhairt sí liom mo bhéilí a ithe, agus go mbéidh mé ar dinnéar aice héin san oidche amáireach. D'innis an cailín do'n sagart é.
"Gabh siar" adeir a'sagart "agus abair leis a iarra uirri a'leigfear sí mise in éindí léithí."
Cuaidh sí siar, agus d'fiafraigh sé dí é -- dó phictiúir na Maigne -- agus dubhairt sí go leigfeadh. Fuair an beirt bás an oidhche cheana agus cuadar so'n Flaitheas.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 19:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear i gCorraidh fadó darbh ainm "Miceál Mór agus ní dheacha sé chuig aon Aifreann ariamh. Tháinic fear go dtí é, annsin, maidin Domnaigh agus d'iarr sé chuig an Aifreann é.
"Ní féadhfainn" adeir sé "Bheadh na beithudhigh imí' riaim (?) nuair a thiocfainn.
"Cúmhdó mise na bheithidigh go dteaga thú i ní leigfe mise uair iad."
D'imthig sé luig an Aifreann, agus sé an tseanmóir a bhí ag an Sagart na: an té a leanfadh an bóthar díreach go dtiocfadh sé go flaitheas. Nuair chuaidh sé amach chuaidh sé ar an bhóthar, mahus ní raibh fhios aige tada faoi níos mú. Bhí sé a' rith an bóthar go raibh sé deireannach tráthnóna. Chas sagart dó, agus chuir sé cainnt air, agus d'feafruigh sé cá raibh sé a dhul, nó cá raibh a deidir. D'inns sé an sgéal dó faoín tseanmóir agus eile.
"Tar tsteach in éineacht liom-sa go maidin" adeir an sagart.
Chuaidh.
Dubhairt sé leis a' gcailín a bhéilí a ghléasadh dó, Leag sé suas an bhéilí san
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 18:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ins an am fadó bí Caisleán agus bhí sé faoí dhraodheacht . Da mharbhuigh Rí Rí eile san gCaisleán deo uair. ugus nuair do fuair an Dunmharbhthóir bás chuir sé an Caisleán faoi dhraoidheacht . Ní bhiodh an Caisleán lé feiceál sa lá ar chor ar bith, acht ar thuitimh na h-oidce bhiodh sé chómh soiléar is bí artamh Bhiadh fáithchios ar chuile dhuine i dhun an bealach ar feadh na h-oidhche. Bí Rí ar an áir agus thanrigh sé leath a shaidhbris agus a inghín lé posadh s'en fhear a thoígfheadh an Caisleán ón gcealltair draoideachta.
Na míllte míllte ón áit sin bhí teach agus bhí go leór muirghín ann. Bhí mac ann agus ní raibh fhios aige ceard é faithchiós. Nuair a deirdhead na buachaillí eile go mbiodh faithchiós ortha Dfiafruigheach sé dhoibh ceard faithchiód agus ar ndóighe ní rabh éinne i ndhon innseacht dhó. Nuair a bhí sé súas i na stócach dubhairt sé leis fhéin nach ndeanfhaídhe sé
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 18:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
aicí agus an té atá ag imirt ort rachaidh sé na phárláís chuig d'inghean.
Chuaidh Mac Suibhne chuig inghean an rí nuair a mhothuigh sé go rabh iarrann brandála aicí. Agus nuair a bhí sé a' teacht amach ghoid sé an t-iarrann agus shiubhail sé a rabh sa teach agus chuir se "brand" air. Chuaidh sé go phárlás an rí agus chuir sé dhá "bhrand" air.
Nuair a bhí Mac Suibhne a' dul amach ar maidin rug na saighdiúirí air. Thoisigh sé a' deánamh callainn agus nuair a mhothuigh na daoine eile an callann tháinig siad amach agus bhí "brand" ortha uilig agus nuair a thaíning an rí amach bhí dhá "bhrand" air.
"Bhal," deir an rí, "cé ar bith buachaill a thig leis seasamh suas agus innse damhsa caidé mar d'oibruigh sé bheirfidh mé m'ór do agus m'inghean le pósadh.
Sheas Mac Suibhne suas
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 18:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
isteach mharbhuigh Mac Suibhne é. Chuaidh na saighdúirí 'na bhaile agus cha rabh sgéal ar bith leobhtha.
Chuaidh an rí chuig an dall agus d'innis do gur chaill siad an cullach. D'iarr an dall air annsin saighdiúr achur i n-achan teach ar a' bhaile agus bheadh fhios aca cé acu gheobhas siad muic-fheoil úr le h-ithe.
Nuair a mhothuigh Mac Suibhne na saighdiúirí a' teacht go h-achan teach chuir sé giota beag de i n-achan teach le tabhairt do na saighdiúirí.
