Number of records in editorial history: 3320 (Displaying 500 most recent.)
senior member (history)
2019-06-14 12:55
approved
rejected
awaiting decision
Sa reilg i dTuar an Fhíona a thit so amach agus le linn mm óige féin, sé san 45 bliain ó shoin ann anois.
Sochraid ón mBullán Bocht i bparóiste an Chaisleáin Chuanaig a bhí ann. Dheineadh socrúghadh le sagart óg Tuar an Fhíona a bheith ag an uaigh ag a dó a chlog um thráthnóna chun an corp d'fháiltiughadh ag geata an t-séipéil agus paidreacha na marbh do rá. B'shin an dinnéir an tsagairt ach gheall sé a bheith ann ach gan an t-socraid a bheith nóimant níos déanaí ná an t-am beartaithe.
Bhí san go maith ach tá's againn ná bíonn Éireannaigh ró-luath go bráth ar ócáidibh den saghas seo. Mar ba gnháth bhí an shocraid ós cionn uair a chloig déanach ag fágaint an tighe di agus buaileadh an reilg ag leath-tar-éis a trí. Bhí an sagart ann agus an chonach air mar bhí an t-ocras ag goilleamhaint go geur ar a bhfear bocht.
Thug sé aoide na mhuc agus na madraí ortha so a bhí cionntach le déanuidheacht na sochraide. Nuair a bhí an stuirm ar a h-aoirde d'airgeadh glór beag, bídeach, maol á rá "A Athair ní raibh leighis againne ar bheith déanach". "Dé cúis sin"? arsa an sagart go nimhneach feargach, agus go simplí umhail a tháinigh an freagra " mar níor tháinigh an sagart chun Aifreann an chuirp do léigheamh go dtí tar éis a bhricfásta"
Liuig gach duine ag gáire agus briseadh ar aghaidh an t-sagairt féin agus an ionad a thuille aighnis siad na paidreacha a bhí sé ag cur uaidh.
senior member (history)
2019-06-14 12:26
approved
rejected
awaiting decision
'Sé an cuimhne is sia siar im cheann Patsy Mulcahy d'fheiscint im thig féin. Cúpaer ab ea Patsy ach ní ar a chéird a mhair sé. Rinncóir den sean-aimsire agus den sean-nós ab ea é agus ní raibh a shárughadh lena linn. Is mó rinnceóir i mbaile sa i gcéin a bhain iarracht buachanta air, ach do theip ortha go léir mar ní raibh acu éadtromacht, gluaiseacht agus aicill, dheacht comh maith go leór chun Patsy do chur fé chois.
Bhíodh scoil le rinnce do mhúineadh ag Patsy i gcúinne páirce gach tráthnóna Samhraidh agus a thuarasdal 'leath-phiúnta' gach ceacht agus an cleachtadh saor.
Bhuaileadh sé isteach chughainn go minic ag braith ar a bholg a líonadh mar go deimhin ba mhinic folamh ná lán an bolg ceudna san. Bhíodh mo mháthair cráite aige agus théigheadh sí i bhfolach uaidh uaireannta. Chonaic sí ag teacht é tráthnóna agus shín sí ar an leaba ag coinne go mbogfadh sé leis arís gan mórán moille, ach ní mar shaoiltear a bhidhtear.
Nuair ná raibh mo mháthair á fáilltuighadh ghlaoidh sé ormsa agus d'iarr cá raibh Mommy. D'inniseas dó. Ansan ba ghairid go raibh sé ag portuidheacht mr seo :-
Tá an chearc ar gor, tá an charc ar gor, tá an chearc ar gor, a mhadainín
Tá an chearc ar gor is na luí ar shop is ní thabharfadh sí té don mbochtainín
Bé sin an cleas Patsy chun a nochta do mo mháthair go raibh fhios aige cleas mo mháthair
senior member (history)
2019-06-14 11:50
approved
rejected
awaiting decision
aige agus tar éis cimilte a mhuinicle le na phus agus treórughadh beag do dhéanadh ar a chroimbéil, labhair sé. Ní raibh dada ann ach ceó ar sé sin, dada ach ceó-treasc.
"Dar féidlimín", arsa mise "dé cúis ná faghainn cuimhnimh air agus é comh simplí de sin go m'fhíor dhuit ná raibh dada ann ach ceó, ach mar sin féin, nach é an ceó a dhalann an saol".
D'fhágamar slán ag a chéile agus d'imigh sé go lán-sásta leis féin mar d'éirigh leis deire do chur leis an dtart millteach a bhí á crád agus gan pingin mar scór ina choinne.
Níor leagas súil air ó shoin - fear siúl na mbóthair a bhí ann.
senior member (history)
2019-06-14 11:40
approved
rejected
awaiting decision
Rángas cúpla bliain ó shoin ann gur bhuaileas le sean-fhear as Dúngarbháin. Bhí del an mí-ádh air agus scaoil mar rún liom go raibh an tart ag goilleamhaint go trom air agus go dtabharfadh a dhá shúil ar chúnta leanna. Ó bhí féith na cainnte comh láidir le sin ann, ní bhfuaras ainm an t-eiteach do thabhairt dó. Ghlaodhas ar phúnta dó. Is ar éigin a bhí sé buailte le na bealaibh, nuair a bhí sé uile ina bholg in aon slogáig amháin. "Bail ó Dhia, ar an scórnaigh" arsa mise. "Ainm a Thiarna" arsa sé ar ais "sin é an t-aon phioc amháin díom ná raibh orm riamh trioblóid do chur ar dochtúir ina thaobh". Níor bhacas le 'glaoch arís' ach chuireadh chugham an cheist neamh-cathianta seo "ar bhraithis riamh meachaint phóca folaimh agus ná bíonn sé níos truime ná lead?" Thugas fath na ceiste ach níor scaoileas leis a bidheacht m'intinne. Nuir nár d'oibrigh do an claonacht, tharraing sé chuige an 'módh díreach' mar seo. Innseosfainn duit adhb ná réiteach duine as ceud ar phúnta eile leanna. "Innis dom é" arsa mise. Déanfadh, ach glaoch ar an deoch i dtosach" arsa mo chara. Dheineas agus ansan dúirt go raibh tamall dá shaol i gCiarraí agus go bhfeacaidh sé, dar a chonsias go bhfeacaidh, i dTráilí lá, láncairte d'adhmud agus gan bata cam ná díreach ann.
"Réitigh é" arsa sé "agus dar bhrígh an bhata má éiríonn leat, raghadh chun do shocraide ór ná fuil sé im chumas aon rud níos fearr do dhéanadh dhuit.
D'fhanas ar mo mharana ag cogaint na tíre is ag pléidh na ceiste ach ní raibh pioc maitheasa dom ann mar theip orm fregra do thabhairt air.
Bhí an púnta folamh
senior member (history)
2019-06-12 14:37
approved
rejected
awaiting decision
do d'airigh duine ná daonuidhe ariamh agus ar an nómant céanna bhí bualadh na gcoiscéim reatha ag an doras a d'oscaileadh de phlaip agus isteach lem' dhuine bocht, dath an fhalla ar aghaidh, a shúile atatha le scannradh agus é i ndeireadh na stiúgaidh.
Tar éis sin, ní raibh aon mhaith a bheith leis. ní raghadh sé thar an doras amach do aoinne agus ba é an gabhar bán ba chionntach. D'fhanfadh sé sa chúinne go maidin ach gur chuaidh beirt abhaile leis agus caitheadh a chur ina luí air gur b'é an gabhar amháin a bhí ann.
Ní fhacha mise sa tigh ina dhiaidh sin é ach le solas geal an lae.
senior member (history)
2019-06-12 14:30
approved
rejected
awaiting decision
I dtig m'athair timcheall seacht mbliadna is dathad ó shoin bhuail fear mór isteach chúghainn le titim na h-oíche. Feirmeoir ab ea é a bhí ina chónaí air aistear míle ó nár dtig-ne agus sé an rud a chuir chúghainne an oíche seo ach 'bheistín bán' a bhí mo athair tar éis a dhéanadh dó.
Shuí sé le h-ais na tine agus thug goradh dó féin, mar bhí ribe feur glas san aer. Bhíodh cuairteoirí againn de ghnáth agus bhíodar ag cur uatha ar sprideanna an oíche seo. Bhí fhios ag gach duine go mbíodh sceimhle ar an bhfeirmeoir seo bheith amuigh istoíche.
Bhí mo athair ar an mbórd ag obair ar bheist bán do dhuine eile ach lig air gur don feirmeoir seo é agus nár bhfiú dó imeacht go mbeadh sé réidh dó.
D'fhan sé, ach má seadh, bhí sé go corruighe agus leanadh ar na scéalata agus ní maol é ba innsint a cuireadh ortha.
Bhí fuar-allas ag séideadh amach tríd nuair a shín ma athair an 'buindlín' chuige agus bhí criothán ina láimh a thógaint. Bhí air eagla a chroí bogadh abhaile agus d'iarr sé ar dhuine i ndiaidh dhurne bualadh leis cuid den slí ach ní raibh aon mhaith dó ann mar níor thug aoinne toradh air nuair buadhadh air amach leis in aonar.
Oíche bhréag ghealaidhe a bhí ann - lán ré. Bhí strapadh déanta de clocha fuara ag bun an mhacha chun bualadh amach ar chasán na páirce. Ar an strapadh san ina sheasamh bhí an gabhar mór bán, maol do dhíol mé féin agus mo athair ag aonach Chaisleáin na tSléibhe cúpla mí nó trí ina dhiaidh seo.
Is ar éigin a bhí an fear bocht imithe nuiar do chualamar an screuch is sceimhleamhla do
senior member (history)
2019-06-09 20:06
approved
rejected
awaiting decision
Seo scéal ar chúirt na talmhan i nDúngarbhán timpeall caogadh mbliain ó shoin ann.
Tionóntuidhe ó Pharóiste Chill Ghobnatan a bhí ag cur isteach ar locáiste ar chíos na feirme d'fháil. Ba ró-bheag an méid Béarla a bhí aige, ach mar sin féin, ba bhreá leis bheith á spalpadh leis. Sé an breitheamh á chistigh é nuair a bhí an cheist geall leis pléidhthe.
"De'n meas atá ort"? arsan breitheamh.
"Mhuise, yer honour, níl aon mheas orm ach amháin pé rud beag measa atá afam féin orn féin".
"I understand" arsan breitheamh "that you get 12 barrels of oats to the acre from your land".
"Bheul" arsa mo dhuine séimh "I vouldn't rawther than I vouldn't"
Bhain an breitheamh iarracht eile fé. "How about your potatoes?"
"Bhuel is mar seo a bhíonn. "Says you now, that's the ridge" ag cur a méire anso agus ansúd ar mhuincille a láimhe eile. "I put wan sciollán sa pholl so, wan other wan sa pholl so and the tríu wan sa pholl eile seo. Thin the préachán bán would walk in and away would go sciollán an chéad phuill. An fireán rua would wear into two and thin I'd have wan".
Is mar sin a bhí sé ag casadh an scéil gur chuir sé an dalla-phúicín ar an mbreitheamh agus d'éirigh sé as an gceistiúchán.
Fuair an tionóntuidhe an locáiste.
senior member (history)
2019-06-09 19:48
approved
rejected
awaiting decision
a bhí i ndán do.
Chonacas fir agus mná óga ag faoileál timpeall ina mbeirt agus go cruinn réidh, leadránach. Pé rud a bhídís ag rá le chéile ní raibh ann cogarnach, díreach is dá mbeadh eagla ortha go gcloisfeadh aoinne na focail agus ansan na súile coracha chuiridís ortha féin nuair do chaithidís súil ar a chéile. Ní raibh fhios agam féin dé chúis ná dé ciall a bhí ag gabháil leis an geaitsibh seo, ach dar ndóigh, caith cleas éigin do bheith ann nó ní bheadh siad go léir á chleachtadh comh dúthrachtach san agus gan stad gan staonadh agus de réir a ndeallramh, chuireadar go leor péise ann agus bhaineadar mór-chuid aoibhnis as.
Sin rud eile bhíodh ar siúl san áit céana ar feadh trí Dhomhnach i ndiaidh a chéile roimh lá an aonaigh. Bhíodh acu fuireann fear as gach taobh na h-abhainn chun 'cod' a imirt. Pé thaobh a bheadh an chraobh acu dhá bhabhta as na trí ia acu san a bheadh 'an sway' an bhliain sin.
Ní bhíodh aon chuaillí acu, ná cúl, ná cúilíní, ach ó chlaidhe go claidhe in aon slí a bhféidir an liathróid do bhreith leo. Ba iontach millteach an cluiche é. I meascáil troid 'cos agus lámh'. Ba rud coitchianta leath dosaon fear do fheiscint ag bualadh abhaile gan teimheal de léine agus go minic an bhest chuirp gan cnaipe ach bhodh a gcasóga gan aineamh mar ní bhídís ortha sa 'troid'. Níor bhféidir cur síos ar na hataí tar éis na troda fíochmhar san.
Cuimhním go minic ar an am fadó nuair do chím uiam páirc an aonaigh inniú. Ag bualadh abhaile dúinn an tráthnóna sin agus mo athair 'maith go leor', d'iarr sé orm an n-íosfainn 'bun'. "Fhíosfainn bun" arsa mise ar ais. "Dá n-iarrfá a n-íósfá lán fuinneoige díobh, bheidhfá níos giorra don marc" mar go deimhin bhíos sclocuithe leis an ocras.
senior member (history)
2019-06-09 19:25
approved
rejected
awaiting decision
súl air agus mo chroí bocht im' béal le h-eagla, gur tugas strac-féachaint inteach i gcabán. Isteach liom. Bhí rinnce ar bun. Mo athair sa doras ag cur na gcos uaidh go h-éadtrom aerach agus i dtiuin leis an bpíobaire. Tháinigh chugham 'dhá chroí' nuair d'féidís teacht suas le mo athair agus é gan sgáth, gan eagla agus iad so láithreach á spreagadh agus á ghríosadh chun rinnce agus tá fhios ó shoin agam gur maith an sás babhta a deunadh ó ar shon go rabhas ró-óg an lá san chun san do thiuiscint. Nuair do chuireadh as anál é, stad den rinnce agus mar an raibh bualadh bas sa chabán san tá an t-éitheach agamsa.
Bhí firín beag i measc so sa rí-rá agus bhí ina láimhbodhráinín ceoil. Thóg mo athair uaidh é. Chuir sé órdóg a láimhe clé isteach i bpuillín a bhí gearrtha amach ar imeall an mhéisín ceoil so. Séideadh suas port agus le méar fada na láimhe deise m'athar baineadh ceol agus glór as thóin an meisín san.
Tar éis sin luigheadh isteach ar amhráníocht agus ba cosúil le comórtas a bhí ar bun. Toghadh amhránaí as gach taobh den abhainn agus sar a cuireadh deire leis an gcomórtas bhí foireann as gach taobh agus gan ó aoinne acu chun bhrúchtaidh amach ach 'gaoth an fhocail' bhí an oiread sin faobhair ortha chun an craobh bo bhreith leo.
Do phreab i lár an gleó seo agus gan cuireadh, gan iarraidh, do ghluais gach duine amach as an cabán, amach ar páirc an aonaig. Cad a bheadh ann ach fear agus a chasóg á tharraingt ina dhiaidh aige ar an mbán. Bata deilgneach droighnighe greamaithe go dtocht ina láimh dheis agus é ag bagairt cuireadh sin go fonnmhar tapaidh agus ní amháin gur chuaidh an fear bocht san abhaile gan casóg ach is iontach an scéal é má bhí luath cos na lámh aige tar éis an láimhseála
senior member (history)
2019-06-08 18:17
approved
rejected
awaiting decision
Tá leath-chead bliain ann anois ó bhí an t-aonach sa cheanntar seo i bparóiste Midh Deoilge, i lár na nDéise, atá sé suite agus ar bruach abhann na Fionn-uisge. Sa Bhealtaine a beadh lá an aonaig. Is cuimhin liom go rabhas féin ag an aonach deireannacg seo. Thug mo athair cead dom dul leis mar bhí le díol aige sean-ghabhar mór, bán, maol. Bhíos acrach chun aireachas do thabhairt don maol. D'oir so do mo athair mar bhí rud beag dúile sa mbrannín cruaidh aige chun a mhisneach agus a choidhe do choiméad ar boradh agus dar ndóigh ba mhaith an fheudáil chuige sin é. Ba mhinic budh phráidhmneach bolgam den deúichtín mar ba soléir do duine a bheadh láithreach a chidhfeadh na ciotrainní, na h-achrainní, na iomeasgháil agus na hiarrachtaí treuna, calma a thugtaoí fé chloiginn a chéile do chur i na bfiar le neart phléascaidh leis na mbataibh dhroighinn a bhíodh á righniughadh sa t-simné ó san go deire na bliadna.
Tar éis mór-chuid duaidh d'éirigh le mo athair an gabhar do dhíól ar trí ia raol ach amháin trí-pingne 'luck penny' do thabhairt uaidh. Tá fhios agam anois go raibh an gabhar bocht san chomh-aosta le 'Bóthar Eochaill' agus 'Baty an Cnagaire' a bhíodh againne i gcónaí airthi mar ainm agus dar ndóigh ní gá ceist do chur ina thaobh.
Im thráthnóna tháinigh fear mór fiadhain stuacach an seanncum do fhágáil ó mo athair ach ní fheadar cad é an crann fearainne. Bhí sé 'ag baint fóidíní' buailte nuair a thug mo athair fogha idurthar é agus d'éirigh leis é a chur á thomhas féin ar fleasc a dhroma. Nuair a bhí sé ar lár aige as go bráth le mo athair agus d'fhág mise ar crith le uathbhás agus scoimhle.
Bhí fonn ar mo chosa féin stailc do ghlachadh ach comh luath is do éirigh liom iad do mhealladh chun bóthair as go bráth liomsa leis ar mo athar ach ní bhfuaras leagaint na
senior member (history)
2019-06-07 12:29
approved
rejected
awaiting decision
Timpeall an ama céadna so crochadh duine den aicme seo de leath-laidhe trucailleach lá ár Patrúin an Chnuic-Bhuidhe i bparóiste Thiar-an-Fhíona agus gan faic ina choinne ach an bhéic mhí-ádmharach so "Na Carabhats Abú"
senior member (history)
2019-06-07 12:26
approved
rejected
awaiting decision
Pósadh m'athair 68 bliaina ó shoin agus is leis na Carabhats ab eadh féin agus gach duine ar bhain leis. I gcreidfidhe gur phós sé iníon Sheanbhest. Bhí san dona go leor ach fós níor bhuail isteach go docht daingean in aigneaoinne i láthair na bain-fhéise an choir millteach a bhí déanta.
Nuair a bhí árd-cheó na h-oíche ar a aoirde agus na 'braoiníní cruadha' ag oibriughadh agus aon nabhfeidm san le feiscint go soiléir, 'seadh chaith duine éigin isteach sa crann-sparainne seo : "Cad fén diabhal a bhí ar Sheán Leathan" - ba sin mo shean-athair - "agus a rughaon dó thabhairt do giolla na gCarabhats?" Dá gcaithfidhe bolcán isteach so a bhí láthair ia ar éigin a bheadh an scéal níos measa ná mar a bhí.
I dheachar bhí an dá dream i scórnachaibh a chéile; bhí sé ina cogadh dearg eatortha: leath díobh ar lár agus gan cnuig asta agus na mná ag cóireacht. Ní féidir cur síos ar rí-rá na h-oíche sin agus an búirthíl agus an dearg-bhuile a bhuail na daoine bochta san gan truagh gan taist, de réir chúntas mo athar. Bhí áthas ar féin teacht as lena anam. Ní raibh de anuimh air ach cnapán mór ina chloigeann agus lámh-leonta. Curtar deire le gach troid agus léi seo mar cách agus sa deire thíar thall d'fhoghlaimia an dá dream baoth so gur fearr an síodhán ná an toirmeasc agus in ionad a chéile chuaidh an dá bhéic crosta san Carabhat agus Sean-bheist in éig.
senior member (history)
2019-06-06 23:46
approved
rejected
awaiting decision
Beirt bhan ag tosnughadh ar aighneas :-
Mhuise, a Mháirín bearrtha -
"Bhuel, anois, a Bríghidín gan bearradh, teaspáin dúinn do lomra"
senior member (history)
2019-06-06 23:44
approved
rejected
awaiting decision
A Áine Naomhtha, a mháthair Mháire
A Eibhlís, a mháthair Eoin Baiste
A Mháire, a mháthair Íosa
Bí idir mé agus an tromluighe
senior member (history)
2019-06-06 23:43
approved
rejected
awaiting decision
A Íosa dhílis, a athair an t-suain
Díbir na smaointe mallaighe uaim
Am shuidhe dham, am luighe dham
Am' codladh dham go suain
Bhí im timpeall, bhí im' coinndleacht
Bhí im' fhaire gach uain.
senior member (history)
2019-06-06 23:40
approved
rejected
awaiting decision
Dia's Muire dhíbh, a fhíréin Chríost
Ag feitheamh ansan leis an eiseírí glórmhar
An té ar fhulaing bás ar cheann na croise ar bhúr son
Go dtugaidh sé suaimhneas siorruidhe dhíbh. Amen.
senior member (history)
2019-06-06 23:29
approved
rejected
awaiting decision
Ceann úl ag fás agus chúig cinn de úil air. Tháinigh tinncéir, a bhean agus a mháthair. Thógadar úl an duine. Tháinigh tincéir eile, a bhean agus a mháthair agus thógadar úl eile an duine agus bhí ar an gcrann ina dhiaidh go léir aon úl amháin. An mó duine a bhí ann?
Ceathrar. Bhí gach tinncéir pósta le máthair an tinncéra eile.

Fear a bhí ag féachaint ar phictiúirí i dtigh a chomharsan. Ag tabhairt ceann fé ndeara, d'iarr sé d'fhear an tí, cé h-é sin? Ag tabhairt freagra air, seo mar dúirt fear-a-tí :- Athair an fhir sin, sin é mac m'atharsa agus ní raibh agamsa deirbhshiúr na dearbhráthair. Cad é an gaol a bhí idir mé agus an fear sa phictiúr?
Sé fear-a-tí a bhí sa phictiúr.
senior member (history)
2019-06-06 23:22
approved
rejected
awaiting decision
Barraile beag bán agus dhá saghas bia ann?
Sin ubh.
Lán cairte d'adhmad is gan bata cam ná díreach ann?
Lán cáirte de cheó-threasc.
Fear ar a bhíodh sainnt-mhalaighthe na dtoitín air agus easba airgid air chuniad do cheannach. Bhailigheadh sé na burn agus as gach deich gcinn díobh so do dhéanadh sé toitín iomlán. Babhta do bhailigh sé cuid burn. An mó toitín do bféidir leis a chaitheamh an babhta san?
Aon-deag.
Conaic beirt é
Thóg cúigear é
Chogam dháreug é.
Leig aoinne amháin siar é.
Úll
senior member (history)
2019-06-05 23:44
approved
rejected
awaiting decision
Dathad bliain ann ó d'airigheas so im thig féin i bparóiste Tuar an Fhíona ina na Déise.
Fear oibre dár b'ainm do Mrtan a Photail ag obair i bpáirc bhí suite ag béal dorais againne. Ag baint aitinn a bhí sé. Bhuail sé isteach chun a phíopa do dheargant. Rángaidh go raibh an té á caitheamh. Tugadh cuireadh do Mhártan ceann do dhéanadh inár measc agus ní raibh ach gaoth an fhocail ón fear bocht a bheith ag suí cois búird.
Sí mo dheirbhsiúr a chur an té i gcóir agus nuair a bhí a dhóthain ithe is ólta aige, d'éirigh ina sheasamh agus bhain fioghar na croise de féin agus dúirt le Brifid, mo deirfúir "A chailín canta geal-gháireach, go mairid tú slán agus fé mhaise, go mbeidh do bhróga-sa agus mo bhróg-sa fé an t-aon leabaidh amháin agus suas ortha".
senior member (history)
2019-06-05 13:16
approved
rejected
awaiting decision
Tit seo amach i Mí Lúnasa 1913. Bhíos im thig féin i mBaile an Gambóna agus an t-am idir an dhá sholus sa tráthnóna. D;airigheas an bhéic is uaigní do bhuail riamh ar mo chluasaibh. Mheasa go raibh an glór sin tuairim is dhá cheud slat síos a'bhóthar ón tigh. Bhíos ag braith go dtiochfaidh ceann eile agus, gan mórán moille, tháinigh agus timpeall an fhaid ceanna ar an dtaobh eile de'n tigh. Bhíos agus mo chluasa ar inneal agam ag feitheamh leis an tríú béic. Nuiar do tháinigh chuir sí crith millteach im bhallaibh uile.
Ba sin a méid, ach ar maidin bhí comarsa béal-doras ar an gclár dá thórramh. Colbárd a budh ainm don duine aeo agus nuair d'inniseas mo scéal, bhí sé i mbéal gach duine go mbíodh an badhb riamh agus i gcónaí i ndiaidh na treibhe sin- Colbárd.
senior member (history)
2019-06-05 13:08
approved
rejected
awaiting decision
ón m'athair as a 'sop' agus an conach air le fíor-feirge ach nuair do rug sé bolta an doras thit an 'corp' isteach maol marbh ar an úrlár.
Ansan a bhí hulabalú ann mar sé an chéad rud a bhuail isteach i nár n-aigne ná go raibh sé thar cabhair ó aoinne ar an saol seo.
Ní ró-fhada gur shleamhnaigh eadh osnadh agus ina dhiaidh sin ceann eile. Ansan bhraithmear é ag oscailt agus ag brolacadh timpeall. Sa deire labhair agus siad na focail a tháinigh as a bhéal ach "Ó go sábháilidh Dia sinn; ciacú beo nó marbh dom?"
Chiuinigh sé i áit-a-chéile agus bhréagamair uiadh cad a bhí tar éis bainte dho.
D'innseadh don fear a chomhnuig ag béal dorais afainn - Tomás Tóibín - an rud do thit amach. D'éist sé gan focal go deireadh agus ansan tháinigh óna bhéal na focail seo :- " Sí an bhadhb a bhí ann agus ag teacht fém' an-se atá sí; is gairid domsa anois". Bhí an ceart aige. Fuair sé bás an lá ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-06-05 12:56
approved
rejected
awaiting decision
Is do cholceathar dom féin do thuit so amach agus deimhnighim go bhfuil sé fíor. Mac d'uncail domsa ab eadh é. Bhí sé ina tháiliúr agus ag obair ag m'athair. Ba bhéas leis a bheith ag cuardíocht gach oíche agus ní thagadh sé abhaile go mbíodh an meán-oíche aige agus bhíodh m'athair ar dearg-buile ag bagairt agus ag t-aithint air, ach ní raibh ao mhaith dó ann. Nuair a theip ar m'athair é do mhaolughadh, cuireadh sé an glas ar an doras gach oíche agus nuair do bhuaileadh Seán macánta ar an doras d'fhágtaí ann é go mbíodh sé fuar agus cortha go maith de féin. Níor mhúin so ciall do ach mar sin féin cuireadh ar bealach a leasa é.
Bhí sé ag teacht abhaile an oíche seo. go déanach mar ba gnáth. Díreach agus é ag dul thar geata an bóithrín a bhí ag rith isteach don tigh agus timpeall leath-mhíle ar leabhracht, buail ar a cluasa an béic is uafásach agus is mío-shaoghalta do chlos duine ná daonnaidhe riamh. Mar bpiléir bhí sé imithe ceann ar aghaidh fé dhéin a tighe ag cur phluidhe an báithrín thar na gclathachaibh mar ba dhé an goimhreadh a bhí ann.
Bhí leath-an-bhealaigh curtha de aige nuair a bhuail an dara bhéic é. Dhera, a mhic ó, chuir so fiadhan ar fad é agus níos mire agus níos mir do bhailigh sé leis mar leis an uaigneas a bhí sa ghlór agus braon éigin iontach eile ná faghadh sé cuir síos air gur geall leis gur thit an stiúg as.
Ag an doras dó nuair do scréach sí arís ach má dhein, scréach Seán airthi le dian-scannradh agus comh h-árd eaglach gur dúisigh gan duine dhínn. Chrom sé ar an am céanna ag ciceáil an dorais siar uiadh comh millteach agus a bhí ann gur
senior member (history)
2019-06-05 12:38
approved
rejected
awaiting decision
chaithfeadh sé fuireach go fuair sé amach dé'n sort coiside a bhí ann.
Thug an fear buíochas dó. "Náh-abair" arsa sé agus do scaradar ó chéile.
senior member (history)
2019-06-05 12:36
approved
rejected
awaiting decision
Timpeall fiche bliain ó shoin nó mar sin, bhí fear ag dul ar turus ó Cluain Meala go dtí Dúngarbhán. Bhí sé ag siúl mar ní raibh aon capall ná asal aige.
Nuair a bhí sé ar an mbóthair bhuail sé le fear a bhí ag briseadh cloch i Crosaire Bhéaraigh. Do bheannaigh sé d'on bhfear agus do bheannaigh an fear thar n-ais dó.
D'fhiafraigh an fear siúl de fear an chasúir. "An mó uair a bhainfidh sé díom dul go Dúngarbhán?". Ní raibh fhios aige agus thosnaigh sé ag cuimhneamh.
Ansan d'éirigh fear an casúir ina sheasamh agus chuaidh sé in aonfeacht leis síos an bóthair go dtí tigh an táilliúra. Do thug sé an freagra dó ansan. Dúirt sé leis go mbainfeadh sé dhá uair de chun dul ann. "Dé chúis nár d'inis tú é sin dom ar dtúis?" arsan fear eile. Dúirt fear na clocha leis gur
senior member (history)
2019-05-31 18:22
approved
rejected
awaiting decision
"Téighir agus nígh t-aghaidh
An Freagra
"Dá nighfinn bheadh sí geal agam
Ach ní bhainfeadh sop is gairbhéal
Cort bhuidhe na ndeanahurt as do croicheann-si".
senior member (history)
2019-05-31 18:19
approved
rejected
awaiting decision
Is chughat-sa thánga a thobair naomha
Is chúghat-sa thánga a gcarrán mo phianta.
senior member (history)
2019-05-31 18:17
approved
rejected
awaiting decision
Is gé nó dhó mar innseal
Ach ag trácht ar creideamh lem' shórt
Nár chuireas riamh fós an t-suim ann
Go mbfearr liom lacha dheas óg
Mar is sí chuirfeadh luath i Reynard.
senior member (history)
2019-05-31 18:15
approved
rejected
awaiting decision
'S a chomharsa mhaith nár chóir
Is lachain go leor i d'thimcheall
Um cháisc nár mhór leat damhsa
An ceann budh mó is budh reimhre
Ní mar sin é ach móis
Am' sgalladh gan chúis le h-aighneas
Nuair gheighim-se an áit go ciúin
Beirim chun siúl le roinnt é.
Sheán :- Má thugaim-se ón margadh spóla
Is ar airgead cóir do gheibhinn é
Riaghal ná leanair-se go deó
Ach dá stracadh gan chóir le d'chladhaireacht
Tally heigh-ho, heigh-ho .....
Beidh tú i n-Ifrionn fós
A's ní lachain ná feoil a bheidh taoibh leat
Ach sgalladh is tinnte teó
Olagón ó agus sceimhle
Tally heigh-ho, heigh-ho
Madra Rua :- Is cá bhfuil aon duine d'bhúr sórt
Cé is tagartha ag ceol sa chaint sibh
A thiocfadh chun reilig am'thóir
senior member (history)
2019-05-31 18:04
approved
rejected
awaiting decision
Tally heigh-ho san gleó
Agus cuirfead an tóir id thimcheall
Madra Rua :- Ise Sheáin nár bhaindheas an cúrsa
Dá gcuifinn gan soup mo mhuinntir
Nuair do fuaireas do dhoirisín romham
Gan boltha, gan lúib, gan innse
A dhuine, bídh réidh go fóil
Nár inniseas an scoil duit roimh seo
Nár mealladh fá dhó mo shórt
Go dtiocfadh an tóir ad thimpeall.
Sheán :- Nár chloisir-se an cuach led ló
Nár chloisir go deó ná'n tradhnach
Nár chloisir na gadhair lá an ghleó Go dtiocfaidh an tóir id thimpeall
Tally heigh-ho, heigh-ho
Tally heigh-ho le Reynard
Tally heigh-ho san gleó
Agus cuirfead an tóir id thimcheall
Nár bhé sin an spórt 's an gleó
Ah imeacht le fórsa i d'dhiaidh-se
Agus teinnte cnámh dá ndóigh
Nuair bheadh ar sgórnaigh greim ort
Tally heigh-ho, heigh-ho
senior member (history)
2019-05-31 17:51
approved
rejected
awaiting decision
Thugadh an maidrín rua cuaird ar chró chearc Sheáin agus d'éirigh leis comh maith sin ón gcéad turus gur lean sé air go raibh gach cearc agus lacha, gach gé agus turcaí sciobtha leis aige.
Chonaic Seán uaidh é lá agus thug aoide na muc agus na madraí air, ach mo dhein fuair sé gach ré seadh ar ais.
Bhagair Seán an dlí air, ach bog beann ar an dlí bhí Reynard :-
Seán : A mhéirlig shalach na luabh
Bí im' choinne ag an gcúirt lá'n bhinnse
Tré bhriseadh mo dhóirse
Déanfad transport go cruinn ort
Tally heigh-ho, heigho
Tally heigh-ho le Reynard
Tally heigh-ho sa ngleó
Agus cuirfid an gleó ad' thimpeall
Nach loiscighthe dóighte an scéal
Mar bhainis gan spéis na cinn díobh
Is mar bhárr ar an gleó tá iméir
Táimse im' sheó téid chlaidhreacht
Tally heigh-ho, heigho
Tally heigh-ho le Reynard
senior member (history)
2019-05-30 16:51
approved
rejected
awaiting decision
Feirmeoir láidir ab ea athair Tomás Barúin. Chuir sé crann óga i gcúinne páirce mar foscadh dos na beithidheachaibh. Bhí comharsa Tomás Stíbhinn ins chónaí sa cheanntar ceadna. Bhí beirt mac ag an bhfear seo agus ní bhainfear an diabhal féin an bhearna díobh le fiadhantas. Ní shásóch aon rud iad ach a bheith i measc na gcrann n-óg, ag briseadh na gcraobh agus ag slíobadh an croiceann. Ní nach iongnadh bhíodh an feirmeoir ar dhearg-buille.
Chuaidh sé ar oirichill agus bhí an gunna aige. Nuair a tháinigh sé phléasc sé an gunna san aer i ngrá geit mhillteach do bhaint asta agus d'éirigh leis. As go bráth leis an mbeirt gualainn le gualainn go stad-análach. Ansan tháinigh an chainnt na stisuacha "Ó dar-muige-a-Pheaid, nach fada atá ag éirí linn gan titim after that devil's oon shat".
senior member (history)
2019-05-30 16:25
approved
rejected
awaiting decision
Is cuimhin liom nuair a bhíos im leanbh cois tine sa nGeimhreadh agus na comharsan bailithe isteach gheibheadh duine cipín agus bátha isteach sa tine é. Nuair a bhíodh sé i na lasair tharraingigheadh sé amach é agus ó thaobh go taobh leis agus é greamaithe idir a mhéaranna an fhad a bhíodh sé ag rá na focail seo leanas :-
"Bidín beo, bidín marbh, máfhaghann sé bás idir do dhá láimh an trom trom le cur ort".
Ansan tugadh sé an cipín lasta do gach duine i ndiaidh a chéile agus bíodh ar gach duine an rud ceadna do dhéanamh agus na focail ceadna do rá.
Pé duine a raghadh an cipín i n-éag air bheidh ar an duine sin dul ar a ghlúnaibh agus ar a lámhaibh agus leagadh gach duine an rud ceadna do dhéanadh agus na focail ceadna do rádh.
Pé duine a raghadh an cipín i n-éag air bheadh ar an duine sin dul ar a ghlúnaibh agus ar a láimh agus leagadh gach duine de'n bhfuireann rud éigin ar a dhruim agus bheadh air tomhas dé'r d'é. Leanfaidh de seo - gach duine ag cur a ualaig féin anáirde. Nuair a d'éireochadh leis tomhas i gceart scaoilfuidhe saor é agus bheadh síos ar an té a chuireadh an tomhas air.
Is minic gur mar sin a chaithidhe an oíche nuair do bhí óg, ach ní h-amhlaidh atá an scéal inniú.
senior member (history)
2019-05-30 16:03
approved
rejected
awaiting decision
Ba fiche bliain ann anois. Bhíos féin, mo bhean agus mo mhac ag tarraingt chun an séipéal ag Baile na mBialach maidin Domhnaig. Capaillín agus ceárr a bhí againn agus bhí cloigín ag gabháil leis an gculath.
Bhí leathad an bhóthair d'fearaibh na cosaidheacht romhainn. Nuair do bhuail glór an chluigín ortha bhí fhios aca cé bhí ag teacht.
"Tá an máistir ag teacht" arsa duine díobh. "Cuirfead scilling do h-aoinne anseo go labhairfidh sé Béarla liomsa anois" arsa duine eile. "Bíodh sé na ngeall" arsa stuachánaí abhí ina measc "ach bheadh sé comh maithliom mo lámh do ropadh síos id phóca agus an scilling do bhaint as mar ní labhairfidh sé as Béarla leat". "Fan go fóill, sé an time to tell the tuth" arsa an fear do thairigh an geall.
Nuair do bhuaileas leo bhriseadar bearna dom chun dul chun bhealaig. Ar an neomat dearbh san d'iompaigh duine aca go tapaidh ar a sháil a hata árdaithe aige agus amach uaidh leis na focilibh "good morning, sir". "Good morning" adúras féin a fhreagairt. Is ar éigin a bhí na focail as mo bhéal nuair d'airigheas an racht mór gáire.
B'ait liom cad ba bhun leis an gáire ach d'fágadh dall mé ar feadh bliadhanta ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-05-29 16:23
approved
rejected
awaiting decision
Bhí sí, an t-am so, cráidhte ag na piantaibh. Buaileas léi agus d'fhiosraigh di i dtaobh na bpianta. (Budh bhród le Bhríd bheith ag gealladh an Béarla). Seo mar dúirt sí :- " I'm kilt for em for pahns, a mhic ó. They's pains in me two maotháns and another wan down the stiricín of me neck".
Chuireadar deithneas léi chun na síorruidheachta.
senior member (history)
2019-05-29 16:15
approved
rejected
awaiting decision
Bhí tig beuldorus againn sa mbaile i mBeul-na-Molt, i bParóisde Tuar-an-Fhíona, leath-chead bliadhain ó shin. Mhair gréasaí, a bhean, a lann agus a mháthair-a-chéile, í seo comh searbh le purgóid ola trúisc agus dar ndóigh ba leor san. Bhí an bheirt-phósta so bocht ach má bhí féin, bhí an fonn ag éirí go mion minic. Budh dhéistin leis an tsean-mhnaoi so agus bhíodh aici pé rud budh ghéire agus budh shearbhaighe a bhuaileadh isteach ina clann.
Rángaig go raibh ag an gréasaí 'leath-scéal' in ionad choinncín, an ruidín beag is giorra a chonaic aoinne riamh agus bhí sé comh geanncach san go bheafá féachaint arís agus arís eile ar an ruidín beag bídeach neamh-choitianta. Nuair do tháinigh an séamhadh bunóicín ar an saol, bhris ar an Foidhne ag an sean-mhnaoi agus seo an rann a dúirt :- Coinncín ar Jurry agus coinncín ar Mary, coinncín ar Paddy agus coinncín ar Jamesy, coinncín ar Biddy agus coinncín ar Davy agus do gcurfí na coinncíní go léir i ndiaidh a chéile, ní dheanfaidís an choinncín amháin a bheadh aon deallramh ar aon chor air".
senior member (history)
2019-05-29 15:42
approved
rejected
awaiting decision
Tá deirbhshiúr liom atá slánuigthe aici 65 bliadhain. Is í a máthair-críona do thóg ó gur tháinis an t-am chun í chur ar scoil, sé sin le rá go raibh sé bliaina caite aici. Ní raibh focal Béarla ag an tsean-mhnaoi agus da ndóigh bhí an leanbh comh dall léi. Cuireadh ansan chun a máthar í chun oileamhaint an Bhéarla do chur inti i gcóir scoile.
