Sloinnte Gaeilge

Má tá séimhiú nó claochlú ar bith eile sa sloinne, ná fág ar lár é ón téarma cuardaigh: ní hionann Páidín agus Pháidín sa chuardach seo.

Liosta aibítreach sloinnte

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

SONRAÍ RÍOMHAIREACHTA

Ar fáil faoin gceadúnas Open Database License (ODbL) v1.0

surnames.xml (comhad XML)
Torthaí
Ó Báidh Bates · de Báth
de Bailís de Bhailis · de Bhailís · Breathnach · Wallace · Walsh · Walshe
Ó Báin Ó Banáin · Ó Bannáin · Bannon · Mac Giolla Bháin · Ó Ciollabháin · McElwaine · Kilbane · White · Whyte
Bale Beal · Beale · de Bhial · Veale
Ó Banáin Ó Báin · Ó Bannáin · Bannon · Ó Bionáin
Banks Ó Bruacháin
Bann Fitzpatrick · Mac Giolla Phádraig · Mac Séartha
Ó Bannáin Ó Báin · Ó Banáin · Bannon · Mac Giolla Bháin · Kilbane · White · Whyte
Bannon Ó Báin · Ó Banáin · Ó Bannáin · Mac Giolla Bháin · Ó Bionáin · Kilbane · White · Whyte
Ó Baoighill Ó Baoill · Boles · Bowles · O'Boyle
Ó Baoill Ó Baoighill · Boles · Bowles · O'Boyle
Barnes Ó Bearáin · Ó Beirn · Ó Bioráin · Ó Biorainn · Ó Broin · Burns · O'Byrne
Barneville Ó Beannuille · Mac Uí Bheannuille
de Barra Barry
Barron Barún · Ó Bearáin · Ó Bioráin · Ó Biorainn
Barry de Barra
Bartley Ó Beartlaigh · McFarland · Ó Partlainn · McPartland · McPartlin · McPartlon · Mac Phartholáin · Mac Phártholáin · Mac Phártoláin
Barún Barron · Ó Bearáin · Ó Bioráin · Ó Biorainn
Bates Ó Báidh · de Báth
de Báth Ó Báidh · Bates
Ó Beacháin Behan · Ó Bheacháin · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
Ó Beagáin Beggan · Little
Ó Béagáin Ó Caoilte · Ó Coillte · Mac Uí Smál · Small
Beakey Ó Béice
Beal Bale · Beale · de Bhial · Veale
Beale Bale · Beal · de Bhial · Veale
Ó Bearáin Barnes · Barron · Barún · Ó Bioráin · Ó Biorainn
Ó Béarra Béireach · Berry
Ó Beartlaigh Bartley · McFarland · McPartland · McPartlin · McPartlon · Mac Phartholáin · Mac Phártholáin · Mac Phártoláin
Beasty Ó Biasta · Biesty
Béataigh Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
Beattie Béataigh · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
Beatty Béataigh · Beattie · Ó Bia · Ó Biaidh · Ó Biataigh
Beggan Ó Beagáin · Little
Beggs Ó Beigg
Behan Ó Beacháin · Ó Bheacháin · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
Ó Béice Beakey
Ó Beigg Beggs
Béireach Ó Béarra · Berry
Ó Beirgin Bergin · Ó Haimhirgín
O'Beirn Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
O'Beirne Ó Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Broin · Burns · O'Byrne
Bell Mac Giolla an Chloig
Ó Beoláin Boland
Bergin Ó Beirgin · Ó Haimhirgín
Berry Ó Béarra · Béireach
de Bhailís de Bailís · de Bhailis · de Bhailís · Breathnach · Wallace · Walsh · Walshe
Mac Giolla Bháin Ó Báin · Ó Bannáin · Bannon · Ó Ciollabháin · McElwaine · de Faoite · Ó Gealagáin · Gilbane · Kilbane · White · Whitty · Whyte