Nuair achuaidh siad na bhaile dubhairt siad uilig go bhfuair siad uilig muic-fheoil úr. Sin a rabh de sgéal leobhtha. Chuaidh an rí chuig an dall agus d'iarr an dall air féásta mór a thabhairt do bhuachaillí agus do chailíní na comhursanachta.
"Fág doras pháláis d'inghine fosgailte agus fág iarrann bránndála
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 18:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus tarraingeóchaidh an t-ola úr ar toit san áit ar briseadh an poll; annsin cuir usaid thiar faoi'n áit ar briseadh an poll agus níl an nduine a dtáinig aréír nach dtiocfaidh anocht arís agus rachaidh siad isteach san usaid thiar agus cha dtig siad amach as.
Rinne an rí mar a d'iarr an dall air. Nuair a tháinig an oidhche chuaidh Mac Suibhne agus an gaiféár na bhaile. Nuair a ruinne siad a suipéar dubhairt Mac Suibhne dá mbeadh ualach eile de'n ór aca go mbeadh ualach ag gach duine aca agus dubhairt an "gaiféár" go mbeadh sin aca chómh maith.
Thug siad leo cásúr, liathán buicéád oile agus sac agus shiubhail shiad leo fá c hoinne ualaigh eile. Nuair a chuaidh siad go teach an óir d'fhosgail siad an poll.
"Anois," 'deir Mac Suibhne, "gabh tusa isteach anocht: chuaidh mise
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 18:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
thabhairt linn agus poll a bhriseadh sa bhalla agus é a chorradh."
Nuair a chuaidh na daoine a luighe thug siad leo cásúr agus liathán agus buicéád ola agus sac agus shiubhail siad leo go dtí'n teach agus bhris siad poll sa bhalla. Chuaidh Mac Suibhne isteach agus líon s é ualach mór sa sac agus chuir sé amach ar an pholl é.
Tháinig sé amach annsin agus chóirigh siad an poll chómh maith agus bhí sé ariamh. Chuaidh siad na bhaile leis an ualach an oidhche sin. Chuaidh siad amach lá ar na bhárach chuig a gcuid oibre. Tháinig an rí amach mar rinne sé i gcómhnuidhe agus chonnaic sé an poll ins an ór.
D'imthigh sé annsin chuig an sean-dall agus d'innis do gur goideadh cuid de'n ór.
"Bhal," adeir an sean-dall, cuir teine bheag istigh i dteach an óir
duine anaithnid
2022-09-29 18:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
In Ireland long ago landlords were very numerous. These men had a certain amount of land each which they ruled and gathered rents from the tenants.
These landlords were very rich because they kept and spent the money which the people paid each year of it they did not pay they were evicted and their house pulled down and sometimes burned.
There were many landlords living in Drumsna long ago they owned very large houses and these are still to be seen.
duine anaithnid
2022-09-29 18:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
an buailtheán deeanta de coilleann (Holly) agus a Colpán deanta de coill. Bhí gad eatorra cin iad a ceangal agus nuair bhíodh duine ag obair le súiste biodh grein aige ar an Colpán.
Beirt a bhíodh ag obair . géominuidhe ag déanamh an bualadh. Bhíodh na punainn ar an lár ceitré de gnáth agus na fer ar agadh cheíle i gae re buille aca ortha leis na suístí. Nuair a bhíodh an grain buailte ar taobh amhaín dea punann bíodh clear aca cunh é acaradh leis an suirthe gan láim acur air an am cor. Tugadh ar an ruid san Turmuigh lhé (?) Sheaf."
Bíodh triur og obair uaireannta le suísti agus bfíc é an obair glaétinar. Ní mór duit t(d)heith cúramach annsan. Is ar an obair sin a tugad an Ainm
Buailim Trí
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 18:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus chaith sé an ládhar mhór de fhéin. Bhí a bhean ag siubhal fríd an teach a' caoineadh a fir agus deireadh Mac Suibne,
"Bí do thost, a bhean, achléibh, cha bhíonn dadaidh orm."
Tháínig siad na bhaile annsin agus dubhairt siad nach bhfacaidh siad dadaidh ach cúipéar abhain bárr na ládhaire móire de fhéin agus go rabh bhean a' caoineadh.
Chuaidh an rí chuig an sean-dall agus d'innis do nach bhfuair sé amach dadaidh; D'iarr an dall air an cullach fiadhain a leigean amach nach rabh amuigh le seacht mbliadhna agus ní stadfaidh sé go mbéidh sé sa teach atá ag obair 'do choinne.
Leig an rí an cullach amach lá ár na bhárach agus chuir sé alucht (?) gearrán i n-a dhiaidh agus níor stad an chullach go rabh sé ag teach Mhic Suibhne.
