Number of records in editorial history: 49
senior member (history)
2019-06-16 02:28
approved
rejected
awaiting decision
Do tharla oidhche an phósta gur eirig an fear breóidhte as a leabaidh agus níor stadadh leis go ndeaghaidh sé go doras tighe na bainise. Do sheasaimh sé ag an ndorus, ‘s d’fheuch sé isteach, agus chonnaic sé thuas í le háis na teine, agus í mar bheadh sí fé bhuadhairt aigne.
Do bhagair sé ar na daoine a bhí ag an ndoras agus dúbhairt:
Sí mo ghradh í thuas cois teine feadh na
h-oidhche
Agus mise anso thíos ag doras na gaoithe
Druidídh siar! is déinídh slighe dhom,
Go sínfead mo lámha go grádh mo chróidhe ‘stig.
Do chas sé ó’n ndoras, d’f[h]ill sé abhaile, agus i gcionn seachtaine fuair sé bás le briseadh croidhe.
Pádruig Ó Loingsigh, 14 bl., a fuair é seo ó na mháthair, 53 bl. Chuala sí sin é ó na seanamhathair atá le fada fé’n bhfód.
senior member (history)
2019-06-16 02:07
approved
rejected
awaiting decision
Á! arsa é siud, ag eiriú aniar ar a leath-uilinn
Ní raibh ad ghrádh-sa ach mar bheadh mám de’n
sneachta gheal
Nó gainimh shéideáin do bheadh ar lár na
fairrge
Nó tuille ar na sléibhte dh’éis lae fearthainne
Nó cóch de’n ghaoithe de dhruim na ngarraidhthe.
Ach! Níor luig do chéile fós ar leabaidh
leat
‘S nuair a luighfidh, go luighfead-sa
eadraibh!
An Cailín arís:
Á! Faire! a ghrádh ghil. Ná déin-se dearmad
Ná cuir m’fhear pósta go deo in earraidh
liom
Mar do bheadh sé choidhche ‘s go deo ad chasadh
liom
Agus gan tu beó ’gam chun mo sceól
duit d’aithris.
Deabhruigheann an sceal ná raibh aon t-súil in a’chor aici go bhfágfadh sé an leabaidh ‘na shláinte. D’imig sí uaidh agus pósadh í féin ‘sa fear eile. Ach
senior member (history)
2019-06-16 01:49
approved
rejected
awaiting decision
Grádh ‘s Brón
Bhí buachaill ann aon uair amháin a bhí ana mhór ar fadh le cailín áirithe. Tráth de’s na tráthanna do buaileadh breóidhte é, agus dob éigean do an leabaidh do thógaint. Bhí sé go tréith-lag sínte ar an leabaidh sin tréimhse mhór fhada, agus ní raibh aon bhreis fhabhais a dul air. Lá de’s na laetheannta an fhaidh a bhí san amhlaidh do seineadh cleamhnas de’n cailín agus d’fhear eile. Sar ar pósadh iad amhthach dúbhairt sí lá léithi féin go raghadh sí a’féuchaint a grádha báin. Sar a scarfadh sí go deo leis. D’imig sí uirthi agus níor stad sí gur shuidh sí ag taobh na leabpan [?] mar a raibh sé sínte go tréith.
D’fhéuch sí air, agus má d’fhéuch, thuit na deóra síos léithi de’n amharcsan agus dúbhairt sí:
Mhuise mo grádh do shúile a bhí go lonnrach
leathan-gheal.
‘S mo ghrádh do chroidhe mór fiallmhar
catharannach
Mo ghrádh do ghruadhanna mar na caora nuair
a lasann siad
‘S mo ghrádh m’fhear óg, ‘sé mo bhrón bheith a
scaramhaint leat.
senior member (history)
2019-06-09 20:40
approved
rejected
awaiting decision
agus, nuair a chonaic sí é, dúbhairt sí:
“Tá an leanbh so chómh imithe leis an gcuid eile ‘ca”. Bhí an leanbh ana-bhreoidhthe, nuair a tháinig Domhnall abhaile leis na ba.
Níor dhein sé faic ach a rádh le na mhnaoí corcan uisce do chur a beirbhiú ar an dteine. Do dhein sé annsan corcán breag leitean agus d’órduig sé dá mhnaoí galún mór bainne do thabhairt chuige. Nuair a fuair se é sin, dúbhairt sé leis an leanbh: “Seo a Ghiolla an Chliabháin, ní bheidh tú feasta adtúrtaoibh le biadh bunóice i dtig Dhómhnaill Uí Sheaghdha”. “Faig an píce (nó an t-sluasad) anois dom”, ar seisean le na mhnaoi. Do thug sí an píce a’ triall air, agus chuir sé ar deargadh sa teine é.
Nuair a bhí sé ar shlighe bheith dearg go maith, do phreab an seanduine beag liath as an gcliabhán agus seo leis sa t-siubhal amach an doras, agus nuair a fheuchadar ar an gcliabhán arís, bhí an mac féin ann go slán folláin.
Seán Ó Suilleabhain, Taobh a’Chnuic, 80 bl.
senior member (history)
2019-06-09 20:26
approved
rejected
awaiting decision
Fear na Gealaighe
An fearsan a chídhtear anáirde ar an nGealaig is amhlaidh a ghuidh sé lor mór droighin as bhéarnain le na chómharsain lá Domhnach, agus do cuireadh anáirde annsan é mar shamhpla do ghaduighthe an t-saoghail, agus beidh sé ann go Lá na Breithe.
Máirtín Ó Loingsigh, 66 bl. a chomhnuigheann ar Thaobh a Cnuic-Breanndan fos.

Na Daoine Maithe
Bhí fear i “Lios Caolbhuidhe” fadó gur b’ainm do Domhnall ó Seaghdha. Bhí a leanbhaí go léir a’ fagháil bháis - slán mar a n-innstear é. Diaidh ar ndiaidh, sa t-slighe ná raibh aige, ar deire thiar ach éinne amháin. Agus bhí sé sin leis go leiche, mí-lítheach, meadalluighthe go leor. Lá amháin chuaidh Domhnall a’ d’iarraidh na ba chun a gcrúidte. Bhí liosachán ar an ngarraidhe, agus nuair a bhí sé a’ dul thairis, chualaidh sé an chainnt istig. “Conus a mhairfidh ar bhiadh bunóice i dtig Dhomhnaill Uí Seaghdha”.
Nuair a tháinig Dómhnall abhaile leis na ba, bhí a bhean ‘na seasamh ag an ndorus roimis
senior member (history)
2019-06-08 02:12
approved
rejected
awaiting decision
ag na driotháracha bréige. Do thógadar amach an beirt agus cuireadh idir dhá capall iad, is stracadh as a chéile iad. Do bhí Ubhall annsan, a athair, a mháthair agus a bhainríoghan go súgach go lá a mbás.
Maighréad Ní Dheada 14 bl. do scríg (sic) ó beal aithris P. D’Mórdha 89 bliana, a mhaireann fós i gCe Breanndáin.
senior member (history)
2019-06-08 02:05
approved
rejected
awaiting decision
[ ar leanamhaint ó leathanach 70 ]
"N'fhéadfainn é", a dúbhairt s. "Eirig!" a dúbhairt se arís. D'eirig sí 's bhailibh sí gach a raibh ann.
"An bhfuil aon t-slighe agat a bhféadfá mo bhuachaill a leigheas?" arsa Ubhall. "Ta", arsa an Seanduine "ach n'féadfá-sa é dhéanamh go deó. Tá seacht gcéad acra de tairnge (?) cruaidh agam. Seacht gcéad acra do bheithigheachaibh fiaine agam, agus seacht gcéad acra d'fhéar ar lasadh, agus n'fhéadfá-sa siubhal na h-áite seo do dhéanamh in a'chor".
"Beir chúghat na cnámha", ar seisean, "agus buail amach rómham". D'eirigheadar, is chuadar go dtí na tarnaí (?). "Tair ar mo dhrom anois", adúbhairt Ubhall leis an Seanduine. Do chuaidh an Seanduine ar a dhrom agus níor ceangail aon tairne (?) air. Chuadar ansan go dtí na beithidhíg fiaine, ach níor thóg ceann aca a cheann den dtalamh. Chuadar annsan go dtí an áit 'na raibh an teine mhór , ach chuadar tríthe gan pian na marc ortha. "Anois", arsa an Seanduine, "feach rómhat suas ar an gcnoc. Tá seacht gcéad saighdiúirí ag tabhairt aire de thobar atá annsan. Tá fear eile ann leis, leath dhe [?] chruaidh, is leath de d'iarann, agus marbhochaidh na saighdiúirí thu má bhíonn sé sin na dhúiseacht. Ach má bhíonn sé 'na choladh, ní mharbhóchaidh siad thú in a' chor".
