Surnames in Irish

If the surname contains an initial mutation, do not remove it: Páidín and Pháidín are not identical.

Alphabetical surnames list

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

MACHINE-READABLE DATA

Available under Open Database License (ODbL) v1.0

surnames.xml (XML file)
Results
Ó Dabháin Devane · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane
McDade Ó Dáibhidh · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
Ó Daeid Mac Cathbhaid · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · McDaid · Mac Dáid · Davis · Davitt · Ó Déid · MacDevitt · McKevitt
Ó Daghnáin Dinan · Dionún
Mac Daibheid McDaeid · Mac Dáibhid · Davitt · Devitt · McKevitt
Mac Daibhíd Ó Daeid · Mac Dáid · Davitt · Ó Déid · Devitt · McKevitt
Mac Dáibhid Mac Cathbhaid · McDaeid · Mac Daibheid · McDaid · Davis · Davitt · Mac Déid · Devitt · McKevitt
Ó Daibhidh Ó Daibhín · Davey · Davin · Davy · Devine · Ó Duibhín
Ó Dáibhidh McDade · Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis · McKevitt
Ó Daibhín Ó Daibhidh · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
Ó Dáibhis Ó Dáibhidh · Davis · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis
McDaid Mac Cathbhaid · McDaeid · Mac Dáibhid · Davis · Davitt · Mac Déid · Devitt · McKevitt
Mac Dáid Ó Daeid · Mac Daibhíd · Davitt · Ó Déid · Devitt · McKevitt
Daiken Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane
Ó Daimhín McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Davin · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Devanney · Devin · Devine · McDevitt · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · McKevitt
Ó Dála Daly · Ó Daola · Deeley · Ó Duibhghealla
Ó Dálaigh O'Daly · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · O'Donnell
O'Daly Ó Dála · Ó Dálaigh · O'Daly · Ó Daola · Deeley · Ó Domhnaill · Ó Duibhghealla
Dane Daiken · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Ó Duibhne
Daniel Ó Dálaigh · Daniels · Ó Domhnaill · O'Donnell
Daniels Ó Dálaigh · Daniel · Ó Domhnaill · O'Donnell
Ó Daochain Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Ó Dubhchain · Mac Riocaird
Ó Daoda McDade · Ó Dáibhidh · Davis · Davitt · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid · Ó Déide · Devitt
Ó Daola Ó Dála · Daly · Deeley · Deely · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghealla · Ó Duibhghiolla
Darcy D'Arcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaidhe · Ó Dorchaigh
Ó Dargáin Dargan · Ó Deargáin · Ó Dorcháin · Dorgan
Dargan Ó Dargáin · Ó Deargáin · Ó Dorcháin · Dorgan
Darmody Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
Dasey Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
Davey Ó Daibhidh · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Davin · Davis · Davitt · Davy · Devine · Devitt · Ó Duibhín
Davin Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davy · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
Davis Mac Cathbhaid · McDade · McDaeid · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Dáibhís · McDaid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis · McKevitt
Davitt Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
Davy McDade · Ó Daibhidh · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Dáibhís · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davis · Davitt · Dawson · Ó Déid · Devine · McDevitt · Ó Duibhín · McKevitt
Daw Day · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Díghe · Goodwin
Dawson McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daimhín · Davis · Davitt · Davy · McDevitt · McKevitt
Day Daw · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Díghe · Goodwin
O'Dea Daw · Day · Ó Deágha · Ó Deághdha · Dee · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
Mac Giolla Deacair Hardiman · Hardy · Ó Hargadáin · Hargadon · Harmon
Deacon Daiken · Dane · Ó Deagánaigh · Dean · Deane
Deacy Dasey · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
Ó Déadaigh Ó Daoda · Deady · Ó Déid · Ó Déide
Deady McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daoda · Davis · Davitt · Ó Déadaigh · Ó Déid · Ó Déide · Devitt
Ó Deagánaigh Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Ó Duibhne
Ó Deágha Daw · Day · O'Dea · Ó Deághdha · Dee · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
Ó Deághdha O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Dighe
Dean Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Deane · Ó Duibhne
Deane Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
Ó Dearáin Ó Dioráin · Ó Direáin · Dirrane
Ó Deargáin Ó Dargáin · Dargan · Ó Dorcháin · Dorgan
Ó Dearmada Darmody · Dermody · McDermott · Ó Diarmada
Dease Dasey · Deacy · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
Deasy Dasey · Deacy · Dease · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
Devereaux Deaueroux Devereux
Dee Daw · Day · O'Dea · Ó Deágha · Ó Deághdha · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
Deehan Ó Díochon · Ó Diothchain · Dixon
