Cuardach de réir topaicí

Cuardaigh na hábhair chartlainne de réir a dtopaice ginearálta

Mar chuid de phlean feidhmiúcháin Bhailiúchán na Scol, sa bhliain 1937 foilsíodh treoirleabhar do na múinteoirí ina n-áirítear 55 ábhar aiste do na daltaí, ar nós ‘Filí Áitiúla’, ‘Toibreacha Beannaithe’ agus a leithéid (féach anseo). Ag deireadh na scéime, tar éis d’fhoireann Choimisiún Béaloideasa Éireann (CBÉ) na haistí ar fad a scagadh agus a chur in ord de réir scoile agus contae, chruthaigh siad clár ábhar do thaighdeoirí bunaithe ar na haistí sin. Taobh le gnáthábhar na n-aistí nótáil foireann an Choimisiúin roinnt topaicí eile – eolas faoi imeachtaí staire ar nós Éirí Amach 1798, nósanna agus cleachtais thraidisiúnta, agus mórán eile – i measc shaothar na ndaltaí. Sa deireadh, bhí c.1,700 topaic tiomsaithe i measc ábhar Bhailiúchán na Scol ar fad. Tugtar Clár Ábhar Bhailiúchán na Scol ar an saothar sin.

Rinneadh iarracht, i gcomhar le Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI), struchtúr a chur ar an tacar topaicí atá le fáil sa Chlár Ábhar agus iad a leagan amach de réir MoTIF (Téasáras Píolótach Bhéaloideas na hÉireann). Níor cuireadh na topaicí ar fad atá sa Chlár Ábhar san áireamh agus an áis brabhsála téamaí seo á réiteach.

Tá foireann dúchas.ie tar éis leas a bhaint as an dá fhoinse seo, Clár Ábhar Bhailiúchán na Scol agus MoTIF chun áis brabhsála de réir topaicí a chur ar fáil d’úsáideoirí an tsuímh. Is obair idir lámha é seo i gcónaí agus tá na sonraí á seiceáil go leanúnach. Feabhsófar an áis de réir a chéile trí bhreis topaicí a cheangal le scéalta áirithe agus trí bhriseadh síos níos mine a dhéanamh ar chuid de na topaicí a bhfuil an-chuid scéalta ceangailte leo. Ceanglaíodh topaicí le scéalta bunaithe ar an uimhir leathanaigh atá luaite leo i gClár Ábhar Bhailiúchán na Scol. Mar gheall air sin, tharla sé sách minic gur luadh topaic áirithe le scéal áirithe go mícheart toisc leathanach a bheith á roinnt aige le scéal eile ina bhfuil an topaic sin le fáil. Tá foireann dúchas.ie ag ceartú na mbotún seo de réir a chéile. Cuirfear fáilte roimh aiseolas i leith na háise seo agus ceartófar aon bhotún a chuirfear ar ár súile dúinn.