Innéacs Sloinnte Éireannacha

Cnuasach sloinnte é seo a d’fhás as obair Choimisiún Béaloideasa Éireann. Breis eolais

Liosta aibítreach sloinnte

 1. a
 2. á
 3. b
 4. c
 5. d
 6. e
 7. é
 8. f
 9. g
 10. h
 11. i
 12. í
 13. j
 14. k
 15. l
 16. m
 17. n
 18. o
 19. ó
 20. p
 21. q
 22. r
 23. s
 24. t
 25. u
 26. ú
 27. v
 28. w
 29. y

Torthaí

 1. Ó Dabháin Devane · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane
 2. McDade Ó Dáibhidh · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
 3. Ó Daeid Mac Cathbhaid · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · McDaid · Mac Dáid · Davis · Davitt · Ó Déid · MacDevitt · McKevitt
 4. Ó Daghnáin Dinan · Dionún
 5. Mac Daibheid McDaeid · Mac Dáibhid · Davitt · Devitt · McKevitt
 6. Mac Daibhíd Ó Daeid · Mac Dáid · Davitt · Ó Déid · Devitt · McKevitt
 7. Mac Dáibhid Mac Cathbhaid · McDaeid · Mac Daibheid · McDaid · Davis · Davitt · Mac Déid · Devitt · McKevitt
 8. Ó Daibhidh Ó Daibhín · Davey · Davin · Davy · Devine · Ó Duibhín
 9. Ó Dáibhidh McDade · Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis · McKevitt
 10. Ó Daibhín Ó Daibhidh · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
 11. Ó Dáibhis Ó Dáibhidh · Davis · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis
 12. McDaid Mac Cathbhaid · McDaeid · Mac Dáibhid · Davis · Davitt · Mac Déid · Devitt · McKevitt
 13. Mac Dáid Ó Daeid · Mac Daibhíd · Davitt · Ó Déid · Devitt · McKevitt
 14. Daiken Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane
 15. Ó Daimhín McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Davin · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Devanney · Devin · Devine · McDevitt · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · McKevitt
 16. Ó Dála Daly · Ó Daola · Deeley · Ó Duibhghealla
 17. Ó Dálaigh O'Daly · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · O'Donnell
 18. O'Daly Ó Dála · Ó Dálaigh · O'Daly · Ó Daola · Deeley · Ó Domhnaill · Ó Duibhghealla
 19. Dane Daiken · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Ó Duibhne
 20. Daniel Ó Dálaigh · Daniels · Ó Domhnaill · O'Donnell
 21. Daniels Ó Dálaigh · Daniel · Ó Domhnaill · O'Donnell
 22. Ó Daochain Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Ó Dubhchain · Mac Riocaird
 23. Ó Daoda McDade · Ó Dáibhidh · Davis · Davitt · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid · Ó Déide · Devitt
 24. Ó Daola Ó Dála · Daly · Deeley · Deely · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghealla · Ó Duibhghiolla
 25. Darcy D'Arcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaidhe · Ó Dorchaigh
 26. Ó Dargáin Dargan · Ó Deargáin · Ó Dorcháin · Dorgan
 27. Dargan Ó Dargáin · Ó Deargáin · Ó Dorcháin · Dorgan
 28. Darmody Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 29. Dasey Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 30. Davey Ó Daibhidh · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Davin · Davis · Davitt · Davy · Devine · Devitt · Ó Duibhín
 31. Davin Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davy · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
 32. Davis Mac Cathbhaid · McDade · McDaeid · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Dáibhís · McDaid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis · McKevitt
 33. Davitt Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
 34. Davoren Ó Dabhoireann · Ó Dabhráin · Davern
 35. Davy McDade · Ó Daibhidh · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Dáibhís · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davis · Davitt · Dawson · Ó Déid · Devine · McDevitt · Ó Duibhín · McKevitt
 36. Daw Day · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Díghe · Goodwin
 37. Dawson McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daimhín · Davis · Davitt · Davy · McDevitt · McKevitt
 38. Day Daw · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Díghe · Goodwin
 39. O'Dea Daw · Day · Ó Deágha · Ó Deághdha · Dee · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
 40. Mac Giolla Deacair Hardiman · Hardy · Ó Hargadáin · Hargadon · Harmon
 41. Deacon Daiken · Dane · Ó Deagánaigh · Dean · Deane
