Irish Surname Index

This is a collection of surnames that developed from the work of the Irish Folklore Commission. More information

Alphabetical surnames list

 1. a
 2. á
 3. b
 4. c
 5. d
 6. e
 7. é
 8. f
 9. g
 10. h
 11. i
 12. í
 13. j
 14. k
 15. l
 16. m
 17. n
 18. o
 19. ó
 20. p
 21. q
 22. r
 23. s
 24. t
 25. u
 26. ú
 27. v
 28. w
 29. y

Results

 1. Ó Báidh Bates · de Báth
 2. de Bailís de Bhailis · de Bhailís · Breathnach · Wallace · Walsh · Walshe
 3. Ó Báin Ó Banáin · Ó Bannáin · Bannon · Mac Giolla Bháin · Ó Ciollabháin · McElwaine · Kilbane · White · Whyte
 4. Bale Beal · Beale · de Bhial · Veale
 5. Ó Banáin Ó Báin · Ó Bannáin · Bannon · Ó Bionáin
 6. Banks Ó Bruacháin
 7. Bann Fitzpatrick · Mac Giolla Phádraig · Mac Séartha
 8. Ó Bannáin Ó Báin · Ó Banáin · Bannon · Mac Giolla Bháin · Kilbane · White · Whyte
 9. Bannon Ó Báin · Ó Banáin · Ó Bannáin · Mac Giolla Bháin · Ó Bionáin · Kilbane · White · Whyte
 10. Ó Baoighill Ó Baoill · Boles · Bowles · O'Boyle
 11. Ó Baoill Ó Baoighill · Boles · Bowles · O'Boyle
 12. Barnes Ó Bearáin · Ó Beirn · Ó Bioráin · Ó Biorainn · Ó Broin · Burns · O'Byrne
 13. Barneville Ó Beannuille · Mac Uí Bheannuille
 14. de Barra Barry
 15. Barron Barún · Ó Bearáin · Ó Bioráin · Ó Biorainn
 16. Barry de Barra
 17. Bartley Ó Beartlaigh · McFarland · Ó Partlainn · McPartland · McPartlin · McPartlon · Mac Phartholáin · Mac Phártholáin · Mac Phártoláin
 18. Barún Barron · Ó Bearáin · Ó Bioráin · Ó Biorainn
 19. Bates Ó Báidh · de Báth
 20. de Báth Ó Báidh · Bates
 21. Ó Beacháin Behan · Ó Bheacháin · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
 22. Ó Beagáin Beggan · Little
 23. Ó Béagáin Ó Caoilte · Ó Coillte · Mac Uí Smál · Small
 24. Ó Beaglaoich Begley
 25. Beakey Ó Béice
 26. Beal Bale · Beale · de Bhial · Veale
 27. de Béalatún Belton · Weldon
 28. Beale Bale · Beal · de Bhial · Veale
 29. Ó Bearáin Barnes · Barron · Barún · Ó Bioráin · Ó Biorainn
 30. Ó Bearnáin Bernard
 31. Ó Béarra Béireach · Berry
 32. Ó Beartlaigh Bartley · McFarland · McPartland · McPartlin · McPartlon · Mac Phartholáin · Mac Phártholáin · Mac Phártoláin
 33. Beasty Ó Biasta · Biesty
 34. Béataigh Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
 35. Beattie Béataigh · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
 36. Beatty Béataigh · Beattie · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
 37. Beggan Ó Beagáin · Little
 38. Beggs Ó Beigg
 39. Begley Ó Beaglaoich
 40. Behan Ó Beacháin · Ó Bheacháin · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
 41. Ó Béice Beakey
 42. Ó Beigg Beggs
 43. Béireach Ó Béarra · Berry
 44. Ó Beirgin Bergin · Ó Haimhirgín
 45. O'Beirn Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
 46. O'Beirne Ó Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Broin · Burns · O'Byrne
 47. Bell Mac Giolla an Chloig
 48. Belton de Béalatún · Weldon
 49. Ó Beoláin Boland
 50. Bergin Ó Beirgin · Ó Haimhirgín
 51. Bernard Ó Bearnáin
 52. Berry Ó Béarra · Béireach
 53. de Bhailís de Bailís · de Bhailis · de Bhailís · Breathnach · Wallace · Walsh · Walshe
 54. Mac Giolla Bháin Ó Báin · Ó Bannáin · Bannon · Ó Ciollabháin · McElwaine · de Faoite · Ó Gealagáin · Gilbane · Kilbane · White · Whitty · Whyte
 55. Mac Giolla Bhaird Mac Giolla Bhaird · Ward
 56. Mac Bhaitéir Watts
 57. de Bhál Wall · Walls
 58. Ó Bheacháin Ó Beacháin · Behan · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
 59. Mac Uí Bheannuille Barneville
 60. Mac an Bheatha McAveigh · Mac an Bheithigh · Mac Giolla Bhuí · McElwee · McEvoy · McVeagh · McVeigh
