Tionscadal Dúchas

Is é sprioc an tionscadail ná digitiú Chnuasach Bhéaloideas Éireann (CBÉ) a thionscnamh chun go mbeidh:

(i) rochtain ag an bpobal ar ábhar ón gCnuasach ar shuíomh gréasáin poiblí agus

(ii) córas bainistithe sonraí ar fáil do CBÉ, a bhféadfar ábhar eile a chuimsiú ann de réir a chéile.

Páirtnéirí an tionscadail

  1. Cnuasach Bhéaloideas Éireann, UCD, Fondúireacht Bhéaloideas Éireann agus Leabharlann Dhigiteach UCD
  2. Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
  3. An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán