Cuardach téacs

Déantar cuardach ar thrí chatagóir ábhair sa chuardach téacs:

  1. sonraí na scoileanna (suíomh na scoile, ainm na scoile, ainm múinteora, uimhir rolla)
  2. sonraí na scéalta (teideal nó céad líne an scéil, ainm agus gairm bheatha an bhailitheora/an fhaisnéiseora, seoltaí i bhformáid uimhir ID ó logainm.ie)
  3. téacs na scéalta tras-scríofa a sholáthair Meitheal Dúchas.ie

Is féidir aistriú ó chatagóir go catagóir ach leas a bhaint as na táib os cionn na dtorthaí.

Tabhair faoi deara nach cuardach ‘cliste’ é seo. Ní chuirtear foirmeacha infhillte san áireamh (mar shampla, ní aimseofar 'blianta' trí 'bliain' a chuardach), agus ní aithnítear leaganacha malartacha den fhocal céanna (ní aimseofar 'feilm' trí 'feirm' a chuardach). Is féidir * a chur ag deireadh na míre cuardaigh chun gach focal nó frása dár tús na míre sin a chuardach, mar shampla, aimseofar ‘áite’, ‘áiteacha’, ‘áiteanna’, ‘áitiúil’ etc. trí ‘áit*’ a chuardach.

Ní thugtar aird sa chuardach ar shínte fada a bheith ann nó as.

Is féidir cuardach i measc braislí sloinnte a dhéanamh anseo.

UCD Cnuasach Bhéaloideas Éireann DCU An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta An Crannchur Náisiúnta

dúchas.ie