Tionscadal Dúchas.ie

Is é sprioc an tionscadail ná digitiú1 Chnuasach Bhéaloideas Éireann (CBÉ) a thionscnamh chun go mbeidh:

(i) rochtain ag an bpobal ar ábhar ón gCnuasach ar shuíomh Gréasáin poiblí agus

(ii) córas bainistithe sonraí ar fáil do CBÉ, a bhféadfar ábhar eile a chuimsiú ann de réir a chéile.

Páirtnéirí an tionscadail

  1. Cnuasach Bhéaloideas Éireann, UCD agus Fondúireacht Bhéaloideas Éireann
  2. Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
  3. An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Bróisiúr eolais


1 Is éard atá i gceist le digitiú anseo ná cóip dhigiteach (scanta nó ataifeadta) a dhéanamh de na hacmhainní seo a leanas: páipéir (leathanaigh agus cártaí innéacs), grianghraif, comhaid fuaime, comhaid físe. Ag an bpointe seo, ní áirítear athscríobh ábhair lámhscríofa ná aithint optúil carachtar (OCR).
UCD Cnuasach Bhéaloideas Éireann DCU An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta An Crannchur Náisiúnta

dúchas.ie