Deeley Ó Dála · Daly · Ó Daola · Deely · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghealla · Ó Duibhghiolla
Deely Ó Daola · Deeley · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
Deeney Deane · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
Deeny Deane · Deeney · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
Deere Dever · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
Deery Ó Doighre
Ó Déid Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daoda · Davis · Davitt · Davy · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid · Ó Déide · MacDevitt · McKevitt
Ó Déide Ó Daoda · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid
Ó Deirg Derrig
Mac a Déise Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Déiseach · Ó Déisigh
Déiseach Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Ó Déisigh
Ó Déisigh Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
Delaney Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine
Delap Ó Lapáin · Lappin · Ó Lupáin
Deloughrey Ó Dubhluachra · Dulohery · Loughrey · Ó Luachra · Ó Luaire · Rush
Denis Mac Dhonncha · Ó Donnghusa
Denison McConaghy · Mac Dhonnchadha · MacDonagh · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Duncan · Dunphy
Dennehy Deane · Deeney · Deeny · Denny · Ó Duibhne · Ó Duineacha · Ó Duinneacha
Denny Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
Ó Deoraidhin Ó Deoráin · Doran · Dorrian · Drian
Ó Deoráin Ó Deoraidhin · Doran · Dorrian · Drian
McDermod Darmody · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
Dermody Darmody · Ó Dearmada · McDermod · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
McDermott Darmody · Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
Derrig Ó Deirg
O'Devanney Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devane · Devaney · Devenney · O'Devenny · Devine · Divenney · Divine · Diviney · Ó Duibheannaigh · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · Ó Duibhne
Dever Deere · Devery · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
Devereux Devereaux Deaueroux
Devery Dever · Ó Duibhir
Devilly Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
Devin Ó Daimhín · Devine · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhín
Devine Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devane · Devaney · O'Devanney · Devenney · O'Devenny · Devin · Diffin · Divine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Duffin · Ó Duibheannaigh · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · Dwane · Kidney
McDevitt Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
Devoy Ó Dubhuidhe
Mac Dháibhidh Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Davis · Mac Dháibhis
Mac Dháibhis Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Davis · Mac Dháibhidh
Mac Giolla Dhé Cill-Dia · Gay · Gildea · Kilday · Kildea
Mac Giolla Dhiarmada Darmody · McDermod · Dermody · McDermott · Ó Diarmada
Mac Dhonncha Denis · Ó Donnghusa
Mac Dhonnchadha Mac Conacha · MacConachy · McConaghey · McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Mac Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Duncan · McDunphy
Mac Dhonnchaidh Mac Conacha · MacConachy · McConaghey · MacConnaghy · Mac Dhonnchadha · McDonagh · Mac Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · McDunphy
Mac Dhorchaidh McCourt · Mac Cuarta · McGourty
Mac Dhuarcáin Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
Mac Dhubhghail Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Mac Dhubhghaill
Mac Dhubhghaill Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · MacCool · Coyle · Ó Cumhail · Ó Cumhaill · Mac Dhubhghail · McDougald · MacDougall · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
Mac Giolla Dhuibh Black · Ó Cobhthaigh · Coffey · Cuffe · Ó Doirnín · Ó Dubhthaigh · Duff · Duffy · McElduff · Gilduff · Kilduff
Mac Dhuibhir Deere · Ó Duibhir · O'Dwyer · Mac Guidhir · McGuire · Maguidhir · Maguire · Mac Uidhir
Mac Giolla Dhuinn McElgunn · Mac Giolla Ghunna · Gilgunn · Gunn
Mac Dhúirnín Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
Cill-Dia Mac Giolla Dhé · Gildea
Ó Diarmada Darmody · Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
Dickson Ó Daochain · Dickey · Dickie · Ó Díocháin · Ó Diothcháin · Dixon · Ó Dubhchain · Richardson · Richie · Mac Riocaird
Diffley Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
Diggin Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
Ó Dighe O'Dea · Ó Deágha · Ó Deághdha · Dee
Ó Díghe Daw · Day · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Goodwin
Dillane Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
Dillon Dillane · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
Dinan Ó Daghnáin · Dionún
Ó Díocháin Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Mac Riocaird
Ó Díochon Deegan · Deehan · Deigan · Ó Diothchain · Dixon
Ó Diolain Dillane · Dillon · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
Ó Dioláin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
Ó Diolúin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Diolún · Ó Duilleáin · Gillan · Ó Gilliúin · Ó Giolláin