Nuair a tháínig an cullach
duine anaithnid
2022-09-29 17:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
isteach aréír."
Chuaidh an gaiféár isteach an oidhche sin agus chuadh sé isan usaid (?) thiar. Bhí sé 'n-a sheasamh sa táirseach nuair a chonnaic Mac Suibhne nach dtiocfadh leis é abhaint as. Bhain sé an ceann de agus d'fhág sé an cholann sa táirseach.
Tháinig an rí lá ar na bhárach agus fuair sé an gaiféár sa "tas" agus cha rabh fhios aige cé'n duine a bhí ann.
Chuaidh an rí chuig an dall annsin agus d'iarr an dall air an cholann agus an usaid a chur ar charr agus é a thiomáint fríd an bhaile agus cé ar bith achaill a fear bheadh siad a' caoineadh agus go mbeadh fhios aige annsin cé abhí gaibhte aige.
Shiubhail siad fríd an bhaile. Nuair a tháinig siad fhad le teach Mhic Suibhne, bhí úirléisí cuipéara aige
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 17:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
D'obruigh siad leo cúpla lá mar sin agus bhí caisleán ag a dtaobh agus thiocfadh fear amach as achan lá agus rachadh sé isteach i dteach eile ag a dtaobh.
D'fhiafruigh Mac Suibhne do'n "ghaiféar" caidé'n fear a rachadh isteach san teach sin achan lá.
"Och," 'deir an "gaiféar, "sin an rí atá muidne ag obair do agus tá'n (?) teach sin lán óir agus téigheann sé isteach achan lá ag amharc ar."
D'obruigh siad leo an lá sin go rabh an oidhche ann agus annsin chuaidh siad na bhaile. Nuair a chuaidh siad na bhaile dubhairt Mac Suibhne gur beag 'an (?) mhaith iad nach dtiocfadh leo ualach de'n ór a (?) fhághail.
"Caidé mar gheibheas muid é?" deir an "gaiféár."
"Och," deir Mac Suibhne, cár (?) agus liathán agus buicéad ola a
duine anaithnid
2022-09-29 17:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
About fifty years ago children used to be about eleven or twelve years before they would put on the first pair of boots for that is the age they used to be, when they would receive their first Communion.
If there were eight, or nine in the same family, that pair of shoes would do every one of them. Some people use'nt wear any boots atall but a 'lóipin' on each leg & they would jump off of the top of a house & they would'nt hurt their legs.
Elastic shoes: All the women used to wear elastic shoes about forty years ago & they were very handy if you were in a hurry. You could make them as wide as you could when you would be putting them on and when you would have them on they would get narrow and they would get very firm around your feet.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 16:07
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is breac beag cruin citeach is eadh an Cú Mura. Níl mórán air da shubhleá san nach bhfeicfheá ceann aca greamuighthe isteach leis an áill go mór mór aít a mbiónn an taoile ag sleasaíl isteach agus amach. Tá cineál eite mór laídir ag dul amach a a tuobhanna. Tá gob ortha din éhómh geár lé béal sáibh. Tá siad mór, fada geár agus go deinimh níor mhaith dhuir do chois nó dho láimh a leagán anúas ortha sin. Da mbeidhtá ag siubhal leis an gcladach is minis a dfeicfeá lócáin beaga thuas i mbárr an achladaigh agus is minic a dfeicfeá go leór aca greamughthe thíos ar thóin an phuill. Bíonn go leór blaosgaín portháin glasa agus blaos. gacaí faochain tarnuighthe isteach acu uca fhéin. Is Is doighe gurabh iad sin an bhiadh a bhios siad a ithe ó mhaidin go bh oidhche. Dá mbéarfheá ar cheann aca i do láim agus an é a bhualadh faoí
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 15:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sgéal Grinn
Sa tsean aimsir bhí ruifíneach cliumhail in-a chomhnuidhe i gConamara ar a dtugtaoi Gaduidhe Dubh ó Dúbháin mar gheall ar a bheith in-a chlioba[ire?] árd dubh agus a raibh gruag fhada air chomh fada le fiach agus feasóg catach air. Istigh i lár coille a bhí an gaduidhe ina chomhnudhe [!] agus dubhradh go raibh pota óir a fuair sé ó bheith ag robáil na ndaoine simplidhe. Chuirfeadh sé siraois mhagaidh air féin i gcomhnuidhe nuair a smaoineadh sé ar an gcreach mór a bhí le fágháil aige. Sa gcomharsannacht bhí feilméara in-a chomhnaidhe darbh ainm Pádhraig ó Suibhne. Pádhruig mór a bhí i mbéal na ndaoine mar fear mór ar bheagán céille a bhí ann
Shocruig Pádhruig mór go rachadh sé ar aonach an Clochan le caoraigh a bhí aige. Chuala ó Dúbháin é seo agus dubhairt sé leis féin nach leigfeadh sé a leas ar cháirde. Nuair a chonnaic sé ó Suibhne ag teacht ghoid sé an caora uaidh
duine anaithnid
2022-09-29 14:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Names of fields in this locality, for instance:-

"Cool-Calm" which means a long crooked field.

"The wild cat's nest" was so called because there was a fort in it, and the wild cats used to live there.

Another field is known as "Gort Glas"
which means a green field

A field in the townland of Fort-Singleton is known as ~"the mare's field" because an old mare died in it.

A field in the farm of George Woods, Killyleck is called "The Bottom", because it is situated at the bottom of a hill.

Another field is "The Kill field", because there was once a lime-kiln there.

"Simpson's field" was so called because it belonged to man named Thomas Simpson
duine anaithnid
2022-09-29 14:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tenantry as such. He was looked upon as being the worst landlord in Co. Monaghan; he had no sympathy for his tenantry, and eviction was his pet hobby up to the inaugeration of the Land League in 1879 by Michael Davitt, who once and for all time exterminated their feudal inclinations by establishing what was known as boycotting the landlord - by no person taking over the evicted land or farms off his hands.
Mr McElmeel could point out over 100 homesteads on Kane's estate where the owners were evicted, and the fathers and mothers (old persons) perhaps with all their families were drifted off in an exile's ship to fill an exiles grave, perhaps in the United States of America, England or Scotland.
This man Kane treated his tenantry as serfs. They were not allowed to use their own discretion in several ways. They were not allowed for instance to burn what is known as kiln fires of clay on their farms, as that was supposed to deteriorate the land. They were not allowed to bring their oats for grinding to any miller they chose. Mr Kane, or rather his bailiff Mr W. Mulligan made it compulsory for all their tenantry to bring their oats for grinding into meal to a miller named Robert Mecklin of Dernagola Mill, as he was the only man who suited their policy. It seems that this miller was not even honest in his dealings
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 12:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
mhór ar an teallach. Is gearr go dtáinic triúr fear isteach agus iad gléasta go deas. Dubhairt duine aca léithe a dhul amach agus an sneachta a ghlanadh as an t-sráid. Chuaidh sí amach agus thosuigh dhá ghlanadh. Is gearr go rabh an t-sráid an ghlan. Nuair a chonnaic siad chomhdeas agus chomh múinte agus bhí sí dubhairt siad go mbeadh sí pósta le Mac Rí agus go mbeadh píosa airgid faoi na cloigeann a chuile mhaidin chomb luach agus bheadh sí na suidhe. D'innis sí dhoibh gur chuir an leas mháthair amach ag iarraidh sméara í agus nach rabh sí indon iad fhághail. "Tá cuid mhaith aca annseo" adeir duine do na fir. Fuair sí lán an mhála do na sméara agus d'imthigh léithe. Is gearr go dtáinic sí go dtí an teach agus thug sí na sméara don leas mháthair. Chúile lá bhíodh píosa airgid faoi na ceann agus dinnis sí an sgéal ó thús deire go tosaigh don leas mháthair. Cupla lá na dhiaidh sin chuir sí amach a h-inghean féin annsin ag ceapadh go mbeadh an t-ádhcéadna uirri. D'imthigh léithe agus is gearr go dtáinic an triúr fear isteach agus iad gléasta go deas. Bheannuigh siad di agus bheannuigh sí dhóibh. Dubhairt duine ach léithe a dhul amach agus an t-sráid a ghlanadh. Dubhairt sí nach ndéandadh go rabh sí fuar. "Béidh tusa dóigte idir teara agus tiocfa teine dhearg amach as do bhéal a chuile lá" adeir da fit. D'imthigh an inghean léithe
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 10:41
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus d'innis sé an sgéal ó d'fhág sé an baile agus caidé mar d'oibhrigh sé. Thóg an rí an t-iomlán agus pósadh é ar inghean an rí agus rinne siad bainfheis a mhair lá agus bliadhain, agus d'fhág mise iad agus cha dtug siad gloine amháín le h-ól damh.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 10:41
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus d'innis sé an sgéal ó d'fhág sé an baile agus caidé mar d'oibhrigh sé. Thóg an rí an t-iomlán agus pósadh é ar inghean an rí agus rinne siad bainfheis a mhair lá agus bliadhain, agus d'fhág mise iad agus cha dtug siad gloine amháín le h-ól damh.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 10:38
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
D'érigh sé ar maidin agus shiubhail sé leis. Cha deachaidh sé i bhfad gur cásadh baile beag air agus bhithear a' cur suas teach ann. Chuaidh sé chuig an "ghaiféar" agus d'iarr sé obair air. D'fhiafruigh an gaiféar do an dtiocfadh leis saoránacht a dheánamh agus dubhairt sé go dtiocfadh. Thug an gaiféar leis é agus chuir sé ar abhalla leis fhéín é, agus níl an chloch a leigfeadh an "gaiféar" ná leigfeadh seisean beirt.
"Tá tú do shaor cloiche mhaith," deir an gaiféar.
"Tá mé go measardha," adeir Mac Suibhne.
"Caidé mar fhoghluim tú do chéird?" adeir an gaiféar.
"D'fhoghluim mé sa bhaile," adeir Mac Suibhne.
"Cé'n áit ár tógadh thú," adeir an gaiféar.
"I gCo. Mhuigheó," adeir Mac Suibhne.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 10:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
inghean agus fág an teach."
Shiubhail sé leis amach go deachaidh sé ag an mbeirt eile a bhí a' feitheamh (?) leis. "Chuaidh sibh isteach san teach sin agus bhain mise deich bpúnt ó chuaidh mé isteach," arsa seisean leó.
"Maise mo muinis mo mhurnach orm," deir an fear óg, "agus chaill mise mo chúig phunta" agus dubhairt an fear eile an rud ceádna.
"Och," arsa'n chéad fhear, "má's sin an chineál daoine atá ionnaibh ní shiubhalfaidh sibh níos faide liomsa."
Thug sé a chúig phunta fhéin d'achan nduine aca agus shiubhail siad leo go dtáínig siad go cros-bhealach.
"Siubhailigí libh anois: cha bhíonn sibh níos faide liomsa."
Shiubhail sé leis go rabh an oidhche ann, an ghrian a' gol síos agus an ghealach a' teacht aníos. Chuaidh sé isteach i gcoill agus luigh sé ann go maidin.
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 10:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"Tabhair damh mo dheich bpunta anois: char dhubhairt mé dadaidh."
Thug an sean-duine na deich bpunt dó agus chuir sé a chos ans an doras roimhe agus deir sé, "cha dtéidheann tú amach go n-innseóchaidh tú damh caidé mar dheánfá seisreach Ghaedhealach duithe."
"Bhal," adeir an fear, "chaiathfinn giota rópa fhágháil."
D'iarr an sean-duine ar an chailín giota rópa a thabhairt chuige. Caitheadh an cailin 'n-a luighe ar an ulrár. Chaith sé ceann de'n rópa ar an áraidh agus cheangail sé an ceann eile ar chois an chailín bhig. Thoisigh sé a' tarraingt an chailín go rabh sí corr a bheith ar mhullach a cinn.
"Caidé tá tú gol a dheanamh le m'inghean," 'deir an sean-duine?
"Tá mé dul a dheánamh seisreach Ghaedhealach duithe go gcuirfidh mé a' treabhadh (?) é."
"Ach, a rógaire, leag anuas mo
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 10:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cuirfidh mise cúig punt gheall leat nach dtéidheann tú amach gan rud eigin cearr a rádh.
"Dá bhfuightheá an cailín óg ar uaigneas caidé dheánfá léithe?"
"Ó, mo mhunas, mo mhúirnín, go luighfinn aici."
"Ó, ' rógaire, tabhair damh na cúig punt."
Tháínig seisean amach annsin agus dubhairt fear eile go rabh tart air agus go rachadh sé isteach 'choinne deoch.
Chuaidh seisean isteach annsin agus bhí an sean-duine 'n-a shuidhe mar bhí sé roimhe agus d'iarr sé deoch. Dubhairt an sean-duine.
"Ó thárla gur iarr tú deoch cuirfidh mé deich bpunta leat nach dtéa-eann (?) tú amach gan rud éígín as an chár- (?)a rádh. Fuair sé an deoch agus d'ól sé é.
"Mo mhunas mo mhúirnín go ndeánfainn (?) seisreach Ghaedhealach duithe."
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 10:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
chuaidh sé asteach bhí cailín beag dóigheamhail istigh agus sean-dhuine 'n-a shuidhe, a chúl leis a' bhalla ag an teine agus a chos ag an doras. D'iarr sé deoch ar an chailín. Annsin dubhairt an sean-duine leis "ó thárluigh gur dh'iarr tú deoch ar an chailín cuirfidh mise cúig punta geall leat nach dtéidheann tú amach gan rud eiginteacht cearr a rádh."
Anois dá bhfuighfeadh an chailín óg sin ar uaigneas caidé dheánfadh léithí. "Ó ' mo mhunas mo mhúirnín go bpógfainn í." "Ach, a rógaire, ab bpóga m' inghean-aa: dubhairt tú sin ar a' chásán: tabhair damh na cúig punta." Thug sé do na cúig punta agus shiubhail sé leis amach. "Maise," adeir an dara fear, "tá tart orm-sa fosta agus rachaidh mé isteach." Bhí an sean-duine 'n-a shuidhe mar bhí sé roimhe. Tháinig an dara fear isteach agus dubhairt an sean-duine.
"Ó thárla gur iarr tú deoch
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 10:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear ann fada ó shoin agus is fada ó shoin é de chloinn tSuibhne. Bhí trí mhac aige agus fuair seisean bás in-a dhiaidh sin. Cha rabh aca ach giota beag talaimh agus dhíol siad é agus chan fhuair siad ar ach cúig phunta dhéag. Roinn siad an t-airgead agus bhí cúig phunta ag achan nduine aca. Bhí bunóg aráin aca agus chuir siad 'n-a bpócaí é agus shiubhail siad leo i mbéal a gcinn.
Shiubhail siad leo an lá sin go rabh an ghrian ag gol síos agus an ghealach a' teacht aníos, agus éanacha an aéir a' gol fá shuaimhneas, gur cásadh coill ortha. Chodluigh siad an oidhche sin sa' choill. D'éirigh siad ar maidin agus shiubhail siad leo go dtáinig teas a' lae. Cásadh teach ortha ' chois a' bhealaigh mhóir. Dubhairt an fear óg go rabh tart air agus go rachadh sé isteach. Nuair a
duine anaithnid
2022-09-29 09:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Saint Martin's day is on the eleventh November. It is celebrated by killing a young duck or goose or a cock. The blood is spilled on the threshold of the door. People say it is unlucky if this is not done. My Mother always does and my Grandmother before her.
duine anaithnid
2022-09-29 07:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
as bold as bonham
as dry as powder
as dry as a match
as dry as flour
as fat as a pig
as thin as a goat
as slow as a funeral
as lively as a bee
as red as blood
as black as jet
as slow as a coach
as cranky as a cat
as dark as pitch
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 00:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
A football match was played in Glenamaddy one Sunday last year and the teams that were played were Glenamaddy and Dunmore. It was a great sight to watch them playing and the game lasted an hour. There were fifteen players on each side.
The captain of the Glenamaddy team was Michael Raftery and the captain of the Dunmore team was Brendan Nestor.
The fifteen best players on each side were selected to play. The match was held in the Turlough and there
ball sinsearach (stair)
2022-09-29 00:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
was a great crowd watching the match.
The referee was Mr. Nohilly from Tuam.
Glenamaddy won the game by two points.
It was very hard to say who were the best players because they were nearly all as good as each other. My people never heard of players trying to drive a ball from one village to another long ago.
The players used be dressed in their ordinary clothes. Long ago people used not have balls like the ones they have now a days the balls they had were canvas bags filled with hay. There was no hurling in
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 23:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"Tá an caisleán réídh aois ach (?) rud amháín atá sa bhaile agam-sa agus caithfidh mé dhul na bhaile fa 'na choinne."
Dubhairt an rí nach rachfadh ach go gcuirfeadh seisean a mhac fhéin fá na choinne.
"Caidé an rud atá a dhíghbháíl (?) ort," arsa'n rí.
"Tá," arsa'n Goban, "Cam i n-éadán an Chaim agus Cóir in-éádan an Chóir."
Annsin chuir an rí a mhac fá n-a choinne. Nuair a chuaidh an mac isteach i dtoigh an Ghobáín d'innis sé do'n inghean caidé a bhí sé a' cuartughadh. Bhí bocsa mor doimhin sa chlúdach agus arsa sise leis.
"Tá sé thíos ar thón an bhocsa sin agus caithfidh tusa é a thabhairt aníos."
Dubhairt seisean go dtabharfadh agus chrom sé síos san bhocsa le é a thabhairt aníos, ach nuair a fuair sise cromtha é chaith sí isteach sa bhocsa é agus dhruid an clár air agus arsa sise, "Cam in-éadan an Chaim agus Cóir in-éadán an Chóir."
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 23:41
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ag an Gobán Saor roimhe an fhear agus dubhairt sé leis go dtabharfadh sé an oiread airgid dó agus nach mbeadh an lá árais air go bráth agus le n-a chois sin go dtabharfadh sé a inghean dó le pósadh.