Sar a dheineadh so chuaidh an tsean-bhean ar chuaird chun tighe feirmeora. Ag bualadh isteach an mhacha dóibh bhí greim ar an tsean-mnaoi ar láimh an leanbh. Sa mhaca bhí cráin-muice a bhí trom i mbanbí. Chonaic an leanbh agus scread sí ar a shean-mháthair "A mham, is gairid go mbeidh banbhí ag an gcráin". "Mhuise a mhaoineach" arsa an tsean-bhean " conas tá fhios san agat?". "Ó féach, a mhamaí, féach an tuitim atá aici".
senior member (history)
2019-05-29 15:31
approved
rejected
awaiting decision
nach á mholadh a bhí. D'éirigh taom feirge chun Sheáin an tSaighdiúra. D'Fair sé an sagart agus dhein saghas oirchillidheachta air. Ag tiomáint a bhí an sagart nuair do léim Seán amach air. "Wo, pony" arsa Seán " I want to speak to your master". Tháinigh scáth ar an sagart roimh mar fear mór fiadhain stuacánach a bheadh Seán. Canónach a bhí sa sagart. Bheir an saighdiúr greim ar an gcapall agus labhair go fíochmhar mar seo :- "Well, Rifle - D - why did you spake and blaspheme my name from the altar?" "Oh Mr. Farrell I never did such a thing. I never mentioned your name". "Well, a Moige, if you didn't, you spelled it. Don't do any more spellin'. Forward, pony".
senior member (history)
2019-05-27 21:09
approved
rejected
awaiting decision
San pharóiste ceadna bhí sean-bhean le h-ais na tine i dtig feirmeora ag rá "An Paidrín". Bhí sí ina h-aonar. Seo mar bhí aici :-
Go mbeannuighthear duit a Mhuie Mháthar a bhí aici nuair do bhuail an chráin isteach ar an úrlár chúichí. Stad sí de'n Paidir chun an chráin do chur amach agus dúirt Goid-se amach a sheans diabhail cránach atá lán des na grásta".
senior member (history)
2019-05-27 21:04
approved
rejected
awaiting decision
Madra do bhuail isteach sa séipéal le linn Aifrinn. Bhí an sagart go mór i gcoinne madra do scaoileadh isteach ar aon chuma.
Thóg sé órdughadh an madra do chur amach agus deineadh amhlaidh ach bhí sé de mhí-ádh ar an madra teacht ar ais arís.
Chonaic an sagart é agus bhuail sé fé agus fadhairt ina shúile. Bheir sé ar dhá chois deirid an mhadra agus bhris a cheann i gcoinne an bhfalla.
Breandí an ainm don madra agus budh le fear ar b'ainm dó Drúichtín é.
Bhí Féile i láithir agus dúirt mar seo :-
A Bhreandí mar a mheasaim
Budh aondeis é do chúrsa
Ag teacht dtí an Aifreann ar maidin
Ag éisteacht le Duan Chríost
Do chluas do'n gCarraig is daingean do dhlúthuigh
Is ní bás gan sagart a fuair do mhadra a Drúichtín.
senior member (history)
2019-05-27 20:53
approved
rejected
awaiting decision
nach á mholadh a bhí. D'éirigh taom feirge chun Sheáin an tSaighdiúra. D'Fair sé an sagart agus dhein saghas oirchillidheachta air. Ag tiomáint a bhí an sagart nuair do léim Seán amach air. "Wo, pony" arsa Seán " I want to speak to your master". Tháinigh scáth ar an sagart roimh mar fear mór fiadhain stuacánach a bheadh Seán. Canónach a bhí sa sagart. Bheir an saighdiúr greim ar an gcapall agus labhair go fíochmhar mar seo :- "Well, Rifle - D - why did you pake and blaspheme my name from the altar?" "Oh Mr. Farrell I never did such a thing. I never mentioned your name". "Well, a Moige, if you didn't , you spelled it. Don't do ant more spellin'. Forward, pony".
senior member (history)
2019-05-27 20:44
approved
rejected
awaiting decision
Tá sean-aithne agam ar saighdiúr a caith ós cionn fiche in Arm Shasana. Nuair a scaradh é mhair sé a chuiid eile dá shaol i Tuar an Fhíona eagarneacht le tigh tabhairne. Bhíodh an sagart paróiste cráite ag iarraidh é do chuir ar leas. Nuair do theip air labhair sé ón altóir. Ní raibh an saighdiúr ag an Aifreann ach d'innseadh dó go ndúirt an sagart rud éigin ina thaobh agus
senior member (history)
2019-05-27 20:29
approved
rejected
awaiting decision
Donnsicín na hAbhainn a ghlaotaí ar fear bocht a bhíodh ina chónaí ar Abhainn na Fionnuisge. Bhíodh scata mór lachan aige ar an abhainn agus dar ndóigh bhíodh bárdal fá na mbun. Tháinigh na lachan abhaile slán tráthnóna ach ní raibh teimheal den mbardál. D'imigh Donnaicín le lán deithnis ag cur a tuairisce. Bhuail sé le lead ná raibh mórán de bhlas na Teangan i na Theangan agus d'iarr sé de "A bhfacha tú mo bhárdal?" "An bárdal bán é do bhárdál?". "Ó, is eadh gan dabht" arsa Donnaicín. "Ó chonaic mé thíos i gCabhas a Dobhdal is a dhá coisín ináirde. Bhí sé tar éis an bárdal a marbhú le cloich.
senior member (history)
2019-05-27 20:13
approved
rejected
awaiting decision
Mar tá beartuthe agus deimhnithe cheana agam, tailiúir ab eadh m'athair agus is cuimhin liom é ag rá so le comharsan lá a bualadar le chéile. Tar éis reatha bheag de dheas-chaint d'iarr an duine seo "conas ar caithís an lá, a Sheáin?". "Bheul mhuise" arsa m'athair "ag caitheamh clas go h -eadshruth agus ag obair as san dtí an thráthnóna".
senior member (history)
2019-05-27 14:05
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear bocht ann fadó agus ní raibh sa saol aige ach a sáilín beag.Bhíodh an fear bocht ag obair ar feadh an lae agus gach oíche théigheadh sé ag soláthar don asal. Bhí feirmeoir ina chónaí in aice leis agus oíche amháin chuaidh sé isteach i bpáirc aitinn leis an bhfeirmeoir chun beart a ghearradh. Bhí an beart ar a dhrom aige ag teacht nuair a rug an feirmeoir air agus chuir sé d'fiachaibh air an beart a chaitheamhuaidh. Sé dúirt an fear leis ná -
"D'imigh i dtiochfaidh agus a dtáinigh riamh
Nach ní imeóchaidh na grásta ó Dhia
Imóir-se is mise ar an áit seo
Agus beidh aiteann ag fás ina dhiaidh".
senior member (history)
2019-05-27 13:50
approved
rejected
awaiting decision
"Tá mé á cur sa phúnda" arsa fear na banríona "mar ní fheicim aoinne na bhun". Leag Seán Treó a lámh ar ghualainn an fir eile agus dúirt sé leis é thógaint socair ná beadh an fear a b'fhad gur péire buinn a bhí uaidh. Tháinigh an feirmeoir amach nuair a bhí na buinn ceannaithe aige agus sheasaigh sé ós comhair an dorais agus d'fhéach a an ainm a bhí ós cionn an doras agus dúirt :-
"Tigh Sheáin Treó a rachaim, nuair a braithim bonn óm bhróig siopa go bhfuil croiceann breach na seafaide agus croiceann laoigh go leor agus nach neagarach á aon freagra díol leathair le cailín óg"
senior member (history)
2019-05-27 13:41
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear in Eochaill roinnt bliaina ó shoin gurb ainm dó Seán Treó an leathair. Bhí siopa leathair aige. B'é aimsir na mbanríon é agus bhí sé ag rialiú na dtuaithe. Bhí cuid dá cuid fear in Eochaill. Chuaidh cailín den bhaile mór isteach go dtí Seán Teó fé dhéin paiste leathair d'á bróig agus idir an dá am tháinigh feirmeoir ó Co. Corcaigh agus capall agus truchaill aige. Tharraing sé suas go siopa Seán Treó. Cheangail an fear córda an chapaill timpeall na h-ainmhí agus d'fhág ansan ar thaobh na sráide é. Tháinigh fear na banríona agus rug sé ar ceann an chapaill. Tháinigh Seán Treó amach agus d'fhiafraigh sé de cá raibh sé ag tabhairt an capaill
senior member (history)
2019-05-27 13:32
approved
rejected
awaiting decision
mháireach tháinigh sé thar nais agus thug greim le n-ithe don bpáiste. "D'aon t-aos atá agat" arsa an scoláire bocht leis. "Táim chead bliain d'aois" arsa sé "agus dá mbeinn bliain eile gheobhainn siúl". Bhí abha mór ag gabháilt leastiar d'áitreabh na bhfathach seo. Dúirt an scoláire leis an leanbh go dtabharfadh sé amach é. Thug agus caith sé an cliabhán agus an páiste leis an abhainn. D'iompaigh an páiste air agus dúirt "É a mhic a rí ó Éire níor láir duit an obair atá déanta agat". Tháinigh sé isteach agus chuir culaith catha air. Bhí culaith catha ag crocadh taobh thiar de gach aon each a bhí sa stábla. Tiomán sé a cuid ba abhaile agus d'fhág sé fén bhfeirmeoir agus a bhean tighe iad a crú. Tháinigh an scoláire thar nais go dtí áiteabh na bhfathach agus sin é mo scéal agus má thá bréag ann, bíodh.
senior member (history)
2019-05-27 13:20
approved
rejected
awaiting decision
Sciob sé an claidheamh as a dhorn agus sciob sé an ceann de. Ansan bhí an tarna fathach dá chois aige. Nuair a tháinigh an tráthnóna thiomán sé na ba abhaile agus ní raibh slí a dhóthain i bhfeirmeoir de mbainne. Maidin dar ná báireach thiomáin sé leis na ba go dtí áitreabh na bhfathach. Bhí sé ag dul timpeall i rith an lae agus ní raibh aon óir ag teacht air. Ar am mharbh an lae dúirt sé leis féin go raibh deire leo. Bhí coill beag ghairid den áit agus bhí na ba ag inbhear agus casán síos ann dtí palás na bhfathach. Lean sé air díreach an casán gur chuaidh sé síos go dtí an palás. Bhí sé ag féachaint timpeall air féin féachaint cá bhfaigheadh sé an doras chun dul isteach. A bhfad na haimsire fuair sé amach an doras. Leag sé a lámh ar an gclaibín. D'oscail an doras dó. Chuaidh sé isteach. Bhí cliabhán in aice na tine agus fathach óg ina codladh ann. "Hó a mhic a rí ó Éire" arsa sé "is fada mé ag fuireach leat, an mbainfeá luighadh as an ciabhán dom". Bhain an scoláire learcadh ó chroidhe as. "Tá mé le dhá lá im throsgadh" arsa an fathach óg "agus tá ocras orm". "Níl aon rud agam le tabhairt duit" arsa an scoláire bocht.
"Ó tá" arsa an fathach óg "oscail an cófra ansan agus geoghair buillín aráin trí cuinneach agus caith chugham é". "Lean ort anois" arsa an páiste " an casán síos bo bun na coille. Chífidh tú tobar agus leac anuas air agus cleite de t-aghaidh atá gearrtha agus ní beidh dada ort. Teighir isteach sa stábla agus fritráil do chuid eachanna. Bhí ansan sa stábla trí cinn d'eachanna agus an chead each bhearfadh san ar an ngaoith a bheadh roimhe agus ní bearfadh an gaoth a bheadh ina dhiaidh air. Thiomáin sé na ba abhaile an oíche sin. Maidin lá na
senior member (history)
2019-05-27 12:10
approved
rejected
awaiting decision
mbualadh catha a bhí aca. I gcionn a bhfad d'aimsire bhí n fathaigheach ag dul tré an scoláire bocht nó gur eitil an spideóigín ar a ghualainn dheis. "Foíl! foíl!" arsa sí lei an bhfathaigheach. D'eitligh an scoláire bocht ar sál na choirchlé agus an bhonn na coise deise agus chuaidh de truslóg ar mhullach an claidhe de'n iarracht san agus sciob an chlaidheamh as lámh an fhathaigh. "Foíl! foíl!" arsa an fathaigheach leis an scoláire bocht. "Ní faigheann an ceann a bhaint díot anois?" arsa an scoláire agus bhain sé an ceann de. Fuair sé ramhan agus agus sluasadh ansan, dhein sé poll agus do chuir sé an fathaigheach. Nuair a bhí sé curtha aige bhí an oíche ag breith air. Thiomán sé abhaile a chuid ba crúdhadh iad agus ní raibh slí 'gen b'feirmeoir den mbainne. Maidin dar ná bháineach thiomáin sé leis a gcuid ba go dtí an áit céana. Níor bhfada dó gur d'airigh sé crainn agus clocha ag dul san aer, an sean scraisce bachaigh ag triall air an dara fathaigheach a bhí ann. "Is dócha" arsa sé "gur tusa mhairbh mo niac indé". "is mise" arsa an scoláire bocht. "Cé aca b'fhearr leat, gabháilt de claidhmhe ar easmuigeacha a chéile nó an t-iomrascáil?". "B'fhearr liom an t-iomrascáil mar is air a bhí taithige agam" arsa an scoláire. Luigheadar chuige ansan agus ba mhór an deó féachaint ar an mbualadh catha a bhí aca. Bhí an fathaigheach ró-mhaith don scoláire gur tuirling an spideóigín ar a ghualainn deis. "Foí! foíl!" arsa sí. "Ná buailighidh aon buille eile go mbainfidh sibh rith ar a chéile". D'éirigh an scoláire ar bárr a chois clé agus ar sál a coise deise. Chuaidh sé ar mhullaithe an claidhe d'en iarracht san
senior member (history)
2019-05-23 23:52
approved
rejected
awaiting decision
Bhí sagart lá ag dul go h-éochaill. Bhí fear bocht ag imeacht roimh agus asal agus pota aige. Nuair a tháinigh an sagart suas leis dúirt sé leis casadh agus feach arsa an sagart leis an bhfear bocht i lár an bhóthair agus gheobhaidh tú píopa leath coróinneach ann. Cas sé agus nuair a tháinigh sé go dtí an áit adúirt an sagart leis cad a bheadh a'siúl treasna an bhóthair nach deargdaol. Chas sé an sagart "Bhfuair tú é" arsa an agart. "Ní bhfuaireas athair" arsa sé.
"Cad a chonaic tú?" arsa an sagart
"Deargadaol" arsa an fear bocht
"Ó" arsa an sagart "sé an cairseoirsna chuir an leath choróinn ansan shíl sé go dtiocfainn annús dem capall agus beadh seilbh ar m'anam aige.
senior member (history)
2019-05-23 23:41
approved
rejected
awaiting decision
ba a scaoileadh isteach ina gcuid talmhan. Bhí go mait ach i gcionn seachtaine bhí an féar ag dul i ganncúir ar na ba bainne. Maidin agus an scoláire bocht ag tabhairt amach nuair a bhíodar ag gabhailt thar áit na bhfathach bhí na ba ag búirthigh nuair a chonacadar an féar breá. Arsa an scoláire bocht leis féin is mór an feall sibh a bheith ag búirthigh leis an ocras. An maidin dar na mháireach agus é ag casadh na ba amach ag gabhailt thar geata na bhfathach thosnuigheadar ag búirthigh arís. "Is mór an feall é" arsa an scoláire . Rug sé ar stampa cloiche mar dé chúis fuil na Éireannaigh ag briseadh glas - bhris sé an glas agus scaoil sé na ba isteach ag inbhear dóibh féin. An chéad greim a strac an céad bó a chuaidh isteach d'airigh an scoláire bocht an foiran ag teacht. Níor bhfada dó go bhfaca sé crainn is clocha á raobadh a bhí sé ansan nuair a tháinigh an fathach bacaigh ag triall air. "Cé hé seo?" arsa an fathach "a thóg seilbh ar m'fhódín dílis talmhan" "Is dócha gur tusa é" arsa sé leis an scoláire bocht ag tarraingt a chlaidheamh dúbalta. "ís mé" arsa an scoláire bocht.
" Cioca ab fhearr leat, iomarscáil nó gábhail de claidthe ar easnuidheacha a chéile?" "B'fhearr liom" arsa an scoláire bocht "an t-iompascáil mar is air a bhí caitighe agam". Tharraing an fathach an claidheamh as an dúbala agus crioth sé seacht bpúint meirg dá faobhar an croth a thug sé di. Luigheadar chuige ansan an scoláire bocht agus an fathaigheach a bhí lán de dhroidheachta agus ba mhór an seo féachaint ar an
senior member (history)
2019-05-23 23:19
approved
rejected
awaiting decision
Feirmeoir ba eadh a athair agus b'é an scoláire bocht an mac ba shine a bhí aige, ní raibh sé ag déanamh aon obair corpardha dó. In aice na tine a bhíodh sé ina shuí gach lá. Bhí an fhoghlaim air go h-árd bhí na bliainta ag imeacht agus thuig sé ina aigne nár aon mhaith bheith sa mbaile. dúirt sé leis féin aon oíche amháin go raghadh sé ar siúl maidean dos na mháireach féachaint an bhfaigheadh sé aon slí maireachtaint. D'éirigh sé ar maidin agus d'ith sé a bhricfást agus i mean-lae iseadh chuaidh sé ar siúl. Bhí sé ag siúl rith an lae go raibh crothnún na h-oíche ag teacht air gur seoladh isteach i gclaise sléibhe é. Dúirt sé go ceart go mbeadh tigh feirmeora san áit go bhfaigheadh sé lóistín ann. Bhuail tigh feirmeora air. Chuaidh sé isteach thar doras agus d'fhiafraigh sé de'n mbean tighe an raibh an máistir istigh. Dúirt sí go raibh . Dúirt sé gur ag lorg oibre a bhí sé. "Tá sé ag lorg fear oibre" arsa sí sin leis. "Bhfuil tú ábalta an ba bainne a chrú" arsa sí. "Atáim" arsa sí.
Tháinigh an máistir isteach agus shocruigh sé leis ar feadh trí mhí sa Samhradh. Shocruigh sé síos ansan an oíche sin. Ar maidin dúirt an feirmeoir leis gurb é a bheadh le déanamh aige na ba a seoladh isteach gach amidin is tráthnóna agus faire na ndiaidh i rith an lae. Déirigh sé ar maidin agus rug sé na ba isteach leis. Crúdhadh (ar maidin) iad agus nuair a bhíodar crúidhta chuaidh an feirmeoir leis chun a teaspáint cá mbeidís ag inbhear. "Tá áitreabh fathaighe atá fé draíocht ar thaoibh an bhóthair agus caithfidh tú gan na
senior member (history)
2019-05-23 22:54
approved
rejected
awaiting decision
Dá fheabhas mo ráidthe b'fearr mo tréithe
Déanfainn bruinnealta sásta bán a bréagadh
Agus ó táim comh deas lámhach ná beir son saol mé
An bás
Níl a' cúrsaí an saol seo atáim-se ag pléidhe leat
Nach ar beatha t-anama ó íre is géire.
senior member (history)
2019-05-23 22:50
approved
rejected
awaiting decision
Is dóigh leat gur leanbh ó indiu go dtí indé mé
'S mó leath-fear calama chuireas den saol riamh
An Fear
Bfuiris a thinnte gur chailleadar san leath na geaga
'S fear do croithe-se á gcur don saol
Agus mar a imeóirse uiam-se agus gan a bheith ag pléidhe liom
Cuirfeadh in iúl duitse nach siucrím caol dair
An Bás
Ar d'airighis riamh an tachead a thugas do claidhire Caesar
Agus do Rí Herod fallsa an giúirtís bréagach
Nó Rimrod a chuir codladh ar Qualey
Níor d'fhág mé duine ar bith ar sliocht na Féinne
Agus ba dóigh leatsa ar easba ban a chailleadh an méid sin
Ní h-eadh! ach an snáithe bhí caite aca agus mise ba bhaol dóibh
Agus ní fhágfaidh mé tusa go gcuirfidh mé céim ort
Raghaidh mé fé dhuit.
An Fear
Do bhuaileas suas le'm eadan agus cromas ag béiceadh
Dá raghainn i bpoll trachair ní bheadh aon mhaith bheith ag pleidhe leis ó marbhuig sé an méid sin
Nach mar sin féin cromas ag masim go cruinn dó cad a dhéanfainn
Do dheanfainn gnó ceardchan bpáca is ceachta
Nuair a raghainn ar an mbán is árd a bímfinn
Déan fainn sult gáire ia pléisiúr ar áilneacht Éireann
Mo choróin a d'ól in tabhirne agus í d'ól le féile
senior member (history)
2019-05-23 22:32
approved
rejected
awaiting decision
Ar Cnoc an Phaoraigh atá an Carraig seo i bparóiste Baile Dubh. Cloch shleamhain mín atá inti. Tá trácht ar an nglas Ghaibhneach ar fuaid na Mumhan. Amach as an bhfarraige a tháinigh sí ag bun abha. Bhí laigh ag dul léi. Innistear dúinn gur ar máithe leis na daoine bochta a thagadh sí i dtír agus go líonadh sí gach coileán Rúidhte pé méad a bheadh ann. Bhí bean éigint ann nár chuir Dia ar a leas. Thug sí léithe criothar cun na glaise gagnaighe do clú. Ach nuair a chonaic an bó an cleas a bhí ag an mnaoi scaoil sí búir aiste agus seo amach chun farraige arís í.
tá rian cos na bó go soiléar ins an gcloch. tá rian trí gcos an stóilín mar a mbíodh lucht crúidte ina shuí. Tá rian an buicéid go soiléar ag rian cos an larigh.
Slinntreacha atá sa chloic tá an taobh dí atá ar thaoibh na gaoithe anoir, Síon idthe. Is féidir na shontreacha a bhriseadh leis an láimh. Is cosúil gur brácht an cloch tríd an talamh gur deineadh claochló uirthi agus gur caitheadh aníos láibh. Tá na mílte troig de bhonn cloc sa cnoc ceadna agus iad measctha go maith sa t-slí nárbh iongach go dteighfeadh an cloch. Is cosamhail leis gurb é sin an uair a tháinigh an gabhneach. Sé sin gur tháinigh sí sara raibh an fuaradh déanta ag an gcloich.
Cow Rock a thugann muintir na h-áite ar an gCarraig seo.
senior member (history)
2019-05-23 22:15
approved
rejected
awaiting decision
Ba cruiadh an saol é ag muintir na h-Éireann le linn an Gorta. Cuireadh na mílte ag Reilig a tSléibhe lámh le Dúngarbhán. Dá olcas é an scéal ag muintir na nDéise. Budh mheasa ná san é in áiteanna eile.
Le linn na h-aimsire son do ghaibh fear bocht ó Ciarraí thar bhrághaid anso. Is ar éigin a bhí ann siúl, seasamh ná labhairt le h-ocras anso agus gam-chúis. Buail duine des na comharsain leis agus do chuir sé caint air. Ba trua-mheileach an scéal a bhí le h-insint aige ar gan dada le n-ithe aga leath ach ocras s'uireasba ag planncadh a chéile. Beidís sásta go leor dá bhfaighidís duilleabar na dtorthaí féin d'fhághailt.
Bhí an scéal comh dona ag an fear bocht so gur caith sé a t-asailín do marbhú agus luige chuige á d'ithe. Bhí go maith agus ní raibh go h-olc an faidh a sheasuigh sé sin ach ní bíonn in aon rud ach seal. Thug an fear isteach é agus thug sé roinnt le n-ithe agus le n-ól do. Thug sé feirín beag i gcóir an bhóthair do.
Sé bhí go buideach beannachtaí é. "Is fíor ar seisean "go mbíonn cabhair Dé an bóthair agus feicidh Dia dealbh fear t-aigne thoidhche". Do bhog sé bóthair abhaile ansan agus ní fhaca ná ní bfuinead tásg na tuairisc de san dúiche seo ó shoin.
senior member (history)
2019-05-22 22:30
approved
rejected
awaiting decision
Fear
Is tapaidh do ghlacfainn do slártha
Nach mbíonn an óige ró-dithcille
Agus ní cuimhníonn sí ortsa go dtagann an t-aos di an bás
Ní le t-óige ná do díthceille
Na deich n-aitheannta ná comhlíonais má d'fhoghluimís ith-saol riamh iad
Ná an seacht bpeacaí marbhú traochta
Mar is grán an cás i láthair Dé í
Briseadh na deich n-aitheannta is dóigh liom gur duit féin is baolach
Briseadh an cúigiú aithint ag marbhú agus ag traóchadh agus nár b'olc an slí beatha é
B'fhearr duit mar chéird
Ná beith a fágaint leanbhí gan athair ag gear gol
Agus is beag a bhíonn buidheach díot.
Fear
Ní mise is cionntach bheith ag marbhú gach aoinne
Nach comhairle Mic Muire is cóip a bheith déanta
An nglacfá luach nó duais ó aoinne.
Má ghlacfá chuirfinn urraidhthe isteach ort le púnt is cead
Agus a rá nár chuimhnighis ar ghlaoch cugham
Agus nár mhaith í do dhuais mar gheall ar teacht ar m'éileamh
An Bás
Má ghlacfainn-se luach nó duais ó aoinne
'S maith na h-appaighthe bheadh agam féin leis
Duine nach fiú pingin scilling nó raol é
senior member (history)
2019-05-22 22:04
approved
rejected
awaiting decision
An Bás
Tá m'aodaireacht ar fuaid na h-Éireann
Gabhaim don Róimh agus do thír na Déise
Agus ar thír na dTurcach deanfadh a léir scrios
Agus níor lugha nó neomat beadh in Éigipt
Fear
Cé acadiadhacht is mó agat nó comhachta Dé
Agus mórmó nó neomat do shiúlfá an méid sin
Bás
Ní diadhacht is mó agam nó comhachta Dé
Ach tigh a dhuine! Cad a dearfadh
Is mise mé ná an fiolar nó an faoileán bhán
Ná an seabhac in innealach imeallach sléibhte
Ná an nideóg éin a bhíonn in aonar
Is mise cead uair mé ná an gruaig gréine
Ná long fé sheol lá is mó bhí gaoth léi
Fear
Dé bheatha an-tsláinte bás ins an saol
Ó bhás ag gabháil thar bpághaid agus tháingis ar m'eileain
Cuirfidh mise cóir ort comh maith is cuireadh is saol riamh
Agus do thart a mhúchadh le crúsga an trean punch
An Bás
Sin í an fáilte bhí uain féin ort
Ach biadh na beatha iní blurim in aon chor
Nach, siúl leat suas go slua na n-aingeal
Má tuillis is shaol riamh é.
senior member (history)
2019-05-22 17:07
approved
rejected
awaiting decision
Ar mo leaba san oíche aréir dom
Agus mé im codladh comh socair agus go mbfhéidir liom
'Seadh do dhein mé taidbhrcamh go bain scille clé asam
Agus déanfaidh mé cuimhneamh go críoch mo shoghal air
Go bhfeaca mé chugham an bás le litir lán fé saoghla
Freagar gan spás 's na láthair féineach
D'feuchas air comh cruinn agus go mbféidir liom
Chonaic mé dhranndal gránnda lá 'lag mhéirgireach
Liath-the ar dath nn créithe
A cabhailín cnámha agus a dhá coisín caola
'S ón a bhonn go dtí na bharra ní raibh sprid a féithe
Bhí clog na shuan na lámh clé aige
Tóg sé claidheamh chun mé phlaosgadh
Fóil a bhráthair : grádh í an réidtheach
'S le h-eagla an timreas 's ná faighimís réidtheach
Fhaid thar lear thángís ar m'éileamh
Ní ragadh-sa leat thar leas más féidir
Go suidhfir síos agus do scéal a innsint
Cé aca fearr dul leat nó fuireach id dhiaidh
Fios do mheon nó cá bhfuil t-aodhaireacht
senior member (history)
2019-05-22 16:53
approved
rejected
awaiting decision
féin dul abhaile agus teacht arís amárach.
Do chas an feirmeoir thar nais agus b'fada leis an dream a bhí i bhfeighil an téide an fhad a bhí sé uatha agus is ortha a bhí an t-áthas nuair d'aireaghadar ag liurigh ortha é.
"Coiméad greim daingean ar an dtéad go raghadh ag triall oraibh" arsa sé leo. Dheineadar amhlaidh agus níor bhfada go raibh sé ar a chuid talmhan fén arís.D'obair nár chuireadar as a mheabhair é len a gcuid ceisteanna. Thug sé tuairisc dóibh ar an áit shíos agus dúirt sé leo go bhfaighfuidhe saibhreas mór a dhéanamh den áit ach go mbeadh ortha a lán oibre a dhéanamh ar dtúis chun staighre do dhéanamh chun dul ag triall ar an áit.
Dheineadar an staighre agus chuir an feirmeoir díol ar gach aoinne a bhíodh ag dul síos. Tháinigh na daoine ina sluiaghtibh ó gach aon áit agus dhein sé mór-chuid airgid mar bhiodh fonn ar gach aoinne ach an áit d'fheiscint. Cé bhuadh a bhí ag an gceol théighidís go léir ag triall ar an sruthán agus le neart draíochta bhíodar ag dul anonn ó dhuine go duine go dtí go rabhadar go léir imithe agus gan aon 'áil ag aoinne aca casadh thar nais bun dóibh fé mar a bhain den chead duine agus is ann dóibh go fóil a dTír na nÓg. Do dhein an feirmeoir carn saobhreas agus ní baol gur thug sé fé na caoire do bhreith thar n-ais mar ní gadh dó é mar mhair sé go sásta searcaigh sámh de bhárr uan na caorach glaise agus a bhuachaill aimsire a chuaidh go Tír na nÓg.
senior member (history)
2019-05-22 15:31
approved
rejected
awaiting decision
Chuaar go dtí bruach an t-srutháin agus do chonacadar scata fear agus bean ag rinnce ar an dtaobh eile. Bhí fonn ortha dul treasna cúcha ach bhí roinnt eagla ortha tabhairt fé. Tháinigh duine den dream eile ag triall ortha agus thug cuireadh dóibh teacht treasna cúcha. D'fiafruigheadar de cá rabhadar nó dé'n ainm a bhí ar an áit.
"Tír na n-Óg ainm na h-áite seo ná tiocfaidh aois ná bhrón ná cathú go bráth ná choidhthe ar aoinne" arsa sé.
"Má thagann sibh treasna cughainn beidh na turtha fáilte róimh agus gheobhaidh sibh fuireach in ár measc choidche".
Chuaidh an buachaill aimsire treasna agus d'iarr an feirmeoir cead ortha dul thar nais abhaile agus go gcasfadh sé ortha lá ar 'ná mháireach. Bhí go maith agus ní raibh go h-olc. D'fhan an feirmeoir tamaill maith ag coinne leis an mbuachaill teact thar nais chuige. Do chuaidh an buachaill ag rinnce leo thall agus d'fhan ina fhocair go tráthnóna. bhí fonn air casadh ansan ach nuair a tháinigh sé dtí an t-sruthán bhí leithead abhann móire ann sa slí ná raibh aon 'áil air teacht treasna. Tháinigh an feirmeoir chuige ón dtaobh eile agus d'iarr air teacht thar nais cuige agus go raghaidís abhaile. Dúirt an buachaill ná raibh aon fághail aige air. "Conas a thiocfainn treasna" arsa sé i gcoinne an tuile mháir atá san abhainn. D'fhéach an feirmeoir treasna air agus iongantar air.
"Cá'il an tuile" arsa sé sin "dur ndóigh níl ansan ach sruthán beag.
"Ní h-amhlaidh é a mhic ó" arsa an buachaill aimsire "ach b'fhéidir gur b'fhearr duit
senior member (history)
2019-05-22 14:52
approved
rejected
awaiting decision
siúl leat agus teapánfaidh mé an áit duit. Níor theastaigh ón bhfeirmeoir imeacht ar dtúis shíl sé gur a' magach a bhí sé ach sa deire d'imigh sé leis. Dúirt an buachaill gur bhfearra lampa nó lochran solais a bhreith leo gur fearr an radharc a bheadh aca ar an áit shíos. Bhí go maith agus ní raibh go h-olc. Gluaiseadar leo agus ba ghairid an mhoill aotha an áit a aimsiú. D'fheachadar araon ar an áit shíos agus deallraigh sé dóibh é bheith i bhfad síos uata ach fuaireadar radharc ar na bánta 's ar na caoire. Dheineadar machnamh ar feadh tamaill féachaint conas a bhfaighidís dul ag triall ortha. Dúirt an feirmeoir go raghaidís abhaile agus go ndeinidís réiteach ar an scéal fé mhaidin. Sé rud a cheapadar ná dréimirí agus téadacha d'fháil chun tabhairt fén áit shíos. Thugadar leo na guirléidí agus roinnt conganta lá ar na mháireach. Ceanglíadar téad mór a bhí aca le dréimire. Bhí greim ag an dream eile ar an dtéad agus bhíodar ag scaoiuleadh leis suim gan áireamh mar a shíleadar go dtí gur srois sé an áit síos i ndeire na scriobhadh.
Luigh an fear síos ortha ansan go raibh sé ag cionn conaire fé slán agus fé mhaise agus d'iarr sé ar fear an tighe chuige. Do chuaidh an feirmeoir síos agus do leath an radharc ortha araon nuair a chonaiceadar áilneacht na h-áite. Dúradar lena chéile go bhféachadís mór thimpeall na h-áite ós rud é go rabhadar ann. Bh na mílte acra talmhan ann de thalamh breá féir glas agus sruthán beag ag rith tré lár na talmhan. Níor bhfada gur airigeadar ceol caoin cneasta ar an dtaobh eile den sruthán
senior member (history)
2019-05-22 14:06
approved
rejected
awaiting decision
Bhí feirmeoir ann sa t-sean-aimsir, deirtí a dorcadh oíche Márta, ní mórán eallaí a bhí ag an bhfeirmeoir céana agus dá bhrí sin d-iarr sé ar duine des na buachaillí aimsire dul amach agus uan breá beathuighe a dtugadís uan na caoireach glasa a thabhairt isteach chun í a marbhú. Chuaidh an buachaill amach sa pháirc agus tiomáin an scata caorach isteach go dtí cúinne na páirce agus thug iarracht ar bhreith ar uan na caorach glaise. Ba bheag an mhaith dó mar ritheadar thall is a bhus air ins gach aon áit ar fuaid na páirce. Do dhein sé iarracht nó dhó eile ach ba mar a céile é ní raibh aon 'áil aige breith uirthi. An tríú iarracht a dhein sé d'imig na caoire go léir uaidh ar nós na sí-gaoithe agus chuir sé iongantas air nuair a chonaic sé iad go léir ag éalú uaidh i lár na páirce. Chuaidh sé díreach go dtí an áit a cheap sé a d'imíodar uaidh agus cad a chífeadh sé ansan ach sraith mór d'fód leathan iompuighthe agus ba dhóbair dó titim isteach ann. D'iompaigh sé cúinne an fhóid agus d'fhéach sé síos agus cad a chífeadh sé síos ach bánta míne leire agus an scata caorach ag mbear ortha. D'iompaigh sé thar nais an fód arís agus seo leis abhaile go dtí an mhuintir agus b'ait leo siúd dé chúis na raibh sé ag tabhairt an uan leis. "Cad a bhain duit" adeir an feirmeoir "nár thugais an t-uan leat".
Níor thugas agus ní thabhar-sa ná a bhfuil annso sa tigh an t-uan ceanna leo. D'inis sé dhó a scéal ansan ach ní creidfeadh an feirmeoir é. "Mar a gcreidfar-san mé" arsa an buachaill aimsire
senior member (history)
2019-05-21 23:27
approved
rejected
awaiting decision
D'ólaidís go leor bainne san am sin.
Is gnáthac go raibh an bórd i gcoinnibh an falla acu sa chistin. Iompochaidis na cosa isteach fé an bhúird. Is gnáthach go raibh insí in cosa an bhúird cun í do crocadh leis an bhfalla chun níos mó a bheith ins an chistin. Is anamh a bheadh an bórd i lán an tighe ag na daoine.
Arán min chóirce agus arán cruidhneactain a bhiodh aca. Dheinidís cistí ins an chistin. Cuirtí cludach ar an óigheannagus cuirtí tine ar an gclúdach. Le gríosach mona agus gríosach aomac a dheinidí a tine.
Feol guirt is mó a bhiodh acusan am sin go minic. An colmór agus an scadán is mó a bhiodh acu. Ins na bailtí Púirt a gheibhidís na h-éisc san.
An ócail speisialta biodh áirithe acu mar cabléidí im uachtar agus salann meascaithe leis na prátaí briste . Bídís san acu oíche Shamhna. Oíche Cásca biodh uibheaca beirithe agus cácaí milis um Nodlaigh acu.
Ní raibh té sa tír seo an am sin. Mugaíbiodh acu ag ól an bainne.
senior member (history)
2019-05-21 23:09
approved
rejected
awaiting decision
Fadó bíodh trí méilí sa ló mar a tá anois act ní h-é an biadh ceudhna a bhíodh acu. Biodh an bricfeásta go moch ar maidin aca. Don méile seo biodh leite agus bainne géar aca. Uaireannta óltaí bainne sciomtha leis an leite.
Leite, bainne géir agus leamhnacht a bhiodh aca chun an dinnéir agus an rud céanna um tráthnóna. Aon leite is fiche sa tseachtain a thugaidís ar an bia seo. Biodh folláin go raibh neart ann ba eadh an bia sin. Déinfidís go léir oibre roimh a bhricfeást.
