Number of records in editorial history: 49
senior member (history)
2019-11-01 00:40
approved
rejected
awaiting decision
[-]
senior member (history)
2019-11-01 00:40
approved
rejected
awaiting decision
igcuideachta arais, agus tá sí annseó anois má thig leithe a rádh go bhfuil mé bréagach".
"Anois tá an claidheamh agat-sa agus an domhan ní bfuighidh do bhuaidh. Nuair a bhéarfas tú an claidheamh dó Ghruagach na gcleas, bhéirfidh an claidheamh léim agus leigfidh sé trí sgread as. Déirfidh sé go bhfuil locht ann, abair thusa nach bhfuil dá mbeadh fhios aige an dóigh le greim a fhaghail air.
Ma bheireann sé an claidheamh duit-se arais coimhead tú féin agus na leig leis é".
Tháinig Rí Chruachain Chonnachta go h-Éireann annsin agus rinne sé mar a h-iarradh air. Nuair a fuair sé an claidheamh in a láimh an darna h-uair steall sé an ceann dó ghruagach na gcleas.
Pósadh é féin agus an cailín doigheamhail, agus bhí mise ar an bhainfheis. Fuair mé stócaí bainne reamhar agus bróa paipéar, léim mé anuas go bárr Chnoc Fola agus níl fhios agam caidé d'éirigh daobhtha ó shoin.
senior member (history)
2019-11-01 00:34
approved
rejected
awaiting decision
agus é na chodhladh.
"Chuaidh mé féin isteach 'na gharraidh, fuair mé cupla tor lustain, bhrúigh mé é agus chuaidh mé isteach na cúirte. Chuir mé ceirín leis an chnéadh ar an fháthach f'a choinne suaimhneas a thabhairt dó, go gcodhlóchaidh sé leis".
"Chuartuigh mé liom fríd an chúirt, casadh an claidheamh sin orm ata in do láimh-se anois; thóg mé é ón áit a rabh sé na luighe, agus chuir an claidheamh trí sgread as.
D'éirigh an fáthach le léim amach as an leabaidh. Bhuail mé leis an chlaidheamh é agus steall mé an ceann dó."
"Nuair a mhothuigh an dá ghasúr gur marbhughadh an fear a shíl siad a bhí in a athair aca, d'imthigh siad fríd an oileán agus sé an masla is fó a fuair mé na ndiaidh le greim a fhághail ortha."
"D'innis mé daobhta annsin gur dhá dhearbhrathair damh féin abhí ionnta. Chreid siad mé annsin agus thug mé na bhaile iad ag m'athair."
"Chuaidh mé féin agus í seó
senior member (history)
2019-11-01 00:28
approved
rejected
awaiting decision
"Siubhal leat, a choileáin shalaigh," arsa seisean, agus bhuail sé buille orm leis an t-slat. D'éirigh mé suas mó fhear mar bhí mé ariamh, agus mé tárnochtaidhe, agus chá leigfheadh an náire damh m'aghaidh a thionndughadh air – ar eagla go n-aithneóchadh sé mé.
Shín mé liom amach ar an doras, fuair mé culaith éadaigh amuigh fán a stáblaí, agus d'imthigh mé liom mar nach leigfheadh an náire domh pilleadh ar an bhaile níos mó.
Shiubhal mé liom go dteachaidh mé go taobh na fairrge; chonnaic mé oileán amuigh; fuair mé bad agus sheól mé amach 'un oileáin.
Shiubhal mé liom suas fríd an oileán, chonnaic mé cúirt bheag istigh igcroidhe an oileáin agus dhá ghasúr ag imirt thart fa'n doras.
Chuaidh mé fhad leó agus chuaidh mé chun cainnte leó. Chuir mé ceist ortha cá rabh an n'athair agus a mathair. Dubhairt siad nach rabh mathair ar bith aca agus go rabh a n'athair istigh agus a sgiathan gearrtha dó,
senior member (history)
2019-11-01 00:22
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh sé isteach agus an leanbh agus an lámh leis agus mise ag siubhal isteach 'na dhiaidh.
"Anois," adubhairt se "in áit slabhra a bheith ort beidh tú do rith sgaoilte thart fá'n teach. Nuair a chualaidh mo bhean féin seó, d'imthigh sí na bhaile, nó bhí eagla uirthí go n-íosfhainn í.
"Lá amháin 'na dhiaidh seo d'imthigh an méid abhí sa' chúirt acht mé féin agus m'athair. Bhí sé ag siubhal leis fríd na seomraí agus mise ins na sálaibh aige. Chuaidh sé go dtí seomra mór a rabh cofra ann.
Thoisigh mé féin ag sgríobadh agus a rúsgadh fan chofra. San deireadh thóg sé an clár. Chuir mé féin mó cheann isteach agus bhí ag rúsgadh liom. Cha rabh fhios ag m'athair caidé bhí orm. Thóg sé amach slat an draoidheachta agus chuaidh sé a' amharc uirthí. Chá rabh fhios agam caidé'n dóigh a bhfuigheann é lé mé féin a bhuaileadh. Bhí mias uisge san t-seomra agus chuir mé mó ruball ann. Sul ar mhothuigh sé bhuail mé san aghaidh é.
senior member (history)
2019-11-01 00:16
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh sí isteach annsin agus musgáil sí a rabh istigh. D'innis sí daobhtha go rabh an leanbh ithte agam-sa.
