Innéacs Sloinnte Éireannacha

Cnuasach sloinnte é seo a d’fhás as obair Choimisiún Béaloideasa Éireann agus atá á chur ar fáil anseo faoi cheadúnas oscailte ag Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU agus Cnuasach Bhéaloideas Éireann, UCD. Tabhair ar aird áfach nach innéacs údarásach sloinnte é agus nach ndearnadh eagarthóireacht air. Cuirfear fáilte roimh aiseolas chuig eolas@duchas.ie. Tá tuilleadh eolais faoi stair an chnuasaigh seo le fáil anseo.
Liosta aibítreach
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TÚS AN tSLOINNE
Sloinnte Gaeilge
Má tá réimír ar nós ÓNicMac Giolla sa sloinne, fág ar lár í. Mar shampla, déan cuardach ar Raghallaigh (seachas Ó Raghallaigh), ar Pháidín (seachas Nic Pháidín), ar Phádraig (seachas Mac Giolla Phádraig). Má tá séimhiú nó claochlú ar bith eile sa sloinne, ná fág é sin ar lár: ní hionann Páidín agus Pháidín sa chuardach seo.
Sloinnte Béarla
Má tá réimír ar nós O'Mc sa sloinne, fág ar lár í. Mar shampla, déan cuardach ar Reilly (seachas O'Reilly), ar Fadden (seachas McFadden).
SONRAÍ RÍOMHAIREACHTA
Ar fáil faoin gceadúnas Open Database License (ODbL) v1.0
UCD Cnuasach Bhéaloideas Éireann DCU An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta An Crannchur Náisiúnta

dúchas.ie