Mac Giolla Bhaird Mac Giolla Bhaird · Ward
Mac Bhaitéir Watts
de Bhál Wall · Walls
Ó Bheacháin Ó Beacháin · Behan · Ó Biacháin · Ó Macháin · Mahon · Maughan · Ó Mocháin · Vaughan
Mac Uí Bheannuille Barneville
Mac an Bheatha McAveigh · Mac an Bheithigh · Mac Giolla Bhuí · McElwee · McEvoy · McVeagh · McVeigh
Mac an Bheithigh McAveigh · Mac an Bheatha · Mac Giolla Bhuí · McElwee · McEvoy · McVeagh · McVeigh
Mac an Bhiadhtaigh McVitty
de Bhial Bale · Beal · Beale · Veale
Mac an Bhiocáire McVicker
Mac Bhloscaigh McCloskey · McCluskey
de Bhosc Fox · Ó Seanacháin · Shanahan · Ó Sionacháin · Ó Sionnaigh
Mac an Bhreitheamhain Mac an Bhreithimh · Breheny · Judge
Mac an Bhreithimh Mac an Bhreitheamhain · Breheny · Judge
Mac Bhriain Ó Braoin · Breen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
Mac Giolla Bhríde McBride · Bridson · Gilbride · Kilbride
Mac an Bhua Mac an Aba · Mac Anabadha · Bowe · Ó Buadhaigh · Victory
Mac Giolla Bhuí McAveigh · Mac an Bheatha · Mac an Bheithigh · Mac Giolla Bhuí · Ó Calaigh · Ó Calbhaigh · Calvey · Ó Ceallabhuí · Mac Ceallbhuí · McElwee · McEvoy · McIlwee · McKelvey · Kilawee · McVeagh · McVeigh
de Bhulbh de Bhulf · Wolfe · Woulfe
de Bhulf de Bhulbh · Woulfe
Ó Bia Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Biaidh · Ó Biataigh
Ó Biacháin Ó Beacháin · Behan · Ó Bheacháin · Vaughan
Ó Biaidh Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biataigh
Ó Biasta Beasty · Biesty
Ó Biataigh Béataigh · Beattie · Beatty · Ó Bia · Ó Biaidh
Biesty Beasty · Ó Biasta
Ó Bionáin Ó Banáin · Bannon
Ó Bioráin Barnes · Barron · Barún · Ó Bearáin · Ó Biorainn
Ó Biorainn Barnes · Barron · Barún · Ó Bearáin · O'Beirn · O'Beirne · Ó Bioráin · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
Ó Birn O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
Bishop Mac Giolla Easboig · Gillespie
de Bláca Blake · Ó Bláthmhaic · Blowick
Black Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · McElduff · Gilduff · Kilduff
Blake de Bláca · Ó Bláthmhaic · Blowick
Ó Bláthmhaic de Bláca · Blake · Blowick
Blowick de Bláca · Blake · Ó Bláthmhaic
Ó Bogáin Bogan
Bogan Ó Bogáin
Boland Ó Beoláin
Boles Ó Baoighill · Ó Baoill · Bowles · O'Boyle
Bones Ó Cnáimhín · Nevin
Bourke de Búrc · de Búrca · Burke
Bowe Mac an Aba · Mac Anabadha · Mac an Bhua · Boyce · de Buadha · Ó Buadhaigh · Victory
Bowles Ó Baoighill · Ó Baoill · Boles · O'Boyle
Boyce Bowe · Boyse · Ó Buadhaigh
O'Boyle Ó Baoighill · Ó Baoill · Boles · Bowles · O'Boyle
Boyse Boyce · Ó Buadhaigh
Ó Brádaigh Ó Brádaigh · Brady
Ó Bradáin Bradden · Fisher · Mac an Iascaire · Salmon · Sammon
Bradden Ó Bradáin · Salmon · Sammon
Brady Ó Brádaigh
de Brae Bray · Bree · Brophy · Broy