Tháinig m'athair agus cha rabh sé sásta, acht dubhairt sé nuair a thu sé pardún damh an chéad uair nach mbainfheadh sé damh anois ach oiread. Bainfhidh mé an slabhra dó agus leigfhidh mé ar shiubhal in a sheift é. Sgaoil sé an slabhra do mó mhuineál. Thoisig mé féin ag bualadh mó ruball fá na chosa air agus ag fághail greim éadaigh air agus 'a tharraingt liom.
"A choileáin uasail" arsa seisean "tá rud eighinteacht contráilte leat.
Tharraing mé féin liom amach é agus mar bhí mé mó mhadadh bhí an boladh in mó ghaothsán. Tharraing mé liom é go dtí cruach an fhéir. Chuir mé mó cheann isteach san fhéir, agus thoisigh an sgríobadh agus an rúsgadh agam.
Nuair a chonnaic m'athair seó chuaidh sé féin a rúsgadh Se an lámh mar bhí sí mór an chead rud a casadh dó. Chuartuigh sé agus fuair sé an leanbh – na shuan-chodhlata sa' chruaich.
senior member (history)
2019-11-01 00:09
approved
rejected
awaiting decision
oidche a rugadh iad goideadh iad agus ní rabh fhios ag aon duine caidé d'éirigh daobhtha.
Bhí sí chomhair duine eile a bheith aicí an t-am seó.
An oidhche a rugadh an leanbh bhí cuid mhór mná cruinn, agus bhí mó bhean féin fósta ann. Shuidh siad ag coimhéad an leinbh. Thall údaidh eadar maidin is meadhon oidhche thuit siad uilig na gcodhladh. Nuair abhí siad na gcodhladh tháinig an lámh mhór bhuidhe anuas an simléar, thug mise léim fhad an t-slabhraidh agus fuair mé greim air.
Bhí sé 'mó thabhairt píosa suas agus mise ghá thabhairt píosa anuas acht sa deireadh bhí an sgiathan liom ón ghualainn dó. Bhí mé sáruighthe annsin agus thuit me féin mó chodhladh. Cé mhusgail ar an chead uair acht mó bhean fhéin ar an droch uair damh-sa.
Thug sí léithe an sgiathan agus an fhuil abhí ag teacht as. Chuir sí cúmhdach ar mó smut dó agus orm uilig.
Thug sí leithe annsin an láimh agus an lean agus dfág sí ibfolach amuigh igcruach an fhéir iad.
senior member (history)
2019-11-01 00:00
approved
rejected
awaiting decision
go gcaithfeadh ceilg a dhul ar an chnoch, go rabh na caoirigh uilig ghá marbhughadh ag mic-tíre.
Chómhairligh m'athair léithe. D'éirigh siad amach agus sgaifte madadh leó.
Nuair abhí go géar ag gabhail orm fhéin rith mé isteach go dtí cosa m'athara. "Maise, a choileáin uasail" arsa seisean, "nuair a chuir tú tú féin ann mó choimrigh chá mairbhfear tú.
Tháinig mo bhean annsin. Dubhairt sí le m'athair gur sin an ceann ba mheasa. "Is cuma liom" arsa seisean "thug mé pardún dó, cha leigim é a mharbhughadh, acht ní mairbhfidh sé an chaora feasta".
Thug sé leis mé féin na bhaile go dtí an chúirt agus chuir sé slabhra breágh orm. Bhí mé ag fághail mó chuid go breágh, agus mé go socair, suaimhneach, acht ní leigfheadh an eagla do mo bhean theacht fa fhad an t-slabhraidh domh.
Tamall maith roimhe seó rugadh beirt mhac do mo mhathair, agus an
senior member (history)
2019-10-31 23:51
approved
rejected
awaiting decision
orm-sa cha ndéanfhadh beathach ar bith maith duithe le iad a thiomáint acht an geárran bán, go dtí áit an phósta. Chóirigh siad suas mé féin agus nuair abhí me cóirighthe, tháinig an fear uasal abhí a gabhail a phósadh thart ar mó chúl. Bhuail dubh-éad mé féin ó mhullach mo chinn go bárr mó laidhre. Thóg mé mo dhá sháil agus steall me an incinn as.
Bhí an pósadh thart an iarraidh sin agus creidim nach rabh sí sásta.
Sé'n samhradh abhí ann. Nuair a fuair mé mó sháith ithte lá amháín luigh mé síos ag muileann m'athara agus thuit mé mó chodhladh leis an teas. Tháinig sí orm an darna uair, bhuail sí mé agus rinne sí mac-tíre damh.
Cha rabh a dhath annsin agam acht dul 'na chnuic. Bhuail mé sus le trí mhactire eile ar an chnoc agus thoisigh muid a mharbhughadh caorach.
Mar bhí ciall an duine agam-sa bhí aithne breágh agam ar chuid caoirigh na mná. Bhí muid ag marbhughadh linn. Chuaidh sí chuig m'athar. Dubhairt sí
senior member (history)
2019-10-31 23:46
approved
rejected
awaiting decision
trí sgread as. D'éirigh an fear abhí na luighe, na shuidhe ar a thóin sa' leabaidh.
"Tcím" adeir se "go bhfuil sí agat, suidh anois agus déan do sgithiste ar an chathaoir. Domhan chan fhuigheann do bhuaidh fhad is atá an claidheamh sin in do láimh.