Daoine eile an t-am céanna biodh prátaí aca trí h-uaire sa lá. Biodh bainne géar, im agus salann leis na prátaí aca. Is anamh a bhiodh píosa feol maice. Fo-uair biodh iasc aca.
senior member (history)
2019-05-21 22:55
approved
rejected
awaiting decision
Bhí mac ag Uaithne agus dhein sé suas le cailín aimsire a bhí ins an chúirt. Lig sé air go raibh fonn air í pósadh agus cuir sé suas í chun an droichead tógála a bhí ag dul isteach ann do fhágaint oscailte an oíche seo. Dúirt sé léi solas do chur i bhfuinneóg i m barr na cúirte nuair a bheadh gach ní i gcóir. Thug sé airgead dos na seirbhísigh eile chun dul go dtí tigh tabhairne. Dhein an cailín mar gheall sí agus isteach le Uaithne agus a chompánaig agus chuireadar ceanglaca ar na h-oifigí. Thógadar a raibh d'ollmhaiteas ann agus thugadar na h-oifigí leo go dtí bun na gComarach. Cuireadar chun báis iad agus cuireadar síos i bpoll doimhin iad a bhí san abhainn mar a fanadar i bhfad, Sé an ainm atá ar an áit sin ó shoin ná Poll na Saighdiúirí.
senior member (history)
2019-05-21 22:46
approved
rejected
awaiting decision
Deirtear go raibh Ár Slánuightheor ag siubhal ar an mbothar lá agus cas fear go raibh asal aige Air. Dúirt an fear go raibh an t-asal ag fáil bháis agus ní raibh aon asal eile aige ná capall. Thug Dia a beannacht don asal agus bhí an asal ag féachaint go mór níos fearr agus níos láidre. D'imigh an fear leis an asail agus ní raibh asal comh maith af aoine agus a bhí ag an fear sin.
senior member (history)
2019-05-21 22:41
approved
rejected
awaiting decision
Níl sé ró fhadha ó shoin o bhí a lan tracht ar na tighearnaí talmhan. Bhiodh siad ina gcónaí in tighe móra gairid don áit a bhiodh an talamh acu. Ba leo na feirmeacha mhóra a bh timpeall na h-áite agus bhiodh cíos mór le fáil asta. Bhí siad an-dhian ar na daoine bochta agus nuair ná biodh an cíos acu chaithfidís amach ar an mbóthar iad gan truagh.
senior member (history)
2019-05-21 22:34
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear in Duithigh Déise tamall de bhlianta ó shoin agus bhí feirm bheag aige. Ní raibh aon sprioch ann chun oibre agus bhí a rian air, bhí sé go beo bocht agus fiacha go leor air. Chuir sé garraí prátaí bliain agus nuair bhí garraí curtha agus d'fhan sé agus bhí na fiadhailtí comh chuig leis na crainn aige. In deire an Samhradh bhí sé ag baint béile prátaí agus cra gheobhadh thar bragh ach an sagart paróiste. "Dia dhuit a Sheáin" arsa an sagart. "Dia is Muire dhuit a Athair" arsa Seán. "Tá na prátaí go mion agat" arsa an sagart. "Níl gaisce ar bith ortha" arsa Seán. "Cad a dhein tú leo?" arsa an sagart. "Ní fheadar" arsa Seán. "Cuireas iad agus d'fhaghas fé Dhia iad. Ach d'fhág Dia fúm féin iad agus cailleadar eadrainn iad.
senior member (history)
2019-05-21 22:18
approved
rejected
awaiting decision
Duine an-ghrámhar ba eadh Íosa. Bhí Prodastúnach ann fadó agus thit an tigh air agus fuair sé bás leis an ngeit. Bhiodh rud le feiscint ina thig gach oíche tar éis a bháis. An oíche seo bhí Íosa ag gabháil thar braghaid agus bhí na trí deiscioball leis; Naomh Peadar, Naomh Seamua agus Naomh Eoin. Chonaic Íosa an rud mór dubh agus arsa sé "Anois a fhear, is dócha ná fuil aon rud le déanamh agatsa ach bheith ag cur eagla ar na daoine". D'imigh an rud as a radhairc agus ón lá sin go dtí an lá seo ní fhacha aoinne an rud sin,
senior member (history)
2019-05-21 21:56
approved
rejected
awaiting decision
Deirtear go raibh táilliúir i mBaile Maol Alla fadó. Uair chuaidh fear go dtí an táilliúr cun culaith eadach do dhéanamh. Ní raibh an táilliúr seo tar éis culaith éadach a dhéanamh riamh ina shaol. Arsan fear leis "D-airigheas go raibh tú go an-mhaith chun culaith éadaigh do dhéanamh". "Ó tá mé" arsan táilliúr. Thug an fear an éadach don táilliúr agus d'imigh sé. Tar éis trí seachtaine tháinigh sé thar n-ais. Bhí an culaith déanta ag an táilliúr. Nuiar do chuir an fear an culaith bhí sé déanta go h-an-olc. Bhí troid mór idir an beirt aca agus ní tabharfadh an fear aon airgead don táilliúr.
senior member (history)
2019-05-21 21:30
approved
rejected
awaiting decision
Bhí garsún beag ag tigh a aintin aon oíche amháin. Bhí sé ag ól té agus bhí pláta leite ar an mbórd. Ní íosfadh sé aon leite sa mbaile ach do ith sé an leite seo go maith. Sé an rud a dúirt a mháthair ná "Bíonn blas milis ar phuirseach na gcomharsan".
senior member (history)
2019-05-21 21:26
approved
rejected
awaiting decision
féachaint ar féin agus Danno ag troid. Dá dtabharfadh máthair Nick coinín lei do bheadh Danno amuigh ar an mbóthar ag faire chun an coinín a thógaint uaithi. Ní thabharfadh sé píosa den coinín do aoinne ach do Nick. Tá sé ina gcompánach mór.
senior member (history)
2019-05-21 21:23
approved
rejected
awaiting decision
Tá madra agam sa bhaile agus sé ana ainm atá air ná Danno. Madra beag dubh iseadh é. Bíonn a eirbeall agus a dhá cluais in áirde mar a bíonn ag an madra rua. Níl sé ach sé mhí. Tá sé an-ghlic agus dhá cluais maithe aige. Níor mhairbh di aon coinín fós mar ní bhfaigheadh sé teacht suas leo. Tá bosca aige agus codladhíonn sé ann agus bíonn an puisín, Nick, leis.
Tá cat mór eile againn agus ba mhaith leat bheith ag
senior member (history)
2019-05-21 21:17
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ina chónaí san áit seo fadó. Dhein sé aigne suas dul go dtí Sasana, Chuaidh sé ann agus fuair sé obair maith. Bhí sé an-shásta leis féin agus bhí sé ag coigilt an airgead go léir. Tar éis dhá bliain dúirt sé go dtiocfadh sé abhaile ar a laethanta saoire.
Tháinigh sé abhaile agus bhí sé in a 'swank'. Bhí plamás aige do gach aoinne. Lá amháin cas sé le fear ar an mbóthar. Bhíodar ag caint ar feadh uair a cluig agus d'éirigh troid eatortha. Bhí an fear a tháinigh ó Shasana ag léimrigh le fearg agus dúirt an fear eile "Briseann an díchas tré shúilibh an cait".
senior member (history)
2019-05-21 21:08
approved
rejected
awaiting decision
dé chúis ná raibh sé marbh aige. "Níl mé chun é a marbhú" arsa Seán Ó Loinnsigh leis. "Ní fuilir" arsa Fudge "marbhóchaidh mé anois é" arsa sé ag breith ar an gunna. " Má dhéanann tú" arsa an fear eile " beidh beirt sínte ag breith ar an ramhan". Bhí an bean ag éisteacht leo. Rug sí ar an madra agus thóg sí anáirde ar a baclainn é. Chaith an tiarna imeacht leis gan an madra a marbhú. Lá eile ina dhiaidh sin thug sé turus eile go dtí an Churra. Bhí Seán Ó Loinnsigh ag obair fé crann úill. Bhí gealbháin ináirde ar an gcrann. Chonaic an tiarna na gealbháin. Thug sé fé's na héineacha agus cuid mór des na gráinneacha isteach i gcabhail Seáin Uí Loinnsigh. D'imigh an tiarna gan stró ná focal.
Bhí driothár de Sheán ina chónaí sa Gráinsigh agus nuair a d'airigh sé cad a bhain dá driothár bhí buile air. Bhí roinnt talmhan aige Fudge sa Ghráinsigh leis agus bhíodh sé ann go min-minic. Oíche amháin bhí sé ag gabháilt timpeall na h-áite. Chonaic an Loinnsigh é. Fuair sé camán agus nuair a bhí Fudge ag teacht amach bearna na páirce bhuail sé fé bhun na cluaise é agus thug a dhá chois ináirde. Caith a mhuintir teacht fén a dhein le drae. Thugadar abhaile go dtí Cnoc na gCaorach é. Bhí sé ina fear macánta ón lá sin amach.
senior member (history)
2019-05-21 20:49
approved
rejected
awaiting decision
'Sé an tiarna talmhan a bhí sa Churra fadó ná Abraham Fudge ó Cnoc na gCaorach. An uair sin coiníní ba eadh an Churra agus bhí an áit sin lán de coiníní. Bhí madraí na h-áite ag marbhú na coiníní go léir. Dúirt Fudge leis na tineontaithe na madraí a marbhú. Marbhuigheadar na madraí go léir ach amháin Seán Ó Loinnsigh. Ní mhairbh sé sin an madra a bhí aige. Tamaill ina dhiaidh sin bhí seán is a bhean ag baint prátaí, bhí an madra lena chois.
Tháinigh Fudge isteach sa pháirc cúcha agus é ag dul timpeall ag fiach. Bhí gunna ina láimh aige. Nuiar a chonaic sé an madra chuir sé ceist ar an Loinnseach
senior member (history)
2019-05-21 20:41
approved
rejected
awaiting decision
Chuir sé úrnaighe chun Déaglán Naomhtha a radharc a casadh air agus dúirt "Dá mba thoil le Dia a radharc a choghadh gach aon Aoine sa bliain go dtabharfadh sé turus ar an tobair. Chas a radharc air.
Sean-fhear ba eadh é nuair a tháinigh sé abhaile. Ní raibh aoinne dá mhuintir ann nuair a tháinigh sé abhaile. Bhí a chuid talmhan i seilbh duine éigin. Bhí a bhean is a chlann i mBostún i Sasana Nua.
Mhair sé deich mbliaina i mbothán beag san áit gach aoinne a thagadh théifeadh sé go dtí Tobar Déaglán chun na turusanna a dhéanamh. Deir daoine gur dhein sé an tobar agus an áit timpeall air a deiriú. Tá sé curtha i sean reilig na Gráinse. Tá crann draighnigh ós cionn na h-uaighe.
senior member (history)
2019-05-21 20:31
approved
rejected
awaiting decision
Roinnt mhaith bliainta ó shoin bhí duine dárbh ainm dó Eamonn Ó Loinnsigh ina chónaí sa Ghráinsigh le h-ais an sean-theampaill. Bhí feirm dathad acra agus é go maith as, níl rian den tigh ann anois ná le fada. Bhí Eamonn ina chaptaen ar na Finíní. Oíche amháin tháinigh an tóip air. Thógadar amach óna bhean ia a chúram é. Dúradar go raibh sé cionntach ag briseadh na dlí. Dúirt an t-oifigeach dá dtabharfadh sé fiadhnaise ar na daoine a bhí fén a bhun go ligfí saor é. Ní tabharfadh Gabhador agus cuid mór eile daoradh iad go léir agus cuireadh amach go Tír na dTurcach iad. Bhí sagart ina measc leo. Bhí an saol go dona aca san áit sin, an teas, an bia agus an cruadthan ag goilleamhairt ortha. Bhí an Loinnseach bocht ar an duine ba mheasa aca. Bhí sé i mbaol a radharc a cailliúnt. Ní raibh aon cheart á fháil aige ó muintir an phriosún. An Governor a bhí san áit, bhí iníon aige ghlac cruaidh aici dos na priosúnaigh go mór mór don Loinnseach ach ní raibh aon mhaith di ann. Bhí an obair comh cruaidh ortha agus bhí riamh.
Sa deire chaill an Loinnseach a radharc.
senior member (history)
2019-05-19 15:49
approved
rejected
awaiting decision
cead duine a bheadh pósta as tigh sin. Mí den Geimhreadh iseadh Mí na Nodlag agus sé sin an mí deireannach den mbliain é.
senior member (history)
2019-05-19 15:47
approved
rejected
awaiting decision
Tá go leor feili againn san mbliain. Tagann Lá Nodlaig ar an cúigear lá fichid de Mí Nodlaig. Sé sin an lá a rugadh an Sláinitheoir ar an saol seo. Is gnáthach go mbíonn níos mó Aifrinn an lá sin a aon lá eile sa mbliain. Bíonn Oíche Nodlaig againn an oíche roimh Lá Nodlaig. Bíonn coinneal mór ag lasadh ag na daoine chun solas a thabhairt don Sláinitheoir nuair a thichfaidh sé go dtí an tigh sin. Bíonn cístí Nodlaig aca comh maith agus mearóg Nodlaig. Bíonn fáinne istigh ins na cístí agus pé duine a fhaigheadh an fáinne sé sin é an
senior member (history)
2019-05-19 15:33
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó darbh ainm Tadg Ó Suilleabhain. Tadg Gaelach a tugadh na daoine air. Chuaidh Tadg Gaolach go dtí Baile na Faille go dtí Seán Clárach Mac Domhnaill. File eile ba eadh é sin. Nuair a chuaidh sé isteach go dtí tigh Sheáin ní raibh aoinne roimhe ach a bhean.
"Sé an rud a thug mé ná tamaill den chláirseach" arsa sé.
"Tá sé briste" arsa an bhean.
"An dtabharfá tamall den diallait dom" arsa Tadg.
"Níl aon giorta innte" ars an bhean.
"Tá ocras orm. An bhfuil aon rud a dtabharfá le n-ithe dhom" arsa sé.
"Níl tune na bhiodh agam" arsa an bhean.
"Cá bhfuil fear a tighe?" arsa Tadg.
"Tá sé ag tig ósta" arsa an bhean.
Chuaidh Tadg suas go dtí an tig ósta. Seo mar a labhair sé leis an bhfear nuair a chuaidh sé suas.
"Anseo atá tusa agus níl cruinneas id bhriathar
Tá do cluais le h-eirse gan cuireadh ná iarradh
Tá do cláirseach briste
Is níl giortaid dhiallait
Is d'fhág tusa Máire
Gan tine ná bia aici".
Seo an freagra a thug Seán Clárach Mac Domhnaill air.
"Má táim-sa anseo
Tá cruinneas im bhriathar
Níl mo chluais le h-eirse
Gan cuireadh ná iarradh
Níl mo chláirseach briste
senior member (history)
2019-05-19 15:18
approved
rejected
awaiting decision
teacht a bhí ann. Nuair a tháinigh sí isteach sa seomra ina rabhadar caith an Loinnseach léithe, nuair a gheal an deatach ní raibh faic ar an úrlár ach mar a bheadh 'frog spawn'. Thit an Loinnseach fuar marbh ach tar éis tamaillín tháinigh sé chuige féin. Ní fhacha Fisher aon sprid ón oíche sin amach.
senior member (history)
2019-05-19 15:14
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ina chomhnuidhe i mBaile an Phuill fadó, sé an ainm a bhí air ná Seosamh Ó Loinisigh. Máirnéalach be eadh é. Bhí sé ag dul go dtí an Fhrainc agus ag tabhairt earraí thar mais fé cheilt. An uair sin na mairnéalaigh ba mhó mhisnigh a bhíodh aca i gcóir na h-oibre sin. Bhí trácht ar an Loinnseach seo ná faigheadh diabhal ná duine eagla a chur air. Bhí tiarna talmhan san áit. Fisher ab ainm dó. Ní raibh aoinne sa tigh ach é féin. Chuir sé fios ar an Loinnseach oíche áirithe chun teacht chuige go raibh gnó éigin aige de.
Tháinigh sé. Tharraing Fisher buidéal rum chuige agus thug taosgán dó. Bhíodar ag seanchus lena chéile ar feadh roinnt aimsire. Sa deire labhair Fisher. "'Sé rud atá ag cur tinneas orm" arsa sé "ná go bhfuil sprid sa tigh seo agus ní faighinn codla na h-oíche a dhéanamh léithe".
"Dén bhaint atá agamsa le sin?" arsa an fear eile.
"Tá" arsa Fisher "gur airigheas gur duine gan eagla tú agus go bhfaighfá an sprid seo a mharbhú".
Bhíodar ag caint is ag cur tré chéile agus sa deire dúirt an Loinnseach go ndéanfadh sé a dhícheall an sprid a mharbhú.
"Tá go leorarm tine agam sa sa tigh" arsa Fisher.
Thóg an Loinnseach píosa dhá scillinge as a phóca. Dhein sé piléar den píosa dhá scillinge agus chuir isteach sa ghunna é
Ar uair an mean-oíche d'airigheadar an sprid ag
senior member (history)
2019-05-19 14:24
approved
rejected
awaiting decision
1.
Níl aon oidhche déinim deas ná faigheann mé im is uibhe na gcearc
Siucire bulóige síos le n-ais
An chine ar fad sa t-saspan
Óró mo ghile mear beag
Óró mo ghile mear beag
Grádhaim óm croí do ghoilleas tú
Peata beag do mháthar.
2.
Teighir is tabhair na gabhair abhaile
Teighir is tabhair na gabhair abhaile
Teighir is tabhair na gabhair abhaile
Peatha bag do mháthar
Óró mo ghile beag srl.
3.
I'll buy a ham bagún for you
I'll buy a ham bagún for you
I'll buy a ham bagún for you
And a cúpla tor cabáiste.
An curfá
senior member (history)
2019-05-19 14:17
approved
rejected
awaiting decision
Ba mhór an mhargadh ar raol is leath-pingne
Peidhre gallirí bríste
Ianntéir stáin ar scilling le faghail
Ná leigfeadh chun fáin tú is d'oídhche.
senior member (history)
2019-05-19 14:15
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh feirmeoir go dtí Aonach Bearna na Gaoithe. Nuair a tháinigh sé abhaile d'iarr duine des na comharsan de conas mar a bhí an aonach. Seo an freagra a thug sé air :-
1.
Bhí margaí saora ann agus margaí daora
Mar a bhíonn ar aontaighe choidche
Chonaic mé caoire ceannuighe díolta
'Ge buistéir buí ar leath-choróin ann.
2.
Bhí agaighte gus charms ann
Roithleáin is créip-the
Racaí fraoch agus cíora
Trampaí béil gur bhinne le féin chun barra do mhéine a luighe ortha.
3.
Bhí feoil coilligh ann agus í go milis
Bhí feoil druide agus naorcach
Salann is leek ar anaraithe laoigh
Agus canna á dhíol ar raol de
4.
Bhí tinncéir is fiche ann anuas ó Luimneach
Lena n-asail agus a gcuid bogáistí
Dortaigh an gor ortha, ar chuid aca a chorraigh
Agus d'árdduigheadar cogadh ar an aonach
senior member (history)
2019-05-18 18:49
approved
rejected
awaiting decision
1.
Admhuím do Dia go fonnmhar fial, atá i bhFlaitheas go fíor-comharthach
Do Mhuire 'na dhiaidh ba banaltra ag Dia
Is do sheasaigh 'na Síor-óige
Do'n Aingeal dá 'neís atá i bhFlaitheas
'Na mhaor don bhaistightheoirí an Naomh Eoin bocht
Do na h-apstail go léir i bhfarradh na naomh, do Pheadar is do Phól fós.
2.
Gur peacach mé féin go maluighthe claon iomadach
Tré cealg mo chléibh, tré monabhar béil is gach obair nach cléir d'órduigh
Monuar! mo phaidir! is tríom cionnta gan mhairg is fíor-mhórtus.
senior member (history)
2019-05-18 18:41
approved
rejected
awaiting decision
an each a bhronntar" arsa Séamas.
senior member (history)
2019-05-18 18:41
approved
rejected
awaiting decision
Ag seo Faorsidín do cheap Séamus Paor (Séamus na Srón) Cnoc Buidhe file agus é ag fáilt bháis i nGréig na nGabhar le h-ais Baile Mhis Cairbre. Bhí an file seo lá ar cuaird ag tigh gaol do i.e. Éamonn Ganncach Ó Gleann na h-Uidhre. Do cuireadh srian agus diallait ar an gcapall is fearr a bhí i dtigh Éamonn chun éthabhairt ar iasacht do Shéamus chun dul sa bhfiadhach i bhfocar na n-uaisle. Do rug Séamas ar eirbeall an chapaill agus bhí sé á infhiúcadh ar feadh tamaill maith. B'ait le Éamonn sin agus chuir sé ceist ar Séamus cén fáth go raibh sé ag tabhairt eirbeall an capaill fé ndeara.
"Ní fheactair ar fhiacla an each a bhronntar" arsa Séamus
senior member (history)
2019-05-18 18:27
approved
rejected
awaiting decision
Tá an Baile Fearann, Cnoc Buidhe míle go leith ar an dtaobh tiar-thuaidh den scoil. Tá reilig an-ársa sa Cnoc Buidhe. Tá fothrach sean teampaill ann agus an dáta 470 scríofa ar cloch atá sa bhfalla ann. Deir na sean daoine ailighe nach é sin an fíor dáta ach go raibh sean teampaill eile ann roimhe sin agus gur leis an teampaill sin a cloch a bhfuil an dáta sin. Tá clocha eile ós cionn na bhfeirm agus Ozam-Craobh ortha. Deirtear go raibh sean-reilig Págánach san áit ina bhfuil an reilig anois agus gur tógadh na clocha chun é a chur sa bhfallaí. Níl aon baint aca le stair an teampaill.
senior member (history)
2019-05-18 18:15
approved
rejected
awaiting decision
Ag seo caoineacháin ar Mháire Paor ó iacandara do cheap a deartháir di agus í ghá tórramh. D'fhág sí seisear cloinne ina dhiaidh go beo bocht agus seo mar a dúirt sé nuair do shrois sé seomra an tóramh.
"Mo chreach géar fada agus mo athtuirse nimhneach
Nuair a bheidh páistí an bhaile seo ar an gCnocán is aoirde
Beidh do páistí-se ar an gcnocán is ísle
Beidh a ndrom gan dúnadh is a gceann gan cíoradh
Agus an bhean a chruinnigh iad in Reilig an Bhuidhe-Chnoic".
senior member (history)
2019-05-18 18:05
approved
rejected
awaiting decision
air labhairt go ndéanfadh sé fear saibhir leis an mangaire. "Uair amháin" arsa sé "hí mé ag obair le fear saibhir. Bhí corcán óir aige agus chuir sé féin crann anseo. D'iarr an máistir orm an corcán do choiméad fé mo shúil. Thug mé an geall dó. Bhí fhios ag an máistir ná bhéinn fíor dom fhocal agus lámhaigh sé mé ar an áit. Táim anseo ón am sin go dtí an oíche seo".
"Tá áthas im chroí gur labhair tú mar nár labhar tú liom bhéinn anseo le fada agus bheitheá marbh agam. Tabharfad corcán óir duit anois". Chuadar go dtí an crann agus fuaireadar é. Thug sé don bhfear iascaireacht é. Bhí sé ina fhear saibhir ón uair sin amach agus níor chuaidh sé ag iascaireacht ar an dtrá riamh. Níor dhein an sprid aon díobháil do aoinne as san amach. Sin mar a chualas an scéal i dtaobh Sprid Bearna Gaoithe.
senior member (history)
2019-05-18 17:54
approved
rejected
awaiting decision
Tá Sléibhte na Chomaraigh ar an taobh thoir de Chillbhriain. Suidhe Fionn an bior is aoirde ionnta. Tá mórán locha ionnta agus tá radharc álainn ó Sléibhte na Chomaraigh. Bhíos thuas ar Suidhe Fionn uair ag caitheamh lá saoire.
Tá bóthar árd i Sléibhte na Chomaraigh agus tugtar Bearna Gaoithe air mar nuiar a thagann an gaoth scuabann sé an bhearna go mear. Bhíodh sprid ann fadó. Do dhin an sprid rudaí úfásach nuair a bhíodh sé ann. Na daoine ag dul tríd an bhearna san oíche tháinigh an sprid orra. Aoinne nár thug freagra dó ar an nóimint mharbh sé é.
Uair amháin bhí mangaire éisc ag teacht ó Dúngarbhán tríd an mbearna agus bhí sé in am marbh na h-oíche. D'éirigh an sprid as díg ina choinne. Bhí eagla ar an mangaire agus labhair sé leis ar an nóimint. Ansan dúirt an sprid leis "Marach gur labhair tú go raibh deire leat agus cé go raibh an misneach
senior member (history)
2019-05-17 23:01
approved
rejected
awaiting decision
There are not many travelling travelling the roads now. Tom the Bankers, Paddy the Tea, Jack the Hopper, Bill Foy, Hairy Paddy and Foxy Pattie, these are the names of them who used to pass through this district long ago.
Hairy Paddy was from Campile, Co. Wexford. He used to have two asses. These used to carry the bags of food and clothing. Paddy the Tea was from the Nire. He ws so called because he always asked for a cup of tea when he came to a house.
'Ginger' is another traveller who often calls to the district. He is so called because he had reddish colour hair when he was young. He is a very old man and his hair is grey and unmempt. His clothes are always in tatters. He is always speaking loudly as he travels along the road.
senior member (history)
2019-05-17 22:48
approved
rejected
awaiting decision
Suir about three miles from Ballymacarbery. The river was never mentioned in song, story or old saying.
senior member (history)
2019-05-17 22:47
approved
rejected
awaiting decision
Mfs. Allen, Curtiswood, Ballymacarbery, Clonmel.
Mr. Johnny Keane, Curtiswood, Ballymacarbery, Clonmel.
Mr, Michael Spillane, Curtiswood, Ballymacarbery, Clonmel.
There are four ruins of houses in the village. The majority of the people who lived in this district long ago used to go to America. The name of my place was never mentioned in song, story or old saying. The district I live in is situated in a valley with hills on either side of it. The land along the valley is fairly good but the land nearer to the hill is much poorer. There are also a few hundred acres of wood in the district. The River Nire flows through the valley and joins the river
senior member (history)
2019-05-17 22:41
approved
rejected
awaiting decision
The name of the village I live in is Curtiswood. The name of my parish is Four-mile-water. The Barony is Glena heiry. There are twenty-two houses in the village now. About eighty years ago there were twelve houses in the village of which there are only six of these there now. There is one thatched house, one Zinc house, one tiled house in the village, the rest are slated. Long ago there were three thatched houses in the village. The commonest surname is Moroney. The village was called Curtiswood because there is a wood in it. There are four people over seventy years living in the village. The four of them can speak Irish. They can tell stories in English. Their names are Mrs. Margaret Ryan, Curtiswood, Ballymacarbery, Clonmel. 84 years.
senior member (history)
2019-05-17 22:32
approved
rejected
awaiting decision
In the year 1839 we had a big storm and rain. Some of the houses were blown down with the storm. The Nire River was flooded. Many sheep were drowned. Some windows were blown in with the storm. There was a woman from Glendaloughin and she was coming from Clonmel and the storm blew her into the river and she got drowned.
senior member (history)
2019-05-17 22:28
approved
rejected
awaiting decision
1. When the sound of the river goes to the South it is a sign of rain.
2. When the Nire Lakes overflow and the water runs down the side of the hill it is a sign of rain.
3. When the Nire sheep go out to the top of the hill it is a sign of good weather.
4. When lights are seen in a bog it is a sign of bad weather.
5. When the goats and sheep come down from a hill it is a sign of a storm.
6. When the fog is seen rising from the Nire Lakes it is a sign of bad weather.
7. When the Nire River is seen sparkling on a sunny day it is a sign of bad weather.
8. When the wild geese are seen flying to the Nire lakes it is a sign of bad weather.
senior member (history)
2019-05-17 22:20
approved
rejected
awaiting decision
There was an old school in Clogheen on Patrick Butler's farm. The name of the teacher was John Crawford. The field where the school was is still called Páirc na Scoile. The school was there about 100 years ago. All subjects were taught in Irish.
They wrote with the quill of a goose and made ink from soot. They also had slates and slate pencils. They learned Arithmetic and Geography in Irish and also Irish prayers.
senior member (history)
2019-05-17 22:17
approved
rejected
awaiting decision
farmer's barn in Newtown. This barn was owned by a farmer called Michael McGrath. As the Winter came on again people could stay no longer under the hedge so they asked Mr. McGrath to let them into the barn and he kindly consented. They managed to have a day-school there and the Parish Priest, Father Finn asked the people to subscribe and buy the barn and they did so. They raised enough money to buy the barn, convert it into a schoolhouse and also erect a teacher's residence.
senior member (history)
2019-05-17 22:12
approved
rejected
awaiting decision
In olden times there were no schools in this parish except the ruins of an old house which stood in a field near Castlequarter, it was owned by a farmer named Patrick Mulcahy. Grown-up men and girls used come there, sometimes to day-school and sometimes to evening-school. Some scholars used bring a few pence and others an ounce of tobacco to pay the master. It was the custom at that time for the scholars to bring a few raw potatoes, light a fire in the field and roast the potatoes for their lunch. One very severe Winter the roof of the old house fell in, the scholars had to leave and there was no school for the rest of the Winter and the teacher, Patrick O'Keeffe, was without his pennies and tobacco.
As the weather got finer the people gathered under the hedges in the roadside in front of a
senior member (history)
2019-05-17 22:06
approved
rejected
awaiting decision
There was a hedge-schoolmaster in this parish many years ago. His name was Martin Whelan. He used teach in the farmhouses. it is said that he was a native of The Nire.
He taught Irish, Latin and Arithmetic.
senior member (history)
2019-05-17 22:03
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there lived in Russelstown a great weight-thrower named Richard Crotty. He could throw the 1/2 cwt 25 feet.
One day while he was out hunting he shot two deer and brought one of them home on his back.
GREAT RUNNERS
Laurence Dwan of Baunfaun was the best runner in this part of the country 30 years ago and held the 440 yards championship of Munster and won scores of prizes at sports meetings all over the country. He was also a great footballer and won the All Ireland Championship with the Clonmel Shamrocks in 1897 or 1899.
senior member (history)
2019-05-17 20:36
approved
rejected
awaiting decision
Níor bhain pioc de lem chuie éadaigh
Siúd le cumhacht an Úir Mhic Glégil
Cé bheadh istigh na lár ná Herod
'Sé a rá gurb é marbhú a mháthair a cruaidh go h-éag é
Calvin 's Luther in fear le chéile
'Siad á rá gurb é iompá an bíobla dithgach céirde
An diabhal 's a buachaill ann a bualadh a chéile
Ioscar na Féinn ann a shuirte ar inneall agus é 'gá bplaorcadh
Deineas mo gháire a luigheadh mo pleisiúr
Ar a d'faineadh ar lár an té a bhfaigheadh sé caoi air.
Bhuaileas amach an casán céanna
Bhí sé le h-éirí lá agam
Amach sa mhacha a riothas ar éigint
Chuir mé gáire asam agus d'aireóchadh an saol mé
Sin deire men aisling agus ar b'falaig nár bhréag í.
senior member (history)
2019-05-17 20:27
approved
rejected
awaiting decision
Cuireas chun siúl go h-éadtruim aerach
Bhí míle luigh scread agus béic agam
Ach bíodh agam san eile nár baoghal dom
Siúd mar gheall ar Muire Naomhtha
Agus má castar im líon coidhche í gheobhadh mo bhuidheachas
Tógadh síos go h-Ifrinn na n-athoracha naomhtha
Bhí ceó gur modaracha ní raibh leas go solus an lae ann
Gur ní feiceadh duine aca an duine eile ar éigint.
Bhíodar annsúd i ngleann leo féineach
Lucht goid broid agus éithigh
Lucht monabhar agus cúl cainnt ar a chéile
Baillí breaca agus lucht ann camairí géara
Andrean ná h-umhluigheadh don Chorp Naomhtha
Leanbhaí gan baiste gur a dá leor daoine aosta
Tabhairt sásamh ins na peacaí a dheineadar ar a saol seo
Siúl leis na Flaithis an glaraibh a réidtheach.
Tógadh isteach mé tré geataí treasaidhe an trean phoic
Bhí Finnighealach bán Cill Comáin ar taobh liom
Slabhfadh thar a comh 'sé ceangailte le spéice
Agus measaim mar a labhair sé ná raibh mórán air
Tógadh isteach mé trí doras a bhréantais
Bhí tinnte Ifrinn ann gan traochadh
senior member (history)
2019-05-17 20:14
approved
rejected
awaiting decision
Bhuil sé annuas treasna an b'éil mé
Bhain sé dhíom mo chaint agus in éisteacht in aonfeocht
Chuir sé tríom an saighead ba ghréine
Tré mo chroí gur thóg den t-saol mé.
Thóg sé leis mé tré chnoc is tré sléibhte
Tré curraithe boga tré coillte aonair
Gur thug sé amach ach ar an mbóthar réidh mé
Bhí fada fairsing gur leathan le féachaint
Ní raibh cumas dom feachaint ar aon taobh díom
Gom cosa cortha agus mo chroí 'gá raobadh
Gur thug sé mé i gcomhair Cúirt na Féile
Mar a raibh ceolta patathais á sinneamhaint le pléisiúr
Ba mhíle binne ná ceol na n-eanaibh
Bheadh i gcoill lá aoibhinn gréine.
Tógadh suas mé ar bhinnse an pléidhte
Tháinigh Micheál Naomhtha taobh liom
Beatha an anama idir a mhearaibh
Agus be ghairid go rabhadh im dhaonadh
Labhair Muire lena h-aon Mhac
Dúirt sí radharc ifrinn aspáinne dom ar bheagán péineach
'S mé casadh arís ar an saol seo
Dar ndóigh a daoine is mé bhí buidheach di.
senior member (history)
2019-05-15 23:52
approved
rejected
awaiting decision
Paroiste deas iseadh paroiste Bháile ná mBialach. Tá go leor tobreacha beannaithe ann. Tá tobar beannaithe timpeall leath mhíle ó mo thig. Tobar Naomh Cathaldus a thugann na daoine air. Níl aon leigheas ar an tobar anois ach bhí fadó. Deirtear gur chuaidh fear ann fadó agus bhí sé caoch agus chimil sé an uisce don a shúile agus go raibh sé ábalta ar rudaí d'fheiscint mí ina dhiaidh sin.
Ní tugann daoine uisce abhaile leo ón dtobar sin anois ach tá tobar eile gairid dó agus tugann na daoine uisce abhaile
senior member (history)
2019-05-15 23:30
approved
rejected
awaiting decision
There is a holy well near my house. Its name is Cinín Daibhid. A long time ago it is said there lived in Ireland a very holy man named David. One day as he was strolling about the country he came upon a place in which there was a ring of trees. This place is called Curraheen. He sat down to take his rest. In his hand he held a wattle. He began digging and digging until he reached the water in the ground. When he saw the water rising he made it round like the trees were. He made a well of it and called it St. David's Well. From that day to this it is called St. David's Well or Tobar Dáibhíd.
senior member (history)
2019-05-15 23:18
approved
rejected
awaiting decision
Tá tobar beannuighthe in Baile an Táilliúra. Fadó bhIodh na daoine ag dul go dtí an tobar fé dhéin uisce. Uair amháin bhí duine uasal ina chónaí i Cathair Portlairge agus bhí capall an-mhaith aige. Bhí an capall tar éis trí ráis do fhághailt agus tar éis an rás deireannach tháinigh bolgaí amach tríd an gcapall. Bhí sé an-olc agus tháinigh sé go dtí an tobar. Do nígh siad an capall agus d'imigh na bolgaí uiadh.
senior member (history)
2019-05-15 13:16
approved
rejected
awaiting decision
Tháinigh tocht gol orm 'gus chromas ag béiceadh
Dúirt mé "Dia lena anam ó marbhuigh tú an méid san"
Dá raghainnse i bpoll tarrachair
Níl aon mhaith dhom bheith ag pléidh leat
Ach mar sin féin chuireas síos do cad a dhéanfainn
Gnótha cearda bfacha ia ceachta
Nuair a raghainn ar an mban gur árd a léimfinn
Go mbuailfinn poc báine comh h-árd le h-aon fhear
'S ó táim deas lámhach ná beir an t-saol mé.
Ní h-ar gnótha an t-saol seo táimse ag pléidhe leat
Ach ar poinnte an anama ó sé is géire
A dhuine dona, moill ná dein dom
Déin t-aithrighe gur tá tú deideannach.
Dé chúis go bhfuil tú comh dian im dhiaidh ar aon chor
'S mé ingiorracht dhá ghlúin ingaol duit
'Sgan uaim ort mé scuabadh ach an cuaird seo thabhairt saor dom
Agus tabhairt do lán bliana - fiadhach stroinseara
Gaol ná congar níl agam le h-aoinne
Comh-urraim a thugaim don Rí 's do fear na déirce
Agus Dia le t-anam táim marbh in aonfeacht
senior member (history)
2019-05-15 13:02
approved
rejected
awaiting decision
Go marudh tú slán ingriasta an t-aon mhic
Sí an fháilte is fearr liom a fhághailt thar aon rud
Biadh ná beatha ní glacaim ó aoinne
Ach preab is sheasamh go dtiocfaidh tú féin liom
Chun go mbeidh tú ar slua na mairbh má thuliis it'shaol é.
A mba dhóigh liom gur thuilleas glaofainn an t-offer go hearga
Ach le heagla an dearmhadh bheinn an-bhuíoch díot
An ndéarfá anocht nár chuimhnigh tú ar glaoch orm
Níl sé im power-sa bréag a dhéanamh
Mar is mór a' peacadh bheith ag innsint éitigh
Ní dóigh leat gur leanbh ó indiu go dtí indé mé
'Sa leacht fear tapaidh do chuineas don t-saol riamh.
Is beag an t-iongnadh liomsa gur chailleadar luch a ngeaga
Is fear a ana-cruith gur gcuirfeá den t-saol iad
"Ó mo chreach! Is gairid a sheasaigh liom "poilí fé-bus"
Ná "Mincaurus" a marbhuigh na céadta
Ná Nimrod a chur cogadh in Hélan
Samson ó ba é an fear ba tréine é.
Níor fhág mé fear ar bith as Dreamh na Féinne
B'é gur dóigh leat-sa gur d'easba ban a cailleadh an méid sin
Ní h-eadh! ach a snáithe bheith caithte agus mise ba bhaol dóibh
'S a dhuine bhoicht don a Dé mhaith dhuit bheith pleidhe liom
senior member (history)
2019-05-14 13:49
approved
rejected
awaiting decision
Fadó ní raibh gluaisteáin ná rothair ag daoine ar aon chor. Dá mbeadh fhios agat go mbeadh rothar nó gluisteán ag gabháil ar an mbóthar beidhthá ag rith ag féachaint air. Ní bheadh sé ag aoinne ach duine uasal ar fad. Nuair a thángadar amach ar dtúis b'ait leis na daoine na rudaí iad. Ní raibh aon busanna ann chun na daoine a thabhairt go dtí an baile mór. theighidís ann le capaill agus siúladís ann comh maith.
Le cludach na h-ainmhithe a dheinidís na rudaí a bhiodh ortha. Ní d'ithfeadh siad aon rud ach prátaí leite agus bainne géar. Bainidís a mbróga dibh an céad lá de Mí na h-Aibreáin agus nó chuiridís ortha iad ach gach Domhnach go dtí an lá deireannach de Mhí Deire Fomhair.
senior member (history)
2019-05-14 13:41
approved
rejected
awaiting decision
home three bottles of water and wash the horse with it. The man did so and the horse was cured.
senior member (history)
2019-05-14 13:39
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there was a well near the Knockmealdown mountain. Its name is Bay-lough. There was a cure in it for warts. A man had a horse and it was covered over with warts. One day and he met a man and and he asked this man had he any cure for warts. He said he had. He told the man to take the horse to Bay-lough before the sun would rise for three mornings and to take
senior member (history)
2019-05-14 13:35
approved
rejected
awaiting decision
cliatha treasna na h-abhann agus do chuir sé bataí treasna ortha san. Droichead den saghas san a bhí ar an Life fadó, a fuair Baile Átha Cliath an ainm. Is mór an deifir atá idir na droichid atá againn anois agus na droichid a bhí ann fadó.
senior member (history)
2019-05-14 13:32
approved
rejected
awaiting decision
Fadó riamh ní raibh aon droichead ann. An áit ina bhíodh an abhainn doimhin teigheadh duine treasna ar capall nó asal. Áth a tugtar ar an áit ina raibh an uisce éadtrom agus gur féidir dul trasna ann. Do cuimhnigh duine éigin ar seift. Do chuir sé clocha móra trasna na habhann. Dob fhúrach trasna na habhann ar na clochaibh. Níor gabhadh do duine a chosa do fhluicadh. Dob é sin an céad droichid ceart. Cabhas a thugadh ar an droichid san. Tá cabhas le feiscint fós in Éirinn. Do bhí dhá locht ar an gcabhas. Ansan do dhein duine droichead éigin de cliathaibh. Cuir sé na
senior member (history)
2019-05-14 13:08
approved
rejected
awaiting decision
Tá bótharín in aice mo tighe agus bóthar an-mhór ar fad ba eadh é fadó. Bóthar na Teamhaire a ghlaoidís air mar deirtear go raibh sé ag teacht ó Teamhair i gContae na Mhí go dtí Eochaill. Deirtear comh maith gur chuaidh arm Chromaill ar chuid den bóthar sin nuair a bhí sé ag dul ó Dúngarbhán go dtí Eochaill. Tá an bóthar le feiscint fós ach tá féar ag fás ar cuid de agus deantar úsáid de cuid eile de mar bóthar fós. Tá go leor tighe ar thaobh an bóthair agus tá tighe móra ar thaobh cuid de agus tá fothrach caisleán ar a thaobh ag áit a glaobhtar Cloch. Deirtear go bhfuil Caisleán Cloch leath-slí idir Cathair Portláirge agus Cathair Corcaigh.
senior member (history)
2019-05-14 12:52
approved
rejected
awaiting decision
Tá lios gairid do mo thig. Tá sé i lár coill. Deirtear go bhfuil seomraí fé thalamh ann. Tá slí chun dul síos ann ach níl fhios ag éinne cá bhfuil an slí sin. Deirtear go bhfuil staighre ag dul síos go dtí na seomraí. Níl aon crann ag fás ann ach tá féir. Tá claidhe timpeall air. Tá sé cruinn.
senior member (history)
2019-05-14 12:41
approved
rejected
awaiting decision
Tá lios in aice mo thig-se. Bhí fear ina chónaí gairid don lios fadó. Michil Ealaidhe an ainm a bhí air an bhfear sin. Fear an-spórtiúil ba eadh an fear seo agus bhíodh sé amuigh gach oíche go déanach. Bhí sé ag teacht abhaile ar a dó dheag a chlog an oíche seo. Nuair a bhí sé ag gabháil thar an lios d'airigh sé ceol bog binn íseal. Bhí sé comh bog sin go gcuireadh sé id codladh thú. Shuí sé síos ar an gclaidhe ag éisteacht leis an ceol. Níorbh fhada gur thit sé ina codladh. Níor dhúisigh sé go dtí an maidin ina dhiaidh sin. Nuair a dhúisigh sé bhí sé sínte i lár páirce cúig agus trí fichid míle ó bhaile. Siúl sé abhaile agus chuaidh sé agus caith sé é féin sa leaba. Fuair sé bás an oíche sin. Deirtear gur nimh a thug na síóga do nuair a bhí sé ina codladh.
senior member (history)
2019-05-12 22:48
approved
rejected
awaiting decision
Aréir im luí dom 's mé im aonar
'S mé im codladh comh socair 's a bfhéidir
Deineadh dom taidhbhreamh a bhain sgeimhle cléibh asam
Cuimhneocadh coidche go críc mo saol air
Go bhfeaca mé an bás ag teacht féin dein-se
Leitir bán na lámh faoi seala
Le h-órdú láidir ó láimh an Aon Mhic
Chun seasamh gan spás na láthair féineach
D'fheach mé suas air comh cruinn 's a bféidir
Bhí líthe gránna ar tláth lag méirgireach
A chabhailín cnámhach 's a dhá cois caola
'S bun go bárr ní raibh spide féithe air
Bhí clog na h-uaire na lámh clé aige
Bhain sé an cling chun mise a plaoseadh
Ana chonnaicigear feineach cud ba mhéin leis
Do labhar leis le cogadh na céille
Foil a bhráthair grádaidh a réiteach.
senior member (history)
2019-05-11 16:29
approved
rejected
awaiting decision
D'airigheas feirmeoir ag insint an scéal seo. Gur d'éirigh sé maidean Bealtaine chun na ba a thabhairt isteach. Fear mór madraí ba eadh é agus bhí cú lena chois ag imtheacht.
Nuair a thángadar comh fada leis na ba cad d'eireochadh amach óna chosa ach girrfiadh. Seo chun siúl an cí ina dhiaidh. Bhí bothán tighe i mbun páirce a bhí tamaillín uatha agus chonaic an fear an girrfiadh ag dul i dtreo an tighe. Chuaidh an girrfiadh isteach tré fuinneóg bhig a bhí i gcúl an tighe nach thug an cúsnab uirthi agus bhain fuil aisti. Sean-bhean a bhí ina chónaí sa tigh seo léithe féineach, nuair a tháinigh an fear comh fada leis an áit d'oscail sé an doras is chuaidh isteach mar bhí sean-aithne aige ar an mbean. Chuaidh sé síos sa seomra mar shíl sé go mbeadh an girrfiadh ann, nuair a chuaidh sé síos cad a chonaic sé nach an sean-bhean istigh sa leaba agus braonacha fola treasna an úrláir.
"An bfeacighis aon girrfiadh" arsa sé léi.
"Ní fhaca mé" arsa sí. "Nach beir leat an diabhal cú ón bhfuinneóig sin"
senior member (history)
2019-05-11 16:11
approved
rejected
awaiting decision
"Táim ag aireachtaint seó mar gheall ar Naomh Déaglán" adúirt sé "Nach treasna an bhóthair ní raghainn ag triall air". Aoinne agaibh go bhfuil aon rud oraibh téihidh síos go tráigh Baile Chuinn agus faighí píopa den sean-bhád atá ann is annsan atá an leigheas".
Tháinigh iongantas a a mháthair. "Cá bhfuair tú an bata seo?" adúirt sí. "Síos i dtráigh Baile Chuinn" arsa sé.
Agus ón lá sin amach níor leigheas an t-sean-bhean ná an bata aoinne.
senior member (history)
2019-05-11 16:05
approved
rejected
awaiting decision
Buachaill ó Bun Machain a tháinigh go dtí Árd Mhór Lá le Déaglán chun turus a thabhairt. Nuair a bhí sé ag imeacht dúirt a mháthair leis rud éigin ón tobar a thabhairt abhaile leis. Níor cuimhnigh sé ar aon rud go dtí go raibh sé ar an t-slí abhaile dó. Soir tríd an tráigh a bhí sé ag teacht nuair a cuimhnigh sé ar cad adúirt a mháthair leis. "Marbhócaidh sí mé" arsa sé ina aigne féin.
D'fhéach sé timpeall air agus chonaic sé raic ar an dtuaigh. Rug sé an phíosa de agus chuir ina phóca é. "Deanfaidh sé seo an gnó" arsa sé ag cur píosa den sean-bhata droídhte ina phóca.
Chuaidh sé abhaile go dtí a tigh féin. "Tá tú ag teacht a mhic ó" adúirt a mháthair leis. "Cad a thug tú abhaile chugham". "Ó tá sé agam" arsa sé ag tabhairt an sean phíosa bata di. "Thug mé é seo chughat ón tobar".
Rug sí air agus phóg sí é agus i gcionn na h-oíche bhain sí fioghas na croise dá drom agus ní raibh pian ann ar feadh ceithre bliana. An maidin nuair a d'éirigh sí bhí an pian imithe.
Bhí ceathrar nó cúigear timpeall na h-áite go raibh tinneas droma ag gabhailt dóibh . Thángadar cuichi bhain sí fioghar na croise díbh leis an mbuigín droidhte agus do leighead iad. Bhí an-trácht ar an leigheas ar fuaid na h-áite go léir agus bhí an mac ag éisteacht leis. Sa deire dúirt sé
senior member (history)
2019-05-10 23:59
approved
rejected
awaiting decision
Go mbeannaighidh Dia duit a Déaglán naomhtha
Go mbeannaighidh Muire agus beannuighim féin duit
Is chughat sa teanga ag gearán mo phéine
Is cainne go bhfaighinn ab rolóid im gríortha go léireach.
senior member (history)
2019-05-10 23:59
approved
rejected
awaiting decision
Go mbeannaighidh Dia duit a Déaglán naomhtha
Go mbeannaighidh Muire agus beannuighim féin duit
Is go dtí a thánga mé ag gearrán mo scéal duit
Cun tusa á innsint agus Dia á réidteach
senior member (history)
2019-05-10 23:55
approved
rejected
awaiting decision
Go mbeannaighidh Dia duit a Déaglán naomhtha
Go mbeannaighidh Muire agus beannuighim féin duit
Is chughat sa teanga ag gearán mo phéine
Is cainne go bhfaighinn ab rolóid im gríortha go léireach.
senior member (history)
2019-05-10 23:50
approved
rejected
awaiting decision
Paidir d'ofráilimíd maidean is d'oíche
Chun ainm mhilis Íosa bheith scríofa ar mo croí-se
Chun Íosa bheith agamsa is mise aige Íosa
Ceangail croí na carannacht bheith eadrainn ná scaoileadh
Anois agus choidthe agus ainm Íosa.
senior member (history)
2019-05-10 23:50
approved
rejected
awaiting decision
Paidir d'ofráilimíd maidean is d'oíche
Chun ainm mhilis Íosa bheith scríofa ar mo croí-se
Chun Íosa bheith agamsa is mise aige Íosa
Ceangail croí na carannacht bheith eadrainn ná scaoileadh
Anois agus choidthe agus ainm Íosa.
senior member (history)
2019-05-10 23:45
approved
rejected
awaiting decision
Imeacht na ngrásta le h-anam ann na marbh
Máthair is mo mháthair mo driothár is mo driofúir
Go dtugadh Dia suaineas siorraidhe na bhFlaitheas
Dos na h-anamainn go léir agus fuscailt ó phianta prugadóireachta.
senior member (history)
2019-05-10 23:42
approved
rejected
awaiting decision
Beannuighim díbh a lucht na mbrat
Ná cuirighidh suim in bhúr gcás
'S mairigh a bheadh ar an leaba
Gan capaid ar uiar a bháis
Duine gan céill ná géill dob pheacaidhe
Dein faoridín ionnta agus beidh tú id leanbh arís.
Chuaidh Muire 's a mac amach go moch ins an lá
Leathadar an brat, tháinigh Simon, fear beannaithe an Róimh
'S breá is beannaithe agus sí
Brat na trí brinnse óir
Brat a rugadh Críost fé agus ar baisteadh é
An té dhéanfadh na focail seo
Trí h-uaire gach aon mhaidean Luan
Cífeadh sé mac Dé trí h-uaire roimh a bhás
Agus ní rghaidh anam go h-Aifreann go bráth.
senior member (history)
2019-05-08 15:12
approved
rejected
awaiting decision
a dheineadar leis?" adúirt sé. "Dúirt mé leo é cur i bpoll amuigh sa gháirdín" arsa sé.
"Níorbé sin an ceart a dhéanamh leis" adúirt sé "nach é tabahirt isteach agus é chur ar cúl na tine".
"Níl sé ró-deideanach fós" arsa an feirmeoir.
Tháinigh sé amach agus dúirt linn ceann an laoigh a thógaint amach agus é caitheamh ar cúl na tine. Luigheamar ag oscailt an poill arís. Bhí poll mór déanta againn a gcuirimís bó síos ann nach ní raibh aon phisc den ceann le fághailt againn, dá d'fhanfaimís ag reabadh ó shoin ní bhfaighimís é.
senior member (history)
2019-05-08 15:05
approved
rejected
awaiting decision
Tá scathamh maith de bhlianta ó shoin ó bhí mé ag obair i dtigh feirmeora agus bhí mé féin agus mac an feirmeora ag gearradh binnse féir chun é thabhairt isteach des na gcapaill. Mé féin a bhí sa ghearradh. Nach chuaidh an scian in achrann i rud éigin agus ní bhfaighinn é tarraingt. Dúirt mé leis an mbuachaill eile teacht ag triall orm. Tháinigh sé agus reidhtigheamar an scian agus tarraingamar anois ceann laogh agus bhí sé comh úr agus dá mba ar an neomat bhainfeá den laogh é. Bhíomar ag féachaint air. Sa deire chuaidh an garsún isteach agus d'inis sé d'á athair cad a thit amach. Tháinigh an feirmeoir amach.
"Is diabhal an obair é sin" a deir sé "Faigh romhan is sluasadh déinigí poll agus cuirigí síos ann é". Fuaireamar an ramhan is an sluasadh agus luigheamar ag déanamh an puill cuireamar ceann an laoigh síos ann. Nuair a chuaidh fear an tighe isteach d'inis sé dá bhean cad a thit amach agus cad a bhí déanta aca. "Agus cad
senior member (history)
2019-05-07 20:01
approved
rejected
awaiting decision
Bhí gach aon saghas duine a bhí istigh ag rinnce. Choinnigh sé ag rinnce iad go rabhadar traochta amach aige. Nach d'iarr an breitheamh ar son Dia air an ceol a stop agus go dtabharfadh sé chead púnt dó. Do stad sé agus nuair a stad an ceol stad an rinnce, fuair sé an t-airgead. Chuadar abhaile nach ní fheuchfadh an leas-mháthair as son amach air dá dtabharfá pinsiúin di.
senior member (history)
2019-05-07 19:55
approved
rejected
awaiting decision
a mhac a lámhach. Suibhligheadar i bhfocair a chéile gur chuadar a triall ar an gclaidhe bhí orann dfaighnigh sa claidhe agus londubh istigh ann, caith an garsúinín leis an londubh agus lámhach sé é is dúirt len a athair dul in áirde sa crann 'á iarradh. Chuaidh an t-athair ináirde agus sa chrann. Bhí an fuil dearg ag rith amach tríd, nuair a chonaic an garsúnín go raibh sé leath traochta stad sé agus nuair a stad an ceol stad an rinnce. Tháinigh an t-athair anuas agus chuaidh sé abhaile. Nuair a chonaic a bhean é d'obair nár thit sí. "Cad a bhain duit" adúirt sí "ar éigin a bhí sé ábalta an freagra a thabhairt uirthi". D'inis sé di cad a bhain dó. Cuir sí di comh mear agus ab fhéidir léithe ag trial ar an nguirtís thóg sí amach summons ar an leas mac. Tháinigh lá na cúirte. Chuaidh sí agus a fear go dtí an cúirt agus chuaidh an leas mac leis. Nach nuair a bhí sí 'á scradú aca cad a dhein sí ach iompó agus féachaint ar an ngarsúnín agus ar an neomat d'fhéach sí air d'en sí bruinn. Níor chuir aoinne aon suim ann ach gur dhearg sí suas. Do lean sí uirthi ag insint don breithimh an íde thug sé ar a fear. Níor bhfada gur d'iompaigh sí arís ag féachaint aige ach leig sí bpuinn eile. Dúirt an breitheamh, an bhean gránda sin a chur amach. Rug na píléirí uirthi chun í a chur amach. Ar an neomat dearg a rugadar uirthi rug an leas mac ar an bheidhlín agus seo ag imirt na bheidhlíne é. Seo ag rinnce iad go léir. An leas-mháthair agus an píléir in achrann innte bhí an breitheamh agus gach aon léim aige comh maith le cách
senior member (history)
2019-05-07 19:23
approved
rejected
awaiting decision
Bhí cáirt bainne leagaithe isteach ar an mbórd do agus blúire arán. Chuaidh an maigistir, an maigistréir agus an cailín aimsire ag crua na mbó agus an garsún istigh ag ithe a shupéir. Nuair a bhí an suipéir ithe aige bhí na ba cruaite ag an gcuid eile agus thángadar isteach. Bhí bean a' tighe ag cur i gcóir suipéir dóibh san, bhí an garsúr cois ns tine agus an cuid eile aca timpeall an bhóird. Thugadh sí súil féachaint suas ar an garsúinín agus ar an neomat dearg leag sí súil air dhein sí ruaig bramma. Níor chuir sí puinn suime ansan, thug sí strach féachaint eile air, 'neomat dearg leag sí a shúil air dhein sí bruinn. Nach rug an garsún ar an bheidhlin, chuaidh sé ag imirt na bheihline. Seo an preabarnaigh agus ag rinnce timpeall an tighe iad. An muintir bhí ag an mbórd léimeadar leis bhíodar ag rince comh maith leis an mbean agus iad go léir ag bualadh i gcoinne a chéile. Níor stad sé go bráth go rabhadar leath-traochta aige. Nuair a chonaic sé go rabhadar leath-traochta, stad sé agus nuair a stad an ceol stad an rinnce. Chuaidh gach aoinne ag triall ar an leaba.
Ar maidin bhíos ag an ngarsúinín cad a bhí roimhe dul amach lena chuid ba nach níor éirigh an bean go raibh sé geall leis an eadarshuth. Nuair a d'éirigh sí chuir sí suas a fear dul amach agus a mhac a lamhach dúirt sí go raibh sí go raibh rud éigint olc ann. "Feuch" arsa sí "nach geall nár mhairbh sé aréir sinn agus ná fuil fhios ag aoinne gur diabhal é".
Rug fear an tighe ar an ngunna agus amach leis ag triall ar an mac. Chonaic an mac ag teacht é, rith sé ina choinne agus áthas air 'athair d'fheiscint. Ní bhfaigheadh an t-athair ón a aigne
senior member (history)
2019-05-04 17:35
approved
rejected
awaiting decision
'S go mairidh tú choidhche ar Neamh"
senior member (history)
2019-05-04 17:35
approved
rejected
awaiting decision
Máire Ní Donagáin
Bhí Máire ina chónaí i Sliabh gCua na bliainta ó shoin. File an-mhaith ab eadh í agus deirtear go raibh teanga an-shearbh aici. Bhí deartháir aici agus gabha ab eadh é agus bhí sé pósta le bean an-chrosta. Fuair an fear bocht bás agus tháinigh Máire chun é a caoineadh. Bhí an bean suite in aice an tine ag caint agus ag gáire le fear eile agus gan brón ar bith uirthi. Dhein Máire dán an-shearbh agus an deire a bhí leis ná "Má caill tú do fhear gheobhair arís é, Ach mo deartháir álainn ní bhfaghad-sa choidhche".
Bhí Máire seacht bliana gan dul go dtí faoisidín agus nuair a chuaidh sí ann ní eistfeadh an sagart í. Chuaidh sí amach agus scríobh sí sa Laidin é agus anan d'éist an sagart í.
Bhí sí ina shuí ag geata an tséipéil maidin Domhnach. Tháinigh an sagart amach agus bríste nua air. Arsa Máire leis :
"Go mairidh tú do bhríste nua, a Athair
Go mairidh tú do chlú 's do creat
Go mairidh tú do mhíle bliain in Eaglais Críost
senior member (history)
2019-05-04 17:09
approved
rejected
awaiting decision
There is a 'lios' in our field. It is said that it is not lucky to plough them. If you ploughed a lios anything would not grow in that field. If you ploughed the field and left the lios alone whatever you would sow would grow better than anyplace around.
senior member (history)
2019-05-04 17:07
approved
rejected
awaiting decision
ach a dhá láimh do chuir timpeall ar muinéal an tairbh agus an fáinne a chur air. Bhí an-mheas ag a athair ar a mhac ansan.
Lá amháin bhíodar ag ithe a ndinnéir nuair do tháinigh tinncéir isteach. Dúradar leis suigh síos chun a dhinnéir. Ach dúirt sé nach suíeadh sé. Bhí gunna ag an mhac agus bhí sé crocadh ós cionn an tine. Chuaidh an tinncéir suas agus thóg sé an gunna agus arsa sé "Cé leis an gunna?" "Is liomsa é" arsa an mhac. "Ní bheidh sé agat ón lá seo amach". Rith an tinncéir amach an doras agus an mac ina dhiaidh. Ritheadar ón Sean Phobal go dtí Tigh na Scairte. Chuaidh an tinncéir de léim isteach san Abha Mhór agus ansan bheir an mhac ar an tinncéir agus thóg sé an gunna uaidh. Ní raibh sé ach ag féachaint an raibh sé comh maith lena thuairisg. Chuaidh an beirt aca abhaile go dtí an Sean Phobal arís.
senior member (history)
2019-05-04 16:58
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí mac aige. Shíl sé ná raibh aon mhaith ina mhac mar fear maith ba eadh é féin. Bhí go leor fir oibre ag an bhfear seo agus chuadar ag breith ar tarbh lá. Bhí seisear nó níos mó ag breith ar an dtarbh agus ní bhfuighidís breith air chun fáinne do chur air. Bhí an mac ina shuí ar an gclaidhe agus é ag féachaint ortha. Tháinigh fear an tighe isteach sa pháirc agus arsa sé leis an mac "Tá tusa ina shuí annsan agus ní tabharfá cúnamh dóibh chun breith ar an dtarbh". "Bearfainn féin ar an dtarbh sin liom féin" arsa sé. Do sheasaigh sé agus chuaidh sé anall chun an tarbh agus arsa sé leis na fir " Fág an tarbh sin annsan", Ní dúirt sé aon rud
senior member (history)
2019-05-03 16:17
approved
rejected
awaiting decision
"An dtabharfá blúirín den arán sin dom" arsa sé leis an mbuachaill. "Bheul tá beirt ma tú tar éis gabhailt thar brághaid agus tá mé tar éis roinnt leo is beag atá anois agam de nach is cuma mar gheall air bíodh sé agat-sa".
"Anois" arsa an trág-tú fear leis "aom nidh is maith leat iarradh, iarr trí h-uaire agus gheobhair é. Iarr rud éigin a dhéanfadh maitheas éigin duit".
"Tá leas-máthair orm" arsa an buachaill "agus tá sí go holc an ceann dom agus gach aon uair d'fhéachann sí orm is geall le summons é ach sé an rud atá uaim ort anois gach aon uair d'dhéachfaidh sí orm í déana bruinn". "Dé maith é sin" arsa an fear. "Bhí sé ceart agat rub éigint go mbeadh maitheas ann d'iarradh. Ach gheobhair é. Níl agat anois ach dá seans eile. Tá mé anseo gach aon lá i bhfeighil na mbó seo ó maidin go h-oíche agus bíonn uaigneas orm babhtaí agus dá mbeadh bheidhlín beag agam déanfadh sé caitheamh aimsire dom" arsa an mbuachaill. "Dé mhaith é sin adúirt an fear ach gheobhair é agus beidh sé mar bua ag an bheidhlín aoinne d'aireócaidh í go gcaithfidh sé rinnce agus na faighidh sé stad go dtadfaidh an bheidhlín". "Níl agat anois" arsa sé "ach aon seans amháin agus iarr rud éigint as fothramh". "Sé an rud atá mé chun iarradh ort anois" arsa an mbuachaill "nach gunna beag". "Bheul níl aon mhaith ann ach caithfir é d'fhágailt nach mbeidh sé mar bua ag an ngunna aon rud a chaithfidh sé leis go raibh sé lamhaighte".
Chuaidh an garsún abhaile i gcionn na h-oíche len a chuid ba. Thiomáin sé na ba isteach sa macha cúcha
senior member (history)
2019-05-02 23:58
approved
rejected
awaiting decision
Timpeall ceithre fichid bliain ó shoin bhíodh ropaire 'na chónaí gairid do Cluain Meala darbh ainm dó Ó Gadhra. Mairbheochadh sé daoine air a phágh. Domhnach chuaidh sé go dtí Caisleán an tSléibhe chun fear darbh ainm dó Ó Caoimh agus do lámhach sé é gan trócaire. Do gabhadh Ó Gadhra agus do chuireadh i bpriosún é. Tar éis tamaill daoradh chun bháis é agus crocadh i gCluain Meala é. D'fhiafraigh an Iuistúis de an mó daoine a mharbhuigh sé agus d'freagair sé gur marbhaigh sé cúis is fiche. "Ní mairochaidh tú aon fear eile" arsan Iuistúis
senior member (history)
2019-05-02 23:50
approved
rejected
awaiting decision
[-]
senior member (history)
2019-05-02 23:49
approved
rejected
awaiting decision
Roimh dul isteach sa leaba deireadh duine :-
Fáilte romhat a Rí an Domhnaigh
Fáilte romhat a Rí na h-Óige Gile
Fáilte roimh na h-aingil is aoirde 's na Flaitheas
Le bheith im' ghárdughadh, idir anam agus corp
Anois agus uair mo bháis agus i ngach gcruadhchás.
Amen.
senior member (history)
2019-05-02 23:45
approved
rejected
awaiting decision
éugmais go gcasfaidh an Tiarna orra í.
senior member (history)
2019-05-02 23:44
approved
rejected
awaiting decision
Seo mar a thosnuigheadh ar an Phaidrín Páirteach gach oíche :-
Iarraimíd in onóir Dé agus na Maighdine Muire, an Trionóid Naomhtha agus Naomh Seosamh ag iarraidh a gcabhair a gcongnamh agus a gcaradas agus iarraimíd ar an Tiarna gach ciach, gach tinneas agus gach trioblóid atá ar siúl do dhíbirt uainn féin agus ón a bhfuil againn de bheithigh agus de daoine.
Iarraimíd ar an Tiarna an tsláinte d'fhágaint againn féin agus ina bhfuil sí aige agus aoinne atá 'na
senior member (history)
2019-05-02 23:32
approved
rejected
awaiting decision
"An tusa Cailleach na Luigheanna?" a dúirt sagart le paróisteánach leis.
"Ní mé, Athair" arsa an chailleach.
"Mar ní mise do chur na síolta
Ach chuir Muire is Críost iad
Le h-aghaidh leighis na ndaoine".
senior member (history)
2019-05-02 23:29
approved
rejected
awaiting decision
Bean nimhneach í seo do mhair ní fheadar déan fhaid siar am' pharóiste dúchas.
Ní r-mhaith do thaithean sí leis an sagart nach an oiread le cách eile.
Seo mar labhair an sagart léí babhta agus seo leis an freagra do thug sí air : -
"Tusa Mháire an Bhata
A bhfuil dhá thaobh ar a teangain
Taobh mhín agus taobh garbh;
Roithleán ar a bharra
Agus an diabhal dá casadh"
"A Mhic na bléine buí
Budh dhá dhúthchasaighe dhuit
Bheith ag romhar sa díg
Ná bheith ag caitheamh éide Chríost".
senior member (history)
2019-05-02 23:19
approved
rejected
awaiting decision
Tháinig Ciarraigheach go dtí an Éaglais ar a phaigh lae ag baint phrataí. Bhí sé ag dul go dtí an Aifreann maidin Lá Nodlaig. Bhí daoine bochta na sráide ag seasamh ag an droichead. Do bheannaigh an Ciarraigeach dóibh agus d'iarr sé ortha an raibh sé in am chun an Aifreann. "Ó" arsa na daoine "tá an Sagart Paróiste thíos ag an ngeata agus níl aon pingin againne chun cuir san mbosca.
Chuaidh an Ciarraigeach síos agus cuir sé pingin san mbosca agus arsa sé leis an sagart.
"Is oth liom a Shagairt gur caill tú an náire
Gur báire an ngeata Lá Nodlaig na Páise
Tá Luther agus Calvin ag briseadh a gcroí gáire
'S daoine bochta an bhaile ag seasamh na sráide"
senior member (history)
2019-05-02 23:11
approved
rejected
awaiting decision
Bhí feirmeoir ann fadó agus is fadó a bhí. Bhí sé pósta agus bhí aon mhac amháin aige. Ní raibh an leanbh ach cúpla bliain d'aois nuair a cailleadh a mháthair. D'éirigh an garsúinín suas go raibh sé in aois dul go dtí scoil agus bhí sé ina garsúinín maith. Phós an t-athair an tarna babhta. Níor thaithnigh an garsún leis an dara bhean in aon chor, bhí an-ghráin aici air. Bheadh sé comh maith léithe an diabhail d'fheiscint leis. Cuireadh sí d'feachaibh air dul amach i bhfeighil na mbó gach aon lá. Thugadh sí blúirín aráin dó dhéanfadh a dhinnéar chun ná bheadh sé ag teacht isteach. Ní theastaigh uaithe é teacht isteach bhí a leithéid sin de ghráin aici air. Bhí sé amuigh aon lá amháin agus tharraing sé an blúirín aráin chuige um eadarshuch. Bhí sé díreach ag tosnú adhithe nuair a ghaibh fear tharais agus stad sé agus dúirt "An dtabharfá blúirín den aráin sin dom?" arsa sé. "Is beag atá agam de" arsa an mbuachaill "ach dá luighe é tabhairfidh mé blúire dhuit-se de ag tabhairt an leath dó.
D'imigh an fear leis ní raibh sé a bhfad imithe nuair a tháinigh fear eile. "An dtabharfá blúirín den aráin sin dom?" arsa an dara fear. "Bhuel anois díreach ghaibh fear mar thú an slí agus d'iarr sé bluire orm. Is beag atá anois agam de ach dá laighead é tabhairfidh mé bluire duit-se ag déanamh dhá leath de'n mbluirín a bhí aige agus ag tabhairt an leath dó. D'imigh an fear sin lei.
Níor bhfaor gur ghaibh an tríú fear thar brághaid
senior member (history)
2019-04-29 23:53
approved
rejected
awaiting decision
Bhí feirmeoir ar an mbaile seo roinnt bliaina ó shoin. Feirmeoir maith mór be eadh é agus bhíodh timpeall fiche bó a chruaite. Maidin amháin agus é ag tiomáint na ba abhaile chonaic sé sean phíosa córda snaidhme caite sa bhóthar. Rug sé air agus thug abhaile leis é, dúirt sé leis féin go mbeadh sé a'fuinneach lá éigin. Croch sé an chrúca taobh thiar de na ba é. Ón lá sin amach ní raibh ártaighe a dóthain aige chun an méid bainne a bhíodh ag na ba a coiméad agus ag dul i méid an bainne ó lá go lá, Sa deire chuaidh sé go dtí an sagart paróiste agus d'inis a scéal dó. Sa caint dó d'inis sé mar gheall ar an gcórda snaidhme a fuair sé. "Teigir abhaile" arsa an sagart leis "agus caith an córda sin isteach sa tine". Dhein an feirmeoir comhairle an t-sagairt agus ón lá sin amach ní bhíodh aige ach a cheart féin de bainne.
senior member (history)
2019-04-29 23:39
approved
rejected
awaiting decision
Bhí bean ar an mbaile seo fadó agus thit sí tinn. Tháinigh na dochtúirí agus dúradar ná faigfhuidhe í leigheas. Bhí muintir na mná go mór tré chéile. Oíche amháin bhí taidhbreamh aici agus dúradh léi buidéal uisce as Tobar Déaglán a fháil ar uair an meán-oíche agus trí bolgam de d'ól. Dúirt sí lena mhuintir an taidhbreamh a bhí aici. An oíche ina dhiaidh sin d'imigh a fear go Tobar Déaglán. Ar uair an meán-oíche díreach chrom sé síos agus líon sé an buidéal as an tobar, chonaic sé mar bheadh duilleóg beag ar bárr an uisce agus chuaidh an duilleóigín isteach sa mbuidéal. Thug sé an t-uisce abhaile leis agus thug don bean é. D'ól sí trí bolgam den uisce agus ón lá sin amach ag dul i bhfeabhas a bhí sí. Do mhair sí go raibh sí go críonna caite.
senior member (history)
2019-04-28 18:42
approved
rejected
awaiting decision
Bhí bean ann uair amháin agus bhí madra an-chrosta aici. Bhíodh eagla uirthi dul r-ghairid don madra bhí sé comh fiadhan sin, Ins an gcathaoir go mba mhaith leis an bean a shuidheadh sé i gcónaí. Bhí an bean ag cuimhneamh agus ag cuimhneamh ar cad a dhéanadh sí chun é do chur as an gcathaoir. Lá amháin do chuimhnigh sí ar cleas. Chuaidh sí go dtí an fuinneóg. Arsa sí "Ó na cait, na cait". Suas ar an bhfuinneóg leis an madra. Comh luath agus do dhein sé do chuaidh an bean ina shuí ar an gcathaoir. Gach lá dhein an bean é seo ach ní raibh fhios ag an madra riamh gur amadán a bhí an bean á dhéanamh de. Ach lá amháin chuaidh an madra suas ar an fhuinneóg agus bhí sé ag féachaint agus suim an iongantach ar fad aig in rud éigin amuigh. Anáirde chun an fuinneóg leis an mbean. Comh luath agus do dhein sí do chuaidh an madra suas ar an gcathaoir arís agus ní bhfuair
senior member (history)
2019-04-27 21:04
approved
rejected
awaiting decision
"Buail buile den tuagh as an slua seo, leig ós na diabhail seo mé" arsa fear an bhóthair leis. Strac sé an tuagh amach as a chuis úirlisí, bhuail sé bata na sluairce de iarracht den tuagh; cheangal an tuagh de bhata na sluairce. Cheangail a lámha le bata na tuaighe agus cimil Liam Gréasaí an tslaitín dá thóin agus bhí sé ag liúrigh comh maith leis an cuid eile aca. Thiomán sé leis iad, níor bhfada go raibh sagart ag teacht ina choinne.
"Ansan atá tú" arsa sé leis an súinéir " in áit a bheith ag déanamh do chuid oibre". Ag tabhairt sé le buile dorn sa chuais.Cheangail a dorn dá chluais agus chimil Liam Gréasaí an tslaitín dá thóin agus bhí sé sa liurugh comh maith leis a gcuid eile aca. Thiomán Liam Gréasaí leis iad. Is dúirt go dtiománfeadh sé tré gach baile mór in Éirinn iad agus go ndéanfadh sé a dhóthain airgead asta.
"Tabhairfidh mé an oiread sin airgead duit ach scaoil chun siúl mé" arsa an sagart. Leig sé an sagart chun siúl. Leig sé chun siúl buachaill an tsagairt agus leig sé chun siúl fear an bóthair.
Thiomán sé leis an gcuid eile aca gur chuaidh sé ós cionn faille agus chaith sé síos leis an bhfaill iad. Chuaidh sé abhaile ansan do réineach agus sin é mo scéal-sa agus má thá bréag ann bíodh.
senior member (history)
2019-04-27 20:31
approved
rejected
awaiting decision
arsa an ministéir "nó fuil sé á dtiomáint chun siúl"
"Teighis amach" arsa sé leis an gcailín aimsire. Seo amach an chailín agus an buachaill an chéad duine bhuail léi. Thug sí a dhá láimh de'n mbuachaill chun é caitheamh as an slí, ceangail a lámh den mbuachaill is cimil Liam Gréasaí an tslaitín dá thóin. Bhí sí sin sa liúrigh comh maith leis an gabhair.
"Ní fheadar fén diabhal cad atá ortha seo" arsa an ministéir le bean Liam. Amach leis, an chéad duine thaithnigh leis nó an chailín. Thug sé a lámh di, ceangail a lámh dá drom agus ceangail Liam Gréasaí an tslaitín dá thóin. Bhí an ministéir sa liúrigh comh maith leis an gcuid eile aca. "Gluais leat isteach agus fág ansan iad" arsa bean Liam leis an ministéir. "Ní bhfaighinn" arsa sé. Amach léithe, chuir sí a dhá láimh timpeall an ministéir chun é a thabhairt iteach. Cheangail a lámha den ministéir agus cimil Liam Gréasaí an tslaitín dá thóin.
Bhí sé ag tiomáint leis ansan, an ministéir agus bean Liam, Iomnochtaithe mar amach as an leaba thángadar. Dúirt Liam go dtiománfadh sé tré gach baile mór in Éirinn iad.
Bhíodar ag imeacht leo, an chéad duine bhuail leo ná fear a bhí ag scrios an bhóthar. "caith sluasadh den pluidhe sin thíos orm" arsa bean Liam leis " chun ná beinn go léir nochtaithe".
Thóg sé sluasadh den pluide. Chaith sé thiar sa "caorthán" uirthi é, cheangail an t-sluasadh dá caorthán cheangail a lámha de bhata na sluairce agus cimil Liam Gréasaí an tslaitín dá thóin. Bhí sé sin sa luirigh comh maith le duine aca. Thiomán sé leis iad go bráth gur thaithnigh siúnéir ortha a bhí ag dul ag obair go tigh sagairt.
senior member (history)
2019-04-27 20:00
approved
rejected
awaiting decision
"Seo dhuit an tslaitín seo" arsa sí "agus leag ar an abhainn í, imigh leat agus leanfaidh an abha tú pé áit atá uait í a chuir".
D'imigh sé leis chuaidh sé ag triall ar an abhainn. Leag sé an slaitín ar an abhainn. "Gluais leat" arsa sé léi. D'imigh sé leis. Lean an abha é gur thug sé suas cliathánach leis an gcúirt í. D'fhág sé ansan í. Bhí sé ag dul ag triall ar a bhaile agus tháinigh an bhainín arís air. Beannaíodar a chéile. "An d'aistrigh tú an abha?" arsa sí. Dúirt sé léi gur dhein. "O bhí deire leatmuireach gur thaithnigh tú liomsa mar teastaíonn ó do bhean tú marbh nach mbeidh tú suas anois léi. Tá sí istigh anois i bhfochair an ministéar ach scaoil leo go dtiochfaidh an oíche gan aon gabhair a bheobhaidh cú. Leag an tslaitín seo ortha agus leanfaidh na gabhair tú agus an méid d'fearfaidh tú díobh tabhair leat iad go dtí doras am ministéir agus beidh gach aon lúigh aca botheráilfidh siad an ministéir agus a bheidh istigh. Tiochfaid siad amach chun iad a thiomáint chun siúl agus de réir mar a thiochfaidh siad cimil an tslaitín dóibh agus cheanglódh siad leis na gabhair.
D'imigh Liam leis ansan agus bhailigh sé a raibh de ghabhair as an mbaile, bhí ansan ag an doras é féin agus a chuid gabhair agus gan aon luigh ag na gabhair. "Teighis amach" arsa an mainistir leis an mbuachaill " agus tiomán na gabhair as san",
Amach leis an mbuachaill, nuair d'oscail sé an doras bhí na gabhair leath ismuigh den doras. Rug sé ar ceann des na gabhair, cheangail a lámh den gabhair agus chimil Liam Gréasaí an tslaitín dé thóin. Bhí sé ansan ag liúrigh comh maith leis na gabhair. "Dé'n diabhal atá sé sin ag déanamh amuigh"
senior member (history)
2019-04-27 19:19
approved
rejected
awaiting decision
gur thig sé aghaidh no cúirte ó dheas, d'fhág sé ansan í agus d'imigh abhaile agus bhí an oíche ag titim nuair a bhí sé ag triall ar a bhaile féin. Nuair a chuaidh sé abhaile bhí an minitéir istigh i bhfochair na mná. B'ait léi cad a thug sé. Shíl sí gur marbh a bheadh sé nuaie na faigheadh sé an cúirt d'iompú.
Nach chuaidh sí ag triall ar an duine uasal arís agus dúirt sí leis go raibh an cúirt go deas ach go raibh locht amháin fós ar an áit. "Dá mbeadh an abha sin síos ansan" arsa sí " ag rith cliathánach leis an gcúirt beadh an chúirt ba breá beadh in Éirinn agat". "Dé mhaith é sin" arsa an duine uasal "níl aon leigheas anois air".
"Tá" adúirt sí. "Cuirfeadh Liam Gréasaí an abha aníos ach go ngeallfá go gcuirfeá chun báis é". "Abair leis teacht chugham" adúirt sé. Nuair a chuaidh sí abhaile dúirt sí leis an Gréasaí, "teastaíonn ón duine uasal tú dul suas chuige". O, diabhal is daichead ar an duine uasal sin, ndeara dén gnó atá aige anois díom" arsa sé.
D'imigh sé leis suas. "Chuir an abha ag rith cliathánach leis an gcúirt agus bíodh sé ann agus i gcionn ceithre uaire fichid nó muna mbeidh cuirfidh mé chun báis tú" arsa an duine uasal leis.
Bhí Liam bocht ag cur de ansan agus ní raibh sé chun dul abhaile níos mó. Ní raibh sé i bhfad ar an mbóthar nuair a tháinigh an bhainín céadna leis. Beannaíodar dá chéile.
"Tá tú go dubhach brónach féachaint" arsa sí leis.
Nach d'inis sé a scéal di i dtaobh na habhann. "Is fuairis í sin d'aistriú" adúirt an bean leis.
senior member (history)
2019-04-26 13:57
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear bocht uair amháin. Ag dul ó áit go h-áit ag lorg deirce do bhíodh sé. Aon áit a raghaidh sé do bhíodh fáilte roimhe. Do bhí sé an-deas cainnteach agus is mo scéal a bhíodh aige.
