Innéacs Sloinnte Éireannacha

Cnuasach sloinnte é seo a d’fhás as obair Choimisiún Béaloideasa Éireann. Breis eolais

Liosta aibítreach sloinnte

 1. a
 2. á
 3. b
 4. c
 5. d
 6. e
 7. é
 8. f
 9. g
 10. h
 11. i
 12. í
 13. j
 14. k
 15. l
 16. m
 17. n
 18. o
 19. ó
 20. p
 21. q
 22. r
 23. s
 24. t
 25. u
 26. ú
 27. v
 28. w
 29. y

Torthaí

 1. Ó Báidh Bates · de Báth
 2. de Bailís de Bhailis · de Bhailís · Breathnach · Wallace · Walsh · Walshe
 3. Ó Báin Ó Banáin · Ó Bannáin · Bannon · Mac Giolla Bháin · Ó Ciollabháin · McElwaine · Kilbane · White · Whyte
 4. Bale Beal · Beale · de Bhial · Veale
 5. Ó Banáin Ó Báin · Ó Bannáin · Bannon · Ó Bionáin
 6. Banks Ó Bruacháin
 7. Bann Fitzpatrick · Mac Giolla Phádraig · Mac Séartha
 8. Ó Bannáin Ó Báin · Ó Banáin · Bannon · Mac Giolla Bháin · Kilbane · White · Whyte
 9. Bannon Ó Báin · Ó Banáin · Ó Bannáin · Mac Giolla Bháin · Ó Bionáin · Kilbane · White · Whyte
 10. Ó Baoighill Ó Baoill · Boles · Bowles · O'Boyle
 11. Ó Baoill Ó Baoighill · Boles · Bowles · O'Boyle
 12. Barnes Ó Bearáin · Ó Beirn · Ó Bioráin · Ó Biorainn · Ó Broin · Burns · O'Byrne
 13. Barneville Ó Beannuille · Mac Uí Bheannuille
 14. de Barra Barry
 15. Barron Barún · Ó Bearáin · Ó Bioráin · Ó Biorainn
 16. Barry de Barra
 17. Bartley Ó Beartlaigh · McFarland · Ó Partlainn · McPartland · McPartlin · McPartlon · Mac Phartholáin · Mac Phártholáin · Mac Phártoláin
 18. Barún Barron · Ó Bearáin · Ó Bioráin · Ó Biorainn
 19. Bates Ó Báidh · de Báth
 20. de Báth Ó Báidh · Bates
 21. Ó Beacháin Behan · Ó Bheacháin · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
 22. Ó Beagáin Beggan · Little
 23. Ó Béagáin Ó Caoilte · Ó Coillte · Mac Uí Smál · Small
 24. Ó Beaglaoich Begley
 25. Beakey Ó Béice
 26. Beal Bale · Beale · de Bhial · Veale
 27. de Béalatún Belton · Weldon
 28. Beale Bale · Beal · de Bhial · Veale
 29. Ó Bearáin Barnes · Barron · Barún · Ó Bioráin · Ó Biorainn
 30. Ó Bearnáin Bernard
 31. Ó Béarra Béireach · Berry
 32. Ó Beartlaigh Bartley · McFarland · McPartland · McPartlin · McPartlon · Mac Phartholáin · Mac Phártholáin · Mac Phártoláin
 33. Beasty Ó Biasta · Biesty
 34. Béataigh Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
 35. Beattie Béataigh · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
 36. Beatty Béataigh · Beattie · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
 37. Beggan Ó Beagáin · Little
 38. Beggs Ó Beigg
 39. Begley Ó Beaglaoich
 40. Behan Ó Beacháin · Ó Bheacháin · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
 41. Ó Béice Beakey
 42. Ó Beigg Beggs
 43. Béireach Ó Béarra · Berry
 44. Ó Beirgin Bergin · Ó Haimhirgín
 45. O'Beirn Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
 46. O'Beirne Ó Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Broin · Burns · O'Byrne
 47. Bell Mac Giolla an Chloig
 48. Belton de Béalatún · Weldon
 49. Ó Beoláin Boland
 50. Bergin Ó Beirgin · Ó Haimhirgín
 51. Bernard Ó Bearnáin
 52. Berry Ó Béarra · Béireach
 53. de Bhailís de Bailís · de Bhailis · de Bhailís · Breathnach · Wallace · Walsh · Walshe
 54. Mac Giolla Bháin Ó Báin · Ó Bannáin · Bannon · Ó Ciollabháin · McElwaine · de Faoite · Ó Gealagáin · Gilbane · Kilbane · White · Whitty · Whyte
 55. Mac Giolla Bhaird Mac Giolla Bhaird · Ward
 56. Mac Bhaitéir Watts
 57. de Bhál Wall · Walls
 58. Ó Bheacháin Ó Beacháin · Behan · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
 59. Mac Uí Bheannuille Barneville
 60. Mac an Bheatha McAveigh · Mac an Bheithigh · Mac Giolla Bhuí · McElwee · McEvoy · McVeagh · McVeigh
