Sprioc dúchas.ie

Is é sprioc an tionscadail ná digitiú1 Chnuasach Bhéaloideas Éireann (CBÉ) a thionscnamh chun go mbeidh, faoin mbliain 2016:

(i) rochtain ag an bpobal ar ábhar ón gCnuasach (sciar cuimsitheach de Bhailiúchán na Scol) ar shuíomh Gréasáin poiblí (www.duchas.ie) agus

(ii) córas bainistithe sonraí ar fáil do CBÉ, a bhféadfaí ábhar eile a chuimsiú ann amach anseo.

Páirtnéirí an tionscadail

  1. Cnuasach Bhéaloideas Éireann, UCD agus Fondúireacht Bhéaloideas Éireann
  2. Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU
  3. An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Tá Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI) comhpháirteach i ról comhairleach maidir le caighdeáin agus idir-inoibritheacht sa chartlannaíocht dhigiteach.

PDF Bróisiúr eolais >>


1 Is éard atá i gceist le digitiú anseo ná cóip dhigiteach (scanta nó ataifeadta) a dhéanamh de na hacmhainní seo a leanas: páipéir (leathanaigh agus cártaí innéacs), grianghraif, comhaid fuaime, comhaid físe. Ag an bpointe seo, ní áirítear athscríobh ábhair lámhscríofa ná aithint optúil carachtar (OCR).
UCD Cnuasach Bhéaloideas Éireann DCU An Crannchur Náisiúnta

dúchas.ie