 42. Deacy Dasey · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 43. Ó Déadaigh Ó Daoda · Deady · Ó Déid · Ó Déide
 44. Deady McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daoda · Davis · Davitt · Ó Déadaigh · Ó Déid · Ó Déide · Devitt
 45. Ó Deagánaigh Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Ó Duibhne
 46. Ó Deágha Daw · Day · O'Dea · Ó Deághdha · Dee · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
 47. Ó Deághdha O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Dighe
 48. Dean Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Deane · Ó Duibhne
 49. Deane Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
 50. Ó Dearáin Ó Dioráin · Ó Direáin · Dirrane
 51. Ó Deargáin Ó Dargáin · Dargan · Ó Dorcháin · Dorgan
 52. Ó Dearmada Darmody · Dermody · McDermott · Ó Diarmada
 53. Dease Dasey · Deacy · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 54. Deasy Dasey · Deacy · Dease · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 55. Devereaux Deaueroux Devereux
 56. Dee Daw · Day · O'Dea · Ó Deágha · Ó Deághdha · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
 57. Deegan Deigan · Deignan · Diggins · Dignan · Ó Díochon · Duggan · Ó Duibhgeannaigh · Ó Duibhginn · Ó Duigeannaigh · Duignan
 58. Deehan Ó Díochon · Ó Diothchain · Dixon
 59. Deeley Ó Dála · Daly · Ó Daola · Deely · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghealla · Ó Duibhghiolla
 60. Deely Ó Daola · Deeley · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
 61. Deeney Deane · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
 62. Deeny Deane · Deeney · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
 63. Deere Dever · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
 64. Deery Ó Doighre
 65. Ó Déid Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daoda · Davis · Davitt · Davy · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid · Ó Déide · MacDevitt · McKevitt
 66. Ó Déide Ó Daoda · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid
 67. Deigan Deegan · Diggins · Ó Díochon · Ó Duibhgeannaigh · Ó Duibhginn
 68. Ó Deirg Derrig
 69. Mac a Déise Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Déiseach · Ó Déisigh
 70. Déiseach Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Ó Déisigh
 71. Ó Déisigh Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 72. Delaney Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine
 73. Delap Ó Lapáin · Lappin · Ó Lupáin
 74. Delargy Ó Duibhlearga · Ó Duilearga · Largey
 75. Deloughrey Ó Dubhluachra · Dulohery · Loughrey · Ó Luachra · Ó Luaire · Rush
 76. Denis Mac Dhonncha · Ó Donnghusa
 77. Denison McConaghy · Mac Dhonnchadha · MacDonagh · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Duncan · Dunphy
 78. Dennehy Deane · Deeney · Deeny · Denny · Ó Duibhne · Ó Duineacha · Ó Duinneacha
 79. Denny Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
 80. Ó Deoraidhin Ó Deoráin · Doran · Dorrian · Drian
 81. Ó Deoráin Ó Deoraidhin · Doran · Dorrian · Drian
 82. McDermod Darmody · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 83. Dermody Darmody · Ó Dearmada · McDermod · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 84. McDermott Darmody · Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 85. Derrig Ó Deirg
 86. Devane Ó Dabháin · Devaney · Devanney · Devenney · Devine · Divenney · Divine · Diviney · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Ó Duibheannaigh · Dwane · Kidney
 87. Devaney Devane · O'Devanney · Devenney · O'Devenny · Devine · Divenney · Divine · Diviney · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Ó Duibheannaigh · Dwane · Kidney
 88. O'Devanney Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devane · Devaney · Devenney · O'Devenny · Devine · Divenney · Divine · Diviney · Ó Duibheannaigh · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · Ó Duibhne
 89. Dever Deere · Devery · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
 90. Devereux Devereaux Deaueroux
 91. Devery Dever · Ó Duibhir
 92. Devilly Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
 93. Devin Ó Daimhín · Devine · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhín
 94. Devine Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devane · Devaney · O'Devanney · Devenney · O'Devenny · Devin · Diffin · Divine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Duffin · Ó Duibheannaigh · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · Dwane · Kidney
 95. McDevitt Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
 96. Devlin Ó Doibhilin · Ó Duibhleanna
 97. Devoy Ó Dubhuidhe
 98. Mac Dháibhidh Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Davis · Mac Dháibhis
 99. Mac Dháibhis Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Davis · Mac Dháibhidh
 100. Mac Giolla Dhé Cill-Dia · Gay · Gildea · Kilday · Kildea
 101. Mac Giolla Dhiarmada Darmody · McDermod · Dermody · McDermott · Ó Diarmada
 102. Mac Dhonncha Denis · Ó Donnghusa
 103. Mac Dhonnchadha Mac Conacha · MacConachy · McConaghey · McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Mac Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Duncan · McDunphy
 104. Mac Dhonnchaidh Mac Conacha · MacConachy · McConaghey · MacConnaghy · Mac Dhonnchadha · McDonagh · Mac Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · McDunphy
 105. Mac Dhorchaidh McCourt · Mac Cuarta · McGourty
 106. Mac Dhuarcáin Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
 107. Mac Dhubhghail Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Mac Dhubhghaill
 108. Mac Dhubhghaill Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · MacCool · Coyle · Ó Cumhail · Ó Cumhaill · Mac Dhubhghail · McDougald · MacDougall · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
 109. Mac Giolla Dhuibh Black · Ó Cobhthaigh · Coffey · Cuffe · Ó Doirnín · Ó Dubhthaigh · Duff · Duffy · McElduff · Gilduff · Kilduff
 110. Mac Dhuibhir Deere · Ó Duibhir · O'Dwyer · Mac Guidhir · McGuire · Maguidhir · Maguire · Mac Uidhir
 111. Mac Giolla Dhuinn McElgunn · Mac Giolla Ghunna · Gilgunn · Gunn
 112. Mac Dhuinnshlé McAleavy · Mac Dhuinnshléibhe · Ó Duinnléi · Ó Duinnshlé · Ó Duinnshléibhe · Dunleavey · Ó Dunshléibhe · Leavey
 113. Mac Dhúirnín Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
 114. Cill-Dia Mac Giolla Dhé · Gildea
 115. Ó Diarmada Darmody · Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 116. Dickey Dickson · Dixon · Richardson · Richie · Mac Riocaird
 117. Dickie Dickson · Dixon · Richardson · Richie · Mac Riocaird
 118. Dickson Ó Daochain · Dickey · Dickie · Ó Díocháin · Ó Diothcháin · Dixon · Ó Dubhchain · Richardson · Richie · Mac Riocaird
 119. Diffin Devine · Duffin · Ó Duibhfhinn
 120. Diffley Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
 121. Diggin Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 122. Ó Dighe O'Dea · Ó Deágha · Ó Deághdha · Dee
 123. Ó Díghe Daw · Day · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Goodwin
 124. Dillane Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 125. Dillon Dillane · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 126. Dinan Ó Daghnáin · Dionún
 127. Ó Díocháin Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Mac Riocaird
 128. Ó Díochon Deegan · Deehan · Deigan · Ó Diothchain · Dixon
 129. Ó Diolain Dillane · Dillon · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 130. Ó Dioláin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 131. Ó Diolúin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Diolún · Ó Duilleáin · Gillan · Ó Gilliúin · Ó Giolláin
 132. Diolún Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 133. Dionún Ó Daghnáin · Dinan
 134. Ó Dioráin Ó Dearáin · Ó Direáin · Dirrane
 135. Ó Diothchain Deehan · Ó Díochon · Dixon
 136. Ó Diothcháin Ó Daochain · Dickson · Ó Díocháin · Dixon · Ó Dubhchain · Mac Riocaird
 137. Ó Direáin Ó Dearáin · Ó Dioráin · Dirrane
 138. Dirrane Ó Dearáin · Ó Dioráin · Ó Direáin
 139. Ó Díscín Ó Díscín · Diskin · Ó Dríscín
 140. Diskin Ó Díscín · Ó Dríscín
 141. Diver Deere · Dever · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
 142. Divine Ó Daimhín · Devane · Devaney · Devanney · Devenney · Devin · Devine · Divenney · Diviney · Ó Dubháin · Ó Duibheannaigh · Ó Duibhín
 143. Dixon Ó Daochain · Deegadan · Deehan · Dickey · Dickie · Dickson · Ó Díocháin · Ó Díochon · Ó Diothchain · Ó Diothcháin · Ó Dubhchain · Ó Duibhgeadáin · Richardson · Richie · Mac Riocaird