Chuadar go dtí an cnoc. Dúbhairt Ubhall leis an Seanduine fanamhaint mar a raibh aige, go raghadh sé féin anáirde. "Má chídheann tú", ar seisean, "an
senior member (history)
2019-06-08 01:55
approved
rejected
awaiting decision
Comharthaí - rath ‘s mí-rath
Dá bhfeiceadh duine an chéad uan de’n bhlian ar thaobh ná láimhe deise, agus é a dheól a mháthar, gurb shin chomhartha ratha.
---
Mí-rath, iseadh cat do thabhairt isteach go tig nuadh-dhéanta.
---
Deineann an t-iascaire amach nach aon rath a bheadh air: bean ruadh d’fheiscint, ná í bheith [']na choinnibh, agus é dul ag iascach; nó tracht thar mhada ruadh, nuair bhíonn siad ag bordáil na líonta.
Eamon ó Seagda, 46 bl., ó’n athair nach maireann
senior member (history)
2019-06-08 01:45
approved
rejected
awaiting decision
ag na driotháracha bréige. Do thógadar amach an beirt agus cuireadh idir dhá capall iad, is stracadh as a chéile iad. Do bhí Ubhall annsan, a athair, a mháthair agus a bhainríoghan go súgach go lá a mbás.
Maighréad Ní Dheada 14 bl. do scríg (sic) ó beal aithris P. D’Mórdha 89 bliana, a mhaireann fós i gCe Breandáin.
senior member (history)
2019-06-08 01:43
approved
rejected
awaiting decision
ag na driotháracha bréige. DO thógadar amach an beirt agus uireadh idir dhá capall iad, is stracadh as a chéile iad. Do bhí Ubhall annsan, a athair, a mháthair agus a bhainríoghan go súgach go lá a mbás.
Maighréad Ní Dheada 14 bl. do scríg (sic) ó beal aithris P. D’Mórdha 89 bliana, a mhaireann fós i gCe Breandáin.
senior member (history)
2019-06-08 01:42
approved
rejected
awaiting decision
an tarna mac, agus leis an Ríogh agus mise an mac óg”. “Tá go maith”, adubhairt sé, “agus bhfuil an triúr ag baile anois?” “Níl ach beirt aca”, adubhairt sí. “Tá an mac óg gan teacht abhaile ó d’imig sé a lorg fiacall a athar, agus b’sin é an mac ba mheasa liom”.
“Go maith”, adubhairt sé. “Tá t-faoistin déanta i gceart agat anois”. Do thosnuig an pósadh, agus bhí an sagart ag dul i measc na ndaoine, iad ag rinnce, ag ól agus ag aoibhneas dóibh féin.
Ba ghearr gur rug sé deoch a triall ar an mbainríoghain agus chuirsan iongna ar gach éinne, mar do síleadh gur bé sin gnó an gcócairí. Bhí fainne i dtóin an chupáin, agus nuair a chonnaic sí é agus an scríbinn a bhí air, do léim sí ‘s bhéic sí le h-áthas, agus bhí sí á pógadh ‘s a léimint mór dtimpeall air. Annsan d’innis Ubhall dá athair gur b’é a mhac óg féin é, agus ná raibh aon mhac riamh aige ach é. “Tá t-fiacla agam”, ar seisean, “agus d’eachtruig sé an scéal go léir do annsan ó thúis [go] deire.
Do pósadh Ubhall agus an bhainrioghan agus bhí bainis seacht lá is seacht n-oidhche aca.
Do chuir Ubhall na trí fiacla isteach i dtosach béil ‘athar, in ionad na trí fiacall capall a bhí istig ann
senior member (history)
2019-06-08 01:40
approved
rejected
awaiting decision
Tháinig an figheadóir abhaile agus dubhairt sé le h-Ubhall go raibh an áthas anois ortha, go raibh an draoidheacht imithe ó’n áit, agus ar seisean: “Tá an bainríoghan ó Oilean an Uaignis agus mac an Ríogh a’ pósadh amáireach”.
“Tá go maith”, adubhairt Ubhall, “Táimse ag imeacht go dtí an pósadh, agus slán libh anois”. D’imig sé maidin amáireach go Pálás an Ríogh.
Chuir sé culaith sagairt ar féin agus bhí sé ar an mbainis, agus iad ag tabhairt ómóis den sagart. Dubhairt sé leotha go dtéigheadh an t-athair ’s an mháthair chun faoistine roimh an bpósadh insan áit á d’fág sé féin le déanaighe. Seo leis an t-athair ‘s an mháthair chun faoistine. Agus nuair bhí an fhaoistin i leath taoibh, dubhairt an sagart go raibh duin’ éicint damanta sa tig agus ná féadfadh an duine sin a chuid faoistine i gceart. Chuaidh an Máthair go faoistin arís agus d’fhiafruig sé dhi, an raibh a lán cloinne aici; dubhairt sí go raibh triúr mac aici. “An leis an Ríogh na triúr macsan?” ar seisean. “Ní h-eadh”, adubhairt sí. “Leis an gCoisteoir an mac críona, leis an buitléara
senior member (history)
2019-06-06 00:04
approved
rejected
awaiting decision
Do chuaidh an fìgheadóir go dtí an Chúirt agus a chapall aige.
Bhí gach éinne ann agus capall ag gach éinne aca, ach níor rug aon chapall aca ar an bPiast ach an capall a bhí ag an bhfigheadóir. Nuair a bhí an Phiast marbh, agus an capall tagaithe thar nais ó’n loch, do bhain an Riogh den bhfigheadóir an capall agus thug sé lán a hata d’ór do, á éagmhais.
Tháinig sé abhaile ‘s é ag gol le h-eagla roim[h] Ubhall, ach níor dhearmhad sé a hata óir.
Bhí sé a lógóireacht a déanamh ar an dtig, ach is amhlaidh a bhí Ubhall ag gáirídhe fé. D’fiafraig sé dhe cá raibh an capall, ach dúbhairt sé gur bhain an Ríogh dho é, agus gur thug sé hata óir do á éagmhais. “Agus amaireach”, ar seisean, “caithfidh mé Colúr na Coille d’fhagháil, nó go marbhóchaidh sé Seabhac na Faille Fuaire”.
“Tásan agam”, arsa Ubhall, agus bhuail sé an chloch leis an slaitín ‘s d’éirig an Colúr. Thug sé den bhfigheadóir an Colúr agus dúbhairt sé leis gan é leigint uaidh ar a bhás. Gheall an fígheadóir ná leigfeadh. D’imig sé an tarna lá, agus mharbh an Colúr an Seabhac. Do bhain an Ríog an Colúr den bhfigheadóir ‘s thug hata óir do arís.
D’orduig an Ríog an tríomhadh lá gadhar do bheith ag gach éinne a mharbhóchodh Mad’r Alla na Coille Glaise.
Fuair sé an Gadhar á Ubhall mar an gcuid eile ‘s mairbh an Gadhar an Mad’r Allaidh. Do dhein an Riog an cleas ceadna leis arís.
senior member (history)
2019-06-05 00:07
approved
rejected
awaiting decision
gcoisteóir do dhriotháir críona, agus leis an buitléara an tarna driotháir.
Do thug an bhainriogan an fáinne seo dhom. Tá a h-ainm ’sa sloinne air, ‘s t’ainmse leis; agus do thug sí dhom an colúr ‘s an gadhar chun iad a thabhairt chughat”. Do chuir sé an fáinne ar a mhéir agus d’imig sé an bóthar abhaile.
Nuair tháinig sé go dtí an áit ’na raibh a athair ‘na chomhnuidhe, do chuaidh sé isteach i dtig figheadóra. Do dhéin sé trí clocha móra don chapall, don cholúr agus don ghadhar.
Ní raibh éinne sa tig ach an fíghdeóir féin agus a bhean. Níor innis sé dhóib cé’rb é féin.
Do chuaidh an figheadóir go dtí an Pálás lá ar foláireamh an Ríog. D’órduig an Ríog dho capall do sholáthar amáireach, mar go rabhadar go léir ag dul a’marbhú Péiste na Locha Deirge. Do rith sé abhaile go dubhach agus go brónach. “Cad tá ort anois” adábhaige Ubhall. “Dúbhairt an Ríog liom” arsa an figheadóir. “go gcaithfinn capall do bheith agam amáireach chun Péiste na Locha Deirge (luirrge?) a mharbhú”. “Ní raibh capall riamh agamsa ná ag éinne a bhaineas liom”. “Ná bhí ag gol”, arsa Úbhall. “B’é go bhfaighmís capall in áit éicint”.
Do chuaidh Ubhall amach agus do bhuail sé an chloch, agus d’éirig an capall. Lá arna mháireach
senior member (history)
2019-06-03 23:49
approved
rejected
awaiting decision
nuair a tháinig an Spideóigín Mhuinntir Shúilleabháin,
"A Ubhall Airm-Neach [?], a Rígh Gréag, ar sise, ná cuimhneófá ar an fhuil uasal ag eirighe in uachtar anocht agat. Do chlaidheamh a thógaint 's é bhualadh i dteórain cruaidh 's iarrann, agus é scaoileadh le gach taobh dá chliabh". D'eirig Ubhall agus do bhuail sé é(?) dteoram chruaidh 's iarrainnm 's scaoil sé de gach taobh dá chliabh é, agus mharbh sé é.