Tráthnóna dá raibh sé ag siúl an bóthar chuaidh sé isteach thar claidhe ib-páirc aitinn chun brosna beag do bhaint. Le linn bheith ag baint an brosna tháinigh an feirmeoir. Dúirt an feirmeoir leis stad agus gan bheith ag goid a cuid aitinn. Do lsbhair an fear agus arsa sí :
Imtheochaidh a dtiocfaidh is a dtáinigh
Ach ní intheochaidh na grásta ó Dhia
Imtheochaidh mise is tusa ón áit seo
Agus bheidh aiteann ag fás 'nár ndhiaidh.
Dúirt an feirmeoir leis aiteann a bhaint aon uair a bheadh sí uaidh.
senior member (history)
2019-04-26 13:43
approved
rejected
awaiting decision
There was a great big lios one time situated in a place called Knockanaris in the parish of Clashmore. The man who owned the field used to keep cattle in the field where the lios was.
In the middle of this lios there was a big hole and the man lost two big cattle. The man said this day that he would level that lios to the ground and fill the hole with stones and have no more of his cattle lost. He went and dug the lios. No sooner had he it dug than he got a queer mouth and could not walk by the power of the Sluegh. There were many people buried there also. Many a man got lost in that field in the night-time and could not get out until the daylight.
senior member (history)
2019-04-26 13:25
approved
rejected
awaiting decision
There was a man from Knockanore working near Dungarvan. The mans name was John Kelly. He used to go to a house about a mile from where he was working. He used bring a big dog with him. The dog would attack anyone he would not know.
One night he was coming home about twelve o'clock. He had the big dog with him. All of a sudden a man stood out before him and asked him what kept him out so late. Instead of attacking the man the dog ran for his life. The man walked by John's side until he came to the place where he was working and then the man disappeared. The next day his master died.
senior member (history)
2019-04-26 13:18
approved
rejected
awaiting decision
There is a tramp in Aglish and his name is Dan O'Brien. He was a soldier in the war long ago. He lodges in Aglish now.
He is an old man and has a lot of tricks. He calls to the school every day with the paper for the master. When he comes to the door he shouts in "God bless the school-master" and the master gives him a penny or two pence and then he goes away. Then he goes out to the other school and sells the other half of the paper to the mistress for a penny and pretends it is the whole paper.
In the evening when he has a few shillings gathered he goes into Treacys and drinks it all. When he goes to some houses he gets porter bottles and he sells them to Mrs. Treacy of Aglish for two pence each. He spends some of his money betting on horses. He gets tea and sugar and bread from the people around and he goes into a farmer's house and makes tea there.
senior member (history)
2019-04-26 13:08
approved
rejected
awaiting decision
There is a lios near us called Quin's Lios. It is circular in shape and it is surrounded by a great foss. There is a bolt-hole in the middle of the lios. The people say there is a way underground to another lios called Cooney's Lios. These two lioses are in sight of one another.
The old people say it is not right to plough a lios. One night my father was passing a lios at about twelve o'clock and he heard music at the lios. One day a man went to plough a lios. He had only the first round ploughed when a part of the plough got broken. The man went to town to buy the part of the plough which got broken. When he came home the horse was dead in the stable.
senior member (history)
2019-04-26 12:56
approved
rejected
awaiting decision
and drink the water.
A cure for a sting of a nettle is to rub a dock leaf to it.
A remedy for warts is to rub a stone to every wart and then put the stones into a bag and leave the bag at four crossroads and whoever will take the stones will get the warts and they will go from you.
A cure for a burn is to boil the inner skin of an elder tree for one hour and when cold apply to the burn.
To stop a cut from bleeding put a clean cobweb to it.
When the old people had sore lips they used chew wild woodbine and then spit it out again.
A remedy for a cloud in a sheep's eye is to chew flig and spit it into its eye.
When the old people had sore eyes they used bathe their eyes in cold tea.
senior member (history)
2019-04-26 12:50
approved
rejected
awaiting decision
A cure for warts is to rub a snail to them and then put the snail on a white-thorn bush for three weeks and if the snail will wither the warts will cure.
A remedy for consumption is to drink the water of boiled dandelions.
A remedy for Yellow Jaundice is to drink sheep's milk.
A cure for a cough is to go to a spring well early in the morning and bring a teaspoon of salt and put the salt in a cup of water.
senior member (history)
2019-04-26 12:46
approved
rejected
awaiting decision
To stop a cut from bleeding keep it in cold water until it stops.
When the old people got headaches they used bathe their foreheads with cold water.
A remedy for a cut is to put the smooth side of an ivy leaf to it and the rough side of an ivy leaf will draw a cut.
When the old people had boils they used to put soap and sugar to them.
senior member (history)
2019-04-26 12:43
approved
rejected
awaiting decision
A cure for warts is to wash them in water that remains after rain in a hole.
A cure for warts is to rub your fasting spit to them every morning for nine mornings.
A cure for the mumps is to rub butter to a cabbage leaf and put it to them until the leaf comes off from itself.
A cure for a burn is to lick a lizard three times, another cure for a burn is to wash it with the water the smith has for cooling irons.
A cure for a toothache is to put a frog into your mouth and you will never again get a toothache.
A cure for warts is to rub caster oil to them.
A cure for consumption is to drink cabbage water.
A remedy for a cut is to wash it with turpentine and it will not get blood-poison.
senior member (history)
2019-04-26 00:20
approved
rejected
awaiting decision
maithiúnachas ar.
"A!" arsa ar dtighearna léi" do chuireas-sa i dtig in áit thú mar a bhfuil do d'oithin mór agat agus anois is mór leat gráinnín cruithneacht a thabhairt dom".
Maith sé dí agus dúirt léi deire a thabhairt feasta uaithi ar a shon féin "go mbíonn an rath i mbun na sonna".
senior member (history)
2019-04-26 00:15
approved
rejected
awaiting decision
Bhí Máire Ní Donagán ina chónaí sa Cnoc Buidhe céad bliain ó shoin. File an-mhaith ba eadh í agus bhí sí an-bhocht. Nuair bhíodh sí ag taistil ar siúl a bhíodh sí. Chuaidh sí go Corcaigh ar siúl uair amháin agus sé mar a dúirt sí do bhean a tighe
"Ó Chúirt Philib 'seadh do thángas
Trí móimibh bóga 's trí curraightibh báinte
Éirigh, a bean, agus cuir romham fáilte
Mar is n'fhochair-sé cuirfeadh mo thuirse go lá dom".
senior member (history)
2019-04-26 00:04
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there lived in the Comeragh Mountains a famous outlaw named Crotty. It was supposed that he had gold hidden in the mountain. This man was born outside Clonmel. He lived in a cave near Crotty's Lake.
At night Crotty, who was always on horse-back, travelled around the country in search of adventures and took from the rich all the gold he could get and shared it with the poor. It was said that he had an amount of gold hidden in the Comeragh Mountains.
On the day of his execution he said if any man from Comeragh would come to him he would tell him where the gold was hidden. It was said that the gold was under a large stone with a horse-shoe cut on it. This stone is said to be ten spade lengths from Crotty's Lake.
senior member (history)
2019-04-25 23:56
approved
rejected
awaiting decision
25, Why is a bottle of medicine like a hearth rug?
One is taken up and shaken, the other is shaken and taken.
26. What has teeth and cannot eat?
A comb.
27. What is the biggest dog in the world?
A yard dog.
28. How many feet have forty sheep, a shepherd and his dog?
Two feet.
senior member (history)
2019-04-25 23:53
approved
rejected
awaiting decision
17. What goes away between two hills and comes back between two waters?
A man fetching water in pails.
18. I shake with fear when cats are near and like the cat, in every house I am to be found.
A mouse.
19. As round as an apple, as busy as a bee, the nicest thing you will ever see.
A watch.
20. Why is a red herring like a mackintosh?
Because it keeps you dry all day.
21. Why is a cheap pair of stockings like a mouse?
Both will go into holes.
22. What has sixteen legs and cannot walk?
Eight pairs of trousers.
23. What goes up when the rain comes down?
An umbrella.
24. Patch upon patch without any stitches, riddle me that and I'll buy you a pair of breeches.
A head of cabbage.
senior member (history)
2019-04-25 23:46
approved
rejected
awaiting decision
is that?
Three ducks.
10. One half dead, the other half living and his tail wagging.
A dog with his head in a pot.
11. Why does a hen cross the road?
To get to the other side.
12. What goes round the wood and round the wood and never gets into the wood?
The bark of a tree.
13. What is the smallest town in the world?
Cork, because it fits in a bottle.
14. Peggy, Peggy with a wooden leg, her father thought to kill her. He kicked her up and he kicked her down and still he could not kill her.
A bag of flour.
15. Why is a cow's tail like a swan's breast?
Because it grows down.
16. Thirty white horses on a red hill, now prancing, now they are still.
Teeth in your gums.
senior member (history)
2019-04-25 23:39
approved
rejected
awaiting decision
1. As round as an apple. as plump as a ball, can climb the church over steeple and all.
The sun.
2. Two little maidens dressed in white. Got the fever and died last night.
Two candles burned out.
3. What has no wings and can fly?
Dust.
4. What is the difference between a steep hill and a big pill?
One is hard to get up and the other is hard to get down.
5. How many hares in a bull?
Four.
6. On which side of the jug is the handle?
The outside.
7. What is the lightest penny worth sold?
A penny stamp.
8. It is black and white and read all over.
A paper.
9. Two ducks before two ducks, two ducks behind two ducks and a duck in the middle between two ducks. How many ducks
senior member (history)
2019-04-25 23:31
approved
rejected
awaiting decision
distance of ten miles in an hour and a half.
senior member (history)
2019-04-25 23:30
approved
rejected
awaiting decision
There is an old man living in Kereen and he comes into our house very often. His name is Thomas Lynch. He tlls us about all the 'gaisces' he did when he was young.
He was a great walker. He used to walk from his own house to Youghal in two hours. It is about twelve miles. One day he was going to Youghal and a man with a horse and cart kept up to him on the road. The man asked him to sit in and he would give him a drive to Youghal. Thomas Lynch said he was in a great hurry and he would not bother to sit in. He passed out the horse and he walked away until he lost sight of the horse. Then he took his time and he was in Youghal about half an hour before the other man. He used often walk to Dungarvan a
senior member (history)
2019-04-25 23:23
approved
rejected
awaiting decision
jump on his back. The lady did so and she was brought safely ashore.
senior member (history)
2019-04-25 23:22
approved
rejected
awaiting decision
There is an old man iving in Kereen quite close to my house. His name is Thomas Lynch. This man is a famous swimmer and he is also a great jumper.
During his early years he saved many a life from being drowned. But there was one very interesting event took place in which he risked his own life by doing so.
About twenty years ago in the month of June there was a great number of people spending their holidays in Ardmore. One day a young lady went out bathing. Thomas Lynch was also bathing and had just come in on the strand watching the other bathers. After a while he noticed this lady was a poor swimmer and knowing that the sea was not too calm. He thought to himself that she would come to grief so he kept a sharp eye on her. The lady swam out and after a while she lost courage and began to scream.
Thomas Lynch jumped out into the water and told the lady to
senior member (history)
2019-04-25 23:12
approved
rejected
awaiting decision
at last and the people say that out of that place a certain man in Dromore got a sore leg when he was digging for the gold.
senior member (history)
2019-04-25 23:11
approved
rejected
awaiting decision
There is a well in Dromore called Tobar Abhaile. Near that well there was gold hidden but when people used to go digging for the gold a big black dog used appear. The dog used start barking and growling and the men were obliged to run away.
One night a company of men came to this well and they brought with them a bottle of Holy Water to sprinkle where they were going digging. They had not enough of Holy Water and they had to leave a gap. The dog appeared however. The dog started barking but he could not get inside where the Holy Water was sprinkled. He ran around the place, then he came to the gap and the men had to run away with terror in their hearts. The gold was never found on account of the dog.
The place was haunted
senior member (history)
2019-04-25 23:04
approved
rejected
awaiting decision
I once heard of a man from Ballinameela who dreamt three nights in succession that there was gold buried in Kilbree. He told his story to two more men. They arranged to meet and to dig for the gold the following night. They prepared a donkey and car that day for the journey. They tied bags around the wheels of the car to prevent the people in Cappoquin from hearing the noise of the wheels. They preferred to keep it secret. The three men set off carrying implements in the car with them to dig for the gold.
When they arrived at the place they began to dig. They were digging for a short while when a regiment of soldiers appeared to them. The men ran as quickly as deer from the place. They went back the second time and a whirlwind arose in the place and they ran as quickly as they could go again.
They went home very disappointed and terror in their hearts.
senior member (history)
2019-04-24 18:28
approved
rejected
awaiting decision
díreach nuair do chuir Peaid an cheist "Mhuise a mhaoineach, what sort of a amadáinín is that?" Fuair sé an freagra go tapaidh agus go lán-eólgasach "Oh, his father was a carrier and his mother was a punther".
senior member (history)
2019-04-24 18:24
approved
rejected
awaiting decision
Sean Pheaid Ráileans do chomhnaigh i mBaile-na-Giulcaidhe i bparóisde Thuar-an-Fhíona timcheall caogadha bliadhain ó shoin. Siúnéir a bhí ann agus an chéird go maith aige. Ba mhall-ghluaiseacht éigin a chuid cainnte agus níor bhféidir é bhogadh as a bhog-stróc féin. Bhí sé ina shean-fhear nuair do chuireasa aithne air. Thagadh sé chun mo tigh-se gach tráthnóna Sathairn chun go mbearrfadh m'athair é mar bhí criothán trom ann féin.
Bíodh prátaí curtha aige i leacha feirmeora a bhíodh peaid féin tar éis leath na bliaina a caitheamh á romhar. Bhuail sé amach lá chuntriúr do bhaint as na prátaí nua. Ráinigh gur bhuail cohmarsa leis agus d'iarr conas a bhí na prátaí. "Muise", arsa sé "tá siad go mion, fánach, fíreannach, fluich, dubh, bog agus sindeis".
Lá amháin dúirt sé le mac leis dul fé dhéin birtín luachra agus d'iarr an mac as Béarla 2Wgere'll I get it, I said". Tháinigh an freagra go mín, mall, réidh, tais "Up in the shiminí, Dan".
Ag cur síos do ar dhearóil a chomhnuig sa cheanntar dúirt sé mar seo agus gan deithneas ar domhan - "Tobar na Leac agus Tobar na mBreac agus Tobar na Stuaice agus an Tobar san taobh thuaidh de, Shúghfadh an fear san gach aon bhraon a headh ionta dá mur fuiscí nó pórtur é".
Babhta bhuail sé chun tighe m'athair agus bhí duine des na comharsain tar éis coileán do bhronnadh orainn. De réir deallraimh bhíodh tar éis innsint conas a 'fuaradh' an maidrín. mar
senior member (history)
2019-04-23 17:05
approved
rejected
awaiting decision
I went up boreen
I went down a boreen
I took the boreen on my back.
A ladder.
What is the smallest bridge in the world?
The bridge of your nose.
Where was Moses when the light went out?
In the dark.
What State in America is high in the middle and round at each end?
Ohio.
What is it, the more you take out of it the bigger it gets?
A grave.
What tree grows nearest to the sea?
The beech.
The man that made it never wore it
The man that wore it never saw it.
A coffin.
A piece of fat meat went under a gate
Without any bone in it.
A snail.
senior member (history)
2019-04-23 16:53
approved
rejected
awaiting decision
The old people long ago had no clocks. When they went to sell their eggs they went in the middle of the night because they did not know the time. Most of the people when they went on a journey should wait till the cock crew at two o'clock. The animals were scarce then. The people used to walk barefoot and carry the basket of eggs on their head. They made a 'póilín' of hay or straw and fixed it on their head and then left the basket down on it. They had to live on very poor food - potatoes and sour milk for their dinner and stirabout for their breakfast.
senior member (history)
2019-04-23 16:47
approved
rejected
awaiting decision
There was once a woman who had only one daughter. She was very fond of her and if she ever got sick there would be great confusion. One day the girl got sick and her mother sent for the doctor. The doctor said that the girl had jaundice. Any doctor could not cure her and she was getting worse. There was an old man living in the country and he had a cure for it. He went to the girl's house and he went out into the garden and pulled a herb. He boiled it and gave it to the girl. She drank it and fell asleep. The man she would be cured in ten days. And so she was.
It is a blue flower and grows in nearly every garden. It is shaped like a cup. It is called a cup flower.
senior member (history)
2019-04-23 16:40
approved
rejected
awaiting decision
Tá páirc in aice mo thighe agus deirtear go raibh lios ag na Lochlannaig ann fadó. Deirtear comh maith gur dheineadar poll mór fé thalamh ón bpáirc sin go dtí Cnoc Meadhon agus gheobhaidís dul go dtí Cnoc Meadhon ón bpáirc sin. Tá cuid den poll le feiscint fós ins an bpáirc agus gheobhfá dul isteach ann. Ach ní bhfuighfá dul isteach ró-fhada ann mar tá an talamh tar éis titim anuas air agus tá an slí stoptha.
senior member (history)
2019-04-23 16:31
approved
rejected
awaiting decision
agus tháinigh sé isteach arís agus chuireadar amach arís é. Tháinigh sé isteach an tríú uair agus chonaic sé a athair ag seasamh ar a uaigh agus ní fhacha sé riamh aghaidh comh gránna agus a bhí air. Níor chuaidh sé suas ach leath den slí chuaidh sé abhaile agus é ag críoch le h-eagla agus ón lá sin amach níor chuaidh sé isteach sa reilg tar éis a sé a chlog um tráthnóna.
senior member (history)
2019-04-23 15:47
approved
rejected
awaiting decision
Bhí garsún ann uair agus ní raibh sé acht naoi bliana núair a fúair a athair agus a mháthair bás. Ní raibh aon deartháir ná driofúir aige. Bhí duine ina chónaí in aice leis agus thógadar an garsún seo. Ní raibh ins an tigh ach beirt cailíní agus bhí an-ghrá acu don garsún. Dúradar leis go bhfaigheadh sé an tigh nuair a gheobhaidís féin bás. Fuaireadar bás agus fuiar sé an tigh deas uatha. Bhíodh sé amuigh go dtí an t-am mharbh den oíche gach oíche agus raghaidh isteach go dtí an reilig ina raibh a athair curtha ag paidireoracht ar an uaigh. Chuaidh sé istech an oíche seo agus bhí sé ar meisce. Chuaidh sé suas thaobh an séipéil amuigh agus chonaic sé an beirt cailíní lena raibh sé ina chónaí leo ag seasamh ar a n-uaigh féin. Chuaidh sé suas agus níor thug sé aon suim ortha. Nuair a bhí sé gairid dóibh rugadar air agus chuireadar lasmuigh den geata é.
senior member (history)
2019-04-23 15:34
approved
rejected
awaiting decision
Bhí ministear ann uair agus bhíodh sé ag fagailt trí ponann an duine ó gach feirmeoir in aghaidh na bliana agus nuair a bhí sé bailighthe aige dhein sé staca de. Nuair a bhíodh na daoine ag gabháil thar an ioclann dheiridís gur staca breá é agus deireadh sé sin gur staca an m hargadh é. Ansan glaoidh na comharsan @Staca na Mhargadh' ar a ingean.
Bhí feirmeoir ina chónaí gairid don mhinistéar agus bhí mac aige agus tbharfadh sé a mhac do Staca na Mhargadh. Do phósadar araon agus bhíodar ar an mbeirt a ba compordúil timpeall na h-áite sin. Bhíodh an fear ag obair dos na comharsain agus ní bhfuigheadh sé aon pá. Indúre an t-am bhí a éadach go léir stracha. Agus seo an rud a dúirt a driofúr leis : Is minic a conaic mise tusa , a Sheáin
Ag siúl na sráide le pócaí airgid
Anois ó tá tú agus na páistí ag magadh fút
Ó chuaidh tú chun díol le Stáca na Margadh.
Freagra : Fóill a mháire is ná bí bhfearg chugham
Tá longa gach lá ag snámh sa bhfarraige
Intheochadh-sa amárach is go bráth ní chasfadh
Mar a bhfuiareas, fágfadh Staca na Mhargadh.
senior member (history)
2019-04-20 22:12
approved
rejected
awaiting decision
home and started to dig near the bush. He was not long digging when he found a pot of gold. He boiled potatoes in the pot. One day a poor man was lighting his pipe at the fire when he noticed the writing on the pot. He inquired where the pot was got but the woman did not like to tell him. He said wherever you got it a similar one is at the other side. That is what the writing means. The man went out and got the other pot of gold.
senior member (history)
2019-04-20 22:07
approved
rejected
awaiting decision
One time a man dreamt that if he went down to Carrick and stayed walking up and down Carrick Bridge that he would get his fortune. He set off one night. It was a dark cold night in Winter. When he got tired he sat down to take a rest by the roadside. He said if he got his fortune it would be worth waiting for it.
He was walking along the road, at length he came to the bridge. He looked at each side of the bridge very carefully but he could not see anything. Then he started to walk up and down the bridge. He stayed there for a few days expecting his fortune every day. Then a man came up to him and asked him what he was doing and he told him. The man said to him "Go home you foolish man I dreamt if I sat under a certain white-thorn bush I would get my fortune". Meanwhile he described the bush very carefully.
The white-thorn bush was in the garden of the man who was walking up and down the bridge. He went
senior member (history)
2019-04-20 21:57
approved
rejected
awaiting decision
Teigheann scarta buachaillí timpeall ó thig go tig Lá le Stíofáin agus tor cuillinn acu. Bíonn dreólin istigh sa tor acu. Bíonn ceann des na buachaillí ina amadán. Bíonn lomhnán gaoithe ag an t-amadán agus é ag bualadh gach aoinne leis. Bíonn buachaill eile ina chaptaen agus buachaill eile ina óinsigh. Bíonn aghaidh feidil ar na buachaillí i dtreo ná aithneochadh aoinne iad. Bíonn buíon ceoil ag seinm ag na buachaillí. Faghann siad réal i gcuid des na tighe agus cúpla pingin i gcuid des na tighthe eile.
senior member (history)
2019-04-20 21:50
approved
rejected
awaiting decision
Linn Glas
Poll na gCaorach
Cooneen Mill Stream
Ath na Sach
An Geois
An Cúl
The Finisc
Dr. Hally's Bridge
Gleann a Tuar
Gleann Céirín
Gleann na Fluichana
Gleann Crimín
Gleann na Smól
Gleann nah-Éan
Gleann Ass
Gleann Seasgh
senior member (history)
2019-04-20 21:47
approved
rejected
awaiting decision
Cnoc na Sgéithe
Cnoc na Much
Cnocán Riabhach
Cnocán na Raithnigh
Cnocán Dubh
Cnoc Cul a hEist
Cnoc na Saucepan
Cnoc na Black
Cnoc an Uisce
Carn Glas
Carn an taobh Dheirg
Cnoc Meadhon
Caraig Leibín
Callatín
Carraig Cróin
Coréilín
Carraig Dromán
Carraig na Spreide
Carraig Dubh
Tobar Chaoch
Tobar Geal
Tobar an Éin
Tobairín Dubh
Tobairín na Ba
senior member (history)
2019-04-20 21:41
approved
rejected
awaiting decision
áit tá chuid mhaith féir ionnta i gcóir na gcaora.
Páirc na Púca
Aon duine a raghadh treasna na páirc ins an oíche do raghadh sé amú.
Páirc na Ceárdchan
Bhí céadtha ins an bpáirc fadó.
Páirc an Tobar
Tá tobair i gcúinne na páirce.
An Páirc Mór
An páirc is mó ina an fheirm isea an Pháirc Mór.
Páirc na mBráthair
Bhí braithre ina gcónaí in aice na h-áite sin fadó.
Páirc an Tighe
Páirc an Tobair
Tá tobar i lár na páirce sin.
Páirc na Fiarach
Páirc an Dá Acra
Cnoc na gCloch
Cnoc na Móna
Cnoc an Ocrais
Cnoc na Buachallán
senior member (history)
2019-04-20 21:34
approved
rejected
awaiting decision
Páirc Na Spride
Bhí fear ag dul abhaile ón áit éigin uair. Bhí sé tar éis dó dheag san oíche agus chuaidh sé trasna na páirce chun slí gairid do dhéanamh. Do bhí sé ag dul thar claidhe do páirc éigin nuair do chonaic sé bean ina shuí ar cloch mór bán. Bhí an bean ag ciaradh a cuid gruaige. Shiúl an fear go mear thar an bhean. Nuiar a chuaidh an fear abhaile do thit sé tinn agus bhí sé tinn go ceann teí mhí. Nuair d'éirigh an fear as an leaba dúirt sé an scéal dos na comharsain agus do glaodhadar Páirc na Spride ar an bpáirc.
An Bánárd.
Bhí an féar ag fás go han-árd ins an bpáirc agus do glaoidh an fear gur leis an pháirc An Bhanárd air.
Páirc an Chaisleáin
Bhí caisleáin ins an bpáirc fadó.
Páirc na Rásaí
Do bhíodh rásaí madraí ins an bpáirc uair amháin.
Páirc na gCaorach
Níl aon mhaith ins an bpáirc.
senior member (history)
2019-04-20 21:19
approved
rejected
awaiting decision
"Tá an chúirt is breá in Éirinn agat dá mbeadh aghaidh ar aghaidh na gréine" arsa sí leis.
"Ó dé maith sin" arsa sé " níl aon leighis anois air".
"Tá" adúirt sí.
D'iompaigh Liam Gréasaí é sinach go gallfá go gcuireá chun báis é mara d'iompócadh sí é.
"Abairt leis teacht chugham" adúirt an duine uasal.
Chuaidh sí abhaile is dúirt sí le Liam Gréasaí gur theastaigh ón duine uasal go raghadh sé ag triall air. D'imigh Liam ag triall air.
"An tusa Liam Gréasaí?" adúirt an duine uasal leis.
"Is mé" arsa Liam
"Bhuel" arsa an duine uasal "tabhair aghaidh na cúirte seo ar aghaidh na gréine agus muna dtabharfadh tú cuirfidh mé chun báis thú i gceann ceithre uaire fichid.
Bhí Liam ag imeacht leis agus ní raibh sé chun dul abhaile níos mó. Tháinigh bean leis. Beannaigheadar don a chéile.
"Tá an aer fút" arsa sí le Liam Gréasaí.
"O tá saobhar fúm agus scannradh orm" adúirt sé.
""A leithéid seo" arsa sé ag insint di i dtaobh na cúirte.
"Dheara ná bíodh aon scannradh ort is fuirist an cúirt d'iompó" adúirt an bean, ag tabhairt slaitín draiochta dó.
"Teighir leat anois" arsa sí "agus leag a an dtaobh is sia uait den cúirt ísi imigh leat agus stad san áit is maith leat an cúirt a stad".
D'imigh Liam Gréasaí leis chuaidh sé ag triall ar an gcúirt , leag sé a shlaitín ar cliathán na cúirte "sea, gluais leat anois2 arsa sé leis an gcúirt. D'imigh sé leis agus bhí an chúirt á leanamh amach
senior member (history)
2019-04-20 20:35
approved
rejected
awaiting decision
Dúirt sí go raibh Liam Gréasaí a bhaint gach aon snátha dá chuid éadaigh de agus í a chur in áirde thiar air agus í thabhairt don séipéil.
"Conas d'fhéadfadh é sin a dhéanamh" arsa Liam "ós comhair an phobail bheadh náire orm".
"An fonn atá ort do bhean breá a chaillúint" arsa na mná eile.
Bhailigheadar timpeall air agus níor fhágadar snáthas den éadach ineomat na h-uaire air. Nuair a bhí sé dearg nochtaithe aca phreab a bean in áirde thiar air, chuireadar díobh go breá go rabhadar ag gabháilt thar gáirdín cabáiste. Phreab a bhean anuas de, isteach léi sa gháirdín, streach sí dhá stampa cabáiste agus thug amach léi iad. Rop sí ceann aca i dtón Liam Gréasaí agus dhein sí side-saddle de agus leig sí ag gabháilt air leis an gceann eile. Chuireadar díobh agus gach aon stiall den stompa cabáiste aici air gur thángadar gairid don séipéil. Nuair a chonaic an pobal iad shíleadar gurb é an diabhail a bhí ann agus theith cuid maith aca. Nach nuair a chonaic Liam cuid aca ag teichead agus cuid aca ag fuireach, caith sé anuas í agus theith sé féin abhaile. Sin é an t-amadán a dhein sí sin dá fear agus sí fuiar an dinn óir.
Nuiar a fuair sí an t-airgead níor d'fain aon mheas aici ar Liam Gréasaí, b'fhearr léi go mbeadh sé marbh.
Nach bhí ministéir san áit agus bhí sí féin agus é féin an-muinteartha. Bhí tig duine uasail timpeall míle ó bhaile uatha agus bhí cúirt breá aige. Chuaidh sí ag triall ar an duine uasal so.
senior member (history)
2019-04-19 20:35
approved
rejected
awaiting decision
Rug sí in áirde ar cúl air agus straic sí amach as an leaba é agus dúirt leis cur de. Ní raibh sé i bhfad go raibh sé ag teacht suas leis an tsocraid. Nuair a chonaic muintir na socraide é leagadar an coifín annús ar claidhe an bóthair agus theicheadar.
Nuair a tháinigh an beileadóir suas shuí sé ar an gcoifín agus dimir sé máise an bháis. Ní raibh sé ró-fhada ar an imirt nuair d'airigh sé rud éigint ag corraighe istigh sa coifín. Leag sé uaidh an bheidhlin agus chuir cluas as féin. D'airigh sé an fothrom arís.
"An tú Séamus" arsa sé.
"Is mé cheana" arsa Séamus "oscail agus lig amach mé".
Bhain sé an clár den coifín agus phreab an táilliúr amach.
"Sin é mar a dhein ár gcuid ban leis" arsa sé nuair a d'airigh sé an scéal. Aibíd a bhí ar an dtáilliúr agus sean-léine ar an bheileadóir agus teicheadar comh mear agus ab fhéidir leo abhaile i dtreó na feiceóchadh aoinne iad. Sin iad na h-amadán a dhein an bhean san dá gcuid fear.
Bhí Líam gréasaí agus a bhean ag dul go dtí an aifreann an Domhnach a bhí na gceann agus bhí cuid des na comhairsain ina fhochair. Nach, bhí linn mhór uisce ar thaobh an bhóthair agus caith bean Líam í féineach isteach sa linn. Rug mná na comharsain uirthi agus strachadar amach as an linn í. Bhí sí mar bhean a bhí as a mheabhair, bhí sí d'iarraidh dul isteach sa linn ga buidheadar dóibh. D'iarradar di an raibh aon rud chun aon mhaith a dhéanamh dí.
senior member (history)
2019-04-19 16:14
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh triúr ban ag bailiú bórtháin lá, bean táilliúra, bean bheileadóra agus bean gréasaí; nach fuair bean an gréasaí dinn-óir ag dul amugha.
"Leath a'bháirc leat" arsa bean an táiliúra.
"Leath a'bháirc leat" arsa bean an beileadóra.
'Sé rud a dheineadar ná é d'fhágaint fén gcéad duine a gheobhadh an bóthar é socairiú eatortha. Duine uasal an chéad duine a ghaibh ar an bóthar. D'innseadar an scéal dó agus sé an t-slí shocair sé sin é. An duine aca a dhéabfadh an t-amadán be mhó dá fear gur b'í gheoghadh an dinn.
Chuadar abhaile ansin agus chuir bean an táilliúra bioráin suain sa táilliúr. Thit sé ina codladh ar an neomat dearg. Nuair a chuirfuidhe biorán suan ionnat d'fhanfadh duine ina codladh ar feadh seachtaine. Rith sí timpeall dos na comharsain agus dúirt sí go raibh an táilliúr tar éis báis. Socruigheadh suas é agus deineadh é thórraimh. Bhí dhá oíche thórraimh air agus na comharsain go léir bailithe dtí an tórraimh. Tháinigh lá na sochraide. Bhí an t-sochraid imithe nuair a chuaidh bean an beileadóra isteach go dtí a tigh féin. Bhí an beileadóir ina codladh.
"San atá tú" arsa sí leis "agus an táilliúr á chur".
"Seadh an táilliúr" arsa sé.
"Seadh an táilliúr" arsa sí. "éirigh as san agus imir máirse an bháis dó".
"Fan go gcuirfidh mé mo chuid éadaigh orm" arsa sé.
"Tá tú alright" arsa sí, "go mear! nó beidh an tsochraid imithe ort".
senior member (history)
2019-04-13 14:17
approved
rejected
awaiting decision
Pian sa Dhrom
Is minic a bíonn pian sa dhrom ag duine agus anois ní bhíonn eolas aca cad do dhéanamh leis. Ní mar sin a bhíodh an scéal fadó, do cuireadh frog síos a mhuinéal agus d'imeodh an pian i gceann tamaillín.
Nuair a bhíodh píosa adhmaid fé ingne ag duine do cuireadh céir air agus do tháinigh an píosa adhmaid amach tar éis cúpla lá.
senior member (history)
2019-04-13 14:13
approved
rejected
awaiting decision
an ainm a tugadh ar an gcloch.
Mícheal Scealton (13½bl) An Scairt Béal na Molt do sgríobh
Seán Ó Catháin Cnoc Buidhe Béal na Molt a thug an t-ádhbhar do.
senior member (history)
2019-04-13 14:13
approved
rejected
awaiting decision
Sean-Sgéal Cloch-Labhrais
Tá cloch mór ‘na dhá leath sé nó seacht míle ón áit seo. I bparóiste an tSraidbhaile atá sé. Cloch Labhrais a tugtar air mar do labhair sé le duine uair fadó, fadó.
Bhí beirt mná ‘na seasamh i n-aice le Cloch Labhrais uair agus bhíodar ag argóint i dtaobh rud éigint. Bhí an fhirinne ag ceann acu, agus an t-éitheach ag an duine eile. Ní raibh aon réiteach le fághail do’n gceist. Dubhairt duine aca go labharfaidís le Cloch Labhrais chun an ceist do shocrú.
Do thosnuigh an bhean go raibh an t-éitheach dá insint aici ar an sgéal. “Go scoiltfidh an cloch seo,” arsa sí, “muna bhfuil an fhírinne dá insint agamsa.” Do scoilt an cloch ‘na dhá leat ar an nóimint agus do labhair sé, leis. “Bíonn an fhírinne searbh,” arsan Cloch Labhrais ag preabadh. Nach oireamnach
senior member (history)
2019-04-13 14:11
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ina chónaí i gCill Cianagh uair amháin. Cian na mBeann Óir an ainm a bhí air. Draoi dob eadh é agus fear fial flaithiúl dob eadh é. Níor lig sé aoinne riamh óna thig gan bia.
Lá aqmháin nuair ná raibh sé sa mbaile tháinigh triúr stránséirí ag fiadhach sa Cill Cianagh. Nuair shroiseadar tigh Cian d'iarradar deoch d'fhághailt. Thug bean an tighe an deoch dóibh agus d'iarr sí ortha fanacht sa tigh chun an dinnéar. Níor fhan siad chun a ndinnéar. D'imíodar leo.
Nuair tháinigh Cian abhaile d'innis a bhean chéile dó mar gheall ar na stráinséirí. Bhí Cian ar buile. Lean sé iad agus tháinigh sé suas leo. Bhuail sé le slaitín draíochta iad agus dhein sé clocha dóibh agus dhein sé an cleas céanna leis na gadhair a bhí aca.
Na Teampáin a tugtar ar na clocha sin agus tugtar Réidh na dTeampáin ar an áit ina bhfuil siad. Nuiar chuireas ceist ar a lán daoine ó Réidh na dTeampáin mar
senior member (history)
2019-04-13 13:59
approved
rejected
awaiting decision
gheall ar an ainm ní raibh pioc d'eolas aca.
senior member (history)
2019-04-12 15:20
approved
rejected
awaiting decision
1.
Tá sean-bheistín agamsa diomhaoin
Is é ag imeacht 'na phíosaí uaim chun fáin
'S go bhfuil fhios ag mo chroí istig gurbh é deir na daoine -
Nó fuil i'nann ach straoil beag 'madán.
2.
Tá an t-uisce agam thíos agus Máire gan luí -
'S í go ró-mhaith i dtaithghe ar an s-snáthaid
Sé dúirt Sean-Bhrighid ná feiceadh sí choidh?
A shean-bhest scaoilte ar Thomás bocht.
3.
Geallaimse díbhse le congnamh Mhis Íosa
Ná cuirfid orm cúram tighe na páistí
Mar bheadh eagla mo chroí orm ná déanfaidís tigheas dom
Mar is ruidím beaga iad ró-ráideach.
senior member (history)
2019-04-12 15:10
approved
rejected
awaiting decision
Nuair a bhuaileas isteach i dtig feirmeóra timpeall dathad bliain ó shoin, bhí bean an feirmeora ag déanamh cuiginne i lár na cistineach. Níor bhfada istig dom gur bhuail an bhean liom do bheir ar chuislinn orm agus bhreith léi mé chun na cuigine agus bhí orm cúig nó sé castaí do bhaint aistí.
Thug sí fé ndeara ar m'aghaidh m'iongtas agus nár thuigeas brígh an imtheachta seo. Mhínigh sí an scéal agus sé budh bhrígh leis go ngoidfinn an t-im as an uachtar le díabluidheacht éigin ach gur chuir sí ar neamh-ní an chomhact ón diabhal san le mise do chur ag obair ar an gcuigeann.
Piseóga a glaodhtar ar a leithéid seo fé an dtuaith sa chondae seo.
Bhí orm dul tré a leithéid seo fé an dtuaith sa chondae seo.
Bhí orm dul tré a leithéid seo trí bhabhta ar feadh mo shaol i bparóiste Thuar-an-Fhíona.
Bí an bhean a bhí an phiseóg seo ag cur aisti ná bean-chéile Seán Ó Chathair - na-léige ins na Déisibh.
senior member (history)
2019-04-12 14:54
approved
rejected
awaiting decision
Coisidheacht thar geata an t-séipéil sa pharóiste sin nuair do bhuail anonn amach an geata agus chuir sé stró orm. Dúirt sé dom go raibh pósta déanta idir beirt ón bparóiste; go raibh sé féin i láthair agus go raibh ag tabhairt gach roda fé ndeara.
"Cad é an rud is iongtuidhe do thugas fé ndeara?" arsa mise.
"Bhuel" arsa É amonn "chonaic mé an t-athair Aisidhe snaidhm á cur i bhfeidhm le na theangain ná faghadh sé bhagadh len a fhiaclaibh".
senior member (history)
2019-04-10 23:08
approved
rejected
awaiting decision
was up the chimney or down through the ground he went as he disappeared.
Next day all the people saw the hole and flag and each one said that someone had taken the gold. But no one got it yet.
senior member (history)
2019-04-10 23:03
approved
rejected
awaiting decision
these two bushes until ye will meet a flag two feet square and on the flag will be the print of five fingers. The crock of gold is under that flag and your seven generations will never have it spent".
Michael and four men went off that night between eleven and twelve o'clock to dig. They dug down about two and a half feet and then they came to the flag and the mark of the five fingers were on it as the little man had said. They took it up and laid it on the ground but there was no crock there. So they dug about six feet and there was nothing. They returned home disappointed. When they went in to Baldwin's mother she had a pot of potatoes boiled for them and the little man was with her.
He said "Ah, you were disappointed. Why didn't you do what I told you? How many men did you bring with you?"