 144. Ó Dochartaigh Dogherty · O'Doherty · Doorty · Ó Dubhartaigh
 145. Ó Doghair Ó Doghair · Dore · Dower
 146. Dogherty Ó Dochartaigh · O'Doherty · Doorty · Ó Dubhartaigh
 147. O'Doherty Ó Dochartaigh · Dogherty · O'Doherty · Doorty · Ó Dubhartaigh
 148. Ó Doibhilin Devlin · Ó Duibhleanna
 149. Ó Doighre Deery
 150. Ó Doirnín Ó Cobhthaigh · Coffey · Cuffe · Mac Dhuibh · Mac Dhúirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
 151. Ó Dóláin Delaney · Ó Dolainn · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn
 152. Ó Dolainn Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin
 153. Dolan Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 154. Mac Giolla Domhnaigh Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
 155. Ó Domhnaill Ó Dálaigh · O'Daly · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
 156. McDonagh McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
 157. McDonald Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
 158. Donaldson Ó Domhnaill · MacDonald · O'Donnell
 159. Ó Donaoile Ó Donghaile · Donnelly · Ó Donnghaile
 160. Ó Donchadha MacDonagh · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Dunphy
 161. Ó Donchú MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · Donohue · Dunphy
 162. Ó Donghaile Ó Donaoile · Donnelly · Ó Donnghaile
 163. Ó Donnabháin O'Donovan
 164. Ó Donnacha MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · Donohue · Dunphy
 165. Ó Donnáin Donnan · Ó Dúnáin
 166. Donnan Ó Donnáin · Ó Dúnáin
 167. Ó Donncha MacConnaghy · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · McDunphy
 168. Ó Donnchadha McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchaidh · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
 169. Ó Donnchaidh Ó Donnchadha · Dunphy
 170. Ó Donnchú MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Donohue · Dunphy
 171. O'Donnell Ó Dálaigh · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
 172. Donnelly Ó Donaoile · Ó Donghaile · Ó Donnghaile
 173. Ó Donnghaile Ó Donaoile · Ó Donghaile · Donnelly
 174. Ó Donnghusa Denis · Mac Dhonncha
 175. O'Donoghue McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
 176. O'Donohoe MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue
 177. Donohue MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Dunphy
 178. O'Donovan Ó Donnabháin · O'Donovan
 179. Doody O'Dowd · Ó Dubhda · Ó Dúda
 180. Dooey Black · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig
 181. Doogan Diggin · Ó Dubhagáin · Ó Dubhchain · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 182. Doohan Ó Dubhchain
 183. Doolan Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Dolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 184. Dooley Ó Dubhthaigh recte Dooly · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
 185. Ó Dubhthaigh recte Dooly Dooley · Dowley · Ó Dubhlaoich
 186. Doorty Ó Dochartaigh · Dogherty · O'Doherty · Ó Dubhartaigh
 187. Ó Doraí Ó Dúraí
 188. Doran Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Dorrian · Drian
 189. Ó Dorchaidh D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidhe · Ó Dorchaigh
 190. Ó Dorchaidhe D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaigh
 191. Ó Dorchaigh D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaidhe
 192. Ó Dorcháin Ó Dargáin · Dargan · Ó Deargáin · Dorgan
 193. Ó Dordáin Dordan · Mac Dubhradáin
 194. Dordan Ó Dordáin · Mac Dubhradáin
 195. Dore Ó Doghair · Dower
 196. Dorgan Ó Dargáin · Dargan · Ó Deargáin · Ó Dorcháin
 197. Dornan Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
 198. Dorrian Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Doran · Drian
 199. Doudigan O'Dowd · Ó Dubhda · Ó Dúda
 200. McDougald Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
 201. MacDougall Cole · Mac Comhghaill · MacCool · Coyle · Mac Dhubhghaill · MacDowell
 202. O'Dowd Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubha · Ó Dubhda · Ó Dúda
 203. McDowell Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · MacCool · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · MacDougall · Doyle · Ó Dubhghaill
 204. Dower Ó Doghair · Dore
 205. Dowey Black · Dooey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig
 206. Dowley Dooley · Ó Dubhthaigh recte Dooly · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
 207. Dowling Delaney · Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 208. Downes Devane · Devaney · Devine · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane · Kidney
 209. Downey Mac Giolla Domhnaigh · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Maloney · Ó Maoldhomhnaigh · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
 210. Downing Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · McIldownie
 211. Doyle Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · McDowell · Ó Dubhghaill
 212. Drian Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Doran · Dorrian
 213. Ó Drisceoil O'Driscoll
 214. Ó Dríscín Ó Díscín · Diskin
 215. O'Driscoll Ó Drisceoil · O'Driscoll
 216. Ó Drócháin Drohan · Ó Druacháin
 217. Drohan Ó Drócháin · Ó Druacháin
 218. Ó Droma Ó Droma · Drum · Drumm · Drummond · Drummy
 219. Ó Dróna Ó Drónaidhe · Droney
 220. Ó Drónaidhe Ó Dróna · Droney
 221. Droney Ó Dróna · Ó Drónaidhe
 222. Ó Druacháin Ó Drócháin · Drohan
 223. Drum Ó Droma · Drumm · Drummond · Drummy
 224. Drumm Ó Droma · Drum
 225. Drummond Ó Droma · Drum · Drummy
 226. Drummy Ó Droma · Drum · Drummond
 227. Duane Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane · Kidney
 228. Ó Duarcáin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
 229. Ó Dubha O'Dowd · Ó Dubhda
 230. Ó Dubhabhoireann Ó Dabhoireann · Ó Dabhráin · Davern
 231. Ó Dubhagáin Diggin · Doogan · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 232. Ó Dubhaigh Black · Dooey · Dowey · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy
 233. Ó Dubháin Ó Dabháin · Ó Daimhín · Devane · Devaney · Devin · Devine · Divine · Downes · Duane · Ó Dubhdháin · Ó Duibhín · Dwane · Kidney
 234. Ó Dubhartaigh Ó Dochartaigh · Dogherty · O'Doherty · Doorty
 235. Ó Dubhchain Ó Daochain · Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Doogan · Doohan · Ó Dubhgáin · Duggan · Mac Riocaird
 236. Ó Dubhda Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubha · Ó Dúda
 237. Ó Dubhdháin Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Dwane · Kidney
 238. Ó Dubhgáin Diggin · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhchain · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 239. Ó Dubhghaill Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
 240. Ó Dubhlaigh Dooley · Dowley · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
 241. Ó Dubhláin Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 242. Ó Dubhlainn Delaney · Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 243. Ó Dubhlaoich Dooley · Ó Dubhthaigh recte Dooly · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dúlaigh
 244. Ó Dubhluachra Deloughrey · Deloughry · Dulohery · Loughrey · Ó Luachra · Ó Luaire · Rush
 245. Mac Dubhradáin Ó Dordáin · Dordan
 246. Ó Dubhshláine Delaney · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn
 247. Ó Dubhthaigh Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy · Ó Duibhthe · Ó Duithche
 248. Ó Dubhuidhe Devoy
 249. Ó Dúda Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubhda
 250. Duff Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · O'Duffy · Duhig · McElduff · Gilduff · Kilduff
 251. Duffin Devine · Diffin · Ó Duibhfhinn
 252. O'Duffy Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy · Gilduff · Kilduff
 253. Ó Dúgáin Diggin · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 254. Duggan Deegan · Deignan · Diggin · Diggins · Dignan · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhchain · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Ó Duibhgeannaigh · Ó Duibhginn · Ó Duigeannaigh · Duignan
 255. Duhig Black · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhy
 256. Duhy Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · O'Duffy · Duhig
 257. Ó Duibhealla Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhghiolla
 258. Ó Duibhfhinn Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devanney · Devine · Diffin · Duffin · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
 259. Ó Duibhghealla Ó Dála · Daly · Ó Daola · Deeley
