Tionscadal Digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann UCD

Tá 250,459 scéal as Bailiúchán na Scol (1937-38) agus 9,771 grianghraf as an mBailiúchán Grianghraf ar fáil anseo

Tuilleadh eolais

An Bailiúchán Grianghraf

Rogha na Seachtaine

Bailiúchán na Scol

Rogha na Seachtaine

Fógraí

Comhaltacht Taighde PhD maidir le lámhscríbhinní de chuid Sheáin Mhic Mhathúna (1876-1949) á tairiscint ag Fiontar & Scoil na Gaeilge. Tuilleadh eolais »
Spriocdháta: an 23 Márta 2018
Cartlann fógraí

Oscail an chartlann

Áiteanna

Aimsigh scéalta nó grianghraif a bailíodh in áit áirithe, nó a bhaineann le ceantar áirithe, ar ár léarscáil.

Oscail

Daoine

Lorg scéalta nó grianghraif a bhaineann le daoine faoi leith, idir fhaisnéiseoirí, bhailitheoirí agus ghrianghrafadóirí.

Oscail

Topaicí

Cuardaigh na hábhair chartlainne de réir a dtopaice ginearálta.

Oscail

Bailiúcháin

Bailiúchán na Scol

Bailiúchán béaloidis a chnuasaigh páistí scoile in Éirinn le linn na 1930idí.

Féach

An Bailiúchán Grianghraf

Léiríonn na grianghraif sa bhailiúchán seo mórán gnéithe de shaol agus de chultúr na hÉireann le breis agus céad bliain anuas.

Féach

Meitheal Dúchas.ie

Faigh léargas níos doimhne ar bhéaloideas na hÉireann trí thras-scríobh a dhéanamh ar scéalta i mBailiúchán na Scol.

Glac Páirt

Acmhainní

Acmhainní Eolais

Cuir eolas ar fhoilseacháin agus ar ábhair thagartha eile a bhaineann leis na bailiúcháin ar an suíomh seo.

Oscail

Innéacs Sloinnte Éireannacha

Cnuasach sloinnte é seo a d’fhás as obair Choimisiún Béaloideasa Éireann. Aimsigh leaganacha éagsúla de shloinnte Éireannacha.

Oscail

Rogha an Eagarthóra

Féach míreanna faoi leith ó na bailiúcháin ar an suíomh atá roghnaithe ag eagarthóirí dúchas.ie.

Oscail