Ó Braoin O'Beirn · Mac Bhriain · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Ó Broin · O'Brown · Browne · Bruen · de Brún · O'Bryan · Burns · O'Byrne
Ó Braonáin Ó Braonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin
Ó Bráonáin Brennan · Ó Brianáin · Ó Bríonáin
O'Brassil O'Brassil · O'Brazil · Ó Breasail
Bray de Brae · Bree · Ó Bróithe · Brophy · Broy
O'Brazil O'Brassil · Ó Breasail
Ó Bréanáin Ó Braonáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin
Ó Breanndáin Ó Braonáin · Ó Bréanáin · O'Brennan · Ó Brianáin
Ó Breasail O'Brassil · O'Brazil · Ó Breasail
Bree de Brae · Bray · Brophy · Broy
McBreen O'Beirn · Mac Bhriain · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Ó Broin · O'Brown · Browne · Bruen · de Brún · O'Bryan · O'Bryen · Burns · O'Byrne
Breheny Mac an Bhreitheamhain · Mac an Bhreithimh · Judge
de Breit Brett
O'Brennan Ó Braonáin · Ó Bráonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Brianáin · Ó Bríonáin
Brett de Breit
Ó Briain Mac Bhriain · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · Browne · O'Bryan · O'Bryen
Ó Brianáin Ó Braonáin · Ó Bráonáin · Ó Bréanáin · Ó Breanndáin · O'Brennan · Ó Bríonáin
Mac mBriartaigh Mac mBriartaigh
Ó Bric Brick · Ó Broic · Ó Bruic
Brick Ó Bric · Ó Broic · Ó Bruic
McBride Mac Giolla Bhríde · Bridson · Gilbride · Kilbride
Bridson Mac Giolla Bhríde · McBride · Gilbride · Kilbride
O'Brien Mac Bhriain · Ó Braoin · McBreen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
Ó Bríonáin Ó Bráonáin · Brennan · Ó Brianáin
Ó Brógáin Brogan
Brogan Ó Brógáin
Ó Broic Ó Bric · Brick · Ó Bruic
Ó Broin Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Burns · O'Byrne · Byrnes
Ó Bróithe Bray · Brophy · Broy
Brophy de Brae · Bray · Bree · Ó Bróithe · Broy
O'Brown Ó Braoin · Mac Breen · O'Brown · Browne · de Brún
Browne Ó Braoin · MacBreen · Ó Briain · O'Brown · de Brún
Broy de Brae · Bray · Bree · Ó Bróithe · Brophy
Ó Bruacháin Banks
Bruen Ó Braoin · Breen
Ó Bruic Ó Bric · Brick · Ó Broic
de Brún Ó Braoin · Mac Breen · O'Brown · Browne · de Brún
O'Bryan Mac Bhriain · Ó Braoin · Breen · Ó Briain · O'Brien · O'Bryan · O'Bryen
O'Bryen Mac Bhriain · Breen · Ó Briain · O'Brien · Bryan
de Buadha Bowe · Ó Buadhaigh · Victory
Ó Buadhaigh Mac an Aba · Mac Anabadha · Mac an Bhua · Bowe · Boyce · Boyse · de Buadha · Victory
Mac Con na Buaile MacNaboola
de Builtéir de Buitléir · Butler
de Buitléir de Builtéir · Butler
de Búrc Bourke · de Búrc · de Búrca · Burke
de Búrca Bourke · de Búrc · de Búrca · Burke
Burke Bourke · de Búrc · de Búrca
Burns Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · O'Byrne · Byrnes
Butler de Builtéir · de Buitléir
O'Byrne Barnes · O'Beirn · O'Beirne · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Braoin · Breen · Ó Broin · Burns · O'Byrne · Byrnes
Byrnes Ó Beirn · Ó Biorainn · Ó Birn · Ó Broin · Burns · O'Byrne