"Anois" arsa fear na leabhtha, "innseóchaidh mé duit caidé mar fuair mé an claidheamh.
Pósadh mé féin agus an bhean seó taobh thiar damh tá seal bliadhantach ó shoin. Ní rabh muid ag teacht ró-mhaith le chéile. Nuair a fuair sí faill orm bhuail sí le slat na draoidheachta mé agus rinne sí gearrán bán damh. Cha rabh agam annsin acht ghabhail amach go taobh a bhealaigh mhóir, gabhail thart liom agus paistí an bhaile ag marcuidheacht orm.
Bhí muileann ag m'athair. Bhéarfhadh na páistí amach neart coirce chugam. mé suas mó ghearrán breágh. D'innis sise do m'athair gur imthigh mé go dtí Ríoghacht eile agus nach bpillfhinn arais. Bhuail fear uasal eile suas leithe agus cha rabh m'athair ag cuir, pilleadh ar bith oirthí.
Bhí siad le pósadh agus le cleas
senior member (history)
2019-10-31 23:37
approved
rejected
awaiting decision
agus chuaidh sé a luighe ar ais
"Gabh síos arís" arsa an rí.
Chuaidh sé síos agus sgairt sé ag iarraidh an chlaidhim, agus aníos na rith leis annsin.
Bhí corruigh ar mhac an rí an iarraidh seó nuair a tháinig sé aníos agus bhuail sé an bhuille bhain sé an coirnéal amach glan as cúirt a athara. Chuaidh an t-athair amach "A mhic a chroidhe, an bhfuil tú ag cailleadh dó chéille, tabhairt a leithéid do bhail ar d'athair".
"Chan fháfaim cloch 'na sheasamh agat mar gcuirfí tú tóir ar an ghailtín.
D'imthigh sé annsin agus chuaidh sé a luighe ar ais.
"Anois" arsa an rí, "gab síos an iarraidh seo, tá sé na chodhladh. Tá an claidheamh ar an tábla agus solus le na thaobh agus an doras fosgáilte aige. Gabh isteach agus fágh greim ar an chlaidheamh agus thar a bfaca tú ariamh congbhuigh do ghreim.
Cuirfhidh an claidheamh trí sgread as a chluinfear fríd an Ríoghacht, acht is cuma duit-se fhad is tá an claidheam agat."
Siúd síos é agus isteach; bhí gach seórt ann mar a dubhairt an rí. Fuair sé greim ar an chlaidheamh agus chuir an claidheamh
senior member (history)
2019-10-31 23:31
approved
rejected
awaiting decision
siad agus d'ól siad a sáith. Chuaidh sé 'un cómhraidh annsin, achan diune ar a scéal féin go dtí gur tharraing Rí Chruachain Chonnachta air an gnoithe abhí aige féin.
"Níl fhios agam, a dhuine uasail, tá eagla orm gur doiligh an claidheamh sin fhághail.
Bhí cúirt a' mhic píosa beag uaidh chúirt a athair. Nuair abhí sé tamall san oidhche "Gabh síos go dtí an doras anois agus iarr an claidheam, acht má rinne tú ariamh é, tabhair iarraidh aníos annseó arís.
Chuaidh sé síos go dtí an doras agus d'iarr sé an claidheam agus d'imthigh s na rith aníos an bealach mór arís.
D'éirigh mac an ríogh amach as an leabhaid, chuaidh sé suas agus bhuail sé buille ar chúirt athara, agus steall sé giota amach ar a' choirnéal. Chuaidh an t-athair amach
"A mhic ó" arsa seisean "an ag gabhail a leagaint cúirt d'athara atá tú?"
"Leagfhaidh go dtí an talamh, nuair a choingbheochar gailtín ar bith fá'n teach a gheobhadh a chroidhe ghabhail a iarraidh mó chlaidimh orm-sa." D'imthigh sé annsin
senior member (history)
2019-10-31 23:25
approved
rejected
awaiting decision
amharcuidheacht ar an chapall agus chuir sé an cailín ar a chúl.
Nuair abhí sé giota do'n bhealach d'amharc sé ar a chúl agus bhí an méid beathaigh abhí ar an duithche na dhiaidh, an t-eallach na dhiaidh sin agus na caoirigh na dhiaidh sin go dtí nár fhan an ainmhidhe ceithre-cosach ar an duithche nár lean iad. Chuaidh siad annsin go dtí Cúirt Rí Chruachain Chonnachta.
Dubhairt an cailin leis nár cheart dó imtheacht a shaothrú an chlaidhim.
"Chan dual do righthe luighe faoi na geasaibh."
"Bhfeár liom é mharbhughadh idtroid nó feall ar bith a dhéanamh air. Tá tusa sabhailte air ciaca phillfhid mé nó nac bpillfhidh".
D'imthigh sé leis ar maidin lá thar na bhárach agus char stad sé go rabh sé ag cuan na mbádaí
Chaith sé soitheach ar an fhairrge, bhuail sé port thall faoí chúirt Rí Lochlanach.
Chuaidh sé 'un talaimh agus chuaidh sé suas go dtí cúirt an rí. Chuir an rí fáilte roimhe ins an chanamhaint abhí aige agus d'freagar Rí Chruachain Chonnachta air san nó ceadna.