Tháinig Ubhall annsan chun na cnámha, is do chaith sé insan tobar iad, agus d'eirig a bhuachaill arís chómh slán folláin 's bhí sé riamh.
"Cimil braon de'n uisce díot féin", arsan Seanduine, agus cneasóchaidh sé do chneadhthacha. Do dhein agus bhíodar leighis-te láithreach. "Mhaise", adúbhairt an Seanduine arís, "an leig-fá dómhsa braon do thabhairt abhaile liom". "Conas a bhéarfaidh tú leat é?" adúbhairt Ubhall. "Thugas liom buidéal ó'n dtig", ar seisean agus do líon sé a bhuidéal den uisce. Do chuaidh Ubhall, a bhuachaill agus an Seanduine abhaile annsan go dtí tig an t-Seanduine. Do chaith sé braon den uisce ar an gcat agus dhein bean álainn grádhmhar di. Chaith sé braon ar an Seanbhean, agus deineadh bean óg láidir di sin. Chaith sé braon ar an Seanduine féin annsan, agus deineadh fear breagh óg de sin leis.
"Mise Riogh na h-Áite seo", arsa an Seanduine bhí,
senior member (history)
2019-06-03 23:48
approved
rejected
awaiting decision
agus tabharfaidh mé m’ingean duit anois le pósadh agus leath mo ríogachta, agus é go leir ó lá mo bháis amach”. “Táim ana bhuidheach díot, a dúbhairt Ubhall, ach bhfearr liom maireachtaint liom le m’athair. Tabhair dom bhuachaill iad”. “Gheobhaidh agus fáilte », adúbhairt an Seanduine bi[?]”.
Do deineadh an pósadh, agus annsan do ghluais Ubhall chun siúbhail, agus níor dhein sé aon stad go dtáinig sé go dtí an gleann mar a raibh a bhád. Bhuail sé buille dá Slaitín Draoidheachta ar chloich, agus d’eirig an Capall ‘s do léim sé thar an ngleann. Do bhuail bean annsan leis, agus dúbhairt sí gur b’í féin cailín aimsire bainriogan Oileáin an Uaignis, “agus tá sí sin anois”, ar sise, “ag baile i dtig t’athar, mar d’imig sí le do dhriotháracha. Do bhaineas-sa geallamhaint díobh gan í phósadh go marbhófaí Piast na locha deirge”, agus “Seabhac na Faille Fuaire” agus “Mada’r Alla na Coille Glaise” agus níl a marbhúsan ag éinne ach agat-sa. Mharbóchadh do chapall Piast na Locha Deirge; mharbhóchadh an colúr atá agam sa Seabhac na Faillefuaire, agus mharbhóchadh mo ghad[h]ar Mada’r Alla na Coille Glaise, agus tabharfad-sa iadsan duit. Beidh an áit fé dhraoidheacht go deo go dtógfair de é. N’fheadfadh do driotháracha aon nídh dhéanamh, mar níl an fuil Ríogh-uasal ionnta. Leis an
senior member (history)
2019-06-03 03:55
approved
rejected
awaiting decision
cnoc agus dtiúr taoibh le h-éinne amháin ná dhéin am mhoill nó go dtiocfaidh tú chúgiam: ach má chídheann tú na saighdiúirí ag bun an chnuic, fan mar a bheidh agat".
D'imig Ubhall. Nuair a chonnaic sé an fear iarainn, do léim sé is dhúisig sé é, ach thuit sé na choladh arís; annsan seo leis na saighdiúirí é, agus mharbh sé gach aon duine riamh aca.
Ní raibh éinne ar an gcnoc anois ach é féin [']sa fear iarainn. Nuair a chonnaic an Seanduine Ubhall ar an gcnoc agus gan éinne in aonacht leis, do chuaidh sé suas. "Tá an fear iarainn 'na choladh", adúbhairt Ubhall, agus conas a duisigheofar é? "Tá sparra mhór iarainn ar crochadh anuas leis an gcrannsan thall, agus tóg anuas é. 's buail go maith é leis an sparra", arsa an Seanduine. Do dhein sé amhlaidh agus dúisig sé é ar deire.
"Ca bhfuil mo shaighdiúirí", ar seisean nuair dhúisig sé. "Oscail do shúile", arsa Ubhall, "agus cídhfir ca bhfuil siad". D'oscail sé a shúile, ach má dhein, ní fhaca sé éinne ach Ubhall agus an Seanduine.
"A gharsúin", ar seisean, "tá obair mhór déanta agat, agus sábhálfaidh mé t'anam". "Ní chuige sin a thánag-sa", arsa Ubhall, "ach chun an t-uisce seo do bhreith liom gan aon bhuidheachas duit-se ná d'éin eile". Thugadar fé chéile annsan, agus bhíodar ag tráchadh a chéile, agus ar deire bhí an fear-iarainn ag fagail an lámh uachtair ar Ubhall
senior member (history)
2019-06-03 03:39
approved
rejected
awaiting decision
nuair a tháinig an Spideóigín Mhuinntir Shúilleabháin,
"A Ubhall Airm-Neach [?], a Rígh Gréag, ar sise, ná cuimhneófá ar an fhuil uasal ag eirighe in uachtar anocht agat. Do chlaidheamh a thógaint 's é bhualadh i dteórain cruaidh 's iarrann, agus é scaoileadh le gach taobh dá chliabh". D'eirig Ubhall agus do bhuail sé é(?) dteoram chruaidh 's iarrainnm 's scaoil sé de gach taobh dá chliabh é, agus mharbh sé é.
Tháinig Ubhall annsan chun na cnámha, is do chaith sé insan tobar iad, agus d'eirig a bhuachaill arís chómh slán folláin 's bhí sé riamh.
"Cimil braon de'n uisce díot féin", arsan Seanduine, agus cneasóchaidh sé do chneadhthacha. Do dhein agus bhíodar leighis-te láithreach. "Mhaise", adúbhairt an Seanduine arís, "an leig-fá dómhsa braon do thabhairt abhaile liom". "Conas a bhéarfaidh tú leat é?" adúbhairt Ubhall. "Thugas liom buidéal ó'n dtig", ar seisean agus do líon sé a bhuidéal den uisce. Do chuaidh Ubhall, a bhuachaill agus an Seanduine abhaile annsan go dtí tig an t-Seanduine. Do chaith sé braon den uisce ar an gcat agus dhein bean álainn grádhmhar di. Chaith sé braon ar an Seanbhean, agus deineadh bean óg láidir di sin. Chaith sé braon ar an Seanduine féin annsan, agus deineadh fear breagh óg de sin leis.
"Mise Riogh na h-Áite seo", arsa an Seanduine, "bhí
senior member (history)
2019-06-03 03:33
approved
rejected
awaiting decision
nuair a tháinig an Spideóigín Mhuinntir Shúilleabháin,
"A Ubhall Airm-Neach [?], a Rígh Gréag, ar sise, ná cuimhneófá ar an fhuil uasal ag eirighe in uachtar anocht agat. Do chlaidheamh a th''ogaint 's é bhaladh i dteórain cruaidh 's iarrann, agus é scaoileadh le gach taobh dá chliabh". D'eirig Ubhall agus do bhuail sé é(?) dteoram chruadh 's iarrainnm 's scaoil sé de gach taobh dá chliabh é, agus mharbh sé é.
Tháinig Ubhall annsan chun na cnámha, is do chaith sé insan tobar iad, agus d'eirig a bhuachaill arís chómh slán folláin 's bhí sé riamh.
"Cimil braon de'n uisce díot féin", arsan Seanduine, agus cneasóchaidh sé do chneadhthacha. Do dhein agus bhíodar leighis-te láithreach. "Mhaise", adúbhairt an Seanduine arís, "an leig-fá dómhsa braon do thabhairt abhaile liom". "Conas a bhéarfaidh tú leat é?" adúbhairt Ubhall. "Thugas liom buidéal ó'n dtig", ar seiseanm agus do líon sé a bhuidéal den uisce. Do chuaidh Ubhall, a bhuachaill, agus an Seanduine abhaile annsan go dtí tig an t-Seanduine. Do chaith sé braon den uisce ar an gcat agus dhein bean álainn grádhmhar di. Chaith sé braon ar an Seanbhean, agus deineadh bean óg láidir di sin. Chaith sé braon ar an Seanduine féin annsan, agus deineadh fear breagh óg de sin leis.
"Mise Riogh na h-Áite seo", arsa an Seanduine, "bhí
senior member (history)
2019-06-03 03:13
approved
rejected
awaiting decision
cnoc agus dtiúr taoibh le h-éinne amháin ná dhéin am mhoill nó go dtiocfaidh tú chúgiam: ach má chídheann tú na saighdiúirí ag bun an chnuic, fan mar a bheidh agat".
