Líon iontrálacha sa taifead staire: 34959 (Taispeántar anseo na 500 ceann is deireanaí.)
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 23:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
'ghus is mó cómhacht
Go mbeiridh siad m'anam leo, go Cathair na Glóíre.
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 23:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
'Réír Dé go ndeinim
Beatha na naomh go dtuilleam
Ceol na Naomh go gcloisim
Agus Radharc na bhFlaitheas go bhfeiceam

Luighim le Dia, go luighidh Dia liom
Éirighim le Dia, go néirighidh Dia liom
Togaim Dia mar Athair
Muire mar máthair
Flaitheas Dé mar Dualgas
Agus dúiltuighim do'n Cúrseoir (?)
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 23:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(iii) ( Ar lean.)
Ag tigheacht in agaidh a' lae ann i gcóir é planndáíl.
Tá mná ceóíl na ndeith ann an Pollo ar aon ghuith
Is Cúpid (?) claon ann le searc don áit
Gach tor in aoinneacht ag lúb' ar ghéagaibh
'S as ann a bhí an Pheoneix a's é ins gach áít.

(IV)
Thall cois trágha ann ta Lady Herbert,
Ag liagh na dtáínte bíonn tnáite tinn,
Clann gan máthair mná na ngarlach
In am an ghádhtair beir biadh gus leigheas.
De préachaibh ád fhuil na bprionnsaí tháinig,
De ionnsuí Clár Luirc d'fúigh cách faoí mheidhir
De na tighernaí stairúil ó Cill Áirne,
Do thoigh an áit seo le breághthacht an bhaill.
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 23:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
Sé bláth na gréine is breaghtha in Éirinn,
A's ná tráchtfadh aon thar Loc Léín 'na dháíl,
Mar a tigeann sluaighte caol-mharc chun chuain ó'n gaoth ann,
A's gur luascadh ar ghéagaibh dá aoirde a mbárr,
Bíonn an eala ag pléidhreacht a's an breac ag léímrig,
'S ar aoibhinn aerach guth gadhar cois trágha,
A's gabhann an Mhéíl ann agus cóistí ag tréán-rith,
'S ar óg fhear céad ann tá an ball chomh breágh.

(II)
Tá mná ceóíl na ndéith ann Apollo ar aon ghuith,
'S an t-ubhall fuair Bhénus ar ghéíg ann d'fás,
Fé ndear an léir-venios (?) úd cath na Traé theacht,
De dhéascaibh Hélen d'fhuaig Minealás.
Is ann do thraochadh Néro aerach,
An Rí actéan de thruim daonacht mná,
An geilt sa téígehann ar díth nuair théíd siad,
Go dtighid chun chéíl ann gan moill sa bpáírt

(III)
Tá cúirt breágh aolmar ann gan éisling.
gurbh aoibhinn péarlaí trí gréin na scáil,
Mar a mbíonn tighearnaí réímeach agus Iarlaí i gcéinte
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 23:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Gaill go h-usaal, uaisle a dtraochadh
Dlighe Shasanna, a fhágaint in Éirinn."

Trí fichid blian ó shoin chuala an scéul san ó Pádraig Ó Seanacháin, bhí na chomhnuí i gCill Fionáin, agus bhí sé féín trí ficid nú deich mblian is trí fichid san am san.
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 23:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ach dubhart Seán Ó Donnchadha go neosfadh an gaduí sa bhfaoisdin do'n Sagart é. Chuaidh sé ag iarraidh ar a' sagart ar innis a leithéid sin d'fhear sa bhfaoisdin é, agus dubhart a' sagart leis ná feadfadh sé sin a innsint. Dubhart Seán Ó Donncadha leis go gcaithfeadh sé é innsint, agus dubhart a' sagart leis ná déanfadh.
Is beag a cúirteanna, bhí san am san ann, ach ceann thall sa bhfus, ach bhí ceann i Ros Ó Cairbre pé in Éirinn é. Chuir Seán Ó Donncadha "Summons" air síos chun na cúirte bhí i Ros agus do chauidh a' sagart síos, agus chuaidh Seán Ó Donncadha síos. Well! do ghlaodhadh a' chúis agus dubart a' Sagart i ná féádfadh sé a leithéid sin d'innsint. Well, ní raibh a thuille sa chúis agus do tháinig Seán Ó Donncadha abhaile agus d'ith sé a dhínnéar. Nuair a bhí an dínnéar ithte aige dubhairt sé leis an mbuachaill a' bád a churi amach sa bhfairrge, go raghadh sé ag bádaeracht. Ní raibh sé fiche slat amach sa bhfairrge é féin 'sa bhuachaill nuair a iompuig a' bá agus chuireadh amach sa bhfirrge an bheirt acu, agus do cailleadh Seán Ó Donncadha agus chuaidh a' buachaill saor, agus ní bhfuaireadh aon tuairisc ar an mbitheamhnach olc, maith na ' naoi. Is amhlaidh a thug a' sagart droch guidhé éígin do, tá fhios agat. Chaill a 'sagart é nuair a chuaidh sé ró-chruaidh air.
Well do dhein File bhéarsa annsan:-
"Is mó a' scéul, do Chlanna Gaedheala
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 22:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
isteach nuair chuir sé scéul isteach go raibh a leithéid sin d'fhear amuigh agus go dtáinig sé thar an chéád geata in ineóin na Saighdúirí. "A" dubhairt a' Rí "Leog isteach é, Seán Ó Donnchadha ó Éirinn is eadh é. Ní fheadfadh aon fhear eile teacht ann ach Sean Ó Donncadha ó Éirinn." Chuaidh sé isteach agus bhí fáilte an domhain ag an Rí roimis, ach dubhairt a' Rí leis "Tá rud éigin trom uait tráth is go dtánaís." "Ó, tá adubhairt Seán Ó Donncadha "Níl aon níd uaim ach dlighe Shasanna bheith agam in Éirinn" "Ó" adubhairt an Rí "geobhair é, pé nídh atá uait gheobhair é." Coinnibh a' Rí é ar feadh trí no ceathair de laethanntaibh, agus bhí an Rí ag tuiseáint gach aon nídh tímcheall na cúirte dó. Well, bhí ionghad ar a' Rí gach uair a ghlanadh sé a shrón, tréís é glanadh leis an haincisiúr phóca, do chaitheadh sé an haincisiúr phóca uaidh." "Ó" adubhairt a' Rí nuair a chonnaic sé á dhéanamh "Cé'n fáth go ndeineann tú san?" "Ó a dubhairt sé ní gnáthach liom-sa an smuga a chuir im póca in aon chor." Dubhairt sé do thriall sé abhaile tréis trí nu ceithre de laethanntaibh agus na cáipéisi aige ar a raibh na coinghíll 'na phóca aige. Well do bhí an aimsir go h-olc agus go h-an 'ólc is dócha agus do goideadh caoire ó Seán Ó Donnchada, agus ní fheadar sé cad d'imthigh ar a gcaoire, ach chuaidh an caoire amú pé in Éirinn é, ach d'airig sé gur fear áirithe bhí sa ball, bhí droch thuairisc air gurb é a ghoid a' caoire uaidh ach ní raibh sé siúrálta
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 22:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
A dhuine atá ar strae le h-éagmais t-aigne,
Daora daingean ort féin gur dhein
Nó an le taithneamh duit féin dot phéíst doth pearsain,
Do thréígis an t-aifreann agus téada anbruith,
Ar aithris aon duit, nó ar léígheas i leabhar '
Mar adubhairt an t-atar mac naomhtha linn!
An té tharcuisneóch éinne dá chléir ar thalamh,
Go mbeadh féin dá mhasla mar aon díobh san.

(II)
A adhbhair baoise, a mhíle masluighthe,
D'fuilig le taithneamh do'n té mhúin sinn,
Nó ar mhachtnuís it' chroidhe go strícfá Cailbhin,
A's go mbeadh uaisle agat anuas fé't bhun
Cuir coimirc chun Críost, chun naomhtha i aingil.
Dein croidhe bhrú fairsing agus buail-se t-ucht
A mhalairt de shlighe ar bith níl agat,
Ach luighe chun aithreachais tar éis do choir

(III)
Is socair do shiubhal fé-t ghúna fada,
'S tú tabhairt do theagasc fá scéamh gan bhun,
'S go mbeadh áthrach sgéile ag an dtréata leanus thú,
Da léighidis t-aigne ó'n dtaobh istig.
Geobhair casóg mhór chrónmar chaithte
Hata brim leathan 's bríste dubh
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 10:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí buacaill ann uair amháín. Aodhaire do bheadh é agus do bhí sé amuigh air ná teipfadh riamh air freagra do thabhairt ar aon cheist a cuirfí air. Do chuala Rí na tíre mar gheall air agus do chuir sé scéul chun na bhuachalla teacht chuige agus nuair tháinig sé dubhairt a' Rí leis d a bfeadhfhadh sé freagra do thabhairt ar trí ceisteanna go ndeanfadh sé a thógaint mar a thófadh sé a mhac féin agus go mbeadh sé na cómhnú sa phalás 'na theannta féín. Sín í an chéad ceist do chuir an Rí air.
"An mó réaltan sa spéir? "Faig leathanach páipéir bháin dom ars an buachaill." Fuair sé an paipéar agus peann agus dubh agus do chuir sé an oiread puínntí ar an bpáipéir gur ar éigin a bhfeadfaí iad d'feicsint ó na chéíle gan trácht ar iad do chomhaireamh. "Tá an oiread réaltan sa spéir ars an buachaill a's tá de phuinntíbh ar an bpáípeár. Comhaireamh iad anois arsa 'sé leis an Rí ach ní féídir leis an Rí na éinne eile é sin do déanamh. Tá go maith ars' an Rí, cuirfeadh ceist eile ort agus si an dara cheist do chuir sé air ná
"An mó braon uisce a tá sa bhfairrge?
A Rí arsa an buachaill "ná leog aon braon uisge ar aon abhainn sa domhan isteach sa bhfairrge go dti go mbeidh an cómhaireamh déanta agam agus annsan neósfaidh mé
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 10:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(II) (Ar lean)
Is gile na géis' na snódh
Glaise na claon-roilg bheadaidhe,
'S ba dheirge a gruadh ná 'n rós.

(III)
Do dhruideas léí gan stad puinn,
Dem baíll do leigeas mo hat' dhíom,
Is d'fiosruig mé go tais-tím,
D'e'n chaoin-bhean chneasda chóir
An tú Hélen tséímh an bhean-rí,
Thug ár na Trae ar leomhain,
Nó Déirdre mhaordha, bean Naois,
le nar thuit na chéádta i mbrón.

(IV)
An tú Aoife chlaon an bhean tsídhe,
Claoidh Clann Lir le h-ealadhain,
Nó Medéa thréíg a daidín
Is chuaidh do'n Ghréig ar bórd,
Nó ló bhí ar sealaidheacht,
Na cumann cléibh ag Jove,
Nó Clíodhna dhíogadh cannaidhe
Is do bhíodh istoíche ar stró?

(V)
D'fhreagair mé an gheal-chíoch
Is dubhairt nárbh éinn' thar lear í,
Ach d'fhlaithibh uaisle sean-ghaoidheal
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 10:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do ceap Seán Ó Coiléain an dán so. Do comhnuig sé in Garraidhe agus so mhúin sé scoil ann:

(I)
Tráth 'gus mé ar mearaidhe
Ag siubhal liom féin i nGarraidhe
Do dhearcas uaim i nglas-coill
Stuaire chailín óíg
Ba glionndrach (?) éin ar crannaibh
Puic is bruic ar stró
Is éisg ag teacht i ngairíbh
Ag éisteacht le na glór.

(Curfá)
Ó mo laogh, mo chailín
Mo shuairc bhean bhreágh gheal-chinn (?)
Grádh mó chroidhe mo cni (?)
Ciúin-tais b'anúil óg.

(II)
Ba bhúclach peurlach cos-bhuidhe
A dlúth-fholt léí go h-alt síos,
Ba thuigh mar féur ar theas-mhí
A lomra-flíos (?) an ór
Bhí luisne na gcaor na gheal-gnaoí,
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 00:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Kennelsworth:-
Feirm mhór le Padraig Ó Concubhair é so. Timcheall chéad blian ó shoin chomhnuig fear uasal darbh ainm dó Risteárd Hamilton-Buitléir-Loe (Butler-Lowe) i dtig mór 'san áit seo ar bhruac na Siúire. Fear saidhbhir dob eadh é a choiméad alán seirbhiseach agus a chuaidh amach gach lá ag fiadhach ó chnoc go cnoc. Lá amháin ar tóir an mhadra ruadh do léim sé thar falla a bhí seacht dtroighthe ar aoirde cé go raibh sé in aois ceithre bliann is ceithre fichid annsan. Bhí an-chion ag an bhfear seo ar mhadraí. Do chuir sé suas tighthe cun na madraí fiadhaigh do choimeád agus do chothú. Is mar sin a fuair an fheirm sin a h-ainm. Tar éis roinnt bhlian chaill sé a chuid saidhbhris agus bhí air an fheirm do dhíol agus dul thar lear.
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 00:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Wild birds: - crow, magpie, robin, wren, thrush, blackbird, hedge sparrow, wagtail, stonechat, swallows, cuckoo, goldfinch, chaffinch, yellowhammer, corn crake, marten, crane, or cóir iasg, (?) waterhen, plover, grouse, woodcock, snipe, partridges, pheasants, owl, jay, pollywhite wing, lark - skylark, ground lark, hawk, linnet.
Crow - nest in trees - does not migrate - 4 or 5 eggs sits.
Magpie - tree or sgeac - " " " [does not migrate] 3 eggs.
robin - ditch, bush, hedge, " " " [does not migrate] 5-6 eggs.
wren - " " " [ditch, bush, hedge] eave of house " " " [does not migrate] 8-12 eggs.
thrush sgeac " [eave of house] " " " [does not migrate] 3-4-5 " [eggs]
blackbird " [sgeac] " [hedge?] large bush " " " [does not migrate] 3-4-5 " [eggs]
hedge sparrow sgeac hedge " " " [does not migrate] 3-5
wagtail hole in a wall " " " [does not migrate] 6 eggs.
stonechat hole in a ditch " " " [does not migrate] 8 eggs.
swallow on roof of cow house, eave migrates 5-6
cuckoo doesn't build migrates
goldfinch sgeac does not migrate 4 or 5
chaffinch " " " [does not migrate]
yellow hammer ditch does not migrate
corn crake meadow
marten sandpit (sand martin)
crane bog 4-6 eggs 2wks
waterhen river bank 2-4 does not migrate
plover mountain side
grouse mountain side, knock 9-10
skylark ground in meadow - does not migrate
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 00:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bóithrín na mBeach:-
Bóithrín i Sceich, cúpla míle ó Caisleán Nua. 'Sé an fháth go dtugtar an t-ainm sin air mar do thabharfadh na daoine an beac síos an bóithrín sin.
Páirc na Choille.
Páirc in aice coille í seo.
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 00:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cúig gadhair roimis amach. Bhí an cuid eile dhíóbh buailte amach. Siar fan an bhóthair a bhí na h-uaisle eile ag dul, ach do lean an fiadhaidhte díreach ar thóír an madra ruaidh an t-am ar fad. Nuair a tháínig sé aníos chugham d'fhiafhruig sé díom a bhfaca an seana bhuachaill agus dubhras leis go raibh sé thíos ag an gcabhlach thíos um an dtaca san. As go bráth leis airís thar claidhteacha agus carraigeacha nuair chualadh sé an méid sin. Do chonnaic thíos in aice leis an gcabhlach é, agus thóg sé an bhóíthrín 'sa dhá claidhe d'aon leím amháin. Pé scéul é soir ó thuaidh i dtreo Loch a' Dubhluig a imthig an madra ruadh. Nuair a tháínig sé chómh fada leis an loc isteach leis ann agus lean ag snámh gur shrois a bruach thall. Aon ghadhar amháin a bhí fágtha sa tóir um an dtaca so agus do chaill sé siúd an tuairisg mar a chuaidh an ropaire isteach sa loch. Béigin don bhfiadhaidhe é glaodhach tímcheall agus é thabhairt do airis ar an mbruach thall. Pé scéul é suas ó thuaidh thar Cnoc a' Chéim Mhóir leis agus an t-aon gadhar amháin 's an fiadhaidhe ar a thóir fós agus nuair a chuadar thar a' gcnoc cailleas-sa an radharc a bhí agam ortha ó Coill na Conanaighe anall agus treasna, agus n'feaca a thuille iad. Chuala gur lean an madra ruadh air agus um theacht na h-oíche, nár stad sé go deo gur ealuig sé uatha san doircadas isteach i gcoill na h-Uadaighe in aice leis an Sgibrín. B'shin fiadhach dhuit a bhuacaill
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 00:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
fad agam, mar gheall air an mhnaoi seo a chuaidh amach tré na bánta an lá Bealtaine áirithe se agus agus dubhairt sí go raibh fhios aici nuair a chonnaic sí mar a bheadh:-
"Tóin girrfiadh ar drúcht
Ná rithfeadh a bhlian seo liom"
Ag cainnt mar gheall ar a' bhfiadhach, is mó lá a lenas cúrsa na bhfiadhaidhthe nuair a bhíodh siad, na h-uaisle ó Bhaile a' Caisleáin ag fiadhach fadó soin. Siad san na fiadhaidhthe go raibh Domhnall Ó Seachnasaig ag trácht thársa san amhrán sin "Bláth na Gréine"
" 'S is aoibhinn aerach guth gadhar cois trágha" adubhairt sé.
Pé scéul é is cuimhin liom aon fhiadhach amháin ná bhfuil pioc dá thuairisc dearmadtha agam go fóill. San dúthaig shoir, i gCathair Mór in aice Ros ó Cairbre a chuireadh a' madra ruadh amach. Siar leis ó dheas tríd an ndútthaig go dtáínig sé díreach lastuaidh de Ros ó Chairbre; siar leis annsan gur shrois sé an Chonanaig agus siar ó dheas fan bruach na coille leis. Bhíos féín ag seasamh amuigh annsan ar Carraig an Éisteacht (?) nuair a bhí sé thall ag an gcoill, treasna na Cluainte leis, agus lastiar de Bhealach-a-Ló. Do tháinig sé treasna a' bhóthair agus thar a' gclaidhe isteach san mbaile seo, Cill Mhic Abaidh. Siar ó thuaidh im' treo-sa a tháinig sé agus do ghaibh sé tharam in giorracht cúig slait díóm. Bhí an fiadhaidhe cúig nó sé de pháirceannaibh 'na dhiaidh agus
ball sinsearach (stair)
2023-06-08 00:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Well bhí fiachach ann, 's docha gur fadó shoin a b'eadh é. Uaisle a bhí ann san am san ag fiadhach ar fad, capaill is gadhair acu. Do dhúisigheadh girrfaidh agus leanadar air gur thugadar a' lá air á fiadhach, agus nuair bhíodar leath-buailte amach aige, tháínig ceann des na gadhair suas leis agus nuair a rug sé air, nior mhairbh é ach do scaoil arís é. Bhí a' fiadhaidhe ag féáchaint ar an ngadhar ag breith air agus bhí iongadh air connus nár mhairbh sé é. Tréis do'n gadhar a scaoileadh, cad a dhein an girrfiadh ach déanamh isteach ar seana cabhlach tighe. Do leím a' fiadhaidhe anuas dá capall agus isteach leis 'na dhiaidh, agus nuair a chuaidh sé isteach connaic sé an t-seana bheanín sa cuinne thuas agus saothar uirthi. Do dhein sé suas uirthi agus do chonnaic sé an greim bainte amach ag an ngadhar dhá cois. Ní hé sin an chéad uair a chuala go mbíodh seana bhean i riocht girrfiadh. Is minic a cidhtí girrfhiadh leis na buaibh agus bhíodh a gcuid bainne a cailliúint acu 'na dhaidh sin. 'S amhlaidh gur seana-chailleach malluighthe éigin fé'n riocht san, chun go bhféadfadh sí an bainne a ghoid. Sean scéul is eadh é nach mbíonn aon rath ag an té a chífeadh girrfhiadh lá Bealtaine.
Tá scéul ann, bhéarsa atá ann, ach níl sé ar
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 16:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sweet Cailín Fionn (Seán Ó Coileáin, do cum)

(I)
I bpaircín conaill aerach, le ceólta cliste ag éísteacht
le luighe na cripstal gréine sa tráthnóna ciúin
Mar cruinnidís na déithe, bhíodh in ionad Rí na séímh-fear
A's do phreab mo chroide le géar-ghean do'n Sweet Cailín Fionn

(II)
In a verdant field retired, with polished tunes acquired
Her music to inspire, it was just afternoon,
When crowds of gentle graces resort those lonesome places

Which thought my heart embraces for the Sweet Cailín Fionn

(III)
A gnaoi-sa ghean ba néata 'sa phíob ar dath na géise,
A samhail siúd níor léir dom ins an t-saoghal sa le n'fhagháil
Mar bhí na mílte lag le géar-ghean do'n Bríghde mhaisiúil mhaor 'gainn (?)
Agus braoí na deasa i dtréíthe tríom Sweet Cailín Fionn

(II)
Her mild and comely features composed and framed by nature
Who challenged all the nations her equals to show.
Her beauty, so surprising, that satirized the wisest
And the goddesses admiring my Sweet Cailín Fionn
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 16:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(III)
Dubh na donn níor bh'áíl liom 's le caillig ruadha níor crádhabh mé
Níl aon bhean sa domhan do bhfearr liom ná an bháin chnis gan smúit,
Go bhfuil a dlaoí folt fada, fáinneach go dtug na míle pearsa grádh dí,
Agus cad é an fáth ná tráchtfainn ar mo Sweet Cailín Fionn.

(III)
No black nor brown will please me, nor sorrel will not tease me
There's no colour there to please me but the fair one that's true,
With her curly locks, so amazing, made thousands stand outgazing
And why shouldn't I be praising my Sweet Cailíin Fionn.

(IV)
Dá mba liom stáit úd déamar Solomon nú brághaid ab tréine ná éinne aca siúid,
Iad siúd go léir níor mhó liom dá géire,
d ár gcéill i gcath gruig feóirling,
Chun bheith sínte seal liom stóírín mo Sweet Cailín Fionn.

(IV)
If I had the wealth of Damer Cup bhfuil thab (?) or Phoebus.
Bragaid who was greater than either of the two.
Forfeit all my schooling for to quench this flaming fuel.
That's grafted by this jewel my Sweet Cailín Fionn
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 16:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tobairín fíor uisce
Ar fíor-bharr a' tsléibhe
Fuinneóigín gloine
Agus doraisín cré
... An t-Súil
Bréidín buidhe ar thaobh an tíghe is ní féidir liom a shníomh ná a réidtheach
... An grian
Caipín mo shean athar
Na shuidhe ar a thóin
'S ní stadann sé de'n t sodar san
Go dtéigheann sé 'don Róimh
... Cubhrán bán
Slat fada caol, a bhun sa talamh is a bhárr sa aér
...Bó bhleacht
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 16:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Chomh bán le bainne, chómh glas le gheabhar, chómh dearg le fuil is chómh dub leis an ndaradaol.
Sceach sméar-dubh

2) Is aoirde é na an caisleán, agus gheobhadh sé slíghe fé bhéal choricín
Ceirtlín Shnáith

3) Cuadh'as go Lúndain is connaic-sa ionghantas, trí chorcáin uisce ag fliuchadh is gan spré fútha.
Trí tobaireacha fíor-uisce

4) Cosa fada ceathruna cama, corp gearra 's gan aon súile
An tlú

5) Fé chré shiubhalím ar dhuilleabhar na gcrann, ar capall ná rugadh is ná bhéarfar, is srian de chroiceann a mháthar na bhéal aige
(Capall a thógadh as bolg a mháthar)

6) Beirrlín bán ar thaobh an tighe is ní féídir í d'filleadh
(Scáth na Gréine)
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 09:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
scríobhnóireacht an lá indiu.
Poll an Chapaill:-
Timcheall leath-míle ar an taobh theas de Caisleán Nua atá an Poll so. Dó báthadh capaill ann fadó agus sin é an fáth go cuireadh "Poll an Chapaill" air.
Cúl na Gréine:-
Sin ainm m'áit cómhnuidhe. Toisc go dtaithnigheann an ghrian ar chúl na dtighthe i gcómhnuidhe cuirtear an tainm so ar an áit.
Nuair a bhí Crombhail ag dul ó Chluain Meala to dtí Eochaill tháinig sé tré Caisleán Nua. Maidin Domhnaigh a b'eadh é agus bhí na daoine go léir istigh sa seipéal ag éisteacht Aifreann. Chuir Crombhuil na dóirse fé ghlas agus chuir sé an séipéal tré theine. Do dóigheadh gach cinne istigh ach aon bhuachaill beag amháin a d'éaluig amach tríd an bhfuinneóig. Ní raibh fhios ag einne cé ar leis é agus ghlaodhadar an ainm "burn" air. Do shíolruigh muinntir Byrne ón mbuachaill sin.
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 09:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí Séamus de Bharra, Máighistir Scoile - go ndeine Dia tróaire air, bhí sé oíche ag dul abhaile, agus bhí sé déanach go maith, díreach agus é ag gabháíl thar Lisín na n-Arm. Tháinig an bhean amach as an lios chuige, agus thug a h-aghaidh air.
D'féach sé uirthi agus má fhéách ní fheaca sé riamh aon bhean chómh grándha léi. Bhí a gnúis dorcha dubh grioma, béal mór ar leathadh aici agus gut h-aon fhiacal dá raibh na dranndal-uachtarach ag dul síos de dhruim a smigín. Tháinig scannradh agus crith-eagla ar Shéamuis agus d'iarr sé cabhair agus trócaire ar Dhia ag gearradh fíóghar na croise air féin agus é ag déanamh ar an dtig agus na cosa ag lúbadh fé agus é ag séideadh fuar alluis amach thríd agus an sprid fuar le na shálaibh. Do lean an sprid é dti an doras ach ní deaghaidh sí níos sia air.
Do dhún Séamus an doras uirthe agus d'fhág lamuigh í agus thug sé an leabaidh air féin agus ar maidin amáireach sé an chéad rud a dhein sé ná sgéul a innsint do mhac na mná mar d'aithin sé an sprid go maith. Cómharsa mná leis a bhí tamall tréís bháis do bheadh í agus dubhart Séamus le na mac go
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 09:07
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
préacáin ag neadú ortha aimsear gadhtorach a bhí ar na preácáin bochta. Do bhiodar i bhfeidhil gearrcaig agus ag breith biad chucha ó gach áit agus nuair a chonnacadar an t-eorna tánadar anuas as na crannaibh agus piocadar é agus tugadar dos na gearrcaig é. Do cuir an bladh seo deireadh leis na gearrcaig. Mhairb an biotáille iad agus do chuir sé na préacháin ar meisce go dtuiteadar anuas de's na crannaibh agus do bhí a dhá sciathan sínte amach ag gach ceann aca mar a bheadh siad marbh. Tháinig an taoiseach agus rug sé ar deich gcinn 's dachad acu, agus cur sé isteach idtig iad marb ar meisce. Do bhí taoiseach eile 'na chomhnuí in aice Ruis san am ceadna agus bhí crainn breáh ag fás in aice a thighe agus ní raibh aon préachán ag neadú ortha agus cheap sé da raghadh sé ag triall ar thaoiseach, Bláth na Gréíne go bhfaghadh sé na préacháin na coill féin mar tá sé ráidhte gur ráthúil préacháin a bheith na gcomhnuí le tais tighe mhóir. Tháinig sé go Bláth na Gréine agus d'iarr sé na préacháin ar an taoiseach. "Geobhair iad arsa an taoiseach ach finneáil agus an costas díol thar a gceann." "Agus bhfuil finneáil ortha arsa Taoiseach Ruis. "Tá arsa taoiseach Bláth na Gréíne "Pingin
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 08:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ball breágh is eadh Bláth na Gréíne. Tá sé ar an dtaobh tuaidh de paróísde Míderos, in aice Cuan na Léíme. Tá coillte breaghtha ag fás ar thaobh cnuic na Slaodaibh ó barra na taoide go íochtar na spéire. Dá breáhtacht é agus do mhéid a crainn, níl aon préachan ann, agus tá siad in gach áit na thimceall go flúírseach. Tá siad in mBán Leithin, agus ins an Bhrághaid, i gCuan Dor, i Léím Uí Donnabháin agus i Midros, agus gan aon préachán ná nead phréacháín i mBláth na Gréine. Agus nuair a thagann stronséirí ann sa Samhradh bíonn siad ag ceistiú na ndaoine mar geall air agus iongnadh mór ortha na thaobh. D'innis sean duine dom go raibh siad ann fadó ach gur séanadar an áit toisc beart do deineadh ortha. Do bhí taoiseach na chomhnuí ann fadó agus bhí fuath aige dos na préacháin agus cuimhnig sé ar cleas cun iad do díbirt as an áit ar fad. Cuir se eorna i muga uisce beatha ar feadh seachtmhaine. Bhí uisce beatha saor san am san comh saor le uisce na sáile. Nuair a bhí an t-uisce beatha suaidhte ag an eorna agus na graineacha bog cuir sé amach fes na gcrannaibh in a raibh na
ball sinsearach (stair)
2023-06-07 08:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
doras an aeir, dóchas na gcríostuighdhe, fuarán an chráidh, díon-ghárda na Síothchána, Glóíre na Maighdean onórtha, os cionn an uile aingeal, Máthair na Míorúileach, na Maighdean os cionn Maighdean, liag na Tríonóíde Ro Naomhtha, Scéimeamhail os cionn an uile chréatúra.
Ó a Bhaintíghearna na Ceannsachta, duibheagán an Chiúnais compórd na ndúbh-bhrónach. Cómh sholás lucht an bhuaidhrimh, is ionnat do lúthgáirid na h-aingil,
Ó a bhaintrighearna mhilis na trócaire iompuig do shúile trócaireacha chughainn. Soillsig sin le grásta agus éíst m'úrnaighthe faoi thearman dé uile chómhachtaig agus do lámha bheannuighthe tiomanaim mo corp agus m'anam bhíodh mar sin. Amen!

Nóta
Bhí ana mheas ag na sean daoine ar an Sciath-lúireach agus bhí ana mhuinighin acu aiste, mar deiridís féin agus chreideadar na faghadh éinne bás obann dá mbeadh an Sciath-lúireach ar iompar acu agus í ráh gach aon lá ar a ndá-ghlúin agus ná beadh baoghal báthadh ná teine ortha. Bhí an paidir séo leis, ag na bacaig
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 18:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
a fuair sé an ainm sin. Nuair a bhí Cromail agus a shaighdúirí ar a slighe ó Cluain Meala go dtí Eochaill, tar éis an t-sheipéal i gCaisleán Nua a chur tré theine do chuadar an bhóthrín agus mar sin tá "Bóthar na nGall" mar ainm ó shoin air. Acht ceapann daoine gur "Bothar na nGabha" an ainm atá air toisc go dtarluigheann sé go bhfuil ceardcha ar thaobh an bhóthair seo.
Bóithrín Dorca:-
Bóithrín i mBatharnach cúpla míle ó Chaisleán Nua. Fásann crainn ar gach taobh den bhóithrín seo agus annsan bíonn sé dorcha i gcomhnaidhe ann.
Carraig an Aifrinn:-
Tá an charraig seo timcheall trí mhíle ó Caisleán Nua ar Shléibhte Maol Domhnaig. Fuair sí a h-ainm, mar in aimsear na bPéin Dlighthe do bhíodh na sagairt ag rádh Aifreann ann. Tá scríobhnóireacht sa tseana Gaidhilge le feiscint ar an gcarraig san anois, acht ní féidir le haoinne é a léigheamh, mar tá deifreacht mór idir na sean-gaedhilge agus
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 17:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Áit-ainmneacha.
Caisleán Nua:-
Gráig Mhuire an tsean ainm a bhí ar an sráid bhaile seo. Tá fothrach shean-chaisleáin ann fós. Be le muinntir Prendergast é fadó. Tháinig Muiris De Prendergast go hÉirinn leis na Normánaig sa bhlian 1170 agus chuir a chlann fútha ins an áit seo. Daoine maithe ab eadh iad. Thógadar mainistir dos na manaigh thall i Mullach. Lá amháin d'eirig argóint idir duine do mhuinntir Prendergast agus an manach. Do mhasluig an manach an taoiseach agus annsan chuir muinntir De Prendergast an mhainistir tré theine.
Nuair a chonnaic na manaig an mhainistir á dhogadh chuireadar mallacht ar mhuinntir De Prendergast. Ó'n lá sin amach bhí an mí-ádh leó. Fuaradar bás na nduine is na nduine agus níl aoine acha beó anois. Níl ach na sean-fallaí 'na seasamh san tsráide.
Bóthar na nGall:-
Tá an boithrín san gairid don sráid bhaile Caisleán Nua agus is fuirist d'fheiscint connus
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 17:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ó a Íosa Chríost mac dé na féíle diadha conghnamh liom,
Ó a Mhaighdin mhilis éíst liom éist liom.
Ó a Máthair Slánuightheóra an domhain congnamh liom.
Ó a Mháthair dé a Ríoghan na bhflathas,
A Ríoghan mhilis ghrádaig agus a thagarthóir an uile bhunús daona. Guidhim thar a bhaintighearna chómhthaithneamhach, a bhaintighearna na n-aingeal,
A bhláith na bpátríarc, a mhian na bhfáig, óírchiste na n-aspal, a mháthair na bhfaoisdineach, órnáid na maighdean, Ó a Mhaigdin ró-mhilis guidh ar mo sh on.
A bhaintighearna a gcloistear ó's cionn cómhludadar na n-aingeal, cosain mé ó'n uile chlé, san aimsir d'imtig, atá i láthair, agus a tá le teacht, ná tréig mé anois, ná san uair uathbhásachin a mbeidh m'anam ag seariúnt (?) lem' cholainn. Ó a Mhaighdin mhilis faigh dómh-sa ar uair mo bháis agus mo bhreithe, go raghadh m'anam go parathas naomhtha i bhfiadhnaise do Mhic Íosa agus go m'bfiú mé a ghrásta síorruidhe d'fheiscint maille leat.
Ó a gheata pharathais, a phálás Íosa Chríost
A Réílthean na bóchna, a shólás an chine dhaona, bí truaghmhéileach dom. Ó a Mhaighdean Mhuire mhilis beannuighthe, Inghnean dé an t-athair, Máthair Íosa Chríost, Céile an Sprid Naoimh
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 17:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhi Lam Mac Liaim ó'n gCnoc Sceach oíche ag teacht abhaile ó aonach Dún mBan Mhuighe. Bhí a athair in éineacht leis. Bhí sé déanach go maith san óidche nuair a thánadar chómh fada le tig tábhairne an Chairn. Thugdadar fé ndeara go raibh solus ann. Dubhart an sean duine go raghadh sé féin isteach go tig a' tábhairne agus go mbeadh deoch aige. Seadh isteac leis agus a mhac chómh maith. Bhí an dorus ar dian leathadh agus solus ar lasadh ach ní fheacadar duine na daonaidhe sa tig ach madra mór dubh i dtaobh istig an
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 17:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
chúntúir. Amach an doras le 'raon airís agus ní stadadar go ndeachaghadar go tig cómhnuithe fir a an tábhairne - mar bhí tig cómhnuithe ag fear an tábhairne seachas an tig tábhairne - bhí muinntir an tighe sin na gcodladh agus do dhúisig seana Mac Liaim iad, agus d'innis se d'fhear an tighe gur fhág sé doras an tábhairne oscailte na dhiaidh agus gur fhág sé solus ar lasadh ann. Dubhairt Seán Tóibín - b'in é ainm fhir a' tábhairne dubhairt sé le Mac Liaim gur dhún sé an doras agus gur cuir sé an glas air agus go raibh an eochair 'na phóca aige, agus gur cuir sé an solas in éag.
Ach chuadar a gceathrar airís, Seán Tóibín agus a bhean, agus Liam agus a athair, chuadar chun tig a' tábhairne, ach má cuadar ní raibh solas ná rian solais ann rómpa ac' an doras dúnta agus é fé ghlas. Ní raibh duine na madra le feiscint.
(Tá sé suas le 60 bliain ó thuit se amach)
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 09:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(V) (ar lean)
De shíolrach Éibhir Mhóír
Gur fada a bhí a maith-bhuidhin
'Na ríghthe Mumhan i gcoróínn
Go trúpach, tréadach deagh-chaoi
Go tigheacht na nGall thar bóínn.

(VI)
A réílthion cháid' do shlad sínn
Táim le d' ghrádh go lag-bhrígheach,
leigheas beag dáíl dom aicíd,
Nó bead go bráth i mbrón,
Dá dtighir go tigheas na gceannaidhe
Do gheobhfá branndaidhe is beóir,
Duíghadh lionn 's ar théádaibh
Tiúin de'n "Smachtín crón."
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 09:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sweet Cailín Fionn (Seán Ó Coileáin, do cum)

(I)
I bpaircín conaill aerach, le ceólta cliste ag éísteacht
le luighe na cripstal gréine sa tráthnóna ciúin
Mar cruinnidís na déithe, bhíodh in ionad Rí na séímh-fear
A's do phreab mo chroide le géar-ghean do'n Sweet Cailín Fionn

(II)
In a verdant field retired, with polished tunes acquired
Her music to inspire, it was just afternoon,
When crowds of gentle graces resort those lonesome places

Which thought my heart embraces for the Sweet Cailín Fionn

(III)
A gnaoi-sa ghean ba néata 'sa phíob ar dath na géise,
A samhail siúd níor léir dom ins an t-saoghal sa le n'fhagháil
Mar bhí na mílte lag le géar-ghean do'n Bríghde mhaisiúil mhaor 'goinn (?)
Agus braoí na deasa i dtréíthe tríom Sweet Cailín Fionn

(II)
Her mild and comely features composed and framed by nature
Who challenged all the nations her equals to show.
Her beauty, so surprising, that satirized the wisest
And the goddesses admiring my Sweet Cailín Fionn
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 09:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sweet Cailín Fionn (Seán Ó Coileáin, do cum)

(I)
I bpaircín conaill aerach, le ceólta cliste ag éísteacht
le luighe na cripstal gréine sa tráthnóna ciúin
Mar cruinnidís na déithe, bhíodh in ionad Rí na séímh-fear
A's do phreab mo chroide le géar-ghean do'n Sweet Cailín Fionn

(II)
In a verdant field retired, with polished tunes acquired
Her music to inspire, it was just afternoon,
When crowds of gentle graces resort those lonesome places

Which thoughtm my heart embraces for the Sweet Cailín Fionn

(III)
A gnaoi-sa ghean ba néata 'sa phíob ar dath na géise,
A samhail siúd níor léir dom ins an t-saoghal sa le n'fhagháil
Mar bhí na mílte lag le géar-ghean do'n Bríghde mhaisiúil mhaor 'goinn (?)
Agus braoí na deasa i dtréíthe tríom Sweet Cailín Fionn

(II)
Her mild and comely features composed and framed by nature
Who challenged all the nations her equals to show.
Her beauty, so surprising, that satirized the wisest
And the goddesses admiring my Sweet Cailín Fionn
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 09:32
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
duit an mó braon uisce sa bhfairrge.
Sí an triú ceist do chuir an Rí air n:-
"An mó nóimeat sa tsíorraidheacht?
Tá ars' an buachaill carraig de sliab amuig agus tá sí míle ar aoirde míle ar leithead, agus míle ar dhoimhneacht. Dá dtiocfadh éanín aon uair amháin ins gach céád blian agus blúirín de'n charraig sin bhreith leis gach uair nuair bheadh an sliabh go léír beirtha leis annsan do thosnóchadh an chéad nóímeat de'n tsiorraidheacht."
Annsan do labhair an Rí leis agus dubairt.
"Níl aoinne san domhain a bhfeadfadh freagra níos cruinne do thabhairt ar na ceisteanna mar thugais-sa ortha" agus fan annso liom agus beidhh tú mar mhac agam. Bhí ana-áthas ar an mbuachaill ag d'fhan sé leis an Rí agus bhí saoghal breágh aige as san amach.
ball sinsearach (stair)
2023-06-06 00:07
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí feirmeóir ann fadó, agus gach maidin bhí ceann des na buaidh cruidhte sa tuar. Do eirig sé go moch maidin amháin agus thug sé leis a dhá ghadhar agus a dhá chuin. Nuair a tháinig sé go geata na páirce, chonnaic sé gearrfhaidh
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 23:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
SPONNC - Colt's foot
Tá leigheas ins na duilleóga don mhúcha asthma, na duilleóga tíorma a chur i bpíopa, agus a caitheamh, nú tae a dhéanamh díobh.

SLÁN LUS - Ribwort
Na duilleóga a cogaint id bhéal, agus iad a chur le gearra

BILLEÓG PÁDRAIG - Plantain
Tá an luibh seo ana-cosúil leis an slán lus ach is fearr billeóg phádraig i gcóir gearra agus in (?)

DRÉÍMIRE MUIRE - Cantausy
Tá leigheas ann ar na dathach

GLÚNACH - Milk wort nú Knot grass
Five different kinds. Glúnach mór, agus bheag, glúnach dhearg, glúnach the, agus glunach dhubh. Glúnach mhór, Water Pepper, agus glúnach the, glúnach bheag , Knot grass, glúnach dearg. Knot grass. Persicaria.

GLAN UISCE - Scarlet Pimpernel
This is the male, and the female has yellow flowers, and is called Féamhair Mhuire in Irish. The Scarlet Pimpernel is also called the poor man's weather glass.
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 23:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
MIONT FIADHAIN - Mint
Do bheiriú agus an t-uisce a scagadh i soithig éigin, agus é ól. B'in leigheas ar tinneas goile.
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 23:41
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
BROIM-FHÉÁR - Couchgrass. Scutch nú Switch grass
Tá ana leigheas sa luibh seo i gcóir asthma, (?) agus go maith i gcóír aicidí eile leis.

MISMÍN - Mint
There are several kinds of mint. Bogmint, Watermint, Peppermint.
Mismín Dearg, Mismín arbair - Coinmint
It is used for sweetening the breath or for crawsickness (?)