Bhí an-ríméad ar an fhear nuair a chualaidh sé seo. Pósadh é fhéín agus an inghean tamall 'n-a dhiaidh seo agus thug an Goban Saor cuid mhór airgid dóbhtha. Bhí caisleán le tógáíl annsin ag an Goban Saor agus d'fhiafruigh sé d'fhearr a inghine an dtiocfadh leis é a thógáíl. Dubhairt seisean go dtiocfadh leis agus bhí an-lúthgháir air nuair a chualaidh sé seo. Fá chionn tamaill toisigh siad ar an chaisleán agus ní rabh siad i bhfad leis uilig. An lá a bhí an caisleán réídh chuaidh an rí chuca le iad a mharbhughadh ar eagla go ndeánfadhsiad an dara caisleán de'n tseórt céádna do dhuine ar bith. Ní rabh fhios ag an Gobán Saor nó ag an fhear eile caidé le deánamh, agus arsa'n Gobán Saor leis an Rí,
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 23:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
uaithe agus chuir na caoirigh leithe 'na bhaile arís. Nuair a chuaidh sí na bhaile d'innis sí mar thárla duithe ag deireadh an lae.
"An bhfuil fhios agat cé é fhéín," arsaín (?) Gobán Saor.
"Tá cinnte," arsa sise.
"Chómh Luath géar agus a éireóchas tú ar maidin amáireach deán réidh an capall agus imthigh chómh teann agus a thig leat fá choinne an fhir a cheannuigh na caoirigh uaithe (?) indé cé bith áit in-a bhfuil sé."
Ar maidn lá ar na bhárach d'imthigh an inghean ar dhruim chapaill fá choinne an fir. Bhí sí tamall maith a' cuartughadh i gcéad uair sul a bhfuair sí amach é. D'innis sise dó annsin caidé d'iarr a h-athair uirthi agus dubhairt seisean ar a bhomaite go rachfadh sé léithe agus chuaidh.
D'imthigh siad annsin a' tarraingt na bhaile ar an Ghobán Saor, agus an bheirt aca a' marcuigheacht ar an chapall. Tháínig siad fhad leis an bhaile agus bhí fáilte mhór
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 23:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
fionnadh ba agus gnídheann siad dolacha de agus cuireann siad isteach ar an chórda iad.
Bíonn cliabh deanta ag gasuraibh fa choinne breith ar eanacha. Cuireann siad an cliabh na seasamh ar bhata agus biadh astoigh faoi agus nuair a rachas an t-éan isteach tuiteann an cliabh anuas air agus tá sé gabhta.
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 23:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Lurapag
Sgiat a' Gearrfaidh
Folach Cruach
Play Duck
Gunnaí Bleascacha
Topaí
Dalog
Dolacha
Gaistí
Cliabh Éín

Nuair a bhíonn oidhche dheas ghealaige ann théigh na paistí amach ag folach thart fá na cruacha agus duine na dhiaidh ag tabhairt iarraidh greim fhághail ortha.
Cuireann duine eadach, ar a chuid súl agus téigheann sé thart fríd a' teach ag tabhairt iarraidh greim fhághail ar dhuine eiginteacht.
Bíonn rud cruinn deanta ag buachaillí agus súil ann agus nuair a cuireann an cóinín a cheann isteach ann teanann an dola ar a mhuineal agus tachtann sé é.
Gnídheann buachailli rudaí dtabhrann siad gaistí air i fa choinne breith ar eanacha. Gheobhann siad dhá chipin agus cuireann siad corda air agus gheobann
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 23:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Seo cleas eile a bíonn na buachaillí agus na cailíní ag imirt.
"Cearc Uisce; Cearc Uisce; lubarnaigh; labarnaigh abair sin naoi n-uair gan do h-anal a tharraingt.
Bíonn cuid mhór caitheamh aimsire mar sin ag buachaillí agus ag cailíní; na buachaillí a bheith ag deanamh topaí de d'athmad.
Bíonn na cailiní ag deanamh paidrín de nóininí agus rudaí eile mar sin.
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 23:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is maith le giorrsaí beaga agus le gasraí a bheith a deanamh gach seoirt cuideachta.
Bíonn na gasraí ag imirt liathróide agus ag cur gaistí le h-eanaca a ghabháíl agus ag cur trapaí le cóiníní a ghabhail. Agus is maith léobhta a bheith ag deanamh dalog. Cuireann duine ámháín giota éadaigh thart fa na chuid súl agus ritheann na giorsaighe agus na gasruidhe eile go ngabhfaidhe an té a bionn an dalóg air duine aca agus an té a ngabhtas caithfidh an duine sin an dalóg a chur air annsin. Agus mar sin de.

Seo Cleas eile
Nuair a bíonn siad uilig na suidhe thart fan teinidh. Deirfidh duine a amháín aca seo os coinne gach coise atá ina suidhe ag an teinidh.
"Lurpóg; ;áapog; biadh an lóin; lóin an Preabain; Prabad súile; súsla seag; seag na mine; Sean Chos; luath; liacach; Plaiceach; Crúp isteach an Fhiodag."
Annsin nuair a bionn sin déanta an chead duine a chaithfeadh an dá chois a crubhadh isteach. Caithfidh seisean annsin é a rádh agus mar sin de.