D'imig Ubhall. Nuair a chonnaic sé an fear iarainn, do léim sé is dhúisig sé é, ach thuit sé na choladh arís; annsan seo leis na saighdiúirí é, agus mharbh sé gach aon duine riamh aca.
Ní raibh éinne ar an gcnoc anois ach é féin [']sa fear iarainn. Nuair a chonnaic an Seanduine Ubhall ar an gcnoc agus gan éinne in aonacht leis, do chuaidh sé suas. "Tá an fear iarainn 'na choladh", adúbhairt Ubhall, agus conas a duisigheofar é? "Tá sparra mhór iarainn ar crochadh anuas leis an gcrannsan thall, agus tóg anuas é. 's buail go maith é leis an sparra", arsa an Seanduine. Do dhein sé amhlaidh agus dúisig sé é ar deire.
"Ca bhfuil mo shaighdiúirí", ar seisean nuair dhúisig sé. "Oscail do shúile", arsa Ubhall, "agus cídhfir ca bhfuil siad". D'oscail sé a shúile, ach má dhein, ní fhaca sé éinne ach Ubhall agus an Seanduine.
"A ghstdúin", ar seisean, "tá obair mhór déanta agat agus sábhálfaidh mé t'anam". "Ní chuige sin a thánag-sa", arsa Ubhall, "ach chun an t-uisce seo do bhreith liom gan aon bhuidheachas duit-se ná d'éin eile". Thugadar fé chéile annsan, agus bhíodar ag tráchadh a chéile, agus ar deire bhí an fear-iarainn ag fagail an lámh uachtair ar Ubhall
senior member (history)
2019-06-02 03:34
approved
rejected
awaiting decision
fios a bheith aca ar cad a bhí ar a n-athair.
Chuadar go dtí an leabaidh agus d'fhiafhruigheadar de cad a bhí air. D'innis sé dóibh cad d'imigh air.
Bog is briathar orm adúbhairt an Mac Críona ná h-íosfadsa dhá béile bídh ar aon bórd. Is ná luighfeadh dhá oidhche ar aon leabaidh chun go dtabharfaidh mé t'fhiacla chúghat tar nais. "Raghad-sa in éinfeacht leat", arsa an tarna driotháir. "Tá go maith", arsa an Mac Críona.
D'eirigheadar ar maidin, agus d'imígheadar chun bóthair. Amach san lá so chonnacadar an driotháir óg 'na ndiaidh, agus dúbhradar le na chéile go raibh sé chómh maith aca é scaoileadh in éinfeacht leotha.
Do ghluaiseadar a'dtriúr le cois a chéile annsan, agus bhíadar ag imtheacht tre choill mhóir, agus bhí an choill sin ar bhruach na fairrge. Agus an oidhche teacht bíodar traochta agus shuidheadar síos ar feadh tamall.
"Cad a dhéanfaimís anois", ar siad le na chéile. "Tá sé chómh maith ag duine againn dul anáirde ar chrann féuchaint an mbeadh tig nó solas in aon áit".
Seo leis an driotháir críona anáirde
senior member (history)
2019-06-02 03:32
approved
rejected
awaiting decision
[ ar leanamhaint ó leathanach 70 ]
"N'fhéadfainn é", a dúbhairt s. "Eirig!" a dúbhairt se arís. D'eirig sí 's bhailibh sí gach a raibh ann.
senior member (history)
2019-06-02 03:25
approved
rejected
awaiting decision
go dtí lár an lae lár-na-mhaireach. Bhuail tig eile leo timpeall an dtráth san agus fear am tighe sin ar an dtaobh amuigh de dhoras.
Do chuireadar aighneas air, agus sa chainnt dóibh dúbhairt sé leo go dtabharfadh sé óstuidheacht na h-oidhche sin dóibh agus fáilte, ach go raibh an cat draoid[h]eachta 'na thig aige, agus go raibh an catsan ana chrosta. Chuadar isteach agus ní fada bhíodar ann gur léim an cat anáirde as an stól agus chuir sé na liodáin [leadáin?] ar am mbuachaill agus do chaith sé isteach i mbarraile nimhe é. Do lím Ubhall agus bhuail sé an cat leis an Slaitín Draoidheachta agus do chuir sé é anáirde san aer.
Bhí brón ana-mhór ar Ubhall a bhuachaill di bheith marbh astig sa bharraille agus a bhanrioghan imighthe le ná dhrotharacha, agus gan éinne anamacht leis anois. Do bhí fear a' tighe agus a bhean ar gach taobh den dteine, ach má bhíodar, tháinig an Cat arís isteach an doras agus shuidh sé le h-ais na Sean-mhná. Do bhuail an t-seana-bhean an cat agus chuir sí anonn go dtí an sean-fhear é.
Do bhuail an Seanduine é agus chuir sé tar nais arís é. Bhíodar mar sin ar feadh tamaill, ach ar deire d'eirig Ubhall 's sciúirséail sé iad leis an Slaitín Draoidheachta. "Eirigh!" ar seisean leis an Seanabhean agus pioc gach aon chnámh atá sa bharraile, agus cuir le chéile iad.
[[ leanamhaint ar seo leathanach 99 ]]
senior member (history)
2019-06-02 03:25
approved
rejected
awaiting decision
go dtí lór an lae lór-na-mhaireach. Bhuail tig eile leo timpeall an dtráth san agus fear am tighe sin ar an dtaobh amuigh de dhoras.
Do chuireadar aighneas air, agus sa chainnt dóibh dúbhairt sé leo go dtabharfadh sé óstuidheacht na h-oidhche sin dóibh agus fáilte, ach go raibh an cat draoid[h]eachta 'na thig aige, agus go raibh an catsan ana chrosta. Chuadar isteach agus ní fada bhíodar ann gur léim an cat anáirde as an stól agus chuir sé na liodáin [leadáin?] ar am mbuachaill agus do chaith sé isteach i mbarraile nimhe é. Do lím Ubhall agus bhuail sé an cat leis an Slaitín Draoidheachta agus do chuir sé é anáirde san aer.
Bhí brón ana-mhór ar Ubhall a bhuachaill di bheith marbh astig sa bharraille agus a bhanrioghan imighthe le ná dhrotharacha, agus gan éinne anamacht leis anois. Do bhí fear a' tighe agus a bhean ar gach taobh den dteine, ach má bhíodar, tháinig an Cat arís isteach an doras agus shuidh sé le h-ais na Sean-mhná. Do bhuail an t-seana-bhean an cat agus chuir sí anonn go dtí an sean-fhear é.
Do bhuail an Seanduine é agus chuir sé tar nais arís é. Bhíodar mar sin ar feadh tamaill, ach ar deire d'eirig Ubhall 's sciúirséail sé iad leis an Slaitín Draoidheachta. "Eirigh!" ar seisean leis an Seanabhean agus pioc gach aon chnámh atá sa bharraile, agus cuir le chéile iad.
[[ leanamhaint ar seo leathanach 99 ]]
senior member (history)
2019-05-31 22:29
approved
rejected
awaiting decision
go dtí lór an lae lór-na-mhaireach.
senior member (history)
2019-05-31 22:27
approved
rejected
awaiting decision
Chualadar an cogadh go léir amuigh. Agus seo amach le h-Ubhall chúcha.
Do bhuail sé buille dá Slaitín Draoidheachta ortha agus do mhairbh sé gach a raibh ann díobh.
Nuair a bhíodar go léir sínte aige, do chonnaic sé a teacht fé 'na dhéin Cailleach mhór draoidheachta agus corn 'n lámh aici, agus thosnaig sí ag cur bluíre as an gcorn i mbéal gach éinne aca.
Do luig Ubhall siar ar an dtalamh chómh maith is dá mba go raibh sé marbh, agus nuair a bhí sí ag cur bluíre chun béil an t-é ba ghiorra dho, do rug sé ar an gcorn agus thuit sí marbh fé, mar bhí an chuid eile. An méid díob gur thug sí an cineál dóibh as an gcorn is amhlaidh a bhíodar a teacht chúcha féin arís tar éis Ubhall a marbhú, agus dá ritheadh leis an gCaillig. Bheidís go slán follaín arís.
Ach thug Ubhall fútha an méid a bhraith sé ag teacht cúcha féin arís, agus dhein sé gnó glan díobh an turas so.
Chuaidh sé isteach annsan arís go dtí muinntir an ríghe sin agus dúbhairt sé leo gan a thuille eagla do bheith ortha, mar go raibh an draoidheacht imighthe de'n áit, agus go mbeadh suaimhneas aca go bréth arís.
D'imig Ubhall annsan chun siubail é féin 'sa buachaill, agus bhíodar ag cur díobbh
senior member (history)
2019-05-31 22:01
approved
rejected
awaiting decision
Chualadar an cogadh go leir amuigh. Agus seo amach ;e h-Ubhall ch'ucha.