GARBH-LUS - Goose Grass nú Robin run the hedge
Tá leigheas ann do ulcers or cancerous growths

WATER-CRESS
It was used purifying the
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 23:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
BRIOSCLÁN - Silverweed
Tá leigheas ann dos na dathaca. Briosclán agus leamhnacht beirbithe (?) i dteannta a céile

MEACAN DÁ THÓGHA - Great Common Burdock
The roots boiled are applied as a powder for Ringworm, and several other sores and wounds

PLUISICÍN (?) - Pignut
Bíonn cnámha beaga ceangailte de preamhaca na luibhe seo, agus itheann daoine iad

SPURGE
Tá an luibh seo ana nimneac. Is le seo a mhárbhiuigtear (?) an t-iasc ins na h-aibhne agus ins na loca

GIOLCACH - Broom
Tá sé ag fás ar an gcnoch ar thaobh an bhóthair idir tig Mongó, agus ag tig Seán Mach Cárthaig. Deintí scuabanna as, agus bhí sé go maith cun na n-oighean a ghlanadh fadó nuair a deintí an t-im sa bhaile. Tá leigheas ann don Dropsy. (at)
Was much used a disinfectant long ago by burning withered Giolcach.

LUSAIRE AN DEANGÁN - nó grafán na gcloc or wall pepper.
Cuireann sé daoine ag urlachán deirtear
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 23:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tuairisg (?) ar beithidheach na h-oiche aréir, do thánadar i gceann a chéíle airís agus dubhradar go raghadís ag cuardach an t-saidhbris an t-ath uair.
Seo chun obair airís iad agus ambasa féin ní rabhadar i bhfad ann nuair do tháínig fathadh sathadh de bheachaibh ruadha isteach an chuan airís chucha agus dóbair go gcaochfaidhe dall iad leis na beacha ag sáthadh a gcealgaí ionnta. Dá mhéid an deithineas a bhí ortha aréir chun bóthair ba sheacht mhó an dithineas bhí ortha indiu, i gcorp an lae glé-ghil, a rith le na n-anam ó na beacha. Nuair dfáadar na beacha do thánadar i gceann a chéíle airís, do'n triú uair, agus bhí seanóir na measg. Diarmuid Mór Ó Dhonnabháin a b'ainm do, agus dubhairt sé gurbh é toil Dé an dhá soluíd úd do thuit amach aréir agus indiu. Má rithfeadh leo an t-ór d'aimsiú d'oscladiís na málaí" dubhairt sé chun é roinnt eatorra.
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 23:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
béal agus ó dhuine go duine go raibh fhios ag cách air, agus cheapadar go raibh sé fíor mar bhí fhios acu go raibh long na h-aichide ann roinnt blianta roimhe sin.
Thánadar muinntir Cuan Dor i gceann a chéile agus dubhradar go raghadís ag cuardac an airgid agus an óir. Oichdhe áirithe in dhiaidh a suipéar, do chuadar chun an áit a chuardach idir an dhá chaisleán. Tá leath míle slighe idir an dhá caisleán agus an spás ceadna idir an dhá shruthán mar tá sruthán láímh le gach caisleán agus bhíodh muileann ar gach sruthán díobh an uair sin, ag gabháil leis na caisleáin. Ní rabhadar i bhfad a chuardach ar bruac na faille nuair siúd aníos an cuan míol mór agus níor stad sé gur tháinig sí ar aghaidh na faille amach, agus thosnuig an uisce a shéideadh amach as a béal isteach ar na fir bochta, le neart 's le fuinneamh, agus ba dhóbair go mbáthfadh sí na fir le h-uisce na sáile istig ar an dtalamh tirim.
Do thugadar suas an obair agus do theicheadar abhaile leo feín, mar na feacadar a leithéid d'ainmhí riamh roimhe sin agus is dócha nár tháinig a leithéid d'ainmhí isteach go h-aon cuan in Éirinn ó'n aimsir gur mairbh Fionn agus Fiann Éireann piast locha Cuan ar chósta thuaidh na hÉireann.
Maidin lá na mháireach nuair na raibh aon
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 11:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ann fadó.
Páircín na gCloc:-
Tá sé lán de clocaibh.
Páirc an Tighe:-
Tá an pháirc sin in aice an tighe.
An Corrac Fada:-
Áit bhog fhliuch é seo go bhfuil cuma fada air.
An Pháirc Árd:-
Tá sé níos aoirde ná na páirceanna eile.
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 11:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tor Sgeacha:-
Tugtar an ainm sin ar páirc atá againe sa mbaile toisc gur fhásann sceacha gheala innti.
Móinteán:-
Páirc fhluich agus luacra ag fás innti iseadh an pháirc sin.
Cnoc an Aitinn:-
Fásann aitinn maith annso.
An Pháirc Cham:-
Do baisteadh an ainm seo uirthí ón cuma atá uirthí.
Páirc an tSrutháin:-
Tugtar an ainm seo ar an bpáirc mar tá sruthán ag rith tríthi.
Páirc Thomáis Réamonn:-
Chomhnuig Tomás Réamon
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 10:57
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
19) Tinneas Chuirp: Bruinneach dhearg ( Dysentery)
Ubh circe a bheiriú i bhfineigire go mbead cruaidh go maith annsan é d'ithe, nú coirt an droighinn a bheiriú i leamhmnacht agus é ól.

20) Gribhéal Cloch Fuail (Gravel)

21) Bodhaire (Deafness)
Súghlach bainne bó bleacht agus mil, lán méarachán de ins gach cluais.

22) An Guta
Praiseach a dhéanamh de Ros lín agus ceirín de a chur leis na h-altaibh

23) Tinneas Fiacail:
Gáirleóg a chur fé'n bhfiacal tinn

24) An Coilic:
Fuilig a bheiriúar uisce fearthainne agus é ól.

25) Tuitim an t-Seine Seáin:
Súghlach na noíníní agus slánlus d'fhághail Cuir gráinne salainn ar an súghlach agus leag lán méaracháín de i bpollaibh na srón.
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 10:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
13) An Leóna:
Préamh an leamhach bhuidhe (Marsh Mallow) do bhrúghadh agus do bhriseadh agus bláthach (seana-bláthach) a chur tríd agus a chur leis an leóna

14) An ( Claidhe ) clamh (Mange, Itch)
Préamhacha na gcapóg-sráide bheirithe in im úr, a chimilt de.

15) Borra-Phéist (Ring Worm)
Préámhacha an Meacan dá-thogha (Great common Burdock) a bhrúth agus a bheiriú agus ceirín de a chur leis an "borra-phéist."

16) An Charrach (Scabs)
Gáirleóg a bhriseadh suas fuar agus a chimilt don charraig.

17) Canncar, Aillse ( Cancer)
An luibh darbh ainm Columbín (Columbine) a briseadh suas agus a chur leis.

18) An Líonadh (Dropsy)
Arán coirce agus biollar a mheascadh le chéíle agus iad d'ithe agus tobac a chogaint agus a chaitheamh i bpíopa.
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 10:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
leath-sróin as a mbeadh an fhuil a' teacht.

7) Meár Teinn:
An chré go mbíonn an trom ag fás air, a fhliuchadh le h-uisce coisrithe, agus é chur mar ceirín leis an méir tinn.

8) An Ghreidhim Mhadra Bhuille:
Cruithneacht a thogaint agus a chur leis an ngreidhim.

9) Casachtach:-
Praiseach bhuidhe a bheiriú in uisce agus mil a chur ann agus a ól. Leigheasann sé sin casachtach

10) An Greidhim
Grean na h-abann a chur mar cheirín leis an "greim"

11) An Theine Fhiadhain:
Fuil chait dhuibh a chimilt de

12) An Íbhil Reatha:-
A cneadh do nighe trí maidneacha agus trí tráthnóntaí leis an uisce a nighfeadh an chéad leinbh lánamhan óíge (ach gur mac é) An chéad uisce a nighfeadh é tréis teacht ar an saoghal do.
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 10:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) An Ruachtach (Erysipelas)
Cun an Ruachtach a chur ar cúl, scríobh d'ainm mór timcheall ar an áit tinn agus ceirín de plúr the a cur leis.

2) Tinneas Cluaise:-
Mún ghirré agus olann dubh a chur fa chluais

3) An Liath-bhuidhe (Jaundice)
Míolta iasachta agus min coirce d'ithe gach aon mhaidean

4) An Chrith (Ague)
Dul go claidhe teórann agus síne naoi n-iomaire amach ó'n gclaidhe agus an chrith a chur díot ann

5) Na Dathacha
- Brioscalán a bheiriú i leamhnacht. An leamhnacht san d'ól teasaidhe sa leabaidh agus allus do chur díot.

6) Fuil Srón:-
Snáithín síoda a casadh go cruaidh daingean ar an luídín is goire de'n
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 00:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Apparatus: 40 Gallon Pot
5 Empty Barrels
Still Head. Worm. Sugar. Coke. Barm, and Malt.
It must be understood that as the manufacture of potheen is illicit everything used in its making is of a very crude nature. The first step taken in the manufacture of potheen is to build a hob to hold the pot. It is made of raw stone, made in two piers about 18 inches apart and about the same in height, with three or four iron bars to form a grate put in about six inches from the bottom. This being done the pot is put on and steadied so as to keep in correct and level position. It is then filled with clean water and the coke fire is lighted. Coke is always used as there is no smoke from it. Coal would do just as well but coke is cleaner. The pot, or boiler, contains about forty gallons and must have a pipe outlet in the bottom to take off refuse without removing it from its place. Another necessary part, on the pot, is a flanch which cannot as will be seen later, be done without. Now that the pot is filled with water and the fire lighted it will take about two hours before it is heated to the required temperature and in this space the distiller is kept busy preparing his barrels for
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 00:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
blood and as a salad.

Eidhneán-talmhan - Ground Ivy
- Tá leigheas ann do Bronchitis

Lus na bFranncach - Tansy
- Tá leigheas ann do gúta (Gout) cuireann sé an ruaig ar píastaí a bíónn i leanbhaí

Coirt no Daraighe - The bark of the oak
is given to calves, suffering from white scour. The bark is boiled in water and that water is given to the calf in the milk.

Hore-hound
It is a herb that was used as a cough medicine.
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 00:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Milmear - Hemlock
ana nímhneach leigheas air eitinn Consumption agus ar tinneas fiacail

Sáiste cnuic - Wildsage
- an old saying "Is mairg a geobhadh bás agus Sáiste ar an gnoc Good for the colic

Mac an dá thogha
It was used for curing boils

Buacallán buidhe
It was called the yellow posy and it was used for swellings

Biollar - Water-cress
There are eight kinds of Biollar. Tá leigheas ionnta don scurvy.
Samha Sorrel. Fadó shoin cuirtí é ag dathú éaduig

Cluasliath - Coltsfoot
- má deineann duine té den cluasliath agus má ólann sé é leigheasann sé aicid na scamhóg
ball sinsearach (stair)
2023-06-05 00:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
An Chupóg:-
Leigheas í seo do greadadh neanntóga mar deir an sean-fhocal:-
"Neanntóg do dhóghadh me cupóg do leigheas me"

Sáiste Chnuic:-
Dá ngortócfaidhe duine, ba cheart do na bileóga seo a bhrú agus iad a chimilt leis an ngoin, agus iad a meascadh le h-uisce chómh mhaith agus an deoch d'ól.

Slánlus:-
Tá leigheas annsan do ghearradh de gach aon sagas

Sponnc:-
Deintear sórt dighe aws san atá go h-ana mhaith do thinneas ar bith.

Neoinín mór:-
Ox eye Daisy deir na sean-daoine ná raibh an luibh seo ann sa t-sean aimsir
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 23:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tháinig buachaill óg, e féin 's seisreach capall'sa chéacht. I móinfhéar ná raibh aon nídh ann ach luachair, dar leis féín, é feín 'sa chapaill, go ndubhairt sé go n-iompóchadh sé an luachair sara bhfáadh sé an pháirc. Ní raibh sé ar shlait a iompáilde, nuair a thosnuigh a' luachair ag gáiridhe fé. Bhí sé chómh righin, chómh daingean san, ná feádfadh sé filleadh ná (?) a bhaint as. Tháinig fear eile ann 'na dhiaidh, agus capaill caola, ciara (cíordhubha) air agus bhí an fear feín troma-liatha. Sin é a dubhairt sé leis a' luachair, "Beir cughat."
Bhí an luachair ag cnagadh roimis annsan - "Capaill caola ciara agus fir troma-liatha, sin iad a dubhairt leis a' luacair "Beir cughat." Nuair ná tháinig sé go bog chuig an bhuachaill óg, thug sé suas, agus thug a chapall suas é chómh maith, ach fear meán aosda sa a capaill "ciara, caola" do chrochfaidís leis sara dtugaidís suas é.
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 22:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
go maith os cionn fiche míle thar sliabh 's riasc. Bé an fiadhach ba thréine dá bhfeaca-sa riamh. Muinntir "Galway" ó'n Sliabh shoir a bhí na mbun san. Bhí gadhair ar firac ar fuaid an bhaile ar feadh seachtmhaine 'na dhiaidh san.
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 22:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ó béal aithris Taidhg Uí Muirtuille Cill Paídin
Concubhar Ó Maoldomhnaigh, Maighistir Scoile a bhí i gCuan do cuir béarla air.

(I)
Hail bloom of Phoebus the pride of Erin
Which from Lough Lean do its (?) bear sway
To which fair haven ships from each nation
Ride light unshaken by winter's sea
Where the swan resorting, fishes sporting
Hounds make vocal in a woodland near
(?) like thunder creating wonders
And the old seemed young at a hundred years.

(II)
The gods and graces and dancing mages
The apple Venus won (?) here it grew
Which caused the beams of the Trojan legions
And lovely Helen's misfortune too.
It was here Actean had seen this fair one
Diana bathing in a verdant grove
The mad and crazy regained their reason
In this old fairy sweet land of love.

(III)
A perfect fabric stands in this Eden,
As could be made by the art of man
To which Earls and great estatemen
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 22:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(III) Cont.
Flocked from each nation to take its plan
Of the nine muses, Apollo, Cupid
The urge (?) of Juno cam here to know
Trees producing such fragrant fruitage
And the Phoenin (?) turning her slender drone

(IV)
In this fair mansion lives Lady Harbert,
Who relieves the wants of the poor and low
Of the sick who languish in piercing anguish
Of wretched orphans immersed in woe.
Her princely race in a line we trace
In this famed island by conquest swayed
Around Killarney with her fair armies
There is ample acquisition made.
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 22:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ó béal aithris Taidhg Uí Muirtuille Cill Paídin
Concubhar Ó Maoldomhnaigh, Maighistir Scoile a bhí i gCuan do cuir béarla air.

(I)
Hail bloom of Phoebus the pride of Erin
Which from Lough Lean do its (?) bear sway
To which fair haven ships from each nation
Ride light unshaken by winter's sea
Where the swan resorting, fishes sporting
Hounds make vocal in a woodland near
(?) like thunder creating wonders
And the old seemed young at a hundred years.

(II)
The gods and graces and dancing mages
The apple Venus won (?) here it grew
Which caused the beams of the Trojan legions
And lovely Helen's misfortune too.
It was here Actean had seen this fair one
Diana bathing in a verdant grove
The mad and crazy regained their reason
In this old fairy sweet land of love.

(III)
A pefect fabric stands in this Eden,
As could be made by the art of man
To which Earls and great estatemen
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 22:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ndóthain acu ar feadh an chuid eile dá saoghal, mar do mheasadar go raibh sé tuillte acu, go maith macánta leis an méid cruadhtain d'fuilingéadar ar an t-slighe anall, ag fiothálamh ar lucht na h-aicíde. Indhiaidh a chéile do chas an t-sláinte ar an ndream eile airís, agus fuaireadar lom ar an ngaoith anuaidh agus bhaineadar an t-anncaire agus d'árduighedear na seolta agus scaoileadh an long ó dheas ar a dtír féin. Do shroiseadar Cúan Seabastaéna 'na dtír féin i gcionn seachtmhaine agus deirtear go bhfuil cuan Seabastaéna dá céád deag de mhílibh slighe ó Chuan Dor. Tréis tamaill éigin dóibh 'na dtír féin fuair an triúr bhí sláintúil riamh bás, indhiaidh a chéile sula bhfuaireadar lom ar filleadh thar n-ais go h-Éirinn chun an t-ór a bhreith leo, ach do leag duine éígin acu an rún lena cháirde sul a bhfuair sé bás. Bhí adhbar sagart óg ó Chairbhre thall sa Spáinn san am san, agus chuala sé an scéal sa teanga Spainnis agus seo an tuairisg a fuair sé air:-
"Go raibh seól luinge lán
d'ór buidhe 's d'airgead bán
Curtha san talamh, le máirnéalaig ón Spáinn
Idir dhá chaisleán agus dhá sruthán" i gCuan Dor.
Nuair a tháinig an sagart abhaile chun a mhuinntir d'innis sé an scéul dóibh, mar a chuala sé féin é, sul fhág sé an an Spáinn. Do chuaidh an ráfla ó bhéal go
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 09:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Triuch:-
Fuireach go bhfeichfeadh siad fear ag dul go dtí an gabha le capall bhán agus fhiafruige air, "Fear a capall bán cad a leigheasfadh an triuch" agus an rud a déarfadh sé leigheasfadh sé an triuch.
Triuch:-
The persons godfather should go to a stream of running water and stay there until he catch a trout. Then he should go to the child catch a good hold of the trout and leave it up and down the child's throat three times. He should run back then as quickly a he could to the stream with the trout because it is said that if the trout died on its way back to the stream that the child would die.
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 09:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí sean scoil i Ruan, Caisleán Nua i bpáirc Muinntir Lonergán uair amháin de Pádraig Ó Noonan a bhí 'na máighistir ann. Duine ón gceanntar abh eadh é agus bhíodh sé 'na cómhnuidhe i Ruan. Gach maidin Domhnaigh tar- éis agus roimh an chéad Aifrinn bhíodh sé ag múinneadh na páistí agus deireadh siad an Choróin Mhuire i nGaedhilg gach lá. Pinn déanta as chleití gé a bhíodh aca cun scríobh. Ní raibh aon bhinnsí aca ins an scoil ach clocha móra. Bhíodh ana mheas ag na múinnteóirí ar an nGaedhilg agus bhídís a labhairt i gcómhnaidhe.
In olden times school masters got their pay from the children. Poor children who were in infants class had to pay a penny a week but those who were rich had to pay more. Some people used to pay every quarter. If a child was put into first class she had to pay one shilling extra or if she was put into
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 09:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Da mbeitheá amuigh istoidhche abair
"Na seacht n-aingil is sine, na seacht n-aingil is óíge, na seacht n-aingil is aoirde, i gCathair na Gloíre, teacht am' ghárdáíl, teacht am' sábháil ar neart namhad agus ar buairt oidhche"

Paidir a bhíodh ag na bacaig fadó
"Beannacht dílis Dé le gach anam atá imighthe romhat agus le t'anam féin nuair a glaodhfaí ort. Má tá cur péin, peacha purgadoíreacht, fuil faoisdine, dearmhad Aifrinn, smúilc ná smáilc ó'n saoghal so teacht i gcoinnibh a n-anam, Dia agu Muire agus Micheál agus a dha aspol deag, deánamh fuascailt agus craobhsgaoileadh (-) ar feadh na síoruíocht"

Altú roimh bídh
"Na cúig ráinn agus an dhá iasc ar na mílte do roinn Dia rath an Rí do dhein an roinnt sin ar ár gcuid ar ár sliocht agus orainne féín leis"
ball sinsearach (stair)
2023-06-04 09:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Paidir tréis dul a codhladh
"Luighim leat-sa a Dhia mar athair agus le Muire mar mháthair
An Mac a ceannuig sin go mba hé a ghlacfaidh sinn.
An Mac a thug slán ó'n lá sinn, go mba hé a thabharfaidh slán ó'n oíche sinn - sinn féini agus a bhfuil againn leis na daoine. Go gcuire Sé ar ár leas sinn agus go feachnuighidh Sé ar ár namhaid sinn idir anma agus corp"

Da mbeitheá ag gabháil thar abhainn abair:-
Ar eagla an abha so bheith doimhin
A Rígh na foidhdhne glac mo lámh
Ar eagal an tuile bheith tréan
A Mhuire! féach is ná fág

Altú tréis bídh
"An té thug an biadh so dhúinn agus ciall chun a chaithte go dtugaidh Sé na grásta dhúinn agus suaimhneas síorruidhe d'ár n-anam"

Le linn solus do mhuchadh abair
"Nár múchaidh Dia solus na bhflaitheas ó'n ár n-anamannaibh"
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 23:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ar gach ceann idtaobh iad bheith ar meisce agus leath coroín i dtaobh an méid eornan agus uisce beatha atá ithte agus ólta acú." "Tá go maith" arsa taoiseach Ruis agus ceannuig sé na préacháin le breith abhaile leis. Fuair sé dhá painnéir agus cuir sé na préacháin istig ionnta. Cuir sé na painnéir ar drom capaill annsan, ceann ar gac taobh agus rug sé abhaile leis iad. Cuir sé na preacháin isteach sa scioból agus fíor uisce agus biadh na dteannta. Nuair d'eirigheadar as an meisce d'óladar an t-uisce. Annsan scaoil sé amach iad, agus ta siad ann ó'n la san go indiu. Nuair a fuair an taoiseach san bá lean na préachain an socraid ón dtig go dti an Roilg. Ní fheaca aoinne préacháin imBláth na Gréine riamh ó shoin.
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 23:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
And my name is Erin for verity
VI
Tá mo chlann gach am dá ndaoradh
Le seal dá gcéasadh le taxes í,
But if you join me we will release them
And set Milesians at liberty
VII
Ta fleet láidir franncach a' teacht fé árd-bhrat,
Anall thar sáile do cabhróchaidh linn,
Our Catholic boys will, with great alarm,
Break the cruel laws of old tyranny.
VIII
Beidhmíd go h-aoibhinn 'nár suidhe i dtig a' tábhairne
Ag ól fíon Spáinneach ag glaodhach 's ag díol,
Those cruel demons we will defeat them,
And our loyal heroes will have liberty.
IX
Tá prionnsa Gaedhaelach in iarthar Éireann,
In - dairfhionáin aolbhuig ar bhruach na bín,
When our great pleader with might endeavours
To set our nation from bondage free.
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 23:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
Lá da rabas-sa in gleann am aonar
Ag fiadhach go tréun 's mo coin lem thaoibh
I espied a damsel with handsome features
And she dressed most neatly in her mantle green

(II)
Bhí scáil 'na leacain ar dath an róisí
'S ba bhinne a ghór ná na ceólta sidhe
Her love and friendship piereced through my nature,
And I wished her daily to live with me.

(III)
Do ritheas na coinnibh lem' chlaidheamh am dhóid dheas,
'S d'fhiosras do'n óig-bhean teacht liom mar mnaoi,
She answered slowly "Kind sir dont tease me,
For I'm intoxicated by Luther's breed."

(IV)
D'fiosruigheas a h-ainm chart de'n aingil mhaorda,
Go ciúin tais béusach le mórtaisí,
Or was she Hélen that handsome female,
When dressed most neatly surpassed all queens

(V)
D'fhreagair go tapaidh 's go blasda in Gaedhluinn,
Is bean mé traochadh le téarmaí dlighe,
Im a long time waiting for liberation,
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 23:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
An bíobla id' láímh agus cána fada,
'S ar stáitse is calma an préítséír thú.

(IV)
An chathaoir 's an fáinne d'fhág Naom Peadar,
A's an Pápa beannuighthe in oighreacht air,
Ní féadfhaidh suíd cách go bráth do mhealladh
Mar tá cómhacht agus fearta aige anuas ó'n gCríost
Breabanna lámha ní gádh é thabhairt.
Tá a ngrádh ró daingean sa teampall cirt.
An fhírinne iomlán sí tá a cantacht.
Ní cás í aithint chun grádh thabhairt dí.

(V)
An teampall síor ní díth é aithint
Tá Naoimh agus Aingil agus Fáidh innte,
Is cosúil le n-Íosa a ghníomhra glana,
Mar chídhfí cathair go h-ád ar chnoc,
Dá dtigheadh gúna i faoigheat ar dhí íí leagadh.
Gan brí, gan tapa, gan árd, gan stuf (?)
Do sheasamh sí fior agus coidhche mairfidh
Mar tá Críost agus an spioraid bheannuighthe de ghnáth innte.

Ó béal aithris Seaín Uí Donnabháin Cill Mic Abaidh
fuaireas é fiche blian o shoin agus níl Sean na bheataidh anois.
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 22:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Gaill go h-usaal, uaisle a dtraochadh
Dlighe Shasanna, a fháaint in Éirinn."

Trí fichid blian ó shoin chuala an scéul san ó Pádraig Ó Seanacháin, bhí na chomhnuí i gCill Fionáin, agus bhí sé féín trí ficid nú deich mblian is trí fichid san am san.
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 22:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bé an fear ba thréine in Éirinn san am san é. B'fhéídir go bhfuil sé ceithre céad blian ó shoin ann. Bhí sé na chómhnuí thíos i gCill Fionáin san gCúirt mar a raibh Clann De Burg le déannaighe agus is dócha go raibh sé tréan, táth is gur chuaidh sé anonn go Sasana agus é ag iarraidh na coinghíll fagháil chun dlighe Shasanna bheith in Éirinn. Do bhí cruidhte óir fé'n a chapall a thug sé sall leis. An chéad geata go dtáinig sé chuige bhí arm saighdiúrí ann, agus ní leigidís aoinne isteach gan fios a ghnótha. D'iompuig sé tímcheall a chapall. Do chuir sé á dhá corr tímcheall air agus do chuir an spur ann, agus thug an t-srian do, agus do dheinsé ar an ngeata agus do chuaidh sé thar an ngeata isteach. Nuair a tháinig sé go dtí an geata déannach annsan, bhí gárda eile ag an ngeata roimis. Do thugadar órdú do fanúint siar, mura bhfanfadh siar do lámhachaidís é, chun go mbeadh fhios acu é fios a gnótha. Dubhairt sé leis an Sáirseant bhí ortha gur mhaith leis an Rí d'fheicsint, agus chuaidh an Sáirseant
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 22:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nuair a bhíodh cuigeann a dhéanamh fado ní raibh sé ceaduighthe aon teine do bhreith amach as an dtig an fhaid a bheadh an chuigeann ar siubhal.
Aon duine a thagadh isteach caithfeadh sé greas a bhualadh uirthi ar eagla an ime bhreith leis.
Cé no bheadh an chuigeann á dhéanamh in aoncor ach í bheith iompuighthe in aice na teine ba cheart don duine a thiocfadh isteach lámh a chur ar an loinithe agus é chorruighe cúpla uair anonn is anall.

Creidtí go mbeirtí an t-im ó daoinibh uaireannta le piseógaibh. Bhí slighe ag na sean daoine chun an té a bhéarfadh an t-im d'fagháil amach.
Cuirtí soc céachta sa teine nuair a thosnófaí ar an gcuigeann á dhéanamh.
Nuair deargóchadh soc an céachta thiocfadh pian ar an duine a bhí cionntach agus ní féidir léí aon sos d'faghail go dtí go rithfeadh sí cun an tighe 'na mbeadh an chuigeann á dhéanamh agus greas a bhualadh uirthi.
Annsan do bheadh a gcuid ime thar n-ais airís ag muinntir an tighe.
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 22:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí long ó'n Spáinn ag teacht ó thaobh theas 'Mheiricá go dtí tí na Spáinne agus lán d'ór agus d'airgead á dtabhairt ag triall ar Rígh agus ar Rialuightheóírí (?) na Spáinne. Nuair a bhí sí leath slighe idir an Domhan thiar agus an Európ do thuit fear breóíte ar bhórd. Cúpla lá na dhiaidh sin do thuit fear eile breóíte indiaidh sin airís thuit fear eile agus an fuireann go léir in dhiaidh a chéíle, agus an captaen chómh maith leo, ach amháín an triúr ba shine ar bórd. Bhíodar go léír sínte amach ins na leabthacha agus ní rabhadar ábalta ar aon obair a dhéanamh, ach an triúr sláíntúil ag tabhairt aire dhóíbh, ag feistiú na luinge
ball sinsearach (stair)
2023-06-03 22:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus á stiuriú ar a chúrsa soir. Chuadhar mórán as a gcúrsa, toisc an captaen a bheith sínte, agus in ionad dul ag triall ar an Spáinn 's amhlaidh a thánadar go tír na h-Éireann. Ba chuma leó goidé an tír é ach é shroisint féachaint an bhfaghaidís aon fhuascailt as an gcruadh chás 'na rabhadar, mar bhíodar buailte amach ag an obair agus ar easba codhladhta.
Isteach go Cuan Dor theas do thanadar, do leagadar na seólta agus do leagadar an t-anncaire uatha i lár an chuain. Chuireadar fios ar muinntir na tíre annsan. D'inniseadar dóibh conus a bhí an scéal acu. Do thug muinntir na tíre ollmhaitheas dóibh i.e. im 's bainne, 's uibhe, cearc agus neithe eile nach iad chun na daoine breóite a leigheaseadh. 'S amhlaidh a fhágaidís istig ar an dtráíg dóibh é, agus do tagaidís, muinntir na luinge, á iarraidh leis an mbád mbeag; ní lobháílfidhe ' d'aoinne acu teacht i dtír leis an droch aicíd a bhí ortha, ar eagla go dtógfadh an muinntir istig é. Do fuair beirt de na daoine breóite bás san áit úd agus cuireadh in Árann Theas iad, oileán íseal atá laistiar de bhéal an Chuain. An triúr slán, do deineadar málaí des na seana sheól agus chuireadar an t-ór agus an t-airgead isteach ionnta, agus do chuireadar i bhfolach fé sgáil na h-oíche iad i bpoll san bhfaill ar an dtaobh thoir de'n cuan i gan fhios d'aoinne beo sa long ach iad féin, le súil go bhfillidís airís ón Spáinn agus go mbeadh sé acu féin agus a
ball sinsearach (stair)
2023-06-01 16:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bhfeaca sé féin a mháthair an oíche roi is sin, gur lean sí go dtí an doras é, gur aithn sé go maith í agus gur fhéach sí go raibh ana thrioblóíd uirthe agus gur bé a chomhairle féin do (do'n mac) dual agus an Sagart d'feiscint mar gheall uirthe agus Aifreann a chur le na h-anam. Do dhein an mac mar a dubhradh leis agus níor airígheas go bhfeacaidh aoinne ó shoin Sprid Lisín na nArm.
ball sinsearach (stair)
2023-06-01 16:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhi liam Mac Liaim ó'n gCnoc Sceach oíche ag teacht abhaile ó aonach Dún mBan Mhuighe. Bhí a athair in éineacht leis. Bhí sé déanach go maith san óidche nuair a thánadar chómh fada le tig tábhairne an Chairn. Thugdadar fé ndeara go raibh solus ann. Dubhart an sean duine go raghadh sé féin isteach go tig a' tábhairne agus go mbeadh deoch aige. Seadh isteac leis agus a mhac chómh maith. Bhí an dorus ar dian leathadh agus sholus ar laadh ach ní fheacadar duine na daonaidhe sa tig ach madra mór dubh i dtaobh istig an
ball sinsearach (stair)
2023-06-01 16:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Uair amháin tháinig buachaill aimsire a triall ar Suidhe Finn ar Cnoc a Chairn atá suidhte trí mhíle ó thuaidh ó Léím Uí Donnabháin, agus do chaith se blian leis. Sé an chéad obair a fuair sé lé deánamh ó Fhionn ná dul ag treabhadh i móínfheár in aice an locha.
San am san bhí droch phiast san loc a mharbhuigheadh na Fianna. Ní raibh an buachaill i bhfad san móinfhéar ag obair nuair connaic sé tonn ag eirighe ins an loch agus tháinig an phiast chuige.
Níor dhein sé ach iall bróíge do tharrach dá bhróíg agus do crothadh agus do dein sé claideam di - agus bhuail sé an piast agus dhein sé dhá leath dí. Do snámh an phiast na dhá cuid airis chun an locha agus sul a dimthig sí fé'n uisce, dubhairt sí mar leanas
"Trí dabhach óír
Crann ceóil agus corn
Atá fé lic ar a n-aghaid ó thuaid
Idir an Sliabh agus Loch a' Chairn
ball sinsearach (stair)
2023-06-01 16:41
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
d'éinne dá clainn ná dá sloinneadh dul in aice leapthan an bháis le linn an anma dul as.
Nuair a bhíodh an corp dá bhreith cun na h-uagha caitfeadh ceathrar de'n sloinneadh a bheith ann chun breith amac as an dtig ú as an séípéal.
Da mbeadh lá na socraide fliuc creideadh siad go raibh na Flaitis indan dó. Creideadh siad leis - nár ceart an croiceann abhaint de'n uaig Dia Luain.
Más gádh uaig a dhéanamh Dia Luain ní mor an fód a baint Dia an Domnac roimhse sin.
Dá mbeadh duine ar an mbóthar agus socraid ag dul thart ba cheart do filleadh leis an socraid pé dithineas a bheadh air.
Bhíódh píopaí tobach agus snaois go flúirseach ag gach tóramh agus tugtaoí piopa den gac duine a thagadh ar an dtórramh.
Nuair a bheadh an corp a bhreith cun na roilige ní raibh sé ceaduighthe an comhgar ná bóthar nuadh a thógaint ach an timcheall.
ball sinsearach (stair)
2023-06-01 16:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhiodh an-eagla ar na daoine óg, is aosda roimh na marbhaibh mar creideadh siad go raib sé na gcumas maitheas nú díobháil a déanamh.
Creideadh siad go mbíodh cuid ag dul timcheall, bhiad san na marbaibh a bhíodh ro mhaith cun dul go h-ifreann agus ná bhíodh maith a dhóíthin cun dul ar Neamh.
Bhí sean nós ag na daoine a bheadh duine ag fágháil bháis sa tig - dhá bhuaiceas deag do lasadh agus iad do cur timcheall leaptan an bháis chun an diabhal do chosg. Creideadh siad nábh fhéidir leis an diabal na aon droch sprid briseadh isteach tré fáinne teine.
D'fágaidís arán nú saghas eile bídh ar an mbórd nú leasmuigh de dhoras i gcóír an an duine geobhadh bas ar fead seachtmaine nu mar sin tréis bháis do.
Nuair geibhedh duine bás tugad a chuid éadaigh do duine éigin le caitheamh agus béigean don duine a geobhadh an éadaig dul go dtí an aifreann agus an culaith eadaig sin air trí Domhnach indiaidh a chéile agus an -tuisce coisrighthe do crothadh ar an éadach ag paidir a rádh ar anam an duine mhairbh.
Nuair a bhí duine ag fágháil bháis ní raibh se ceaduighthe
ball sinsearach (stair)
2023-06-01 16:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do labhair bean Mhidhrois annsan
"Midhros an talamh breágh míne
Go dtabharfadh an síoda (?)
Gan gaineamh gan aoileach
Dá gcuirfidhe an síol (?) ann"

Ón bhfear ceadhna
Mar a thánaig na h-ainmneacha "Leipreachán agus "Fionnagán"

Chuala sean daoine á rádh gur thug na Lochlannaigh an leipreachán agus fionnagán go h-Éirinn do'n chéad uair. Bhí muinntir na Laplainne agus muinntir na Fionnlaoine mar sclábhuidhthe ag na Lochlannaigh, ag obair ins na luingeas dóibh, agus nuair a connaic muinntir na hÉireann an difríocht a bhí idir iad féin agus na Lochlannaigh, Thugadar ainmneacha fé leith ortha leipreachán a gloadhadar ar fhear na Laplainne agus Fionnagán ar fear na Fionnlaine.
ball sinsearach (stair)
2023-05-28 13:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"GO KEEP YOU SO"
Bhí fear go nglaodhaidh siad "Ivy" na chómhnuí theas ar an nDrom mar a bhfuil Seán Ó Súilleabháin anois, agus tíóránach Shasannach nó raibh aon ionntaoibh ann ó b'eadh é, bhí buachaill aige do glaodhadar Séámus Bán air, agus bíodh sé ag obair i dteannta Ivy gach aon lá. Pé scéál é do bhuaileadh Ivy breoíte agus do thagadh a' buachaill isteach gac aon maidin, féuchaint conus a bhíódh sé. Ceann de na maidineachaibh a thánaig sé isteach agus d'fiafruigh sé connus a bhí sé, agus dubhairt Ivy leis ná raibh sé ar foghnamh in aon chor. Dubhairt Séamus Bán "God keep you so" agus cheap sé go raibh an ceart aige á rádh leis mar ná raibh ach beagán béurla aige, agus rud éigin, mar
ball sinsearach (stair)
2023-05-28 13:47
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"God relieve you" a mheas sé a rádh, ach dá bhfeadfadh "Ivy" a bhí ós a chionn in áirde a shroiseint bhí sé lámhachtha ar an spota aige. Bhí "God keep you so" mar focal magaidh ag muinntir a' Droma ar feadh i bhfaid na dhiaidh sin.
ball sinsearach (stair)
2023-05-28 13:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nuair a bhí an lómhach go leír ithte acu atá ag fás mór thímcheall na carraige, fuaradar go léir bá leis an dtart. B'shin deire na franncaig roilge Mhidhrois ar an Dubha lic agus ní fheaca duine na daoraidhe aon franncach i roilg Mhídhrois riamh ó shoin.
Bé an fáth gur chuir Seán Máíghistir Ó Coileáín na franncaig as an roilig i dtosach ná gur chuir duine éigin geall leis ná díbreóchadh sé iad fé mar a dhein píobaire na Gearmáine, ach do dhein.

ó Seán Mac Cárthaigh
Achadh Tobar
ball sinsearach (stair)
2023-05-28 13:38
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí long ó'n Spáinn ag teacht ó thaobh theas 'Mheiricá go dtí tí na Spáinne agus lán d'ó agus d'airgead á dtabhairt ag triall ar Rígh agus ar Rialuightheóírí (?) na Spáinne. Nuair a bhí sí leath slighe idir an Domhan thiar agus an Európ do thuit fear breóíe ar bhórd. Cúpla lá na dhiaidh sin do thut fear eile breóíte indiaidh sin airí thuit fear eile agus an fuireann go léir in dhiaidh a chéíle, agus an captaen chómh maith leo, ach amháín an triúr ba sh ine ar bórd. Bhíodar go léír sínte amach ins na leabthacha agus ní rabhadar ábalta ar aon obair a dhéanamh, ach an triúr sláíntúil ag tabhairt aire dhóíbh, ag feistiú na luinge
ball sinsearach (stair)
2023-05-28 13:32
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nuair a chuireadh na franncaig isteach i teampuill Rois, san dha teampall - teampull Naomh Fachtna atá ag na Sasanaig anois, agus teampull na Bráithrigh, a bhí ag bráithre Naomh Pronnsías fadó - bhí fear na chomhnuí i Ros go raibh ana cómhacht aige - an cómhacht ceadhna agus a bhí ag Seán Máighistir, agus díbir sé ó'n dhá teampull iad ó thuaidh go teampull beag na Muirisigh i gCaisleán na Binne Duibhe. Quakers a b'eadh na Muirisigh agus tá siad curtha istig in aice an Chaisleáin. Bhí fear de na Muirisig na chomhnuí san Caisleán san am san agus bhí an comhacht ceadna aige agus a bhí ag an mbeirt eile agus do cheap sé iad dibirt as an áit agus dubhairt sé pé áit 'na díbreóchadh sé iad ná déanfadh aon díoghbháil go deo dá comharsain marbh leo mar nár ceart é dhéanamh, ach fuair sé amach le draoidheacht go raibh snámh mór déánta acu, agus do chep sé na h-aigne go dtabharfadh sé snámh eile dóíbh, agus do chuir sé amach ar Carraig an Dúbhlic iad ie. Carraig atá leath mhíle siar ó barra Ceann Dúin Déíde, mar atá an tig soluis anois.
ball sinsearach (stair)
2023-05-28 10:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"Dísbirt na Saoire 'sa Domhnaig ghil,
Bhúr ndíbirt as a gcill seo, go fonn liom dul
Tá míle corp ciardubh i dteampull Ruis
Is bidhidh bhúr n-ír ionnta go Samhain na Subh"
agus do ghluaiseadar leo síos go dtí Bréan Tráigh, agus soir agus treasna an droichead adhmaid bhí treasna cuan na Léime an uair sin. Isteac leo go Cuan Dor, agusamach airís soir a bhóthar 'dtí an Ruarach (?) agus níor dheineadar siad ná staonadh gur shroiseadar Teampall na Sasanach i Ros Ó Cairbre, agus d'fanadar annsan agus táid ann ó soin. Tá scéal mar gheall ar aon bhfranncach mór amháín, bhí chomh mór le madra, agus bhí sé chomh seanda san go raibh radharc na súl caillte aige. Ní raibh sé ábalta an bóthar d'feiscint ach fuar sé cabhair ó bheirt compánach leis. Fuaireadar súid cipín beag sa díog agus chuireadar isteach 'na mbéalaibh é, ceann díobh ar gach taobh de, annsan do tháinig an franncach mór 'na lár agus chuir sé an dó lapa tosaigh in áirde ar a gcipín agus sa tslighe sin tugadh an tslighe go léir é isteach go teampall Ruis
ball sinsearach (stair)
2023-05-28 09:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Seán Máíghistir Ó Coileaín an file a chur na franncaig a' teampuill Mhidhrois. 'S amhlaidh a tánadar isteac ón bhfirrige 'na gceadta 's na mílte. Ní fheadhfaidis aon chorp, olc ná maith, a chur ann le neart franncaigh mar díósfaidhe gach pioc de láithreach bonn. Bhíodh eagla ar aoinne dul isteach sa roilg chomh maith. An lá seo bhíodar chun duine éígin do chur ann, agus bhí eagla ortha dul isteach sa teampaill le na franncaigh agus d'iarradar ar Seán Máighistir leogaint dóibh go dtí maidean ambáireach, maidin Domhnaig a bheadh ann, agus go gcuirfeadh sé féín amach iad annsan.
Tháinig sé ar maidin, agus an ghrian ag eirighe, agus bhí slat beag na dhorn aige, mar do bhuail sé isteach 'na lár agus choiméad sé iad amach uaidh, agus bhí na daoine go léír ag faire air. Ós na cladhtacha agus eagla ortha teacht isteach. Dubhairt se leo fanúínt amuigh agus annsan thosnui9g sé ar na franncaig agus dubhairt sé
ball sinsearach (stair)
2023-05-25 12:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(deanta) aige do thóg sé a chasóig agus rith sé amach as an mhoinfhéir chomh tapaidh le giarriadh. Nuair abhí an fear eile críóchnaighthe d'féac sé thart go bhfeicfeadh sé cá raibh Pádhraig ach ní raibh a tásg ná a tuairisg le fághail. Deirtear go mbainfeadh an fear seo acra féír gach lá.
ball sinsearach (stair)
2023-05-25 12:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear i mBaile an Tobair fadó d'ár bh'ainm do Pádhraig Ó Máille agus bhíodh sluagh mór daoine aige gach blian ag sabháil féir. Bhí fear amháin ann agus dubhairt Pádraig go bhuadhadh sé ar ag baint féir. Bhí moinfeir fada fairsing ann agus do thóg an beirt acu leath de agus tosuigh siad ag baint. Cheap Pádraig go buadhadh sé a an fear eile agus go mbéádh gach duine dá mholadh. Ní raibh Pádhraigh acht leath an bealaigh nuair abhí an fear eile beagnach críochnaighthe agus nuair a chonnaic sé an rud abhí déanta
ball sinsearach (stair)
2023-05-25 12:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fuair mé na sgéaltha seo ó Mhiceál Mac Ging (m'athair)
Eibhlín Ní Ging,
Doirín Dáimh Deirg,
An t-Straith,
ball sinsearach (stair)
2023-05-25 12:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Timcheall ceithre scó blian ó shoin bhí sean-sgoil ar an mbaile agus sgoil ceann-tuighe do b'eadh é. B'íád na sgoláirí a thabharfadh an tuighe go dtí an sgoil agus cuirfeadh fear eicínt suas annsan é. Ní raibh aon suidheachán ag na sgoláírí ach cloch mór agus sluidheadh an mháighistir ar stól iseal. Ní raibh aon sgríbhínní acu acht slinntí agus píósa cailc. Cheap na sgoláirí gurbhh sgoláirí an-mhaith go raibh siad níos fearr ná na sgoláírí atá ann anois agus b'féidir go raibh an ceart acu.
Fuair mé an béal oideas seo ó m'athair.
ball sinsearach (stair)
2023-05-25 12:13
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus cuirfeadh san an mí rath ar an gcomhasan maidir le muca agus bhainfeadh sé an mí-ádh de féín. (Droch comharsa a dhéanfadh a leithéid anois ach deirtí fadó é go mion minic)
4) Muna mbeadh an t-arbhar ag fás go maith ag feirmeóír fadó théigheadh sé go páírc an chomharsan ar bhreacadh an lae agus ghearrfadh sé paiste i gcuma fáinne i lár an ghuirt arbhair. Bheireadh sé an t-arbhar maith abhaile leis agus coiméadadh sé í go dtí aimsear bhainte an arbhair, bheadh an barra aige féín annsan in ionad ag an gcomharsain, ó'n ar thóg sé an paiste. Deir na sean daoine liom go dtagadh fás nua fé'n droch bharra agus go dtagadh dath leicthe ar an ngort eile - ní bhíodh aon ghráinne ann ach tuighe.

An duine a thug an teolas dom
Eibhlín Nic Cháthaigh
Clais
Cill Chruocháin
Tógadh gCnoc Ruadh
ball sinsearach (stair)
2023-05-25 12:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
PISEOGA AR LEAN:-
ní leigfeadh na sean daoine dí dul isteach i seomra gan solus istoidhche; ní leigfí dí codladh ar an dtaobh amuigh de'n leaba (when beds were placed by walls or partitions) mar deirtear nach dtiocfadh sí slán as an gcontabhairt.
6) Ní leigfí páiste óg gan bioráin ina chuidh éádaigh ar eagla na bpúcaí
ball sinsearach (stair)
2023-05-25 12:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
BAINTNE AGUS TORTHAÍ TALMHAN
- im, uibheacha srl.
1) Duine a beadh ag dul go dtí an margadh le h-im nó le h-uibheacha ní raghadh sé isteach idtigh feirmeora ar a shlighe dhó mar ní bheadh im ná uibheacha ag an bhfeirmeoir dá raghadh. - sé sin ní cheart dubheacha do thabhairt isteach agus iad do thabhairt amach arís.
2) Dá mbeadh beidhidheach a ghortiugheadh tré thionóísg agus go mbarbhochtaí é le n-ithe, ní thabharfaí aon bhlúire de'n bhfeoil do fheirméoir bhéal dorais mar bheadh an mí-rath ar a chuid stuic in a dhiaidh sin.
3) Dá mbeadh na muca ag fágáíl bháís ag duine chuireadh sé píosa de cheann acu i gclaidhe an chomharsan
ball sinsearach (stair)
2023-05-25 11:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ARCHAEOLOGICAL:-
Tá aiteanna annso agus ainmneacha ortha mar Dúnóir, Dúinín. Teasbáineann san go raibh dún dún ann uair éigin. Tá an dún i nDúnóír le feiscint fós agus bheadh sgannradh ar na daoine dul ina ghoire. Níl aon iarsma de dhún san áit a tugtar Dúinín.

PISREOGA
Tugtar "piseoga" ortha annso. Tá a lán lán díobh ann.

PAISTÍ:-
1) Ní leigfí do pháisde fé ocht mbliadna bheith amuigh no aonar taréis tuitim na h-oidhche agus má thála go raibh sé amuigh ní glaoidfí air ar eagla go dtiocfadh púca cúcha in ionad ar gharsúin.
2) Ní leigfí páisde gan na fiacla bheith sa chliabhán in a aonar aon uair den ló ar eagla go sgiobfadh na púcaí é. Croctar stoca ós cionn an chliabáín i dtreo is nach féidir leis na daoine maithe teacht i ngar dó.
3) Ní ardóchtar an dallóg i seomra na leambhaí istoidhche sa tslighe is nach bhfeicfeadh na daoine maithe iad.
4) Ní fhágfaí aon bhall éadaigh le páisde óg amuigh chun tiormú istoidhche mar bheadh smacht ag na púcaí air, bheadh sé ina gcumas an leanbh do sgiobadh leo.
5) Nuair a bhíonn bean ag súil le leanbh
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 18:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá ceol 'mo chroidhe, ceol diamhrach suairc gan gruaim.

Triallaim arís in-éindigh leat; is fíór
Go bhfeicim uaim na garbh-shléibhte ceo.
Ní fíor! ní fíór! is saoilneas é gan bhrígh
Is fís a fheicim-se roimh theacht don lá.
Éaluigheann uaim an t-áthas, teagann brá (?)
A's duiseacht tobainn chugam do mo chrádh.

Tá an bailiúchan beag so ar fághail ar sgilling is réal ó Mhuinntir Brún agus Ua Nualláin i mBaile Átha Cliath, na foillsitheóírí. Is fiú a dhá oiread é.

Síle Ní Buachalla
Cill-bharra
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 18:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus tá buadh na h-oibhre do dhein sé ins na bliadhana san le feiscint anois san saothar nuadh so.

Múinteóir agus File
Tá an t-óíg-fhear so 'n-a mhúinteóír anois i Sgoil an Athar Pheadair i Maghchromtha, i gconndae Chorcaighe, agus is san am a bhíonn saor ón obair a dheineann sé mar mhúinteóir a sgríobhann sé an fhilíócht. Sgríobh sé sa Ghaedhilg agus sa Bhéarla, ach is sa Ghaedhilg amháin atá na h-amhráin ata sa leabhar so.
Tugaim díbh an "Réamhrádh" a chuir an file óg so leis an leabhrán:

Ní chanaim bainríoghain ná rí,
Ná tuitim tighe is ársaidhe cáil;
Ní chanaim na laochra bhí,
Ná árd-chliú saoithe Fáil.

Ach canaim siansa na gcrann,
A's guth ciúin, fann na leoithne 'niar,
Nóinín an Earraigh, a's caoin-ghreann
Na ngaoth i measc na mbeann árd thiar.
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 18:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cad na thaobh gur dhíbir Dia Lucifer as na Flaitheasaibh
Dubhairt Dia le Lucifer uair, go mbeadh duine daonna na Dhia air fós, is ní raibh Lucifer sásta. Dubhairt sé nár cheart san bheith amhlaidh. Dubhairt Dia gur cheart. B'é
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 18:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
paidreacha do rádh, agus shleamhnuigh an téad d'á mhuinéal. Annsin chuimhnigh sé ar an droch-ghníomh do bhí ceapaithe aige go raibh sé chun é féin do scaradh ó Dhia go deó na ndeó agus tháinig suaineas ar a inntin agus a chroidhe. Chaith sé a chuid eile d'á shaol ag déanamh aithrighe agus ag moladh Dé agus Muire da shábáil é.
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 18:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is mó duine i n-Éirinn nár chuala riamh an scéal iongantach fé íomháigh na Maighdine Muire do tháinig isteach ar bharra na taoide fadó ag Eóchaill i gCo. Chorcaighe. Sceál áluinn é gur ceart a chur síos annso.
"Aon mhaidin amháin, breis agus cúigh céad blían ó
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 18:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
shoin bhí iasgaire ag feachaint amach thar fairrge agus chonnaich sé píosa mór adhmaid ag teacht isteach chuige ar bárr na taoide. Tar éis tamaill do chaith tonna sail bhreágh mhór reamhar suas ar an dtráigh. Bhí athas ar an bhfear d fuair é. Do ghlaoidh sé ar fhearaibh eile agus do thugadar iaracht ar an gcrann do thógaint agus do bhreith leó sul a sciobfhadh an taoide úatha arís é. Do dheineadar a ndícheall agus dar ndóigh (?) bhíodar láidir, ach chor ná casadh níór bh'fhéídir a bhaint (?) as.
"Bhí ortha seasamh annsin ag breathnú ar an dtaoide (?) tréan ag rith isteach agus ag goid (?) uatha arís an tsáil (?) bhreágh a bhí 'na seilbh ach a bhí ró-throm dóíbh. Tugadh uatha amach arís í agus an t-am so do threóruigh an taóide é chuig mainistreach a bhí ag Manaigh d'Órd San Doinic láimh le h-Eóchaill. Caitheadh suas ar an dtráígh é in-aice leis an Mhainistir agus ní fada a bhí sé ansúd go bhfaca bráthair é.
D'iarr seisean an bhráthair eile cuidiu leis agus an crann do thógaint is do thabhairt abhaile. Chuadar síos chun trágha, chuireadar a lámha fén gcrann agus mol (?) le Díá; tháinig sé leo gan stró ar bith.
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 15:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá cúpla ainmneacha eile nár mhisde á gcur síos mar atá. ‘Redchair’ nó ‘Richair’. Gabhann an bóthar go Corcaigh thar mhaol na gcnoc i mbearnain ní ró-ard ná ró-íseal. ‘An bhearna Dhearg’ atá uirthi, ach is ceart duine san gcomharsanadh a bhfuil an ainm anois aige. D’airgheas. ‘The Gap of Red Chard or Charles’ uirthi freisin agus sin a bhfuil d’eolas agam. Díreach ó thuaidh ón mbearnain sin tá ceann eile lag beag sna cnocaibh lastuaidh dínn, bearna gaoithe a h-ainm. Sean-bhóthar ó bhearnain go bearnain an conaire ó Chonndae Corcuighe go machaire luimnigh, tré Cill-Fhionáin, san tsean aimsir. Tá cuid den bhóthar sin a ghnítear úsáid de ach mar a ghabhann sé thar maol níl ann ach a rian.
In mbaile Uí Argáin agus leath mhíle ó thuaidh den t-sráidín atá meall agus an ‘Gooseberry Hill’ air [des] na daoina. Ta sé ráidhte gur saothruigheadh an cnoc uair agus cuireadh prátaí ann, ach ná raibh de bhárr a saothair ag lucht na rámhainne ach criocháin- comh mhéid le spiunáin: tugadh a ainm ar an ngarradha agus tá sé ar an gcnoc go léir ó shoin: ‘Ard-na-Gaoithe’ athá ar an gcnoc soir ón ‘Gooseberry’, théidheadh an sean-bhóthar eadartha, ach sé an ainm is coitcheanta anois air ná ‘The Pinnacle’ nó ‘Courtney's Hill.’ Tá na sean-ainmneacha ag fagháilte bháis go mear mar a bhfuilid caillte cheana féin, go h-áirighthe na h-ainmneacha nach gádh a scriobh síos aon am; cuir i gcás ‘Upton’s Hill’ ar Cnoc Aodha cé ná fuil muintear Upton in a gcomhnuidhe san áit ach fiche bliadhain. Sean bhóthar i gcoinne sléibhe amach go Gleann-an-Áir ‘The Leaca’ atá air, nó ba chóra a rádh ar an leirg tíre mar a ghabhann an bóthar. Ní dócha go raibh focal Béarla ag na daoine a tháinig oireamhnac do'n áit ar aon chor; b’éigint dóibh an focal breágh Gaedailge d’fágaint mar a’bhí sé. Ar bhárr na leacan tá Poll a’ Phléidhcín timceall mhile troigh os cionn dromclaidhe(?) na farraige.
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 15:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
anall druid liom anall" agus d'freagruigead an duine tall pe he fein. "Fan thall anois" a cailleach. Damtig na pucai san leis an aimsir agus nil siad ann in aon cur anois.

14) Ta páirc eile teóanntac leis an bpáirc seo agus tá gollán na lar agus glaótdmíd páirc an golláin ar an paírc seo.
15) Páirc a' Botháin:- Ghlaodtar an ainm seo ar pháirc mar bhí bothán beag innte ag fear oibre a bhí ag obair ar ár bfeirm fado.
16) Clais a' Branndí:- pairc beag idir da carraig isead í seo agus do bhídtí ag deanamh poitínn ann. Deireann daoine eile gurb é seo an cúis gur glaodhadh an ainm air annseo fado. Tá glaise deas fior uisce ag rit tríd agus dubhairt duine eígin go raibh an uisce seo cómh maith le branndí.
17) Páirc an Ubhallóírd:- Do bhí an páirc séo fé crainn uball fado ag Muinntir Gray a bhí na gcomhnuide. Annseo fán am san.
18) Poll na gCnámh:- Tá poll mor i gcúinne na páirce seo agus dertear fado in aimsir an gorta núair a bidíse
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 15:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Is bádhiuil iad luct éincine
2) Is mairg a bhíonn thíos ag an gceud beárnain
3) Is fearr saor síórbhuailteach na saor sárbhuailteach
4) Imthigheann rith fhocal ó sagart na paroiste
5) Is olc an cearch na soláthruigheann dí fein
6) Is measa an t-athiompáil na an ceud fiabhrais
7) I ndeire na h-aicíe is fusa í leigheas
8) Is minich a dhein braimichín giobalach capaillín
9) Is fearr bean ná spré
10) Is namhaid an céird gan é fhogluim
11) Is mairg an té ná bíonn sásta le na cuid féin
12) Is fearr dreóilín ar dhorn ná corr cáirde

1) Mair a chapaill agus geóbhair feur
2) Mura ndeanaidh sé lá práaí do bhaint deanaidh sé lá cártaí d'imirt
3) Mura bhfuil agat ach pocán gabhair bí i lár an aonaig leis

4) Mol an óíge agus tiocfaidh sí.

1) Ní dheanfadh an saoghal capall ráis d'asal
2) Ní h-é lá na gaoithe lá na scolb
3) Ní neart do cur le céíle
4) Níl aon tínteáin mar do thinteán féín
5) Ná tabhair do bhreith ar gceud sceul go mbeiridh an dara sceul ort
6) Níor bhris focal maith fiacal riamh
7) Ní h-iad na fir mhora a bhaineann an Fhóghmar
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 15:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
31) Is mór an cuid órlach ar sróín duine
32) Is croiceann a cuireann an oige de agus is mó Uigeárd a cuireann an bóthar de
33) Is mó an nídh grádh ná eagla
34) Is fearr bean cead seift ná bean cead púnt
35) Is fearr bheith ag lorg bidh ná bheith ag lorg goille
36) Is fearr greim de choinín ná greim de chat
37) Is bínn beal na thost
38) Is fearr focal sa chúirt ná púnt sa sparán
39) Is minic gur siadh a théighean an breag ná na fhirinne
40) Is maith so go dtagann súd
41) Is minic a geall táilliúr agus ná tiocfadh se
42) Is rí gach duine ar a thoil
43) Is fearr an timreas ná an tuagneas
44) Is neamhníd neart cuirp seachas neart aighne
45) Is fearr bheith maol ná bheith gan ceann
46) Is treise spuir ná bacaighe
47) Is fearr ubh indiu ná damh ambáireach
48) Is glas iad na cnoic abhfhad uainn
49) Is cosúil le gach fear a ghnó
50) Is maith an scealaidhe an aimsir

1) Lá sa tábhairne agus lá sa tsúsa agus an chuid eile de'n tseachtmhain ag soláthar cúcha
2) Lá breag sa Geimhreadh nú sláinte duine críónna
3) Lub ar lár is gearr go mbeidh na pholl
4) Leanann an rath an crích
5) Leagfad tuadh beag crann mór
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 14:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear dar b'ainm dhó Seán Ciotach in a chómhnuidhe in aice le Caol Choill nuair, le'n a mhnaoi. Bhí feirm beag aige agus bhí sé go beó bocht mar bhí ana dhúil san ól aige. Bhíodh seafaidí ar inníór aige ar cnoc agus nuair a dhíoladh sé iad d'óladh sé an chuid ba mhó de'n airgead. Bhí bean in a cómhnuidhe san áit ceadhna dar b'ainm dí Neans an Mhiannaig, agus bhí tig tábhairne aice. Is annsan a chaiteadh Seán a chuid ama.
Lá amháin dhíol Seán seafaidí ar aonach in Innse Geimhleach agus an lá ina dhiaidh sin ní raibh fátha aige ach pinghinn. Chuaidh sé i dtreó tighe Neans agus úil aige go dtabharfadh duine éigin pinghinn eile dó, mar dá mbeadh dhá phinginn aige d'fhéadfadh sé deoch a cheannach. Ach bhuail bean uime agus í ar lorg déirce "Tabhair dom rud éigin ar son Dé, ar sise. Bhí truagh aige dí agus thug sé dí an phinghinn. Bhí sé ana bhuidheach dó, agus dubhairt sí go dtabharfadh sí sparáinín beag do mar buidheachas. "Coimeáfaidh sé do chuid airgid duit" ar sise. "Ní bheidh sé ag teastáíl uaim" arsa Seán "mar ní bheidh aon airgead agam go deó."
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 14:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(VI)
I dtaobh na rabhcán só bíonn alán daoine in earraid liom
Bíónn is mó mo mháthair i dtaobh trácht ar a' mbanbh so
Ba dhóigh liom-sa go mbfearr san na bheith i dtig an tábhairne
a (?) ragairneacht
Ar meisge crostála 's constábluith' im stracadh leó.
ball sinsearach (stair)
2023-05-24 14:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
Ar maidhin Dé Máirt is cráidhte bhí m'aigne
Im shuidhe ar cheann cláir ag ithe prátaí is bainne leó
'Sé dubhairt mo mháithrín ''sis (?) dána 'bhí' labhartha
Ar' id' suidhe ' stráile gus soláthruig an banbh cúghainn

(II)
Do phreabas ó'n mbórd deineas cómhartha na croise orm
Is mo hata le fórsa im dhóíd liom gur sciob-as-sa
Do ritheas an bóthar dtí na comharsain ba giorra dom
Feuchaint a gcasfaí le neomat ar stró banbh muc orra

(III)
Do ritheas o thuaidh mhura raibh ag bruimeal mhaiseamhail

Dubhairt go raibh sé sa clós nuair bhí an bhólacht ar bainne 'ce
Do sgúirdas an bhóthar 's dtí bruac ceart na leasa dom
'S fuaras sa túar é 'gus fuadar cun treabhtha fé

(IV)
Ar filleadh dhom-sa ba bhrónach bhí m'aigne
Le súil is fé dhóíg go ngeóbhidí (?) de'n maid' orm
Sé an leath sgeul a fuaireas sara mbuailfaí sa mhalainn mé
Gur ceadlacan mór a cuir an ruagairt comh teapaidh air

(V)
Níór taithn san mar ráideacas (?) leis na mná bhí sa baile rómham
Dúbhradar nár gnáthac le faidhe a beit rathmhar riamh
Eirig' id' shuidhe faide gus soláthruig an banbh cugainn
Nó ní iosfar aon práa ar an gclár so 'n fhaid mhairfidh
ball sinsearach (stair)
2023-05-23 19:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(-)
ball sinsearach (stair)
2023-05-23 19:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Tá lios cruinn ar bhárr Creagán Mór agus gach maidin Bealtaine is féídir deatach a fheicsint ag éirigh as an áit sin, agus feictear na sidheóa a' damhsiú mórthimcheall an chreagáin. Deirttí freisin go léímeadh na daoine maithe ó'n áit sin go Garraidhe na gCrann atá timcheall ceathramhadh míle ó'n chéile.

2) Bíodh comnaidhe ar na sidheóga i nDoirín Saidhbir, i gCurrach agus bhídís a' imirt iománaidheacht i bpíósa talamhn dárbh ainm Ceap na Srutháin agus bhíodh aontaighe acú i bpíosa eile dárb ainm Currach.

3) Bhí fear as Baile an Tobair ag baint sgeacach agus 'sé intinn na ndaoine (?)
ball sinsearach (stair)
2023-05-23 19:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus bíodh sé deich noimit sula mbeadh na malaí go léir leogtha anúas ar úrlár na cistineach. Annsan tosnocad sé ar gearán agus bíodh sé ana aindeas. Bíodh an té agus an tobach in aon bosca amháin aige, agus "Sauspon" áidhirce ceangailte lasmuig de ceann des na málaí cun an té a dhéanamh do féín.
Bhí bacach uasal Sean "Meagher" fear mór gróídhe do beadh é. Níor íarr sé lóísdín ná deirce ar aoinne achnuair a tanaig ochras ar do can sé amhran ar bharr carraige ná raibh abhfad o tig comnuighthe agus ba gnáthac le muintir an tíghe piosa aráin a bhreith cuige.
Bacach eile a beadh Sean Saighdúra fear neamh-coitchéannta abeadh Saighdiúir an úair sin. Bhí cló greannmhár ar Seán mar bí muinéal ar cómh cáol comh díreach le maide ráine, agus dhá súil ag léimridh as a ceann. Cuireadh sé eagla ar na maribh na scealta cogaidh a bhíodh aige. Bhí mart a marbhúghadh i dtig ina bfúar sé lóísdín agus dól se baisín lan d'fuil na bó.
ball sinsearach (stair)
2023-05-23 19:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Roinnt blíanta ó shin bhí bacaig ana choitceannta in Eirinn. Bhíod áit airithe siubhail ag gach duine aca, agus tighthe airithe chun lóísdín na hoidhce d'iarraid. Annsan, ní hé an sághas ceadna deirce a íarrfhead aon beirt aca. Ní thógfhadh cuid aca ac pingine rúadh, tuille aca uibh nú prataí nú plúr agus mar sin. Timceall is uair sa trí mí a thiocfhad an ceann céadhna i gcomhnuidhe, mar ní deanfhaidís ac an timcheall san a thábhairt agus muna dtiocfaidís an úair sin ceapadh na daoine gur marbh a beidis. Daoine iasacta abead íád ac mar sin féín bhí ainm airithe ar gach duine aca ag na daoinaibh.
Bhí bacach na nubh, fear dáthámhail go raibh feasóg fada rúadh síos ar a bragaid aige agus máílín beag ubh na laimh clé aige, maide baice na láímh deis, agus croth galánta air. Bhí bearla agus gaedluinn cliste aige agus bhí na paidreacha cómh maith aige gur dóígh leis an duine a tabharfad dhá ubh do go gcuirfead sé isteach i bFathas Dé é, agus úair eile thabharfhad sé íde béil na much is na madraí do dhuine.
Bhí bacach eile go dtugtaí an Cáthach Mór air, bíódh leath dosáon malaí aige
ball sinsearach (stair)
2023-05-23 19:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nuair thagaim-se isteach um thráthnóna,
Ní bhíonn teine ná tas aice rómham ann,
Teinnteán glan ná gleóite,
Ach í 'na láman (?) 'na suidhe.
Bíónn (?) a luirgní dóighte,
Cnámh a h-uillinn scóltha,
Seachaimidh an t-sórd san,
Nó brisfid (?) iad bhúr gcroidhe.
(Máire Ní h-Orgáin says lóman means old luggage)

Tá cailín ar an mbaile seo is cuma cé h-í,
Buaileann sí Maimí a's muinntir an tighe,
Bíónn a bas le n-a h-éádan,
'S a léíne gan nighe,
'S a h-aibíd-shirt gearrtha ar figuir a trí.
(Bíónn a bas le n-a h-éadan = hands on hips)

Cam-Chéachta - Sean - Mháíre says is Irish for "The Plough that is the Great Bear, or Seven Stars in Northern Sky.
She also told me that
Pudóg an chinn is the Irish for Appendix, that blind finger like gut in man and animals; and that she often heard it long ago from old people when cleaning a a pig that was killed for house.
ball sinsearach (stair)
2023-05-23 18:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ní Dia dhuit a Mháthair
Ní Dia dhuit is Pádraig
Cad na thaobh ná codlann tú, a mháhair?
Mar ná féadfainn é, a ghrádh ghil
Cad na thaobh san, a mháthair?
Aisling a deineadh tríom suan dom
Marcach caol dubh ar each caol donn
An tsleagh dhearg 'na láimh
An fhuil ghlórmhar 'á dortadh amáíreach.
Is fírinne t-aisling, a mháthair
An té déarfadh é trí h-uaire
Tar eis luighe ar a leabaidh suan dó
Gheobhadh sé Flaitheas Dé mar dhualgas
Is beith leim ' ghualainn-se go bráth.

* * * * *

Seo paidir ba chart duit a rádh dá ndéanfadh éinne éágcóír ort:-
A Mhuire Mheidhreach agus a Mháthair ró ghlórmhar, tabhair dhom radharc ar do theaghlach agus ar do mhór chómhachta, an sácraimínt naomhtha agus radharc na Tríonóide is grásta na foidhne i n-aghaidh na h-éagcóra.
ball sinsearach (stair)
2023-05-23 18:45
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Seo paidir a déarfá nuair a raghfá a codladh sa leabaidh

Crois na nAingeal sa leabaidh 'na luighimíd
Braon dá grásta i lár an chroidhe 'gainn
Bratach na nAingeal go dtagaidh 'ná dtímcheall
Ag tóaint ceó na bpeachaí dinn-ne
Na seacht n-Aingil is sine agus na seacht n-Aingil is óíge (?)
Agus na seacht n-Aingil is aoirde i gCathair na glóíre
Glaodhaim-se chughat-sa, a Mhaighdean Glórmhar
A Mháthair Dé is a réíltean eólais,
A bhainrioghan bheannaighthe, freagair is fóír sinn
Agus faigh ód' leanbh dúinn solus na glóíre.

* * * * *

Seo paidir a déarfá nuair a shamhlóchfá nuair a bheadh an bás chughat:-

A Mhichíl Naomhtha, glaodhaim tú as t-ainm, agus a Naomh Eoin Baiste, grádhaim thú,
Na h-Aingil go léír glaodhaim-se am 'charaid go dtí am an chatha nár thánaig
Nuair a bheidh na súile dúnta agus an béal ar leathadh ar an mheabhair ag imtheacht chun fáin uainn, beidh a chuis dá ghlaodhach agus an téárma caithte as Dia le n-ár n-anam an lá san.
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 20:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Lochla uair amháín sar ar deineadh claidhe treasnaibh (?)

31) Páírc na Manglaí:-
Do fhás manglaí ann fiche bliain in dhiaidh a chéíle

32) An Moinfear Caol:-
Móinfhéar cáol fada iseadh é

33) Páirc na gCearch:-
Mar is ann a bhíonn cearcha gach lá

34) Gáirdín an Mhuilinn:-
Mar bhí muilean ins an páirch sin fadó

35) Páirc an Díghe:-
Mar tá díge mór ar an taobh dheas dhí

36) Pairc an tSeagail:-
Mar bíonn seagal ag fás ann gach bliain

37) An Pháirch sa Cnoc:-
Mar tá an páírc sin anáirde ar cnoc

38) An pháirch ar an táobh theas de pháirc na manglaí:-
Mar tá sí ar an taobh theas di (?)
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 20:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Gur leigeas mo h-éin ar mo ghlúin deas ar úrlár do thighe,
Ag admháíl na bpeachaí agus ag déánamh na faoistine.

* * * * *

Seo paidir a deireadh gach aon tsean-bhean nuair a bhíodh sí ag coigilt na teine chun dul a codladh:-
Coigilim an teine mar a chogail Críost cách
Muire i gceann de'n tigh agus Bríd 'na lár
bhfuil d'aispolaibh agus d'aingealaibh i gCathair gheal na naomh
do theacht ag cúnlachan ár dtighe agus na muinntire go lá.
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 20:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
aint agus thánaig Muire le friotal d'ár saoradh.
Ó, a Mhic, is agat atá réidhteach anois. A mháthair, leig dod' bhréithribh mar fuil mo chroidhe-se bhí dá chéasadh agus mo chuid fola do doirteadh i n-éinfheacht agus mo chnámhna nár thánaig le chéíle ag dul sa chroich go docht d'ár saoradh.
Beannuighimís duit, a mharcaigh an chrainn céasta, agus ag bun do chroise tá sinn-ne do saoradh.

* * * * *

Seo paidir is ceart duit a rádh nuair a bheithfeá ollamh chun dul go dtí an t-Aifreann:-

Céad fáílte romhat, a Dhomhnaigh naomhtha, tar éis na seachtmhaine, lá breágh saoire a dhein Críóst do cheapadh dúinn.
Bog mo chos chun dul go dtí an t-Aifreann.
Bog mo bhéal chun bréithre beannuighthe,
Íosa bhí am chroidhe is am aigne,
agus díbir uaim na smaointe maluighthe.
A Íosamh Naomhtha agus Aon Mhic na banaltraibh
beir-se m'anam-sa go radharc na bhFlaitheas (?)
Mar a gheobham a' tróaire agus a' ghlóíre mharn (?)
Agus gach ní riachtanach dúinn in aice sin.
Tugaim suas m'anam duit, a Rí na nGrást,
Agus ní raghad 'á iarraidh ót go brách.
Cuirim m'fhíné chughat, a Mhuire,
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 19:57
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Uibhe do chur romhat sa pháirc, níl aon rud níos measa chun sochair na bliana do bhreith uait. Deintí é sin go minic nuair a bhíodh galar ar chearcaibh nó ar aon ainmhidhe eile. Deintear fós é i n-áiteannaibh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 19:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Uibhe do chur romhat sa pháirc, níl aon rud níos measa chun sochair na bliana do bhreith uait. Deintí é sin go minic nuair a bhíodh galar ar chearcaibh nó ar aon ainmhidhe eile. Deintear fó é i n-áiteannaibh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 19:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Uibhe do chur romhat sa pháirc, níl aon rud níos measa chun sochair na bliana do bhreith uait. Deintí é sin go minic nuair a bhíodh galar ar chearcaibh nó ar aon ainmhidhe eile. Deintear fó é i n-áiteannaibh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 19:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Seo paidir ba cheart a rádh nuair a dhúisfeá sa leabaidh ar maidin Dé Domhnaigh:-

Céad fáílte romhat, a Rí an Domhnaigh, a Chinn Óra na seachtmhaine. Céad agus fiche míle trí díograis na n-aspol duit, mac dúch Eon Baiste glaodhaim Peadar agus Pádraig, a Shlánathóír na soillse, tar linn agus Márta i n-eagla na h-uaire ná beadh ré 'guinn ó'n mbás bocht. Cúitímís na peachaí agus leanaimís na grásta. Go Flaitheas Dé téanam agus glaodhaimís Muire Mháthair, Muire Máthair na Bainríne, d'á saoradh le na deagh oibreacha. A Mhichíl Aingil, m'ainm feínig a thánaig le teagasc ó Pharrathas naomhtha chun cuileachta an Aifrinn beannuighthe d'éisteacht, ó n-a h-uírnighthe ná tabhair ar aon rud. Thánaig a dream ar a sliabh d'ár bhféuch-
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 16:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
taréis cúpla lá.

San blian 1913 tháinic tuille mór san ceanntar seo. Maidin Dhomhnaigh a bhí ann agus bhí cuid de na daoine ar Aifreann nuair a thosuigh an báisteach. Bhí na daoine ag ceapadh an oidhche roimhe sin go mbeadh báisteach ann ach níor shíl siad go mbeadh sé comh trom agus a tháinic sé. Bhí sé ag cur báisteach ar feadh dhá lá gan stad gan staonadh. Bhí tuillte mór in gach abhann agus bhí na sráideanna báidhte. Bhí gaoth an-láidir leis freisin agus scuabadh cócaí féir le fánaidh. Ní dhearnadh mórán díóghbháíl ach amháín ní raibh aoinne indhon siubhal ar bhóíthribh nó ar casáin nó báithfidhe é. Deir na daoine nár chuala siad trácht aon fearthainn comh trom leis ariamh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 16:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sa bhlian 1839 le linn na Ghaoithe Mhóíre thála a lán tubaiste san áit seo. Bhí fhios ag na daoine sul ar éirghe an stoirm go raibh sé le teacht. Bhí na h-éanaith ag eitilt an gar do na tighthe agus bhí an spéir go dorcha agus a lán comharthai eile. Bhí na sean-daoine tré na chéíle mar ní raibh siad indhon iad féín a cloisint ag cainnt leis an stoirm.
Bhí na daoine i ngach teach bailighthe faoi'n leac a bhí ó's cionn an doras mar bhí fhios acu nach leagfadh sé na fallaí. Tófadh an dian de teach amháin agus d'iomchuruigheadh é trí míle. Níor marbhuigheadh aoinne ach gortuigheadh duine amháín ach tháinic biseach air
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 16:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá mé in mo comhnuidhe i Doirín Dáimh Dheirg agus Ceathramh na gCon an t-ainm atá ar an parráiste agus barrúntacht Carra an t-ainm atá an barrúntacht. Bí deic is ficad tíghthe ar an mbaile seo fádó agus níl acht cúig cinn déag ar an mbaile anois. Tíghte cinn tuighe ar fad acht amáín teach na sgoile. h-Éanacáin an sloinneadh is coitcianta ann.
Ní'l acht beirt sean-daoine ar mbaile atá ós cionn 70 bl. d'aois. Tá an Gaedhilge go mhaith acú agus tá siad indhon sgéalte a innsint i ngaedhilge. 'Sé a n-ainm agus a seóladh ná:- Antoine Ó Máille agus Miceál Ó h-Éanacáin. Doirín Dáimh Dheirg, An t-Sraith; Clá Cloinne Muiris.
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"Ghoid sé laca Anna h-Éamunn amac go Mala Bháín"
"D'fág sé annsi é is d'ith sé an cáca"
"Sa Grafa Pat Sheóín seadh d'ith sé a sháit."
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
chum sé suas an caoi a ngoideadh sé cáca. Seo é an caoi a ndhearna sé é:-
Bhí go leor lacain ag Anne. Cuir Padhraig gasúr amach go dtí an bothán cun sáamh a bhaint ó'n n lacain ionnus go shíleadh Anne gurbé an sionnach a bhíád ann. Amach leis an gasúr agus nuair abhí sé tamall amuig chuala Ane na lachain agus amach leithe go deifreach. Nuair a fuair Pádhraig í imtigthe amach dubhairt sé le duine cáca a ghoid. Annsin chuaidh an bheirt acú go dtí graf (?) áit a raibh in aice an áit. Bhí prucóg mór ag muinntir an bhaile an oidhche sin. Seo amrán a rinne Pádraig i dtaob an prucóg.
"Tháinic an sionnac tráthnóna Dia h-Aoine,"
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
2) Bí fear eile ina comhnuidhe sa bhaile seo le linn Tomás agus tugtaoi Páhraig Ó Doláin air. Bhí sé ina togha file agus ina togha sgoláire. Bí sé í Sasana cúpla bhlian agus connaic sé go leor síheóa sin a dubhairt sé féín. Nuair a tháinic sé abaile do cum sé go leor amháin i dtaob an méíd síheóga a connaic sé. Rinne sé amhrán i dtaobh Ann h-Éeamuin
Oidhche amáin bhí cúpla fir ag obair do Anne. Ó thárla go raibh cúpla fir ag obair dí bhí seacht nó hocht cácaí déanta aice. Bhí Páhraic ann an oidhche seo ar áirnáin. Nuair a connaic Pádhraic an méid cácaí tháinig ocras air. Do
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Fadó bhíodh go leor filí ar an baile seo acht níl acht file amháín ar an baile anois.
Bhí file ar an baile seo fadó agus an t-ainm abhí air ná Tomás Ó Ging. Do cum sé go leor amhrán i dtaobh an aimsear agus i dtaobh sliab Bothán. Bhí sé ina file ann-mhaith agus bhí sé ina feirméar mhaith freisin. San oidhce a ndeanadh sé na h-amráin go léir.
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
go bráthach?
Fr. (nach ndéanfaidhe loch nead i gcluais cait go deo)
4) Céárd é a bhíónn ceithre chosaí faoi ar maidin dá cos i lár an lae agus trí cosa san tráthnóna?
Fr. (Nuair a bhíonn leanbh aqg láimheacháin bíonn sí ag siubhail ina dá láimh agus lena dá cos agus nuair a fhásann sí suas bíónn sí ag siubhail lena dá cos agus nuair a eirigheann sí sean bhíonn maide aichi. (Fuair mé an tuairisg seo ó m'athair)
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Nuair a bhíonn sé le h-ucht báistighe bíónn torran ag na h-aibneaca.
2) Má fheicheann tú tuar-ceatha maidin De Satairn beidh an seachtmhain fliuch.
3) Cosamhlacht báistighe an loch a feiceál na linntreacha
4) Má bhíonn lá fliuch ann agus ma glaodhann an coileach timceall a dó-déág beidh
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus thuit sé ina codhladh. Nuair a bhí sé 'na codhladh bhí na daoine eile ag iarraidh an pota a oibriughadh. Séard a rinne an pota ná leím a thabhairt amach thríd an teach. Ní fhacha Páidín an pota as sin amach agus bhí sé chómh bocht agus bhí sé ariamh.

ó Thomás Ó Luideánn
Druimín Ruadh
Baile an Tobar
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(1)
1) Cé mhéid cos faoi ucht molt (fr) dhá cois
2) Sin e ar t-aghaidh agus pus ar fr (crothú)
3) An bhfuil thios agat-sa an rud atá fhios agam-sa agus fhios agat-sa agus nach mbeidh
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
a cinn í agus beidh amarc aichi cómh maith leat féín." Tug sé pota do agus dubhiart sé leis trí bhuille a bhualadh air agus na fochlaí seo a rádh, biadh, deoch agus loch freastal." Nuair a cuaidh Páidín abhaile leag sé an pota ar an mbórd agus bhuail sé trí buille air agus níór tháinic aon ceo as. Suidhe sé síós agus sé abhí go brónach. Cuimhnigh sé ar na focal. Buail sé trí bhuille ar agus dubhairt sé biadh, deoch loch freastail. Tháinig beirt fear amach as agus tarraidigeadar (?) amach bórd mór as agus bhí gach aon saghas bídh air. Niorbh fada gur chuala na comharsana faoi agus bhí cuid achu ag déanamh mór leis. Oidche amháin bhí bainis ar an mbaile agus tugadh cuireadh do Pháidín a theacht. Tháinig sé agus tug sé an pota leis. Bhíodar ag ithe agus ag ól agus níorbh fada go raibh Páidín ar meisge
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí fear ann fadó dár'bh anim dó Páidín Ruadh Ó Cheallaigh. Bhí sé 'na chomhnaidhe ag bun chnuic Néifín Bhig. Bhí sé pósta agus ní raibh aige ach aon inghean amháí agus bhí sí dall ó rugadh í. Rachadh Páidín amac gach oidhche fuar, fliuch nó trim. Chuaidh sé amac Oidhche Shamhna amháin mar ba ghnáthach. Bhí sé ag siubhal go dtáínig sé go dí choill mhóír. Chonnaich sé annsin fear beag ag imtheacht ó chrann go chrann. Sheas gach ribe gruaige abhí ar a cheann agus tháinig an fuar-allus amach air agus ní raibh sé indon corruighe. Tháinigh an firín beag aníós chuige agus dubhairt, "na bíodh aon faitchíos ort a Pháidín ní dhéanfaidh mé aon dochar dhuit." Arbh mhaith leat sluagh sidhe Chonnacht agus sluagh sidhe Mhumhan a fheiscint ag bualadh báire ar
ball sinsearach (stair)
2023-05-22 15:18
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Páidín isteach agus chonnaich sé annsin daoine a fuair bás blianta ó shoin agus bhíodar a rádh, "Ó do céad mhíle fáílte a Pháidín nó cá fhaid a fuair tú bás?" "Ní bhfuair mé bás go fóíll" arsa Páidín. "Mura bhfuair céard a thug annseo thú" ar siadsan. "Ná bíódh aon fhaitcís ort rómpa mar ní dhéanfaidh siad aon dochar dhuit" arsan firín. Chuaidh an bheirt acu isteach i seómra dóíbh féín agus fuar Páidín suipéar mhaith ann. "bhfuil aon rud ag teastáil uait a Pháidín mar tá sé in am agat bheith ag dul abhaile," ar seisean. "Bhel tá" ar seisean, "tá inghean agam agus tá sí dall ó rugadh í agus ba liom leigheas a fhághail dí." "Nuair a rachaidh tú abhaile" arsan firín beag, téigh chuig uaigh do mháthar agus tá sgeach ag fas ós cionn an uaighe agus bain dealg as an sgeitheach agus sáith ar cúl
ball sinsearach (stair)
2023-05-21 18:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(-)
ball sinsearach (stair)
2023-05-21 18:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
3) Bhí sgoil i mBothán tuairim is dhá chéád bliadhain ó shoin. Thuas i mbun sgailpe 'sa' gcnoc a bhí an sgoil. Ní raibh aon Bhéárla dhá labhaire ná dhá múineadh ann. Thugadh thuile dhuine a bhí ag dul ar sgoil ann suidhisteóg leis le suidhe uirthí. 'Sé an máighistir a bhí ag múineadh ann ná Ruaidhrí Ó Máille as Caisleán an Bharraigh. I mBothán a bhíodh sé i n-a chomhnuidhe agus bean darbh' dí Siobhán Seóígheach a thugadh lóístín dó i n-a teach féin. Thugadh cuid de's na daoine máimím bheag fatáí dó agus thugadh tuilleadh airgead dó. Ag foghluim staire agus ag déanamh amhrán is mó a bhíodh na sgolaírí. D'innsigheadh an máighistir dóíbh cé'n t-amhrán a dhéanfaidhis agus chaithfidís an t-amhrán a bheith déanta acu i n-am áirhrid. Cáit Seóíge agus Micheal Seoighe cuid de na daoine a bhí ag dul ar sgoil ann.
ball sinsearach (stair)
2023-05-21 18:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
an paidir á ghabháil aige, do labhair guth leis, agus d'fhreagair: "Tá sí id chúram,"
Do fágadh mar a raibh an duine bocht. Níor scaoileadh leis.
ball sinsearach (stair)
2023-05-21 18:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Paidreacha istoidhche ní bhím i bhfad leo,
Agus paidreacha ar maidin ní deirim go deo.