Diolún Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
Dionún Ó Daghnáin · Dinan
Ó Dioráin Ó Dearáin · Ó Direáin · Dirrane
Ó Diothchain Deehan · Ó Díochon · Dixon
Ó Diothcháin Ó Daochain · Dickson · Ó Díocháin · Dixon · Ó Dubhchain · Mac Riocaird
Ó Direáin Ó Dearáin · Ó Dioráin · Dirrane
Dirrane Ó Dearáin · Ó Dioráin · Ó Direáin
Ó Díscín Ó Díscín · Diskin · Ó Dríscín
Diskin Ó Díscín · Ó Dríscín
Diver Deere · Dever · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
Dixon Ó Daochain · Deegadan · Deehan · Dickey · Dickie · Dickson · Ó Díocháin · Ó Díochon · Ó Diothchain · Ó Diothcháin · Ó Dubhchain · Ó Duibhgeadáin · Richardson · Richie · Mac Riocaird
Ó Doghair Ó Doghair · Dore · Dower
Ó Doighre Deery
Ó Doirnín Ó Cobhthaigh · Coffey · Cuffe · Mac Dhuibh · Mac Dhúirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
Ó Dóláin Delaney · Ó Dolainn · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn
Ó Dolainn Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin
Dolan Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
Mac Giolla Domhnaigh Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
Ó Domhnaill Ó Dálaigh · O'Daly · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
McDonagh McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
McDonald Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
Donaldson Ó Domhnaill · MacDonald · O'Donnell
Ó Donaoile Ó Donghaile · Donnelly · Ó Donnghaile
Ó Donchadha MacDonagh · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Dunphy
Ó Donchú MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · Donohue · Dunphy
Ó Donghaile Ó Donaoile · Donnelly · Ó Donnghaile
Ó Donnabháin O'Donovan
Ó Donnacha MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · Donohue · Dunphy
Ó Donnáin Donnan · Ó Dúnáin
Donnan Ó Donnáin · Ó Dúnáin
Ó Donncha MacConnaghy · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · McDunphy
Ó Donnchadha McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchaidh · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
Ó Donnchú MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Donohue · Dunphy
O'Donnell Ó Dálaigh · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
Donnelly Ó Donaoile · Ó Donghaile · Ó Donnghaile
Ó Donnghaile Ó Donaoile · Ó Donghaile · Donnelly
Ó Donnghusa Denis · Mac Dhonncha
O'Donoghue McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
O'Donohoe MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue
Donohue MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Dunphy
O'Donovan Ó Donnabháin · O'Donovan
Doody O'Dowd · Ó Dubhda · Ó Dúda
Dooey Black · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig
Doogan Diggin · Ó Dubhagáin · Ó Dubhchain · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
Doohan Ó Dubhchain
Doolan Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Dolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
Dooley Ó Dubhthaigh recte Dooly · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
Ó Dubhthaigh recte Dooly Dooley · Dowley · Ó Dubhlaoich
Ó Doraí Ó Dúraí
Doran Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Dorrian · Drian
Ó Dorchaidh D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidhe · Ó Dorchaigh
Ó Dorchaidhe D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaigh
Ó Dorchaigh D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaidhe
Ó Dorcháin Ó Dargáin · Dargan · Ó Deargáin · Dorgan
Ó Dordáin Dordan · Mac Dubhradáin
Dordan Ó Dordáin · Mac Dubhradáin
Dore Ó Doghair · Dower
Dorgan Ó Dargáin · Dargan · Ó Deargáin · Ó Dorcháin
Dornan Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
Dorrian Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Doran · Drian
Doudigan O'Dowd · Ó Dubhda · Ó Dúda
McDougald Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
MacDougall Cole · Mac Comhghaill · MacCool · Coyle · Mac Dhubhghaill · MacDowell
O'Dowd Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubha · Ó Dubhda · Ó Dúda
McDowell Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · MacCool · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · MacDougall · Doyle · Ó Dubhghaill
Dower Ó Doghair · Dore
Dowey Black · Dooey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig
Dowley Dooley · Ó Dubhthaigh recte Dooly · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
Dowling Delaney · Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
Downes Devane · Devaney · Devine · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane · Kidney
Downey Mac Giolla Domhnaigh · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Maloney · Ó Maoldhomhnaigh · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
Downing Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · McIldownie
Doyle Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · McDowell · Ó Dubhghaill
Drian Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Doran · Dorrian
Ó Drisceoil O'Driscoll
Ó Dríscín Ó Díscín · Diskin
O'Driscoll Ó Drisceoil · O'Driscoll
Ó Droma Ó Droma · Drum · Drumm · Drummond · Drummy
Ó Dróna Ó Drónaidhe · Droney
Ó Drónaidhe Ó Dróna · Droney
Droney Ó Dróna · Ó Drónaidhe
Drum Ó Droma · Drumm · Drummond · Drummy
Drumm Ó Droma · Drum
Drummond Ó Droma · Drum · Drummy
Drummy Ó Droma · Drum · Drummond
Duane Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane · Kidney
Ó Duarcáin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
Ó Dubha O'Dowd · Ó Dubhda
Ó Dubhagáin Diggin · Doogan · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
Ó Dubhaigh Black · Dooey · Dowey · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy
Ó Dubháin Ó Dabháin · Ó Daimhín · Devane · Devaney · Devin · Devine · Divine · Downes · Duane · Ó Dubhdháin · Ó Duibhín · Dwane · Kidney
Ó Dubhchain Ó Daochain · Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Doogan · Doohan · Ó Dubhgáin · Duggan · Mac Riocaird
Ó Dubhda Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubha · Ó Dúda
Ó Dubhdháin Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Dwane · Kidney
Ó Dubhgáin Diggin · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhchain · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
Ó Dubhghaill Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
Ó Dubhlaigh Dooley · Dowley · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
Ó Dubhláin Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
Ó Dubhlainn Delaney · Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
Ó Dubhlaoich Dooley · Ó Dubhthaigh recte Dooly · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dúlaigh
Mac Dubhradáin Ó Dordáin · Dordan
Ó Dubhshláine Delaney · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn
Ó Dubhthaigh Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy · Ó Duibhthe · Ó Duithche
Ó Dubhuidhe Devoy
Ó Dúda Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubhda
Duff Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · O'Duffy · Duhig · McElduff · Gilduff · Kilduff
O'Duffy Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy · Gilduff · Kilduff
Ó Dúgáin Diggin · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhgáin · Duggan · Ó Duibhginn
Duhig Black · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhy
Duhy Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · O'Duffy · Duhig
Ó Duibhealla Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhghiolla
Ó Duibhfhinn Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devanney · Devine · Diffin · Duffin · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
Ó Duibhghealla Ó Dála · Daly · Ó Daola · Deeley
Ó Duibhghiolla Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla
Ó Duibhín Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devanney · Devin · Devine · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhínn
Ó Duibhínn Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín
Ó Duibhir Deere · Dever · Devery · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · McDyer · Mac Guidhir · McGuire · Maguidhir · Maguire · Mac Uidhir
Ó Duibhne Dane · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Devanney · Devenney · Diviney · Ó Duibheannaigh · Ó Duinneacha
Ó Duibhthe Ó Dubhthaigh · Ó Duithche
Ó Duilleáin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Gilliúin
Ó Duinn Dunne
Ó Duinneacha Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duineacha
Ó Duirnín Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Durnan · Durnin · Durning
Ó Duithche Ó Dubhthaigh · Ó Duibhthe
Ó Dúlaigh Dooley · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich
Ó Dúnadhaighe Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · McIldownie
Ó Dúnaí Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
Ó Dúnaighe Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · McIldownie
Ó Dúnáin Ó Donnáin · Donnan
Ó Duncáin Duncan
Duncan McConaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · MacDonagh · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Ó Duncáin · Dunphy
Ó Dúnlaing Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnláing
Ó Dúnláing Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnlaing
Dunne Ó Duinn
Dunny Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Ó Dúnaí · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
McDunphy McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchaidh · Ó Donnchú · O'Donoghue · Donohue · Duncan · McDunphy
Ó Dúraí Ó Doraí
Ó Dúrcáin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
Ó Dúrcháin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Durkan · Durkin
Durkan Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkin
Durkin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan
Durnan Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnin · Durning
Durnin Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durning
Durning Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin
Dwane Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Kidney
O'Dwyer Deere · Dever · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · McDyer · Maguire · Mac Uidhir
McDyer Deere · Dever · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir