Meitheal Dúchas.ie

Pobal ag Tras-scríobh

Tá cuireadh á thabhairt againn d’úsáideoirí an tsuímh tras-scríobh a dhéanamh, ar bhonn deonach, ar na scéalta a bailíodh mar chuid de Bhailiúchán na Scol. Tá súil againn go gcuirfidh an obair seo le rannpháirtíocht an phobail sa tionscadal agus go gcuirfidh sé le hinrochtaineacht an ábhair chomh maith. Breis eolais...

Bailiúchán na Scol a thras-scríobh

Is deis í seo duitse cur le scaipeadh an ábhair luachmhair seo agus léargas níos doimhne a fháil ar Bhailiúchán na Scol. Más múinteoir nó léachtóir thú, bheadh muid an-sásta tacú leat an áis seo a úsáid sa seomra ranga. Más taighdeoir thú atá ag tras-scríobh ábhair as Bailiúchán na Scol ar mhaithe le do chuid taighde féin, is féidir leat an obair sin a spáráil ar dhuine eile ach é a roinnt linn anseo. Féach a bhfuil ar fáil le tras-scríobh »

84,880 leathanach Gaeilge

17%
14,281 leathanach tras-scríofa
83%
70,599 leathanach fós le tras-scríobh

323,419 leathanach Béarla

13%
41,796 leathanach tras-scríofa
87%
281,623 leathanach fós le tras-scríobh

Físeán maidir le clárú agus tras-scríobh a dhéanamh

UCD Cnuasach Bhéaloideas Éireann DCU An Crannchur Náisiúnta

dúchas.ie