(Fear go raibh bean leisceamhail liobarnach aige a chúm na bhersaí leanas:-
Nuair thagaim-se isteach um thráthnóna,
Ní bhíonn teine ná teas aice romham
( x líne ar lar annso )
Acht í 'na lóman 'na suidhe .
Bíonn a luirgní dóíghte
Cnámh a h-uilinn scólta,
Seachamid an tsórd san,
Nó brisfid iad bhúr gcroidhe.

Sioc i dtosach na h-oihdche do dhíol Fionn a bhróga
(Frost in the beginning of the night and a (?) watery sky betokens rain before morning)

Cnoc a Reamhra, lán de ghabhara,
Maidin Domhnaigh Cásga.

( Cnoc a Reamhra, name of thick round hill near Mallow )
ball sinsearach (stair)
2023-05-21 17:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí bád ón áit seo amuigh i lár an bháidh roinnt mhaith bliadhna ó shoin. Bhí muinntir an bháídh ag iascaireacht leó agus níor mhothuigheadar aon nídh gur eirig stoirm. A dtuaidh a shéid an ghaoth agus dá mhéíd iomarra a dheanfaidís ní fheadfaidís teacht abhaile. Leigeadar don mbád dul uaithe féin agus bhuail sí talamh san gcósda theas agus chuir feist uirthe agus d'fáadar ansann í. D'imthigh na h-iascairí go dtí tig éígin theas agus nuair a fuair muinntir an tighe amnach cad a tháluigh dóíbh bhíódar go dteas chúcha agus thugadar lóísdín dóíbh.
Ar maidin tháinig an t-ainimhidhe ba ghreanamhaire a chonnaic súil duine riamh. Bhí sé cosamhail le capalo acht is olann a bhí ag fás air. Chuireadar a tuairisc agus d'innseadh dóíbh cad a thárluigh. Is amhlaidh a bhí fear an tighe ag tabhairt ualach órnan go dí an "brewery" agus nuair a bhí an órna a mheilt cheangail an fear an chapal amuich agus bhí stuif éigin a chaitheamh amach agus bhí an stuif sin meiscamhail agus thosnuig an chapal á ithe agus bé deire na dála ná thuit sé ar
ball sinsearach (stair)
2023-05-20 11:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Is deacair olann do bhainnt do gabhar
( ag tagairt do daoine droch-beasac)

2) Nil aon truagh ar an domhan is mo na tuthac tuisginach (?)
( Sé sin duine gur doigh leis go mbionn eolas an domain aige )

3) Coisg uair no dó agus leig leó as san amach
(Daoine gur doigh leat na bionn an ceart aca ná bí ag argóínt leo)

* * * * *

Nú go sgarfaid an laca leis an lín do snam
Nú go sgarfaid an Eala le na clumh mhín bán
Nú go sgarfaid an madra le creidim na gcnamh
Ní scarfaid an ghanghuidh le hintinn mna
ball sinsearach (stair)
2023-05-20 11:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Is deacair olann do bhainnt do gabhar
( ag tagairt do daoine droch-beasac)

2) Nil aon truagh ar an domhan is mo na tuthac tuisginach (?)
( Sé sin duine gur doigh leis go mbionn eolas an domain aige )

3) Coisg uair no dó agus leig leó as san amach
(Daoine gur doigh leat na bionn an ceart aca ná bí ag argóínt leo)

* * * * *

Nú go sgarfaid an laca leis an lín do snam
Nú go sgarfaid an Eala le na clumh mhín bán
Nú go sgarfaid an madra le creidim na gcnamh (?)
Ní scarfaid an ghanghuidh le hintinn mna
ball sinsearach (stair)
2023-05-20 10:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus driofúir ann agus phós an driotháir. B'éigin do'n driofúr pósadh annsan agus do phós sí fear doicheallach sanntach. Chuir sí an milleán ar fad ar an driothár annsan agus dúbhairt sí na pósfadh sí féín, mura mbeadh an dríóthár. Bhí nós aca san áít coinnle a thabhairt leo nuair a bheidis ag dul go dtí tóramh. Fuair an driothár bás agus tháinig an driofúr cun a' torraimh gan aon coinneall agus chaoin sí mar seo é:-

AN CAOINEADH
Jamesy a stóraigh
'Se fé ndear dómhsa
Teacht go dtí do tóramh
Gan coinneall bheith am' dhóírne,
Ná gur cheangalais go h-óg mé,
le bodach nách fóganta,
Go bhfuil an glas aige ar a' gcómhrainn,
Agus an eocair in a phóca.

* * * * *

Giota eile a bhí aice ní raibh sí deimhnightheach cad leis a bhain sé. Ní raibh aice ach dhá bhéarsa. Bean ag labhairt lena h-ingean atá ann:-

(I)
A 'nghín ó mo chroidhe
Nách truagh mar a bhí
Bhúr máthair bhocht 'na h-aonar
Ag géar gol is ag caoí

(II)
ball sinsearach (stair)
2023-05-20 10:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus driofúir ann agus phós an driotháir. B'éigin do'n driofúr pósadh annsan agus do phós sí fear doicheallach sanntach. Chuir sí an milleán ar fad ar an driothár annsan agus dúbhairt sí na pósfadh sí féín, mura mbeadh an dríóthár. Bhí nós aca san áít coinnle a thabhairt leo nuair a bheidis ag dul go dtí tóramh. Fuair an driothár bás agus tháinig an driofúr cun a' torraimh gan aon coinneall agus chaoin sí mar seo é:-

AN CAOINEADH
Jamesy a stóraigh
'Se fé ndear dómhsa
Teacht go dtí do tóramh
Gan coinneall bheith am' dhóírne,
Ná gur cheangalais go h-óg mé,
le bodach náh fóganta,
Go bhfuil an glas aige ar a' gcómhrsainn,
Agus an eocair in a phóca.

* * * * *

Giota eile a bhí aice ní raibh sí deimhnightheach cad leis a bhain sé. Ní raibh aice ach dhá bhéarsa. Bean ag labhairt lena h-ingean atá ann:-

(I)
A 'nghín ó mo chroidhe
Nách truagh mar a bhí
Bhúr máthair bhocht 'na h-aonar
Ag géar gol is ag caoí

(II)
ball sinsearach (stair)
2023-05-20 10:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
t-iomlán ann:-

CAOINEADH:-
Mo chara ar mo lár
Searrach na n-uaisle mbreágh
Go mbíodh a watchanna 'á chur i gclár
Agus a gcapall aca 'á ngábháil
Agus píóbaire 'na lár
A' gabháíl isteach 'un a' t-sráíd.

* * * * *

Ceann eile ó'n sgéaluidhe céadna. Dán caointe a dhein óigh-fhear éígin nuair a phós an cailín a bhí luaidhte leis, ceannuidhe saidhbhir agus dfág é féín ar lár.

AN CAOINEADH
A chara chroidhe 's a uain
A ghaol na ndraoithe dúbha
'Sa trí caisléain ar a' mbruach, -
'Sa chaisleán dubh úd thuas
Ní thabharfadh a' saoghal uaidh
Chun gur ceangalais
le h-inghean an cheannaidhe chruaidh
Ná tabharfadh aon nídh uaidh
Gan dhá phingin is a luach
Do dhíolfadh a shéar sin fuar
'Sa mangalam ruadh
Amach a' béal a' chuain

* * * * *

Caoineadh eile a bhí aice:- Is amhlaidh a bhí driothair
ball sinsearach (stair)
2023-05-20 10:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cun a mharbhuighte. Cuir sé fios ar na saighdiúirí agus nuair a tháínig an lucht marbhuighthe scaipeadh iad agus gabadh Tadhg agus theich an chuid eile. D'innis Tadhg a sgéal ach níór creideadh é, agus crocadh go crann láithreach é:-

CAOINEADH THAIDHG na SAMHNA
(I)
A Thaidhg na Samhna, b'fear ceannsa tí' thu,
Bean-mhín do labhair,' is níoraibh feall 'san chroidhe 'gat,
Ó'r thógais do cheann do bhí greadhn na ndaoine ort,
Cé crocadh go crann i nGleann Uí Chroim thu.

(II)
'Dé an iongnadh liom-sa dá n-deintá "Traison"
Beann tíghe nochtadh nó buille lae aonaigh
Ach a' gluaiseacht le fuireann nár choinnibh 'é chéíle
D'fágadar thusa 's d'imthígheadar 'na n-aonfheacht

(III)
Do shíubhluigheas-sa leat-sa mór thímpal na h-Éireann
As siar go Baoí is Béarra
Go Beanntraighe isteach mar do bhíodh cion ar do ghaoltaibh
Cois Abhann Máighe is go h-Uibh Laoghaire
(Dúbhairt an sgéaluidhe go raibh cuid mhaith eile sa caoineadh ach go raibh sé dearmhadta aice)

* * * * *
Do bhí giotaí eile aice agus seo giota a dhein bean caointe os chionn cuirp duine duine éigean de shliocht uasal a bhí marbh. Dúbhairt sí go raibh an
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 23:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"Do chonnac " ar seisean agus í 'n-a girrfiadh ag crúdh ba na cómharsan fé mar abhí sí ar an saoghal so."
Tar éis an méid sin do rád luig sé siar agus ní raibh gíog as.
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 23:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Airgead luchh cartanachta

Na trí Rudaí is Airaighe (?)
Táiliúr
Piobaire, agus
Gabhar

Na trí Beaga is Fearr
Beag na cruiceóíge
Beag na caorach
Beag na mná

Ceithre Rudaí nách féidir a Dheunamh
Snámh in agaidh an easa
Caitheamh cloch le chuan
Ag tuargan darrach le dóírnibh
Ceangal gainimhe le gad
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 23:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(2) Trí neithe a bhaineann le bligeárd -
Feirc ( (?) sideways)
Feadaoil
Fiosracht

(3) Na trí h-eisg is mire -
Roch (skate)
Rón (seal)
Ronnach (mackeral)

(4) Na trí rudaí is géire -
Dealg murlaigh (?) ( thorn in stagnant water)
Fíachal con (Hounds tooth)
Focal mná

Trí rudaí nac féídir deunamh 'na n-éaghmais
An cat
Simné
Bean a' tíghe

Trí rudaí nac féídir a fheiscint
Faobhar
Gaoth , agus
Gradh

Trí rudaí nách féidir fhoghluim
Guth
Féile, agus
Filidheacht

Trí rudaí na tagann meirg ortha
Teanga mná
Cruidhte chapaill bhúisteára
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 23:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Mar tá a n-intinn gá seile (?) tá cómh h-árd le barraí na gcraobh
'Sé dubhairt mo grádh-sa nár graduig (?) sí aon fhear ach mé féin
Agus go bhfeicidh mé an lá go mbeidh an fáinne úd orainn araon.

(V)
Mo chreach is mo chás ná caitheann sé sneachta 'gus sioc
Gan mise is mo ghrádh ar láir (?) na fairrge amuigh
Gan long, gan bád, gan árus daingin againn
Ach mise 'sa t-snámh is mo láímh dheas cásta 'na crios (?)

(VI)
Níl slat insa coill ná go bfuil snaidhm óra barra dá lár (?)
Níl breach insa tír na go n-éireóchaidh go bárr uisge snamh
Níl sagart 'na ríógacht na go n-éireóchaidh chun Aifreann do rádh
Agus nuair a tigeann an oidhche sé is fada liom go bfeiceann an lá.

Fuarathas an t-amhrán thuas ó seanfhear darbh ainm Seán Ó Réagáin ó Oileán Cléire. Is uaidh leis a fuarathas na giotaí a leanas:-
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 23:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
'Sé Tiobrad Árann, d'fághas ar maidin Dé Luain
'S níor stadas o'n stair (?) sin go ndeaghas 'un Daingin ar chuaird
Cé gheóbhainn ar ceann cláir ac mo ghrádh 's í ag imirt le sguaib
Ach ar ionntáil na mádh bhí an cionádh ag an gCailín deas Ruadh

(II)
Geóbhmíd ó thuaidh ar bhuairt ar bhuille 'sar bhaois (?)
Is ní tiocfam an-thuaidh ó Luain go maidin Diardaoin
Beidh leamhnacht na bó 'á ól cois cladhtach an fhéir
Agus ní dhéanfaidh sin an gnó go mbeidh spórt ag an mbaile go léir

(III)
Mo chreach is mo chás ná fuil mile le faid is gach lá
Aistann (?) is droighean 'sa tír 'á mbímís ag gabhail
Mise 'sa díg na ceadta fear (?) mo sgáth
Agus mo dhá láímh 'na tímpal ó'n oidhche go dtiochfaidh an lá

(IV)
Tá cuid de's na mnaibh go bhfuil gradh aca d'fearaib an (?) t-saoghail
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 18:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá uathaim ana arsa i gCíll Muire leis. Tuisnigeann sé i bpáirc eigin i Liosnambóbhan agus leanan sé treasna ár bfeirm fen cré agus ní stadann sé go sroiceann pairc eile i mBaile an Oidhre. Ar cul ceann des na Cill tá doras ana mhór ag dul isteach fen dtalam go dí an uathaimh agus is feidir leat feachaint isteac ann.
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 18:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tomás O Séaghda
Tomas O Finn
Diarmaid O Loingsigh
Seán O Loingsigh
Padraig Ó hAinnifín
Sailbeastar Bodhlaer
Tomás O Canntláin
Seán O Dómhnaill
Pádraig O Concubhair
Seán Ó Loingsigh
Pádraig O Séaghdha
Cormac Mainséal
Brígid Nic Chártaig
Cáit Ní Tuama

Muiris O Conba, Cnoc na hEórnan
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 17:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Airgead tuath cartanachta

Na trí Rudaí is Airaighe (?)
Táiliúr
Piobaire, agus
Gabhar

Na trí Beaga is Fearr
Beag na cruiceóíge
Beag na caorach
Beag na mná

Ceithre Rudaí nách féidir a Dheunamh
Snámh in agaidh an easa
Caitheamh cloch le chuan
Ag tuargan darrach le dóírnibh
Ceangal gainimhe le gad
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 17:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fuarathas na giotaí seo ó Anne Bean Uí Dhuibhir, beannacht De le na h-anam, Ag seo thíos iad direach mar a thug sí iad:-

Tadhg na Samhna
Duine de mhuintir Cárrthaigh ab eadh Tadhg na Samhna .i. Tadhg Mac Cártaigh. Feirmeóír ab eadh é a cómhnuigh í nGleann Uí Chróim laimh le Dunmaonmhuighe. Bhí dream san áit a bhí in earraid le tíghearna talmhan na h-áite agus shocruigheadar ar an dtighearna a mharbú oidhche áirithe. An oidhche sin bhualadar isteach idtig Thaidhg, agus thugadar, leo é i gcoinnibh a' tola. Do bhí cómhnuidhe ar an dtíghearna i nGleann a' Chroím agus chuala se roim ré go rabhthas
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 17:41
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
Ná Trí Reatha is mó
Rith uisge
Rith teine
Rith éithigh (Spread of a lie)
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 17:38
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ag gaisleach buineann go dtéighidh chun síl in a chluais"

Easgaine an Fheirméara
Chuaidh feirmear ar a'dtraigh lá cun lothaig a baint. Do bhain sé a bhróga agus a stocaí de. Le linn a cuid dimthig sé tamaillín ó'n áit 'nar fhág sé na bhróga srl. agus tháinig ailtheóír éigin agus ghoid íád. Núair a tháinig an feirmeár ar ais thosnuigh sé ar eascainí.
"Á" ar seisean -
"Mo stocaí boga néáta
Gan chloga gan chliat
An t-é ghoid uaim íad
Nár fheicfidh sé Dia
Mura gcuiridh sé chúgham iad
Sar a gcaithfead a' biadh"

Eascaine an Daill
Duine éigin a chur fearg ar dhall agus do dhein an dall an duine d'eascainídhe mar seo -
"Im ná raibh ar do bhainne
Clúmh ná raibh ar do lachain
Siubal ná raibh ag do leanbh
Ná fionnadh ar do bhó
Is go mba mhó is go mba leithne a' lasair
A bhéas a' dhul tré t-anam
Ná sléíbhte Conamara
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 17:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fuarathas na giotaí Gaedhilge a leanas ó Dómhnall O Danabháin, Dun Ceallaigh, An Goilín i bParóiste Cill Mhúdha. Fuair se bás tamaillín ó shoin Dia lena anam. Tá na dánta díreach mar d'aithris sé iad

Paidir roimh na Coróinneach Muire
"Ófráilimíd suas an Coróinn Mhuire Páirteach in onóir do Dhia agus do Mhuire 'ghá iarraidh ar a' dTíghearna trócaireach trí ímpídhe na Maighdine Muire, gach
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 17:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Le linn an Solus do Mhúcadh a' dul a' Chodladh
"Nár múcaidh Dia solus na bFlaithis ar ár n-ana. Amen."

'Sa Leabaidh: Paidir
"Réir Dé go ndeineam
Beatha na Naomh go dtuilleam
Ceól na n-aingeal go gcloiseam
Agus solus na bhFlaithis go bhfeiceam."

Le linn an Teine do Choigilt 'san Oidhce
"Coiglilim an teine mar a dheinann Críóst cách
Muire de cheann a' tíghe agus Briíghid 'na lár
Ag cosaint a' tíghe seo agus a bhuidhean go lá."

nó leagan eile mar leanas:-

"Coigilim an teine fé choimirc' Naoimh Pádraig
Go gclúduighidh ár n-aingil í is nár scaipidh ar námhaid í
Cliodh Dé ar an ndoras go dtagaidh an solus amáireach."

Sean-Eascainí
Easgaine Fear na gCaorach
Bhí caoire ag feirmeóír ar Mheall a' Sgeiche fadó agus do goideadh oidhche iad. Nuair fuair an feirmeóír amach é dúbhairt sé:-

"An t-é ghoid mo chaoire ó Mheall a' Sgeiche nár a liathadh ar a' bhféar oidhche reóídh ná beidh piléar tríd 'á shéideadh go lasmhar ceolmhar i ngreim chuim bhuilg air; agus an fiabhras buile, agus
ball sinsearach (stair)
2023-05-19 14:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
trioblóíd, gach tionóísg a chur tharainn féínig agus thar ármuinntir ins gach ao' bhall 'na bhfuil siad agus sinn do chur i mbealaigh ár leasa mhá's é do thoil glórmhar siorruidhe féinig é." Amen.

PAIDIR le linn TORRAIMH
(ar son anman an té atá marbh)
"Go dtugaidh Dia socair síorruidhe anam do gach h-aon anam d'imthigh rómhaionn leis na seacht sínnsiribh agus do'n anam atá láithread agus d'ar n-anam féinig an lá deireannach agus má fuil aon duine aca ar thrioblóíd ar a' saoghal eile go dtugaidh Dia sochair síorruidhe anam dóíbh - do fuadar bás i gCreideamh Chríost." Amen.

PAIDIR ag dul isteach 'sa Seípéal
"Ó, a Thíghearna, chugat atánag
Ad' iarraidh do ghrásta
Fé thoradh Do Pháise
Agus trí ímpídhe do Mháthar" Amen.

PAIDIR ag teacht as an Séipéal
"Slán agat, a Mhuire
Slán agat, a Íosa
Slán ag an gCrois gur céasadh Críost uirthe
Agus nár deinead-sa peaca
Go bhfillead arís ort."
ball sinsearach (stair)
2023-05-18 17:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
caitheadh sé seasamh ar cois amháin agus an slinne do caitheamh istheach leis an gcois sin. Dá dtuithfeadh an slinne ar ceann des na línte beadh sé as an gcluiche. Dá neirigheadh leis é cur isteach tógadh sé thar nais é arís agus caitheadh sé isteach go dtí an ceann eile é. Bíodh siad mar sin ar cois amháin go dtí go mbíodh sé istig i gach ceann aige. Tá sé ana deacar an ceann san d'imirt.
Bhí cleas eile acha agus seo mar a dheinidís é. Bhíodh seactar nó octar de pháistí ann. Bhíodh ainm fé leith ar gach pháiste mar fear pingin, fear réalach agus a leithéidí. Bhíodh duine ann agus píosa éadaig flic na láimh aige. Glaodhadh sé amach ainm duine agus iompóchadh sé ar duine ná bíódh an ainm san inaoncor air. Caitheadh an fhear go mbíodh an ainm san air "mise" do rádh nó geóbhadh sé buile san aghaidh.
Bíonn siad ag imirt dailicín sa geimhreadh. Cuireann siad píosa éadaig ar aghaidh duine i dtreó nach féidir leis aon rud d'fheiscint. Bíonn sé a dh'iarraid breith ar na daoine eile ansann. Tráthnóintí fadaan tSamhraidh bíonn siad ag imirt peile. Bhíonn síád ag chaiteamh cruidthe capall leis. Bhíonn dá píosa iarrain saidhthe sa talamh timcheall deich slat óna céile. Bíonn beirt i gcoinnibh
ball sinsearach (stair)
2023-05-18 17:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is do labhair sé le Dómhnall
Cioca fir beo sibh nó marbh
Fir bochta beó sinn, na bfuil airgead in ár bpóca
Is go bhfuil agam; mó dhóitin sa bhaile
Ár gcaiptaen nár thóg sinn
Is d'árduig a sheólta
'S taímid ag síar ológanac ó mhaidin
Déinig mo cómhaire "arsa sagart an paroiste
Is túgidh i dtig bórdin go maidin.
All right arsa Dómhnall " (?) dont does not know you
Is bféidir ná bhfuil id glórse ach maghadh

(IV)
D'árduigheadar (?) leó is do chnagadar an bhóthar
Is ag síar ológnac dá chasadh
'S amhlaidh a bhí Paddy is an bhróg air
'S a cosa teacht scólta (?)
Is na gcrosadh go dteó, dteó cheann mara."

Fuair Peadair Ó Conaill bás agus chuireadh é inaiche Árdromh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-18 16:57
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dóibh bád a thabairt leó cun dul ann. Peadair Ó Chonaill a bhí mar caiptaen aca. Nuair a shroiseadar an t-aonac, ní fhéadfaidís na muca do dhíol agus thosnuigh (?) ag ól. Cúaidh an caiptaen isteach i (?) chun an bhád a chur ann. Ceap na fir eile go raibh sé imtighthe abhaile agus bhíodar i bpúnc (?). Sgríobh Peadar Ó Conaill an t-amhrán seo mar gheall ortha.

D'árduigheamair ár sheólta,
Amach tríd an fód linn
Dul faoií h-ómas na mara
Bhí chéád muc ar an mbóthar
Is ní faightear íád ar feárlaing
Síád ag imteach ana (?) bótharibh abhaile

(II)
Bhuaileas suas an bhótar
'S fúaireas cnag sa fallaing
'S i gcóir na h-oidhche amáireach
Ní coiméadfadh mion gárda gan sgiobadh a's an áit linn abhaile
D'imtig repórt amach tríd an paróíste
Go raibh duine éigin sa teóraintí marbh
'S amhlaidh a bhí Paddy is an bhróg air
'S a chosa teacht seólta
'S na gcrosadh go dteó, dteó ceann mara."

(III)
Táinig sagart na paróíste
ball sinsearach (stair)
2023-05-18 16:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhuidhe. Deirtear gur ceólaidhe ana mhaith a bheadh é ach fuair sean uncail dómhsa gur ainm do Diarmuid Ó Urdail an buadh air. Seo an dán:-

(I)
Tá tígh ban ag Dóire go bhfuil ceól ann ag píob,
Is tá triúr de mnáibh óga ann ag seoladh is ag nighe,
'Sí Cáit a bhean grána do cráich mé ar mo croidhe
Is gur cuir sí cun fán uaimse Máire an Cuíl Buidhe"

(II)
A Dia mór na glóíre dein treó dom is díon
Is na sgaoil ar fuaid ceóidh méim streoiridh (?) gan críc
Muna bhfaghaninn cead í pósadh le cóir ceart ón dlighe
Fágfadsa Dóíre agus seóladh mé luinng

(III)
Nuair a gabhaim soir cun Dóire is an cómhghar (?) anonn
'S gur dhóígh liom nach aon neómat mo stór a gabháíl cugham
Is go mfhusa liom bheith báidhte nó lán lag sa taoid
Mara gcasfaí in aon áit liomsa Maíre an Cúil Bhuidhe.

Dóire an ainm atá ar ceanntar
ball sinsearach (stair)
2023-05-18 10:50
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(II)
Bhí triúr d'fhearaibh láidir ann ó trágh Caithoir (?) Caim
Is Diarmuid tréangéagach Ó Seághdha na Cualaighe
Bhí beirt des na Néíllaig ann a bhí go h-eólgaiseach croidhe
Duine ó's na hAodhraoi 'gus Innis Bernárd"

(III)
"Bí bád ó Rinn Truise ann is bád ó Ciarraighe
"Is ó oileán Béarra bhí dá bhád nó trí
'Is do bhí "launch" ann aniar ós na Gránaibh."

Do dhein Robáird Tóíbín "Botairín Guirt Gairbh"
Seo é:-
"Sé bóthairín Guirt Gairbh do cráidh mé ar mo bhallaibh
Is do cur sé cun costas ró mór mé
Mo cannastar bhreágh bainne a bhí ag teact cugham ar maidin
Is mo arán a bhí bainnte le fuaimeannt (?) "
Do bhí fear ag obair is bhí capall ana crosta aige agus deineadh an chuid seo do.
An snap a tug Raegal aniar sa caol air
Do sgiobh sé an léine de mullach a cinn
Do sgread sé is do béic sé is do lúigh sé ar gach aoinne
Bhí an "murder" trom deánta i ngan fhios da mnaoi
Níor stad sé den rás sin go dtáinig se don bealach a bhí ar barra an cuais Caim
Do croch sé trí broom den tsáile air féínig
Cun go leighisfeadh sé an pian a bhí tímceall a croidhe"

Bhí file eile ann darab ainm Murtaighe Larry. Do dhein sé dán mar geall air Máire an Cúil
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 23:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Mór, Liam Ó Duibhir ó Caolruadh, Dónal Ó Ualacáin ó Cill Cait Iarrainn agus Tadhg Ó Laoghaire. Do dhein Dónal Ó Ualacáin "Rasanna Ciarraige." Tá an cuid is mó den dan san caillte anois. Seo bhéarsa de:-
"Sé an caise bhí na déíg siúd
A tug cognamh mor do Ciarraighe
Nuair a bhíodar ag teacht traocta
Iad féin agus a gcriú"

Ó Ciarraighe a beadh Tadhg Ó Laoghaire ach is ó'n áit seo a beadh a mhuinntear. Do dein sé dán leis mar geall ar rásanna a bhí i gCiarraighe. Seo an dán:-

(I)
Bhí an léidir í deanamh le dúthracht
Thar gach plannda dar fás ar Dromáird
'S níor leogadh aon mhaide ar a drucht léi
Cun gur sgriosadh an fionn ó na sáil

(II)
A Dia mhór dein séirse breágh gaoithe
D'aon creideamh, d'aon maoin nó d'aon grád
D'iad shaoradh, Dia'd taobú Dia'd caoinleact
'S an cuid eile de'd dhaoine teacht slán"

Do dhein Liam Ó Duibhir "Rasanna Baile an Caisleáin." Seo cuid de:-
"Ó taobh Cill Cait Iarrainn go gluais fé na ndéin siúd
Beirt bhuana de shíol lucht na gCárthaig
Peca 'noir 'niar nó adhtuaidh do thriall an Mátaoise (?)
Is ó'n Poinnte do triall mach na Cáseaig" (?)
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 23:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
D'eadh. Bhíodh sí ag sgreadaig agus ag mallachtú agus bhíodh ana spórt acu uirthi
Ó Neidín di agus tagadh sí timceall dá úair sa bhlían ag bailiú. Deirtear go raibh feirm aici féin agus a driotháir áit éigin ann. Cúaid an ráfla amach cúpla mí ó shoin go bhfúair sí bás, Beannacht Dé le na h-anam m'ás fior an sgéal.
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 23:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bíonn tinncéirí agus lucht siúbhail ag dul tímcheall na h-áite seo go mion minic. Daoine bochta iseadh íad a bhíónn ag íarraidh déirce agus uaireannta bíonn síad ag díol sáspain, pictiúirí peannuighthe buicéídí agus alán rudaí eile.
Tagadh bean go minic darab ainm dhí Bríghid Ní Currín. Ag íarraidh déirce a bhíodh sí agus bhí ana mhisreach agus droc bhéasa aici. Dá mbeadh an dinneár ar siúbhal nuair a thiocfadh sí isteach, do théígeadh sí chun an bhúird agus strapadh (?) sí léi rud éigin a's an bhórd gan náire na eagla. Do bhí mo deirbhsiúr ag ullumhú an dinnéara lá agus ní raibh aoinne eile istig. Tháínig Bríghid isteach go dtí an bórd. D'ól sí an líathadh a bhí ins an crúisgín ann agus cuir sí ceathramhadh tae isteach in a mála agus amach léi. Do bhí eagla ar mo deirbhsiúr roimpe mar níor aithin sí í agus ní leigfeadh eagla di cur isteach uirthi.
Cúaidh sí isteach i dtig eile an lá chéadna agus thug búachaill dá phingin di agus dúbhairt sé léi coróinn Mhuire do rádh do. D'imtig sí úaidh agus tar-éis tamaill d'iompuig sí ar a sáil agus dúbhairt sí, "Ní deirim paidreacha dhom féín." Sin an buideachas a bhí aici do. Dúbhairt sí go raibh sparán mór airgid aici agus nuair aithrig na daoine óga í, bídís ag íarraidh an sparán do thógaint dí mar
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 16:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
beirt eile nó duine i gcoinnibh duine eile. Bíónn dá crúdh ag gach duine agus seasuigheann an beirt inaice iarrainn amháin. Caitheann siad na chruidhthe i dtreó an iarrainn eile. Má bíónn crúdh duine amháí níos giorra don iarrainn bhíonn poinnte aige. An cead duine go mbíónn fiche poinnte aige beidh an chluiche aige.
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 16:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
inaice Neidín. Do sgríóbh Dónal Ó Ualacáin béarsa do Paidí Bán fear ó Doirín a Cuais.

'Sé Paidí Bán an "Pilot" ar an siota bionn ag aimsuighadh
Ag feitheamh ar an aimsear cun go dtagadís ar dtír
Is ar teact na taoide móire seadh bíonn a cuisle bualadh,
'S níor baoghal do san uaigneas go bfeicfhead Caitilín
Caitilín a beadh a bhean. Bhí sí marbh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 16:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fadó do bhí cúigear nó seisear fear cun dul ar aonac le muca. Sa Snaidhim a bhíodh an t-aonach an t-am sin agus béigin
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 16:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Mór, Liam Ó Duibhir ó Caolruadh, Dónal Ó Ualacáin ó Cill Cait Iarrainn agus Tadhg Ó Laoghaire. Do dhein Dónal Ó Ualacáin "Rasanna Ciarraige." Tá an cuid is mó den dan san caillte anois. Seo bhéarsa de:-
"Sé an caise bhí na déíg siúd
A tug cognamh mor do Ciarraighe
Nuair a bhíodar ag teacht tracocta
Iad féin agus a gcriú"

Ó Ciarraighe a beadh Tadhg Ó Laoghaire ach is ó'n áit seo a beadh a mhuinntear. Do dein sé dán leis mar geall ar rásanna a bhí i gCiarraighe. Seo an dán:-

(I)
Bhí an léidir í deanamh le dúthracht
Thar gach plannda dar fás ar Dromáird
'S níor leogadh aon mhaide ar a drucht léi
Cun gur sgriosadh an fionn ó na sáil

(II)
A Dia mhór dein séirse breágh gaoithe
D'aon creideamh, d'aon maoin nó d'aon grád
D'iad shaoradh, Dia'd taobú Dia'd caoinleact
'S an cuid eile de'd dhaoine teacht slán"

Do dhein Liam Ó Duibhir "Rasanna Baile an Caisleáin." Seo cuid de:-
"Ó taobh Cill Cait Iarrainn go gluais fé na ndéin siúd
Beirt bhuana de shíol lucht na gCárthaig
Peca 'noir 'niar nó adhtuaidh do thriall an Mátaoise (?)
Is ó'n Poinnte do triall mach na Cáseaig" (?)
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 12:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Séamus Ó Chonchubhair
Croch a Bhrocáin
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 12:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Níl mórán toibreacha beannuighthe mór-thímcheall na h-áite seo. Tá cheann ins na h-Aodhraoí agus tugtar "Tobairín Beannuighthe" air. Fadó do thagadh mór-chuid daoine cun na h-áite ag íarraidh leighis d'fhághail. Do tháinig bean agus a mach cun na h-áite úair amháin. 'Sé an rud a bhí ar an mbuachaill ná do thagadh tinneas cinn ana throm air agus do chailleadh sé a mheabhair. Acht ón lá sin amach ní fhuair sé aon cheann aca. Tá cheann eile igCo. Chíarráighe agus glaodhtar "Loch Shan Chuínleáin" air. Téigheann na daoine ann gach bhlián cun turuis do chaitheamh agus deireann síad an guidhe seo.
"Go mbeannúighthear dhuit a Chuínleaín naomta
Go mbeannuighídh Mhuire Dhuit agus beannuighím feín duit
Annso a thánagh ag ínnsint mo sgéala
Ag íarraidh mó leigheas i gcunntas Dé ort.
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 12:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cré buidhe ar nós luaithrighe agus ansann glaodhadh " Feít[?] Bhuidhe air. Tá áit eile ansó ar a glaodhtar Doire Olla. Tá tobar Naomhtha ann agus teigeann daoine ann cun turusanna a dhéanamh mar maitheas na súl. Tá sgeach gheal ag fás ós comhair an tobair amach. Deirtear go raibh "dall" ins na hAillithe agus oidhche amáin deineadh taidhreamh do. Ceap sé go raibh sé san áit seo ag deanamh turuis. Cúpla seachtmhain na dhiaidh dinnis duine éigin do go raibh an áit so ann. Ní raibh fhios aige go raibh an turus annso. Tháinig sé agus dhein sé an turuis. Tughadh radharch a shúl thar nais do. Ta cloch ar bhárr an chnuich agus glaodhtar "Cloch an airgid" air. Deirtear gur fuaradh airgeadh sa cloich sin. Sin é an fáth gur glaodhadh an ainm san air.
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 12:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Deirtear gurbh é an fáth gur glaodhadh Cill Cait Iarrainn ar an áit seo ná:- go raibh Naomh annso fadó darab ainm Cait Iarrainn. Nuair a fuair sé bás cuireadh annso é agus glaodhadh Cill Cait Iarrainn ar an áit na dhiaidh. Tá áit eile annso agus glaodhtar Doirín a Cuais air. Sé an fáth gur glaodhadh an ainm san air ná:- tá cuan mór ann agus glaodhtar cuas air. Fadó bhí coill san áit agus 'sé an
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 12:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ainm a glaodhtar ar coill an uair sin ná doirín. Glaodhadh Doirín a' Cuais air na diaidh san. Tá áit eile annso ar a glaodhtar Olla Beag. Tá tobair beag ann agus tá leigheas san uisge. Teigheann daoine ann cun turus a dheanamh. Glaodhadh Olla Beag air na dhiaidh san. Tá áit eile ann agus glaodhtar Cnocáin Breaca. Tá mórán cloch ann agus tá fraoch agus aitinn ag fás ann. Sin é an fáth gur glaodhadh Cnocáin Breacha air. Tá loch beag sa cnoch agus glaodhtar "Loch a' Lín" air. 'Sé an fáth gur glaodhadh an ainm san air:- Do chuireadh na daoine líón isteach ann cun é do bhánú agus glaodhadh "Loch a' Lín " ar na diaidh.

Tá carraig amuich sa bhfairrge inaice an Poinnte agus glaodhtar "Carraig a' Dhonn" air. Tá saghas cairraigín ag fás ann agus glaodhtar "Ceann Donn" air. Bhíodh na daoine á phiocadh agus a dhíol. Deirtí go mbíódh galúnach á deanamh as. Deineadh bhéarsa do'n charraig mar gheall air. Seo é:-
"Tá "Carraig a' Donn" á rádh"
Go bhfuil sí láidir achfuineach."
'S tá uirthe siúd slapara ag fás
Ó imthig an tál a streacadh í."

Tá gleann sa chnoc ar a glaodhtar "Féith Buidhe." 'Sé an brígh atá le féít ná:- rud cúmhang fada (vein). Bhí talamh san fiadhan ar dtúis ach deineadh feirm de taréis tamaill. Bhí an
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 10:57
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Is amhlaidh do bhí fear, a bhean is a chlann is a mháthair-céíle, ina gchómhnuidhe i dteach i Sráid Mhuilinn tímcheall céad bliain ó shoin. Ag an am sin bhí sé de nós acu dul le h-aghaidh gainmhe go Cuirt an tSeafraidh. Oidhche áirithe ag uair an mheadhon-oidhche chuaidh an fear seo amach chun a bháid gainmhe do chur i dtreó le h-aghaidh na maidne (?). Ag dul thar geata na Mainistreach dó do mhothuigh sé a scórnach do bheith an-thinn. D'imthigh sé abhaile slán tar éis an bháíd do dhaingniú. Ar maidin baineadh an chos dub dó agus fágadh ar an dteinteán i gcúpán é tarraingt. Ach i ngn fhios d'aoinne d'iompuigheadh an chupán. Deineadh é airís do'n tarna agus do'n treas uair agus tuith an rud ceadhna amach. Ag an am sin bhí bean ó'n chómhursanacht, Máire Ní Chearabhaill, agus bhíodh sí i gcómhnuidhe i gcoimhseacht na sídheóg. Ist oidhche chuaidh m áthair-chéile an fhir fá na dhéín. Nuair
ball sinsearach (stair)
2023-05-17 10:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
and came home and the leg rotted off of him which was the cause of his death and so it was left alone for along time afterwards. The place where the money was hidden was under a small bush and at that time the people of that place had alot of greyhounds and they used to meet at the fort every Sunday and go for a hunt. One Sunday as some of them were waiting at the fort a man by the name of Lawrence White said that he would dig for the money but he was not long digging when the rest of the crowd came on and so he joined in the hunt with them and left the money alone and that evening when he went home his wife was insane. The fort is situated about eight miles from Clonakilty and is open at one side by a large hole and inside are alot of rooms and there are huge stones there with Ogham writing on them and there is a tunnel or passage about two
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 18:47
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Clonakilty. One day he killed a Minister from Kilmeen and he was hanged in the quay at Clonakilty in a field of Jimmy Hurley's known as the "Croppys field" behind Lordans forge. When he was about to be hung he asked for one of the Crowleys from Caravouler to tell them where he had the money hidden, but as any of them were not there a man by the name of Canty was present and Donncadh asked him to speak to him and he told him where he had the money hidden but that he should not tell anyone until he drawing his last breath. When this man was trying to tell where the money was hidden but all that could be understood from him was, Crowleys fort in Caravouler. One of his sons went to the fort to dig for the money but it was a "grafán" he took with him and when he had dug about three sods the top of it flew off and (?) him in the leg so he left it there and
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 18:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long ago there were seven brothers McCarthys by name who lived in Kilmeen and the seven were highway men. One of them was called Donncadh Dubh and he used hide in places along the road from Kilmeen to Clonakilty and rob the people coming from
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 18:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bhfuil sé suidhte.

Sgéal ina Thaobh
Tá fear darab ainm dó Mícheál Ó Ceotháin ina chómhnuidhe in-aiche an chaisleáin. Oidhche amháin agus é ag teacht abhaile ar uair an mheadhon-oidhche chonnaich sé falla mhór árd ag eirghe aníos ó'n bhóthair ar aghaidh an bhóthair amach. I slighe éigin bhí ar a chumas feachaint fé bhun agus ós chionn de ach ní thiochfadh leis in-aon chor é do threasnú. Níor mhothuigh sé aon rud do bheith as alt ar feadh na h-uaire ach tar eís tamaillín rith sé as an áit le scannramh. Thuit an rud ceadhna amach d'fhear eile san ceanntar ceadhna.
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 18:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Caisleán Castle View
Inaiche le Baile Mhich Eoghain tá caisleán san áit ar a dtugtar Castle View anois. Ba le muintear Cárthach é. B'é Cromuil a leag é agus pléascadh ciúinne amháín de san aer leis na gunnaí móra. Tá an bearna le feiscint fós.

Caisleán Tig Molaga
Ba leis na mánaigh abhí ina gcómhnuidhe i mainistir Naomh Phroinnsiais é. Tá sé deighilte ó'n mainistir ag píósa talmhan, tímcheall trí céad slat ar fhaid, agus bhíodh slighe fé'n dtalamh dhá gceangailt. Tógadh an caisleán céad blian níós túisce ná an mainistir.

Caisleán Domhnaich Mhóír
In-aiche Baile an Ghleanna níl ach fíór-bheagán chloch le feiscint de anois. Páirc an chaisleáin a tugtar ar an áit ina
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 11:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
About two hundred yards from Bloomfield School there is a fort. It is called Sheridan's fort. It is in the form of a circle and there is a deep trench around it which is nearly always full of water.
People say that there is a stone in this fort on which the marks of the knees of a human being may be seen but the stone is now built into the ditch nearby.
People also say that the marks were put on the stone by a saint who knelt there to pray when he passing by.
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 11:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
In my native parish (Tibohine, Frenchpark, Co. Roscommon) there lived a family of blacksmiths named Moran. In those days there were no dentists in the neighbouring towns so Tom Moran made a small pincers for extracting teeth. The patient lay on his back on the floor of the forge. Four men held him while the smith knelt on him and extracted the tooth The patients groans could be heard at a considerable distance.
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 11:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
situated, when a woman took water out of it for household use, and the next morning, the well was gone, and had sprung up again three miles away at Glamorstown.
In Horseleap there are two graveyards, one near the Protestant church and one at the Catholic church. Near the gate of the old graveyard, there are the remains of an old house, and it is said that in this house there is a man buried under the hearthstone. This old graveyard is still used by the people.
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 11:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
growing in it. There are no tombstones in the graveyard but there are still the remains of the graves.
The is another graveyard situated in Boher, about two miles away from the school. The old church is still to be seen and Mass is still celebrated there. Through the churchyard which is almost triangular in shape, there are several old tombstones and also flat tombstones, almost like vaults. There is a new church about to be built there now, and in a few years the old church will not be in use.
There is another old graveyard in Tibohine which is said to be at least three hundred years old. It was in this churchyard that Tobar-Bohine was
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 11:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
chonnaich Máire Ní Chearrbhail an tsean-bhean ag teacht cuiche, ar sise táir ró-dhéidheanach de chúis nár thánghais ar maidin." D'imthigh an tsean-bhean abhaile ach níorbh aon mhaith bheith ad' iarraidh an fhir do leigheas agus fauir sé bás i gcionn tréímhse bhigh. Ceapadh gurabh iad na sidheoga fa ndear san.

Mac an Dá Abhainn (Wild Parsnip)
Gheibhtear é ag fás cois abhann. Baineadh úsáid as le h-aghaidh galar cosamhail le níóscóídí agus goiríní.
Níórbh fholáir é do bheirbhiú i dteach sa cómhursanacht agus nuair a théigheadh sé i bhfuaire é do chur suas leis na níoscóídí, agus leigheasadh iad.

Craos-Ghalair do Leigheas
Nuair do bhíódh an craos-ghalair ar leanbh, níórbh fholáir do'n
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 11:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
do'n othair athair a anál do shéideadh isteach i mbéal an leinbh ar feadh naoi maidne i ndhiaidh a chéile. Níor mhór do'n athair bheith ar throscadh.

Créachta
Nuair gortuightí aoinne, deineadh an wild sage do bheirbhiú agus é do mheascadh le leann, agus an deoch san d'ól.

Caisearbhán Caol
Nuair thagadh an eitinn ar aoinne, deineadh gais na gcaisearbhán gcaol do bheirbhiú agus annsan é do mheaschadh ar bhainne agus an deoch d'ól.

An Triuc
Nuair do bhíódh an triuch ar leanbh níor mhór é do chaitheamh thar agus fé asal naoi n-uaire. Bhí beirt riachtanna (?) do'n gnó san
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 11:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
do'n othair athair a anál do shéideadh isteach i mbéal an leinb h ar feadh naoi maidne i ndhiaidh a chéile. Níor mhór do'n athair bheith ar throscadh.

Créáchta
Nuair gortuightí aoinne, deineadh an wild sage do bheirbhiú agus é do mheascadh le leann, agus an deoch san d'ól.

Caisearbhán Caol
Nuair thagadh an eitinn ar aoinne, deineadh gais na gcasiearbhán gcaol do bheirbhiú agus annsan é do mheaschadh ar bhainne agus an deoch d'ól.

An Triuc
Nuair do bhíódh an triuch ar leanbh níor mhór é do chaitheamh thar agus fé asal naoi n-uaire. Bhí beirt riachtanna (?) do'n gnó san
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 11:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Neanntóga
San Earrach deintí neanntóga do bheibhiú agus ithtí iad cun an fuil do ghlanadh.
Ithtí neanntóa beirbhighthe leis cun na dathacha do leigheas.

Faithne
Leigeastar faithne san lá atá indiu ann, féin, i dtobair faithne a gheibhtear de gnáth i bhfothrachaibh mainistreacha agus eaglais. Is amhlaidh go raibh na tobair ina dtaisg-umair uair agus anois líontar agus díscightear iad de réir mar tuilleann agus trághann an taoide. Tá ceann san mainistir i dTigh Molagha agus tá ceann an-bheag i fothrach seipéil i nDíseart i n-aiche Clanna Caoilthe.

Galair Súile
In-aiche an fhothraich i nDíseart
ball sinsearach (stair)
2023-05-16 10:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
COS DUBH
Luibh na Sídheó. Geibhtear é ag fás ar sean-fhallaí. Bainfí úsáid as i góír gach saghas breóíteachta. Níorbh fholáir do dhuine des na comhursain é do phiothagh (?) Cuirtí in- oireamhaint é sa stslighe ceadhna is a deintear tae san lá atá indiu ann. Níorbh fholair é do sgagadh agus an deoch do thabhairt do'n othar tar éis dul fé agus roimh eirghe na gréíne. Dá dtagadh biseach ar an othar, thiochfaidh dath glas ar na billeogaibh, agus muna raghfadh an duine breoite i bhfeabhas, d'fheadhfadh na billeoga.

Sgéal i dtaobh na Coise Duibhe
Bean Casey abhí ina cómhnuidhe i sráid Muilinn i dTigh Molaga a innis an sgéal tímcheall 40 bliain ó shoin.
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 18:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tá tobar ar a dtugtar an "Tobar Caoch" agus thagadh na daoine ina sluaighte ann cun galair a súil do leigheas. Na daoine a leigheastaí d'fhágaidís ceirtiní agus píosaí eadaigh ina ndiaidh mar buidheachas
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 18:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ag an am san de'n lá.
Nuair a b' am dom bheith ag gluaiseacht
Ní raibh sé ann ná a thuairisg;
Sé dhéinidís de thruagh orm -
"A bhfuairís é 'riú 'Sheáin?!"
Dailthiní na tuaithe a' rádh -
"Sin an bóthar suas é"
Agus blúire 'mháin dhá thuairisg
Ní bhfuair Seán bocht go lá.
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 18:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Na giotaí seo leanas fuarthas iad ó Micheál Ó Síothchaín, Gort na h-Eornán)

About 1845 Jimmy Fahy, Kilbrittain; married a Daly girl , also of Kilbrittain. (Her mother was known as Cáit na Carraige) A local poet called Mehigan composed the following piece on their marriage. This Mehigan was a labourer and went from Kilbrittain to Kinsale.

"Sé mo cathú tá'n lanamhain seo ag gluaiseacht
Mar measaim gur suarach é a ngnó
Ní raibh corcán 'cú, cathaoir ná fúrma
Ná leabaidh chun suan ann, ná bórd.
Ach grafán gur bhfearr liom é luadh liom ná coróín
Gurb é Séamus De Fatha chuir cruaidh ann
'S do thairig go suairc é le na ód.
- - - - - -- - - - -- - - - -- - - -- - - - - -- -
Do cheádcha-sa fheiscint fé smúit
Mar nuair a thagann an fhearthainn agus báisteach
Níl a reachta (?litriú) có-shásta ó's a chionn.
Nuair a aireochaidh daoine uaisle Cinn tSáile é
Cuirfidh siad thar sáíle mé anonn
Mar a bhíonn obair sgean' forc is gach áise
Do bhíonn ó's cionn clár aca súd."
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 18:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ó dúbhairt an rí nuair a connaic sé á deanamh "Ce'n fáth go ndeineann tú san "Ó adubhairt sé ní gnátach liom sa, an smuga a cur an pócha in aon cor." adubhairt sé. Do thriall sé abhaile tréís trí nó ceithre de laetheanntaibh, agus na cáípéísí aige, ar a raibh na coinghíll 'na phócha aige. Well do bhí an aimsear go h-olc agus go h-ana olc is dóca agus do goideadh caoire ó Seán O Donncada agus ni fheadair sé cad dimtig ar gcaoire ach chuaidh á (?) caoire amú pé in Éirinn é, ach d'airig sé gur fear áirithe bhí sa ball, bhí droch-tuairisc air gurb é a goid a caoire uaidh ach ní rabhdar siureálta ach dubhairt Seán O Donncadha go neosfadh sé sa bhfaoisdín don sagart é. Chuaidh se ag iarraidh ar a sagart ar innis a leithéid sin dfear sa bhfaoisdín ó, agus dubhairt a sagart leis ná feadfadh sé sin a innsint. Dúbhairt Seán Ó Donncadha leis go gcaithfeadh sé é a innsint, agus dubhairt a ' sagart leis na déanfadh. Is beag a cúirteanna, bhí san am san, ach ceann thall is 'bhfus ach bhí ceann sa Ros pé in Éireann é. Cuir Seán Ó Donncadha "summons" air síós cun na cúirte. Bhí sa Ros agus do chuaidh a ' sagart síos agus chuaidh Seán O Donncadha síós. Well do ghlaodhadh a cuis, agus dubairt a sagart ná feadhfad sé a leithéad sin d'innsint. Well ní raibh a thuille sa cuis agus do tháinig Seán O Donncadha abhaile a dith sé a dinnéir, agus nuair a bhí a dinnéir itthe aige dubhairt sé leis a ' mbuacaill a bád a cur amach sa bfairrge, go ragadh sé ag bádóireacht. Ní raibh sé fiche slat amach sa bfairrge é féín 'sa bhuacaill nuair a iompaig a bhád agus
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 17:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cuireadh amach sa bfairrge an beirt acu, agus cailleadh Seán O Donncadha agus chuaidh a bhuacaill saor, agus ní bhfuaireadh an tuairisc ar an mbitheannac olc maith na 'naoi. Is amhladh a thug a' sagart droch guidhe éigin do, tá fhios agat; caill a' sagart é nuair a chuaidh sé ró chruaidh air, Well do dhien file béarsa annsan:-
"Is mó a 'scéal do Clanna Gaedeala'
Gaill go h-uasal, uaisle a dtraochadh
Dlighe Shasnna a fháaint in Eirinn."

Trí ficidh blían ó shoin chuala an sceal san ó Pádraig Ó Seanacáin, bhí na cómhnuidhe teas i gCíll Fionáin agus bhí sé féin trí ficidh blian nó deich blian is trí fichidh san am san.
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 17:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
D'airigheas mar gheall ar bhuachaill a bhiodh ag imirt cártaí ingac aon oidhche, agus an oidhche seó bhí sé ag teacht abhaile agus bhí sé ana dhéanach. Bhí sé ag deanamh ar a dhó déág a clog nó leath uair tar éis dó deag, agus bhauil shocraidh mór uime agus bhíódar ag imtheacht thairis ag siubhal cois a chlaide isteach ag iarraidh ealódh uatha, ach do labhair ceann des na marcaig bhí sa t-socraid leis an bhfear bhí len ais. "Bainimíd siubhal as an mbuachaill anocht dubhradar le céile. Dubhradar leis teacht lena gcois. Dubhairt sé ná feadfhadh sé siubhail bhí sé ró tuirseach. Ó dúbhradar leis geóbhaimíd ne capaill duit. Well do fuaireadar saghais éigin capaill dó agus do bhí sé ag marcuigheacht
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 17:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
teanga spáinne agus seo an tuairisg a fuair sé air.
G' Raibh seól luinge lán
d'or buidhe agus airgead bán
Curtha 'san talamh le mairnéalaig ó'n Spáinn
I dtír dá Caisleán
I dtir dhá sruthán agus gcuan dor.
Nuair a tháinig an sagart abhaile chun a mhuinntir d'innsigh sé an scéal dóibh mar a chuala sé féin é sul d'fág sé an Spáinn. Do chuaidh an ráfla ó bhéal go béal agus ó dhuine go duine go raibh fios ag cach air agus do cheapadar go raibh long na aicíde ann. Roinnt blianta roimhe sin. Thánadar - Muinntir Cuan dor i gceann a céile agus dubhradar go dtagaidís ar an airgid agus ar an óir. Oidhche áirithe do chuadar chun an áit a chuardach idir an dá Caisleán. Tá leath míle slighe idir an dá caisleán agus an slighe ceadna idir an dhá sruthán díobh. Mar tá sruthán lámh le gach caisleán agus bhíodh muileann ar gach sruthán díobh san am san ag gabhail leis na Caisleáin. Ní rabhdar abhfad a cuardach ar bhruach na faille núair siúd aníos an cuan míol mór agus níor stad sí gur thánaig sí ar aghaidh na faille amach agus do thosnuig sí an tuisce do shéideadh amach as a béal isteach ar na fir bochta agus le neart agus le fuinneamh agus ba dhóbair ba mbáthfadh (?) sí na fir le huisce sáile istig ar an dtalamh tirim. Do thugadar suas an obair agus do theitheadar abhaile leó féin mar na feachadar a leithéid d'ainmhidhe riamh
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 17:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
roimhe sin. Is dócha nár thánaig i leitéid d'ainmhidhe isteach go h-aon cuan ó'n ainmsear gur mhairbh Fionn agus Fianna piast loch Chuan ar Córra thuaidh na h-Éireann. Maidin lár na bháireach nuair ná raibh aon tuairisg ar bheithea na h-oidhche aréir. Do tánadar i gceann a céile arís agus (-------)
dubhradar go raghaidís ag cuardach an sadibhris an t-ath uair. Seo chun obair airís iad agus ambasa féin ní rabhdar ibhfad ann nuair do tháinig sathadh de bheachaibh nuadha isteach an cuan airís cúcha agus d'fobair (?) go gcasfaidhe dall iad leis na beacha ag satha a gcealgaí ionnta ó'n mhéid an deithineas chun bhóthair bhí ortha indé ba seachdí seacht mhó an dithineas bhí ortha indiu i gcorpan lae gléigeal (?) rit lea (?) annam ó na beacha. Nuair d'fágadar na beacha do thionartir (?) igceann a céíle do'n trimhadh uair agus bhí seanóír 'na measg Diarmuid Mór Ua Donabháin a b'ainm do agus dubhairt sé gurb é toil Dé an dá sholúid, (?) úd do thuit amac aréír agus indiu. Má rithfeadh leó an t-ó d'aimsiú, d'osclaidís na málaí. Dubhaidh (?) sé chun é roinnt eadtora féin agus bhí an méid mí adhmhaire (?) istig ins na malaí i dteannta an óír. Do thógaidís an aichíd dálta mar bhí sé ar na sráinnig. Do béarfaidís abhaile é ag triall ar a mhuinntir agus do leathfadh sé ar fuid na tíre go léir ó Ceann Chinn tSáile go Dun Buidhe Bearna agus ó Dún Maon Mhuighe go Ceann Dún Déide agus sul a bhfeadfaidhe stopadh cuir leis do dheinfeadh sé níos mó léirsgrios ar mhuinntir na
ball sinsearach (stair)
2023-05-15 17:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bheag. Ní lobháilfroch (?) d'aoinne achu teacht i dtír leis an droch aichíd bhí ortha ar eagla go dtófraidhe an muinntir istig é. Do fuar beirt de's na daoine breóíte bás san aichí agus do chuireadh iad in oileán theas - oileán íseal atá laistiar de bhéal an chuain. An triúr slán do dheineadar mála de sean sheól agus chuireadar an t-ór agus an t-airgead isteach ionnta agus do chuireadar i bhfolach ibpholl san bhfaill ar an dtaobh thoir den cuan gan fhios daoine beó san long ach iad féion, le súil go bhfillidí airís ó'n Spáinn agus go mbeadh sé achu féin agus a ndóthain achu ar feadh an cuid eile dá saoghal mar do mheasadar go raibh sé tuillte go maith machánta achu, toisg an méid cruadtan, d'fhuilingiocad (?) ar slighe anall ag friothálamh ar an lucht breóíte. In dhiaidh a céíle do chas a sláinte ar an dreaam eile airís agus fuaireadar lom ar an ngaoith adtuaidh. Bhaineadar an t-ancaire agus dárduigheadar na seólta agus scaoileadar an long ó dheas ar a dtí féín. Do shroiseadar cuan Sebastaena na dtír féín i gceann seachtmaine agus deirtear go bhfuil cuan Sebastaena dá chead deag de mhíle slighe ó Cuan Dor. T'réis tamaill éigin dóibh na dtír dúthchais fuair an triúr bhí sláinteamhail riamh bás in dhiaidh a céíle sula bhfuaireadar tam ar filleadh thar nais go h-Eirinn chun an tór bhreith leó. Ach leog duine duine éigin acu an rún len a cáirde sul a fuair sé bás. DO bhí sagart óg thall sa Spáinn san am san agus chuala sé an scéala san
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 22:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The tower of the now Protestant Church which we see from our school room window bears an inscription in Latin which tells that it was mended [?] by direction of Father Luttrell of Kells in 1563.
This priest was in Kells for several years and dring the reign of "Queen Bess" he like other priests was asked to take the oath of Supremacy and having refused to do so, was banished and finally put to death.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 22:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The townland of Tracton, to the the south of Carrigaline, and about a dozen miles from Cork, is literally dotted with ruined churches, the old castle and holy wells. The fact that these places are mostly unknown as "show places" should entice some people to explore here, and make known their discoveries, and the now fast-fading local traditions and legends.
Carrigaline with its now ruined castle, built by Milo de Cogan is the well known to need further mention. Its river once sheltered Sir Francis Drake when fleeing with his ships from the Spaniards. He sailed up and anchored in a pool near to Crosshaven. The overhanging tree hid the masts from his pursuers, who had to depart without capturing him This pool, now called after Drake, can
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 22:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Behind Roveagh Church there was a big bench tree. Long ago it was a coronation place. All the kings used to be crowned there. There was a kind of tunnel under the tree and the kings used to go in there. The tree lasted for a good many years and then it decayed and fell down. After a number of years the grass began to form over it. There was nothing left but a big hill. A man from Roveagh who was working on that piece of land dug a part of the hill. He came across a lot of stones both big and small. He gave up digging the hill because the stones would not let him. The hill was left undisturbed and is to be seen there yet. The name of the village is called after the bench tree. Red bench - Ruadh Bheithe.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 22:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
d'fhág. Bhí fhios ag an mac annsin go mba é an diabhal a bhí ann.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 21:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(-)
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 21:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
nimh í mbilleoga an chaisearbháin.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 21:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Mary Sarah Jane Anderson of no fixed abode made songs and went round the peoples houses reciting them.
Leslie and Foster were representatives at the election.
"The brave Sir George and Leslie too, and the Dartree Volunteers".
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 21:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tea.
Swellings can be removed by bathing them with very hot water.
A cold in the head can be cured by drinking spring water, and by opening your eyes in spring water is a cure for weak sight.
Nose bleeding can be cured by putting a key down your back.
There are three people around here able to cure ringworm and boils by breathing on them. Mrs Fox from Carra, Peter Lyons from Knockmore, and Joe Fahey from Moyleen.
People who wish to get cured by Mrs. Fox have to go to her three time after sunset.
Mary Kelly.
Ballybroder.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 21:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí long ó'n Spáinn teacht ó taobh theas 'Meiricá go dtí tír na Spáínne agus í lán d'ór agus d'airgead á dtabhairt, ag triall ar Rígh agus ar Ria Vtóirí (?) na Spáinne. Nuair a bhí sí leath slighe idir an tomhan thiar agus an Európ do thuit fear breóite ar bhórd. Cúpla lá 'na dhiaidh sin thuit fear eile breóite, indhiaidh sin airís thuit fear eile breóite agus an fuireann go léir in dhiaidh a céile agus an Captaen chomh maith leó, ach amháin an triúr ba shine ar bhórd. Do bhíodar go léir sínte amach ins na leabthacha agus ní rabhadar ábalta air aon obair a dhéanamh, ach an triúr sláinteamhail ag tabhairt aire dhóibh, ag feistiú na luinge agus á stiúú ar a cúsa soir. Chuadar mórán as a gcúrsa tosg an Captaen bheith sínte agus in ionad dul ag triall ar an Spáinn 's amhlaidh a thánadar go Tír na hÉireann. Ba cuma leó goidé tír é, ach é shroisint. Féachaint an bhfuighidís aon fuascailt as an gcruadhchás 'na rabhdar, mar bhíodar buailte amach ag an obair agus ar an easba codladta. Isteach go Cuan Cor theas do thánadar agus do leagadar na seólta agus do leagadar anncaire uatha agus i lár an chuain. Chuireadar fios ar muinntir na tíre annsan. D'innseadar dóibh cionus a bhí an scéal acu. Do thug Muinntir na tíre ollmhaitheas dóibh i (?) im agus bainne uibhe cearc agus neithe nac é cun na breóite a leigheasadh. 'Samhlaidh a fhágaidís istig ar an dtráigh dóíbh é agus do thagaidís muinntir na luinge chun iarraidh leis an mbád
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 15:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Báille do beadh Donnchadh agus bean cabhartha do beadh Máírín. Do bhí fiacha riththe ag an dreóílín agus chuir fear na bhfiacha an báílle ag tríall air chun proiséas, do sheirbheáíl air. Fuair Donnchadh an proiséas chun i bhreith ag triall ar an dreóílí. Chuaidh sé go mórán tighthe dreoilín agus ní fheadfadh sé á dhéanamh amach ciachu dreóílín acu ba ceart do a sheirbheáil. Thánaig sé abhaile i gcóír na h-oidhche agus a gnó gan déanamh agus d'innis sé a scéal dá bhean agus d'innsis sí dho chá raibh an deoilín na fiacha, mar bhí eolas an dúthaigh mór thímcheall aichi mar bhíódh sí amuigh gach lá is oidhche i dteannta mná a bí
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 14:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
leo ar feadh na h-oidhche go léír. Nuair a bhí briseadh an lae ag teacht thug an capall léím thar dhroichead mó. D'éírig leis teacht slán ar an dtaobh thall, pé scéal é, agus dúbhart sé "Mo chroidhe do léím a sheana bhéím ceachta "mar do mheas se gur raibh an capall i bfuirim ceachta, agus greim aige ar an dá bhéím nuair bhí sé ag teacht thar an droichead. D'imthigh an capall no pé nídh bhí ann nuair a shrois sé an talamh ar an dtaobh thall agus ní fheadfad sé tásg ná tuairisg d'fhághail air, pé áít 'nár imthigh sé.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 14:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
Bhí paircín féir sa baile 'gam,
Do bhán mín, réidh,
Gan claidhe, gan fál, gan geata léí,
Ach ah aghaidh ar a spéir,
Mara bhfábhar dí bheit leagaithe
Níór bfabhar dí beith leasaighthe
Nuair súid anuas a' clagarnach
A' t-ár go léir.

(II)
Do cheannuigeas speal i Sasanna, (Sasanna Cathanna)
Do thugas cláir 's gainimh liom,
agus clár in Innis Céin, - Seán mac Cárthaig (leat,)
Ó bhruach loca léín
Do cuireas faobhar ar maidin suas,
Do seasamh go ceann seactmhaine,
Agus d'fhan cuid den páirch gan gearrad uaim,
D'á feabhas bhí an faobhar.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 14:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
raibh an (?) ceadhna air ó'n lá san amach.

Seán Ó Matúna, Beannacht Dé leis, d'innis san dom tá 40 blian ó shoin ann.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 14:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí mór sheisear spealadóírí ag feirméar, agus bhí a mhac ar cheann acu, agus bhí mac an fheirméara 'na dtosach ag gearradh agus gach aon ceann de'n seisear fear 'na dhiaidh, agus iad ag cur díób h ar a ndícheall agus thar a ndícheall ag iarraidh coinneál suas leis. Bhí an seana fheirméar, Sasannac a beadh é. Bhí sé 'na sheasamh ag geata na páirce a' feachaint ar 'na fir a' gearradh nuair a ghabh fear siubhal anoir a' bhóthar agus do chuaidh sé chuige agus dubhart sé bhí sé ag féacaint ar an obair bhí ar siubhal agus dubhart sé leis an bhfeirméar ná ceart do'n mhac bheith ag cur de cómh tréan san, go marbhóchadh sé na fir. "Sin é an buachaill" adubhart an seana fheirméar "cuirfidh sé sin iachaint ortha an págh a thuilleamh." Fear breágh, deag chumtha b'ead an fear siubhail é cómh sgafánta aon lá le mac an fheirméara. Preab sé isteach sa pháirc agus d'fhiafhruig sé de'n fear deirionnach bhí ag gearradh, an speal a thabhairt do, agus dubhairt sé go dtabharfadh agus fáílte. Do thóg sé an speal, agus do gaibh sé ar a cuma féín é, mar dubhairt sé na raibh sé in órdú ag an bhfear eile, cun
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 13:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Road Map
This page contains a hand drawn map of the area

To Bantry
Leaca Road
Old Patt Cross
New Line
Castle Donovan
Meenies Rd
Meenies N.S.
Bawnbee
Gurteenihir Road
Dromusta Br.
Meenies Br.
Br.
Leach Road
The Rock
Quarry Road
High Road
G. Yard Road
To Bantry
Driomoleague
To Dunmanway
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 11:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Nó Abhrán caionte dho ceapadh ar bheirt shagart de mhuintir Shúildhubháin dhunmharbú de dream Sasanach de mhuintir Hawkins i bparóíste Chille Míne timpal le dhá chéad bliain ó shoin. Chuireadh iad i gCill Ghairbh i naiche Clanna Caoilte.

Blian is dachad dá mhairinn 's gur ndán dam é.
'S gur bhéol dam marbhna a ceapadh no a rádh le céíll,
Ní feadfhainn mhaitheas na sagart 'sa gcáill do leigheadh.
Mo dhíth 's mo dheacair a marbh 's a mbás araon.
Ó! Ó! Ó!

A mbás araon is éág sa tír go deó,
A bhfagháíl go tréíth lag tar éis na h-oídhche ar ród (?)
I n-áith gan braon 'ná deanfadh díth do biunóic.
'Só lá na pléidhe bhí baoghal 's an splinc na gcomhair
Ó! Ó! Ó!

I gcomhair a marbhtha ceapadh na bréaga ar dtúis
gan chomhairle ó'n Easpogh da casadh 'na mbréithre ar gcúl (?)
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 11:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
is brón do'n ain-deis iad marbh fé'á mbéílic úd
Ar t-óigfhear cneasda 's an seanduine féin gan cúis
Ó! Ó! Ó!

gan chúis ba mhairg do mharbh an dís de'n cléir
A mbrú 's a dtachtadh gan eagla dtighe na Dé
Cursaí failinne fada agus díoghailtis é;
Sin Cumha ar a maireann do thathuig (?) a slighe 'sa méin
Ó! Ó! Ó!

A méin 'sa maitheas gidh is fada go dtrachtam díóbh
gaol na gaisge 'san canduine grádhmhar groidhe
Gidh nár dhearg na sagairt a lamha sa ngníomh
Ní'l caoi ar a nglanadaga maireann tá an táitheamh cruinn
Ó! Ó! Ó!

Áitheamh cruinn da dtigheadh ar aon duine.
Nár 'b' athas croidhe do'n mbuidin bhí saor ar sin.
Amháin le h-Íosa chímíd féid i mbruid.
In áth na h-uidhre an bhuidhean do thraoch na fir.
Ó! O! O!

Na fir bheannuighthe de'n Eaglais bhí clúmhail deaghcháíl
Nár dhearmhad an charthannach ó aois go bás.
ball sinsearach (stair)
2023-05-12 11:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do fhreaghradh ar ain deise go humhal smh;
Is ní thaithneamh liom lucht baibighthe na bpúnth 'na náit
Ó! Ó! Ó!

'Na n-áit ní thiocfadih aon duine go breagh airís
Do gheanaidh ionad na fuirinne tá sa chill;
Mar grádh do phinginn níor chuireadhar lámh i ngníomh
Gidh gur gráin gan scruipal do bhriseadh a gcnámh ag lucht féill.
Ó! Ó! Ó!

Lucht féíll ins an oidhche do dhein leir-sgrios luath.
Ar an mbuidín úd nár thuill riamh ó aon'ne fuath.
Dho bhí diogras 'na gcroidhe istig go séimh san uaigh.
Is is dith liom íad sínte is a dtréithe ar bhuadairt.
Ó! Ó! Ó!

Ar bhuadhairt atáid a gcáiade (?) gaoil 'na dtaobh
Sa dtuargnadh as lár in áit nár síleadh é.
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
scintillating columns, pillars of fire and were hurled across the sky winging their way for mighty Slieve Bawn
For the whole night the winds and the flames held carnival and as the day dawned heaps of cinders - red hot glowing masses - marked the spot which for centuries was the peaceful abode of the priest - the teacher- the doctor - the chemist all united in complying with the rule of the order and with no other object in view but their own salvation and the uplifting of the people whose good fortune it was to have those pious anchorites in the midst whose motto was "Learn the luxury of doing good."
That night when the conflagration was at its highest there was feasting and revelling in this Rathcline Castle and toasts were drunk to the success of the evenings undertaking - the expulsion of monks through the burning of the monastery. The lord of Rathcline and his minions have done their work well and left no loophold for the "come back" of his unwelcome neighbours but also he little knows how the whirling of time brings its own revenge.
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:53
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Mr. Frank Lawless of Saucerstown Swords, took a prominent part in the rising of 1916. This year a memorial park was erected to comerate his name, and a carnival was held for three days. He also took a prominent part in the battle of Ashbourne and he was a gallant leader in the rising of 1916, when he led men from Swords and from the surrounding districts into Dublin where they fell for Ireland's cause. Mr. Lawless was afterwards killed while out exercising a horse.
Thomas Ashe also was a gallant leader in the battle of Ashbourne. John Brumhand of Oldtown was one of the strongest men in the locality for years. He was a great runner and a great high jumper, he was also able to jump a great length. He won a great lot of prizes.
Richard Reilly of Ballyboughil could run as fast as a horse. Doctor O Callaghan of County Cork, won the championship of the whole world for throwing weights and for high jumping. There was a man named Dick Dunne from Oldtown, who was very good for lifting weights. He used to lift very heavy stones.
There were two men whose names were Pat Whyte and Francis Curtis who were very good runners. Pat Whyte lived at Ballyboughil and Francis Curtis lived in
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
A place which, if we are to place any credence on tradition, contains hidden treasure is Slanemore Hill situated in the centre of Westmeath and about three miles North West of Mullingar.
In the Fifth Century during the battles fought between Queen Maeve and Cuchulainn, Slanemore was the Headquarters of Cuchulainn's army. From its eminence Cuchulainn viewed the fluctuation of several battles fought in the flat plains of Balgarret about a mile to West of the hill.
When Cuchulainn eventually triumphed he celebrated his victory on the summit of the hill in regal fashion. He erected three mounds on which were placed three thrones.
Festivities and Carnival were carried on for several weeks. The three mounds are very prominent at the present day.
According to tradition several
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"When March Winds begin to blow Burrow Folk begin to sow."
The small farmers in the Burrow are famous for their early crops and vegetables. In the County Dublin no one, except perhaps the the Rush men, have potatoes on the market as early as the the Burrow people. Those early crops necessitate early sowing so as soon as the month of March comes in the men begin to plant.

****************************

"When Lord Howth puts on his hat Fingal may well beware of that"

Fingal, that part of North Co Dublin from Drumcondra to Balbriggan includes Donabate. Howth Head is the highest hill in the low flat expanse and when clouds hang heavy over it and seem to descend the mountain side it is an infallible sign of rain in the district. Lord Howth's hat being the clouds.
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The Gobán Saor was a carpenter and he was employed by a king to build a castle. When the castle would be finished the king was intended to do away with Gobán.
But Gobán was wise and he became aware of the situation
And as the castle was being finished except for a few minor items he told the king that he could not finish the castle without getting some things from home and he knew that his wife would know what he meant by the cam a's díreach
So he sent the king's son to his wife and told him to ask her for the cam a's direach. When he asked her she told him it was there in the chest at the bottom of the house and that she could not reach it. So down the boy went to get the cam a's díreach and when he was reaching down the woman caught him by
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(a marbhuigheadh i gCorcaig nuair a bhí na Black and Tans ag lorg Liam de Róíste)

(I)
A Dhia Mhóír feach orainn anuas,
Is dein taise is truagh d'ár n-anamnaib
Ár sagart gan gruaim atá sínte go fuar
Ag bodaig anall ó Shasana.

(II)
Is oth liom ar lár é an Seanamóras breágh.
Is minic a chuimnighinn ar aingeal do
Nuair a chidhinn uaim shuas é n-a sheasamh go h-uasal
Ar altóír an Uain Gil bheannuighthe
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ar buairt atá siad a gcairde ag gol is agéimh
S a druain ar lár i n-áit nár síleadh é
Ar uair gach trátha a cháirde guidhid chun Dé
Agus Cruadh bhreith a brághad ar an námhad a bfiortha araon
A namhaid araon, más é sin Tadhg O Duibhir
A bfagtha an saol ná bhféártha an cladhaire díól
'Náit gach bréits dá ndid i nagaidh an dlí
Croch árd is gaoth cun gach naon.
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
anois agus ceann eile thíos i gCé na (Léíme) Droma i gCuan na Léíme. Do cuirtí na daoine gan cómhra. Bhéarfad triúr fear an corp leó, agus is minic a bhídí féin ró lag cun é do thabhairt go roilig coisricte, agus cuiridís in aon ball in ao'car iad. Do cuireadh go leór daoine ar gach taobh an claidhe sin, atá ar an dtaobh thoir do seípéil na Leime agus ní raibh aon roilig ceart ann. Do leadadar d'en nós i bhfad na dhiaid san, daoine a cur in áiteananaibh mar sin. Is cuimhin liom féin duine á cur annsúd - Sean áthair le Párathalán Ó Donnabháin, gabha na Léíme - agus chuireadh san áít sin é, ach do labhar an Easbog i gcoinnibh daoine a cur in áit ná raibh coisrichthe., agus bé siúd an duine deirneach a cuireadh ann.
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 17:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ní raibhh aon scoil ceart ag an seana muinntir le dul ann. Is amhlaidh bhíodh fear ag muíneadh i dtig feirméara agus do théigheadh na scoláirí go léír chuige. Bhí scoil mar sin i gClais na gCnámh ar an dtaobh seo de phort in a Cíll Inga agus do théigheadh muinntir an baile sin ann. Is cuimhin liom sean duine amháin agus dearfadh sé "Á a bhuachaill d'ouad mise i gClas na gCnamh. "Is cuimhin liom an cabhlac bhí ann. Idir deich bpúnt s cúig púnt deag sa bliadhain bí ag maighistir an am san,
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 16:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
éigin gheall leis ná díbreóchadh sé iad fé mar a dhein píobaire na Gearmáine, ach do dhein.
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 16:57
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fachtna atá ag na Sasanaig anois. agus teampull na Bráithrigh, a bí ag bráithre Naomh Proinnsias fadó - Bhí fear na chomhnuidhe i Ros go raibh an cómhacht ceadna aige agus a bhí ag Seán Máigistir, agus díbir sé ó'n dá theampull iad ó thuaidh go teampull beag Na Muirisigh i gcaisleán na binne duibhe. Quakers a bheadh na Muirisigh, agus táid siad curtha istig in-aice an Chaisleáin. Bhí fear de na Muirisigh 'na chómhnuidhe sa caisleán san am agus bhí an chómhacht ceadna aige agus bí ag an mbeirt eile, agus do cheap sé iad díbirt as an áit, agus dubhart sé pé áit 'na dhíbreóchadh sé iad na déanfaidh sé aon díoghbháil go deó dá cómharsain marbh leo mar nár ceart é dhéanamh; ach fuair sé amach le draoidheacht go raibh snámh mór déanta acu, agus do cheap sé 'na h aigne go dtubharfhadh sé snámh eile dhóíbh agus do chuir sé amach ar Carraig an dubh-lic iad i carraig atá leis míle siar ó barra Ceann Dún déide, mar atá an tig soluis anois. Nuair a bhí an lomhach go léir ithe achu atá ag fás mór timceall na Carraige, fuaradar go léir bás leis an dtart.
B'sin deire le franncaigh roilige Mhidhrois ar Carraig an dubha lic, agus ní fheacha duine ná daonaidhe aon franncach i roilig mhidhrois óshoin
B'é an fáth gur chuir Seán Máigistir ó Coileáin na franncaigh ag an roilig i dtosach. ná gur chuir duine
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 16:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tíre ná mar a dhein (?) roinnt blianta roimhe sin. Tá sé mar sin riamh ó shoin agus ní dheaghaidh aoinne a cuardach le h-eagla na h-eagla go raibh an phláígh i dteannta an óir.
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 16:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Seán Máighistir 's ó Coileáin a cur na franncaigh a 'teampaill Mhiodhrais. 'S amhlaidh a thánadar isteach ó'n bhfairrge 'na gceadta 's na mílte. Ní fheadfaidís aon corp, olc ná maith a cur ann le neart franncaigh mar d'iosfaidhe gach pioc de láithreach bonn. Bhíodh eagla ar aoinne dul isteach sa roilig cómh maith. An lá seo bhíodar chun duine éigin do chur ann, agus bí eagla ortha dul isteach sa teampuill le na franncaigh agus d'iarradar ar Sheán Máighistir iad dhíbirt as. Dubhart Seán Máíghistir leogaint dóibh go dí maidin ambáireach. Maidin Domhnaigh a béadh ann agus go gcurfheadh (?) sé féin amach iad annsan. Thánaig sé ar maidin, agus an ghrian ag éirighe, agus bhí slat bheag na dhorn aige, agus do bhuail sé isteach 'na lár agus choimeád sé iad amach uaidh, agus bhí na daoine go léir ag faire air ós na claidhtheacha, agus eagla ortha teacht isteach. Dubhairt
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 12:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Brennan had property bordering on MacCarty's property.
The MacCartys of Headfort.
A dispute arose between Brennan and McCarthy.
Brennan challenged MacCarty to a duel but the latter refused to fight. He told his wife (an O'Connell of Derrynane) of the affair when he went home. "You coward" she said "take him up or we are shamed for ever"
He was persuaded to fight and he chose Richard O'Leary as his seconds.
The duel was fought at Lissivigeen.
After the fight an old follower of MacCarty's nicknamed Moscow was seen to be carrying something inside his coat. He was asked what he had hidden
His reply was
"Dá dtuitheadh MacCarthaig
Do thuitfeadh Braonann"
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 12:32
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Orpen was fairly old when one day a man called. He found Orpen alone and in a terrible temper. The tenant learned that the outlaws from Leabaidh Eoghain had called and "eased" him of some fine bullocks.
These they used for food and shared when cooked with the poor peasantry who never saw meat except a goose at Christmas.
These were the men who were afterwards betrayed into the hands of the red coats by a woman at Rossacrue and their heads were on spikes in Macroom Castle le bliadhain agur lá and Canon O'Leary describes them in Mo Sgéal Feín in the chapter entitled Trí liatroídí Dubha
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 12:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
the old people - those who spoke their own language - for a landlord named Orpen hired there for a while and the neighbours referred to him as Orpen na Giolcaighe.

"Cad a dhéanfaimíd feasta gan adhmad"
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 12:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Brewsterfield was not always caleld by this English name. The correct name of the place is Áth na Giolcaighe - the ford of the bezom or broom. At this ford in the River Flesk the broom grew abundantly long ago
But when the English declared that Ireland would never be conquered as long as the leaves were on the trees there one Francis Brewster came over and smelted iron here (to use up the native timber and thus do away with the shelter for the outlaws)
He named the place Brewsterfield but even in comparatively recent times it retained its name among
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 12:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Long ago there was a forge in my father's land and there was a mill there also. They used to bring the pig iron from Brewesterfield in small boats on the river Flesk and they used to smelt it in the forge. Some of slates of the old forge are to be seen to this day. This is how our place got the name of Iron Mills or Seana-Céardhcha.
Ned Kelly
Iron Mills
Killarney
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 11:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus croidhe 'n diabhal dá bfeicthá mo slibire istig sínte ar fhleasc a dhroma agus an t-im go sulle air. Thógamar é agus d'fhágamar ann é ag glanadh féín agus chuadhmar fé dhein an duine eile. Annsan bhí an obair againn. Pé slighe a chuaidh a chos isteach sa geata ní féídir linn í thabhairt amach. Ní raibh aon píosa croicinn ar a lorg o'n alt go dtí an glúin agus srutanna fola ar sileadh léi. Bhíomar ann ag obair ar fead luair a chluig agus b'éigean duinn eirighe as sa deireadh. D'iompuigh an sean-duine agus dubhairt, "Imthigh amach a's chuir an diallait ar an laír agus téirig soir go Paddy Sean Gabha agus abair leis teacht anoir agus guirtéidí (?) a thabhairt leis. D'imthigheas agus tháinig sé agus le chisel agus le bró ghearr sé an iarrainn agus thóg sé an chos as. Ní fhéadfadh sé siubhal dá seasamh agus b'éigin dó fanacht annsan sa leabaidh
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 11:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cad fé ndear é acht mo fhear bocht leagaithe amuig ar fhleac a dhroma agus a dhá cois sáidhte go dtí na ceathramhna ins an dá fircín. Rith duine eile dos na stroinnséírí amach annsan chun cabhrach leis acht cár rith sé súd acht isteach sa seómra go raibh an sean iarrann caithte. Bhí ean geata iarrainn caithte taobh istig de'n doras agus croidhe 'na diabhail cár chuir mo fhear bocht a chos acht isteach idir dhá bars agus isé abhí na greim. Thosnuig sé ag beicheadh le pian agus pé únfairt a bhí aige thuit an geata anuas air. A Muire bhí fothram ansan agus gleó. "A croidhe 'n diabhal Healy" arsa mise "Éírig tá an diabhal déanta. D'eirigeamar agus chuadhmar amach agus bhí an sean duine ag teacht aníos an stáighre agus solas aige. Cuadhmar isteach go seómra an ime
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 11:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
an céád uair aca go léír bheith ináirde staighre in aon tigh seachas an tig mór fairsing in a rabhadar anois.
Sa deireadh dúbhairt duine aca go dtabharfadh sé fé dul síos. Do léím sé as an leabaidh agus dhein sé amac an doras. Bhí sé ag útamáil sa dorcadas agus cár imthig sé acht isteach i seómra an ime. Bhuail sé a lorga igcoinnibh fircín, agus leag sé cnead as. Annsan d'árduigh sé a chosa go cúramach acht cá cuir sé an céad cos eile acht isteach i bfircín a bhí lán d'im. Ní fhéadfadh sé a chos a bhogadh as agus pé rútáil a dhein sé an chos eile leis isteach i bfircín eile. Bhí sé greamaithe go maith annsan agus thosnuig sé ag béiceadh. D'fhan sinn mar a rabhamar agus ár gcinn fé na h-éadaigh leapthan, ag iarraidh an gáirdihe do mhúcadh. D'airigheamar pleasc mór agus fothrom mar toirneach agus
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 11:13
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
láidir ón na stronséirí. Bhí na fir bocht cortha tar éis aistir aulac (?). Do stopamar an cainnt agus chuireamar sinn féin fé choimirce Dé gus ba gairid gur thuit an codhladh orrainn leis. Bhuel uair éígin in am marbh na h-oidche do dhuisigheas agus gach sunnc dá uileann ag Halyley orm. "Jack" ar seisean de cogar "Tá na stronnséírí tachtaithe ón dtart." "Cná san Diabhal orta" arsa mise "Sé an rud atá tuillte aca taréis an méíd de'n mairtfheoíl guirt a dhiteadar. D'fhanamar annsan ag éísteacht leo ag ag aiteamh ar a cheil ar ché Ragadh síos go dí an cistin igóír rud éigín le n-ól. agus sinne in a trithibh gáiridhe. B'éigean duinn na h-éadaig leapthan a shaith isteach inár mbéál idtreó is n cloisfidís sinn. Ní raibh aon eólas ar an slighe síós mar bé
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 11:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ag dul síos ón cistin - agus staighre árd leathan ag dul ináirde thíos. Bhí sé nó seacht seómraí inairde agus an lochta agus bhí leapacha idtrí cinn aca. Bhí ceann eile aca lán de fircíní ime. (Níor chuir an sean-duine aon fhircín ime go Chorcaigh irith na bliadhna. Do choimeád sé istigh é go dtí seachtmhain na Nodhlag nuair a bheadh sé gann agus daor. Bhí an seómra inaice seómra an ime lán de sean-iarrainn, geataí, gráaí agus mar sin de. Bhuel nuair a tháinig am codlatha, chuadhmar ináirde an stáíghre na buachaillí aimsire agus na strónnséirí. Bhí seómra againne féin agus do chuaidh an ceathrar eile isteach i seómra I bhí taobh linn. Bhí mise agus Healy (pronounced Hayly) in aon leabaidh amhain. Bhíomar ag cainnt ar feadh tamaill agus ba gairid gur airígheamair sranntarnaigh
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 10:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
go dtí go raibh an suípéar ollamh. Bhíomar tar éis mart óg reamhar do mharbhú tamall roimhe sin agus bhí corcán mór de'n feóil guirt sin beirbithe agus cabáiste leis. Bhí fircín prataí beirbithe i gcorcán mór eile. Bhuel do dhruidheadar isteach chun an búird agus muna bhaineadar sasamh as an bhfeóíl agus na prataí ní lá fós é. Ní raibh aon taithighe ag na fearaibh bochta ar aon tsaghas feóla. Tá fhios agat agus níor fháadar pioc ar na pláthaibh. Thug Healy (buacaill eile) sunnc ulinn dom agus dúbhairt sé igcogar "Labraidh an mairtfheóíl leo i rith na h-oidhche agus I Muire bhí an ceart aige. Ag déanamh ar a naoi a chlog bhiomair go léir ag cuimhneamh ar dhul a chodladh. Tig an mhór ar fad abhí i m Brewsterfield a dtuigeann tú agus bhí mórán seomraí ann. Bhí halla mór leathan fada
ball sinsearach (stair)
2023-05-11 10:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
go dtí go raibh an suípéar ollamh. Bhíomar tar éis mart óg reamhar do mharbhú tamall roimhe sin agus bhí corcán mór de'n feóil guirt sin beirbithe agus cabáiste leis. Bhí fircín prataí beirbithe i gcorcán mór eile. Bhuel do dhruidheadar isteach chun an búird agus muna bhaineadar sasamh as an bhfeóíl agus na prataí ní lá fós é. Ní raibh aon taithighe ag na fearaibh bochta ar aon tsaghas feóla. Tá fhios agat agus níor fháadar pioc ar na pláthaibh. Thug Healy (buacaill eile) sunnc ulinn dom agus dúbhairt sé igcogar "Labraidh an mairtfheóíl leo i rith na h-oidhche agus I Muire bhí an ceart aige. Ag déanamh ar a naoi a chlog bhiomair go léir ag cuimhneamh ar dhul a chodladh. Tig an mhór ar fad abhí i m Brewsterfield a dtuigeann tú agus bhí mórán seomraí ann. Bhí halla mór leathan fada
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 11:38
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ar fad trí seachtmhaine . Do ghlan an slibire eile é féin de'n im agus d'imthigheadar an triú san go dtí an aonach ar maidin. Ní raibh an sean-duine ró buidheach dóibh - ach ní dubhairt sé mórán. Bhí sórt truagh aige doibh tosc an dúl malaithe a bhí aca sa bhfeóíl. Pé scéal é do ghair sinne ár ndótháin agus bhí marc maith agam ar Aonach na Samna as san amach.
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 11:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ní raibh aon bhróg agam ná aon cuinne ar pheidre d'fhaghail. Tráthnóna indeire mí Samna, bhí gach rud déanta agam agus bhíomar go léir istig sa chistin agus bhí an sean-duine - Beannacht Dé le' n-anam - díreach ag tosnú ar an coroinn Mhuire nuair do thosnuigh na madraí ag amhastraigh amúigh. D'aireagamar géím bó agus cainnt daoine. "Buailidh amach" arsan seanduine "Sin iad cáirde ag dul igcoinnibh an aonaigh. Chuadhmar amach agus bhí ceathrar amuigh agus cúpla beitheadheach (?) aca. Bhí aithne agam ortha go maith agus chuireamar na ba istech agus tugamair cúpla gábháil feir dóibh. Annsan chuadhmar isteach sa cistin agus chuir an sean duine na míle fáílte rómpa agus dúbhairt sé le Miss Bessie, Beannacht Dé lena h-anam an suípéar d'ollamhú. Annsan dubramar an Coróinn agus bhí caint is cadaráíl is cur tré céile aca.
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 11:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tamall maith o shoin ( 20 bliadan b'feidir ) bhíos ag scoraidheacht oidhche i dtig Jacky Ó. Bhíodh sé ina shuidhe sa cuinne. Ba compórdamhail cois na tine agus ní bhíodh aon trioblóid air acht connus a gearradh sé an oidche duinn le scéalta agus amhráin. An oihdche seo, nuair a bhíos suidhte ar chathaoir shugáin inaice leis, thosnuigh sé. "Is cuimhin liom go maith an céad bliadhan a thugas in aimsir imBrewesterfield. Ag aodaireacht bó bhíos agus go deimin ní raibh an págh ró mhór ar fad. Trí is réal sa ceatharamhad a bhí agam. Bhí saoghal breágh agam ann ar feadh an tSamhraidh, acht an t-am so bhí sé ag druidim isteach sa Geimhreadh agus
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 11:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
díoghaltais.
Acht is feas go ndubhairt bean dearbhráthar de'n bheirt bhuacaillí do daoradh d'á gcaoineadh
le na leanbh féin 'sa' chliabhán -
"mo ghrádh agus mo thaisce thu,
Agus inneasad scéul fada dhuit,
Agus ní scéul é acht eachtra,
Agus ní h-iongnadh é acht anaithe,
Go bhfuil bráithre gairid 'duit.
Síos fé ghlasaibh;
Agus córda d'á chasadh dhóíbh
Chum a dtáchtaithe
A gcomhaír an tSathairn;
Mar gheall ar an dá smíste,
Agus iad 'sa' linn ghlais
Ag bun an tighe úd."
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 11:16
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
a gcró taobh le beul an ghleanna. Do bhí sé leathta i measc na ndaoine go ndéarna an bhaintreabhach bhocht oiríreadh ar Sheáan Ua Luasaight ar ar bhain leis agus gur b'shin fé ndéar an t-ár.
Ní h-ealadha dhúinn ar nóin (?) acht do réir mar do chuala ní fhuil fios a h-aithisc ag aon duine atá beo fé láthair. Ní h-ealadha dhuinn ar nóin a láthair na h-uaire ceart agus comhacht Dé do thómhas ná do mheaghthaint; dtaobh ádha go ndeirtí agus go ndeirtear fós gur sean-fhocal é nách ar chlochaibh ná ar chraobhachaibh a thuiteann mallachtaidh go n-éisteann an Tighearna Dia fé leith, moladh go deo leis, le guidhe na baintreabhaiche agus an dílleachtaidh; agus go múineann an Teagast Criostaidhe dhuinn gur peacadh, leathtrom ar bhochta (?) d'éighmheas ar neimh ad' iarraidh
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 11:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dfheiscint. Do chuadar ó Dhuth'-Ealla féin agus dfhonn an aimsear do chaitheamh agus an bóthar do ghiorrughadh ar nóír bhíodar ag cainnt 's ag comhradh ag cur 's ag cúiteamh ar an slighe dhóibh mar gheall ar an scéul leúnmhar do bhí rómpa. Ar gabhail suas an bothar garbh ó'n gCathair Bhearnaigh dóibh ámhacht agus iad ag eirighe leath-chortha ó'n aistear do bhris ar an bhfoighne age Seáan. Amadán do bhí ina measc agus dubhairt sé go doicheallach díombáidheach - "Is é an áit go mbeadh an t-oighre - scéil mára bhfuil na daoine seo báidhte rómhainn." "Abair é a Sheáain" arsa cuid aca go sobhailteach dh'á iomrabháil. "Faire a Seaáin ná h-abair é" arsa cuid eile aca go crádhscalach a dtaobh a leithéid a rádh ag aoinne." D'imthigheadar ortha go mall-troightheach agus fuaireadar na mairbh sínte fé chlar dhá dtórramh go cráibteach
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 11:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
chum siubhail leí a raibh róimpi síos le fánaidh chum fairrge. Do liúigh sé chum Sheáin agus chum a theaghlagh ruith leo feín agus an tigh d'fhághaint nó go mbedís (?) go léir caillthe. D'fhreagair an Luasach thar n-ais chuige go borb bladhmannach a n-árd a chinn 'sa ghotha ná raithfidís ná raibh aon bhaoghal ar an dtig féin. Bhí sé comh daingean. Do chuir an táillúir ar na cosaibh chomh mear in Éirinn agus d'fhéud sé é fé dhéin bárr'a (?) a' dá Chích agus nuair do bhain sé amach áit sábhálta dho feín d'fhéuch sé 'na dhiaidh agus do chonnaic sé Seaán Ua Luasaig ag gabháil ceangailthe de frama an dorais ar an dtuile (?) mar d'imthigh an tigh agus a raibh ann leis. Do bháidh an tuile sin chúig nduine déug ar fad. Do chuaidh muinntear na dúithche mór-dtimcheall 'na sluaighthibh ní (?) nár bh'iongnadh chum an léirscrios
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 10:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fhrannchaig ní fhéachaigh áoinne ríamh a leitheadh do strachadh agus a bhí acha cun gur dheineadar dá leath den tarbh Dfheach an fáthach ar an garsita [?] "Deirim leat" ar seisean "gur mhaith liom bheith scartha libh" Ní bainfheadh an díabhál an béarna dhíobh. As leis go bráth agus síd é an fáth gur tughadh Clais an t-Stracad ar an ngleann úd.

(Do sgríobhas síos an sgéal só ó bhéal-aithris Sheáin Úi Cadhla aos 77 gairm-bheatha sean-muinteoír atá in a chomnuidhe imbaile fearann Cuilinn Úi Chaoimh Sráid an Mhuilinn. Do chuala sé an sgéal sa tSamhradh 1937 ó Maitiú O Tuama (aos an uair sin 72) abhí ina chomnuidhe i Sráid a Mhuilinn agus a saoluíodh imBaile Mhuirne)
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 10:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
le cúpla lá Is dócha go bfuilid síad ag teacht cúcha" Do chuir sé a mhéar ar caribal an leinbh Do lúigh an leinbh na fíachala air agus do bhain sé an mhéar de ón gcéád alt. Do léim sé agus do spriuc agus dúbhairt, "Adeirm leat nach áon (?) deich an bíoránach seo" De sleamhnuigh sé amach sa clós agus do dhein fé dhéin na inneónach agus do rug sé uirthe agus do caith sé síar de dhruim a thíghe í agus do léim sé síar róímpi agus do bhí síar le línn í teacht ar an dtalamh Do bhúail sí treasna na lorgnan é agus do bhain sé an croicheann ón a glúinibh go dtí na h-alt de. Siad "nÍ be liom den cleas seo le Gráine a bí ag féuchaint air
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 10:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cháitheamh síar de dhruim a thíghe agus bidh síad síár agus mar sin dóíbh síar agus aníar leí cun go mbíd síad sásta leis an gcliasaidheacht." Seadh bhí an fáthach na súidhe ar a thóin ar an úrlár ar fhaid na h-aimsire agus d'íonntaig sé ar a dhá glúain agus dfeach sé fé dhéin an clíabháin. "Cad é an t-áos é seo más é do thoil é" ar seisean. "Is dóigh liom" arsa Gráine "beidh sé trí ráithe ins an tseachtmhain seo chúghainn" Bhúail sé anonn cun an leinbh agus bhí sé á gigilt agus á chuir a mhéar na beúl. "An bhfuil na fíachla aige fós" ar seisean. "Ní fheadar" arsan bhean "bhí gan bheith ar fóghnamh
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 10:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
sí chuige na cístí go raibh an dúthracht istig ionta. Crom sé ar íád do togaint Ní raibh sé i bhfad ag ghábhailt dóibh núair a bhí an fuil ag sileadh le na smigín agus fíacal ag imtheacht anonn s' anall as a curínn D'árduigh sé a cheann agus dúbhairt sé.
"An é seo an saghas bídh agus díghe a bhíonn ag na bFéinn núair a bidh síad sa bhaile." "Ó mo dhearnadh é" arsa Gráine "Tá lón is láidre a bhfhad agam ná é." "Ó go raibh maith agat" arsan Abbánach. Cáithfheadh sa bheith ar siúbhal. Cad é an sagas cleachtú a bhíonn ag na bFéinn núair a bhíd síád sa bhaile." "Ó tá" adhubhairt Gráine "Sean inneóín (?) ins clós agus bíd síad dá
ball sinsearach (stair)
2023-05-10 10:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
isteach. "De do bheáthadh chúgainn a dhuine úasail" arsa Gráine "Is dócha go bhfuil tart agus ocras ort tar-éis do thúrsa" "Ó ní hé an t-ocras acht an tart atá am b'marbhú" "Ní bheir mar sin an fhaid is tá sé fé dhéin tíghe agam sa do thart do mhúchad." Thug sí cuighe aníos mórnán mór d'meascán ins an de abaigh (baraille) "Ól mo sláinte anois a dhuine Úasail ar sise." Chuir é chun a bhéil é agus do bhain súghlach go léor as agus do croith a cheann agus dúbhairt. "Ha haha is searbh é" más searbh is folláin é" arsa Gráíne "Líónfhaidh mé arís duith é." "Ní b'é liom de tábhair dúinn rud éigin díosfaimís" Thug
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 19:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) Thart ar an teach agus thart ar an teach agus isteach i 'chuile pholl
An Ghaoth

2) Céard le gé a dhéanfas trí géanna
Dhá Ghé

3) Torann, torann fé'n mbruach deich gcinn ag tarraingt cheithre cinn.
Bean ag bligh bó isteach i gcanna

Sorcha Ní Mhaoldomhnaigh
Tip. an-Éisc
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 18:59
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
1) An Manntrach
2) Píósa an Mhóinfhéar
3) Páirc na dTurnapaí
4) Gairidhe Beag
5) An Píósa Glas
6) Píósa an Fheamnaighe
7) An Garrdha Bán
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 18:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(III)
B'é an sagart naomhtha é is an comhairleach séimh é.
'Sgeallaim fheín nár sleamaire
Deidh mo shúil le hÍosa go mbeidh sé ag guidhe dúinn
I láthair Críosd 's a bhanarthla

* * * * *

Fuaireadh é seo ó sheanduine atá marbh anois.
B'í bean i mBeul Atha an Ghaorthaidh a chúm é. Ní fheadar an bhfuil sí i na beathaidh nú nach bhfuil.
Bhí an sagart so i n á shagart óg annsud agus bhí brón mór ar ó agus aosta ann nuair a marbhuigheadh é.
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 17:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus do gheibheadh sé biadh agus leabadh saor ó bhfear a thige cómh maith.
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 17:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Seán O Cadhla took this story down about 1920 form Mrs Michael Casey (?) - Biddy Daly - who lived in Cahirbarnagh. She was aged about 75 years at that time. He son married in Cuillinn Uí Caoimh Co. Corcaighe about that time and she left her old cabin in Caherbarnagh and went to live with him.
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 17:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá an Diabhal go ró gnóthach, 's is dócha gur fíór é
Is do stiuir sé an ró tu gan comhairle od' mhuintir
Gur thugais an coroin geal Do yoeman dá aoirde
Is cead moladh go deo leis na comhachta gur diolais.
Iompuig ar mhathair geal geanamhal Dia
Is go mairig an t-anam comh fada le Dia
Níor cuireadh aon teora riamh fós leis na grásta
Is beidh aoibhneas na gloire go deo agat dhá bhár san

(Seo cuid de bhéarsa eile)
Iompuig ar do chara, is glacfar tú arís
Ná díol athair na ngrás geal ar fhallas an tsaogail seo
Acht bíodh cathú ar do chroidhe istig 'ga innsint do d' chomursain
Ar do bholg Dia h-Aoine gur dhiolais an gloire.

(Cuid de bhéarsa eile)
Glach Miceal agus Peadar mara cara lá an bháis
Maighdean tighearna na bhFlaitheas sí do ghlachfaidh tu ar láimh
Beir an Sacrimínt naomhtha mar érnest cun Chriost leat.
Is an t-ola ar lar d'eadain mar scéímh Angilleo

The story-teller explains Scéimh Angilleo as the garments or body protection of Adam and Eve before their fall. All trace of it left on us their children, is the nails of our fingers and toes.
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 17:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá srón uirthi is mó 's is measa
Na adharc in a bheadh smear careirí
(horn for holding car-man's grease)
Do dhibir sí an file thar Ceathan
Ins an oidhche is é ag teastal in aonar.
Curfá

Do bhí trí bhéársaí eile acht acht ní cuimhin leis anois iad.

In later times this poet's great-grandson used go around from fair to fair in west Cork singing. He was blind and this was his only means of living.
He used sing An Cnuicín Fraoig, or David O'Brien's advice to Denis O'Sullivan. These were two priests but O''Sullivan became a Protestant and it was said that he was so influenced by this song that he returned to the faith before his death. The following is part of the song.

A Dhonnchad is léan dom an sceal seo le n-innsint
Mar ar dhuilthuighí dod' gaoltaibh is le slioct an bearla gur luighis-sa
Gur thugais bíóbla in éitheach ag daor-mach lugha Iosa
Ná raibh aon bhrigh ins an mnaoi mánla is í máthair geal Criost í.
Smaoineamh is machtnamh ar bheatha na naomh
'S nach bhfuil ag na gconoirt acht dlighthe 's claon
Ar do fuascailt ar maidin nach fios nach in ifrinn scólta
Do bheifir ag comhraimh do lepthan 's nach i bhFlaitheas na Gloire.
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 17:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Another part of the district was Diarmuid Ó Seaghdha na Bolgaighe. He lived between Glengariff and Adrigole. He go the gift of Poetry in the following way:-
He was out fishing in a boat one night when suddenly a violent storm arose. Suddenly a woman dressed in white appeared to him and drew his boat through the rough waves to the shore. From that night forward he had the gift of poetry. Hereunder are some lines of a song he composed for a woman who refused him lodgings. It is said that the song cause the woman to lose her mind afterwards.

(I)
Ins an Goil atá an Di-bhean mar mheasaim
Go dearbhtach callaighe gan daonacht
Dar go dimhin dhuit dá dteigheadh sí ins na bhfláithis
Do dheigilidís na h-aingil ó chéile

Curfá
Sing Tailí hi hó hi hó
Sing Thailí hi hó the grinder
Sing taili hi hó hi hó
Sí cailleach bhuidhe srón no Goile í.

(II)
Do íosfadh sí fuighleach na mbanbh
Is do shínfead 'na n-aice gan léine
Nuair do mhaoidheamh sí orm an t-aoileach mar leapthan
Do mheasas go stracfainn an plaosc di

Curfá
Sing Tailí hi hó srl.

( Cnoc na Goile - Irish for Sugar loaf )
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 17:22
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Gobán Saor leis an mac dul in-áirde ar an gCloigtheach agus bradán mó doo chur ar crochadh ann.
Do chuaidh an mac in-áirde fhé mar a dubhradh leis ach do thuit sé síós agus marbhuigheadh ar an nóímeat é. DO chuaidh an t-athair féin in áirde ansan agus do chuir sé an bradán ar crochadh ar bhínn an Chluigthigh mar a bhfuil sé le feiscint go dtí an lá indiu.
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 17:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Roinnt bliadhan ó shoin bhí fear 'na chomhnuidhe i n-aice le baile mór Beanntraighe. Feirmeóír do'b eadh é agus bhí feirm cuibheasach maith aige. Bird an t-ainm a bhí ar fhear bailighthe cíós an cheanntair an t-am sin agus bhí sé 'na chomhnuidhe i mBeanntraighe. Ó Céadogáín a b'ainm don bhfeirmeóír. Tháinig mí-ádh éigin ar Ó Céadogáín agus níór bh'fhéídir leis an cíos do dhíól. Táinig na báillí agus do cuireadh an Céádogánach as seilbh a chuid talmhan.
Chuaidh sé chun comhnuidhe le feirmeóír eile sa chomursanacht agus d'fhan leis go ceann tamaill. Fé dheire d'éírig sé tuirseach den saoghal sin agus chuaidh sé ar ais chun comhnuidhe ar a fheirm féín. Tháinig na báillí airí agus do caitheadh as an bhfeirm an tarna h-uair é. Chuaidh sé ar ais airí agus do caitheadh amach airís é. DO chuir an báille an teach tré theine ansan agus dóígheadh chun na talmhan é.
Lá Aonaigh na Muc i mBeanntraighe,
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 08:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
An Fheirm Dhonnchadha Ui Shúilleabháin i
nGleann a' Fhraoich

Cnocán na Carraige: páirc árd a bhfuil carraig mhór ann
Páirc an Chumair: páirc a bhfuil cumar doimhin ann
Páirc Lair: páircín i measc a lán páirceanna eile
An Gort Dubh, An Cnocán, An Leaca.

An Fheirm Dhonnchadha Uí Mhurnáin i gCúm an Óir:-
Páirc Árd
Páirc Dubh
Páirc Bhán
Páirc Mhór
Páirc an Chumair
An Móinteán
Cnocán na Carraige
An Cnocán
An Leaca
Páirc na gCloch
Páirc an Leasa
An Gort Dubh
Páirc Fhada

(Sé an míníú céadna atá ar na h-ainmneacha seo agus atá ar ainmneacha na bpáirceanna thall)
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 08:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sa tsean aimsir nuair a chaillfidhe duine bheadh mná ag deanamh ranna moltha dhóibh agus iad fá clár i dtig an toraimh.
Do chailleadh sean duine uair agus thála go raibh inghean leis pósta i mbaile ar a dtugtaoí Ínnse. Bhí bean mhic ag an sean duine posta san dtig agus thárla leis gur ó Innse ab eadh í.
Nuair a tháinig an inghean isteach i dtig an torraimh, sheas sí ós a chionn agus seo mar a mhol sí é:-
Mo ghrádh thú is mo thaisge
Is ba mhó le rádh thú tamall
Nuair a bhathaí much id' chuid bainne
Idir dhá Chéadaoin an Earraig
Nuair a bhíodh muintir Ínnse dealbh.

Dubairt bean a mhic a freagairt:-
Léan ort agus lagair
A sraoile bhuidhe 's a chaile
Is ná cuir bréag go deó ar mhairbh
Is go mór mhór ar t-athair
Mar níor mhuich é ach banbh
Is níor leis féín an bainne
Ach e baluighthe aige ar fuaid na mbaile.
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 08:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá curtha síos agam cheana, giota i dtaobh Diarmuid Ó Seaghda na Bolgaighe.

Bhí Diarmuid 'na chodladh oidhche dá raibh sé agus amach san oidhche tráth éigin phrioc dreantaidhe é, ach níor éirigh leis greim fháhail air. Nuair a bhí sé tuirseach de'n bhfiadhach luig sé sios arís, agus do cum ceathramhadh do'n dreantaidhe mar seo:-
Tá beireachtas gan earball annso fé'm súsa
'S is feilimionta chlipeann súd geág liúm-sa
Beirim m'fhocal air da mbeirinn air im' dhorn dúnta
Eiteallach go teipeadh air go lá an Chúntais
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 08:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí geal id chlipe agus dimthig gan tuairisg
Feuch dear Virgil crógach craobh órdha na mian loch
An t-árd stríopac pósta thug a ghleó na dtrí righte
Chuir Diarmuid agus Ruaidrí á comhraic is a coimheasgar
Agus do thug na Strangbóníans na slóíghte thar taoide.

(III)
Dfág sí shuid Éire gan céile gan crích
Port Láirge is Dún Déíde in aoinfeacht a (?)
Do thug san an craobh agus an Sway do h-Annraoí
Dfáig Eire, Fódla agus Banba gan críoch
Is gairid gan oga go dtáínig ina dhiaidh sin
Lucht málaí leathair ag ceangal dá chéile
Éacht doimhin idtalamh le h-armaibh géara
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 08:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Agus do chuir golláin fada ina sheasamh i sléibhtibh

(IV)
Do thugaidís géana agus méith phuic o'n gcoill
Iasg chun gac béile go saotharach on dtúinn
Go dtanaig ón bhfairrge an lasair in aonfeacht
Na Tuatha de Dananns á ngearradh is dá dtrochadh
Feuch Glas Mic Drúín nuair iontuig sé an claideheamh leo
Agus do thug sé naoí gcúrsa le lúgh na lámha míne
Ba deachair dom cúntas a thabhairt ar naoi righthé
Mar bhíodar go dúilighthe, dúbha bírteach puim peich.

(V)
Cun gur gluais Ó Fáibhbhe mar gárda ar an luing
Bhí claidheamh ins gach lámh leis a tnáthadh go binn.
ball sinsearach (stair)
2023-05-09 07:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Mo sgeimhle is mo cráibtheact do b áluinn é a ghníomh
Bhí fuil go h-altaibh agus thairis ar ghaolaibh
Go dtugadar an Chathair thar Caire Rí Éireann
Do chuadar ar fairrge igcaladh na Spáinne
Do dheineadar talamh sa Daingean nó láímh leis.
Is mó feól gan salann agus leathair le dáracht
O Sliabh Mis go Callainn ag leagadh sa tráth sin.

(VI)
Chun gur gluais na Harmonieas go córach chun cinn
Do bhuailidís tóirneach le glóírthibh a gclaidheamh
Do sheinnidís ceólta le mórtar go binn
Cen gur cailleadh í tóín fir is óg an
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 21:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
Is mithid dom tuitim i luige sa luain dom
Ag eisteacht le dligthibh ag feitheamh sa súil leat
Do codlais an iomad ní misde dhuit duíseacht
Ag triall ar a mhúirnín seo atá ag feitheamh is ag suibal leat
Tá árd cheann a teampaill ag canncaireacht más fíor
An Spáineach 'sa Frannach ní labhraidh sí puinn
Ag brath ar do coísire se is dócha tá i mbraigheadneas
Sí tuairim do phósta sa a Shighle Ní Gadhra

(II)
A Shígle ní Ghadhra do rachainn leat ag ól
A Shígle ní Ghadhra do racainn leat ag ól
Is mo laoch láidir cuthaig agus curadh an lae chruadchain
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 16:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
- Kyne's field, or the field of cattle - contains at the present time 35 dwellings, three Labourer's cottages and 32 farmhouses with farms attached. The Parochial House - the residence of Rev. J Plunkett Administrator is in the townland, and all the inhabitants are, without exception, Roman Catholics
Captain Mulligan who fought gallantly for Ireland, in 1798, was born in Aughakine. This townland, sent out many priests and Nuns, to spread the True Faith, all over the world. The late Very Rev Canon V.G. Carrick-on-Shannon was born in Aughakine. Portion of the Walls, of the OReilly's dwelling is still to be seen. Members of this heroic clan, which includes the "Slasher" fought at different periods in our country's history, for Faith and Fatherland. This townland has been a place of refuge, for the hunted priest in the Penal Times, or the much wanted patriot in the fight for Irish freedom.
The following "nick names" are, on people living in Aughakine - Paidín Pára Bán; Míceál Go- Traona; Seámus Mór; Míceal Sheamúis; Brían Fhear; - these names are applied to people of the name of O Donoghue.
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 16:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
at the townland of Enaghan, near Arva, by an Ulster chief, about the 4th century, and caused flooding from Enaghan to Lough Sheelin. The Dam was erected to protect Ulster. The old bed of the River Erne, (before the Dam was erected) is still plainly to be seen. Before the Dam was built Lough Gowna, covered a much smaller area. The dry bed of the former River Erne, is visible to the present day. Prior to the erection of the Dam, the Old River Erne flowed northwards towards Arva and on by Ballyconnell.
The erection of the Dam, caused flooding from Enaghan, Co Longford, to the head of Lough Sheelin, and formed a boundary between Ulster and Leinster, or Breffney and Annally. The waters through time burst through at Loughdavan, Co Cavan and formed the present outlet from Lough Gowna - The River Erne.
The ruins of Rosduff Castle are still in a fair state of preservation. Rosduff Castle belonged at first to the Finners and afterwards to the Brady's. The Brady's were living in the castle in 1798, and figured largely in the fight for Irish freedom during the period.
The townland of Aughakine
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 16:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
short of a crime to interfere, with any of these "lonebushes"
At one time, there was a very big house on Tráighmín - a log house. It was built on piles of wood. It was demolished, about 100 years ago, when the waters receded, owing to the river Erne been cleaned. Some of the great oak trunks remained to tell the tale.
While on a visit to his Aunt's home at "Reslachain" Myles OReilly a Leitrim man was asked to command, the gallant little band of Longford men, who bravely defended the Bridge at Finea. Two large Rocks at "Insefhránnce" mark the spot where the patriots held council, before the battle.
In the western end of Derrycasson, on the eastern side of the Lough Gowna, a desperate battle was fought in 1798, between the British forces (mostly made up of Scottish soldiers) and the combined forces of OReilly and General Humbert.
The Irish fought bravely, but were outnumbered and had to retreat through the meadows towards "Arva of the Spear". Buttons of the French uniforms were dug up some years ago, at the place where the battle was fought.
The Lough Gowna Dam, was built
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 16:00
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
removed to England, when Scotland & England became united. The same sacred stone is in the Coronation chair of the English Kings at the present time.
In the townland of Aughakine, there are many "Place Names" Reslachain - pass of the ducks, Pollalochan - high hole of the lake, Tráighamhín - strand of the reeds, or flat smooth strand, the boreen - little road. to Reslachain bog, Inse - Fhránnce the peninsula stretching into Lough Gowna, at the southeast of the townland.
Regattas and horse racing are held here annually on the famous horse shoe course. "Jasper Island" is a subdivision of Aughakine and it got it's name, from the precious stones of Jasper that were found there. There are two more "Place Names" in this townland:- Cruchán -a gaoithe - the Windy Hill; Port-a Phluais - the gorge or cave, near the Gálach or heavy damp soil, in the centre of the townland. Mac Oirichinnighs fort (Mac Nerneys) in the west end, is in fair preservation.
There are several lone bushes in Aughakine. They appear to be very old. Some old people, think, that these "lone bushes" are here since "The Deluge". At any rate the natives down through the ages, think that is nothing
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 15:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ann Síogán a dhéanamh. Ceárd ann féín iseadh é agus ceárd iseadh é atá ag imtheacht agus níl na daoine óga atá ag eirighe suas anois in ann Siogán ceart a dhéanamh.

7 - AN BRÓ
Dá chloich a b eadh an bró. Iad an throm agus an gharbh. Bíodh poll mór in a lár agus bhíodh an bró ag na daoine chun an t-arbhar a mheilt.
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 15:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
7 - AN SIOGÁN
Áit a beadh é seo cun an coirce a coimeád san iothalann taréís an bualadh. Is mar seo a deintear é. Cuirtear roinnt clocha, no aiteann no raithineach ar an dtalamh i bhfuirm ciorcail. Cuirtear tuighe anuas air agus annsan málaí. Annsan deintear súgán an téagartha an reamhar agus cuirtear mór tiompall na cloca é. Cuirtear an coirce i lár na h-áite annsan agus dris mar a bhíonn an coirce ag eirighe cuirtear súgán eile tiompall air. Bíonn an coira (?) seo a fáhtar san siogán ar feadh an gheimhridh i bhfad nios fearr igcóír síl ná an coira a cuirtear san sgioból.
Clúduightear an siogán le tuige agus cuirtear sugáin air agus nuair a bhíonn sé críochnuighthe cuirfead sé Cruiceogh i gcuimhne dhuit.
Ní hé gach aoinne atá in
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 15:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
In through its broken windows
Where mournful ivy winds
As I look upon this ruin
My head cries out with pain
And asks how long until our land
Shall hear those choirs again.
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 15:13
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
IV
And lo! Upon that moment
God a miracle did show
From that severed head or body
No drop of blood did flow.
Unmoved the heartless yeomen stand;
Unmoved their leader too;
And with their quick and ready swords
The body is cut through.
But still, no blood is seen to come
No blood is seen to flow.
From that burning pile of Ireland’s pride
The plunderers quickly go.
They go, but leave their mark behind
Of ruin everywhere
Around that sacred edifice
Where naught was heard but prayer.
V
And never since that dreadful day,
For us a bitter time,
From its holy altar torn and ruined
Rose up that chant sublime
Nought but the jackdaw’s caw is heard
By the sighing of the winds
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 15:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
I
In the shadow of the Galtees
Stands an Abbey ruin old
And like many in our island
Sad tale of it is told.
How oft before its altar rose
The holy word of God
And oft upon the sacred floor
The holy brethren trod
There the days were spent in teaching,
Spreading knowledge thro’ the land
There the widow and the orphan
Were fed with generous hand
Its fame was known o’er road and plain
And by the rippling rills
In cottage and in mansion too
Along the Galtee hills.
II
For centuries the holy monks
In heavenly peace did dwell
But soon there came a day of woe
For them a tale to tell;
When Sydney – man of evil deeds
Whose crimes were nothing less
Than those of his lynx-eyed mistress
Oft called the “Good Queen Bess”,
Attacked the sacred edifice
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 15:05
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
a retired D.M.P. man purchased the mare and the foal was Little Nanny. She was by Mylo or Milo dam unnamed. Matt Sunderland's brother Dan owned at that time another mare also by Mylo - The Dove and named The Pigeon.
Before the Oylegate races the two were tried and The Pigeon made a common hack of Little Nanny, but as Matt was determined on winning the big race at Oylegate she was withdrawn. She was put to ploughing and competed at many matches. The team was never beaten.
Before she was put to ploughing she won one - the only race in which she competed - in a common canter from a big field at Arklow.
Little Nanny competed at Skeeter Park ridden by her owner whom she threw at the first fence breaking his collar bone. The race was run in heats and Dan Sunderland mounted her (a condition permitted by the rules of the time) and rode her in to qualify for the next heat. In the final she was ridden by ONeill of Castlebridge a famous jockey. Coming near home
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 15:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí sé déánta d'adhmad. Bhíodh sé ag na sean daoine chun na práaí a bhrúghadh. Prátaí is mo a bhíodh ag na daoine an uair sin igcóír na muca agus nuair a bhíodh corcán lán aca beirighthe caithidís isteach idtubán iad agus dheinidí iad a bhrúgadh leis an Tuairgín.

6 - AN SÚGÁN
Téad a beadh é seo déanta de tuighe chun cur ar an gcruaic feir, no ar an gcruaich tuighe. Ní mór beirt chun é a dhéanamh. Bíonn cipín ag duine aca ar a dtugtar an Casaire. Cuireann an tarna fear píosa tuighe tiompall as a gcasaire agus tosnuigheann an chead duine ag casadh. An fhaid is a bhíónn an casadh ar siubhal cuireann an fear eile tuige leis giota ar giota. Coimeadann sé greim ar an sugán leis an láimh eile agus cuireann se an tuighe leis an láímh dheis.
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 14:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Uirlis déanta d'admad a beadh an Slis. Bíódh sí ag na mná igcómhnuide nuair a thagadh lá an nighecháin. Is ar bruach na h-abhann no i sruthán a dheineadar an niigheacán an uair sin. Bhíodh leac speisialta aca cumh seasamh uirthi agus nuair a bhíodh an t-éádach san uisge bhaineadar usáid as an Slis chun iad a shuathadh anonn is anall.

5 - AN TUAIRGÍN
(Sceitse)
Uirlis cosúil leis an Slis a beadh an Tuairgín, acht bhí se i bfad nios truime ná é. Bhí níós mó méádhchain inte.
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 14:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
3 - GEARRADHÓÍR ARUM (?)
Uirlis a beadh é seo chun an aiteann a bhrúgh i gcoir na gcapall. Bhí dá cu id inte an sámhtach (?) agus an sgian. Saghas ráíne a beadh é díreach agus faobhar ciubheasach maith ar a béal.

4 - AN SLIS
(Sceitse)
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 14:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
fear Béára
Le sleagh Goll Mac Móírne agus na (?) cómhrac nár staon riamh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 14:39
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cumhaill an Rígh breáh Gaidhelach na Feínne.
O mhaise mo ghrádh thú a Fhionn Mic Chumhaill do b heithfeá lá is bliain in do chúirt is do righ theaghlach agus ní fiafrochad sí díót cad a thug ann é (?)

* * * * *

Is doimhin do bhí an abhainn
Is is sleamhain do bhí na leacha
Agus san áit a leagtar an crann
Is ann a bhíonn na slisneacha
ball sinsearach (stair)
2023-05-08 14:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Mar seo lá arsa Oisín le Naom Pádruig nuair bhíodar ag argóínt An fear láidre Dia. Arsa Pádruig Sé an fear is láidre sa domhan é.
Nior creid Oisín é agus taréís tamall do chaitheamh ag macthnamh dubairt sé.
Dá bfheicimís (?) Oscar is Dia lámh ar láimh ar Cnoch na bhFiann, is dá bfheicimís Oscar ar lár Bé ár dtuairim féín annsan gur fear láidir Dia.
An mbeithfeá ibhfad i bhFlaitheas Dé igan fhios dhó arsa Oisín.
Fad dún do shúile arsa Pádruig. Á arsa Oisín greadadh cuige an bochtán bocht na Déirce, cun é sin do chur i gcomporáid le Fionn Mac
ball sinsearach (stair)
2023-05-07 10:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Chómhnuigheadh bhean ins an bparóíste seo fadó agus bhíodh gach sgéal nua aici. Acht is minicí a bhíodh bréaga á innsint aici ná an fhírinne. Bhí céile aici agus chreideadh seisean gach aon focal a deíreadh sí agus núair a bhíodh sé ag innsint ná sgéal cun a chur in iúl go raibh an fhírinne agus deireadh sé "Máire d'airigheas dá rádh agus ní'l sí bréagach," agus tá an focal sin mar Sean Fhocal ins an bparóiste seo agus deirtear é núáir a bheadh duine ag innsint sgéíl agus núair anach mbeadh sé cinnte an raibh a sgéal i na fírinne nua ná raibh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-07 10:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fuaireas an píosa seo leanas ó Síghle Ní Scolaidhe múinteoír i sgoile Bárlinne. Fuair sise í (acht tá an cuid is mó dearmadtha aici) ón a sean-áthair Donnchadh Ó Scolaidhe Maca na Sailighe. Rugadhé inaice le Gleanngarbh. Fuair sé bás 5 blian ó shoin.Sgeálaidhe a b'eadh Donncadh Ó Sgolaidhe.

Bhí sean-duine ann fadó agus Diarmuid na Naosgach a tugtaí air. Do daoradh cun a chrochta é; acht tugadh párdún dó acht dá bheása deág do chumadh agus breág ins gach líne. File do b'eadh Diarmuid acht ní raibh a fhios san ag lucht a dhaortha. 20 nóím a fuair sé cun an bearsa do chúmadh.

(I)
A ' bhfeachais an iongadh a chonnac-sa ar an mbothar
Silithe * (*Seilmide) is muc aige ag dul go dtí an pónadh
An t-eascú sa linn agus é ag cioradh a bhróga
As a 'bhfeacabhar na caoire san ngeimhreadh ag baint mónadh (?)