 61. Mac an Bheithigh McAveigh · Mac an Bheatha · Mac Giolla Bhuí · McElwee · McEvoy · McVeagh · McVeigh
 62. Mac an Bhiadhtaigh McVitty
 63. de Bhial Bale · Beal · Beale · Veale
 64. Mac an Bhiocáire McVicker
 65. Mac Bhloscaigh McCloskey · McCluskey
 66. de Bhosc Fox · Ó Seanacháin · Shanahan · Ó Sionacháin · Ó Sionnaigh
 67. Mac an Bhreitheamhain Mac an Bhreithimh · Breheny · Judge
 68. Mac an Bhreithimh Mac an Bhreitheamhain · Breheny · Judge
 69. Mac Bhriain Ó Braoin · Breen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
 70. Mac Giolla Bhríde McBride · Bridson · Gilbride · Kilbride
 71. Mac an Bhua Mac an Aba · Mac Anabadha · Bowe · Ó Buadhaigh · Victory
 72. Mac Giolla Bhuí McAveigh · Mac an Bheatha · Mac an Bheithigh · Mac Giolla Bhuí · Ó Calaigh · Ó Calbhaigh · Calvey · Ó Ceallabhuí · Mac Ceallbhuí · McElwee · McEvoy · McIlwee · McKelvey · Kilawee · McVeagh · McVeigh
 73. de Bhulbh de Bhulf · Wolfe · Woulfe
 74. de Bhulf de Bhulbh · Woulfe
 75. Ó Bia Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Biaidh · Ó Biataigh
 76. Ó Biacháin Ó Beacháin · Behan · Ó Bheacháin · Vaughan
 77. Ó Biaidh Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biataigh
 78. Ó Biasta Beasty · Biesty
 79. Ó Biataigh Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh
 80. Biesty Beasty · Ó Biasta
 81. Ó Bionáin Ó Banáin · Bannon
 82. Ó Bioráin Barnes · Barron · Barún · Ó Bearáin · Ó Biorainn
 83. Ó Biorainn Barnes · Barron · Barún · Ó Bearáin · O'Beirn · O'Beirne · Ó Bioráin · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
 84. Bird Ó hAonacháin · Mac Conaonaigh · Ó Héanacháin · Ó Héanagáin · Heenan · Ó Héineacháin · Heneghan · Hennigan
 85. Ó Birn O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
 86. Bishop Mac Giolla Easboig · Gillespie
 87. de Bláca Blake · Ó Bláthmhaic · Blowick
 88. Black Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · McElduff · Gilduff · Kilduff
 89. Blake de Bláca · Ó Bláthmhaic · Blowick
 90. Ó Bláthmhaic de Bláca · Blake · Blowick
 91. Ó Blioscáin Tansey
 92. Blowick de Bláca · Blake · Ó Bláthmhaic
 93. Ó Bogáin Bogan
 94. Bogan Ó Bogáin
 95. Bohan Bowen · Ó Buadhacháin
 96. Boland Ó Beoláin
 97. Boles Ó Baoighill · Ó Baoill · Bowles · O'Boyle
 98. Bolger Ó Bolghuidhir · Ó Bolguidhir
 99. Ó Bolghuidhir Bolger · Ó Bolguidhir
 100. Ó Bolguidhir Bolger · Ó Bolghuidhir
 101. Bonar Boner · Bonner · Mac Cnáimhín · Ó Cnáimhsí · Ó Cnáimhsighe · Crampsie · Kneafsey
 102. Boner Bonar · Bonner · Mac Cnáimhín · Ó Cnáimhsí · Ó Cnáimhsighe · Crampsey · Crampsie · Kneafsey
 103. Bones Ó Cnáimhín · Nevin
 104. Bonner Bonar · Boner · Mac Cnáimhín · Ó Cnáimhsí · Ó Cnáimhsighe · Crampsie · Kneafsey
 105. Bourke de Búrc · de Búrca · Burke
 106. Bowe Mac an Aba · Mac Anabadha · Mac an Bhua · Boyce · de Buadha · Ó Buadhaigh · Victory
 107. Bowen Bohan · Ó Buadhacháin · Ó Cnáimhín · Neville · Nevin
 108. Bowles Ó Baoighill · Ó Baoill · Boles · O'Boyle
 109. Boyce Bowe · Boyse · Ó Buadhaigh
 110. O'Boyle Ó Baoighill · Ó Baoill · Boles · Bowles · O'Boyle
 111. Boyse Boyce · Ó Buadhaigh
 112. Ó Brádaigh Ó Brádaigh · Brady
 113. Ó Bradáin Bradden · Fisher · Mac an Iascaire · Salmon · Sammon
 114. Bradden Ó Bradáin · Salmon · Sammon
 115. Brady Ó Brádaigh
 116. de Brae Bray · Bree · Brophy · Broy
 117. Ó Braoin O'Beirn · Mac Bhriain · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Ó Broin · O'Brown · Browne · Bruen · de Brún · O'Bryan · Burns · O'Byrne
 118. Ó Braonáin Ó Braonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin
 119. Ó Bráonáin Brennan · Ó Brianáin · Ó Bríonáin
 120. O'Brassil O'Brassil · O'Brazil · Ó Breasail
 121. Bray de Brae · Bree · Ó Bróithe · Brophy · Broy
 122. O'Brazil O'Brassil · Ó Breasail
 123. Ó Bréanáin Ó Braonáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin
 124. Ó Breanndáin Ó Braonáin · Ó Bréanáin · O'Brennan · Ó Brianáin
 125. Ó Breasail O'Brassil · O'Brazil · Ó Breasail
 126. Ó Breasláin Ó Breisleáin · Breslin · Ó Brisleáin
 127. Breathnach de Bailís · de Bhailís · Burnach · Wallace · Walsh · Walshe
 128. Bree de Brae · Bray · Brophy · Broy
 129. McBreen O'Beirn · Mac Bhriain · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Ó Broin · O'Brown · Browne · Bruen · de Brún · O'Bryan · O'Bryen · Burns · O'Byrne
 130. Breheny Mac an Bhreitheamhain · Mac an Bhreithimh · Judge
 131. Ó Breisleáin Ó Breasláin · Breslin · Brislane · Ó Brisleáin
 132. de Breit Brett
 133. O'Brennan Ó Braonáin · Ó Bráonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin · Ó Bríonáin
 134. Breslin Ó Breasláin · Ó Breisleáin · Brislane · Ó Brisleáin
 135. Brett de Breit
 136. Ó Briain Mac Bhriain · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Browne · O'Bryan · O'Bryen
 137. Ó Brianáin Ó Braonáin · Ó Bráonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Bríonáin
 138. Mac mBriartaigh Mac mBriartaigh
 139. Ó Bric Brick · Ó Broic · Ó Bruic
 140. Brick Ó Bric · Ó Broic · Ó Bruic
 141. McBride Mac Giolla Bhríde · Bridson · Gilbride · Kilbride
 142. Bridson Mac Giolla Bhríde · McBride · Gilbride · Kilbride
 143. O'Brien Mac Bhriain · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
 144. Ó Bríonáin Ó Bráonáin · Brennan · Ó Brianáin
 145. Ó Brisleáin Ó Breasláin · Ó Breisleáin · Breslin
 146. Ó Brógáin Brogan
 147. Brogan Ó Brógáin
 148. Ó Broic Ó Bric · Brick · Ó Bruic
 149. Ó Broin Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Burns · O'Byrne · Byrnes
 150. Ó Bróithe Bray · Brophy · Broy
 151. Brophy de Brae · Bray · Bree · Ó Bróithe · Broy
 152. O'Brown Ó Braoin · Mac Breen · O'Brown · Browne · de Brún
 153. Browne Ó Braoin · MacBreen · Ó Briain · O'Brown · de Brún
 154. Broy de Brae · Bray · Bree · Ó Bróithe · Brophy
 155. Ó Bruacháin Banks
 156. Bruen Ó Braoin · Breen
 157. Ó Bruic Ó Bric · Brick · Ó Broic
 158. de Brún Ó Braoin · Mac Breen · O'Brown · Browne · de Brún
 159. O'Bryan Mac Bhriain · Ó Braoin · Breen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
 160. O'Bryen Mac Bhriain · Breen · Ó Briain · O'Brien · Bryan
 161. Ó Buachalla Buckley
 162. de Buadha Bowe · Ó Buadhaigh · Victory
 163. Ó Buadhacháin Bohan · Bowen · Ó Cnáimhín
 164. Ó Buadhaigh Mac an Aba · Mac Anabadha · Mac an Bhua · Bowe · Boyce · Boyse · de Buadha · Victory
 165. Mac Con na Buaile MacNaboola
 166. Buckley Ó Buachalla
 167. de Builtéir de Buitléir · Butler
 168. de Buitléir de Builtéir · Butler
 169. de Búrc Bourke · de Búrc · de Búrca · Burke
 170. de Búrca Bourke · de Búrc · de Búrca · Burke
 171. Burke Bourke · de Búrc · de Búrca
 172. Burns Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · O'Byrne · Byrnes
 173. Butler de Builtéir · de Buitléir
 174. O'Byrne Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
 175. Byrnes Ó Beirn · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Broin · Burns · O'Byrne

Tá sonraí an innéacs á gur ar fáil anseo faoi cheadúnas oscailte ag Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU agus Cnuasach Bhéaloideas Éireann, UCD. Tabhair ar aird áfach nach innéacs údarásach sloinnte é agus nach ndearnadh eagarthóireacht air. Cuirtear fáilte roimh aiseolas chuig eolas@duchas.ie.

Sonraí ríomhaireachta

Ar fáil faoin gceadúnas Open Database License (ODbL) v1.0

surnames.xml (comhad XML)