They sat down to eat the potatoes and they didn't know whether it
senior member (history)
2019-04-10 22:54
approved
rejected
awaiting decision
One evening in the month of May Michael Baldwin went out to put clay to the potatoes. When he had his work finished, a little man came in to him and said "God bless the work". Michael looked at him but said nothing . Then the stranger said "You are working very hard". "I cannot help it, I must till the ground for my mother" said the poor man. "If you will do what I'll tell you, you nor your seven generations need never work", said the stranger. "I'd do a great deal for that", said the poor man. "Well", said the stranger "bring any three man you like with you and go to the white house in Kilbride. There is an archway there and a bush at each side of it. Dig at the centre of
senior member (history)
2019-04-10 22:42
approved
rejected
awaiting decision
Is beag an t-iongantas domh-sa bheith droch acarach
Is má marcanna ar mo cnámha
Ag siubhal na bóithre pluideach seo
Agus gutten orm go sála
Nuair a theighir-se i mbun do cuileachta
Ag díol do stór go murtasach
Fé brón a bhím-se ag feitheamh leat
‘S mé ceangailte aige tin tabhairne.
Mhuire giolla gránna an tormisg
ba dheacair tusa shásamh
Tugainn féar chun costais duit
‘S cead fosa ar mo bhánta
Tugainn mo stáicín coirce dhuit
bíodh agam le h-áireamh
dhéandadh leathscór mine dhom
dá gcuirfinn ar an Áth Í.

Capall
Do bhíos-sa féin tamall san deamhas maith dhom anois á aireamh
Tugainn do stáicín coirce liom
Im thrucaill trís na h-áridaibh
senior member (history)
2019-04-10 22:42
approved
rejected
awaiting decision
an treasgairt dhéanfaidís. Ingiorracht de mhíle de pháirc an aonaigh tá áit , glaodhann siad an Mhoing air. Le linn bobhta árd bpingin le bataí dos na mháireach bhí sean mhná no Noingne bailithe isteach istigh comharsan agus iad ag seanchas ar an níbobtha. Bhí duine des na sean-mnáibh agus níor tháinigh focal asta ach ag éisteacht leis an gcuid eile. "De Mhuire" arsa sí sa deire "sibhse ag trácht ar bpighean ná raibh mé féin ag triall suas ar an aonach i dteannta an eadoritha, bhí mé faid dhá pháirc ópháirc an aonaigh nuair d'airigh mé an teiligh agus an bualadh bpigin, stad sé ag éisteacht agus d'aitin mé buillí dorna cruadha Sheáin amach ón méid a bhí ann ar fad". B'é duine Seán ná a mac féin. Bhíodh cabáin ar an aonach san, doraon díobh tré pháirc an aonaogh. Cabár óil ann, cabhán agus crúbíní muc ann, cabán eile agus té agus cóireacha ithe le fághailt ann.
senior member (history)
2019-04-10 22:29
approved
rejected
awaiting decision
Bhí nós san áit ar feadh mílte thimpeall dá raghadh buachaill óg fé dhéin gearrchaille chun pósta ní bheadh aon mheas ar an mbuachaill sin mara mbeadh sé féin agus a mhuintir tar éis bobhtaí móra bpingin thabhairt ar na h-aontaighe. Is minic ansan go dtagadh brighean a b'eadh súarach go leor go mbeadh lán-dáiríribh na dhiaidh sin; mar an fear a bhuadhfaí air chun sáramh d'fhághailt thar nais é féin agus an dream gheobhadh leis socróidís suas meitheal agus chuirfidís scéal ansan go dtí muintir ansin eile bheith i gcóir lá an aonaigh a bhí chughainn chun go dtroidfidís amach lena chéile é.
Bheul, chun 'spáint den fuadar bpighin a bhíodh fútha ar an am san. Bhí tailliúr ar bhail leis an áit lá ar an aonach agus b ghnáthach gach aon lá le cóiste capaill gabháilt thar crosaire Cadhla teacht ó Chora ag dul go Portláirge timpeall an dá bhuille dhéag sa ló. An lá aonaigh seo fé leith bhí an lá ag imeacht síochánta agus nuair a chonaic an táilliúr an cóiste ag teacht leigh sé lúigh as "Ó" arsa sé. "Sin é an dá bhuille déag imithe agus gan aon buile buailte fós". Níor dhein sé ach a casóg d'iompó dhe agus breith ar a dheire agus an casóg a tharraingt ina dhiaidh tré lár an aonaigh feachaint cé searóchadh air chun an sparlaing d'árdach. Ar feadh laethanta ina dhiaidh sin ní bhíodh aon trácht ar aon aonach in aon chor nach cér ba iad na buachaillí nó na fearaibh a thug bobhta uatha. Ní bhíodh aon dream fé leith go mbíodh rud le ród aca ná na sean-mhná ag bócéail ar gaolta dóibh agus ar a gclann
senior member (history)
2019-04-10 00:09
approved
rejected
awaiting decision
round flag outside the forge. This flag is called a wheel-wright flag. When the smith puts a hand on a wheel he has to do it in the open air. He leaves leaves the red iron band on the flag and then strikes it on to the wooden wheel. This work can not be done indoors as there would be danger of the wood taking fire.
It is said that the forge water is good for curing warts, chilblains and chapped hands. If a horse had a toothache he was brought to the smith to be cured. The smith put a red iron on his teeth and then he was cured.
On a Summer's evening a crowd of men used to collect at the forge. One of them then read a newspaper and the others listened. This is how the Irish people heard the news of their country.
senior member (history)
2019-04-10 00:02
approved
rejected
awaiting decision
The Local Forge
Nowadays we see ruins of old forges
which were worked in Ireland long
ago Near Mathews Cross
KIlmeaden
Co. Waterford.
there are ruins of one. This forge be-
longed to people named Kearney.
Then trade went down and they
started a new forge at Kilmeaden.
Later on this old forge was made into
a dwelling house.
There is a trace of one in Knocka-
derry a few miles from Kilmeaden
and it is said that people named
Mackey worked in this one.
Long-ago there was a door made
in the shape of a horse shoe to be
seen in the forge. It was said that
there was one in Killrosanty
Co. Waterford.
up to a few years ago.
It is often noticed that there is a
senior member (history)
2019-04-08 12:35
approved
rejected
awaiting decision
1.
Cheap na méirligh go raibh coróin is raob dóibh
Builín glégeal 's feoil gach lá
Poinnte Beamish in aghaidh gach béile
An Fomhair ag séideadh is gan na fir le fághailt.
2.
A mhic Uí Gorman do rud Dia ar láimh ort
Ní chuaidh thar sáile leis na fairirí
Bheach cic is box in aghaidh gach lá ort
Cuireadh go h-Árdó gCionnáith thar nais arís
3.
Dá bhfuigheadh an farmer cúpla cáirt de
Ba é an fear ab fhearr é bheadh i gCo. Corcaighe
Fuair sé langaire ó scamp mór sráide
Chuir go h-Árdó gCionnáith é thar nais arís.

Is amhlaidh a chuaidh Gormon agus Micil O'Dee go Co. Corcaighe sa bhFomhair. Shíleadar go mbeadh saol breá aca ann agus turasdal maith le fághailt aca ach ní mar sin a bhí.
Thángadar thar nais go h-Árdó ó gCionnáith agus gan mórán sásamh faighte aca.
senior member (history)
2019-04-07 21:19
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh sé féin agus an diabhal isteach sa siopa a cheannaigh sé an tobac. Dúirt an diabhal leis an fear a bhí sa siopa a cheannaigh sé an tobac. Dúirt an diabhal leis an fear a bhí sa siopa go marbhóch sé é. Dhein an diabhal tine mór agus caith an fear an tsiopa isteach ann. D'fhan an diabhal sa siopa. Tháinigh bean agus sagart isteach sa siopa an oíche sin. Dúirt an sagart leis an diabhal a t-airgead go léir a theaspáint dó. Theaspáin sé dó é. Ní raibh aon airgead aige ach clocha. Ansan bhuail an diabhal an sagart. Lig an sagart scread as agus d'airigh na daoine é. Ritheadar go léir go dtí an siopa. Caitheadar an diabhal agus na rudaí go léir isteach sa tine. Cuireadh deire leis an diabhal agus an siopa ansan.
senior member (history)
2019-04-07 21:09
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó. Bhíodh sé i gcónaí ag caitheamh tobac. An lá seo ní raibh aon airgead aige. Bhí sé ag dul go dtí an Baile mór. Nuair a bhí sé ag dul síos an sráid do chonaic sé an diabhail. D'fiafraigh sé den diabhal an dtabharfadh sé scilling do cúmh tobac ceannach. Thug an diabhal dó é.
Chuaidh sé isteach sa siopa a bhí gairid dó. Thug sé an scilling don bhean a bhí sa tig fé dhéin a tobac. Nuair a fuair sé é d'imig sé amach agus d'fhéach sé isteach sa sporán a bhí aige. Bhí an scilling istigh ann tar éis é thabhairt ar an tobac. Gach aon uair a gheobhadh sé tobac bheadh an scilling istigh ann tar éis é thabhairt ar an tobac. Bhíodh sé d'fhághailt scillinge as san amach go raibh seomrs lán de airgead aige.
Lá amháin chuaidh sé go hEochaill fé dhéin capall leis an airgead go léir a bhí aige.
Nuair a chuaidh sé isteach chun an capall a heannach ní raibh aon rud aige ach clocha. Nuair a bhí sé ag dul abhaile chonaic sé an diabhal arís. Dúirt an fear leis go raibh an t-airgead go léir caite aige. Dúirt an diabhal leis go dtabharfadh sé púnt dó. Thug sé dó é. Chuaidh sé isteach sa siopa fé dhéin tobac. Dúirt sé le fear an tsiopa tobac a thabhairt dó. Thug sé dó é. Nuair a bhí sé á chuir isteach sa ina phíopa ní raibh aon tobac ann ach cré. Dúirt sé leis an diabhal gur chré a fuair sé
senior member (history)
2019-04-07 20:30
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé pósta. Oíche amháin chuaidh sé ina codladh lena bhean. I lár na h-oíche d'airigh sé rud éigin ag an doras. Chuaidh sé síos sa chistin. Cad a bheadh suas ar an mbórd ach mála. D'oscail sé é. Cad a bheadh istigh ann ach an diabhail. Léim sé amach as an mála. Lean sé timpeall na cistine é. Chuaidh an bean síos agus fuair sí an scuab. Mharbhuigh sí an diabhail.
senior member (history)
2019-04-07 20:16
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt fhear ann fadó. Bhí duine acu go hana-mhaith agus bhí duine eile go dona ar fad.
Oíche amháin chuaidh an duine dona ag goid úl. Nuair a bhí sé ag dul isteach san úl-ghort chonaic sé sprid. Chuir sé ana-eagla air. Chuaidh sé abhaile an oíche sin , fuair sé bás. Chuir an fear maith é. Bhí an fear ag béiceadh ina dhiaidh.
Chuir sé é cúpla lá ina dhiaidh sin. Fuair sé féin bás cúpla seachtain ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-04-07 20:07
approved
rejected
awaiting decision
go dtí an tig ósta as son amach.
Bhí eagla ortha tar áis na h-oíche sin.
senior member (history)
2019-04-07 20:06
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt fear ann fadó. Oíche amháin chuadar go dtí an tigh ósta. Bhíodar ana-saibhir.
Thógadar trí púint leo. D'fhanadar ag ól go dtí leath-uair tar éis a dó-dheag. Nuiar a bhíodar ag reacht abhaile bhí sé an-dorcha. Chonaiceadar an slua ag teacht treasna an bóthair.
Bhí céadta sprideanna ann, bhí cóiste na marbh ann agus bhí ana-chuid capaill ann agus gan aon ceann ortha. Bheir sprid ortha agus choiméadadar istigh i gcúinne iad go dtí a dó a chlog.
Ansan chuadar abhaile. Níor chuadar
senior member (history)
2019-04-07 19:52
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt fhear ann fadó. Sé an ainm a bhí ortha ná Seán agus Séamus Ó Briain. Bhíodar araon ana-aosta. Oíche amháin bhí Seán ana-thinn. Ní raibh aon bhean sa tig acu. Chuaidh Séamus amach fé dhéin na gcomharsan. Tháinigh cúpla mhná isteach sa chun féach suas leis. Bhíodar ina shuí timpeall na tine. I lár na h-oíche d'airigeadar an bean-sighe ag scréachaig. Ní raibh a fhios aige Séamus cé bhí ann. Dúirt duine des na mná le Séamus gurbh í an bean-sighe a bhí ann. Tréis cúpla nóiméad ansan bhí Seán ana-dhona.
Fuair sé bás ar a chúig a chlog an maidin.
senior member (history)
2019-04-07 19:40
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt ban ann fadó. Bhíodar araon pósta. Oíche amháin chuaidh duine acu chun an duine a fheiscint. Chonaic sí madra beag bán. Nuair a bhí sí ag teacht abhaile lean an madra í go dtí a tig féin. Rith sé isteach sa chistin ina dhiaidh.
Lean sí amach é. An oíche sin fuair an fear bás. Bhí fhios aici gur sprid an madra beag. Bhí ana-eagla uirthi ar fan amach mar ní raibh aoinne sa tig aici.

SEAN SCEAL
Bhí tiarna talmhan ann uair. Sé an ainm a bhí air ná Bagge. Bhí sé ina chónaí in Árd Mhóir. Bhíodh sé i gcónaí ana-dhian ar na daoine bochta. Mar a bheadh an chíos aca nuair a thiochfadh sé fé dhéin caithfidh sé amach fé mbóthar iad. Lá amháin bhí sé ag dul go Dúngarbhán. Dúirt sé leo mar a mbeadh an cíos acu nuair a bheadh sé ag teacht abhaile go gcaithfadh sé iad amach san mbóthar.
Nuair a bhí sé ag teacht abhaile fuair sé bás istigh sa chóiste. Cuireadh in Árd Móir é. Deir na seana daoine nár fhás pioc féir ar a áit a cuireadh é
senior member (history)
2019-04-07 19:29
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt ban ann fadó. Bhíodar araon pósta. Oíche amháin chuaidh duine acu chun an duine a fheiscint. Chonaic sí madra beag bán. Nuair a bhí sí ag teacht abhaile lean an madra í go dtí a tig féin. Rith sé isteach sa chistin ina dhiaidh.
Lean sí amach é. An oíche sin fuair an fear bás. Bhí fhios aici gur sprid an madra beag. Bhí ana-eagla uirthi ar fan amach mar ní raibh aoinne sa tig aici.
senior member (history)
2019-04-07 19:22
approved
rejected
awaiting decision
Éist, a Dhia tróchaire le hurnaighthibh do seirbhíseach ionnus dúinn do theangmhuigh le chéile i gcomhluadar na Coróineach ró-naomha seo na Maighdeana Beannaithe Muire Máthair Dé go mbeimís le na headarguidhe saor críochsa ós na comcabhairibh atá ós ár gcann de gnáth.
senior member (history)
2019-04-07 19:16
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó. Bhí sé pósta. Oíche amháin bhí an fear ana-thinn agus fuair sé bás. Do thóg an bean go dtí an reilig é agus do chuir sí é. An uair seo gheobhadh gach aoinne chúig púint ón dochtúir ar aoinne a bheadh tar éis báis. Cuaidh cúpla daoine go dtí an reilig ar a dó dheag a chlog san oíche fé dhéin an fear marbh. Thógadar é go dtí an dochtúir. Nuair a bhíodar ag teacht amach an geata chonaiceadar bean ag teacht suas an bóthar. Dúirt sí leo go ndearfadh sí le na gárdaí ortha. Ní dúradar aon rud ach bheireadar uirthe agus chuireadar isteach sa poll í. Ní raibh sí i bhfad ann.
Tháinigh beirt eile fé dhéin an fear marbh. Nuair a d'oscladar an poll do leig an bhean screach aisti. Dúirt sí leo go bhfuigbeadh sí féin teacht suas. Chuir sí ana-eagla ortha ar fad. Ritheadar abhaile chun mear agus a gheobhaidís. Ní thángadar aon oíche as san amach.
senior member (history)
2019-04-07 19:01
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt fhear ann fadó. Oíche amháin d'fhanadar suas cois na tine go dtí a dó a chlog. Tháinigh rud éigin go dtí an doras. Chuaidh duine des na fir go dtí an doras féachaint a bhí ann.
Cad do bheadh ann ach madra mór dubh. Rith sé isteach sa chistin. Shuí sé síos i lár na beirte acu. Tháinigh ana-eagla ortha. Coiméad sé ansan iad go dtí a dhó a chlog. Chuaidh an madra amach. Chuadar a codladh dóibh féin. Níor d'fhanadar sa chistin aon oíche eile chun dhéideanach san mar. Bhí a fhios aca gurbh é an diabhal a bhí ann.
senior member (history)
2019-04-07 17:02
approved
rejected
awaiting decision
lean sé an fear. Thomáin sé an capaill chun meae agus a gheobhadh sé. Léim an chráin anáirde ar an gcairt. Léim sé suas ar chráon a bhí ar thaobh an bhóthair agus d'fhan sé ann go dtí gur chuaidh an cráin chun siúl. Ansan chuaidh sé abhaile. Dúirt sé ná ragadh sé síos a thuille ansan.
senior member (history)
2019-04-07 16:58
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó. Sé an ainm a bhí air ná Tomás Paor. Oíche amháin d'éirigh sé ag a deich a chlog. Chuaidh sé síos go dtí an trá fé dhéin gainimhe.
Nuair a bhí an gainimh lán agus bhí sé ag teacht abhaile léim rud éigin amach thar an gclaidhe
senior member (history)
2019-04-07 16:51
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó. Sé an ainm a bhí air ná Seán Ó Briain. Lá amháin chuaidh sé amach sa pháirc ag treabhadh. Chonaic sé mála gairid don chéachta. Beir sé air agus d'fhéach sé isteach ann. Cad do bheadh istigh ann ach é lán de uibhe.
Thóg sé abhaile é. Dúirt sé lena bhean gur piseóga abhí ann. An oíche sin chuaidh sé síos go dtí an tobar fé dhéin uisce.
Nuair a bhí sé ag teacht abhaile bhí sé ana-dhorcha. Chonaic sé bean an tighe ar an gclaidhe.
Lean an bean é. Rith sé abhaile. Nuair a éirigh sé ar maidin d'it sé a bhricfast.
Chuaidh sé amach fé dhéin na mba. Nuair a thóg sé isteach iad ní raibh aon bainne aca ach fuil. Ní raibh aon bainne acu a thuille ansan. Ansan cheannaigh sé trí ba eile.
Lá amháin bhí sé ag déanamh an ime. Ní bfhuighbheadh sé é dhéanamh a thuille.
senior member (history)
2019-04-07 16:34
approved
rejected
awaiting decision
Bhí bean ann fadó agus bhí triúr iníon aici.
Maidin amháin dúirt sí le duine aca dul amach ag sricheál na gcearc.
Nuiar a chuaidh an cailín amach thug sí bia dos na cearca agus d'fhan sí ag féachaint ortha ar feadh cúpla neomat. Tháinigh an coillichín dearg agus ní leighfidh sé dos na cearca an bia a ithe ach d'ith sé féin é go léir. Chuaidh an cailín isteach agus dúirt sí lena mháthair. "Lean é agus buail é agus buail go maith é" arsa a mháthair. Chuaidh an cailín amach ag leanamhaint an choillicín dearg ach dá leanfadh sí as seo go deire an domhain é ní bhfuigheadh sí breith air.
Nuair a chuaidh sí isteach dúirt an máthair léi ná raibh aon maitheas innte agus ná fhuigheadh sí breith ar an coillichín dearg. An dara maidin chuaidh an dara iníon amach ag sricheál na gcearc. Tháinigh an coillichín dearg agus thosnuigh sé ag ithe an bídh ar na cearca.
Chusidh an cailín isteach agus dúirt sí lena mháthair. "Lean é agus buail é agus buail go maith é" arsa a mháthair. Chuaidh an cailín amach agus thosnaigh sí ag leanamhaint an choillicín ach ní bhfuigeadh sí breith air.
An tríú maidin dúirt an mháthair leis an tríú iníon dul amach. "Ní raghadh " arsa sise "Té amach tú féin agus beir ar an coillichín dearg"
Chuiadh an máthair amach agus dar ndóigh ní fuair sí breith ar an coillichín dearg. Thagadh an coillichín dearg gach aon lá agus bhíodh sé ag ithe an bídh ar na cearca agus ní bhfuigeadh aoinne breith air. Léim sé suas ar cheann an tríú iníon agus cailleadh í.
Bhí capall bán, capall dearg agus earball dubh ar an coillichín dearg.
senior member (history)
2019-04-07 15:58
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus chuaigh sé go hEochaill lá amháin. Bhí sé dorcha nuair a bhí sé ag teacht abhaile. Thóg sé amach a phíopa nuair a bhí sé timpeall leath slí abhaile ach ní bhfaigheadh sé lasán d'fháil. Chonaic sé tigín beag tamall uaidh. Chuiadh sé suas go dtí an doras agus buail sé air. Ní fuair sé aon freagra agus sa deire d'oscail sé an doras é féin agus shiúl sé isteach. Bhí an tigh an-dheas istigh ann ach bhí iongadh mar ní raibh aoinne istigh. Bhí tine deas ann. Fuair sé píosa páipéir agus chrom sé síos chun an phíopa a dheargadh. Díreach nuair a bhí sé ag cur an píosa páipéir suas go dtí a phíopa d'airigh sé duine éigin á rá "Och, ochón". Rith sé abhaile com mear agus bhí air le h-eagla. Tamall ina dhiaidh sin d'airigh sé gur bean a bhí ann agus go raibh a fear tar éis bás.
senior member (history)
2019-04-07 15:45
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear in Árd Mhór fadó agus sé an ainm a bhí air ná Henry Bagge. Nuair a fuair sé bás bhíodh a sprid ag dul timpeall ag cur eagla ar gacg aoinne. Do bhí fear ag dul abhaile ó Árd Mhór oíche agus chonaic sé sprid Henry Bagge agus madra beag bán a bhíodh ag Henry i gcónaí nuair a bhí sé beo. Rith an fear abhaile comh mear is a bhí aige. Ní fhaca an fear aon rud go ceann tamaill ach cúpla oíche ina dhiaidh sin chonaic sé tarbh mór agus tine ag teacht as a shúile, Ní fhaca aoinne sprid Henry Bagge ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-04-07 15:39
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann uair agus bhí sé pósta. Bhí sé féin ana-chiúin agus bhí a bhean ana-chrosta.
Bhí iníon aige agus bhí sí an-chiúin leis. Bhíodh a mháthair i gcónaí á bualadh. Bhí an cailín bocht go léir gearrtha.
Gach aon oíche nuair a théighidh a mháthair a codladh bhíodh sprid istigh sa seomra. Sa deire bhí an méid sin eagla uirthí go dúirt sí leis an sprid "In ainm Dé cad atá uait?". Arsa an sprid "Má leagann tú lámh ar an gcailín tichfaidh mé arís".
D'imigh an sprid agus níor tháinigh sé arís. Bhí saol maith ag an gcailín as san amach agus bhí an tigh ana-chiúin aca.
senior member (history)
2019-04-07 13:24
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé ana-bhocht. Bhí clann ana-mhór aige. Bhíodh sé ag obair ar an mbóthar gach lá.
Lá amháin bhí sé ag briseadh cloch mhór agus fuair sé cúpla gráinne óir istigh ann. Fuiar sé úalach cloch san áit ina bhfuair sé an cloch mhór agus thóg sé abhaile iad. Fuiar sé cuid mhaith óir ionta agus bhí sé ina shaibhir as san amach.
senior member (history)
2019-04-07 13:08
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus théigheadh sé ag ól gach aon oíche. Ní raibh aon athair aige agus bhí a mháthair an-bhocht. Bhí an bhean bocht cráidhte aige.
Ní raibh aon airgead aige féin ach bhíodh sé ag ghoid óna mháthair. An oíche seo bhí sé ag teacht abhaile agus chonaic sé sprid. Dúirt an sprid leis dá mbeadh sé ag goid airgid ón a mháthair nó ag ól go marbhófaidhe é nuair a bheadh sé ag teacht abhaile ón tig ósta.
Níor chuaidh an fear ag ól ná ag goid as sin amach. Fuair sé post maith i mBaile Átha Cliath agus thugadh sé leath den a airgead a theibheadh sé gach aon mhí dá mháthair.
senior member (history)
2019-04-07 12:38
approved
rejected
awaiting decision
oíche seo agus shíl an bhean gur ag imirt cártaí a bhíodar.
Bhí sé an-dhéabach nuair a chuaidh an bhean a codladh agus ní raibh an fear agus a dhá mhac tar éis teacht abhaile. Do bhí sí sa leaba tamall bheag nuair do chonaic sí an sols timpeall gach aon áit. Do léim sí amach as an leaba agus chonaic sí solas beag sa pháirc. Do rith sí amach agus do chuaidh sí go dtí an solas agus cá bheadh ann ach an fear agus an dhá mhac agus poll mór déanta aca. Dúirt sí leo teacht abhaile go mear.
Do chuaidheadar agus nuair a thángadar isteach thit an bhean agus bhí sí ann-tinn ar feadh tamaill agus ansan bhí sé go maith agus chuaidh sí a codladh. Dúirt an t-athair ná raghaidís ag lorg an óir níos mó.
senior member (history)
2019-04-05 17:52
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí bean ann fadó agus chuaidh sí ag féachaint ar na ba gach maidin.
Do chonaic sí an fear beag ag dul i meacs na mba agus caipín dearg air. Do tháinigh eagla uirthi agus rith sí abhaile agus dúirt sí leo an rud a chonaic sí.
Bhí ór i bpáirc a bhí gairid don tigh agus dúirt an t-athair leis an dhá mhac teacht leis an oíche seo. Do chuaidheadar an
senior member (history)
2019-04-05 17:46
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé pósta. Oíche amháin shuí sé féin agus a bhean cois tine. I lár na hoíche d'oscail an doras agus tháinigh madra mór dubh isteach agus ní rabhadar ábalta é a chur amach. Bhíodh sé mar a chéile gach aon oíche.
Téigheadh an fear agus a bhean a codladh luath gach aon oíche as san amach mar bhí a fhios aca gurbh é an diabhail a bhíodh ag teacht isteach gach aon oíche.
senior member (history)
2019-04-05 17:39
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus téigh sé ag imirt cártaí gach aon oíche.
An oíche seo bhí sé ana-dhéanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile agus chuaidh sé treasna na páirce. Chonaic sé sprid mhór ag dul timpeall na páirce. Tháinigh an-eagla air agus rith sé abhaile comh mear agus a bhí aige.
An oíche sin fuair a mháthair bás. Níor chuaidh an fear ag imirt cártaí riamh ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-04-05 17:30
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ina chónaí sa Seana Phobal fadó.
Lá amháin dúirt sé lena bhean go rachadh sé go hEochaill fé dhéin bróga dos na leanaí.
Bhí cat aca sa tigh agus bhí sé ábalta caint. Nuair a bhí an fear ag imeacht dúirt an cat leis bróga a thógaint abhaile chuige.
Chuaidh an fear go hEochaill agus fuair sé bróga dos na leanaí ach ní bhfuigheadh sé bróga d'fháilt beag go leor don gcat.
Nuair a bhí an fear ag teacht abhaile chuaidh sé síos go fear a bhí ina chónaí i mBeal Abha agus d'inis sé dó cad a bhí bun ós cionn leis.
"Bhfuil a fhios agat" arsa an fear ó Bhéal Abha, "tóg an cat síos chumsa i mbáireach agus maróidh mise é". "Gheobhaidh tú rá leis go gcaithfidh tú ú a thógaint go Eochaill chun na bróga a fháilt".
Dúirt an fear eile go dtógadh sé an cat síos chuige an céad lá eile.
An lá ina dhiaidh sin thóg sé an cat go Beal Atha agus maraíodar é.
senior member (history)
2019-04-05 17:16
approved
rejected
awaiting decision
Naomh Peadar ansan agus dúirt sé leis ná ligfí isteach in Iofrann é. "Bhfuil a fhios agat" arsa Naomh Peadar "Tabharfaidh mise lámpa dhuit agus gheobhaidh tú a bheith dul a thimpeall ag chur eagla ar gach aoinne a bheidh amuigh déanach san oíche.
Ghlaoch "Jackie the Lantern" ar Jackie riamh ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-04-05 13:31
approved
rejected
awaiting decision
Naomh Padar ansan agus dúirt sé leis ná ligfí isteach in Iofrann é. "Bhfuil a fhios agat" arsa Naomh Peadar "Tabharfaidh mise lámpa dhuit agus gheobhaidh tú a bheith dul a thimpeall ag chur eagla ar gach aoinne a bheidh amuigh déanach san oíche.
Ghlaoch "Jackie the Lantern" ar Jackie riamh ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-04-05 13:25
approved
rejected
awaiting decision
Deirtear gurbh é gabha "Jackie the Lantern" fadó.
Bhí sé an-cheanúil ag an ól. Tháinigh lá agus ní raibh aon airgead aige chun aon ól a cheannach. Tháinigh an diabhal chuige agus bhí sé á theimteál. Dúirt sé le Jackie go ndéanfadh sé scilling de féin dá dtabharfadh sé a fhocal go raghadh sé síos go h-Iofrann nuair a gheobhadh sé bás. Dúirt Jackie leis go raghadh. Ansan dhein an diabhal scilling de féin agus chuaidh sé isteach i mála airgid Jackie.
D'fhág Jackie an mála ar chloch. Fuair sé casúr ansan agus thosnaigh sé ag bualadh an mhála leis an scilling istigh ann. Bhí gach aon scread ag an diabhal istigh sa mála. Bhí sé ag rá le Jackie é ligint amach.
Dúirt Jackie leis ná leigfeadh sé amach é go ngeallfadh sé ná caithfeadh sé féin dul síos go hIofrainn nuair a gheoghadh sé bás. Dúirt an diabhal ná caithfeadh.
Chuaidh Jackie ag ól agus caith sé an scilling. Nuair a fuair Jackie bás chuaidh sé suas go dtí na Flaitheas. Bhí Naomh Peadar ina sheasamh lasmuigh de na geataí agus ní ligeadh sé isteach é. Chuaidh Jackie síos go hIofrann ansan agus bhí diabhal ina sheasamh lasmuigh den doras agus chuaidh sé isteach agus d'inis sé don diabhal cé bhí ann. Dúirt an diabhal leis gan Jackie a ligint isteach mar go marbhóchadh sé gach aoinne in Iofrann. Chuidh Jackie suas go dtí
senior member (history)
2019-04-05 13:03
approved
rejected
awaiting decision
Nuair a théinigh an fear isteach sa macha d'imigh an buachaill agus dúirt gach aoinne gur sprid a bhí ann.
senior member (history)
2019-04-05 13:01
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus aon lá amháin chuaidh sé go dtí an aonach le dhá mhuc. Nuair a bhí sé ag teacht abhaile bhí sé ana-dhéanach.
Cúpla lá roimhe sin fuair a mhac bás.
Nuair a bhí sé ag teacht gairid do na tigh féin chonaic a bhean an buachaill ina shuí gairid dó agus ní bhfuigheadh an fear é d'fheiscint in aon chor.
senior member (history)
2019-04-05 12:57
approved
rejected
awaiting decision
tar éis bháis.
Rith sé abhaile agus nuair a bhí sé ag dul a codladh an oíche seo chonaoc sé an sprid arís.
Nuair a d'éirigh sé ar maidin chuaidh sé síos sa seomra agus bhí a athair tar éis bháis.
Cúpla oíche ina dhiaidh sin chuaidh an fear ag imirt cártaí agus nuair a bhí sé ag teacht abhaile chonaic sé an sprid arís.
Nuair a tháinigh sé go dtí an tig seo chuaidh sé isteach agus lean an sprid isteach.
senior member (history)
2019-04-04 15:35
approved
rejected
awaiting decision
Oíche amháin bhí fear ag teacht abhaile ó an aonach agus bhí braon ólta aige.
Bhí sé a haon a chlog nuair a bhí sé ag teacht abhaile agus chonaic sé sprid.
Cailín a bhí ann a bhí seacht mbliana
senior member (history)
2019-04-04 15:33
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí beirt fhear ann fadó agus chuadar ag gearradh crainn aon oíche amháin agus bhí sé ana-dhéanach nuair a bhíodar ag teacht abhaile.
Do bhí an oíche an-gheal agus do chonaiceadar an rud mór bán amach rompa. Tháinigh an-eagla ortha agus nuair a chonaiceadar ná raibh sé ag imeacht chun siúl chuaidh duine aca leath istigh den gclaidhe agus d'fhan an duine eile ar an mbóthar.
Tháinigh an fear a chuaidh isteach thar an gclaidhe amach ar an mbóthar ar an áit a bhí an rud bán agus cad a bheadh ann ach cat agus a ceann istigh i gcrusca agus é ag léim timpeall.
senior member (history)
2019-04-04 15:25
approved
rejected
awaiting decision
Do chuaidh fear go dtí an aonach lá agus bhí sé déanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile. An chairt a bhí aige.
Do bhí sé tar éis tamaill de an bhóthar a chuir de nuair do chonaic sé fear ag rith ina dhiaidh. Tháinigh sé isteach sa chairt chuige agus stad an capall agus ní bhfuigheadh sí an cairt a tharraingt. Do scuir sé í agus do mhear sé an méid abfhúi í.
Ansan do chuir sé isteach arís í agus d'imigh sí léithe.
senior member (history)
2019-04-04 15:16
approved
rejected
awaiting decision
sprid ina shuí shuas ar an mbórd.
senior member (history)
2019-04-04 15:16
approved
rejected
awaiting decision
Aon lá amháin chuaidh fear go dtí an aonach le dhá mhuc.
Nuair a bhí sé ag teacht abhaile an oíche sin bhí sé ar meisce agus bhí sprid ina shuí gairid dó sa cháirt agus ní bhfuigheadh sé í d'fheiscint.
Nuair a bhí sé ag teacht gairid don a tigh féin d'imigh an sprid. An oíche sin bhí an fear an-tinn agus chuaidh a bhean síos sa chistin fé dhéin rud éigin de agus bhí an
senior member (history)
2019-04-04 15:09
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus aon oíche amháin thit a bhean tinn agus caith sé dul fé dhin an dochtúra.
Nuair a bhí sé ag imeacht dúirt fear eile go raghadh sé leis. Ní rabhadar ach tamall beag suas an bhóthar nuair a chonaiceadar sprid ina shuí ar an gclaidhe.
Rith an beirt aca agus ritheadar isteach i loch mór agus bádhadh iad araon.
senior member (history)
2019-04-04 15:01
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ag teacht abhaile ón a chuid oibre oíche agus caith sé dul thar reilig.
Stad sé ag an geata agus d'airigh sé caint istigh.
Rith sé abhaile agus dúirt sé leo cad a bhain dó. Tháinigh a athair leis agus chuadar go dtí an geata arís.
D'airigeaar an chaint agus d'fhanadar ag an geata. I gceann tamaill do oscail an geata agus tháinigh beirt amach agus fuair an bheirt fhear bás ag an geata.
senior member (history)
2019-04-04 14:57
approved
rejected
awaiting decision
ithe aici dúirt sí leis an bhfear go raibh sí cortha agus gur mhaith leithe dul dul a codladh.
Nuair a bhí sí ina codladh do mharbhuigh an fear í agus tamall ina dhiaidh sin fuair an fear bás.
senior member (history)
2019-04-04 14:55
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus aon lá amháin chuaidh sé ag briseadh bataí.
Ar maidin nuair a bhí sé ag imeacht dúirt sé lena bhean ná bheadh sé ag teacht abhaile fé dhéin a dhinnéir in aon chor. Dúirt sé go dtógfadh a iníón é.
Chuaidh a iníon agus ní raibh sé an slí a dhéanamh amach. Nuair a tháinigh an oíche chonaic sé tig beag agus chuaidh sí isteach. Ní raibh aoinne ina chónaí sa tig seo ach fear.
Dúirt sé leis an gcailín an suipéar a shabháilt. Fuair sí é agus nuair a bhí sé
senior member (history)
2019-04-04 14:48
approved
rejected
awaiting decision
madra a bhí ann.
Chuaidh sé amach agus cad a bheadh ann ach bean agus í ag caitheamh plúr timpeall na páirce.
An lá ina dhiaidh sin chuir sé chórna sa pháirc sin agus riamh ó shoin níor d'fhás aon rud ann.
senior member (history)
2019-04-04 14:46
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus ní bhfuigheadh sé aon im a dhéanamh mar dhein duine éigin piseóg air.
Oíche Bealtaine chonaic sé rud éigin ag rith timpeall amuigh sa pháirc ina raibh na ba. Shíl sé gur coinín a bhí ann agus chuir sé an madra in a dhiaidh.
Nuair a chuaigh an fear amach fé dhéin na mba ar maidin do bhí bean amuigh agus í marbh.

SEANA SCÉAL
Bhí fear ann fadó agus dhein duine éigin piseóg air. Oíche Bealtaine chonaic sé rud éigin amuigh sa pháirc agus shíl sé gur
senior member (history)
2019-04-04 14:44
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus ní bhfuigheadh sé aon im a dhéanamh mar dhein duine éigin piseóg air.
Oíche Bealtaine chonaic sé rud éigin ag rith timpeall amuigh sa pháirc ina raibh na ba. Shíl sé gur coinín a bhí ann agus chuir sé an madra in a dhiaidh.
Nuair a chuaigh an fear amach fé dhéin na mba ar maidin do bhí bean amuigh agus í marbh.
senior member (history)
2019-04-03 22:00
approved
rejected
awaiting decision
Rith an bheirt aca agus do dhoirt sé an bainne go léir.
Nuair a tháinigh an bhean abhaile bhí a mháthair tar éis bháis.
senior member (history)
2019-04-03 21:58
approved
rejected
awaiting decision
Oíche amháin bhí bean ag teacht ó Árd Mhóir agus thangaigh sí le buachaill beag agus bhí buicéid bainne aige.
Bhíodar ag caint ar feadh tamaill agus ansan do d'airrigheadar fothrom istigh sa pháirc.
D'fhéach an buachaill isteach agus cad a bheadh ann ach an badhbh.
senior member (history)
2019-04-03 21:51
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus gach aon oíche amháin thit a bhean tinn agus caith sé dul fé dhéin an dochtúra.
Nuair a bhí sé ag imeacht dúirt fear eile go raghadh sé leis.
Ní rabhadar ach tamall beag suas an bóthar nuair a chonaiceadar an sprid ina shuí ar an gclaidhe.
Rith an beirt aca agus ritheadar isteach i loch mór agus bádhadh iad araon.
senior member (history)
2019-04-02 20:08
approved
rejected
awaiting decision
Thóg sé an chorc de agus cad do thiocfadh amach as ach sprid agus mharbhuig sé an buachaill.
senior member (history)
2019-04-02 20:06
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus aon lá amháin chuaidh sé féin agus a mhac amach sa choill ag briseadh bataí.
Nuair a bhíodar tamall beag ann d'itheadar an dinnéar agus nuair a bhí sé ithe aca chuaidh an buachaill timpeall na coille ag féachaint ar na bataí eile a bhí le briseadh.
Nuair a tháinigh sé go dtí an crann chonaic sé buidéal caithte gairid dó agus bheir sé air.
senior member (history)
2019-04-02 20:00
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ag teacht abhaile ón a chuid oibre oíche agus caith sé dul thar reilig.
Stad sé ag an geata agus d'airigh sé caint istig. Rith sé abhaile agus dúirt sé leo eadh a bhain dó.
Tháinigh a athair leis agus chuadar go dtí an geata arís. D'airíodar an chaint agus d'fhanadar ag an geata.
I gceann tamaill d'oscail an geata agus tháinigh beirt amach agus fuair an bheirt fhear bás ag an geata.
senior member (history)
2019-04-02 19:52
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus do bhí sé ag teacht ó áit éigin.
Bhí sé an-dhéanach nuair do bhí sé ag teacht. Do bhí sé thar éis tamaill de an mbóthar a chuir de nuair do léim bean amach tar an gclaidhe. Do bhí an padairín ina láimh aige.
Thug sí iarracht ar teacht air ach do chuir sé an phadairín amach roimhe agus ní fhuighbheadh sí teacht gairid dó.
Do bhí cloch amuigh sa lár de agus do chuaidh sé amach.
senior member (history)
2019-04-02 19:46
approved
rejected
awaiting decision
tamall eile uaidh. Do chuaidh sé go dtí an áit sin ach ní raibh aoinne ann.
D'airigh sé arís é agus chuaidh sé go dtí an áit agus ní raibh aoinne ann agus do bhí sé ag imeacht leis agus na deire nuair ná bhfuigheadh sé aoinne d'fhághailt do chuaidh sé abhaile agus nuair do tháinigh sé isteach do bhí a athair tar éis bháis.
senior member (history)
2019-04-02 19:42
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí feirmeoir ann fadó agus do chuaidh sé amach ag féachaint ar na capaill. D'airigh sé scread síos sa churrach.
Do thóg sé leis an chapall agus do chuaidh sé síos. "Fan anseo" arsa sé.
Do chuaidh sé go dtí an áit a shíl sé an duine a bheith, ní raibh aoinne ann. D'airigh sé an scread arís.
senior member (history)
2019-04-02 17:13
approved
rejected
awaiting decision
éigin d'airig fear a tí é agus fuair sé an gunna. Ní raibh aon rud le déanamh ag an bhfear eile ach dul isteach i mbairle teara a bhí ann. Do léim sé amach arís agus do caith sé é féin isteach i mbosca cleití a bhí ann. Tháinigh sé amach agus do bhí sé ag léim timpeall. Nuair a tháinigh an fear tháinigh eagla air agus rith sé amach. Do rith an fear a bhí a guid amach arís, do bhí sé ag imeacht leis gur tháinigh sé go dtí tigh beag. Do bhí daoiune istigh agus iad ag féachaint ar mála airgead. Do chuaidh sé isteach agus nuair do chonaiceadar é do riteadar go léir amach agus do thóg sé an t-airgid abhaile.
senior member (history)
2019-04-02 16:43
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus do bhí dhá mhac aige. Nuair do bhíodar mór dúirt duine aca go raghadh sé ag goid agud dúirt an duine eile go raghadh sé ag obair. Do bhí duine uasal ar an áit agus do chuaidh sé ag goid ann an oíche seo. Do chuaidh sé isteach agus pé útamáil do bhí aige do thit rud
senior member (history)
2019-04-02 16:32
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí feirmeoir ann fadó agus do chuaidh sé amach sa páirc.
Do chonaic sé láir bheag deas. Do thóg sé abhaile í.
Do bhí sí ana-mhaith chun gach aon rud a dhéanamh. Do bhí sí aige seacht mbliana agus do bhíodh siorrach gach aon bliain aici.
An oíche seo do bhí sé ag obair ana-dhéanach agus do bhuail sé í. Nuair do scuir sé í do leig sí síodra agus ní raibh aon áit a raibh siorrach nár tháinigh ag triall uirthe. Do bhí poll i bpáirc éigin agus do chuadar go léir síos ann.
senior member (history)
2019-04-02 16:22
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí sagart ann fadó agus do bhí sé ag dul in áit éigin. Tháinigh an oíche air agus do chuaidh sé amú agus do chuaidh sé isteach i gcoill.
Do chonaic sé solas agus do rinne sé air. Do bhí tig beag ann agus do chuaidh sé isteach. Ní fhaca sé aoinne ach d'airig sé sean daoine ag gearán. Is gairid gur tháinigh fear isteach. Níor labhair sé focal. Do dhein sé suas tine. D'ullmhuigh sé bia, ansan do thug sé dá athair agus dá mháthair é. D'ullmhuigh sé bia dó féin agus don sagart. Do labhair sé ansan agus dúirt sé ná raibh aon am aige labhairt leis go mbeadh an méid sin déanta aige.
Dúirt sé go raibh sé anseo le fada agus ná raibh aon slí eile a choiméadfadh sé athair agus a mháthair ach a bheith ag goid. I rith na h-oíche fuair na sean daoine bás.
Nuair a tháinigh an maidin do chuireadar iad. Dúirt an fear ná raghadh sé a goid a thuille.
senior member (history)
2019-04-02 15:38
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear agus bean ina chónaí le thais na trá. An lá seo do bhí an fear síos ar an dtrá agus do fuair sé fear caite isteach leis an taoide. Thóg sé abhaile é agus do chuir sé é. Cúpla oíche ina dhiaidh sin tháinigh fear go dtí an doras agus dúirt sé leo dul síos go dtí an trá go raibh rud éigin thiar. Do chudar agus fuaireadar bairle uisce beatha. Do tháinigh sé an dara oíche agus do chuadar síos arís agus fuaireadar rud éigin eile. Do bhí sé a teacht go raibh an tig lán do gach aon rud.
Dúradar ansan leis an sagart agus dúirt sé leo gan dul síos a thuille. Nuair do tháinigh sé an céad oíche eile dúradar ná rachaidís síos níos mó.
senior member (history)
2019-04-02 15:27
approved
rejected
awaiting decision
bheadh sé ach istigh i seana fhotharach.
senior member (history)
2019-04-02 15:26
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus do chuaidh sé go dtí an baile mór lá.
Do bhí sé déanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile agus do caith sé dul trí choill. Do bhí sé tamall maith ag dul. Do chonaic sé go raibh sé ag dul amú. D'imigh sé leis agus do chonaic sé solas agus do rinne sé air.
Do chuaidh sé isteach agus ní raibh aoinne istigh ach seana bean is seana fhear. Do chuireadar fáilte roimhe. Dúirt sé leo cad a bhain dó.
Dúrirt sé go raibh sé cortha ansin agus go raghadh sé a codladh.
Do chuaidh agus nuair do éirigh sé chá
senior member (history)
2019-04-02 15:18
approved
rejected
awaiting decision
cártaí agus chuaidh sé ag imirt leis. Nuair do bhí sé tamall ag imirt d'fhéach sé fé an mbórd agus do chonaic sé cois capall ar an bhfear. Tháinigh eagla air ansan agus rith sé abhaile agus níor chuaidh sé amach aon oíche as san suas.
senior member (history)
2019-04-02 15:15
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus do chuaidh sé ag imirt cártaí oíche. Do bhí sé an-dhéanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile. Do chonaic sé fear ar thaobh an bhóthair agus bórd aige ag imirt
senior member (history)
2019-04-02 14:46
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann uair agus do chuaidh sé go dtí an gleann fé dhéin brosna. Chonaic sé fear beag istigh i dtor ag déanamh bróg.
Is deas an bhróg í sin agat á dhéanamh. Féach ar an bhfear dé thíos díot nach deise an bhróig atá aige. Do fhéach sé timpeall ach ní raibh aon rud ann.
Nuair do féach sé thar nais bhí an fear eile imithe.
senior member (history)
2019-04-02 14:42
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí poll i bpáirc éigin agus do chuadar go léir síos ann.
senior member (history)
2019-04-02 14:40
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí feirmeoir ann fadó agus do chuaidh sé amach sa pháirc. Do chonaic sé láir bheag dheas.Do thóg sé abhaile í agus do bhí sé go an-mhaith chun gach aon rud a dhéanamh dó.
Bhí sí aige seacht mbliaina agus do bhíodh siora gach bliain aici.
An oíche seo do bhí sé ag obair an-héanach agus do bhuail sé í. Nuair do scuir sé í do leig sí siocra agus ní raibh aon ancraibh a siorrach nár tháinigh ag triall uirthe.
senior member (history)
2019-04-02 13:35
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus chuaidh sé ag imirt cártaí oíche. Bhí sé an-dhéanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile. D'airigh sé scréach istigh sa pháirc. Rith an fear comh mear agus bhí aige. Nuair a bhí sé ag dul isteach sa gháirdín chonaic sé rud éigin. Lean an rud é agus bhí an fear ag rith go dtí go raibh sé corcha.
Shuí sé síos agus d'fhan sé ann go dtí gur tháinigh an maidin agus sé an áit a fuair sé é féin ach thall sa Sean-Phobal.
senior member (history)
2019-04-02 13:29
approved
rejected
awaiting decision
Bhí tiarna talmhan ina chónaí in Árd Mhóir agus sé an ainm a bhí air ná Henry Bagge. Bhí sé an-chruaidh ar na daoine bochta.
Mar a mbeadh an chíos aca nuair a raghadh sé cúcha do caithfeadh sé amach ar an mbóthar iad.
Do bhí sé chun a bheith ag teacht go dtí an Curra fé dhéin an chíosa agus chuaidh bean ón áit sin go Dúngarbhán agus nuair a bhí sé ag teacht abhaile bhí Henry Bagge ag dul isteach na coinne.
Luí sí guí agus nuair a bhí sé ag teacht abhaile fuair sé bás istigh sa chóiste. Tógfadh abhaile é agus cuireadh in Árd Móir é.
senior member (history)
2019-04-02 13:22
approved
rejected
awaiting decision
teachtaireacht agus bhí sé an-dhéanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile. Chuaidh sé treasna na páirce agus nuair a bhí sé ag dul thar an gclaidhe do léim sé in áirde ar an bpúca.
Thosnaigh an fear ag scréacaigh agus bhí an púca ag rith comh mear agus bhí aige.
Sé an áit a fuair sé é féin ach istigh sa reilig. Do tháinigh sé abhaile agus níor chuaidh sé amach san oíche riamh ó shoin.
senior member (history)
2019-04-02 13:16
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé an-eaglach. Ní rahgadh sé lasmuigh den doras aon oíche a bheadh dorca. An oíche seo pé scéal é caith sé dul ar
senior member (history)
2019-04-02 13:14
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhíodh sé ag imirt cártaí gach aon oíche. An oíche seo pé scéal é do chuaidh sé ag imirt. Nuair a bhíodar críochnaithe de chártaí bhíodar ag trácht ar an bpúca agus ar na sprideanna. Nuair a bhí an fear ag teacht abhaile chuaidh sé treasna na páirce. Nuair a bhí sé ag dul thar an gclaidhe léim sé in áirde ar an bpúca. Rith an púca chun siúl agus bhí an fear ag scréachadh agus tháinigh na daoine amach ach bhí an fear imithe.
senior member (history)
2019-04-02 13:09
approved
rejected
awaiting decision
eile in áirde ar an gcapall. Bhí phóca sa dialaic agus fuair sé fiche púint ann.
Nuair a chuaidh an fear abhaile dúirt an feirmeoir leis gur dhíol sé an bó go maith.
"Dhíol mé" arsa an fear eile. "Fiche púnt".
senior member (history)
2019-04-02 13:07
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé ag obair ag firmeoir. Dúirt an feirmeoir leis dul go dtí an aonach le bó. Do chuaidh an fear agus ní raibh sé i bhfad ar an aonach nuair a tháinigh ceannathóir chuige agus cheannaigh sé an bó uaidh.
Nuair a fuair an fear an t-airgead do chuaidh sé isteach agus d'ith sé a bhricfást.
Nuair a bhí an bhricfást ithe aige chuaidh sé ag ól agus do fhan sé ag ól go dtí go raibh sé ar meisce. Nuair a bhí sé ag teacht abhaile chonaic sé fear le capall díalaithe. Do bhí an fear chun an t-airgead a thógaint uaidh. Dúirt sé leis an fear a bhí ar meisce a airgead a bhí aige a caitheamh amach ar an mbóthar.
Do chaith an fear amach ar an mbóthar é agus thosnaigh an fear eile á phioca suas.Nuair do chrom an fear síos do léim an fear
senior member (history)
2019-04-01 21:59
approved
rejected
awaiting decision
Bhí sé ag cuimhneamh ar na sprideanna agus nuair a bhí sé ag dul thar an lios léim asal amach agus lean sé an fear. Do scréach an fear agus d'airigh na daoine é. Nuair a thángadar amach bhí an fear caite ar an mbóthar. Thógadar isteach é go dtí an tig agus bhí sé tinn go ceann cúpla seachtain.
senior member (history)
2019-04-01 21:54
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé an-eaglach.
Chuaidh sé go hEochaill lá agus bhí sé an-dhéanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile. Chuaidh sé isteach go tigh ósta agus bhíodar ag ól agus ag imirt cártaí. Nuair a bhí sé chun teacht abhaile d'fhéach sé ar an gclog agus bhí sé dá bhuille dheug. Bhí sé ag teacht leis go dtáinigh sé go dtí lios
senior member (history)
2019-04-01 21:50
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus chuaidh sé go dtí sochraid agus bhí capall dialaithe aige. Bhí sé an-dhéanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile.
Bhí tigh ósta ar an áit agus chuaidh sé isteach agus d'fhan sé ag ól go dtí go raibh sé an-dhéanach.
Tháinigh sé amach agus chuaidh sé in áirde ar an gcapall agus bhí sé ag imeacht leis agus chonaic sé cú istig sa díagh. Do lean an chú é agus léim sé in áirde ar an gcapall agus rith sé chun siúl. Nuair do throis sé abhaile chuir sé an chapall isteach sa stábla.
Do chuaidh an fear isteach agus chuaidh sé a codladh agus nuair d'éirigh sé ar maidin bhí an capall tar éis bháis.
senior member (history)
2019-04-01 21:40
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus chuaidh sé ar teachtaireacht oíche. Bhí sé an-déanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile.
Chuaidh sé treasna na páirce agus nuair a bhí sé ag dul thar an gclaidhe chonaic sé bean agus bairlín bán uirthi. D'fhiafraigh an bhean de an raghadh sé ag rinnce léí.
Dúirt an fear go raghadh. Thosnuigheadar ag rinnce agus bhíodar ag dul comh mear san gur thit an bairlín di. Dúirt sí leis an bhfear annsan gur é sin bairlín a ghoid sí agus ná fuighbheadh sé dul go dtí na Flaithais go dtí go mbeadh an bairlín imithe di.
Dúirt sí leis an bhfear gurbhé é féin an fear ab fhearr a tháinigh annsan fós agus ná feicóchadh sé í féin go deo arís.
senior member (history)
2019-04-01 21:32
approved
rejected
awaiting decision
sé scréach. Do fhéach sé timpeall agus chonaic sé bhean amuigh ag an doras. Budh í sin a bhíodh á dhéanamh na bpisóg.
Dúirt sí ansan ná déanfadh sé a thuille iad.
senior member (history)
2019-04-01 21:29
approved
rejected
awaiting decision
Bhí feirmeoir ann fadó agus ní bhfuighbheadh sé aon im a dhéanamh.
Tháinigh buachaill isteach chuige lá agus rinne sé aimsear leis. Dúirt an feirmeoir leis ná fuighbheadh sé aon im a dhéanamh as a chuid bainne. Fuair an buachaill soc agus chuir sé isteach sa tine é agus d'fhág sé ann é go dtí go raibh sé dearg. Chuaidh sé amach agus fuair sé píosa bata agus tháinigh sé isteach arís. Thóg sé amach an soc agus bhí sé ag ceangail an bata timpeall air agus ní raibh sé i bhfad nuair do d'airigh
senior member (history)
2019-04-01 21:19
approved
rejected
awaiting decision
siopa bhí an bhean ag freach leo.
Chuadar abhaile ansan agus nuair a bhíodar gairid don tigh an bhean léim sé mar liarthóid tine suas san aer.
Fuair ceann des na cailíní bás san bóthar leis an eagla agus rith an chailín eile abhaile agus níor chuaidh sí go dtí an siopa go deo arís.
Bhí sprideanna ag imeacht timpeall gach aon oíche as san amach.
senior member (history)
2019-04-01 21:12
approved
rejected
awaiting decision
Bhí bean ann fadó agus ní raibh aoinne sa tigh léí ach í féin. Lá amháin bhí beirt chailín ag dul go dtí an siopa agus ní raibh fhios aca an slí agus chuadar isteach go dtí an bhean seo.
Dúirt an bhean leo dul isteach agus dul suas go dtí an tine. Chuadar isteach agus tar éis tamaill chuaidh sí síos go dtí an siopa leo agus dúirt sí leo gan a bheith i bhfad istigh ag an siopa mar bhí sé ana-dhéanach. Nuair a bhíodar tar éis teacht amach ón
senior member (history)
2019-04-01 21:05
approved
rejected
awaiting decision
doras thit sé. Tháinigh a bhean amach agus dóbhair ná fuair sí bás ag an doras.
Chuadar fé dhéin an dochtúra agus nuair a tháinigh sé bhí an fear tar éis bháis.
Tamall beag ina dhiaidh sin chuaidh an bean go hEochaill agus bhí sé sórt déanach nuair a bhí sí ag teacht abhaile. Chonaic sí sprid ar an mbóthar agus tháinigh eagla uirthe agus rith sí abhaile agus lean an sprid í agus nuair a bhí sí ag dul isteach an geata abhaile thit sí agus fuair sí bás.
Cuireadh in Árd Mhóir í.
senior member (history)
2019-04-01 20:55
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus chuaidh sé go dtí an aonach lá agus nuair a bhí sé ag teacht abhaile an oíche sin chuaidh sé isteach go dtí tigh ósta agus bhí sé ana-dhéanach nuair a d'fhág sé. Bhí sé dó déag a chlog.
Nuair a bhí sé gairid don a thig féin chonaic sé slua mór ar an mbóthar agus leanadar é gur chuaidh sé isteach abhaile agus nuair a bhí sé gairid don
senior member (history)
2019-04-01 20:49
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí dathad cearc aige. Bhí sé i gcónaí á comhrá mar ba mhaith leis iad.
Maidin amháin chuaidh sé amach sa tigh. Cad a bhí ann ach madra rua agus é sínte istigh i lár an tighe.
Fuair an fear an t-sluasad agus caith sé amach sa gháirdín é. Nuair a chuaidh sé isteach ansan chuaidh an madra rua chun siúl agus bhí ana-bhuairt ar an bhfear bocht nuair ná raibh aon cearc aige mar gheall ar an madra rua. Bhí an fear bocht sórt aosta leis agus fuair sé bás tamall ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-03-30 18:51
approved
rejected
awaiting decision
Bíonn an Bean Sidhe ag imeacht cúpla uair san bliain. Bhí tigh áit éigin agus bhí bean tinn ann ach an oíche seo nuair a bhí na daoine eile á rá na bpaidreacha d'éirigh ceann acu agus dúirt sé leo go raibh duine éigin amuigh ag an geata agus thug sí trí scréach agus níor d'airigh aoinne eile í ach an fear sin agus an t-seachtain ina dhiaidh sin fuair an bean bás.
senior member (history)
2019-03-30 18:46
approved
rejected
awaiting decision
asal agus rith an t-asal abhaile agus nuair a chuaidh an t-asal isteach abhaile tháinigh an bean amach go dtí an doras agus d'fhiafruigh sí de cá raibh an t-asal.Shíl sí gurbh é an fear a bhí ann agus dúirt an t-asal léithe go raibh an fear marbh.
Ansan fuair an bean bás ag an doras.
senior member (history)
2019-03-30 18:42
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus chuaidh sé go hEochaill lá ar asal. An oíche sin bhí sé ana-dhéanach nuair a bhí sé ag teacht abhaile agus chuaidh sé isteach go dtí tig ósta agus nuair a d'fhág sé an tigh ósta chuaidh sé anáirde ar an asal agus abhaile leis. Nuair a bhí sé gairid don a tigh féin chonaic sé sprid. Thit sé den
senior member (history)
2019-03-30 18:39
approved
rejected
awaiting decision
go deo deo arís.
Seana Scéal
Bhí fear ann fadó agus bhí sé pósta. Lá amháin chuaidh sé go héochaill agus nuair a tháinigh sé abhaile bhí a bean tinn. Chuaidh sé fé dhéin an dochtúra agus tháinigh sé agus dúirt sé ná raibh sé ró-dhona.
Chuaidh sé abhaile ansan leis an dochtúir agus bhí sé ana-dorcha nuair a bhí an fear ag teacht abhaile agus chonaic sé cuid mhaith daoine istigh san pháirc ag imirt peile. Chuaidh sé isteach san pháirc agus ní raibh aoinne ann.
Ansan chuaidh sé abhaile agus bhí a bhean tar éis bháis.
senior member (history)
2019-03-30 18:31
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé sórt aosta.
Chuaidh sé go dtí an aonach lá agus bhí sé seacht a chlog san oíche nuair a bhí sé ag teacht abhaile.
Nuair a bhí sé gairid don a thigh do chonaic sé sprid ar an mbóthar agus tháinigh eagla air.
Nuair a chuaidh sé isteach abhaile ní raibh an sprid istigh. Chuaidh sé síos sa seomra agus bhí a mháthair tar éis bháis.
Níor chuaidh an fear amach aon áit
senior member (history)
2019-03-30 18:04
approved
rejected
awaiting decision
Bhí bean ann fadó agus chuaidh sí go hEochaill lá. Bhí sé déanach nuair a bhí sí ag teacht abhaile.
Chonaic sí tigh agus chuaidh sí isteach ann. Nuair a bhí sí gairid don doras ag dul isteach chonaic sí cuid mhaith daoine istigh agus iad ana-bheag agus nuair a chonaiceadar í chuadar go léir chun siúl agus d'imigh an solas. Ní raibh fhios aici ansan cad a dhéanfadh sí ach d'fhan sí ann.
Tar éis tamaill chonaic sí arís iad agus thugadar corcán óir di. Chuaidh sí abhaile ansan agus níor chuaidh sí amach aon áit go deo arís.
senior member (history)
2019-03-30 17:31
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé sórt aosta. Chuaidh sé go dtí an aonach lá agus bhí sé seacht a chlog san oíche nuair a bhí sé ag teacht abhaile.
Nuair a bhí sé ag dul suas ar an gclaidhe do chonaic sé run éingin dubh istigh sa pháirc.
Labhair an fear leis ach ní dúirt an rud dubh aon rud agus nuair a bhí an fear ag dul isteach an doras abhaile thit sé le leagachar agus cúpla lá ina dhiaidh sin fuair a mháthair bás.
Níor chuaidh an fear amach aon áit go deo arís.
senior member (history)
2019-03-30 17:27
approved
rejected
awaiting decision
namhaid sinn idir chorp agus anam. Amen.
PAIDIR
A Mhaighdean ghlórmhar a Mháthair na Tróchaire. Chuirim mo dul amach, mo theacht isteach, mo luí, mo éirí amach, mo shúil glac mo lámh, labhairt mo bhéal éisteacht mo chluas.
Fé chomharaighe do lámh beannaithe ionas go d'taithneóidí go léir leo. Mac gradhach féin. Amen.
senior member (history)
2019-03-30 17:23
approved
rejected
awaiting decision
namhaid sinn idir chorp agus anam. Amen.
senior member (history)
2019-03-30 17:22
approved
rejected
awaiting decision
Ó a Dhia is a Mhaighdean Mhuire a shlán mé féin is mo cháirde ó bás codlata aréir. Chun an lae ghil seo inniú go dtuga sibh slán sinn as gach uille grá. Is go sábhála sibh ón
senior member (history)
2019-03-30 16:58
approved
rejected
awaiting decision
A Mhichíl Naomhtha glaoim ar t-ainm.
Is ar Naomh Eoin Baiste grámhar ar naoimh uile an domhain chun cabhair dom anam aimsir an chatha ná tháinigh.
Nuair a bheidh an béal á dhúnadh is an fuil á breiseadh agus an meabhair ag imeacht chun fáin uaim.
An chúis a glaodh is an teurma caite agus Dia lem anam an lá san. Amen.
senior member (history)
2019-03-30 16:53
approved
rejected
awaiting decision
abhaile leis an slaitín dúirt sí go raibh sí tinn ach ní raibh.
Chuaidh an fear fé dhéin an tsagart agus bhí an diabhail a suí ag an tine leis an bhean. Chuaidh an sagart amach an doras arís agus thit sé agus fuair sé bás agus ní raibh aon piseóga ag an bhean.
senior member (history)
2019-03-30 16:49
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear agus bean ann fadó agus ní raibh aon airgead acu ach bhí a bhean lán de phiseóga.
An chéad lá de Bealtaine chuaidh sí go dtí feirmeoir.agus thóg sí cúpla ubh léithe agus chuir sí isteach san pháirc iad agus bhí chuid maith prátaí ag an bhfeirmeoir.
An lá ina dhiaidh sin chuaidh sí arís agus chonaic sí na ba agus bhuail sí iad le slaitín agus ní bhfuair na daoine aon bainne ós na ba agus nuair a chuaidh an bhean
senior member (history)
2019-03-30 16:38
approved
rejected
awaiting decision
Bhí tiarna talmhan in Árd Mhór fadó.
Sé an ainm a bhí air ná Bagge. Bhí sé ana-dhian ar na bocht i gcónaí.Bhí sé ag dul go dtí Dúngarbhán lá agus dúirt sé leis bhoicht sa Churra mara mbeadh an chíos aca nuair a thiocfaidh sé thar nais go gcuirfadh sé amach as na tithe iad.
Nuair a bhí sé ag dul go dtí Dúngarbhán chonaic sé bean bocht ón Churra agus chuaidh sí síos ar a dhá ghlúin agus chuir sí mallacht ar Bagge.
Nuair a bhí Bagge ag teacht abhaile an oíche sin fuair sé bás obann sa chóiste.
senior member (history)
2019-03-30 16:31
approved
rejected
awaiting decision
Bhí Ár dTiarna agus a mháthair ag siúl ar an mbóthar lá. Bhí fear bocht ag teacht ina gcoinne agus d'iarr sé dhéirc ar Ár dTiarna. Chuir Ár dTiarna a lámh ina phóca agus thug sé scilling don fear bocht. Bhíodar ag siúl leo agus chonaiceadar fear bocht eile ag teacht agus d'iarr sé deirc ar Ár dTiarna. Níor thug sé ach pingin don fear sin. D'fhiafraigh an Maighdean Mhuire de dé chúis a thug sé scilling don fear láidir ach níor thug sé ach pingin don bhfear eile a bhí lag. Labhair Ár dTiarna agus arsa sé "An chéad tigh ósta a chífidh an fear a thug mé an scilling dó ólfaidh sé an t-airgead go léir agus beidh sé ag guí chun Dé scilling eile d'fháil, ach an fear bocht lag nár thug mé ach pingin dó beidh sé déanamh Dia agus duine dhe". Chuaidh Ár dTiarna agus a mháthair isteach go tigh feirmeora chun lóistín a fháil don oíche. Ní thabharfadh bean an tigh dóibh é ach bhí fear an tigh ana-shásta é a thabhairt dóibh. Nuair a bhí Ár dTiarna agus a mháthair ag imeacht ar maidin labhair Ár dTiarna agus arsa sé "Fear caoin bean bhorba chuir Íosa Chríost ag luí sa cholg".
senior member (history)
2019-03-30 14:58
approved
rejected
awaiting decision
Tá tobar beannuighthe in aice le Dungarbhán. Tobar Sagart Ó Tuama a tugtar air. Deirtear go raibh cailín ó Baile Átha Cliath i nDúngarbhán uair agus ní raibh radharc na súil aici. Chuaidh sí go dtí an tobar agus do nígh sí a haghaidh ann. Tháinigh radharc na súil cúichí arís. Tar éis sin bhí gach aoinne ag dul go dtí an tobar sin.
senior member (history)
2019-03-30 14:54
approved
rejected
awaiting decision
shaibhre sa domhain.
Pós sé an chailín tamall ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-03-30 14:53
approved
rejected
awaiting decision
ag dul abhaile tháinigh an buachaill den a chapall. Chuaidh sé anonn go capall an fhir bhig agus rug sé ar an gcailín agus chuir sé anáirde ar a chapall féin í.
Labhair an fear beag leis agus arsa sé "Is olc an rud a dhein tú anois. Tá mé ag imeacht uait anois ach an maidin nuair a raghaidh tú amach sa pháirc beidh na beithíg agus na capaill agus gach aon rud atá ar an bhfeirm tar éis bháis".
D'imigh an fear beag ansan agus an chéad maidin eile nuair a chuaidh an buachaill amach bhí gach aon rud tar éis bháis.
An lá sin bhí an buachall ag siúl síos i bpáirc in a raibh lios. Bhí sé ag féachaint isteach sa lios agus chonaic sé an fear beag ag rith timpeall ann. Chuaidh an buachaill suas go dtí an fheirm agus dúirt sé leis na daoine a bhí ag obair ann dul síos go dtí an lios agus an fear beag a thógaint amach.
Chuadar síos go dtí an lios agus rughadar ar an bhfear beag agus thógadar go dtí an buachaill é. Bhí an buachaill chun é a marbhú nuair a labhair an fear beag agus dúirt sé "Ná marbhaigh mé fós agus beidh gach aon rud ar an fheirm beó ar maidin agus beidh tusa ar an bhfear is saibhre sa domhan". Níor marbhuigh an buachaill an fear beag ar aon chor. An chéad maidin eile bhí gach aon rud ar an bhfeirm beó agus tar éis tamaill ba é an buachaill an duine ba
senior member (history)
2019-03-30 14:39
approved
rejected
awaiting decision
Bhí feirmeoir ann fadó agus bhí mac aige.
Maidin amháin chuaidh an mac amach chun na beithíg a d'fheiscint, bhí fear beag ina shuí ar an gclaidhe. Labhair sé leis an bhfear óg agus d'fhiafraigh sé de an raibh eagla aige roimhe. Dúirt an buachaill ná raibh. Bhíodar ag caint tamall agus sa deire d'fhiafraigh an fear beag den buachaill an raghadh sé áit éigin an oíche sin. Dúirt an buachaill go raghadh. An oíche sin chuaidh an buachaill amach sa pháirc agus bhí an fear beag ann agus dhá capaill aige. Chuadar in áirde ar na capaill agus d'imíodar leotha. Tar éis tamaill labhair an fear beag leis an mbuachaill. Dúirt sé leis go mbeidís ag dul go tig éigin a bhí timpeall deich mhíle chun siúl.
Nuair a thángadar go dtí an tigh lbhair an fear beag arís. Dúirt sé leis an mbuachaill dul isteach ach go bhfanfadh sé féin amuigh.
Dúirt sé leis an mbuachaill go raibh rinnce ag na daoine istigh. Dúirt sé leis go raibh cailín ana-dheas istigh. Iníon fear an tí ba eadh í.
Dúirt sé leis í a thabhairt amach agus go deógfidís abhaile í.
Chuaidh an buachaill isteach agus thit sé i ngrá leis an gcailín.
Nuair a bhí an rinnce thart thóg an buachaill an cailín amach. Bhí an fear beag amuigh agus chuir sé an cailín in áirde ar a chapall féin. Nuair a bhíodar
senior member (history)
2019-03-29 18:21
approved
rejected
awaiting decision
Bhíodh Sasanach ag teacht gach aon Domhnach go dtí Cloch na Gleann i gCnoc Buidhe. Nuair a fuair an sagart amach go mbíodh sé ag teacht ann chuaidh sé go dtí an áit Domhnach éigin agus d'iarr sé air a iompódh ina Caitliceach. Dúirt an Sasanach leis ná n-iompódh sé go n-iompódh an abha 'na fhuil.
Chrom an sagairt ag téogheamh ó leabhair ansan agus nuair a bhí sé críochnaithe aige dúirt sé leis an Sasanach féach ar an abhann. Bhí an abha go léir ina fuil.
Ansan d'iompaigh an Sasanach ina Caitliceach.
senior member (history)
2019-03-29 18:15
approved
rejected
awaiting decision
Tinneas Droma - Croiceann na nEas-cú
Fadó bhíodh sean-leighiseanna ag na daoine aosta i ngach áit.
Seo ceann aca: Nuair a bhíodh pian sa dhrom ag duine cuireadh croiceann na n-eascú ar a dhrom agus d'imeódh an pian.
senior member (history)
2019-03-29 18:11
approved
rejected
awaiting decision
Luibh na Fallsaora
Tá lus ag fás ar na Carraigeaca i bPoll na nEasa i gCoilleagáin. 'Sé an t-ainm atá ar an lús ná Liúb na Fallsaora agus tá leigheas ann do gach rud. Ní mór do duine Lús na Fallsaora do bheiruighadh ar dtúis agus an uisce d'ól ansan. Tar éis tamaill d'imeodh an neirbhís uaidh.
senior member (history)
2019-03-29 18:01
approved
rejected
awaiting decision
isteach sa pháirc ansan Dhein na saighdiúirí uaigh dó ins an pháirc san agus chuireadar é gan aon choifín.
Ba chruaidh an aimsir a bhí ann an uair sin. Níl aon rian den uaigh le feiscint anois ach bíonn trácht ar an bhfear bocht go minic.
senior member (history)
2019-03-29 17:58
approved
rejected
awaiting decision
bhí fear ón áit seo ina shaighdiúir i gCluain Meala.Níor mhaith leis bheith san arm agus bhí sé ina aigne teacht abhaile. Shíl sé go raibh an saol r-chruaidh ann. Carragán an ainm a bhí ar an bhfear.
Dhein sé plean éirí amach as an arm i lár na h-oíche agus a thig féin a dhéanamh amach. Do ghnóthaigh sé an plean.
D'éirigh sé oíche agus thosnaigh sé ar an turus abhaile. An maidin ina dhiaidh sin fuair na saighdiúirí eile amach go raibh sé imithe. Chuaidh na saighdiúirí agus capaill aca, ar a thóir. Ní raibh sé fé radharc aca le fada.
Fuaireadar radharc air agus é ag teacht síos tré Leachan daraigh agus choiméadar an radharc as san amach. Nuair a bhí sé ag déanamh ar Choill Bothadún do shuí sé ar an gclaidhe thíos ag Droichead Baile na Coille. Lámhaigh saighdiúir é san áit sin é.
Thit sé
senior member (history)
2019-03-29 17:48
approved
rejected
awaiting decision
Baile fearann isea Baile na Coille. Tá an baile seo ar an dtaobh theas de Chillbhriain. Ciallaíonn an ainm Baile na Coille áit ina bhfuil na coillte.
Táim im chónaí i mBaile na Coille. Tá mórán feirmeacha desas i mBaile na Coille. Seo chuid des na feirmeóirí i mBaile na Coille - Labhrás Breathnach, Seán Ó Dúnúrtaigh, Pádraig Ó Cobhtaigh agus alán eile.
Tá an páirc ar a dtugtar Bán na hUaighe thíos ag Droichead Baile na Coille agus tá sé le h-ais Choill Bothadúin. Is le Labhrás Breathnach atá Bán na hUaighe anois. Ní raibh Labhrás anseo ón céad lá dá saol ar aon chor. Níl sé ann ach dhá bliain déag nó mar sin. Tháinigh Labhrás Breathnach go Baile na Coille sa mbliain 1920. Is le Éamon Ó Ciardabháin a bhí an áit go dtí an bhliain sin.
Uair amháin
senior member (history)
2019-03-25 23:53
approved
rejected
awaiting decision
ach dúirt an cat "Chonaic mé cheana thú".
senior member (history)
2019-03-25 23:52
approved
rejected
awaiting decision
Bhí tigh mór ag fear fado agus bhí aon chat amháin aige Lá amháin ní raibh fear an tighe istigh nuair a tháinigh garsún dána isteach. Chuir an garsún bainne isteach in f-cupán agus chuir sé uisge te ins an mbainne. Do ghlaoidh sé an cat agus chuir sé a ceann isteach ins an mbainne te. Bhí aghaidh an cait go léir dóite agus bhí pian mór air.
Tar éis uair a chloig tháinigh an garsún isteach arís agus dhein sé an rud céanna leis an mbainne. Do ghaloidh sé an cat arís ach níor tháinigh sé
senior member (history)
2019-03-25 23:47
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh fear bocht isteach i dtigh lá. Bhí deallramh dona ar gach rud a bhí istigh ann. Bhí sé an-fhuar mar ní raibh aon tine ann. Bhí dath an báis ar na páistí a bhí ann. Bhí bean an tighe go brónach. Ba é an rud a dúirt an fear ná "Fallaí fuarach a dheineann bean a' tighe fuarach".
Nuair do bhí an fear bocht ag dul abhaile chuaidh sé isteach i dtig eile. Bhí gach rud go deas ansan. Bhí an tigh comh glan agus a bhfaigheadh sé bheith agus bhí císte mór ar an dtine. Ba é an rud a dúirt an fear ná "Is fuiris fuineadh in aice na tine"
senior member (history)
2019-03-24 23:41
approved
rejected
awaiting decision
There is a lios situated on our land in the side of a field. The name of the field is the Lios. It is a circular mound surrounded by a small clay bank. From that lios can be seen a lios in Kilatoor. One time there were three liosses in our field but the old people dug them up leaving one lios. There is one place in the field which no-one can dig. It is a square perch of a big slab stone. Nothing ever grew on that patch of ground. It is said that that stone was one time the floor of the fairies dún. It is a square cut stone.
When there is a breeze in the air it is twice as bad near that lios, some people say that on account of the other two being dug. Our lios is connected to Kilatoor lios by an underground tunnel.
senior member (history)
2019-03-24 23:32
approved
rejected
awaiting decision
Tramps come to our house every day. Their names are Dan Brien, Dan Hartnet and the Hogans. Dan Brien was a soldier and he got fond of drink and spent all his money on it. Then when he had no money he had to go begging from house to house to get food. He carries a bag on his back and when he goes to farmers houses he gets potatoes and sells them and buys drink with the money. When he gets a penny he says "May God increase your store".
The Hogans are people who were too lazy to work. They travel around in a pony and cart. They make quarts and sell them to the people. They are very persevering because when they get one thing they want more and more. Dan Brien lodges in a house in the village and he pays six pence every night to the woman of the house.
senior member (history)
2019-03-24 16:59
approved
rejected
awaiting decision
them he would get a slap.
senior member (history)
2019-03-24 16:58
approved
rejected
awaiting decision
Here are some of the games we play at home during the long Winter nights. I am the Master and I have a stick and a button in my hand. The children cup their hands, then I go round with the button and I pretend to give the button to each one of them. They all pretend to have the button and I ask one of them "who has the button?". The person that answers rightly becomes the Master. The person that answers wrongly gets three slaps and I say he has not the button or he did not get the button or he will not get the button tonight.
There is another game. We get a book and when I say let go, they are supposed to hold tight and when I say hold tight they are supposed to let go. Whoever holds tight when I say hold tight gets a slap.
I give names to the children then such as pony, car and wheels. I tell them a story then. For instance, I was going to the creamery with the pony and when I was taking the churns out of the car, the pony ran away and the wheels fell out. If the person that had any of the names did not put up his hand when I mentioned
senior member (history)
2019-03-24 16:45
approved
rejected
awaiting decision
There was a farmer living near Dungarvan and he prevented his workman from going to Mass every Sunday. One Sunday the workman was ploughing and there was a priest passing the field where he was ploughing. The priest asked the man why he didn't go to Mass and the man said his boss would not let him go. The priest made the horses stick to the ground and the boss tried to make the horses go but he could not. The priest told him to leave his workman to Mass every Sunday and the horses would go so he left the workman to Mass every Sunday after that.
senior member (history)
2019-03-24 16:39
approved
rejected
awaiting decision
My mother told me when she was small and lid in Mount Stuart that she was subject to weaknesses. At that time Father Carroll was a curate in Aglish Parish and her mother heard that he used to cure people. . She brought my mother to him one day. He brought her into his room and made her kneel down and he prayed over her for three hours. Then he told her if she would ever get them again to go to him.