Rinneas réidh a gcuid annsin, d'ith
senior member (history)
2019-10-31 23:18
approved
rejected
awaiting decision
"Maith go leór" arsa an Ghruagach.
Siúd an bheirt isteach ag imirt.
Bhain Rí Chruachain Chonnachta an chéad chluithche
"Beir do bhreith, a rí" arsa an Ghruagach.
"Cailín na cistineadh agus an capall gorm".
"Is bocht an duais atá tú ag iarraidh" arsa an Gruagach "agus an seómra breágh mná a chonnaic tú agam-sa".
"Tiocfhaidh mise le a bhfuil me ag iarraidh" arsa an rí
Chuaidh siad igcionn cluithche eile annsin.
Bhain an Gruagach an darna cluithche.
"Beir do bhreith a Ghruagaidh" arsa an rí
"Bféidir nach beag duit a luach" arsa an Gruagach. "Cuirim faoí gheasaibh thú dul go tírthe Lochlannach, claidheamh na buaidhe atá ag mac Rí Lochlann a thabhairt anall agus a thabhairt damh in mó lámh".
"Cuirim-se faoí gheasaibh thusa" arsa an rí "gan éirigh ón chathaoir a bhfuil tú do shuidhe uirthí, gan a ghreim a fhaghail le h-ithe nó le h-ól, acht mias uisge a fhágail ar an tábla le do bhéal a fhliuchadh go dtí go bpillfidh mise leis an chlaidheamh."
Annsin d'éirigh Rí Chruachán Chonnacht, fuair sé an capall gorm, chuaidh sé
senior member (history)
2019-10-31 22:26
approved
rejected
awaiting decision
"Níl" arsa sise "tá sé amuigh ag seilg acht cha bhíonn sé ibfad. "Tháinig mé le cluithche cárdaí a bheith agam leis" arsa seisean. "Tcím" arsa sise, "má bhaineann tú an chéad chluithche innseocaidh mise duit caidé an duais a iarrfhas tú. Tá mise annseo, agus an cóiriúgeidh contráilte orm ar eagla go dtabharfhadh gaisgidheach ar bit fa deara mé go mbéidh an t-am shuas. Mo bhaineann tú, abair go mbéidh mise agat agus an capall gorm agus dhéanfaidh sin cúis.
"Anois" arsa sise "tá lán seómra de chailíní breágtha aige agus taisbeánfaidh me duit caidé an áit a bhfuil siad. Thig leat a bheith ag cómhradh leo go dtig sé".
Annsin tháinig an Gruagach. "Bhí fear uasal annseo 'do iarraidh" arsa sise.
"Cá bhfuil se?" arsa seisean.
"Ag cómhradh leis na cailíní"
"Abair leis theacht annseó".
Chuir sé míle fáilte roimh rí Chruachain Chonnachta agus chuir sé ceist air goidé a gnoithe annseó.
"Tháinig mé fa choinne cluithche chárdai a bheith agam leat".
senior member (history)
2019-10-31 21:39
approved
rejected
awaiting decision
Bhí dá rí in Éirinn fadó mar bhí mórán an uair sin agus beagan anois. B'ainm dóibh Rí Chruachán Connachta agus Gruagach na gCleas. Bhí cailín doigheamhail in Éirinn nach raibh a leithéid ó shoin ann. Bhí an bheirt aca ag bráth uirthi. D'fhuadaigh Gruagach leis é le tréan geasrógaí agus cleasaidheacht agus ár ndóighe ní rabh an fear eile sásta. Smaointigh sé lá amháin go rachfhadh sé fhad leis an Ghruagach agus go mbéadh cluithche chárdaí aige leis, ag dréim go mbainfheadh sé an bhean dó. Sé an sligheadh abhí san am sin nuair a d'fuadóchaidh bean ar shiubhal go mbainfeadh sí focal duit nach mbéadh sí na bean agat chomh ceann lá agus bliadhain. Ach d'imthigh Rí Chruachan Chonnachta leis go dtáinig sé fhad le Cúirt an Gruagaighe. Bhuail sé ar an doras agus tháinig sgiúilíneach de chailín amach agus chuir sé ceist uirthí an rabh an Gruagach istigh.
senior member (history)
2019-04-18 22:25
approved
rejected
awaiting decision
Sláinte an bhradáin chugat agus saoil (fat[?]) go rúitíníbh (?)
Sláinte an bhradáin chugat agus gob fliuch.
senior member (history)
2019-04-18 22:23
approved
rejected
awaiting decision
Sult greann carthanacht
Diabhal deamhan achrann
Deire Seanbháid; deire capail bháin
Deire Sean mháighistir scoile.
Aon ón mbeó agus dó ó'n marbh
Púnt as phósadh agus coróini [?] eas bhante [?]
Caoirfheoil rósta agus muich-fheoil dearg
Sin iad a chuireann an fheoil ar shaghart
Na beacha ag cur sadhtha uatha
Cá bhfuil Maonas anois?
Dá mbeitheá mar a bhfuil Maonas
Dheargóch do luidín do phíop duit.
Paidreacha na h-oidhche ní bhím i bhfad leo
Agus nuair eirighim ar maidin faghaim a mhalairt de ghnó.
Buachaill aimsire a dubhairt so.
senior member (history)
2019-04-18 20:37
approved
rejected
awaiting decision
Harmful weeds.