Do bhuail s'e buille d'a Slait'in Draodheachta tha agus do mhairbh s'e gach a raibh ann diobh.
Nuair a bh'iodar go l'eir s'inte aige, do chonnaic s'e a teacht f'e 'na dh'ein Cailleach mh'or draoidheachta agus corn 'n l'amh aici, agus thosnaig s'i ag cur blu'ire as an gcorn i mb'eal gach 'einne aca.
Do luig Ubhall siar ar an dtalamh ch'omh maith is d'a mba go raibh s'e marbh, agus nuair a bh'i s'i ag cur blu'ire chun b'eil an t-'e ba ghiorra dho, do rug s'e ar an gcorn agus thuit s'i marbh f'e mar bh'i an chuid eile. An m'eid d'iob gur thug s'i an cine'al d'oibh as an gcorn is amhlaidh a bh'iodar a teacht ch'ucha f'ein ar'is tar 'eis Ubhall 'a marbh'u, agus d'a ritheadh leis an gCaillig. Bheid'is go sl'an folla'in ar'is.
Ach thug Ubhall f'utha an m'eid a bhraith s'e ag teacht c'ucha f'ein ar'is, agus dhein s'e gn'o glan d'iobh an turas so.
Chuaidh s'e isteach annsan ar'is go dt'i muinntir an r'ighe sin agus d'ubhairt s'e leo gan a thuille eagla do bheith ortha, mar go raibh an draoidheacht imighthe de'n 'ait, agus go mbeadh suaimhneas aca go br'eth ar'is.
D'imig Ubhall annsan chun siubail 'e f'ein 'sa buachaill, agus bhiodar ag cur d'iobbh
senior member (history)
2019-05-30 23:58
approved
rejected
awaiting decision
driotháracha thall í, do thógadar leótha í agus as go bráth leótha abhaile leithi.
Nuair a thuig Ubhall cad a bhí déanta 'ca, thug sé aghaidh an chapall ar an ngleann, do chroth sé an Slaicín Draoidheachta, agus d'imig sé thar ghleann is abhainn mar an fháinleog.
Do bhuail fear leis annsan, agus do fhiafruig sé dhé an bhfeacaidh sé éinne a dul tar bragháidh annsan, ach dúbhairt sé ná feaca. Do thug Ubhall fé, agus cheangail sé a lamha 's chosa dá chéile.
"Scaoil me, fé mar dhéanfadh buachaill maith", ar seisean, "agus bead am bhuacaill agat in aon áit na raghaidh tú".
Do scaoil Ubhall é, agus d'imigheadar le na chéile nó go raibh an oidhche ag teacht ortha. Do bhuail tig leo, agus dúbhairt sé leis an mbuachaill dul isteach agus fiafhruighe de mhuinntir an tíghe an gcoimeádfaidís istig ó fhuacht na h-oidhche iad. Do chuaidh sé isteach, agus dúbhairt fear a tíge: "Bheadh fáilte rómhaib, ach bíonn cogadh annso gach aon oidhche". Chuaidh sé amach agus d'innis sé a scéal d'Ubhall.
"Ná bac leis sin", arsa Ubhall. Chuadar isteach, is bhí fáilte rómpa. Do tháinig an oidhche,
senior member (history)
2019-05-29 03:13
approved
rejected
awaiting decision
"Beidh siadsan agam agus do cheann-sa leis", arsa Ubhall. Tóg sé a chlaidheamh ó's a chionn anáirde agus thairrig ar an bhFathach Mór, agus do sta[?] sé an ceann de de'n iarrachtsan. Chuaidh sé annsan a' triall ar an mBanríoghain óig, agus thug sí sin do bléitheas gach díghe 's deocha cúmhrá, [mil Gréag (?)], agus beóir lochlannach de chupáin troime [nár teo?]. Do mhúch sí le pógadh é, 's do bháthaidh sí le deora é, 's do thriomuig sí le [na gruaige geal fíor-uaisle é?]
Dhein sí trí treanna dhe'n oidhche - trian ar imirt 's ar ól, trian an cheol agus ar aoibhneas; agus trian ar shuan agus ar síor-choladh go lá. Nuair a bhí sé in am dul a choladh aca, dúbhairt sí le hUbhall dul a choladh anois, ach dúbhairt sé sin ná rachadh sé chun codalta in ao' chor go lá. "Tá tóir ó's ár gcionn anocht", ar seise. "Agus ná tuiteadh aon choladh ort ar do bhás".
Do chuaidh sí sin go dtí an leabaidh, agus d'fhan Ubhall cois na teine 's é tréith.
Siar thar dhruim na h-oidhche do tháinig guth go dtí an doras. Agus dúbhairt: "Scaoil isteach me ó fhuacht agus ó anródh na h-oidhche". D'oscail Ubhall an doras,
senior member (history)
2019-05-29 02:51
approved
rejected
awaiting decision
"Beidh siadsan agam agus do cheann-sa leis", arsa Ubhall. Tóg sé a chlaidheamh ó's a chionn anáirde agus thairrig ar an bhFathach Mór, agus do sta[?] sé an ceann de de'n iarrachtsan. Chuaidh sé annsan a' triall ar an mBanríoghain óig, agus thug sí sin do bléitheas gach díghe 's deocha cúmhrá, [mil Gréag (?)], agus beóir lochlannach de chupáin troime [nár teo?]. Do mhách sí le pógadh é, 's do bháthaidh sí le deora é, 's do thriomuig sí le [na gruaige geal fíor-uaisle é?]
Dhein sí trí treanna dhe'n oidhche - trian ar imirt 's ar ól, trian an cheol agus ar aoibhneas; agus trian ar shuan agus ar síor-choladh go lá. Nuair a bhí sé in am dul a choladh aca, dúbhairt sí le hUbhall dul a choladh anois, ach dúbhairt sí sin ná rachadh sé chun codalta in ao'chor go lá. "Tá tóir ó's ár gcionn anocht", ar seise. "Agus ná tuiteadh aon choladh ort ar do bhás".
Do chuaidh sí sin go dtí an leabadh agus d'fhan Ubhall cois na teine 's é tréith.
Siar thar dhruim na h-oidhche do tháinig guth go dtí an doras. Agus dúbhairt: "Scaoil isteach me ó fhuacht agus ó anródh na h-oidhche". D'oscail Ubhall an doras,
senior member (history)
2019-05-28 02:57
approved
rejected
awaiting decision
árdán den ísleán, ísleán de'n árdán, talamh bog den talamh cruaidh, is talamh cruaidh de'n talamh bog. Thairrigidís toibreacha fíor-uisce aníos tre croidhthibh na gcloch(a) glas(a) le neart catha agus cruadh-chomhraic, ar feadh seacht lá 's seacht n-oidhche, riamh is choidche, go dtáinig an spideóigín Mhuinntir' Súilleabháin agus dúbhairt sí: "A Umhaill Airm-Nirt (airmnerch?) a Rígh Ghréag, is fada bheadh na caoínte ort dá síntí annso thú; ná cuimhneófá ar lúth do chos, 's ar neart do lámh, 's é threascairt 's an ceann do bhaint de". Ní túisce 's bhí an méid sin ráidhte ag an Spideóigín, ná (ná-[?])bhuail Ubhall buille ar an bhfathach, agus bhí sé chun an ceann do bhaint de, nuair a lea[dh?]bhair sé [an fathach?]; agus dúbhairt sé[?]: "A Ubhaill Airm-Nirt a Rígh Gréag, ná bain an ceann díom, agus tabharfaidh mé dhuit an capall cluas dearg-donn gléineach [an Gleanna Duibh Méigleach?]. 'na theannta san, tábharfaidh mé mo shlaitín draoideachta dhuit agus trí fiacla t-athar. Tá an capall cluas dearg-donn gléineach insan stábla atá ar an dtaob thiar-thuaidh de'n dtig. Tá an slaitín draoidheachta ó's cionn an dhoruis aoird atá ar mo sheómra féin, agus tá trí fiacla t-athar istig [?]dtaiscán am sheómra féin ag baile",
senior member (history)
2019-05-28 02:25
approved
rejected
awaiting decision
árdán den ísleán, ísleán de'n árdán, talamh bog den talamh cruaidh, is talamh cruaidh de'n talamh bog. Thairrigidís toibreacha fíor-uisce aníos tre croidhthibh na gcloch(a) glas(a) le neart catha agus cruadh-chomhraic, ar feadh seacht lá 's seacht n-oidhche, riamh is choidche, go dtáinig an spideóigín Mhuinntir' Súilleabháin agus dúbhairt sí: "A Umhaill Airm-Nirt (airmnerch?) a Rígh Ghréag, is fada bheadh na caoínte ort dá síntí annso thú; ná cuimhneófá ar lúth do chos, 's ar neart do lámh, 's é threiscairt 's an ceann do bhaint de". Ní túisce 's bhí an méid sin ráidhte ag an Spideóigín ná ná-bhuail Ubhall buille ar an bhfathach, agus bhí sé chun an ceann do bhaint de, nuair a leabhair sé agus dúbhairt sé[?]: "A Ubhaill Airm-Nirt a Rígh Gréag, ná bain an ceann díom agus tabharfaidh mé dhuit an capall cluas dearg donn gléineach [an Gleanna Duibh Méigleach?]. Na theannta san tábharfaidh mé mo shlaitín draoideachta dhuit agus trí fiacla t-athar. Tá an capall cluas dearg donn gléineach insan stábla atá ar an dtaob thiar-thuaidh de'n drig. Tá an slaitín draoideachta ó's cionn an dhoruis aoird atá ar mo sheómra féin, agus tá trí fiacla t-athar istig [?]dtaiscán am sheómra féin ag baile",
senior member (history)
2019-05-28 01:59
approved
rejected
awaiting decision
árdán den ísleán, ísleán de'n árdán, talamh bog den talamh cruaidh, is talamh cruaidh de'n talamh bog. Thairrigidís toibreacha fíor-uisce aníos tre croidhthibh na gcloch(a) glas(a) le neart catha agus cruadh-chomhraic, ar feadh seacht lá 's seacht n-oidhche, riamh is choidche go dtáinig an spideóigín Mhuinntir' Súilleabháin agus dúbhairt sí: "A Umhaill Airm-Nirt (airmnerch?) a Rígh Ghréag, is fada bheadh na caoínte ort dá síntí annso thú; ná cuimhneófá ar lúth do chos, 's ar neart do lámh, 's é threiscairt 's an ceann do bhaint de". Ní túisce 's bhí an méid sin ráidhte ag an Spideóigín ná ná-bhuail Ubhall buille ar an bhfathach, agus bhí sé chun an ceann do bhaint de, nuair a leabhair sé agus dúbhairt sé[?]: "A Ubhaill Airm-Nirt a Rígh Gréag, ná bain an ceann díom agus tabharfaidh mé dhuit an capall cluas dearg donn gléineach [an Gleanna Duibh Méigleach?]. Na theannta san tábharfaidh mé mo shlaitín draoideachta dhuit agus trí fiacla t-athar. Tá an capall cluas dearg donn gléineach insan stábla atá ar an dtaob thiar-thuaidh de'n drig. Tá an slaitín draoideachta ó's cionn an dhoruis aoird atá ar mo sheómra féin, agus tá trí fiacla t-athar istig [?]dtaiscán am sheómra féin ag baile",
senior member (history)
2019-05-28 01:33
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh an driotháir óg isteach annsan, ach má chuaidh, thug sé aon sáthadh amháin di, do chuir thar gleann anonn í.
Do bhí ceann gach aon ainmhidhe uathbhásach fé'n ngréin annsan roimis, agus iad a méighlig, ach níor chuir sé aon spéis ionnta ach imtheacht an bóthar do féin, nó go dtáinig sé an Domhan Toir.
Bhí cúirt annsan roimis agus í ag gluaiseacht mór-dtuathall. Dúbhairt sé leis an bpórtéir an chúirt do chur 'na stad. Chuidh an Pórtéir isteach 's dúbhairt sé leis an mBanrioghan go raibh Ubhall an Airm-Nirt Rig Gréag amuich, 's an chúirt do chur na stad. "Abair leis", ar sise, "má's é Ubjall an Ainm-Nirt Ríog Gréag é, nách feárr leis an chúirt 'ná stad ná stad ná í bheith 'na lán-ruith; agus teacht isteach 'n Grianán Chúgam-sa". Bhí sí anáirde ar an nGrianán ag feuchaint anuas air; do dhruid sé amach ó'n gcúirt 's thug fascadh reatha, 's léim sé as a chorp. 'S chuaidh isteach an Grianán den bhaoith-léim sin. Chuir sí fáilte roimis. "Is maith an t-am gur tháinighís", ar sise. "Tá an fathach mór imithe a fiadhach 'sa fionna-choscairt, agus ní bheidh sé ag baile go ceann seachtmhaine, 's imeóchaimíd
senior member (history)
2019-05-27 01:56
approved
rejected
awaiting decision
anois, is ní bheimís roimis".
"Ní bheidh sé le rádh choidhche aige go ngoidfinn thu", ar seisean, "is fanfadh annso go dtiocfaidh sé".
I gcionn seachtmhaine tháinig sé abhaile. Do bhí clog sa tig 's níor bhuail an clog le hionghantas mór.
"Bféidir", arsan Fathach Mór, "gur bé an tUbhall Airm Nirt Ríogh Gréag atá romham". "Is é go díreach", adúbhairt Ubhall. Chaith an Fathach an beart eanlaithe dá dhrom, is líonadar an chúirt bhí an oiread san te méid ionnta.
"Táim tuirseach indiu, a Ubhall", ar sisean, "is tabhair aga dhom greas coladta, bheith agam go ceann cúpla uair a chluig".
Dob fhada le hUbhall a bhí sé na choladh, 's chuaidh sé amach 's bhuail sé buille dha chlaideamh ar an gCuaille Cómhraic, is do dhein sé dhá leath dhi. Do dhúisig an Fathach. "Is mo gaiscidheach a tháinig riamh treasna orm", ar seisean. Is níor bhuail éinne riamh aca, a leithéid de bhuille ar an gCuaille Comhraic".
Do dheineadar fé na céile annsan mar déanfadh dhá leomhan chuthaig, nó dá mhuic uisce (?) / gaisce (?) na fiannuíochta. Do dheinidís
senior member (history)
2019-05-27 01:44
approved
rejected
awaiting decision
anois, is ní bheimís roimis".
"Ní bheidh sé le rádh choidhche aige go ngoidfinn thu", ar seisean, "is fanfadh annso go dtiocfaidh sé".
I gcionn seachtmhaine tháinig sé abhaile. Do bhí clog sa tig 's níor bhuail an clog le hionghantas mór.
"Bféidir", arsan Fathach Mór, "gur bé an tUbhall Airm Nirt Ríog Gréag atá romham". "Is é go díreach" adúbhairt Ubhall. Chaith an Fathach an beart eanlaithe dá dhrom, is líonadar an chúirt bhí an oiread san te méid ionnta.
"Táim tuirseach indiu, a Ubhall", ar sisean, "is tabhair aga dhom greas coladtabheith agam go ceann cúpla uair a chluig".
Dob fhada le hUbhall a bhí sé na choladh, 's chuaidh sé amach 's bhuail sé buille dha chlaidheamh ar an gCuaille cómhraic, is do dhein sé dhá leath dhi. Do dhúisig an Fathach. "Is mo gaiscidheach a tháinig riamh treasna orm" ar seisean. Is níor bhuail éinne riamh aca, a leithéid de bhuille ar an gCuaille Comhraic".
Do dheineadar fé na céile annsan mar déanfadh dhá leomhan chuthaig, nó dá mhuic uisce (?) / gaisce (?) fiannuíochta. Do dheinidís
senior member (history)
2019-05-26 22:18
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh an driotháir óg isteach annsan, ach má chuadh, thug sé aon sáthadh amháin di, do chuir thar gleann anonn í.
Do bhí ceann gach aon ainmhidhe uathbhásach fé'n ngréin annsan roimis, agus iad a méighlig, ach níor chuir sé aon spéis ionnta ach imtheacht an bóthar do féin, nó go dtáinig sé an Domhan Toir.
Bhí cúirt annsan roimis agus í ag gluaiseacht mór-dtuathall. Dúbhairt sé leis an bpórtéir an chúirt do chur 'na stad. Chuidh an Pórtéir isteach 's dúbhairt sé leis an mBanrioghan go raibh Ubhall an Airm-Nirt Rig Gréag amuich, 's an chúirt do chur na stad. "Abair leis", ar sise, "má's é Ubjall an Ainm-Nirt Ríog Gréag é, nách feárr leis an chúirt 'ná stad ná stad ná í bheith 'na lán-ruith; agus teacht isteach 'n Grianán Chúgam-sa". Bhí sí anáirde ar an nGrianán ag feuchaint anuas air; do dhruid sé amach ó'n gcúirt 's thug fascadh reatha, 's léim sé asa chorp. 'S chuaidh isteach an Grianán den bhaoith-léim sin. Chuir sí fáilte roimis. "Is maith an t-am gur tháinighís", ar sise. "Tá an fathach mór imithe a fiadhach 'sa fionna-choscairt, agus ní bheidh sé ag baile go ceann seachtmhaine, 's imeóchaimíd
senior member (history)
2019-05-26 21:58
approved
rejected
awaiting decision
Do chuaidh sí 'an leabhaidh leis an Mac óg, agus dúbhairt sí leis gur bé an Fathach Mór ó'n domhan thoir do chuir annsan í.
Dúbhairt sí gur rugh sé a driofúr leis ar dtúis le láimh láidir, ach gur chuir sí féin mar bhreith air gan í phósadh nó go dtiocfadh Ubhall an Airm-Nirt an tríomhadh chun í bhaint de.
Dúbhairt sí annsan leis ná raghadh a dhriotháracha thairis sin - mar gur bheirt mheathta iad; gur leis an gCoisteóir an driotháir críona; 's gur leis an buitléir an tarna driotháir; ná raibh éinne ag a athair is a mháthair ach é féin.
"Ar maidin" ar sise, "nuair a bheidh sibh ag imtheacht, ní raghaidh siad san thar gleann na Méighleach, is nuair a raghair-se anonn thairis beidh ceann gach aon ainmhidhe fé'n spéir ag méighlig go h-uathbhásach, ach ná cuir-se aon nath ionuta, mar, dá gcuirfthea, bheadh do cheann féin aca chómh maith.
D'imígheadar ar maidin, 's thángadar an gleann. Bhí bád annsan rómpa, is chuaidh an mac críona isteach sa bhád, ach chómh luath is bhí sé istig, do liúig sé 's do bhéic sé é thabhairt amach. Chuaidh an tarna driotháir isteach, ach níor bhfada istig é sin leis, nuair chrom sé ar lógóireacht - é thabhairt amach aisti.
senior member (history)
2019-05-25 08:58
approved
rejected
awaiting decision
fúithi go gcuireadh sí cúmhar na fairrge in íochtar, agus íochtar na fairge in-uachtar, sa t-slíge go mbíodh péistí aidhmhéala na fairrge ag teacht ar buis 's ar bais agus ar slais mhaide rámha ag deanamh ceóil spóirt, agus aoibhneas' 's ual-mhuisnigh(?)/ uaill-mhisnig de's na laochra calma a bhí ar bórd, riamh 's coidhche go drángadar go h-Oilean an Uaignis.
Chuir Banrioghan an Oileáin sin céad míle fáilte rómpa. Chuir sí cathaoireacha airgid fé'n mbeirt driotháir críona, agus cathaoir óir fé'n driotháir óg, is bhí iongadh ortha ca' na thaobh gur dhein sí é sin. Níor labhair sí a thuille leótha go raibh sé an am aca dul a choladh agus d'fhiafruig sí annsan den bheirt críona ar mhaith leo coladh i dteannta chéile, agus dúbhradar gur mhaith.
Annsan d'fhiafruig sí dhíobh cad iad na h-ainmeacha a bhí ortha, agus dúbhairt an Mac Críona: "Art Airm-Nirt Rígh Gréag m'ainm-se"; "Traolach, Airm-Nirt m'ainm-se, agus an tarna mac Rígh Gréag", arsa an tarna driothár; "agus tusa?" ar sise leis an mac óg. "Mise", a dhubáirt sé, "Ubhall Airm-Nirt, an mac is óige Ríogh Gréag".
senior member (history)
2019-05-25 08:53
approved
rejected
awaiting decision
do chuaidh sí 'an leabhaidh leis an Mac óg, agus dúbhairt sí leis gur bé an Fathach Mór ó'n domhan thoir do chuir annsan í.
Dúbhairt sí gur rugh sé a driofúr leis ar dtúis le láimh láidir, ach gur chuir sí féin mar bhreith air gan í phósadh nó go dtiocfadh Ubhall an Airm-Nirt an tríomhadh chun í bhaint de.
Dúbhairt sí annsan leis ná raghadh a dhriotháracha thairis sin - mar gur bheirt mheathta iad; gur leis an gCoisteóir an driotháir críona; 's gur leis an buitléir an tarna driotháir; ná raibh éinne ag a athair is a mháthair ach é féin.
"Ar maidin" ar sise, "nuair a bheidh sibh ag imtheacht, ní raghaidh siad san thar gleann na Méighleach, is nuair a raghair-se anonn thairis beidh ceann gach aon ainmhidhe fé'n spéir ag méighlig go h-uathbhásach, ach ná cuir-se aon nath ionuta, mar, dá gcuirfthea, bheadh do cheann féin aca chómh maith.
D'imígheadar ar maidin, 's thángadar an gleann. Bhí bád annsan rómpa, is chuaidh an mac críona isteach sa bhád, ach chómh luath is bhí sé istig, do liúig sé 's do bhéic sé é thabhairt amach. Chuaidh an tarna driotháir isteach, ach níor bhfada istig é sin leis, nuair chrom sé ar lógóireacht - é thabhairt amach aisti.
senior member (history)
2019-05-25 08:37
approved
rejected
awaiting decision
ach ní raibh sé ach leath na slíghe suas, nuair shleamhnuig sé, agus thuit sé go talamh arís. Seo leis an tarna driotháir suas, ach ní raibh sé sin leis ach leath na slíghe anáirde nuair a liúig sé 's do bhéic sé, é thabhairt anuas arís. "Á", arsa an driotháir óg, "is tréan na fir sibh a dul agus dtuairic fiacall bhúr n'athar". Seo leis féin anáirde, agus d'eirig leis dul go barra.
"Cím," a dúbairt sé, " agus bfadh amuigh ar an bhfairrge solus fé mar bheadh se in oileán".
"Caithfimíd bád nó currachán do dhéanamh chun dul ann", arsa an bheirt ba shine.
Do chromadar ar an gcurrachán chun í dhéanamh, ach fé mar bhuáileadh duine aca ar deiseal, bhuaileadh an duine eile ar dtuathal, agus bhíodar mar sin a lot na h-oibre eatortha. "Á", arsa an duin'óg "Ní dhéanfadh sibh an bheart go deo".
Do rug sé ar thuagh, agus dhein sé an currachán. Nuair a bhí sí críochnuighthe aige do thóg sé a cheap-órd agus do bhuail sé sa dheire í agus chuaidh sí mar lacha ar an bhfairrge amach. Do phreabadar isteach inntí[?], agus bhí oiread san siubhail
senior member (history)
2019-05-25 08:35
approved
rejected
awaiting decision
do chuaidh sí 'an leabhaidh leis an Mac óg, agus dúbhairt sí leis gur bé an Fathach Mór ó'n domhan thoir do chuir annsan í.
Dúbhairt sí gur rugh sé a driofúr leis ar dtúis le láimh láidir, ach gur chuir sí féin mar bhreith air gan í phósadh nó go dtiocfadh Ubhall an Airm-Nirt an tríomhadh chun í bhaint de.
Dúbhairt sí annsan leis ná raghadh a dhriotháracha thairis sin - mar gur bheirt mheathta iad; gur leis an gCoisteóir an driotháir críona; 's gur leis an buitléir an tarna driotháir; ná raibh ínne ag a athair is a mháthair ach é féin.
"At maidin" ar sise, "nuair a bheidh sibh ag imtheacht, ní raghaidh siad san thar gleann na Méighleach, is nuair a raghair-se anonn thairis beidh ceann gach aon ainmhidhe fé'n spéir ag méighlig go h-uathbhásach, ach ná cuir-se aon nath ionuta, mar, dá gcuirfthea, bheadh do cheann féin aca chómh maith.
D'imígheadar ar maidin, 's thángadar an gleann. Bhí bád annsan rómpa, is chuaidh an mac críona isteach sa bhád, ach chómh luath is bhí sé istig, do liúig sé 's do bhéic sé é thabhairt amach. Chuaidh an tarna driotháir isteach, ach níor bhfada istig é sin leis, nuair chrom sé ar lógóireacht - é thabhairt amach aisti.
senior member (history)
2019-05-25 08:10
approved
rejected
awaiting decision
do chuaidh sí 'an leabhaidh leis an Mac óg, agus dúbhairt sí leis gur bé an Fathach Mór ó'n domhan thoir do chuir annsan í.
Dúbhairt sí gur rugh sé a driofúr leis ar dtúis le láimh láidir, ach gur chuir sí féin mar bhreith air gan í phósadh nó go dtiocfadh Ubhall an Airm-Nirt an tríomhadh chun í bhaint de.
Dúbhairt sí annsan leis ná raghadh a dhriotháracha thairis sin - mar gur bheirt mheathra iad; 's gur leis an gCoisteóir an driotháir críona; 's gur leis an buitléir an tarna driotháir; ná raibh ínne ag a athair is a mháthair ach é féin.
"At maidin" ar sise, "nuair a bheidh sibh ag imtheacht, ní raghaidh siad san thar gleann na Méighleach, is nuair a raghair-se anonn thairis beidh ceann gach aon ainmhidhe fé'n spéir ag méighlig go h-uathbhásach, ach ná cuir-se aon nath ionuta, mar tá gcuirfthea bheadh do cheann féin aca chómh maith.