 61. Mac an Bheithigh McAveigh · Mac an Bheatha · Mac Giolla Bhuí · McElwee · McEvoy · McVeagh · McVeigh
 62. Mac an Bhiadhtaigh McVitty
 63. de Bhial Bale · Beal · Beale · Veale
 64. Mac an Bhiocáire McVicker
 65. Mac Bhloscaigh McCloskey · McCluskey
 66. de Bhosc Fox · Ó Seanacháin · Shanahan · Ó Sionacháin · Ó Sionnaigh
 67. Mac an Bhreitheamhain Mac an Bhreithimh · Breheny · Judge
 68. Mac an Bhreithimh Mac an Bhreitheamhain · Breheny · Judge
 69. Mac Bhriain Ó Braoin · Breen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
 70. Mac Giolla Bhríde McBride · Bridson · Gilbride · Kilbride
 71. Mac an Bhua Mac an Aba · Mac Anabadha · Bowe · Ó Buadhaigh · Victory
 72. Mac Giolla Bhuí McAveigh · Mac an Bheatha · Mac an Bheithigh · Mac Giolla Bhuí · Ó Calaigh · Ó Calbhaigh · Calvey · Ó Ceallabhuí · Mac Ceallbhuí · McElwee · McEvoy · McIlwee · McKelvey · Kilawee · McVeagh · McVeigh
 73. de Bhulbh de Bhulf · Wolfe · Woulfe
 74. de Bhulf de Bhulbh · Woulfe
 75. Ó Bia Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Biaidh · Ó Biataigh
 76. Ó Biacháin Ó Beacháin · Behan · Ó Bheacháin · Vaughan
 77. Ó Biaidh Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biataigh
 78. Ó Biasta Beasty · Biesty
 79. Ó Biataigh Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh
 80. Biesty Beasty · Ó Biasta
 81. Ó Bionáin Ó Banáin · Bannon
 82. Ó Bioráin Barnes · Barron · Barún · Ó Bearáin · Ó Biorainn
 83. Ó Biorainn Barnes · Barron · Barún · Ó Bearáin · O'Beirn · O'Beirne · Ó Bioráin · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
 84. Bird Ó hAonacháin · Mac Conaonaigh · Ó Héanacháin · Ó Héanagáin · Heenan · Ó Héineacháin · Heneghan · Hennigan
 85. Ó Birn O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
 86. Bishop Mac Giolla Easboig · Gillespie
 87. de Bláca Blake · Ó Bláthmhaic · Blowick
 88. Black Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · McElduff · Gilduff · Kilduff
 89. Blake de Bláca · Ó Bláthmhaic · Blowick
 90. Ó Bláthmhaic de Bláca · Blake · Blowick
 91. Ó Blioscáin Tansey
 92. Blowick de Bláca · Blake · Ó Bláthmhaic
 93. Ó Bogáin Bogan
 94. Bogan Ó Bogáin
 95. Bohan Bowen · Ó Buadhacháin
 96. Boland Ó Beoláin
 97. Boles Ó Baoighill · Ó Baoill · Bowles · O'Boyle
 98. Bolger Ó Bolghuidhir · Ó Bolguidhir
 99. Ó Bolghuidhir Bolger · Ó Bolguidhir
 100. Ó Bolguidhir Bolger · Ó Bolghuidhir
 101. Bonar Boner · Bonner · Mac Cnáimhín · Ó Cnáimhsí · Ó Cnáimhsighe · Crampsie · Kneafsey
 102. Boner Bonar · Bonner · Mac Cnáimhín · Ó Cnáimhsí · Ó Cnáimhsighe · Crampsey · Crampsie · Kneafsey
 103. Bones Ó Cnáimhín · Nevin
 104. Bonner Bonar · Boner · Mac Cnáimhín · Ó Cnáimhsí · Ó Cnáimhsighe · Crampsie · Kneafsey
 105. Bourke de Búrc · de Búrca · Burke
 106. Bowe Mac an Aba · Mac Anabadha · Mac an Bhua · Boyce · de Buadha · Ó Buadhaigh · Victory
 107. Bowen Bohan · Ó Buadhacháin · Ó Cnáimhín · Neville · Nevin
 108. Bowles Ó Baoighill · Ó Baoill · Boles · O'Boyle
 109. Boyce Bowe · Boyse · Ó Buadhaigh
 110. O'Boyle Ó Baoighill · Ó Baoill · Boles · Bowles · O'Boyle
 111. Boyse Boyce · Ó Buadhaigh
 112. Ó Brádaigh Ó Brádaigh · Brady
 113. Ó Bradáin Bradden · Fisher · Mac an Iascaire · Salmon · Sammon
 114. Bradden Ó Bradáin · Salmon · Sammon
 115. Brady Ó Brádaigh
 116. de Brae Bray · Bree · Brophy · Broy
 117. Ó Braoin O'Beirn · Mac Bhriain · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Ó Broin · O'Brown · Browne · Bruen · de Brún · O'Bryan · Burns · O'Byrne
 118. Ó Braonáin Ó Braonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin
 119. Ó Bráonáin Brennan · Ó Brianáin · Ó Bríonáin
 120. O'Brassil O'Brassil · O'Brazil · Ó Breasail
