Grianghraif

 1. B070.33.00001

  B070.33.00001

  Banding wheels.

 2. B070.33.00002

  B070.33.00002

  Banding wheels.

 3. B072.18.00001

  B072.18.00001

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 4. B072.18.00002

  B072.18.00002

  1947

  Cobbler : Shoe-maker, Kinneigh.

 5. B072.18.00003

  B072.18.00003

  1946

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 6. B072.18.00004

  B072.18.00004

  1946

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 7. B072.18.00005

  B072.18.00005

  1946

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 8. B072.18.00006

  B072.18.00006

  1946

  Cobbler: J. Carey, Shoe-maker, Waterville.

 9. B072.18.00007

  B072.18.00007

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 10. B072.18.00008

  B072.18.00008

  1947

  Cobbler : Shoe-maker, Kinneigh.

 11. B072.18.00009

  B072.18.00009

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 12. B072.18.00010

  B072.18.00010

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 13. B072.18.00011

  B072.18.00011

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 14. B072.18.00012

  B072.18.00012

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 15. B072.18.00013

  B072.18.00013

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 16. B072.18.00014

  B072.18.00014

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 17. B072.18.00015

  B072.18.00015

  1947

  Cobbler: Shoe-maker, Kinneigh.

 18. B072.18.00016

  B072.18.00016

  1950

  Shoe-maker: Pats Carey, shoe-maker, Cinneigh.

 19. B072.33.00001

  B072.33.00001

  Cobbler: Clogmakers.

 20. B072.33.00002

  B072.33.00002

  Cobbler: Clogmakers.

 21. Tuilleadh grianghraf