Innéacs de sheanscéalta idirnáisiúnta

Tá an t-innéacs inchuardaithe scéalta seo bunaithe go príomha ar an gcatalóg scéalta idirnáisiúnta, The Types of the Folktale (1961), le Anti Aarne agus Stith Thompson. Le cois a bhfuil sa saothar sin, tá cuid mhaith cineálacha scéalta agus achoimrí scéalta curtha leis, a tógadh as The Types of the Irish Folktale (1967) le Seán Ó Súilleabháin agus Reidar Th. Christiansen, arb é atá ann, catalóg comhionann de sheanscéalta náisiúnta a chloíonn go dlúth le córas uimhrithe na máthairchatalóige.

San áireamh i gcatalóg Uí Shúilleabháin agus Christiansen tá roinnt cineálacha scéalta a bhaineann go sainiúil le hÉirinn amháin, agus sa chás go bhfuil difríochtaí suntasacha idir na hanalóga Éireannacha agus na seanscéalta idirnáisiúnta, déanann na húdair achoimre ar na malairtí sin. Is do na leaganacha malartacha Éireannacha a thugtar tús áite san innéacs seo.

D’ainneoin gur thug Hans-Jörg Uther catalóg Aarne-Thompson cothrom le haimsir ina leabhar The Types of International Folktales (2004), chun críche an innéacs seo cinneadh nach dtagrófaí ach do shaothair Aarne-Thompson agus Uí Shúilleabháin-Christiansen, ó tharla gurbh iad sin an t-aon dá chatalóg a bhí ar fáil d’fhoireann Choimisiún Béaloideasa Éireann nuair a rinne siad na scéalta a innéacsú sna 1950idí and 1960idí. Is iad na seanscéalta atá i mBailiúchán na Scol amháin atá á gcur ar fáil san innéacs seo go fóill beag.

Is mian linn buíochas ó chroí a ghabháil leis an Ollamh Hasan El-Shamy, údar Types of the Folktale in the Arab World (2004), as cóip dhigiteach de chatalóg Aarne-Thompson a chur ar fáil go fial dúinn le go bhféadfaí an t-innéacs seo a chruthú.

Úsáid CTRL-F nó Command-F chun eochairfhocail a aimsiú ar an innéacs thíos. Tá ceannteidil na dtíopaí i mBéarla amháin. Cliceáil ar cheannteideal tíopa chun liosta scéalta a fháil.