 121. Bray de Brae · Bree · Ó Bróithe · Brophy · Broy
 122. O'Brazil O'Brassil · Ó Breasail
 123. Ó Bréanáin Ó Braonáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin
 124. Ó Breanndáin Ó Braonáin · Ó Bréanáin · O'Brennan · Ó Brianáin
 125. Ó Breasail O'Brassil · O'Brazil · Ó Breasail
 126. Ó Breasláin Ó Breisleáin · Breslin · Ó Brisleáin
 127. Breathnach de Bailís · de Bhailís · Burnach · Wallace · Walsh · Walshe
 128. Bree de Brae · Bray · Brophy · Broy
 129. McBreen O'Beirn · Mac Bhriain · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Ó Broin · O'Brown · Browne · Bruen · de Brún · O'Bryan · O'Bryen · Burns · O'Byrne
 130. Breheny Mac an Bhreitheamhain · Mac an Bhreithimh · Judge
 131. Ó Breisleáin Ó Breasláin · Breslin · Brislane · Ó Brisleáin
 132. de Breit Brett
 133. O'Brennan Ó Braonáin · Ó Bráonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin · Ó Bríonáin
 134. Breslin Ó Breasláin · Ó Breisleáin · Brislane · Ó Brisleáin
 135. Brett de Breit
 136. Ó Briain Mac Bhriain · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Browne · O'Bryan · O'Bryen
 137. Ó Brianáin Ó Braonáin · Ó Bráonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Bríonáin
 138. Mac mBriartaigh Mac mBriartaigh
 139. Ó Bric Brick · Ó Broic · Ó Bruic
 140. Brick Ó Bric · Ó Broic · Ó Bruic
 141. McBride Mac Giolla Bhríde · Bridson · Gilbride · Kilbride
 142. Bridson Mac Giolla Bhríde · McBride · Gilbride · Kilbride
 143. O'Brien Mac Bhriain · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
 144. Ó Bríonáin Ó Bráonáin · Brennan · Ó Brianáin
 145. Ó Brisleáin Ó Breasláin · Ó Breisleáin · Breslin
 146. Ó Brógáin Brogan
 147. Brogan Ó Brógáin
 148. Ó Broic Ó Bric · Brick · Ó Bruic
 149. Ó Broin Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Burns · O'Byrne · Byrnes
 150. Ó Bróithe Bray · Brophy · Broy
 151. Brophy de Brae · Bray · Bree · Ó Bróithe · Broy
 152. O'Brown Ó Braoin · Mac Breen · O'Brown · Browne · de Brún
 153. Browne Ó Braoin · MacBreen · Ó Briain · O'Brown · de Brún
 154. Broy de Brae · Bray · Bree · Ó Bróithe · Brophy
 155. Ó Bruacháin Banks
 156. Bruen Ó Braoin · Breen
 157. Ó Bruic Ó Bric · Brick · Ó Broic
 158. de Brún Ó Braoin · Mac Breen · O'Brown · Browne · de Brún
 159. O'Bryan Mac Bhriain · Ó Braoin · Breen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
 160. O'Bryen Mac Bhriain · Breen · Ó Briain · O'Brien · Bryan
 161. Ó Buachalla Buckley
 162. de Buadha Bowe · Ó Buadhaigh · Victory
 163. Ó Buadhacháin Bohan · Bowen · Ó Cnáimhín
 164. Ó Buadhaigh Mac an Aba · Mac Anabadha · Mac an Bhua · Bowe · Boyce · Boyse · de Buadha · Victory
 165. Mac Con na Buaile MacNaboola
 166. Buckley Ó Buachalla
 167. de Builtéir de Buitléir · Butler
 168. de Buitléir de Builtéir · Butler
 169. de Búrc Bourke · de Búrc · de Búrca · Burke
 170. de Búrca Bourke · de Búrc · de Búrca · Burke
 171. Burke Bourke · de Búrc · de Búrca
 172. Burns Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · O'Byrne · Byrnes
 173. Butler de Builtéir · de Buitléir
 174. O'Byrne Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
 175. Byrnes Ó Beirn · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Broin · Burns · O'Byrne

The index data are being made available here under an open licence by Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU and the National Folklore Collection, UCD. Please note that this is not an authoritative index of surnames, nor has it been edited. Feedback is welcome at eolas@duchas.ie.

Machine-readable data

Available under Open Database License (ODbL) v1.0

surnames.xml (XML file)