Number of records in editorial history: 10
senior member (history)
2019-05-22 16:29
approved
rejected
awaiting decision
gréasuidhe leipreachán. Bíonn sé na chomnuige ar taobh an cnuic. Deireann na sean-daoine go gcaiteann sé cota déanta as croiceann. Bíonn sé i gcomnuidhe ag déanamh bróg le h-agaidh na sideóg. Rug fear air oidche amháin agus bhí sé ag déanamh bróg. D'iarr sé air croca óir a thabhairt dó. Tricadóir seadh an leipreachán agus arsa sé leis an fear "tabhair dhom an casúr sin" agus nuair thóg sé an casúr in a láimh thug sé é don leipreachán bhí an leipreachán imtigthe nuair d'féach sé. Lá eile rug bean air, agus d'iarr sí air croca óir a thabhairt di. "Féach ar an teach trí theine" arsa an leipreachán leí. D'féach sí agus ní raibh an teach trí theine chor ar bith, agus nuair d'féach sí arís bhí an leipreachán imtigthe. I croca a bhíonn an t-ór aige. Ba mhaith liom an leipreachán a fheiceál mar ní déanfadh sé aon dochar dom. Chonnaic bean a bhí in a comnuithe in mo comursanacht an leipreachán uair amháin.
senior member (history)
2019-05-22 16:26
approved
rejected
awaiting decision
gréasuidhe leipreachán. Bíonn sé na chomnuige ar taobh an cnuic. Deireann na sean-daoine go gcaiteann sé cota déanta as croiceann. Bíonn sé i gcomnuidhe ag déanamh bróg le h-agaidh na sideóg. Rug fear air oidche amháin agus bhí sé ag déanamh bróg. D'iarr sé air croca óir a thabhairt dó. Tricadóir siad an leipreachán agus arsa sé leis an fear "tabhair dhom an casúr sin" agus nuair thóg sé an casúr in a láimh thug sé é don leipreachán bhí an leipreachán imtigthe nuair d'féach sé. Lá eile rug bean air, agus d'iarr sí air croca óir a thabhairt di. "Féach ar an teach trí theine" arsa an leipreachán leí. D'féach sí agus ní raibh an teach trí theine chor ar bith, agus nuair d'féach sí arís bhí an leipreachán imtigthe. I croca a bhíonn an t-ór aige. Ba mhaith liom an leipreachán a fheiceál mar ní déanfadh sé aon dochar dom. Chonnaic bean a bhí in a comnuithe in mo comursanacht an leipreachán uair amháin.
senior member (history)
2018-04-14 16:53
approved
rejected
awaiting decision
1.
Nach fada suas i an ghrian.
agus a dhá láimh thairte siar
ag éisteacht le Colm Cille
Clog na binne
Comhra an chláir agus brata geala
Cé déarfas mo phaidir trí h-uaire tar éis luighe dhó ní baoghal do geataí Ifrinn fhiceál arís bráthach.
2.
Ó, a Dia, tá ag iarraidh do dhéirce,
Má leigint isteach go dtí teach na féile
Áit nach n-iarrfaidh muid biadh ná eadach
Áit beatha na glóire agus Dia dhá éisteacht
Banríoghan na bhflaitheas agus banaltra mac Dé na ngrásta
Mar tá muid ag triall ar an mbás
Nár thuga tú an breithe céadna
Ar an anam arís go bráthach.
senior member (history)
2018-04-14 16:53
approved
rejected
awaiting decision
Colm Cille
Nach fada suas i an ghrian.
agus a dhá láimh thairte siar
ag éisteacht le Colm Cille
Clog na binne
Comhra an chláir agus brata geala
Cé déarfas mo phaidir trí h-uaire tar éis luighe dhó ní baoghal do geataí Ifrinn fhiceál arís bráthach.
Ó, a Dia, tá ag iarraidh do dhéirce,
Má leigint isteach go dtí teach na féile
Áit nach n-iarrfaidh muid biadh ná eadach
Áit beatha na glóire agus Dia dhá éisteacht
Banríoghan na bhflaitheas agus banaltra mac Dé na ngrásta
Mar tá muid ag triall ar an mbás
Nár thuga tú an breithe céadna
Ar an anam arís go bráthach.
senior member (history)
2018-03-29 17:33
approved
rejected
awaiting decision
Nuair a tháinig Cromall go hÉirinn rinne sé féin agus a shaighdiúirí scrios mór ar na daoine in Éirinn. Chuir sé arm go Cunga agus chuireadar futha ann. Bhí teach deas in aice ha h-abhann agus do thóg captaoin an airm dó féin é. Annsin tháinig a bhean agus a mhac agus bhí an triúr aca in a gcómhnuidhe ann.
Lá dá ndeachaidh an captaoin agus a bhean amach ag iascaireacht d'fhagadar an mac óg leis an mbanáltra ar bhruac an locha. Bhí an captaoin agus a bhean mí-fhoighdeach mar ní raibh iasc ar bith ag teacht ar an dubhán. Fé dheire thiar thall cheapadar go raibh iasc ann, agus tharraing siad isteach é.
Céard a bheadh ag bun na doruighe acht a mac féin agus é báidhte. Dubhairt na daoine gur breitheamhnas ó Dia é seo mar gheall ar chomh cruaidh is a bhíodar ar na Manaigh i gCunga.
senior member (history)
2017-10-17 20:43
approved
rejected
awaiting decision
Leabaidh Diarmuid agus Gráinne.
Near Lynchs cross at Ballyturn is a field belonging to William Casey. In the middle of that field there are two big stones standing side by side and one over head. There is a big ash tree growing beside it, and the old people said that it was Diarmuid and Grainne took them there. They got the stone in Chevy Chase. Diarmuid took two in his hands one in each and Grainne took one on her head. They went down to Ballyturn and they left them there. Diarmuid stuck his own two in the ground, and Grainne put her stone over them. This is called Leabaidh "Diarmuda and Grainne."
Thomas Burke,
Derrykeel,
Gort,
Co. Galway.
Written down from my grand-father who is eighty nine years of age.
senior member (history)
2017-10-16 23:48
approved
rejected
awaiting decision
cupped in his hands. When he reached Diarmuid the water had almost all leaked away and Diarmuid died from thirst. The well is still called Tobar na mBos Toil = The well of the leaking palms.
Told by several old people
in [the?] district
senior member (history)
2017-02-05 19:42
approved
rejected
awaiting decision
na Sasanaigh go dtí an tráigh agus do bhuail fear leó agus dabhairt sé leó go raibh Píaras imighthe sa bhád.
Deirtear go raibh súil cam ag an nduine do sgéith air.
Níor fhág an spiara Baile an Ranaigh riamh ó shoin. Tá spiare ann í gcómhnaidh agus súil cam aige.
senior member (history)
2017-02-05 19:38
approved
rejected
awaiting decision
"A Dhia atá thuas an truagh leat mise mar tháim
Í bpríosún fuar agus is mór go bhfeicim an lá
An braon atá thuas i n-uachtar lice go h-árd
Ag tuitean in ar mo cluais agus fuaim na tuinne le'm h-áil.
Do rug na Sasanaigh air uair amháin agus thugadar go Baile an Ranaigh é.
Nuair a thángadar go Baile an Ranaigh cuadhadar ag ithe agus d'fhágadar inaice an doruis Píaras, agus d'fhágadar na gunnaí inaice an doruis leis.
Nuair a bhí na Sasanaigh ag ithe do chuir bean an tíghe "Puitínn" uisge beatha isteach ins na gunnaí. Do rith Piaras agus do rug na Sasanaigh ar na gunnaí ach ní raibh aon mhaith ionta mar bhí Puitínn istigh ionnta.
Do cuaidh Píaras fé dhéin an fhairrghe agus d'imthig sé amach san bhfairrge. Cuaidh Píaras
senior member (history)
2017-02-05 19:18
approved
rejected
awaiting decision
Ainm an té do bhailigh
Breandán Mac Gearailt
Baile na nGall
An Daingean.
Ainm an té do thug
Mícheál Mac Gearailt
Baile na nGall
An Daingean.
Píaras Feiritéar
Rugadh Píaras Feiritéar in-aice Baile an Fheirtéaraigh ar an dtaobh thiar de Daingean Uí Chúise. File agus saighdiúir d’ab eadh é. Is mó cath a throid sé i gcoinne na Sasnach. Gach cath go raibh sé ag troid ann do dhein sé píosa Filíochta air.
Uair amháin do bhí na Sasanaigh 'á lorg cun go gcrochfaidís é. D'imthigh sé fé fháill ar a dtugtar "Scairt Phíarais" air. Do bhí uisge ag tuieam anuas ar a ceann. Do dhein sé píosa filíochta. Sé seo an fhilíocht.