Cuardach de réir topaicí

Cuardaigh na hábhair chartlainne de réir a dtopaice ginearálta

Tá na híomhánna sa Bhailiúchán Grianghraf rangaithe de réir na dtéamaí agus na dteideal ábhair atá leagtha amach ag Seán Ó Súilleabháin ina leabhar A Handbook of Irish Folklore (1942). Bain leas as an leathanach seo chun an bailúchán a bhrabhsáil de réir na dtéamaí céanna.