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 23:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
rest are week days. (weak)
Why does the hen cross the road? To get to the other side.
Why is a lame dog like a boy doing sums? Because he puts down 3 and carries one.
What guards have we at school? Blackguards
If I built a wall from here to Donegal what height would it be? The height of nonsense.
If a man had nine sons and each of them had a sister how many children has he? Ten.
What is the difference between a potato and an egg? The longer you'll boil a potato the softer it gets and the longer you boil an egg the harder it gets.
What goes before a cow? Her breath.
What goes round the wood and round the wood and never touches the wood?
The bark of a tree.
Why is a crow the bravest bird in the world? Because he never shows a white feather.
What eye never sheds a tear? The eye of a needle.
Why does a hen pick the pot? She can't lick it.
What is half the moon like? The other half.
Two fathers and two sons went into a public house for a drink. How much did the drinks cost at 9d each? Two shillings and three pence - (son- father &grandfather)
What is the difference between a schoolmaster and a postage stamp?
One licks with a stick and the other sticks with a lick.
Why is a dog like a tree? Because they both have a bark.
What is the difference between a schoolmaster and an engine driver?
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 22:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1. Céard atá istigh san lá agus amuigh san oidhche? (Laiste doruis)
2. Ceirtlín buidhe ar taobh an tighe agus ní féidir é a sníomh nó é do réidhteach. (Solas na gréine).
3. Tagann sé isteach ar dhruim na ndaoine agus téigheann sé amach chómh mín le síoda. (Móin).
4. Chaith mé suas é chómh bán le
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 22:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Leabaidh ár mbáis uainn Íosa Muire agus Seosamh. Ceithre cóirneal ar mó leabhaidh. Ceithre aingle trídh ar bfaire má fhaghann muid báis anocht i caoidhe na go maidin. Flaitheas Dé go raibh ár n-anam.
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 21:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
a láimh aici agus bhí sí ghá chur I bhfolach. Chonnaic an bacach an áit in ar chuir sí é, ach níor leig sé air é. Ní bhfuair an bacach aon shuipéar an oidhche sin, agus chuaidh muinntear a ' tíghe a chodladh agus chuaidh an bacach a chodladh leis, sa chistin. I gcionn tamaill thosnuigh an bacach ag réabadh sa chistin i gcóir an mhaothail. Fuair sé é agus bhain sé an t-ocras de féin go maith leis. D'airigh fear a ' tíghe an réabadh sa chistin. Thosnuigh sé ag éisteacht ar feadh tamaill . Samhluig sé ar dtúis gurbh amhlaidh a bhí an chat ag faireadh ar luich. Níorbh fhada gur airigh an bhean an fothram chómh maith agus chuir sí ceist ar a fear féachaint cad a bhí ag tuitim amach síos sa chistin. Bhí fhios ag
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 21:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bhean ghá rádh go raibh ana chathúghadh uirthi I dtaobh gan é leigint istigh an oidhche sin mar ná raibh an slíghe sa tigh do. Níor leig an bacach pioc air agus d'imthigh sé leis fé dhéin tighe éigin eile. Nuair a bhí sé ag dul amach trí phóirsín a bhí taobh amuigh de'n chlós, bhí an feirmeoir in a choinnibh isteach agus d'fhiafruig sé dhe cad 'na thaobh go raibh sé ag imtheacht arís gan aon lóisdín. Dubhairt an bacach ná leigfeadh an bhean isteach é mar ná raibh aon slíghe ann. "Tá an slíghe céadhna ann a bhí ann igcómhnuidhe" ars an feirmeoir, "téanam ort isteach agus geóbhad sa duit". D'imthigh an bacach isteach leis agus nuair a bhíodar ag déanamh ar an ndorus do chonnacadar an bhean istigh agus oidhean maothail in
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 20:38
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
uasail is fear maith tú acht caithfidh tú imtheacht anois agus an capall atá ag an mnaoi seo a ghoid.
Chuaidh Tomáisín isteach ins an gcró agus fuair sé an capall agus d'imthigh leis aríst, Acht nuair a bhí sé comh fada leis an abhainn chonnaic sé an bhean ag teacht agus slaitín draoidheachta in-a láimh aici, "tiocfaidh tú aríst le congnamh Críost," "tá go maith", adeir Tomáisín. Tháinig sé arís agus ghoid sé an máilín óir, agus nuair a d'innis Tomáisín faoi'n mála óir dubhairt an duine uasail é a choinnghealt dhó féin. Annsin phós Tomáisín ingean Ríogh an bhaile sin, phós na dearbhráthaireacha an dá ingean eile agus bhí siad saidhbhir go deo.
ball sinsearach (stair)
2022-09-28 20:37