 260. Ó Duibhghiolla Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla
 261. Ó Duibhginn Deegan · Deigan · Deignan · Diggin · Diggins · Dignan · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhgeannaigh · Ó Duigeannaigh · Duignan
 262. Ó Duibhín Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devanney · Devin · Devine · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhínn
 263. Ó Duibhínn Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín
 264. Ó Duibhir Deere · Dever · Devery · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · McDyer · Mac Guidhir · McGuire · Maguidhir · Maguire · Mac Uidhir
 265. Ó Duibhleanna Devlin · Ó Doibhilin
 266. Ó Duibhlearga Delargy · Ó Duilearga · Largey
 267. Ó Duibhne Dane · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Devanney · Devenney · Diviney · Ó Duibheannaigh · Ó Duinneacha
 268. Ó Duibhthe Ó Dubhthaigh · Ó Duithche
 269. Ó Duilearga Delargy · Ó Duibhlearga · Largey
 270. Ó Duilleáin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Gilliúin
 271. Ó Duineacha Dennehy · Ó Duinneacha
 272. Ó Duinn Dunne
 273. Ó Duinneacha Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duineacha
 274. Ó Duinnléi Mac Dhuinnshlé · Ó Duinnshlé · Ó Duinnshléibhe · Dunleavey · Ó Dunshléibhe · Leavey
 275. Ó Duinnshlé McAleavy · Mac Dhuinnshlé · Mac Dhuinnshléibhe · Ó Duinnléi · Ó Duinnshléibhe · Dunleavey · Dunleavy · Ó Dunshléibhe · Leavey
 276. Ó Duinnshléibhe Mac Dhuinnshlé · Ó Duinnléi · Ó Duinnshlé · Dunleavey · Ó Dunshléibhe · Leavey
 277. Ó Duirnín Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Durnan · Durnin · Durning
 278. Ó Duithche Ó Dubhthaigh · Ó Duibhthe
 279. Ó Dúlaigh Dooley · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich
 280. Dulohery Deloughrey · Deloughry · Ó Dubhluachra · Loughrey · Ó Luachra · Ó Luaire · Rush
 281. Ó Dúnadhaighe Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · McIldownie
 282. Ó Dúnaí Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
 283. Ó Dúnaighe Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · McIldownie
 284. Ó Dúnáin Ó Donnáin · Donnan
 285. Ó Duncáin Duncan
 286. Duncan McConaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · MacDonagh · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Ó Duncáin · Dunphy
 287. Ó Dúnlaing Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnláing
 288. Ó Dúnláing Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnlaing
 289. Dunleavey McAleavy · Mac Dhuinnshlé · Mac Dhuinnshléibhe · Ó Duinnléi · Ó Duinnshlé · Ó Duinnshléibhe · Ó Dunshléibhe · Leavey
 290. Dunleavy MacAleavy · Mac Dhuinnshléibhe · Ó Duinnshlé
 291. Dunne Ó Duinn
 292. Dunny Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Ó Dúnaí · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
 293. McDunphy McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchaidh · Ó Donnchú · O'Donoghue · Donohue · Duncan · McDunphy
 294. Ó Dunshléibhe Mac Dhuinnshlé · Ó Duinnléi · Ó Duinnshlé · Ó Duinnshléibhe · Dunleavey · Leavey
 295. Ó Dúraí Ó Doraí
 296. Ó Dúrcáin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
 297. Ó Dúrcháin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Durkan · Durkin
 298. Durkan Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkin
 299. Durkin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan
 300. Durnan Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnin · Durning
 301. Durnin Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durning
 302. Durning Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin
 303. Dwane Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Kidney
 304. O'Dwyer Deere · Dever · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · McDyer · Maguire · Mac Uidhir
 305. McDyer Deere · Dever · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir

Tá sonraí an innéacs á gur ar fáil anseo faoi cheadúnas oscailte ag Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU agus Cnuasach Bhéaloideas Éireann, UCD. Tabhair ar aird áfach nach innéacs údarásach sloinnte é agus nach ndearnadh eagarthóireacht air. Cuirtear fáilte roimh aiseolas chuig eolas@duchas.ie.

Sonraí ríomhaireachta

Ar fáil faoin gceadúnas Open Database License (ODbL) v1.0

surnames.xml (comhad XML)