Grianghraif Leo Corduff

Cuireadh 350 grianghraf nuadhigitithe a thóg an bailitheoir béaloidis Leo Corduff (1929-1992) leis an mBailiúchán Grianghraf le déanaí. Tá breis is 500 grianghraf dá chuid ar fáil ar dúchas.ie anois. Féach »

Tionscadal Digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann UCD

Tá 26,052 mír as an bPríomhbhailiúchán Lámhscríbhinní, 252,771 scéal as Bailiúchán na Scol (1937–38) agus 12,728 grianghraf as an mBailiúchán Grianghraf ar fáil anseo

Tuilleadh eolais

An Bailiúchán Grianghraf

Rogha na Seachtaine

Bailiúchán na Scol

Rogha na Seachtaine

Fógraí

Seoladh an suíomh nua Bailiúchán Béaloidis Árann ag bba.duchas.ie ar an 6 Eanáir 2023. Cuimsíonn an suíomh thart ar 900 íomhá agus 100 taifeadadh fuaime a bhailigh muintir Árann.
Cartlann fógraí

Tacaigh le cur chun cinn an bhéaloidis

Fondúireacht Bhéaloideas Éireann
Bailiú béaloidis

An mbaineann tú taitneamh as an ábhar a fhoilsítear ar dúchas.ie? Ar mhaith leat breis lámhscríbhinní, grianghraf agus ábhar ilmheáin eile a fheiceáil ar an suíomh amach anseo?

Cuir le bailiú, caomhnú agus roinnt an bhéaloidis trí thacaíocht a thabhairt d'Fhondúireacht Bhéaloideas Éireann.

Oscail an chartlann

Áiteanna

Aimsigh scéalta a bailíodh in áit áirithe, nó a bhaineann le ceantar áirithe, ar ár léarscáil.

Oscail

Daoine

Lorg scéalta nó grianghraif a bhaineann le daoine faoi leith, idir fhaisnéiseoirí, bhailitheoirí agus ghrianghrafadóirí.

Oscail

Topaicí

Cuardaigh na hábhair chartlainne de réir a dtopaice ginearálta.

Oscail

Bailiúcháin

An Príomhbhailiúchán Lámhscríbhinní

Cuimsíonn an bailiúchán seo gach gné de thraidisiún béil na hÉireann. Tá rogha shamplach imleabhar ar fáil faoi láthair.

Féach

Bailiúchán na Scol

Bailiúchán béaloidis a chnuasaigh páistí scoile in Éirinn le linn na 1930idí.

Féach

An Bailiúchán Grianghraf

Léiríonn na grianghraif sa bhailiúchán seo mórán gnéithe de shaol agus de chultúr na hÉireann le breis agus céad bliain anuas.

Féach

Meitheal Dúchas.ie

Faigh léargas níos doimhne ar bhéaloideas na hÉireann trí thras-scríobh a dhéanamh ar scéalta i mBailiúchán na Scol.

Glac Páirt

Acmhainní

Acmhainní Eolais

Cuir eolas ar fhoilseacháin agus ar ábhair thagartha eile a bhaineann leis na bailiúcháin ar an suíomh seo.

Oscail

Innéacs Sloinnte Éireannacha

Cnuasach sloinnte é seo a d’fhás as obair Choimisiún Béaloideasa Éireann. Aimsigh leaganacha éagsúla de shloinnte Éireannacha.

Oscail

Rogha na Seachtaine

Féach míreanna faoi leith ó na bailiúcháin ar an suíomh atá roghnaithe ag eagarthóirí dúchas.ie.

Oscail