--------------------
Dock leaves :- as roots penetrate and are hard to be uprooted.
Rib leaf :- as above.
Buacalláns :- Harmful as they spread rapidly.
Thistle : - Said to take all good from ground.
Spunk : - hard to get rid of and grows quickly.
Praiseach : - harmful weed as it grows quickly and smothers corn and small crops.
Chicken weed :- because it chokes smaller plants and seedlings, very common and grows quickly and is hard to destroy.
senior member (history)
2019-04-18 20:12
approved
rejected
awaiting decision
"Cant" was selling off by auction. When a person would be going to an auction he would say I am going to the cant. In olden there was a milk market at the Catholic Church gate in Graig-na-managh. There was a market for turf at the back of the court house in Graig and there is a place there, still called the turf market. There were always a fowl market held on the Market Square Graig and it is still held there. The turf market or milk market is not held now. The people used to carry the milk from the milk market on their heads home. Edward Kelly of Graig Ned Wall and John Collins all of Graig were pedlars. They used to take feathers, rags, and horse hair and in exchange they would take pins, needles, skeins of black and white hand thread. These people are dead.
senior member (history)
2017-04-02 13:34
approved
rejected
awaiting decision
Mornington - Baile na Mairnéallach-
Baile é seo "bhfuil go leó mairneallach ann fós féin, cuid diobh a chaith a soghal leis na galtain agus le longaibh no báid seól. Fasgaireacht an slíghe beatha atá aca, acht ní iasgaireacht ar an bhfairrge a bhíonn síad acht ar bhradáin ins an abhainn ag Inbhear Colpa Tá an baile suidhte le h-ais Inbhear Colpa.
Tá dhá thúr ins an áit seo. Tá ceann aca suas le 80 troigh ar aoirde agusan ceann eile timcheall 12 troigh. Tá staighre casta, deanta de "chloic, ag dul suas go bárr ins an ceann mór. "Maiden Lower"[?] a tugtar air. Seo é an béal-oideas ata ag baint leis. Cogadh a bhi ar siubhal agus b'eigin do oifigeach imtheacht leis go dti páirc an áir agus a bhean nua-phosta fágailt i na dhiaidh. Dubhairt sé leithe ar casadh abhaile do'n luing[?] go mbeadh brat dubh in airde uirthe dá mbeadh sé marbh acht gur brat bán a bheadh ann dá mbeadh sé i na bheatha Tháinig sé ó'n gcogadh i n-a bheatha, acht le cleas a imirt ar a mhnaoi cuireadh brad dubh i n-airde ar an luing ag teacht isteach béal na h-abhann dí. Ar a fheiceáil sin d'on mnaoi léim sí anuas de'n túr agus briseadh a méar. Sin é an uair a tógadh an túr beag agus tugtar an "Lady's Finger" air.
senior member (history)
2017-04-02 13:09
approved
rejected
awaiting decision
Cora Cainnte agus Focail Gaoluinn
{Ní bacfad leis na cinn atá le fáil ar fud na Galltachta i ngach áit; cuifeadh síos na cinn nár airigheas i n-aon áit eile}
1. He made "gioleas" of his head on the road (pulp)
2. Muire! (Common Exclamation)
3. "Gearr a' caillige" (The last cutting in a field of corn. Supposed unlucky to cut the last straw.) (J. Shorte Jondson[?])
4. "Th'anam 'un diabhail".
5. Buachallán buide = large weed with yellow flower
5. Cais a púca = species of fungus of mushroom type.
7. Teaignín = blade of grass. (always used).
8. Puncán = hummock as found in marshy or boggy places.
9.
senior member (history)
2017-04-02 12:59
approved
rejected
awaiting decision
Ainmneacha Áitiúla
Cuirfead isteach ainmneacha páirceanna annso mar aon leis na ceanntair etc.[?] p. - páirc
1. Col uisge (p. Baile na Roisín[?]) cf[?] Colla Ditch behind flour mill, Athbog.
2. Páirc an Dá Abhainn (? Páirc-i-the-wawn) or Páirc an Dubháin?
3. Croch Sidheog. (p.)
4. Cnoch Breach (p.)
5. Cnoch[?] na Teine.
6. Croch Buidhe (p.)
7. The "Crochán" (Cnocán)
8. Tulach An Aonach
9. Tulach An Óig (Tullaghanoge) - 4 mile out on Farm Road.
10. Kilkeelan - old cemetery discovered on top of hill during current year.
senior member (history)
2017-04-02 12:46
approved
rejected
awaiting decision
Fochla Gaedhilge atá i n-úsáid fós i mbéal na mBearlóirí san gceanntar seo
Copóg - the dock leaf (docken), said to cure sting of nettle.
"Docken, docken, in and out,
Take the sting of the nettle out."
Bochan barra - a fungus like a mushroom, but not to be eaten.
Lus na laoigh - a plant said to have healing properties.
praiseach - (presha) a ellow flower seen growing among corn.
Boltarán buidhe - ragweed.
Brioscán - silver weed.
Fearaban - the creeping buttercup.
Sponnch - coltsfoot.
senior member (history)
2017-03-28 20:44
approved
rejected
awaiting decision
Fochla Gaedhilge atá i n-úsáid fós san gceanntar seo.
Spág - flat-footed.
Striog - (to "strig") to take the last drop of milk from the cow.
Dunch - blow of a cow's head.
Seán - (Shane) the smallest pig of a litter.
Pullich - a potato basket made of sallis.
Coiseóg - a straw out of a besom.
Besom - a brush made of twigs.
Goudaigh - (Ghoudie) a simple sort of person. One who is inclined to believe anything he is told.
Sceip - a straw bee-hive.
Lasaid - (lusset) a board on which bread used to be made.
Gogaidhe - an egg.
Maoilín - a cow without horns.
Straoill - an untidy woman.
Pistrióg - nonsense, superstition.
Scraith - a sod - the top sod.
Tráithnín - something of little worth - a blade of grass. (Sometimes applied to a thin delicate child.)
Snámhdaidhe - a sneak.
Sibín - a shebeen.
Meig - a goat's beard.
Créatúir - the poor creature (créatúir)
senior member (history)
2017-03-28 20:37
approved
rejected
awaiting decision
Fochla Gaedhilge atá i n-úsáid fós san gceanntar seo.
Gíreógs - numb feeling in the fingers from cold.
Griggin - tantalizing with sweets &c.
Terms of endearment:-
a mhich mo chroidhe.
a stór mo chroidhe.
a grádh mo chroidhe.
a chiusle mo chroidhe.
a mhuirnín.
a ha(y)gor.[?]
Cláb - a person who cannot keep a secret.
Bláb - a blister.
Sláb - an innocent little boy. ("He's only a sláb")
lán a mhála - plenty.
bróg - a boot.
blab -
nudaigh nadaigh - an easy-going stupid person.
Nogaín - a small wooden vessel with one handle.
Gealas - a suspender.
Seamróg - shamrock.
Donaidhe - (donny) poorly, ill.
Ciseán - a basket.
Gearan - a vicious horse.
Griosah - (greesha) red-hot ashes.
Cruith - a hump.
Cailleach - an old withered woman.
Bacan - a stake or a stick for making holes (a dibbler).
senior member (history)
2017-03-28 19:59
approved
rejected
awaiting decision
Fochla Gaedhilge atá i n-úsáid fós san gceanntar seo.
Gob - the mouth.
Pincín - a small fish found in streams.
Filibín - a plover.
Diabhál - (sometimes called a "jet")
Galdaight = goon[?] - said to be like a 'leech' and found under stones.
Clábar - mud
Clúdóg - a gift of eggs at Easter.
Ciotóg - left-handed
Fláitheamhail - generous, big-hearted.
Bruightín - mashed potatoes with butter and milk mixed in.
Giostaire - an old-fashioned boy, a "maneen".
Geancanach - (gankanah) a precocious child.
Geamaigh - blear-eyed. (Also applied to anything that is shaky or rickety).
bean-sídhe - a fairy. (Said to folow certain families). When the bean-síde is heard crying it is a sure sign of death.
Slíghbhín - (sleveen) a sly trickster.
Crúb - a pig's foot.
Bontaigh - small - an undersized person.
Scráib - to scratch with the nails.
Bhóitín - a pious person.
Geabaigh - fond of talking.
Sgeilp - a slap with the open hand.
Pos - to wash clothes without a washing board. (also - the clothes are "posain" wet.)
senior member (history)
2017-03-28 19:44
approved
rejected
awaiting decision
Fochla Gaedhilge atá i n-úsáid fós i mbéal na mbéarlóirí shan gceanntar seo.
Duidín - an old pipe.
Caibín - an old hat.
Praiscín - an apron made of sacking or canvas and worn when scrubbing floors &c. A coarse apron.
Póirín - a small potato.
Plamás - flattery
Plasaidhe - a flatterer.
Pus - to pout the lips.
Garsún - a little boy.
Girrseach - a little girl.
Céilidh - an evening visit.
Brosna - a small broken tungs used for lighting fires or for putting under griddle when baking bread.
Bóithrín - a small road or lane.
Ranaidhe - a thin weedy-looking person or animal.
Cailleach - (pron.) kaalyeh. An old woman.
Amadán - a fool.
Currach - a small boat - tub-shaped - and covered with hide or canvas. Still used on the Boyne.
Slug - to swallow quickly - in one mouthful.
Bacach - (pron. bawkah) a cripple or lame person. A person with a halt.
Bradach - deceitful - not to be trusted. (A bradach cow, a bradach cat.)
senior member (history)
2017-03-28 19:15
approved
rejected
awaiting decision
Béaloideas
It is said that where "Lough Lee" is there was a village once. The people who lived in the village were very wicked and bad and it was flooded one day. There was a man who had some sons and they were pipers but the sons were not home the day that the village was flooded and they were not drowned. The pipers were drowned at "Claisín na bPíobaire" and every nine years the are heard playing their pipes. "Claisín na bPíobaire" got its name from the pipers.
Dinnis Pádhraigh Ó Cnámhtáin an sgéal sin dhom.
Tomás Ó Cnámhtáin
senior member (history)
2017-03-28 19:13
approved
rejected
awaiting decision
Bhí[?] fear an fadó agus bí sé cosamhail leis an 'Gobán Saor'. Bhí[?] sé ag déanamh caisleán breágh agus alán rudaí breághtha eile. Bhí[?] iongantas air céad é an mheas a bhí ag na daoine faoin a chud[?] oibre. Rinne sé bosca bréagh agus chuir sé alán marcanna -asa[?] air. Nuair a bhí na daoine imthighthe isteach ins an séipéal. Chuir[?] sé an bosca taobh amuigh de'n séipéal (an) agus chuaidh sé isteach [?] agus chuir sé an glas ar an taobh istigh de. Tháinigh na daoine amach[?] on Aifreann agus thosuigheadar ag caint faoi an mbosca. Dubharadar[?] gur b'é an bosca ba bhréaghta ins an domhan acht go[?] raibh sé troigh ró fhada. Cuala an Gobán é agus é istigh ann. Chuaigh[?] sé abhaile agus gearr sé troigh de. Chuaigh sé go dtí an séipéal arís[?] leis an mbosca agus chuaidh sé isteach ann. Nuair a bhíodar ag[?] teacht amach thosuigheadar ag caint faoi arís agus dubharadar go[?] raibh sé troigh ró ghearr. Thóg sé abhaile agus bí sé ar buile. Dubhairt[?] sé gur amadán a bhéarfadh aire do duine ar bith acht dhó fhéin
senior member (history)
2017-03-28 18:48
approved
rejected
awaiting decision
Patrick said "If he is asleep that he may be awake and if he is awake that he may sleep till the day of judgement." The people say that there is a vast treasure such [?] under the hill in a place where the druid sleeps.
senior member (history)
2017-03-28 18:34
approved
rejected
awaiting decision
There is an ancient story about this place. Its situation is near the village of Blanchardstown. Embedded in a piece of solid rock are the marks of a man's foot, a horse's and a foal's hoof and a walking stick. Long ago in the penal times a piest used to say mass for the people of this place. He had a horse and a foal which were his only means of conveyance. One morning as he was saying mass a man tried to steal
senior member (history)
2017-03-28 18:29
approved
rejected
awaiting decision
There was a castle on the top of the hill right in front of where Castleknock College is now. There was a battle on the top of the hill between Conn of the Hundred Battles and Cumhal father of Fionn Mac Cumhal. The castle is nearly all knocked down but some of the ruins are still there and there is a tunnel from where the castle was, to Mulhuddard Churchyard and that is how Castleknock got its name.
senior member (history)
2017-03-28 18:25
approved
rejected
awaiting decision
coffins. It is believed that they were bu there the time of the famine, that they died in big numbers, that they could not bury them in coffins. When they found them they were lying on a big slab of stone and they had another stone under their chins. Their heads were raised a little by the slabs, and each head was facing East.
senior member (history)
2017-03-28 18:23
approved
rejected
awaiting decision
A Find near Ashtown
Recently, a man living on the river road, near Ashtown, was digging in his garden when he dug up part of a human skeleton he kept on digging thinking he would discover something. He reported the matter and a number of men were sent to continue the work and the number of skeletons found amounted up to three hundred. As there was no wood found or anything it is believed that they were not buried in -
senior member (history)
2017-03-28 18:21
approved
rejected
awaiting decision
iron. There are two disused graveyards in the parish. Cave, ene and the old grave-yard in Mulhuddart. The old people around this locality say they remember burials to have taken place there. These graveyards were called cemetries. It is a custom that all the family should be buried together in the same graveyard, even if the grave-yard is not in the parish.
senior member (history)
2017-03-28 18:19
approved
rejected
awaiting decision
The Old Graveyards
There are five churchyards in the parish, one in Castleknock, one in Clonsilla, one in Mulhuddart, one in Cloughran, and one in Cave,ene. Most of them are still in use. The only one that is round in shape is Cave,ene. Castleknock, Clonsilla, and Mul-huddart have churches in them and they are still in use.
There are trees growing in all the churchyards. There are a number of tombstone in Cave,ene churchyard and are hundreads of years old. Some of the crosses are made of wood, and some of them are made of -
senior member (history)
2016-09-04 19:08
approved
rejected
awaiting decision
that if you eat plenty on New year's eve you will have plenty to eat for the year. If you throw out ashes on New year's Day it is said that you are throwing out the luck for the year. On the first Mon-day of the New year it is customary to give money to your relations. This money is called a hansel, and is usually a threepenny bit. It is believed that those who get the hansel will get money every monday fo the year.
senior member (history)
2016-09-04 19:04
approved
rejected
awaiting decision
Whit Monday:- If you cut yourself on Whit Monday it is supposed that the cut will never heal.
May Day:- On may morning the sun is supposed to dance, and if a person gets up early and washes his face with the dew he wont get a headache during the year. The twelve Days of Christmas :- On Christmas Day the usual customs are observed, that is decorating the house with holly and ivy and mistletoe. Everyone to be in his own home on Christmas night and Christmas Day, and get Holy Communion and three masses. It is usual to have a turkey for dinner on that day, and a plum-pudding for tea. Young children get presents on Christmas Day. It is also the custom to have a Christmas candle and it is left lighting on the window during Christmas night.
New Year's Day :- On New year's eve every one tries to be in his own home. It is believed
senior member (history)
2016-06-22 01:26
approved
rejected
awaiting decision
back, and the apple soap and holly are made to go round. And each person tries to snap the apple with his mouth, but it often happens that it is the holly or the soap he snaps. For this reason this night is often snap apple night. On that night also boys and girls get nuts and each puts a nut on the red cinders, then if a boy's nut and a girl's nut jump towards each other, it is said that the boy and girl will be married.
St. Patrick's Day the people wear the shamrock and those who have friends in other countries send the shamrock to them
Shrove Tuesday. This is the Tuesday before Ash Wednesday, and on that night pan cakes are made in every house, and used for tea. The pan cakes are made of flour, cream, eggs, butter, and sugar. It is said that in olden times the fast during Lent was so
senior member (history)
2016-06-22 01:22
approved
rejected
awaiting decision
tub of water is placed in the centre of the floor and in it are a few apples and a sixpence. The person who wants to get either the apples or the sixpence must get it with his mouth. 2// Three basins are placed on the table one containing clay, one containing water and the a ring. A person is blindfolded and has to walk around the table three times. He then puts his hand into one of the basins. If he puts his hand into the one containing the clay he is the first to be buried, if he puts it in to the one containing the water he will go to a foreign country. If he puts it in to the one containing the ring he will be married. 3// Then there's hung from the ceiling by means of a string, an apple, a piece holly and a piece of soap. Each person's hand's are tied behind his
senior member (history)
2016-06-22 01:01
approved
rejected
awaiting decision
In heaven I hope your soul will rest
And if you fill it of the small it wont agree with the wran boys at all. So singiri, singiri, singiri.
Three or four shillings would make a man merry.
Halloween :- On Hallow eve night the young people dress up in old clothes and put on false faces. When night falls they go from house to house and shout any apples or nuts. They generally get nuts and apples. It is a night of great fun and amusement for the young people. In every home on that - evening theres a brack for tea. It contains a ring every one is anxious to get the ring. As the person who gets the ring is the to be married. Other games played on that night are // a
senior member (history)
2016-06-22 00:57
approved
rejected
awaiting decision
Festival Customs
St Stephen's Day :- On this day the young boys get a furze bush and they decorate it with steamers and they go from house to house singing the song of the wren. It is unlucky to refuse wren boys and they are always sure to get money. With the money they go to the pictures or spend it in other ways.
The song which is sung by the wran boys. The wran, the wran the king of all birds St Stephen's day she was caught in the furze
I hunt him up the holly tree
I caught the stick and I broke his knee up with the poker and down with the tongs.
Get up old lady and give us out chance.
And let us be gone.
And if you fill it of the best.
senior member (history)
2016-06-22 00:48
approved
rejected
awaiting decision
Answer// A mushroom
4// Riddle me, Riddle me, Ranoli O my father gave me seeds to sow, the seed was black and the ground was white. Riddle me that and I'll give you a pint.
Answer// Writing a letter.
5// I have a little house and it would'nt fit a mouse and it has as many windows as the Lord Mayors house.
Answer// A thimble.
6// What wears boots and hasn't any.
Answer// A football
7// What is the difference between a school-master and a station-master.
Answer// The station master
senior member (history)
2016-06-22 00:41
approved
rejected
awaiting decision
for. I am crying that you too were not hanged with your brother.

Local Riddles
1// Twenty sheep went out a gap, twenty more after that, twice eleven, six and seven two and three, how much is that.
Answer// Five
2// Hot porridge, cold porride, in the pot nine days old if you were as good a scholar, as I took you to be, spell me that without L or P.
Answer// That
3// What has one leg and wears a hat
senior member (history)
2016-06-22 00:37
approved
rejected
awaiting decision
The Irishman who went to Scotland
Once upon a time an Irishman went to Scotland to look for word. He met a Scotchman and they both walked on together until they came to an inn. Said the Irishman I have only two-pence. Said the Scotchman. I have only two-pence also. They went in to an inn and they each got a bowl of nice hot soup. The Irishman took a big gulp of it so that the tears ran down his cheeks. What are you crying for said the Scotchman to the Irishman, I am crying for my brother who was hanged in Ireland. The Scotchman then took a big gulp of it. and he too burned himself and the tears came rolling down his cheeks. The Irishman asked. What are you crying
senior member (history)
2016-06-22 00:32
approved
rejected
awaiting decision
The Metals.
The metals are a series of narrow passages which run from the Peoples park to Dalkey. they were formerly used as a light railway (to) from which it takes it's name to convey stones from Dalkey Quarry for the Building of Dún Laoghaire Harbour.
signed :- Charles White,
Sandycove.
Thomas Hennessy,
Dún Laoghaire.
James Doyle,
Dún Laoghaire.
senior member (history)
2016-06-22 00:23
approved
rejected
awaiting decision
Collier's Corner.
About three hundred yards west of the village on the lands of Huntstown there is a corner on the road known as Collier's corner. It is so called because the famous highwayman named Collier used to wait there for the mail coaches and rob them as they passed by.
Patrick Byrne Damastown
Clonee
Blair's Wall.
Near Collier's Corner there is a wall called Blair's Wall. It is situated on the lands of Huntstown. It is so called because a man named Blair who was a captain of a body of (yoe)yeomen was quartered on the people of the village. They began to get impudent. One stormy night they were driven out the village and they camped at a wood about 3 yds from the village. The wall is level with the wood and they camped alongside of the wood where the wall is
senior member (history)
2016-06-22 00:15
approved
rejected
awaiting decision
Place Names
The lands of Tyrrelstown

The Night Field
The Night Field is so called because long ago on the Winter nights when the men would be driving their cows to the market they used to leave them in the field until the day would break. It so received its name "The Night Field."
The Well Field
It