Próifíl

Ainm agus sloinne
Luke Callinan
Cúpla focal fúm
As deisceart Ros Comáin dom. BA sna hEalaíona le Léann na hÉireann (Stair agus Gaeilge); MA sa Nua-Ghaeilge; Taithí ag obair le cúrsaí pleanála teanga; Iar-Theagascóir Gaeilge, OÉ Gaillimh.
Stádas
ball sinsearach

Staitisticí

23
líon na dtras-scríobh nuachruthaithe
0
líon na dtras-scríobh leasaithe
Stair eagarthóireachta