Cuardach de réir daoine

Seo cuardach ar dhaoine atá nasctha le scéalta, i. scéalaithe, páistí agus múinteoirí. (Má tá tú ag iarraidh daoine a lorg sna scéalta féin nó sna teidil, úsaid an cuardach téacs).
Liosta aibítreach
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TÚS AN tSLOINNE
Sloinnte Gaeilge
Má tá réimír ar nós ÓNicMac Giolla sa sloinne, fág ar lár í. Mar shampla, déan cuardach ar Raghallaigh (seachas Ó Raghallaigh), ar Pháidín (seachas Nic Pháidín), ar Phádraig (seachas Mac Giolla Phádraig). Má tá séimhiú nó claochlú ar bith eile sa sloinne, ná fág é sin ar lár: ní hionann Páidín agus Pháidín sa chuardach seo.
Sloinnte Béarla
Má tá réimír ar nós O'Mc sa sloinne, fág ar lár í. Mar shampla, déan cuardach ar Reilly (seachas O'Reilly), ar Fadden (seachas McFadden).
UCD Cnuasach Bhéaloideas Éireann DCU An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta An Crannchur Náisiúnta

dúchas.ie