D'imígheadar ar maidin, 's thángadar an gleann. Bhí bád annsan rómpa, is chuaidh an mac críona isteach sa bhád, ach chómh luath is bhí sé istig, do tiúig sé 's do bhéic sé é thabhairt amach. Chuaidh an tarna driotháir isteach, ach níor bhfada istig é sin leis, nuair chrom sé ár lógóireacht - é thabhairt amach aisti.
senior member (history)
2019-05-25 07:29
approved
rejected
awaiting decision
Sean scéal "Ubhall Ríogh Gréag"
Do bhí Ríg ar an nGréig fadó. Bhí triúr mac aige, agus móran fear 'na sheirbhís, agus go dtí so ní dheaghaidh sé riamh ag féuchaint ortha ag obair. Lá amháin dúbhairt sé leis féin go n-eireóchadh sé agus go raghadh sé amach chun iad d'fheiscint. Chómh maith do dhein. Bhí an lá go breagh brothallach, agus nuair bhí sé ag teacht abhaile do shuig sé síos ar charraig mhóir mar bhí tuirse air ó'n dteas. Ní fada bhí sé 'na shuidhe ar an gcarraig nuair a thug sé fé ndeara scamall mór dubh ag bun na spéire agus é a deanamh air anoir ndeas, agus níor stad an scamall go dtáinig sé ó's a chómhair amach, agus do buailead isteach ins na fiacla é le pléasc a bhain trí cinn de's na fiacla amach as tosach a bhéil; agus d'imigh an scamall an bóthar céadna thar nais gan aon fhocal do labhairt.
Do tháinig bochtanacht 's náire ar an Ríg an luath is bhraith sé a fhiacla imighthe. Do chuaidh sé abhaile 's luig sé ar a leabáidh, 's ní raibh a fhios ag éinne cad a bhí air. Dúbhairt na mic, an bhéirt chríona, te na chéile go gcaithfidís
senior member (history)
2019-05-24 03:14
approved
rejected
awaiting decision
fúithi go gcuireadh sí cúmhar na fairrge in íochtar, agus íochtar na fairge in-uachtar, sa t-slíge go mbíodh péistí aidhmhéala na fairrge ag teacht ar buis 's ar bais agus ar slais mhaide rámha ag deanamh ceóil spóirt, agus aoibhneas' 's ual-mhuisnigh(?)/ uaill-mhisnig de's na laochra calma a bhí ar bórd, riamh 's coidhche go drángadar go h-Oilean an Uaignis.
Chuir Banrioghan an Oileáin sin céad míle fáilte rómpa. Chuir sí cathaoireacha airgid fé'n mbeirt driotháir críona, agus cathaoir óir fé'n driotháir óg, is bhí iongadh ortha ca' na thaobh gur dhein sí é sin. Níor labhair sí a thuille leótha go raibh sé an am aca dul a choladh agus d'fhiafruig sí annsan den bheirt críona ar mhaith leo coladh i dteannta chéile, agus dúbhradar gur mhaith.
Annsan d'fhiafruig sí dhíobh cad iad na h-ainmeacha a bhí ortha, agus dúbhairt an Mac Críona: "Art Airm-Nirt Rígh Gréag m'ainm-se"; "Traolach, Airm-Nirt m'ainm-se, agus an tarna mac Rígh Gréag, arsa an tarna driothár; "agus tusa?" ar sise leis an mac óg. "Mise", a dhubáirt sé, "Ubhall Airm-Nirt, an mac is óige Ríogh Gréag".
senior member (history)
2019-05-24 03:05
approved
rejected
awaiting decision
fúithi go gcuireadh sí cúmhar na fairrge in íochtar, agus íochtar na fairge in-uachtar, sa t-slíge go mbíodh péistí aidhmhéala na fairrge ag teacht ar buis 's ar bais agus ar slais mhaide rámha ag deanamh ceóil spóirt, agus aoibhneas' 's ual-mhuisnigh(?)/ uaill-mhisnig de's na laochra calma a bhí ar bórd, riamh 's coidhche go drángadar go h-Oilean an Uaignis.
Chuir Banrioghan an Oileáin sin céad míle fáilte rómpa. Chuir sí cathaoireacha airgid fé'n mbeirt driotháir críona, agus cathaoir óir fé'n driotháir óg, is bhí iongadh ortha ca' na thaobh gur dhein sí é sin. Níor labhair sí a thuille leótha go raibh sé an am aca dul a choladh agus d'fhiafruig sí annsan den bheirt críona ar mhaith leo coladh i dteannta chéile, agus dúbhradar gur mhaith.
Annsan d'fhiafruig sí dhíobh cad iad na h-ainmeacha a bhí ortham agus dúbhairt an Mac Críona: "Art Airm-Nirt Rígh Gréag m'ainm-se"; "Traolach, Airm-Nirt m'ainm-se, agus an tarna mac Rígh Gréag, arsa an tarna driothár; "agus tusa?" ar sise leis an mac óg. "Mise", a dhubáirt sé, "Ubhall Airm-Nirt, an mac is óige Ríogh Gréag".
senior member (history)
2019-05-22 03:38
approved
rejected
awaiting decision
ach ní raibh sé ach leath na slíghe suas, nuair shleamhnuig sé, agus thuit sé go talamh arís. Seo leis an tarna driotháir suas, ach ní raibh sé sin leis ach leath na slíghe anáirde nuair a tiúig sé 's do bhéic sé, é thabhairt anuas arís. "Á", arsa an driotháir óg, "is tréan na fir sibh a dul agus dtuairic fiacall bhúr n'athar". Seo leis féin anáirde, agus d'eirig leis dul go barra.
"Cím," a dúbairt sé, " agus bfadh amuigh ar an bhfairrge solus fé mar bheadh se in oileán".
"Caithfimíd bád nó currachán do dhéanamh chun dul ann", arsa an bheirt ba shine.
Do chromadar ar an gcurrachán chun í dhéanamh, ach fé mar bhuáileadh duine aca ar deiseal, bhuaileadh an duine eile ar dtuathal, agus bhíodar mar sin a lot na h-oibre eatortha. "Á", arsa an duin'óg "Ní dhéanfadh sibh an bheart go deo".
Do rug sé ar thuagh, agus dhein sé an currachán. Nuair a bhí sí críochnuighthe aige do thóg sé a cheap-órd agus do bhuail sé sa dheire í agus chuaidh sí mar lacha ar an bhfairrge amach. Do phreabadar isteach inntí[?], agus bhí oiread san siubhail
senior member (history)
2019-05-21 03:11
approved
rejected
awaiting decision
fios a bheith aca ar cad a bhí ar a n-athair.
Chuadar go dtí an leabaidh agus d'fhiafhruigheadar de cad a bhí air. D'innis sé dóibh cad d'imigh air.
Bog is briathar orm adúbhairt an Mac Críona ná h-íosfadsa dhá béile bídh ar aon bórd. Is ná tuighfeadh dhá oidhche ar aon leabaidh chun go dtabharfaidh mé t'fhiacla chúghat tar nais. "Raghad-sa in éinfeacht leat", arsa an tarna driotháir. "Tá go maith", arsa an Mac Críona.
D'eirigheadar ar maidin, agus d'imígheadar chun bóthair. Amach san lá so chonnacadar an driotháir óg 'na ndiaidh, agus dúbhradar le na chéile go raibh sé chómh m[a?]ith aca é scaoileadh in éinfeacht leotha.
Do ghluaiseadar a'dtriúr le cois a chéile annsan, agus bhíadar ag imtheacht tre choill mhóir, agus bhí an choill sin ar bhruach na fairrge. Agus an oidhche teacht bíodar traochta agus shuidheadar síos ar feadh tamall.
"Cad a dhéanfaimís anois", ar siad le na chéile. "Tá sé chómh maith ag duine againn dul anáirde ar chrann féuchaint an mbeadh tig nó solas in aon áit".
Seo leis an driotháir críona anáirde
senior member (history)
2019-05-21 02:35
approved
rejected
awaiting decision
Sean scéal "Ubhall Ríog Gréag"
Do bhí Ríg ar an nGréig fadó. Bhí triúr mac aige, agus móran fear 'na sheirbhís, agus go dtí so ní dheaghaidh sé riamh ag féuchaint ortha ag obair. Lá amháin dúbhairt sé leis féin go n-eireóchadh sé agus go raghadh sé amach chun iad d'fheiscint. Chómh maith do dhein. Bhí an lá go breagh brothallach, agus nuair bhí sé ag teacht abhaile do shuig sé síos ar charraig mhóir mar bhí tuirse air ó'n dteas. Ní fada bhí sé 'na shuidhe ar an gcarraig nuair a thug sé fé ndeara scamall mór dubh ag bun na spéire agus é a deanamh air anoir ndeas, agus níor stad an scamall go dtáinig sé ó's a chómhair amach, agus do buailead isteach ins na fiacla é le pléasc a bhain trí cinn de's na fiacla amach as tosach a bhéil; agus d'imigh an scamall an bóthar céadna thar n[-]ais gan aon fhocal do labhairt.
Do tháinig bochtanacht 's náire ar an Ríg an luath is bhraith sé a fhiacla imighthe. Do chuaidh sé abhaile 's luig sé ar a leabáidh, 's ní raibh a fhios ag éinne cad a bhí air. Dúbhairt na mic, an bhéirt chríona, te na chéile go gcaithfidís