Cúrfa
Monglom Ó Doudró doudró díoram
Monglom Ó Doudró, doudró dioram
Bog do chos, tóg do chos téanam ag rinnce

(II)
Longadh dá bhfeacha-sa agus mé im' pháiste
Traod'na ceangailte agus eilit id thárla
(a deer driving a fettered corncrake)
An caraod (worm) mhór agus é ag déanamh stácha
'As an dreoilín easbaig á chaitheamh in áirde
ball sinsearach (stair)
2023-05-07 10:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Áit iargúlach sléíbhteamhail i gCo. Ciarraighe iseadh Bunán. Tá sé in aice le Gleann Garbh in iarthar Corcaighe. Do chómhnuigh bean ann fadó agus do bhí sí ana bhocht ar fad. Do bhí clann mór aice, agus uair amháín do rugadh triúr mac di in aon bhreith amháín. Do cheap an bhean nach mbeadh sí ábalta iad do chothughadh agus go bhfuigheadh siad bás leis an ocras. Dubhart an sagart leí gan bheith ag cainnt mar sin in aon chor. Annsan dubhairt an sagart gur dtógfadh sé féín duine des na leanbhaí agus go dtógfadh duine eile an bheirt eile.
Do deineadh san agus nuair d'fás an triúr aca suas do bhí gach duine aca in a naomh. Is iad na h-ainmeacha a bhí ortha ná Collóg, Colmóg, agus Fiachna. Do thóg gach duine aca Cill agus tá siad curtha in aice na háite sin. Tá Colmóg curtha i gCill Mac Colmóg (?) i gChaolcoill agus tá Fiachna curtha i dTeampaillín Fiachna i mBunán, agus tá Collóg curtha i gCollóg seacht mhíle ó Chaolcoill.
Nuair a bhí an sagart ag báisteadh na
ball sinsearach (stair)
2023-05-06 10:31
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
leanbhaí. "Báistfidh mé mo leanbh féin ar dtúis" arsa an sagart, agus tá an focal sin mar seanfhocal timceall na háite sin fós, nuair a bheadh duine ag déanamh a ghnó féín roimh gnó dhuine eile.
ball sinsearach (stair)
2023-05-06 10:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Doire an Choillig
Doire Cluthmhar
Currach Caol
Páirc Mhór
Currach Mór
Doire na Fincin
Ceapach na Bric
Inse an Acrainn
Cnocán na gCos Dubh
Oileán
Túirín
Macha na Sailighe

Fice tig atá i mBárlinn agus feirmeóirí iseadh iad na daoine go léir.
ball sinsearach (stair)
2023-05-06 10:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fadó deintí lín-eadach i mBárlilnn ins gach tig, - agus seo é an caoi in a ndeintí é. Cuirtí an síol ins an Earrach, agus targaintí é ins an bhfóghmhar. Deintí é do cheangal annsan i bpunanna beaga agus deintí stucaí de, Deintí é do phorthughadh i bpoll uisge, agus deintí é d'fágaint ann cun é do stathad ar feadh cupla lá. Deití é do leagadh amach i bpairch cun é do bhánú. Cuirtí an rácam é sin cloch garbh, agus buailtí é le tuairgín cun é do déanamh lag. Deintí é do tharrach le thluth annsan agus annsan déintí é do smídh sé sin é do tharrach ath-uair.
ball sinsearach (stair)
2023-05-06 10:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
ag obair. "Seadh a Sheain" arsan máighistir "do chuiris do mháthair." "Ó do chuireas" arsa Seán agus mara mbeadh thusa ní féadfainn í chuir. Sé is mó atá ag cuir orm anois cionnas a beir díólta agam. Ná bíodh ceist ort arsan máighistir. Tar annso isteach tá gnó agam díot. Do líon sé an gloine arís. "Caith suas é sin" ar seisean "tánn tú trí na chéíle agus buailte amach." D'ól Seán a raibh sa ghloine agus bhí sé ag iompáil amach chun dul ag obair. "Ná 'migh go foíl" arsan máighistir. D'oscail sé an bosca arís agus do comhaire ' sé amach trí fichid púnt chun Seán. Do leath a shúile ar Sheán nuair a chonnaic sé an carn mór. Tógh an t-airgead san" arsan máíghistir agus cuir chugat é. "Airiú ní thógfad" arsa Seán. Ar nóin ní liom-sa é. "Caifír é thógaint anois" arsan máighistir agus do chuir sé an sparán ar aghaidh Seain amach ar an clár. An aithneofá é si a Sheáin" arsan máighistir. "Beirim an diabhal" arsa Seán gurb é sparán mo mháthar é.
ball sinsearach (stair)
2023-05-06 10:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
aréir. "Airiú an mar sin é a Sheain" arsan máíghistir. "Ó seadh" arsa Seán, "sin é é, agus táim i cruadh cás anois nó riamh. "Airiú cad na thaobh" arsan máíghistir. "Mar níl leath-pingne airgid sa tig chun í chur" arsa Seán "agus cár gaibh airgead na cearc agus na muc agus (?) ó pé áit go ruv sé níl sé ann anois. Tar annso isteach arsan máíghistir agus tabharfad airgead do dhóthain duit chun do mháthair a' cur. Do chuadar agus bhí áthas ar Sheán. Do líon an máighistir gloine mór agus do thug chun Seán é. "Caith suas é sin" ar seisean "tánn tú buailte amach tréis na h-oidhche gus ga h-éinní. D'oscail sé an bosca agus do chomhra ' sé amach fiche púnt chun Seán. A' déanfaidh an méid sin tú chun do máthair a chuir" ar seisean. "Airiú déanfaidh" arsa Seán "agus a leath." "Tóg é go léír" arsan máighistir agus cuir do mháthair go galánta. Ná bíodh easba éinnídh ort i tig an chuirp ná lá na sochraide. Ná bíodh na daoine a' cainnt na (?) so gur chuiris do mháthair go bocht. D'imtigh Seán agus do thug sé leis tobac agus snaois agus ól gan teora i dtras go rabhadar a' tuitim ar an mbóthar agus i gcoinnibh na claidhteacha lá na sochraide. Ar aon chuma do chuir Seán a mháthair. Níor tháinig sé ag obair go ceann cupla lá. Tháinig sé annsan
ball sinsearach (stair)
2023-05-05 23:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cé buaileadh umam ach m'athair agus "Blood an' ouns
Paddy what brought you here" aige.
Searrach baineann a bhí ag an láir agus thánag chun gabhar acheannach idtreó is go mbeadh bainne gabhair againn do'n searrach arsa mise.
Cuir sé a láimh in a póca agus thug sé giní dhom
"Ceannuig do rogha gabair san aonach" ar sé
Do ghluaiseas liom nac (?) an diabhal gabhar a cheannuigh mé ná an diabhal searrach a bhí ag an láir.

* * * * *

Seo sgeal eile a innseadh an fear ceadna:-
Thóas amach mo shleagh liom agus do ghabhas síos go Scairbh na-hInidhe. Do chonnac an bradán ag cur roimis an abha suas. Thugas trí coiscéim ar bharra an uisge agus thugas liom é de chosa (?) thirme agus go deimhin ní fheadar ar shrois sgiort mo chasóige an uisge.
Bhí deich bpúint ar fhicid meádhchaint sa bradán san.
ball sinsearach (stair)
2023-05-05 10:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
D'innis sé dhóib an oidhche go raibh sé sa choill nuair a phiocadar na súile is gurb iad na priacáin a bhí ag cainnt le na ceile d'fogluimigh é. Raghaimíd-ne anocht ann ars an bheirt dearbhrathair "feacaint an iompóchaimís amach chomh saidbhir leat sa."
Do chuadar ann, agus amach san oidhche dóib do luigh na priacain ar chainnt. An oidhche úd" arsa ceann acu, "do bhíomar ag cainnt annso do bhí fear dall thíos ag bun an chrainn agus ar maidin do chimil sé an drúct da shúilibh agus do tháinig an radharc cuige chómh maith le riamh." Do dhein arsa preacháin eile "agus na billeóga dubhart-sa d bheirbhiú in uisge agus iad a thabhairt le n-ól. d'inghean an ríogh go leighisfeadh dho dhein se amhlaidh" Do dhein arsan triú preachan agus do dhéín sé pholl in aice na faille i gceann na cathrach agus thug sé uisge do'n chathair, agus go deimhin má tá aoinne anocht ann
ball sinsearach (stair)
2023-05-05 10:38
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sidí sgéalúmhnach na Maighdine Glórmhar
D'fhág sí sgríobhtha ar leach an mama nua (?)
Chuaidh si a' fiosrughadh a Mic.
Tháinig an t-aingeal chúichí á innsint dí gur thóg sí an leach de dhorus an tuama agus gur dhein Mac Dé an dara pearsa Trionóíd Ró Naomhta gur n-aiséirghe slán. D'fhá sí súd an sgéalúmhnach go fíor leathan Roimhe gach n-aon do ghlacadh í. Do onóadh í agus do choimeadfadh í
"Cros na n-aingil ar an leabaidh go luighim braon dá ghrástaibh ar lár ár gcroidhe againn (?) brat na bhflaitheas go neóchaidh go fairsing ár dTímcheall ag tógaint ceó is smúit na bpeacadihe seo dinn-ne. Luighim le Dia is go luighe Dia liom; Gabham Dia mar Athair agus Muire mar Mháthair, Flaitheas Dé mar dualgas agus mar súil le na ghrástaibh."

Aoinne a déarfadh í seo trí h-uaire ar a luighe ar a leabaidh, ar a thuiteann chun suain, gheobhadh sé neamh agus talamh mar dhualgas, flaitheamhnacha mar suaimhneas agus ní fheicfeadh sé ifreann fuar go bráthach. Níor
ball sinsearach (stair)
2023-05-05 10:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí triúr dearbhrátharacha ann agus d'imthigheadar an triúr in einfheacht ag cuardach a maireachtaint. Dubradar le na chéíle bheith ar an gcrois seo áirithe igcionn bliana feachaint cé am a bhfearr a dhéanfadh.
I gcionn na bliana do ghluais gach aoinne acu dé dhéin na droise ag teacht abhaile dóíbh. Nuair a thánadar go dtí an crois do chuireadar cainnt ar a chéíle agus d'fhiafruigheadair dá chéíle an mór a bí spártha acu t'réis na bliana.
"Ní'l aon nídh agam sa" arsa duine acu. Ní'l aon leath phingin agamsa" arsa duine eile. D'fhéach, tá an méid sin spártha agamsa" ar san tríú duine.
Cad a dhein an bheirt ná raibh aon phingin achu ach an dhá shúil do phiocadh as fear an airgid agus a phóchaí do phiocadh annsan. Do chuireadar istach sa choill annsan é agus d'fhagadar ann é.
Amach san oidhche dho, do chuala sé na priacáin ag cainnt le na
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 22:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cun an t-airgead d'fhághail an fhaid a biodar ag á mharbhúghadh do cúaidh bean in aice na tíghe cun léíne a fir d'fhághail. Do bhí a fear ag dul go Corcaig le ím, agus bhí sé go hana mhoch ar maidin no déanach 'san oidhche agus d'airig sí an marnéalach ghá rádh. "Ó mo chuid fola." Do cúaidh sí go dtí an fhuineóg bheag agus chonnaic sí an márnéalach 'na luighe ar an úarlár agus na Ráabs ag á mharbhúghadh.
Do cúaidh sí abhaile agus d'innis sí a sgeal d'á fear agus dúbhairt sé dhí gan an sgéal d'innsint d'aoine beó no beadh deireadh léi. Tar éis cúpla mí d'eirig aorgaont idir duine d'es na "Raabs" agus an bhean agus do caith si in a agaidh gur mharibh sé an mhárnéalach. Tá go maith a Ingean Ó! ar seisean, beidh deire leat go lúath. Bhí sé de gnó aici, dul go dtí an cnoc agus cúpla ba do crúdha. Uair amháín do chas í le duine de 'sna Ráabs agus do mhairbh sé leis an búaircín a bhí aici, agus dfág sé ann í marbh. Do connaich fear éigin an gnó agus d'innis sé an sgeal do'n tsagairt. Do glaodh an sagart ar duine cun an sgeal d'éísteact mar ní raibh sé 'na cumas an sgeal do fuair sé i bhfFaoistín do rádh daoine beó
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 22:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
De réir mo athair do bhí triúr bitheamhnaig 'na gcómhnuidhe i ngleann beag, agus ní fadó in aon chor é. Pé rud a dheanfadh síad ní cuirfidhe aon smacht ortha mar do bhí eagla ar gach aoine rómpa. Úair amháin d'ealuig máirnéalach ó Fadhlán agus cuaidh sé go dtí glen beg. Do cúaidh sé isteach go dtí thig na "Ráabs" sé sin an ainm do bhí ortha. Is dócha go raibh beagán airgead aige agus do mhairbh na Ráabs é
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 22:14
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Uair amain do bhí teactaire ag imtheacht ó a mháíghistir agus ag dul fé máíghistir eile. Tug an fear litir do ag seo sgroibhte inte

"Sidé Diarmuid go dthéigeann lúath fé'n suasaid,
agus sidé Diarmuid gurb é an Díobhal ar maidin é dhúaiseacht.
Sidé Diarmuid nár dhein job ríamh le dúaract, ach núair a cuirfá siar é gur soir a stúireadh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 22:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
"Geanna Fianna" agus do throid an bhFhrainnch agus san Spáinn. Núair abhí deireadh leis na cogaí san Eoraip do claoid sé le smugiléareacht idir Éirinn agus Fhrainnch. Tá poll mor san cnoc in aice Cathrach Ghairbh ar a dtugtar "Poll a' Phúca." Deirtear go gcuireadh Muirtí Óg cuid d'á earraí i bhfolach ann agus bhí pasaíste ag dul síos go dthí an fhairrge, go dtí an Róinseach.
Ní raibh aon bháidh aige le Puxley agus Domhnach amhaín núair abhí Puxley g filleadh an Eaglais Protastúnach, do cas Muirtí air agus do mhairbh sé é. Lar san bhí an Gall ar a thóir agus theich sé do'n Fhrainnch. Tháínig sé abhaile tar éis roinnt blían agus fúair na Sasanaigh amach go raibh sé in a thig féín in Cúlach. Tanadar le h-airm mor-thímcheall a thíghe i gcionn na h-oidhche agus cuireadar a thigh tré theine. Mharbhuigheadar Muirtí féin agus tharainguigheadar a choirp in dhiaidh báid go Corchaigh ag chuireadh a cheann ar spíce geata na Chathrach
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 21:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
fear a bhí ann anois ach bean. D fiafruigh sé dhí an raibh na trocalaibh eile abfad os a gcomhar (Do bhí fhios aige go maith na raibh aon trocal eile ar an mbothar ach cun cainte do baint di) "Bí ag glúaiseacht agus geóbhair eolus air" ar sise. Do thainig eagla air agus dfeuch sé síar airis agus bhí an bhean imtigte. Annsan do tosuigh sé ag lorg an buidéal uisge beatha ach bhí se sin imthighthe leis.

Uair eile do bhí fear eile ag dul go dtí an paróiste thíar ar an gnó ceudhna. Ins an slíghe do cás sé le buacal óg agus é ag dul amúgha. Do tháinig sé amac as an trocal cun é do chuir ar an mbóthar ceart, ach núair a gloaidh sé air agus níor fúair sé aon freagra. D'airig sé fothrom ahál madra mar a dearfá, tar éis rith fada. Do chuaidh sé isteach san trocal airís agus do chuaidh sé fá dhéin tig an torraimh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 21:47
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí sean-sgoil i gCathar Garb fadó agus bhí lios in aice na sgoile. Úair amháin do cúaidh duine éigin síóbh ann agus do fúair se spúneógaibh agus úirlisí eile déanta de adhmad.

Timceal dacead bl. oshoin do bhí toramh san paroiste thiar agus do bhí daoine ag dul ann i dtrocalaibh agus do bhí fear amháin ag dul cun daoine do tabhairt abhaile. Do bhí an trocal folamh aige agus do bhí se ag dul suas tré Knockoura. Do bhí buidéal uisge beatha aige. Do cas sé le madra agus cúaidh an madra suas ar ar dtrocal agus tosnuig se ag conna an t-amhrán - "An Glean Deas Íseal Romam" Do tháinig eagla ar an bhfear agus bhí se ar tí an madra a bualadh leis an slat a bhí aige núair d'imthig an madra as a radharc. Annsan do cas se le fear ar an mbóthar ag d íarr an fear air é do togaint isteac. Do dhein an fear eile amhlaidh agus bhí sé go h-ana sasta mar beadh campanac aige. Do bhí an fear eile 'na shuidhe i ndeire na trocall agus a chosa ag crocadh amach. Tar éis tamal d'fheuc an fear síar ar an strannséir agus connaic sé narbh
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 21:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Timcheall caogadh bhlíadhain ó shoin bhí fear na chómnuidhe ins an áit seo, agus lá amháín núair bhí sé ag déanamh póill san dtalamh fúair sé bosca mór fé'n dtalamh. Cheap sé go raibh óir istig ann acht níor osgail sé an bosca in aon-chor. Chúaidh sé go dtí an gardaí chun an bosca d'osgailt. Cheap sé ná bhféadac le h-aoinne an bosca d'oscailt acht na Gardaí. Núair oscail na Gardaí an bosga do léim loch amach agus bhí na daoine go léir ag gáiridhe. Tadhg an óír a tugtaí ar an bhfear sin as san amach.
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 21:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá muintir Suilleabhán sa dúthaigh seo, Béarra, ríamh ó teacht na Nórmánach go h-Éirinn. Ins an ochtú aois déug, do mhair Murraighe Óg Ó Súilleabhán. Núair bhí sé fásda súas, d'fhág sé an áit seo, agus seo leis go dtí an Fhrannc, mar b'shin é an tráth a bhí na Géadhna Fíadhiane ag dul thár sháile. Chaith sé tréimhse fada i mBreigéad na nGaédhal, agus goineadh é ag an gcath millteach úd Fontenoi. Thagadh sé thár-nais go minic ag bailiúghadh fear san mBreigád agus is mó bád díobh a d'fhág Béul an Chriobháin, agus Claon Daoire.
An am sin, bhí tallachóíreacht ar siúbhal go réidh annso, agus cheannuig Murraighe bád fé dhéin na h-oibre. Thóghadh sé olann go dtí an Fhrainc agus thógadh sé tobach, fíon agus rudaí eile abhaile. Acht fé dheire do rug saighdiúirí Shasna air. Baineadh an cheann de agus chuireadh é ar spíci ar gheata an phorsúin i gCorcaigh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 16:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Tá Máire Ní Shéa creactha 's cuid feara d'á dhíol amach
Ó sciobhadh an fiolar a lachan leis treasna na bhfir ó dheas.
D'éirigh ró-thapaidh, níor greamuig sé i na ceart
Is do thuit sí chun tailimh nuair a lagaidh an "breeze" ar seal.

Is níor bhe siúd ba mheasa í, cé gur tairbheach í 's gur mhaith
Ach an t-uan breagh cailte (?) do bhí ag iarrach 'na chaoire dheas
Go raibh olann chomh fada air gur bhé bhreathnuigh na daoine ar fad,
Go mbeadh cúig punt sa mbearra air, dá mairfeádh le'n aois do theacht.

Is a Dhonncadh an Chladaigh, pé cathair a bhfuil do nead,
Ag iasgach cois chaladh, nó ag faire san oidhche amach,
Níor mhór dhuit go mharuighis mo phataire caoire dheas
Is ná fuaras ar maidin ach ó bhaithis a chinn amach.
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 16:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(ar lean)

Ciach agus deachair ort, a mhaidrín ruadh na gcleas
Nár chuadhais siar ar na barraibh, sa seana-bhall críona shlad

É thabhairt leat abhaile do mhairfeadh sé mí led ' ais
Is beidh fiadhach ort-sa feasda mar caithfidh tú sgiobadh leat.

Fán suas chun na gleanna, 's ann atá an talamh mhín iseal dheas,
Geobhair uain ann gach maidin, bhí faire ar a n-éirghe amach
Geobhair géana, 'gus cearca, 'gus lachain ar lín le n-ais

'Sná bhíonn buadhairt ort ní mairg, fan treasna na bhfír ó dheas,
Soir chun na Ceachan is treasna chun Cúng (?) na Leach,
Chun Rochuns (?) na Dreapa 'gus Gleann Inse Chuinn ó dheas
Is ar m'úach má castar thú i gcaitheamh na h-oihdche ann stad.
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 16:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
D'urraidh sí de cad as dó nú cá raibh sé ag dul. D'innis sé dí go raibh sé ag dul le litir go dtí tig an Rí chun inghine.
Thóg sí truagh ar an ngharsún agus d'fhág sí istig é. Do dhein sí saghas leabthan dó sa chúinne, agus do chaith sí sop féir anuas air. Thuit sé 'na chodladh lom láithreach
Ba ró ghearr go dtáinig na Róbálaithe isteach agus dubhairt an tSean-bhean gur gar sún é abhí ag dul le litir go dtí inghean an Rí. Do chuarduigeadar 'na phócaí, fuaireadar an litir 'na phóca agus d'osgluigheadar é agus 'sé nidh abhí sa litir - "ón Rí go dtí a inghean an ceann do bhaint de'n garsún an néomat Éireann [?] go léighfeadh sí an leitir.
Do stóil na robálaiathe an litir agus fuaireadar páipéar. Scríobadh ar litir agus sé nidh bhí sa litir sin - "chun inghean an Rí an garsún do phósadh láithreach bonn an neomat go léighfead sí an litir.
Nuair do léig sí an litir fuair sí í féin ullamh D'imthigh sí féin agus an garsún go dtí an sagart agus phósadar. Nuair a chuaidh an Rí abhaile agus nuair chonnaich sé an cliamhain do stóil sé an ghruaig dá cheann do chaill sé a cheann agus cuireadh isteach san asylum é. Cailleadh annsan é, agus bhí bosca maith aige féin.
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 16:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
B'é deóinín Dé é go raibh muileann in aice na h-abhann agus do stop an muileann an bosca. Fuair an muilneóír é. Bhain sé an cludach de agus cad do bheadh ann ach leanbh. Thóg sé an leanbh abhaile annsan chuige féin mar ní raibh éinne clainne aca féín agus do thug sé an leanbh dá mhnaoí le tógaint. Thug sí aire do'n leanbh le cion agus ceanamhlacht go dtí go raibh sé suas 'na buachaill maith.
Chualaidh an Rí annsan go raibh a leithéid ann arís agus do chuaidh sé go dtí é agus d'iarraidh sé do'n muilneóír an leigfeadh sé an garsún chuir le litir go dtí a thig féin le tabhairt dá inghéan. Dubhairt an muilneóír go leigfeadh.
Thug sé an litir do'n buacaill agus d'imthig sé d'iarraidh tigh an Rí a dhéanamh amach. Bhí sé ar siubhal i rith an lae go dtí go dtáinig an oidhche air. Chuaidh sé isteach sa choill chun fanamhaint ann go lá do chonnaic sé solus istigh sa choill. Dhein sé fé dhéin an tsoluis. Chuaidh sé isteach sa thig. Ní raibh aoinne sa tigh roimis ach sean-bhean agus d'iarr sé lóístín uirthi.
ball sinsearach (stair)
2023-05-04 16:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí sean-lanamhain ann fadó agus bhiodar an-chríóna nuair a rugadh leanbh mic dóibh agus bhí "brand" ar a éadan go mbeadh sé pósta ag inghean an Rí. Chualaidh an Rí go raibh a leithéid ann agus tháinig sé fé 'na dhéín. D'iarraidh sé do'n tsean-lanamhain ar leó féin an leanbh. Dúbhradar gur leo. Dúbhairt an Rí leo go dtógfadh sé féín an leanbh agus go dtabharfadh sé an oiread san airgid dóibh; gur bhfearra dóibh an t-airgead ná an leanbh; 'san am go mbeadh an leanbh suas 'na fhear go mbeadh an bheirt aca caillte; an méid airgid a thabharfadh sé dóíbh go gcoinneócfadh sé an fhaid a mhairfidís.
Ba dheachair leo labhairt isteach scaramhaint le n-a leanbh agus i ndeire na scríóba dúbhairt an mháthair go dtófadh sí an t-airgead agus do thugadar an leanbh do'n Rí.
Thóg sé leis abhaile é. Fuair an Rí bosca. Chuir an leanbh isteach san bosca; Chuir sé clúdach air agus scaoil sé an bosca leis an tuile.
ball sinsearach (stair)
2023-05-03 21:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
diolfaidh sé as."
Do thánadar anuas. Bhí an bheirt dhearbrathair thíos ag bun an chrainn. Do piocadar na súile as an mbeirt agus d'fhágadar annsan iad.
ball sinsearach (stair)
2023-05-03 20:56
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí an oidhche dubh dorca ann, agus oibridhe ag teacht ó'n Léim go dtí an Sgibrín tar éis bheith ag obair ann i rith an lae.
Do tharla, nuair a tháinig sé go bun an chnuic a tugtar "an Píce" air go bhfeaca sé púca i ndeilbh mná. Bhí sí gleasta in' éadaighe dubha, do shín sí amach a lámha, is do labhair sí leis an bhfear.
"Tabhair do lámha dom," a dubhairt sí. Do bhí an fear ag crith le h-eagla, ach mar sin féín, níor thug sé a lámha dí. D'iarr an bhean an cheist céádhna air mórán uaire ach níor ghéill an fear.
Do bhí an púcha ag sáthad an fear chun an claidhe ó am go h-am, agus sa deire tháínig misneach ar an bhfear. Do bhí fhios agie leis gur diabhal a bhí ann, agus do bhuail sé í leis an sluasaid a bhí aige.
Do preabh an dealbh suas 'san spéir ins an lasarcaibh, agus d'imtig an fear abhaile go mear. Dubhairt mórán daoine go bhfeacadar an púca céadna ar an áít san leis, agus deirtear go raibh troid idir beirt fhear ann mórán bliadhain ó shoin.
ball sinsearach (stair)
2023-05-03 20:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(III)
Deirtear gur tháinig long seóíl isteach go Cuan Dor cúpla chéad bliain ó shoin agus go raibh an captaon a bhí innte ag fághail bháis. Do scaoileadh an t-anncaire ar agaidh an bhaile amach agus ins an oidhche tháínig cuid de'n bhfuireann i dtír agus mór sheól lán d'ór aca agus sluaiste aca leis. Thánghadar i dtír sa chéád tráíg lastuaidh de Caisleán Chill Fhionáin agus óscionn an trágha deineadar poll mór agus cuireadar an t-ór ann.
Chonnacadar duine éigin ag faire ortha agus thugadar roinnt óir do acht gan a bhfaca sé, d'innsint d'aoinne. D'imthigheadar leó annsan mar a thánghadar. Chonnach daoine na fóda bainte (?) san áit agus sar i bhfad bí an scéal i mbéal na ndaoine go raibh ór curtha ann.
Thánghadar agus dheineadar poll ann agus ag tuitim na h-oidhche chaitheadar na sluaiste uatha agus d'imthigheadar abhaile cun leanúint air lá ar na bháireach. Ar a dteacht dóibh ar maidin bhí na sluaiste briste 'na smidrínibh rómpa. Fuaireadar sluaiste eile agus leanadar ag taoscad go méadhon oidhche, agus um
ball sinsearach (stair)
2023-05-03 20:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(Sceitse 1-10)
1) An Garrdha Ruadh
2) An Sliabh Garbh
3) Manrach Lochlainn
4) Garrdha an tSléibhe
5) An Sliabh Bán
6) Manrach Chromail
7) An Garrdha Bán
8) An Garrdha Garbh
9) Na Luachra
10) Garrdha na gCrompaí
ball sinsearach (stair)
2023-05-03 20:21
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Sé an t-am den bhlian is mó phósann na daoine san áit seó ná san Inid. Deirtear nách ceart an rud pósadh i mBealtaine, Meadhon Fhóghmhair agus i mí na Nodlag. Deintear pancóga ins gach tigh i Mairt na h-Inide. Deintear cleamhnaisí san áit seó, sé sin i Litir Úi Cheallaigh. Tugtar airgead mar spré,a gus tugtar stoc mar stpré uaireannta leis. Do bhíodh pósadh mór ann fadó, agus do bhíodh rás ag na daoine ar capallaibh ins na pósaidhthe sin agus is minic do bhíodh bean taobh thiar don fhear ar an gcapall. Ins gach pósad tagann buachaillí tuighe isteach, agus bíonn fáilte mór rómpa. Bíonn siad gléasta go bréagh (?) le tuighe, agus éádaig stracaithe ar gach duine acha. Bíónn liobar de hata ar gach duine acha leis, agus bataí móra ag cuid díóbh. Nuair a bhíonn dreas rinnce déanta acha imthigeann siad amach as an dtig.
Seó iad cuid des na pisreóga idtaobh posaidhthe.
Cuirtear stríoca cailce ar duine ná bhfuil póta an Domhnach tar-éis Máirt na h-Inide.
Bíonn siad ag caitheamh buidéal isteach
ball sinsearach (stair)
2023-05-03 20:13
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do dheintí lán coinneal ins gach tig fadó. Do deintí iad as lard an ghabhair. Do bhíodh glaodhach maith ar gabhairíbh an uair sin cun a gcuid lard d'fhagháil. Do bhí na coinnle sin ar nós coinnle an Nodlag anois, agus do thugadh siad solas maith uatha.
Do deinead táirgní i Sráid na Cathrach fadó. Fear darb ainm Mícheál Steele a dheineadh iad. Ní raibh aon tslighe bheatha eile ag an bhfear sin, agus deirtear gur dhéin sé a lán airgid asta.
Do bhí céardanna ag na mnáibh cómh maith is a bhí ag na fearaibh, ar a dtugtar figheadóireacht. Do dheineadh siad blancéid d'olann , agus báininí, agus culaití eadaigh leis.
Do deineadh ciseáin ins gach áit beagnach an uair fadó, agus deintear iad in áiteanna fós, ar nós Inis Díomáin, Co. an Chláir. Deineann fear darb ainm Máirtín Ó Leafart (?) Búala Mascan, Sráid na Chathrach iad fós agus fear eiel darb ainm Tomás Ó Rynne ó Búala Dubh, Éadnuich iad fós.
Níor doghadh morán aol san áit seó fadó, acht doghtí i bhfeirim Úa Búarcha
ball sinsearach (stair)
2023-05-03 19:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
cad a bhí ar siubhal thíos ag bun na faille.
Seó leó ar maidin agus leath a súile ortha nuair coinnaiceadar an sluagh muc istig imeasg na gCuas. Ceapadar gur muca mara éigin a bhí ann ar dtúis agus bhí saghas sgáh ortha dul na ngoire. Ní raibh aon coinne aca gurab iad síolradh an dhá chrán a d'imig uatha féin an tréíd breagh muc so.
Bhí cuid den ghráine fós gan ithe ann agus nuair cuaidh lucht na naomóige isteach cois an Chuasa is annsan a tháinig gach aon rud i gcuimhne dóíbh - an dá chráin a ceapadar a bhí imthighthe le Faill - an gaine buidhe - an long báidthe. Bheartuigheadar na muca go léir a bhreith leó idtír agus iad a dhíól mar gur leó féin iad, ní fhéadfadh aon duine eile aon chál a bheith aige cucha dar ndóigh.
Mí mór fada a chaitheadar a dtabhairt idtír agus á ndíól ar mhargaí mar nuair a bhíodar go léir coimhrimhthe aca bhí 3,000 cránta, 6,000 muc, 8,000 banbhaí istig aca. Agus iad san na muca go raibh an fheóíl mhaith ortha ó bheith ag síor-ithe graíne buidhe.
Do dhein muinntir Muimhneacháin an saoghal mór d'airgead asta agus ceannuigeadar
ball sinsearach (stair)
2023-05-03 19:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus tháinig an taoide ar theacht isteach agus siud leó isteach i bpluais agus codluigheadar ann go maidean. Ar maidin lá na bháireach thosnuigheadar ag ithe an ghráine aríst agus is iad a bhí go sona sásta doibh feín mar bhí Carnáín arbhair na dtimcheall ná h-iosfadís go deó. Thárla gan amhras go raibh banbhaí aca i gceann tréímhse istig sa pluais agus mhair gach aon ceann riamhh aca. Bhí fiche banbh an ceann (?) aca agus ní h-aon deabhadh a bhí abhaile ortha go tig Muimhneachain ná aon cuimhneamh aca air toisg an saoghal breagh a bhí aca sa bhfaill agus gan le faghail ón bhfeirmoír ach ann gan-chuid.
D'fás na banbhaí suas go tapaidh agus ba gearr go rabhadar na céiseanna agus na muca breaghtha ramhara; ach san am ceádna bhí ál eile banbhí ag an dá mhathair agus ag na banbhaí féin i gceann tamaill eile. Bhíodar ag dul in iomadamhalacht in aghaidh na leath bliana i gcomhnaidhe gur dheacair d'ainne iad a coimhreamh i gceann trí bliana ón lá d'fhág an dá seana-chráin an cró sa bhaile.
Thárla duine de muinntir Muimneachán bheith thiar lá ar bhruach na faille agus cuala sé an gnúsachtach go léir fé thíós agus nuair chaidh sé abhaile beartuigh sé féin agus a bheirt dritheár dul amach ar naomhóig feachaint
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 23:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
talamhacht tugann Dia aire dá mhuinntear féin, agus níorbh fhada gur cheap an sagart ar sheift. Dhéin sé bóthán beag d'adhmaid agus do shocruig sé suas ar an dtráígh é, talamh nách raibh seilbh ag aoinne air. Nuair a bhíodh an taoide íseal léigeadh sé an t-aifreann dos na daoine ann. Níórbh fhada gur cailleadh an Colphuiseach, agus níl a sháisg ná a thuairisg le fágháíl ann anois. Acht tá an fíor creideamh go beó láidir ann fós. Annsan tháinig fear carthannachta cun na háite, agus tógadh teampall Cill Bheatha ann, agus istig ann tá an bothán adhmaid le feisgint ann go dtí an lá indiu, ag cur igcuimhne don phobal an méíd d'fhulaing, a shean agus a sinnsir ar son a gcreideamh.

Bhíodh sagart ag rádh an Aifrinn timcheall ceithre nó cúig de mhílte ón áit seó, sé sin ó Litir Úi Cheallaigh, inaice na háite a bhfuil séipeil Cóore anois. Bhí cogadh ar siubhal san am sin. In aice cairnéil mhór a bhíodh sé a rádh an aifrinn. Sé an sórt altóra do bhiodh acha, ná cúpla carraigeacha mór leaghtha ar a gcéíle agus clár adhmaid síos ortha, agus cúpla crosna
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 22:52
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Around this locality the huntsmen never follow a black hare as he is supposed to be unlucky.

Seo sgeal mar gheall ar girrfiadh.
Bhí fear ina chomhnuidhe igCill Máille in aice le hInis, agus ní raibh aon bainne ná ím aige, agus ní raibh fhios ó thalamh an domhain aige cá raibh sé ag imtheacht. An oidhche seo do chuir sé na ba isteach sa tigh (?) agus chuiadh sé i bhfolach in áit éigin sa mbothán, agus in am marbh na hoidhche tháinig girrfiadh isteach, agus do thosnuigh sé ag crúidh na mbó. Bhí cú ag an bhfear agus leig sé fead, agus ag an bainte tháinig an cú cuige. Taréis na hoibre nuair a bhí an girrfiadh ag gabháil amach an dara (?) thug an cú fé, agus rug sé ar chois an girrfiadh, agus d'imthig an fear amach na dhiaidh, agus d'imthig an fear amach na dhiaidh, agus do chonnaich sé an girrfiadh ag dul isteach go dtí tig cómharsan a bhí inaice leis, agus chuala sé bean an tíghe ag béiceadh le phian na cois, agus ón lá san amach do choiméad an fear san dhá choin na thig.

There is a house in Killnamona Co. Clare, and one of the doors of the house had to be closed altogether,
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 22:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Gairbhshion na gcuach. Tuiteann sé ar an 5adh lá deag de mí Aibreáin. Bíonn an cuach againn an uair sin. Uaireannta bíonn an aimsear ana garbh.
Lá san swítín. Deirtear dá mbeadh an lá san bréagh go dtiocfhaidh dathad lá mar é na dhiaidh. Tuiteann an lá san ar an 5adh lá deag de mhí Iúil.
Dá labhradh an cuach ar crann gan duille, is dá dtiocfhadh Domhnach Cásga roimh lá le Muire diol do chuid stoic an bliadhan sin agus ceannuig lón.
"Nuair a thiocfhaidh an Míol mór ar an Maing, is nuair a thiocfhaidh an fhrainnc ar Sliabh mis, agus nuair a caillfhidh an shagart a sháint annsan iseadh thiocfhaidh caint don bfiac dubh."
Lá saoire sa geimhreadh agus troscaidh sa bFóghmhair, sé sin, lá saoire iseadh an céad lá den geimhreadh agus lá troscadh an lá deireannac den bhFóghmhar.
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 17:27
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
léim sé síos, agus d'óladar a ndothain an nsan niorbh fhéidir leo teacht suas. Do chuimhnigh an sionnach ar chleas agus dubhairt sé leis an gabhar. "Chuir suas do dhá chóís ar thaobh an choréil agus raghfad suas ar do dhrom, agus suas go dtí do cheann, agus léimfad suas annsan, agus núair a béid mé thuas, bhearfad ar d'adharca agus tairneóhad tusa suas, arsa an madhra ruadh. Do dhéin an ghabhar amhlaidh, agus do chuiadh an madra ruadh suas. D'iarr an gabhar air a ndeanfac sé an rud a dhubhairt sé, agus seo an freagra a thug an sionnach do, "sar a raghfair isteach in aon áit arís, chuimhnigh ar an slighe a thiocfair amach, agus sar a chuaidh msie isteach, do ceapas ar seift cun teacht amach, agus fán mar atá tú anois, agus d'imthigh an madra ruadh, agus b'éígean don gabhar fanamhaint istigh ins an gcoréil.

o Mháirtín Ó Leaferté,
Boulamáscán
Éidhneach
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 17:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
léim sé síos, agus d'óladar a ndothain an nsan niorbh fhéidir leo teacht suas. Do chuimhnigh an sionnach ar chleas agus dubhairt sé leis an gabhar. "C
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 17:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Éistig a dhaoine go ndeinid dreas caointe
go gcuiridh mé síos dhíobh ar shaothar Maicín,
Do léim se geata is rálla deanta d'iarainn.
Mar leathadh a chuideacht ní raibh innste agam coidhche.
Mar bhfuighimse cléireach, is paipéir cun é sgriobhadh
Is plannda a bhfuil faobhar ann
Is (?) ná léir libh.
Níor dhéin sé aon claon beart a dtáinig dá shaoghailt.
Acht guidhe cun na naomh is bainrioghan na gréige.
Maicín a thabhairt saothar cughainn go lacht a bhfoiginn.
Ar árd Cill Shanny do thosnuigh an troid (?)
Do leanadar timcheall é go mach an tuighe (?) clé
Idroicead Ó Conaill a thug sé slán dóíbh,
"Good night boys, I'll meet ye next day.
Ní raibh gáda fén gcoróinn ná fé chois an bainrioghan ná tháinig na dhiaidh (?) Maicín.
Gach a bhfuil ón Sasdanaig go hInis Díomáin.
Go fagadh sé croidhe cráidhte dhíobh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 17:12
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
boithre go léir atá san áit seó.

Long a tháinig isteach i Roinn na Spáinneach Sráid na Cathrach.
Uair amháín bhí long ag teacht ó Ameiricá go Gaillimh le daoine go hÉireann. Tháinig stoirm mhó agus buaileadh an long igcoinnibh na gcarraig agus briseadh é. Bhí 40 daoine ar bhód na luinge agus bhí snámhacha (?) ag an cuid is mó díóbh. Bhí bád iasgaig amuigh ag iasgaireacht agus tóghadh 20 aca isteach san mbád seo agus tugadh isteach slán iad go hÉireann. Báithead na cinn ná raibh aon snámhacha. Tá píosa de na luigne san i Roinn na Spáinneach fós.
Do thuit an rud san amach timceall na bliana 1887.

Bhí dhá dhream i Sráíd na Cathrach, Co. an Chláir uair agus lá éígin bhí fléádh ag dream acha idtigh éigin, agus bhí an dream eile taobh amuigh de dhoras an tíghe ag feitheamh leo cun iad do throid. Bhí fhios agn dream istig go rrabhadar amuigh, agus d'osgail siad an doras agus an cead (?) duine do bhí in aice leó do thóhadar isteach é agus bhíodar a bhualadh go maidin lá ar na bhárach.
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 17:06
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Do bhí pláigh ar na Rynnes, Knockagonnell fadó agus fuair a lán acha bás leis, agus indiaidh san dheineadar tigh nuadh. Tamall ó shoin nuair do bhí na Black an Tans ins an áit seo, agus nuair a bhíodar gá ndoghadadh na tighthe , do dhoghadar tíghe le fear bocht darb ainm Eustace, ó Connolly Co. an Chláir agus béighean don fhear agus a chlann dul go dtí teach a gchómharsain, agus fanamhaint annsan ar fead cúpla míosa. Do doghadh gach rud a bhí san tígh. I gceann cúpla míósa do cuireadh tig nuadh suas dhó.

Do doghadh cruach fhéir le fear darb ainm Pádraigh Ó Foudy Doire Thairbh Éadnuich Co. an Chláir sa bhlian 1906. Ní fios cé dhéin é ach deirtear gur dóghadh é maliciously.

Nuair do bhí an ghorta mór thimceall na háite seo do bhíodh na daoine ag fágháíl báis leis an ocras ar thaobh na mboithre. D'oibrighidís go cruaidh ar bheagán airgid ag déanamh bóíthre (?) agus rudaí mar sin. Uaireannta oibrighidís gan aon airgid in aon chor acht ní raibh uatha acht bíd d'fhágháil. Sin fé ndear na
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 16:58
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Thárla do bheirt sgasthairí bheith i gcuideachtain ag ól oidhche - san áít seo an Fhianait, Thraighlí, Co. Ciarradihe agus tosnuigheadar ag áiteamh ar a chéile cé déanfadh an sgéul b'áiféisighe don cuideachtain. B'iad an beirt ná - Cairbire Mac Aodagáin agus Seán Ó Cliomháin - beirt fhear oibre -
Seo an sgéul a innis C. Mac Aodhagáin:

Do thárla do long mhór gráine buidhe bualadh isteach ag Ceann Bhreánnain sa t-seana-shaoghail. Briseadh an long ar an gceann fiadhain sin agus badhadh gach aon mhac máthair a bhí innti. Tiománeadh an gráine i dtír isteac ar an gcladach agus ins an pluaiseanna a bhí go flúirseach timcheall Ceann Bhréannain.
Bhí feirmeóír darb ainm Muimhneacháin na chomhnuighe i ngiorracht míle don gCeann, agus bhí dhá chrainín muice aige. Ní ró-mhaith a cotuigheadh sé iad ach leigint dóíbh imteacht ag soláthar dóíbh féín pé áit a gheibheidís greim bídh. Thála don dís bheith ar an gcladach an lá so tréís don gráine bhuidhe bheith tagaithe agus bhí foth-gráine ag bualadh leó fé mar bhíodar ag cuir díóbh sior an cladach ar lag-tragha. Bhíódar ag griodadh leó siar agus ag alpadh an ghráine
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 10:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cruadhtan

Bhí long ag teacht ón bhFrainnc timcheall 30 bliadhain ó shoin le cruithneacht go Luimneach. Do tháinig storm mór agus buaileadh an long igcoinnibh carraigeacha, agus briseadh é amach ó Caoilte. Chonnach muinntir Chaoilte é sin agus chuadhar amach i bádaibh agus thugadar na daoine a bhí san long isteach go slán. Bhí áthas mór ortha annsan agus thug na Franncaigh a lán airgid do mhuinntir Chaoilte cun séípeil do chur ar bun san áit.
Those fearless men of Quilty of cowardice never guilty.
They risked their lives and left their wives on this black October day.

* * * * *

Fadó bhí galar ins an áit seó agus bhí a lán daoine ag fágháil báis leis an ocras. Thagaidís dos na daoine ad iarraidh neanntóga d'fhágháil uatha agus nuair a bhíodh siad acha d'íosaidís iad, agus thagaidís agus threabhaidís na gáirdíní cun na prátaí a bhí fághtha innte d'fhágháil, agus is ortha a bhíodh nuair a bhfuighidís iad. Ní raibh aon prátaí aca agus dubhairt an sagart leó na súile do gearradh as na prátaí agus iad do chur san gort.
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 10:26
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus dubhairt sé nuair a bhead an coinnéal chaithte go leigfeadh (?) sé é isteach. Do chuir sé Sheanín ar fud an domhain agus leanntáir ag lasadh aige, agus tá sé fós ann agus beadh go deo.

ó Shéan Ó Cudathaigh
Buaile Dubh
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 10:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí beirt fhear ag siubhail na sráide lá. Do bhí súile cama ag ceann acu, agus do bhúaileadar igcoinnibh a cheile. "Cad na thaobh ná feúcann tú roimhe" arsa fear na súl gcam leis an bhefar eile. "Ní headh" arsan bhfear eile. "acht cad na thaoibh ná dteigheann tusa an slighe atá tú ag feuchant.

Bhí Seán agus Tomás ag dul treasna abhann lá. Bhí eagla ar Thomás go mbáidhfí é, agus dubhairt sé "Tá Dia maith, "tá arsa Seán, agus níl an diabhal ró olc uaireannta. Tadg a dhá thaobh do b'ead Seán.
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 10:17
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(III)
Tá Minor (?) 'sa dtír seo, faidre do shíolruigh,
gan bladhmann ó fíor-schoith na bflaithe,
Is marcach me bheith tínn d'áirneóchainn díbh a shínnseir.
Súas go dtí an d-íle gan easbaidh,
'Sé (?) Ó Brien an calm-fhear groidhe,
Nár ghnáthach 'na chladaire ná gortach,
bronnaim mo Title air soir ó Sliabh Ailbhe
go sroichidh (rúach Meidhbh atá i gConnacht.

(IV)
A Mháirtín Úi Bhrían ba ghnáthach bheith fial,
Is cóir dómh-sa d'fhíacha do fhreagairt,
Bíodh agat 'san iarthar mo chuid-se gan iarsma.
Bhfuil ó an Macaire siar go dtí an gChathair;
Bhfuil ó Aill na bhFaoileán go Poll an tSéadáín,
Is bíodh agat báh ag gabháíl treasna,
As san go Colláin, cé ciar dubh a cháíl,
Ba rí mhaith an áit é chuin maireacht.
ball sinsearach (stair)
2023-05-02 10:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
Ó táím-se le bás gan suil le athla agam
guidhgidh na grásta le m'anam,
Is iarram-se páirt air Mhaighdin na (?) -chrobh.
Sul fé riarfaidh m'estáte ar mo charaidh
Mar is sé an cheathramhaidh é d'Fhóghmhair an mí mheadhán
Agus mise go tnáithte air mo leabain,
Féachaidh a cháirde seó scríobhtha fúm láimhe.
as chomhair an dís bráithre seo im'aiche.

(II)
Tá sáir fhear cínn eolach anádh liom 'sa g-chómharsain,
Dochtúir ró-chóir dos na bleidig,
Do tháinig dom' fhóírthint, is dá bhféád (?) a chómhacht é.
Ní leigfeadh me tórramh go h-obann.
Bíodh aige síuda bhfuil ó Innis don Chúad,
Is thar thimcheall go chúrsa Chill-Dára
Bíodh capaille ráis aige a chaitheamh éstáte
Is nár feichtear go bráth é air aon éasnamh.
ball sinsearach (stair)
2023-05-01 23:09
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ní h-óir é. Ní stáín é, Ní pláta é, Ní gabha do dhein é, ná céárduighe
Leac oidhre

Oct gcinn fichead de ba bána agus tarbh dearg i na measg istig.
Fiacla agus teanga

Teactaire maith gan siubhal gan rith
Litir

Aon lá breagh i lár an oidhche do cuaidh beirt fhear mairbh amac ag troid. Bhí an beirt fhear dall ag féáchaint ortha agus chuaidh beirt cruiteacán fé dhéin an sagart agus dubhairt beirt fhear ballaibh leo Brostúghadh.
Bréag

Tá rud amuig agus tá sé istig agus níl sé istig na amuigh.
Fuinneóg

Ce'n lá den bliadhain is mó a labhrann na páistí
An lá is faide

Cén fear sa Dáil a caitheann an hata is mó
An fear go bfuil an cloigeann is mo air

Ce'n fá go bfuil bláta ana leisgeamhail
Mar tá siad sa leabaidh i gcomhnuidhe

Cén fá go bhfuil an litir cosamhail le da uair deag
Mar tagann sé i meadon lae

Chim cugham anaiar anall inghean an ríogh go tirm teann fáinne óir ar bharr a bhaise is cúl a cosa trid ar ceann
Túagh cogaidh

Dubh is bán is é leighthe go léir
Paipéar

Cad é an rud is mó a bhainim as is mó a
ball sinsearach (stair)
2023-05-01 23:01
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fear fada gléigeal is crois an dá taobh féín air.
Punnann Coirce

Do bhí sé ag corruighe is ag corruige is níor corruig sé riamh as an áit.
Earball na Muice

Crioca taob don asal an ionach gruag
Taobh Amuig

Tá sé ós cionn an teine agus tá sé fé an teine agus ní féidir leis an teine a baint leis.
Bullóg Aráin

Fear gan súile connaic sé ubla ar crann, níor thóg sé aon ubhall as. Níor leag sé aon ubhla ann.
Ní raib act aon t-súil amáin aige

An mó picha a buaileann an cearc sul a mbeadh (?) a dóthan idhte aici.
Aon pioca amháin

Siúd thall ort é, ní crom leat é, ná ball do bhallaibh do chuir é is tá sé ort ina dhiaidh san.
D'ainm

Bíonn sé i móin fhéar is ní scartar é. Bíonn sé san abhann is ní báidhtear é. Bíonn sé sa t-siopa is ní díóltar é.
Gá gréine

Ceathrar ag rith ceathrar ar crich beirt ag deanam eolas agus mac Uí Bhodagán na dhiaid.

Céird a siubhlann le na ceann fé
Tárnaí ar do bhróg
ball sinsearach (stair)
2023-05-01 11:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bhfuigheann sé.
Poll sa talamh

Cad é an rud a bfuil trí troigh agus gan aon cos fé.
Slat éádaighe
ball sinsearach (stair)
2023-05-01 11:44
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dein gabha no cearduide é
Freagra Leacidre

Ocht gcinn ficid de bá bána agus tarbh dearg in a measg istig
Freagra Teanga agus Fiacla

Teigeann sé isteach tirm agus tagann sé amach fliuc
Freagra Corcán taé

Teactaire ag rith a tigh go, agus bhíonn sé amuigh san oidhche
Freagra = Casán

Beirt fear de muinntear Cró ag baint slat la cró.
An t-slat a baínidís ní bheirídís leo.
Freagra = Dá preacán ag baint cleití díobh féín

Scilling is pingin is bonn cé méid
sine i ngabar

Cad a cosain do broga
Freagra mo bonn ón bothar

Teigeann sé isteach an fuinneóg agus tagann sé amach an doras
Freagra Litir

Cén fáth a teigeann an cearch treasna an bóthar
Freagra - Cun dul go dtí an taobh eile

Cím cugham anear anall ingean an ríog go tirm teann fáinne oír ar barr a bhaisa is cúl a cosa tríd a ceann
Tuag cagaidh

Dubh is bán is é léigte go léir
Páipéar

Cad é an rud is mo a bainim as is mo a bfuigheann sé
Poll sa talamh

Cad é an rud a bfuil thrí troig agus gan aon chos fé
Slat eadaighe
ball sinsearach (stair)
2023-05-01 11:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cén fá a eiteallain na preacáín os cionn Ceann Dubh.
Mar ní féídir leó éíteal fé

Isteac an fhuinneóg amac an doras,
Litir

Cén ciall a dtéígeann tú go dtí an leaba
Mar ní thiocfadh an leaba cughath

Ce'n rud a deineann níos mó torann fe'n droichead ná aon much amháin.
Dá muich

Cé aige atá cloiginn agus ní féídir cuimhneamh
Bíórán sábháílte

Tá fear beag suas ins an bpáirc agus nuair a bhuaileann tú é in-a shróín tosnuigeann sé ag chur fola.
Taosgadán

Isteach an fhuinneóg agus amach an doras
Litir

Rí Manchester cuir sé go dtí a deirbfúir Soiteac gan tóin cun a cuid feola acuir isteac ann
Freagra Fáinne

Fear fada dubh sínte ar thaobh puirt an putóg 'na corp is é ag béícead le tart
Freagra Gunna

Capall bán agus a drom le halla agus é ag plubarnadh (?)
Freagra Eas

Ní oir é ní stáin é agus ní pláta é agus nior
ball sinsearach (stair)
2023-05-01 11:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
t-uactar a cur le ceile togfach duine an baol idir a dhá láimh agus leigtear ar leat-thaoibh dabac an uacthar é. Annsan riffear an mear thrath timhcheall cun an tuacthar ascaoileadh ón admaidh
rithear an mear thrat timhceall cun an t-uactar a scaoileadh ón admadh annsan rithear an t-uactar isteach san dabach nuair a bhíonn an dabhach lán annsan geobtar cuinneógh scaoiltear é tar éís tamaill.
Nuair a mbeach sé fuair cuirtear an uachtar isteach ann, cuirthear an loinithe sios ann cuirthear an ceann anuas ar bar an cuinneóg tá póll ar an ceann cun a luinithe leigeant suas is anuas. Tá cupán bheagh a cuimeadhan an uachtar sios annsan tosnuigehann an bualaidh go dian go mbionn an ime deanta.

Seán O Gilltreáin
Cárnán
ball sinsearach (stair)
2023-05-01 11:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ar dtúis geibhtear bucéid agus cruadtar na ba agus baintear an uactar dé. Cuirtear an uactar isteach i gcuineóg no i mbarraile agus castar e ansann ar fead tamall maith agus ansann bhiodh an ím deanta. Ansann tógann siadh amach an im agus nígtear é lé uisce glan. Cuirtear sálann ar an ím cún é do címead go maith.
Cuirtear isteach i mbucéid an cuid a beadh lé diol cún an margadh agus ragadh duine o téig (?) léis cun é do dhíol.

Tomás O Gríobhtha
Baile Beára
ball sinsearach (stair)
2023-05-01 11:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ag deunamh ime sa tuaite baluigtear na bá maidin agus tratnona agus cruidfear iadh tógtar isteach sa bhaile annsan é. Annsan sgactar é cuirtear amach ar baol admaidh é cun é cuir ar suideamh fagtar annsan é ar feadh lá agus oidche eirigean an tuactar ar barr an bainne.
Annsan nuair a tosnuigeann an
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 22:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
2.
1.
Tá cailín beag shiar ar i traig is tá mé in grad lé fada dhe sí ainm de Caitlín Ban is beid sí san bhad abail liom.
2.
Deanfaidh mé teac ar i traig is bheidh ceitre bha ban i bainne agam is ni leigfeadh mé aon nuine dhó mhbhileán ac Caitlin bhan Ua Gallcobair
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 22:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
2.
1.
Tá cailín beag shiar ar i traig is tá mé in grad lé fada dhe sí ainm de Caitlín Ban is beid sí san bhad abail liom.
2.
Deanfaidh mé teac ar i traig is bheidh ceitre bha ban i bainne agam is ni leigfeadh mé aon nuine dhó mhbhileán ac Caitlin bhan Ua Gallcobair
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 22:34
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
3. Seosham OMáille Gobnahairde Corran
A Stiupin Mahon dar lom go lá thu thrath bhí tú ag árdadh na gceann aniar
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 22:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cluice eile a mbíonn siad ag imirt bhíónn sgata daoine an agus bíonn sé rinte sgata ar gac taob agus de racad sgata acú abalac agus caitead an sgata eile iad a fagail agus cuir isteac i gcorneal. agus de racaid an sgata eile acú allalac
annsin agus caitfid na daoine eile an rud ceadna a deanamh tá an cluice sin ag na paiste go feoil.
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 22:19
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Cómh dubh le dubhach acht ní dhubhach é, cómh bán le bainne acht ní bainne é agus léimeann sé ar an mbóthair ar nós cloice sneachta.
FR. - Meag

Nuair a bhíos ag dul suas an tsráíd, casadh orm trúir daoine beó. Níorb fhir iad ná mná ná páístí, acht mar sin féin trúir daoine bhí ann.
FR. - Fear, Bean, agus Páiste

Triúr daoine marbh ag troid, triúr daoine nach bhfuil radharc na súl acha ag feacaint ortha, triúr daoine nách bfhuil abalta siubhal ag rith (?) igcóir na gádaí, agus triur daoine nách bhfuil abalta cainnt a rádh leó a bhrostú.
FR. - Bréag

Cén tigh nách bhfuil riamh dorca
FR. - Teac Soluis
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 22:10
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
scéamh is do dhreach í le fáinne geal an lae.

(III)
Sa sáir-fhir glic na ráidhte sult,
ní h'aoinne acu san mé
Ach bé seadh mé gan céile ar bith,
cé gur fada dhom sí léan.
Mo scéal-sa anois ó daoradh sinn,
beart an uile san claoin.
Is go deimhin a chuid tán treasna sinn,
Is beidh Éire againn fé réím.
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 22:03
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
(I)
Le fainne geal an lae
Ar maidin dhom is mé indiaidh mo stuic,
dhá seoladh cun an fhéir
Seadh bhuail umam an scuaire sult is í ag dhúnaireacht 's ag éigeamh.
Seadh chualadh an guth ba shuairce (?) liom, is le fonn gur dhruideas leí,
Is ba chrom gach deór le na leacain bhuig,
Is ba thruagh í ag gol i gcéin.

(II)
An tú Cearnait cliste, an bí (?) ceap miulte as tuisgint féin
Nó Helem do sciobadh thar bár na tuinne dár tháinig cat na Thrae.
Nó Benus do rug an tubhall san bile, ó mnáíbh na cruinne (?)
go léir.
Is gur b'áluinn dheas do
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 21:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dhuit cailleach a bhfeartúin. Torm, torm cun an tighearna. Cad tá oraibh arsan tighearna múar thubaiste na bliana ná an dún ná an doimhin adubhairt an thighearna. Ná fanigidmar sin. Bhí gáirdín eornan againn agus chuireamar igcomhair a céile báirte a céíle. Chuireamar na beart is na beart é agus bhí beart comhair ann. Roinneamar na leas is na leas é agus bhí leas cómhair ann. Roinneamar na punann is na punann é agus bhí punann comhair ann. Roinneamar na gráine is na gráíne é agus bhí gráine comhair ann. Téighigid abhaile anois, agus chaith an gráine amach le poll na (?)
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 21:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dubhairt an tighearna. Ná fanigidh mar sin. Bhí goirtín eornan againn agus chuireamar igcóir a céíle, báirt a ceile. Do roinneamar na beart is na beart é agus bhí beart comhair ann. Roinneamar na leas is na leas é agus bhí leas cómhair ann. Roinneamar na punan is na punam é agus bhí punann comhair ann. Téíghighid abhaile anois agus roinnighidh na gráine is na gráine é. Chuadhar abhaile agus roinneadar na gráine is na gráine é, agus bhí gráine comhair ann. Ó soin dubhairt púnam pánam ní sheasóchadh-sa dhuit cailleac gráine. Ní sheasóchadh dhuit cailleach an aireartúin. Ní sheasóchadh-sa
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 21:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dubhairt an tighearna. Ná fanigidh mar sin. Bhí goirtín eornan againn agus chuireamar igcóir a céíle, báirt a ceile. Do roinneamar na beart is na beart é agus bhí beart comhair ann. Roinneamar na leas is na leas é agus bhí leas cómhair ann. Roinneamar na punan is na punam é agus bhí punann comhair ann. Téíghighid abhaile anois agus roinnighidh na gráine is na gráine é. Chuadhar abhaile agus roinneadar na gráine is na gráine é, agus bhí gráine comhair ann. Ó soin dubhairt
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 10:54
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
There are 4 corners on my bed
There are 4 angels round it spread
Matthew Mark Luke and John
God bless the bed that I lie on
And if I die before I wake
To God I give my soul to take.
I lie on my bed as I lie on my grave
Begging of Jesus my soul for to save
Jesus my branch and Mary my flower
Jesus Mary and Joseph assist me now
And in my dying hour.

Care for head fever Prayer
Bean mhín
Fear borb
Chuir Mac De na luighe sa cholg
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 10:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
An old cure for a bleeding nose - get 3 leaves from any tree and hold them to the nose, the bleeding will stop.
Another cure for this ailment
"Jesus born at Nazareth
Baptised in the river Jordan
The water was clear
The water was good
When Jesus came
The water stood
By this word
And in His name
I command this blood to do the same."
Say the above prayer.
A man named Michael Gill in Drumsna had the Cure for the Sprains - a straining thread. People went to him
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 10:48
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
John Smith of Attyrory Ck on Shannon has the cure of the jaundice. It is made from herbs.
Patrick Lavin of Drumaunrua Jamestown makes a plaster for "drawing" swellings. It is known as "Paddy's plaster." He puts in herbs in it. He would not tell me what herbs.
Poteen is a cure for rheumatism - rub it well in -and make punch of the rest. Drink the punch.
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 10:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The children going to school with me, would lift their arms up, and flap them down to hit their sides (the flapping of the cock's wings) while shouting.
Tá mac na h-Óighe beo
Tá mac na h-Óighe slán
They prolonged the last syllable in each line (to imitate cock's crowing. When you shout it, it is exactly like a cock crowing).

From Mrs Hunt from Doon Boyle (85)
(Bhí an ghaédilig ag a máthair agus a h-athair, agus ag chuile dhuine san gcómharsanacht)
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 10:33
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
The children going to school with me, would lift their arms up, and flap them down to hit their sides (the flapping of the cock's wings) while shouting.
Tá Mac na h-Óighe beo
Tá Mac na h-Óighe slán
They prolonged the last syllable in each line (to imitate cock's crowing. When you shout it, it is exactly like a cock crowing).

From Mrs Hunt (85)
(Bhí an ghaédilig ag a máthair agus a h-athair, agus ag chuile dhuine san gcómharsanacht)
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 10:25
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
eornan againn, agus chuireamar igcóír a céíle báirt a céíle. Roinneamar na leas i na leas é agus bhí leas cómhair é
Roinneamar na beart is na beart é agus bhí beart comhair ann. Téíghigid abhaile anois agus roinnighid na punann is na punann é. Chuadhar abhaile annsan agus chuireadar na punann is na punann é agus bhí punann comhair ann. Ó shoin dubhairt punam panam, ní sheasóchadh-sa dhuit cailleach gráine. Ní sheasóchadh-sa dhuit cailleach an áireartún, ní sheasóchad-sa dhuit cailleach a bhfeartúin. Torm, torm cun an tighearna Cad tá oraibh arsan tighearna múar thubaiste na bliana ná an dún ná an doimhin a
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 10:24
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
eornan againn, agus chuireamar igcóír a céíle báirt a céíle. Roinneamar na leas i na leas é agus bhí leas cómhair é
Roinneamar na beart is na beart é agus bhí beart comhair ann. Téíghigid abhaile anois agus roinnighid na punann is na punann é. Chuadhar abhaile annsan agus chuireadar na punann is na punann é agus bhí punann comhair ann. Ó shoin dubhairt punam panam, ní sheasóchadh-sa dhuit cailleach gráine. Ní sheasóchadh-sa dhuit cailleach an áireartún, ní sheasóchad-sa dhuit cailleach a bhfeartúin. Torm, torm cun an tighearna Cad tá oraibh arsan tighearna múar thubaiste na bliana ná an dún ná an doimhin a
ball sinsearach (stair)
2023-04-30 10:20
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
fanighidh mar sin. Bhí goirtín eornan againn, agus chuireamar igcóir a céile, báiste a céile. Roinneamar na beart is ni beart é agus bhí beart comhair ann. Téighigid abhaile anois agus roinnigid na leas is na leas é. Chadar abhaile annsan agus roinneadar na leas is na leas é, agus bhí leas comhair ann. Ó shoin dubhairt punam-pánam ní sheasóchadh-sa dhuit, cailleach gráine, ní sheasóchad-sa dhuit cailleach an aireartúin, ní sheasóchadh-sa dhuit cailleach a bhfeartúin . "Torm, torm, arsan tighearna múar thubaiste na bliana ná an dún ná an doimhin arsan tighearna. Ná fanigidh mar sin." Bhí goirtín
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 18:57
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Siobán ar seisean. Níorb fhada go dtáinig sé go tig eile gan aon fhuinneog ann. Chonnaic sé bean taobh amuig den dorais, agus birdeóg aicí. Bhí sí ag rith isteach agus amach an dorais agus an birdeóg na láimh aicí. Cad tá agat dá dhéanamh arsa Seán leí. Mhuise a ghrádh ar sise níl an ghrian ag teacht isteach san tigh dhom in aonchor agus táim ag iarracidh é thabhairt isteach." Ó sin rud amadach arsan fear, torm sluasad. (?) Fuair sé é agus do ghearr sé poll san bhfalla, annsan tháínig an ghrian isteach mór thicmheall an tíghe. Annsan d'imthig sé abhaile agus do mhaireadar go sona
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 18:51
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bualadh síos ar a cheann, agus í ag iarraidh poll do dhéanamh ann le mallat, agus is beag ná raibh an fear bocht marbh. "An bhfuil siosúr agat arsa Seán. "Tá arsan bhean, fuair sé é agus do ghearr sé poll ar bhárr an mhála, agus do chur sé síos ar a cheann é. Sin ceann amháin cómh h-olc le Siobhán ar seisean leis féin, agus d'imthig se leis. Tháinig sé go tig eile. Connaich sé bean ag bualadh bó agus gá iarraidh chur a-náirde sa tigh cun an féir a bhí ann a ithe. Stad annsan arsan fear, "An bhfuil speal agath. Fuair sé an speal agus do gearr sé síos an féar. Sin beirt bhan cómh h-olc le
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 18:47
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tráthnóna tháínig Seán abhaile,a gus é ag ceapadh go mbeadh dinneir breagh aige, acht in inead san nuair a chuala sé an sgeal bhí fearg mhór air. Dubhairt sé go ragfad sé as an tigh ar fad go bfeicfead sé an raibh triúr bhean níos measa ná Siobán sa tír. D'imthig sé leis agus tar éis morán míle slighe do chur de tháínig sé go tig beag cinn tuighe ar thaobh an bóthair. Nuair a bhí sé ag dul thart chualadh sé fear ag béicead istig, agus cuaidh sé isteach. Bhí bean an tíghe istig agus í ag iarraidh léine do déanamh dá mhac. Bhí mála leagaithe suas ar a cheann agus í gá
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 18:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus cabáiste do bheith aici dhó nuair a thiocfadh sé abhaile um tráthnóna. Do geall sí go mbeadh agus annsan d'imthig sé leis. Bhí garradihe cabáiste taobh amuigh den tíghe agus dubhairt an bhean leí féin go mbeadh ceann cabáisde aici igcóir gach píosa feóla, agus do thóg sí na píosaí go léir amach agus d'fhág píosa síos san dtalamh in aice le gach ceann cabáisde. Bhí píosa ana mhór ann, agus d'imthig an bhean isteach igcóír sgian cun píosa do gearradh de. Nuair a tháínig sí amach bhí na píosaí go léír imthighthe ag madraí na gcomharsan. Ó bhó, bhó ar sise, cad a dhéanfadh mé in aonchor nuair a thiocfaid Seán abhaile. San
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 18:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí lánamhain ann fadó darb ainm Seán agus Siobhán. Fear bocht do bhíodh igcomnuidhe ag obair ana cruaidh dob eadh Seán agus bean gan morán céille dob eadh Siobhán. Bhíodh muc leis an sagart paróiste ag dul mór thimcheall na háite agus cé go mbíodh gach aoinne ag tabhairt rud éigin le n-ithe dí, bhí sí an ramhar. An lá seo táinig sí go tig na beirte. Do rugadar uirthí agus do mharbhuigeadar í. Do gearradar na píosaí amach agus do chuireadar salainn ortha, agus chrocadar iad suas. Sar a chuaidh Seán go dtí a hoibre dubhairt sé le Siobán béile deas feóla
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 15:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ní raibh an biadh atá le nithe ag na daoine anois ann fadó in-aon-cor acht bhí biadh eile acha an a tugtar, stampy leite, práíseach agus arán a bhí déanta as coirce. As prataí is ead déineadh an stampy. Uair amhain bhí fear ann agus bhí sé ina chomhnuidhe idtig beag. Ní raibh aoinne ina chomhnuidhe leis acht é féín. Bhí puncán san comhairsanacht agus lá amhain tháínig sé isteach cun an fear. Bhí an fear istig agus é ag déanamh stampy. Bhí sé ag gearradh na prataí le rud a tugtar Grator air, agus an puncán ag feachaint air go dtí go raibh sé bacálta aige. Annsan chuaidh sé abhaile agus fuair sé prataí agus bhí sé ag lorg rud éigin cun iad do cearrad mar a bhí
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 15:02
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
an madra ag imtheacht is ag imtheacht ón gcat. Ag teacht inaice an tigh dóibh do chuireadar an neart go léir a bhí acha san rás. Bhí duine des na chómharsain na seaseamh ag doras an tighe ag feitheamh cun dul isteach. Chonnaich sé an rás agus an madra is an cat ag teacht cúige. Ní raibh fhios aige cén fáth go raibh an rás acha. Do stad sé na sheasamh ag an dorais. Nuair tháínig an madra bhí an doras osgailte acht bhí an fear roimhis ag an ndoras agus ní raibh sligh a dhóthain aige cun dul isteach(?) toisg gur doras (?) caol a bhí ann. Annsan ní raibh an madra ábailte dul isteach, acht ba dheacair
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 14:11
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
-ghearr do deanamh, Chonnaich sé poll san bhfalla agus thugh sé léim amach tríthe acht ceanghluigheadh istigh ann é agus b'éigean dó fanamhaint ann, Bhí a srón amach cun na gaoithe agus déín sé a lán sioc an oidhche sin agus do bhí a srón reoidhte leis an sioc, agus tá srón an madra fuar as sin amach.
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 14:04
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ar Conus a Fuair an Madra an Srón Fuair
Uair amháin do bhí dá mhadraí ann agus do bhiodh siad i gcomhnuidhe le céile. Bhí leabha deas cluthmhar aca agus do biodh ceann aca istigh ins an cúinne is clúthmhara san Kennel. An lá seo dubhradar go mbeadh rás aca féacaint cen ceann doibha mbead ag an leab ar dtúis agus is aige a bhead an cúínne is cluthmhar. Núair chuadhar amach san pairc tosnuigh siad ag rás agus do bhí siad ag rith ar a ndicheall. Bhí ceann aca níos fearr cun reatha ná an ceann eile. Bhí an ceann deireannach ag iarraidh aitghearr
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 13:46
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí cat agus madra ann uair, agus lá do shocruigeadar go mbeadh rás acha féacaint cioca acha a bheadh istig san tig igcómhnuidhe. Chuadar amach sa pháirc agus do thosnuig an rás. Acht bhí
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 13:29
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Fadó, fadó, riamh bhí ceithre caillighe ann, púnam-pánam cailleach gáine, Cailleach an aireartún. Cailleach a bfeartúin. Bhí goirtín eornan acha. Chuireadar i gcómhair a céíle, báirt a céíle. Roinneadar igcomhair a céile báirt a céíle roinnedar na beart is na beart é, agus bhí beart comhair ann. "Ó shoin dubhairt púnam-pánam, "ní sheasóchadhsa dhuit cailleach gráine. Ní sheasóchadh-sa dhuit cailleach an aireartún. "Ní sheasóchadsa dhuit cailleach a bhfeartúin "Torm, torm cun an tighearna "Cad tá oraibh arsan tighearna, múar thubaiste na bliana ná an dún ná an doimhin, a dubhairt an tighearna ná
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 13:08
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
dána an gnó agat, beith ag déanamh magadh fúmsa a aindeiseóir mí adhmharaig ar sé. Chuaidh sé léi, agus nuair chonnaich sé an t-argead "díarr sé, cá bhfuair sé é. "A thighearna arsan muilneóír sin é a bhfuaras ar croiceann na bó úd go raibh sé de cineáltacht ionnat í do mharbhú. "Éist arsan Barún deallruighteann sé go bhfuil croiceann gan anois. Annsan d'fhill sé thar nais, agus do mhairbh sé fiche bó, agus do bhain sé an croiceann díobh, agus chuaidh sé go dtí an margadh leó. Níor cheannuigh aoinne iad, is amhlaidh bhíodar ag magaid fé fhear mar é. Chuireadh isteach ibpriosún é agus
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 12:47
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
chreid siad gurb é an diabhal féín a bhí ann, ag teacht cun iad do thógaint ritheadar cómh méar agus bféidir leó. "Há, há arsan muilneóír, is maith an smaoineamh a bhuail mé, agus anuas leis go méar ón gcrann. D'fill sé an cófra igcroiceann na bó agus rith sé abhaile comh méar is dféadfadh sé. Chaith sé an lá go léir ag cóireamh an airgid, agus nuair do theip air é do cóireamh, chuir sé a bhean go dtí Barún ag lorg iasacht tomhais. Chuaidh bean an muilneóra go dtí an caisleán leis an dteacta a thug a fear dí. Teastuigheann tú uainn cun ár gcuid airgead da cóíreamh. Nách
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 12:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
bitheamhnaig amach, stadadar ag an crainn agus shuideadar mór thimcheall cun na creice do roinnt. Chonnaic an muilneór ón leas soluis a bhí ón lanntéir a bhí acha cófra mór agus é lán de chlocaibh luachmhaire. Chrom na bietheamhnaigh ag troid le céíle, féacaint cioca acha a behadh an cuid is mó den creic. Dá mbeadh beagánín den cíte sin agam féín bheinn saidhbear igcaitheamh mo shaoghail arsan muilneoir, leis sin do chaith sé croiceann na bó síos ar na bitheamhnaigh gan coinne leó. Nuair do chonnacadar an ceann mór agus na hadharcha, agus croiceann dubh na bó ag tuitim anuas ortha ón spéir
ball sinsearach (stair)
2023-04-29 12:37
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
gear cráidhte. Bhí an muilneór bocht cráidthe, acht cad dob fhéídir leis a dhéanamh. Ní dubhairt sé oiread agus focal, acht na aigne féin bhí sé chun díoghaltais d'agairt air. Shocruig sé go ndiolfad sé croiceann na bó bochta amáireach lá an mhargaid. D'imthig sé ist oidhche idtreo go mbeadh sé ann go moc ar maidin. Thuit an oidhche air i láir na coille. Bhí sgannradh ar an muilneóír bocht. Do bhuail smaoineamh dó go raibh dream bitheamnach sa coill céádna, agus ná raibh aon ainm airm aige chun é féin do cosaint. Anáirde leis ar crainn mhór, agus a dubhairt go bhfanfadh sé ann go ngeallfadh an lae. Fé dheire tháínig na
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 18:42
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Corrboola - Corr buaile ?
Drumkeeran - Druim Caortháinn
Ballinacligha - baile na Claidhthe (cloiche) ?
Lisgarney - Lios an Chearnaigh (airní ?)
Kildorragh - Coill Darach
Gorlough - Garbh-
Ardnaffrin - Ard an Aifrinn
Drumcleavery - Druim Cliabhaire
Bollure - Baile lubhar ?
Ballinamoney - Baile na Monadh
Killassanowl
Driseóg
Keenaghan
Lackagh
Kilboderry
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 18:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
A cúpla tuighe
B brannda
C stampa
D "bow and arrow"
E creán braithin - something for weighing
F
G spoke larra (pronounced)
H geata
I bata
J camaú
L och ruim ?
M rud a ith leis na fataí
N "ukkle" é sin (something the same)
O súil bó
P Píopa
R drada mhadaidh
Q Ruball mhadaidh
S Crúca or ('S' hook)
T
U
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 18:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
As you sow, so must you reap.
Teine mhaith mhónadh
Pota maith fataí
Agus an cíos íoctha
("In my young days, we thought we were on the pig's back if we had the above)
Dubhán mór 's beagán fearthainne

When Thady Winters taught my father in the Hedge school - this is a verse he gave them (to learn the English)
Yesterday morning agus maidin indé
I killed a goose agus mharbhuigh mé gé
I cut my fingers agus ghearras mo mhéur
Sorra Matther agus nach truagh an scéul
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 18:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
You never know the shelter of the bush till its cut.
Plant "poacheens" (little potatoes) and you'll dig "poacheens".
Ceann mór na céille bige
Pleac mór 's blogam fada
Buille ar chat 's buille ar mhadadh
(A bad housekeeper is described)
Blogam bainne (a soft lad, petted and spoiled by his mother).
Scoil peata gan múineadh
A youngster from whom you would expect good manners, but who has none.
"Greim fada chun mo chara" (anything is good enough)
"buachaill mo bhuachaill cé a bhfuighidh me
biadh duit" said by her mother to their permanent employee, when he tried to "boss" those employed when extra work was to be done.
A regular "Síle" = a mollycoddle.
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 18:23
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Poll na gcapall - horses drinking pool
Adreen - oaks
An gort - Tillage field
Cor-each-dhruim - pointed ridge of horses
Aughrimin
Cloonfeacle
Cor-na-carad - point of the weir
Druim an rua
Rua - a plant
Tulach Tully - Hill
Minakill - min a choill
Cill Srianáin
Lios-dubh
Rincurreen
Lisdaulkey - lios dá caoch ?
Curryolish Currach Eoluis ?
Portaneoght - Port an ucht. Porg an each ?
Lios na gCat
Kiltycarney Coillte Áirne (nó Cearnaigh) known locally as Coillte
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 18:15
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Corrboola - Corr buaile?
Drumkeeran - Druim Caortháinn
Ballinacligha - baile na Claidhthe (cloiche)?
Lisgarney - Lios an Chearnaigh (airni?)
Kildorragh - Coill Darach
Gorlough - Garbh-
Ardnaffrin - Ard an Aifrinn
Drumcleavery - Druim Cliabhaire
Bollure - Baile lubhar ?
Ballinamoney - Baile na Monadh
Killassanowl
Driseóg
Keenaghan
Lackagh
Kilboderry
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:55
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí muilneóír ann fadó, agus cé go duine dicheallach é bhí sé go hana bhocht ar fad. Do theip air fé thrí an oiread a thuilleamh agus a dhíolfadh cíós an mhuillinn leis an dtighearna talaimh. Bé Seán Barún an tigearna, agus nuair a bhíodh fearg air ní fhéadfadh aoinne labhairt leis. Chuaidh sé ag fiadhach lá agus níór éirig leis aon níh do mharbhú. D'fhill sé abhaile le tuitim na h-oidhche go fuirseach agus go feargach. Thárla go bhfacha sé bó dubh an mhuillneóra, agus do chaith sé urchair léi, agus do mharbh sé í. Rith bean an mhuilneóra agus chonnaic sí an bhó bhocht sínte. Cad imtheóchaidh orainn in aonchor ar sise, mo chreac
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:49
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ag cloisint na cainnte sin do Sheán, ní chuirfead míle fear cosg le Seán acht dul ag lorg na hóíre leis an leipreacháin. Bhí go maith agus ní raibh go h-olc agus nuair a bhí a shúipéar ithte ag Seán, suas leis an cnuic, agus má chuaidh bhí an bualadh le cloisint. Lean sé den treó már tháinig na buillí agus thóg sé fé ndeara, go raibh sé ag tabhairt aghaid díreach ar crann mó uaigneach a bhí ag fás ann, agus bhuail sé isteach na aigne gur ann a bhí an leipreachán. Mar a cheap sé sin díéach mar a bhí, agus tháinig sé taobh thiar den duine bheag , agus ar seisean, "Dia dhuit mo dhuine "connus (?)
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:43
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
tráthnóna san áít iargcúlta sin mar bhí an fothram ag teacht ó na cnuic tamall fada uaidh. Abhaile leis agus d'innis an sgeul dá bhean agus dubhairt sise: "Chomh siúrálta is atá tú troigh ar aoirde 'sé sin an leipreachán atá ag obair agus is minic a chualas m'athair dhá rádh dá dtiocfá ar an leipreachán i ngan fhios do agus a rádh leis tú a thabhairt go dtí an áit a bhfuil an t-ór agus gan do shile do thóaint as i rith na haimsire sin go léir go dteasbánfadh sé an áit duit. Déanfaidh sé a dhithcheall ar do shúile do thógaint as mar b'fhéidir leis imtheacht annsan agus bheadh sé ag teasbáint rud éigin duit nó a ráh leat tu féin do sheachaint ó rud éigin chun do shúile do thógaint as," ar sise.
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:40
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
chómh bocht sin acu. Ní raibh sa tsaoghal acu act gabhair a thug bainne dóibh, cúpla chearca agus gairdín. Bhí tigín cinn tuighe acha agus an deatach ag teacht amach le poll san díon. (?) amháin roimh dul a chodhladh dóíbh bhí an leanamha seó agus cainnt le hais na teineadh a bhí anois imtig (?) inghríosac agus íad ar chur síos an bochtanas an tsaoghail, dá mbualadh agus dá n-íarraidh ar Día an ratha do chuir chúcha. An trathnóna sin bhí Seán (sé sin ainm an fhir) ag teact abhaile tar éis an gabhair do chrúdh, bhí deifir (?) léis an bainne agus do stad sé go hobann agus chuir clúas air féin mar bhí an fothram le cloisint díreach mar a bheadh fear ag bualadh adhmad (?) no rud éígin mar sin. Tháínig ioghnadh (?) ar Seán agus da mbeadh sé ag chuimhneamh (?) go deó ní fheadfhadh sé (?) cé bhí ag obair an tam san den
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:36
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Bhí lanamha bocht pósta úair amháin, agus íad na gchomhnaidhe imeasg na gchnoch ín áit úaigineac. Is ar éigin a bhíodar ag maireachtain, bhí an saoghal
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:35
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
agus bhí sé ag dul abhaile ana shásta leis féin. Do rith an leipreachán na dhiaidh, agus do shiubhal sé píósa den bhóthair leis. Rithimíd arsan leipreachán, agus bainimíd ár gcótaí dhíonn. Bhí an proca óír istig i bpóca an cóta a bhí ag an bhfear. Bhaineadar na cótaí díobh agus do thosnug an rás, acht tháínig an leipreachán thar nais arís, agus fuair sé an proca istig san bpóca. Annsan dubhairt sé, "An té nách bhfuil láídir ní foláir dó bheith glic.
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:30
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Ianáil idir Inniscamann agus agus Leachain. "Is maith an léim bhéirig í sin" arsa Mártan agus é a' tuitim isteach i tum aitinn. Bhí sé gortuighthe go mór agus chaith se dha lá ag teach abhaile.
Séamús O'Mocáin,
Lorg na gCon
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:28
ceadaithe
diúltaithe
ag fanacht le cinneadh
Uair amain bhí fear in a comhnuighe i Lorg Na gCon. Chuaidh se amach go mall oidhche gheal. Bhí líos in áice na h-áite.
Mártan an tainm a bhí ar an bhfear seo. Connaic sé fir agus capaillí isthigh ins an líos. Cótaí dearga a bhí ar na firibh. Ní raibh Mártan sásta go rachadh sé chomh fada le na fir. Nuair a chonnaiceadar Mártan do léim ceann aca siós ón a chapall. Thug sé buile do bhúachalán agus rinne sé beireach dhé. "Anois" arsa fear "gabh suas ar an mbeireach agus ná fosgail do bhéal go dtiocfaidh tú arís annseo, arís." Bhí píosa tobac i mbéal Mártain agus níorbh fhéidir leis é a chaitheamh amach. Do léim an bheireach an
ball sinsearach (stair)
2023-04-28 15:25
ceadaithe