A while after she got a weakness in Ballinameela Chapel and she went to him again and he read over her again and from that day to this she never got a weakness.
senior member (history)
2019-03-22 16:01
approved
rejected
awaiting decision
There was once a man whose name was William Crotty and he lived in a cave in the Comeragh Mountains. When he was going to be hanged the people asked him if he had anything to say and he said there was a crock of gold hidden and whoever would find it would not be badly off. So one day a servant boy who was at Quinlans came and told one of the Quinlans that he had seen a stone with the print of a horse-shoe on it. So the man went out and he dug up the stone and he got gold under it.
senior member (history)
2019-03-22 15:50
approved
rejected
awaiting decision
Once a woman had a son a priest and he told her that every Mass she would be present at, to put a stone in a box. At the end of the year she opened the box and only found one stone in it. That woman saw by that she only heard one Mass properly. She lived in Comeragh but I don't know what her name was.
Here is another : A man was going to mass one Sunday morning and he met a priest at Kilrossanty School. The man was carrying a bag on his back. The priest asked him what he had in the bag. He said "Potatoes" and the priest asked him if he prayed for every person who gave him alms. The man said "Some I do and some I don't". The priest asked him if he would spill the potatoes out on the road. The man did so and all the people he prayed for who gave him alms separated from those he did not.
The priest said "Those are all you prayed for and there are three times as much you did not pray for". That priest's name was Fr. Tracey and he was a priest that was in Kilrossanty in days gone by.
senior member (history)
2019-03-22 15:37
approved
rejected
awaiting decision
time the first half of the cows milked as usual, but when it came to the second half of the cows took a great fright. One of the men looked at the window and saw a quarter of a calf on it. He did not know who put it there or where it came from. In the morning when they got up two of the cows were dead and by degrees they all died and now they cannot keep a cow or a calf.This is quite true as the man who is working there told me.
senior member (history)
2019-03-22 15:32
approved
rejected
awaiting decision
We have not a churn at home, but I often saw one. The shape of it was round. It was one piece and two beaters inside it. Most of the farmers made butter twice a week in Summer but in Winter they used a smaller churn because they made only butter enough for themselves.
One of the men made the butter. Any man who came in during the churning gave a twist to the handle of the churn as it was an old saying 'It is lucky to take a turn at the churning'.
The churning took at least an hour. It was done by hand. The beaters were moved from side to side. When the butter was made the man who was twisting the churn would feel a heavy fall inside it. That is how he knew when the butter was made. Cold water was poured into the churn in Summer to help the butter to set and sometimes hot water was poured into it in Winter to help them to make it up. It was lifted out by hand, then it was put into a round firkin and washed and salted. Some of it went to the market and the rest of it was sold to the people around. Of course he kept some for himself.
This happened not so long ago - A farmer had great cows for milking abd this evening at milk
senior member (history)
2019-03-21 22:04
approved
rejected
awaiting decision
There are a few old houses in this district which were built in former times. They were thatched with rushes. These rushes were got in Gardenturtan Bog which is between Ballylaneen and Fahafeela.
The old people had a bed in the kitchen because in some of the houses there was but one room. It was called a 'bunk'. The fire was at the gable wall. The chimney was made of rushes. I did not ever hear of or see houses that had no windows. Half-doors were common in former times and are common in this district at present. Turf is used in this county but in other counties people never saw turf.
The oldest method of giving light at night was rush light. It was made by peeling off the outer part of the rushes and dipping the centre part in melted fat. This was made locally.
senior member (history)
2019-03-21 21:49
approved
rejected
awaiting decision
Dia agus Muire liom a luí
Agus anois, ag éirí dom -
Agus go mbeidh siad araon agam ar feadh an lae.

Ó a Rí na nAingeal, is a chara na dtruaigh- bhochtáin
Déin díom dom m'anam-sa a Bhanaltra an Uain Ghil Bháin
Mo chroí 's m'anam ag glaoch Ort uair sa lá
Is a Mhichíl Naomhtha, Árd- Aingeal
Bí im Fhochair in uair mo ghrá.

Ná daor a Thiarna
Ná daor do dhaoine
Agus ná bí feargach
Linn go bráth
senior member (history)
2019-03-21 21:41
approved
rejected
awaiting decision
Suaimhneas síorruidhe tabhair dóibh a Thiarna
Go soillsig an solus conghanta orra
Agus go gcónaí siad id Síocháin Síorruidhe
senior member (history)
2019-03-21 21:38
approved
rejected
awaiting decision
Bealtaine
1. Cúntas ar Petticoat Loose
Meitheamh
1. Naomh Déaglán
2. Currarock Holy Well and St. Declan
3. Local tradition
Iúl
1. Luibheanna
2. Bean leighis ó Cnoc Mellerí
senior member (history)
2019-03-21 21:35
approved
rejected
awaiting decision
1937 - 38.
Samhain '37
1. Cróca Óir
2. Scéal ó Eochaill i dtaobh Cromaill
Nodlaig
1. Scéal Greanmhar
2. Tomhaiseanna
Eanair '38
1. Aimsir
2. Comhartha na Fear thainne
Feabhra
1. Valentine Greatrakes
2. When apple-trees bloomed along the Blackwater
Márta
1. Sean - Bheansaí
2. Sean-Phaidreacha
3. Sean Phaidreacha
Aibreán
1. Scéal i dtaobh Iudas
2. daoine Cáiliúla san áit seo
3. Uisce ns gCos
senior member (history)
2019-03-21 21:28
approved
rejected
awaiting decision
Bhí an dúiche go léir scannruithe ar Petticoat Loose agus chuaidh agus labhradh leis an sagart.
An tAthair Maoinigh a bhí ann. Sagart óg ab eadh é agus tháinigh sé mar a chídthí coitcianta í.
Bhí sé i gcóir di agus do rug sé thar n-ais annsan í.
"Cad do dhamnuig tú?" ar seisean léi.
"Bím ag cur uisce insan bainne agus á dhíol"
"Níor dhamhnuigh sin thú" ar seisean. "Cad a dhamhnuigh tú?" ar sé sin arís.
"Bím ag comhad na cailíní a bhíodh agam istig ón Aifreann".
"Níor dhamnuig sin tú?" ar seisean
"Inis dom cad a dhamnuigh tú" ar seisean.
"Fuaireas bás ar meisce" ar seisean.
"Sin é a dhomhnuig tú" arsan sagart "agus ní foláir domsa tusa do chur ó bheith ag déanamh díoghbhála dos na daoine macánta.
Téirigh go dtí an Farraige Dearg
Agus fan ann go dtí Lá Luain"
senior member (history)
2019-03-21 21:14
approved
rejected
awaiting decision
Among the useful herbs we have
Camomile which is said to cure consumption
The Mullin Plant which is supposed to have the same properties.
Acrimony which gives great relief in cases of asthma.
Dandelion is a blood purifier
Luibh na Seacht nFádh whose name explains itself.
Brooklime is also a blood purifier
Cois Dubh for stomach trouble and headaches
Cynacle for liver complaints
Other herbs are used for dyeing crimson, saffron.
These are used lavishly on the Gaeltacht sea-board to colour the home-spun flannels and tweeds.
senior member (history)
2019-03-21 21:08
approved
rejected
awaiting decision
There are many kinds of herbs growing in our fields and woods.
Some are useful and others quite the reverse as :-
1. Bind-weed 2. Nettle 3. Robin-run-the-hedge 4. Thistles 5. Briars - and other weeds of every size and variety spring up when land is left un-tilled.
These take root so firmly that even years of careful cultivation is required to destroy them completely.
On the other hand it is said there is a cure for every disease that affects mankind.

In early ages and still among primitive races herbs are the only medicine for curing wounds, sores and other diseases.
The herb-woman or witch-doctor still holds place of honour among savage tribes. Even in our own land we have the 'knowledgeable woman' in whom people place great trust
senior member (history)
2019-03-21 20:59
approved
rejected
awaiting decision
Insan sean-aimsir bhíodh na daoine fásta suas sar a chaitidís bróga.
In Iarthair na hÉireann is gnáth le daoine bochta bheith cosnochtaithe ó cheann na bliaina. Fén dtuaith bíonn na buachaillí cosnochtaithe insan Samhradh mar bs aoibhinn leo bheith gan iad.
Ins na bailtí móra agus na cathaireacha caitheann na daoine idir óg agus aosta bróga anois. Pé scéal é bíonn dualgas ar daoine cosnochtaithe a gcosa do nighe gach oíche agus bhí alán piseóga i dtaobh Uisge ns gCos acu.
Roinnt bliainta ó shoin roimh teacht meaisíní ar an saol bhí na bróga go léir déanta le gréasaí agus bhí buan i láidreacht ins na brógaibh an ré sin.
Bhí obair fé leith i Lios Mór (5 1/2 míle uainn). Bróga adhmad á dhéanamh ann ach anois tá deire leis an obair.
Ins an h-oileáin in Iarthar ns hÉireann caith na daoine pampooties - píosa seithe níos mó ná an gcos mar bonnaibh agus iad ceangailte le chéile le h-iallacaibh agus choimeádidís cosa ns ndaoine slán ón clocaibh agus ón dealgacaibh sn bhóthair.
senior member (history)
2019-03-21 20:45
approved
rejected
awaiting decision
Leath chéad bliain ó shoin nó mar sin bhí sean-bhean ina chónaí i gCnoc Mellerí agus bhí sí in iúl buidéil leigheasanna a dhéanamh as luibheanna.
Bíodh na daoine tinn ag teacht cúichi ó gach áit i gcéin agus i gcóngair chun leighis d'fhágailt uaithi. Dubradh i measc na gcomharsan go raibh baint aici le na síóga ar feadh seacht mbliadna agus do thugadar an comhacht san di.
Ag siúl an bhóthair di bhíodh sí ag casadh ó thaobh go taobh agus ag caint ós árd san am céanna díreach is go mbeadh sprideanna ag tonnlachan di.
Pé scéal é bhí eolas aici ar gach saghas galair do leighisiú. Dá mbeadh bás indán don duine árdóchaidh sí an buidéal leighis idir an duine agus an solus agus teasbáinfadh sí na sgoilbóga (sin comhartha an bháis) i dtón an buidéil agus chaillfeadh an duine gan morán moille. Ach tráthnóna amháin fuaireadh an tsean-bhean ar thaobh an bhóthar agus i mbéal bháis. Do leag rothaí í agus ba náireach an sgéal. Fágadh mar thit sí.
Bhí brón agus díomá ar a cáirde agus ba mhó na paidreacha a dúradh léi.
senior member (history)
2019-03-21 20:03
approved
rejected
awaiting decision
The people had only three meals a day in the olden times. They consisted of meal. milk and potatoes. They worked for two hours before the breakfast. They rarely touched meat. At Christmas and Easter it was a luxury. They ate the fish which they caught in the rivers. They used brown bread which they baked on a griddle.
They were all giants. In the year 1846 and 1847 the Famine came. The potatoes failed and the people were dying by thousands on the roads and in the fields. It reduced Ireland to half of its population. They drank milk before tea came. Timber mugs they had before cups were made.
senior member (history)
2019-03-21 19:56
approved
rejected
awaiting decision
died by the roadside and in the field. There were strong men in Ireland long ago. They could do the work of three men of today. They were broad-shouldered and strong-limbed. They were constantly exposed to bad weather and hard labour.
senior member (history)
2019-03-21 19:53
approved
rejected
awaiting decision
Three meals a day the people of the olden times had. They consisted of meal, milk and potatoes. Sometimes they baked griddle-bread. They worked for two hours before their breakfast. Their meals were scanty but very wholesome.
There were hinges on the table to raise it up against the wall. They rarely touched meat. At Christmas and Easter it was a luxury. They caught fish and ate them. They roasted them on the griddle.
They drank sour milk and buttermilk. The cups weren't in use until the tea. But there were little wooden mugs. 'Feigíní' they called them. There was a Famine in Ireland in the years 1847 and 1848. The potatoes failed because the blight came on them and withered them. Thousands of people
senior member (history)
2019-03-21 19:46
approved
rejected
awaiting decision
every kind of food. The tea came about fifty or sixty years ago.
senior member (history)
2019-03-21 19:45
approved
rejected
awaiting decision
The people of the olden times had only three meals in the day. Potatoes and salt and sour milk they had and when the potatoes were scarce they had yellow meal porridge that was half-boiled and buttermilk. They did two hours work before breakfast.
They used fish called 'picidogs' or 'scailpíní'. They seldom used meat but at Christmas and Easter it was a luxury. They would eat the flesh of any animal that would die.
They made three kinds of bread - wheaten, oaten and barley. The people were like giants. They were far stronger than the people of the present day. They used work very hard.
When the Famine was in Ireland in the year 1847 people died by the roadsides and in the fields in thousands with hunger and fever. They had to eat
senior member (history)
2019-03-21 19:35
approved
rejected
awaiting decision
The houses of long ago were different from the houses of today. They were thatched with heather and straw. They got the heather on the mountainy land and they grew the straw themselves.
The walls were built with clay and hay to make them strong. They had a big beam of timber to close the door.
They used turf and timber in the fire. There was only one room in every house
senior member (history)
2019-03-21 19:32
approved
rejected
awaiting decision
The floor was made of flagstones or paving stones.
There was a beam of timber across at each side of the door to close it. They used turf and timber and furze in the fire. They made candles themselves with tallow and dried rushes. They made a wick out of the centre and dipped it into the tallow. They peeled the rushes and made a wick out of the centre of them.
senior member (history)
2019-03-21 19:28
approved
rejected
awaiting decision
The houses of the olden times were thatched with heather and rushes and straw. The heather was got on the mountainy land and the people grew the rushes on their little farm.
There was a bed in the kitchen because there was only a kitchen and a room in some houses and in others there was only the kitchen. In some houses at the present day there is a bed in the kitchen . There was only one little window in every house and one door
senior member (history)
2019-03-21 19:24
approved
rejected
awaiting decision
they hadn't the hair they mixed cut straw through it instead, but the hair was better.
An open fireplace was in the houses like is in the houses of the present day. There was only door in every house and a half-door. One small window that was in the houses too. They made the candles themselves of goats fat and a cotton string.
senior member (history)
2019-03-21 19:20
approved
rejected
awaiting decision
The houses of long ago were thatched with straw and heather. There was only one room in some of the houses. The floor and the chimney and the walls were made of clay.
They cut animals hair and mixed it through the clay to make it tough and when
senior member (history)
2019-03-21 19:17
approved
rejected
awaiting decision
were made of clay. There was a bed in the kitchen near the wall. They called it a settle. The fireplace was near the wall in some of the houses and in the middle of the floor in others.
They used turf in the fire. There was only one door in every house and a half-door. There were one or two windows in every house and they were very tiny. There was a clay floor in every house.
Candles they used for light. They made them themselves out of rushes and goats fat.
senior member (history)
2019-03-21 19:11
approved
rejected
awaiting decision
The houses of the olden times were thatched with heather. The walls
senior member (history)
2019-03-21 19:11
approved
rejected
awaiting decision
Heather roofs were on the houses long ago. The bed was in the kitchen and it was hinged on to the wall. The door was in front of the house. A piece of timber they used to lock the door. One window that was in each little house. Before glass was invented they had nothing in the windows.
The floor and the chimney and the walls were made of clay. They had a big fire of turf and timber long long ago. They had the fire in the middle of the floor. They made the candles in their own homes out of tallow which was got from the sheep.
senior member (history)
2019-03-21 17:13
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ina chónaí i gCo. Cill Choinnigh fadó. Do bhí sé an-shaibhir agus do bhí tigh breá aige. Ní raibh aoinne cloinne aige agus do bhí a mhuinntir go léir tar éis bháis.
Nuair do fuair sé bás níor d'fhág sé an áit aige aoinne agus do theigheadh fir óga isteach ann gach aon oíche ag imirt cártaí. Gach aon oíche nuair a bhídís tamall ag imirt thagadh sprid isteach. D'fhanadh sé tamall ag féachaint ortha agus ansan théigheadh sé suas sa seomra.
D'airigh buachall óg ón áit mar gheall ar an sprid seo agus dúirt sé leis na fir óga ná raibh aon mhaith ionnta gan dul suas tar éis an sprid agus dúirt sé go raghadh sé féin. An chéad oíche eile do chuaidh sé leo agus nuair a bhíodar tamall ag imirt do tháinigh an sprid isteach. D'fhan sé tamall ag féachaint ortha agus nuair do bhí sé ag dul suas sa seomra do chuaidh an buachaill suas ina dhiaidh.
Nuair do bhí sé tamall thuas do d'airigh an chuid eile fothrom éigin agus nuair do chuadar suas do fuaireadar an buachall tar éis báis. Níor chuadar ag imirt cártaí ansan riamh ina dhiaidh sin.
senior member (history)
2019-03-21 17:02
approved
rejected
awaiting decision
do thabhairt di agus rá lena máisitir gur thóg an madra rua é agus go bpósfadh sí é.
Uain beag dubh ba eadh é seo agus do bhí an-chion ag a mháisitir air ach mar sin féin thug sé don gcailín é. Nuair do bhí sí imithe do bhain sé a chóta mór de agus do chroith sé é ar chrann agus do thosnaigh sé ag caint leis mar do bheadh sé ag cainnt lena mháistir.
"Dia is Muire dhuit, a Sheáin" ar sé.
"Dia is Muire dhuit is Pádraig" arsa Seán.
"Bhfuil na caoire go léir agat?" arsa sé arís.
"Tá" arsa Seán.
"Cá bhfuil an t-uan dubh" ar sé.
"Thóg an madra rua é".
"Ní dhéanfaidh san an gnó" arsa sé leis féin "caithfidh mé an rud ceart a rá, ní dhéanfadh sé an gnó dhom bheith ag innsint éithigh anois"
Tháinigh a máistir an chéad lá eile pé scéal é.
"Dia is Muire dhuit, a Sheáin" ar sé.
"Dia is Muire dhuit is Pádraig" arsa Seán.
"Bhfuil na caoire go léir agat, a Sheáin?" arsa sé.
"Nílid" arsa Seán leis.
"Cioca acu atá imithe?" ar sé le Seán.
Tá an t-uan dubh imithe" arsa Seán leis.
"Cá bhfuil sé imithe?" arsa an máistir.
"Innis Seán an scéal go léir de ansan agus ní bhfuigheadh aoinne iachaibh a chuir air éithig do innsint.
senior member (history)
2019-03-21 16:32
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí feirmeoir ann fadó agus do bhí an-chuid earrach aige agus do bhí fear aige ag tabhairt aireachais dóibh. Fear an-mhaith ab eadh é agus pé rud a dúirt sé riamh ní bhfuair aoinne amach ina dhiaidh go raibh sé ag innsint éithigh. Do bhí cailín óg ar an áit agus dúirt sí léi féin go raghadh sí chun feiscint an bhfuigheadh sé é do d'iompódh chun a bheith ag innsint éithigh.
Do chuaidh sé chuige agus d'iarr sí air ceann des na h-uain
senior member (history)
2019-03-21 16:27
approved
rejected
awaiting decision
ar maidean agus sa deire do shrois sé a thigh féin agus isteach leis. Do bhí gach aoinne ina chodladh nuair do chuaidh sé isteach agus do las sé an tine agus do dhein sé té dó féin.
Nuair do bhí sé sin ólta aige do thóg sé an choineall do bhí ann agus chuaidh sé suas sa seomra. Do bhí a mhac ba shinne tar éis fás ina fear an uair sin agus do bhí sé ina luí gairid don a mháthair.
Ní raibh a fhios ag an bhfear eile gurbh é seo a mhac agus do shíl sé go raibh a bean tar éis pósadh arís. Do fuair sé tuagh agus do bhí chun a mhac do mharú ach ansan do chuimhnigh sé ar an comhairle do fuair sé. Do dhúisigh sé gach duine annsan. "Tar anseo" arsa sé "tabharfaidh mé bhúr suipéar dhíbh pé scéal". Do thóg sé an cáca do fuair sé agus do bhí á gearradh agus má bhí sé á gearradh do bhí na sovereigns ag titim amach. Ceann agus fiche acu. Tuarastal trí bliaina. Do bhíodar go maith as ansan.
senior member (history)
2019-03-21 16:15
approved
rejected
awaiting decision
dhéanfadh sé agus do dhein an bhean cáca dó. Dúirt sí leis gan aon phíosa a thógaint den cáca go dtí go raghaidh sé abhaile agus thug sí píosaí eile dó le n-ithe ar an mbóthar. D'imigh an fear leis agus tar éis tamaill bhuail peidléir leis agus do bhí an beirt acu ag siúl leo. Sa deire arsa an peidléir "Tá cóngar an-mhaith ag dul tríd an gcoill agus tichfaimíd amach ar an mbóthar mór thuas".
"Déan mhaith domsa" arsa an fear " bheith ag obair bliain mar a dtógfaidh mé an comhairle do fuair mé". Do chuaidh sé timpeall an bhóthar agus tamaill beag ina dhiaidh sin d'airigh sé fothram istigh sa choill mar do bhí daoine istigh ann agus bhíodar tar éis an peidléir a marú.
"Is maith liom gur thóg mé an chomhairle sin" arsa an fear leis féin ag imeacht leis. Níorbh fhada go dtí gur tháinigh sé go dtí tigh agus chuaidh sé isteach.
Do bhí sean-duine shuas sa chúinne gairid don tine agus cailín óg ag obair timpeall. Níor bhfada pé scéal é go bhfuair an fear amach go raibh an sean-duine agus an cailín óg pósta le chéile. Nuair a bhí a suipéar ithe aige tháinigh sé den stól ara raibh sé ins shuí agus do chuaidh sé amach. Do bhí cruach móna amuigh taobh thiar den dtigh agus do dhein sé poll mór isteach ann. Do chuaidh sé a codladh ansan ach i lár na h-oíche do dhúisigh fothram éigin é. D'fhéach sé amach agus do chonaic sé an-chuid fear ag dul isteach sa tigh agus tar éis tamaill do thángadar amach agus an sean-duine á bhreith leo agus do bhí sé marbh agus dá mbeadh an fear eile ann do bheadh sé sin marbh leis.
"Is maith gur thóg mé an comhairle sin" arsa sé leis féin. Do d'imigh sé leis
senior member (history)
2019-03-18 20:34
approved
rejected
awaiting decision
a famous dancing master. Bill Curran was famous for charm setting and singing and dancing. He had charms for the stopping of blood, a toothache and many other things. He had a charm for horses who had pharsey. He cured a horse for the parish priest a few years ago.
My grand-uncle was famous for travelling. He travelled to Queenstown from Mongally in one night. Pádraigín A Rinnce was a famous dancer. His wife was a famous story-teller.
senior member (history)
2019-03-18 20:28
approved
rejected
awaiting decision
There are some famous people of the district. Paddy McGlynn, the father of the smith who worked in the forge that was in Páirc na Ceardcain he was
senior member (history)
2019-03-18 20:25
approved
rejected
awaiting decision
There was a great dancer and fiddle player near this district. Pádraigín A Rince was the name the people used to call him. He was a great walker and he would walk to Waterford for a string for his fiddle and come home again the same day. His right name was Patrick O'Brien. His wife Eibhlín Murcadha was great story-teller. She could spend the whole day telling them.
My grandmother was very strong. She used to carry a heavy wooden can full of water and two pitchers in her hands.
John Casey of Mount Stuart was a great weight thrower. He used to throw 1/2 cwt. ten feet. Tom Drohan was a great jumper. He jumped Michael O'Brien's middle gate from piers about thirteen feet apart.
senior member (history)
2019-03-18 20:18
approved
rejected
awaiting decision
closed. The piers were about twelve feet apart. Páidín Brien, better known as Páidín A Rinnce walked to waterford one day for tobacco and was home again in the evening.
Pats Kenna was the best runner around.He won a mile race in Geosh. Seánín Bill's mother walked it to Waterford one morning as her brother was to be hanged and she had him reprieved and she was home to milk the cows in the evening. A gentleman granted the reprieve to her.
There was a man living near our house once called Aherne. He used never open a gap for a horse and cart and throw the cart and wheels in over the ditch.
A man called Loinnsigh Táilliúr lived between Geosh and Aglish. He was a tailor of the olden times. He wasn't much good for making clothes.
senior member (history)
2019-03-18 20:11
approved
rejected
awaiting decision
There are some famous people of the district. Tom Drohan jumped from one pier to another and the gate
senior member (history)
2019-03-18 20:08
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus do bhí roinnt leanbhaí aige. Do bhí sé an-bhocht agus sa deire d'fhág sé iad agus dúirt sé leo go mbeadh sé ag teacht abhaile tar éis cúpla bliain.
D'imigh sé leis agus sa deire chuaidh sé isteach go dtí bean feirmeora. D'fhiafraigh sé di an dtógadh sí é mar fear oibre. Dúirt sí go dtógfadh sí é go ceann bliaina agus seacht bpúint mar pá. Do bhí san go maith.
Do chuaidh an fear ag obair. Nuair do bhí an bliain caite aige do chuaidh sé go dtí an bean fé dhéin a thuarascáil. D'fhiafraigh an bean de cioca is fearr leis comhairle nó pá. Dúirt sé go bfearr leis comhairle. Dúirt sí leis gan dul a codladh in aon tigh go mbeadh sean-duine agus cailín óg pósta.
Bhí san go maith is ní raibh go h-olc.
Dúirt an fear leis féin ná raibh sé aon mhaith dó dul abhaile fós agus dúirt go bhfanfadh sé bliain eile. D'fhan.
Nuair do bhí an bliain caite aige d'fhiafruigh an bean de arís cioca bhfearr leis comhairle nó pá. Dúirt sé go bfearr leis comhairle.
Dúirt sí leis gan rud a dhéanamh inniú go mbeadh lathughadh air amárach.
Dúirt an fear ansin go gcaithfeadh sé dul abhaile pé rud a
senior member (history)
2019-03-18 19:54
approved
rejected
awaiting decision
trócaire.
Amen.
senior member (history)
2019-03-18 19:53
approved
rejected
awaiting decision
Moladh go deo leat, a Slánathóir do rug saor mé ón mbuaidhreadh seo, ar son nach fiú mé go gcuirfá rath na sean orm.
Míle glóire leat ar son do mhór
senior member (history)
2019-03-18 19:50
approved
rejected
awaiting decision
Íosa do hosglsdh le sleagh agus as a dtáinigh fuil agus uisce chun ár n-anamanna do ghlanadh ó peacaí, go raigh tú mar lón againn ar uair ár mbáis. Ó a Íosa ró-cheansa ró- ghrámhar agus r-mhilis déan trócaire orm.
senior member (history)
2019-03-18 19:47
approved
rejected
awaiting decision
Go mbeannaítheoir duit a fhíor choirp do rugadh ó Máire óg.
D'fhulaing páis agus do cheasadh ar an gcrois ar son an chinid daoana. A chroí ró-naomhtha
senior member (history)
2019-03-18 19:43
approved
rejected
awaiting decision
A Thiarna chuirim an saothar seo fé chómairce do Chroí Ró-Naomhtha.
Agus beirim suas chughat é i gcompáirt led chuid saothar mórluaigh féin.
senior member (history)
2019-03-18 19:38
approved
rejected
awaiting decision
Bhí feirmeoir ann fadó agus ní bhfuigheadh sé aon im a dhéanamh mar do bhíodh duine éigin á thógaint chun siúl uaidh.
Chuaidh sé amach oíche Bealtaine agus do chonaic sé an giorraí ag rith timpeall na mba. Rith sé isteach agus thóg sé amach an péire coin a bhí aige.
Lean na coin an giorraí agus díeach nuair a bhí sé ag dul isteach an fhuinneóg bheir an chú ar a chos agus bhí sé ag tabhairt fola.
Chuidh an feirmeoir isteach agus bhí an bhean caite istigh ar an leaba agus a chos ag tabhairt fola. Ba í sin an bhean a bhíodh ag tógaint an ime uaidh agus d'iompaigh sí í féin isteach in giorraí.
senior member (history)
2019-03-18 19:31
approved
rejected
awaiting decision
an dochtúir bhí sé ina deidheanach agus nuair a bhí sé ag teacht abhaile do chonaic sé daoine astig sa pháirc ag imirt peile.
Chuaidh sé isteach ach ní raibh aoinne ann. Tháinigh sé amach agus chuaidh sé abhaile agus chuaidh sé síos sa seomra. Nuair a chuaidh sé síos bhí an bhean tar éis bháis.
senior member (history)
2019-03-18 19:29
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé pósta. Lá amháin thit a bhean tinn agus chuaidh sé fé dhéin an dochtúra.
Tháinigh an dochtúir agus dúirt sé nach raibh aon rud ar an bean ach gur fuacht a bhí aici. Ansan nuair a bhí sé ag dul abhaile leis
senior member (history)
2019-03-18 19:26
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus lá amháin do chuaidh sé ag briseadh bataí sa choill.
Ar maidin nuair a bhí sé ag imeacht dúirt sé lena bhean nach b headh sé ag teacht abhaile in aon chor chun a dhinnéir agus dúirt sé léi a chur chuige. Chuir sí duine des na cailíní chuige.
Ní bhfuigheadh sí a slí a dhéanamh amach agus chuaidh sí amú. Bhí sí ag imeacht léithe agus chuaidh sí isteach go dtí tigh. Fear a bhí ina chónaí sa tigh seo agus ní raibh aoinne leis. Thug sé rud éigin le n-ithe di. Nuair do bhí sé ithe aici dúirt sé léi dul a codladh agus chuaidh sí. Nuair a bhí sí ina codladh i lár na h-oíche marbhuigh sé í.
senior member (history)
2019-03-17 17:43
approved
rejected
awaiting decision
fear bocht leis féin go raghadh sé abhaile.
D'imigh sé abhaile ansan agus nuair do bhí sé ag dul isteach am macha bhí an sprid i lár an mhacha roimhe.
Chuaidh sé isteach ansan agus chuaidh an sprid isteach leis. Ní bhfuigheadh an fear bocht aon rud a dhéanamh leis.
D'imigh an sprid ansan agus cúpla lá ina dhiaidh sin fuiar an fear sin bás.
senior member (history)
2019-03-17 17:39
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí síos sa trá oiche amháin ag bailiú troscair. I lár na h-oíche lean sprid é agus d'iarr sé dhe cá raibh sé ina chónaí agus d'inis an fear dó. D'imigh an sprid ansan.
Timpeall a ceathair a chlog ar maidin dúirtear
senior member (history)
2019-03-17 17:28
approved
rejected
awaiting decision
Bhí long ag teacht ó áit éigin in Sasana roinnt mhaith blianta í shoin. Sé an ainm a bhí uirthe ná Teaser. Gual a bhí innte. Bhí triúr fear innti leis agus bhíodar ag crioth leis an bhfuacht. Bhíodar ar a gcuan ar feadh na h-oíche go léir.
Bhí na tonntracha ana-mhór agus ní bhfuigidís teacht isteach.
Ar maidin ansan chuireadar soilse ináire agus chonaic na daoine istigh iad agus dúradar go raghaidís amach cúcha.
Fuiareadar bád bheag agus do chuaidh an sagart agus triúr nó ceathrar fear eile amach.
Nuair a chuadar cútha bhí duine acu tar éis bháis agus bhí an beirt eile ag fághailt bháis.
Pé scéal é tógadh isteach iad agus cuireadh in Árd Mhór iad.
senior member (history)
2019-03-13 12:37
approved
rejected
awaiting decision
Páidrigín a' Rinnce walked to Waterford for a string for his fiddle. He milked the cows before he went and he was home in time in the evening to milk them.
All the old people used walk to Bandon for Kerry cows and walk it home again in the evening with the cattle.
Seamus Bill's mother walked to Waterford with a letter from a gentleman to grant a reprieve to her son who was about to be hanged the same day.
A man over eighty years walked to Clonmel with a horse and back again. He is living yet. His name is Maurice Shea.
senior member (history)
2019-03-13 12:33
approved
rejected
awaiting decision
There was a man living near us. He was a great story-teller. His name was Bill Sullivan. My uncle Paddy walked from Wexford town to this place in a day and a night without food or drink.
Bill Sullivan and Davey Foley had a bet one day in Dungarvan to see which of them would go out the farthest in the sea. They started off and when they came to a certain point they were taken by the tide and brought under the water because they went out beyond their depth. They crept in under the water and they followed one another and it was by luck they were going the right way. They came safe.
John Tom Drohan jumped the piers bounding Willie Neills and Briens which are about twelve feet apart. Dick Connell and Tom Drohan were the best mowers in the place.
senior member (history)
2019-03-13 12:27
approved
rejected
awaiting decision
The blood of the black cat was to cure cancer and scurvy.
If a person had a headache and boil a quart of herbs and some new milk and when it is boiled, not to leave it on the floor but on a table or a dresser and take three sips of it.
If a person got a cut in his hand or any other part of his body, to take a little bit of the sweeping inside the door and put it to it, because anyone who would come to the door would say 'God bless' or some other blessing.
If a person has warts they would get a snail and put the snail on a thorny tree and as the snail would be withering the warts would be going.
senior member (history)
2019-03-13 12:22
approved
rejected
awaiting decision
The people of the olden times hd herbs to cure many diseases. They used to boil the herbs on May night and keep the juice to drink and they would not get sick during the year. If a person had Wildfire they would write their name around it and it would not spread but go back.
There was a charm to cure a toothache and a charm to stop blood. My grandmother could say the one to stop blood. There is a river near my home on the boundary of three townlands - Lisgriffin, Graigue and Mongally. There is a cure for warts in it.
If you would put out a band on St. Brigid's night to be blessed by the saint. There is a cure for headache in it. There were holy wells to cure many diseases.
senior member (history)
2019-03-13 12:17
approved
rejected
awaiting decision
twist 'brat Brighde' around your head. There is a cure for measles. If a child had the measles some person should go round and beg of piece of bread from a man and woman that would be married bearing the same name.
senior member (history)
2019-03-13 12:14
approved
rejected
awaiting decision
The old people had many cures long ago. The cure for whooping cough was a drink of donkeys milk. Any person that had the whooping cough should drink at least two cups of donkeys milk if it could be got. Any stone which holds a drop of water will cure warts. Mothers used to put their babies under a black donkeys belly so that he would be safe from pains.
People go under a stone which they can find room under to cure pains. The cure for a headache is to
senior member (history)
2019-03-12 21:19
approved
rejected
awaiting decision
Tig ar árd, bean breá agus ba bána
Deirtear go mbíonn an mí-ádh ortha san.
Tig ar cúl, ba dubha agus bean ghránda
Deirtear go mbíonn an t-ádh ortha so.
Tiocfaidh an lá fós nuair is trom leis an mbó a h-earbhall.
Mínig : Caora mhór an t-uan abhfad.
Cuir i gcás gur traidín beag atá le h-iomchur. Má bhíonn an aistear fada braithfidh tú an traidín ag teacht i dtruimeacht nó ag dul ann de réir mar a bhíonn an aimsir ag leabhrughadh.
Is mar sin díreach leis an uain agus an chaora, sé sin go gcuirfear 'na luí ort gur caora mhór atá á iomchur agat in ionad uain.
senior member (history)
2019-03-12 21:08
approved
rejected
awaiting decision
Bhuail fear isteach chun tigh m'athair nuair a bhíos im lead óg. Ní raibh ann ach fear lag-inntineach gurbh ainm dó Ned Néill. Nuair do shuí sé d'iarr mo athair de an raibh aon scéal nua aige. Dúirt sé go raibh. "Inis dúinn é, a Ned" arsa m'athair.
"Bhfuel", arsa Ned "Roger Whelan killed a pig two days ago and now everybody is taking a head of her".
"How many heads had she, Ned?"
"Yerra, you foolín" arsa Ned "sure a pig don't have but one head any time".
senior member (history)
2019-03-12 20:59
approved
rejected
awaiting decision
Nuair a bhíodh aimsir na bprátaí do bhaint sa chontae seo, thagadh fir oibre as Ciarraí ag tnúth go "hireál Fuidhe" iad i rith an t-séasúr díreach mar a théigheann fir oibre "Íochtar na h-Éireann" go h-Albainn.
Bhuail dream díobh seo ceanntar Áirde Móire maidin Domhnaig agus d'éisteadar an t-Aifreann.
Tar éis an Aifreann bhuail an sagart paróiste amach ar an sráid agus de réir deallramh ní raibh fáilte aige dos na 'stroinnséirí' mar b'fhearr leis go mór dá bhfágfaidhe an obair go léir ag na paróisteánachaibh le déanadh. Mar sin féin chuir sé stró ortha agus dúirt go searbh "cathain a bheidh bhúr ndeireadh aniar?" Gan stad tháinigh an freagra "nuair a bheidh ár n-aghaidh siar, a Athair".
senior member (history)
2019-03-12 20:48
approved
rejected
awaiting decision
Bhíodh leite againn gach maidin roimh an té agus uaireannta ní bíodh sé déanta ró-mhaith agus bíodh cnapáin ann agus bíodh gach duine dúinn ag iarraidh iad do shéanadh. As seo a thagadh. Maidin amháin dhein duine gearán leis an athair ar duine eile dhínn mar seo - "Willie here, wouldn't eat the knobs, sir." Labhair m'athair "Ar m'anam, mar a n-íosfaidh sé na knobs tabhairfidh mise knobs dó sa chúl".
Ní raibh a thuille sa scéal agus cuireadh deire leis na knobs.
senior member (history)
2019-03-12 20:40
approved
rejected
awaiting decision
Timpeall caogadh bliain ó shoin nuair a bhíos óg agus dá theipfí orm lucht do chur ar pé rud a bheadh le déanamh agam, le searbhas do bhuaileadh ar mo caisibh "Thut, a bhóoda, bhouda, nach cocach d'iomchuireann tú do cheann leitean"
senior member (history)
2019-03-12 20:36
approved
rejected
awaiting decision
Bhí sí ina suidhe cois teine go gnóthach i n-iomadh le na paidrín agus ag bodhradh gach duine bhí istigh leis an glór diaganta nuair a bhuail mac a mic isteach sa macha ón baile mór; gual a bhí aige i mála i gcairt an asal. Bhí sé ag cnámh-a-dhithchill i n-achrann leis an mála.
Chonaic an t-sean-bhean conas mar a bhí an scéal aige agus í i lár "go mbeannaithe duit". Scread sí amach in árd a gutha "leag ansan é agus ná strac a'tóin as". De réir deallramh ní raibh sí sásta gur thig an 'lead' í mar gan mhoill tháinigh aistriughadh na h-abairte agus le faobhar ina guth "Knock her there and don't drag the a-s out of her".
senior member (history)
2019-03-12 20:24
approved
rejected
awaiting decision
agus tháinigh sé le tigh beag agus chuaidh sé isteach ann agus lorg sé cúpla lasán ortha.
D'fhiafraigh sé dhíobh cad a bhíodar ag déanamh. Bhí córda caite in áirde ar an boimbéal acu agus iad á tharraingt ón a chéile. Dúirt sé leo an córda a thabhairt dó go gceanglóchadh sé an túlac leis, ach ní thabhairidís.
Bhain sé dhíobh é agus leag sé isteach sa chairt é go dtí go dtáinigh sé abhaile. Caith sé isteach fé an tobán é agus d'fhág sé ann é ar feadh seachtaine.
Nuair a chuaidh sé go dtí an córda d'iompaigh sé in áirde ar an tobán agus cad a léim amach as ach tobán ime.
senior member (history)
2019-03-12 20:11
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear bocht ann fadó agus bhí sé ag dul go dtí an baile mór le h-eorna
senior member (history)
2019-03-12 20:10
approved
rejected
awaiting decision
Oíche amháin bhí fear ag teacht abhaile ó aonach agus bhí braon ólta aige. Bhí sé a h-aon a chlog nuair a bhí sé ag teacht abhaile agus chonaic sé sprid. Cailín a bhí ann a bhí seacht mbliaidhna tar éis bháis.
Rith sé abhaile agus nuair a bhí sé ag dul a codladh an oíche sin chonaic sé an sprid arís.
Nuair a déirigh sé ar maidin chuaidh sé síos sa seomra agus bhí a athair tar éis bháis.
senior member (history)
2019-03-12 20:06
approved
rejected
awaiting decision
agus chuir sé an madra ina dhiaidh. Nuair a chuaidh an fear amach fé dhéin na mba ar maidin do bhí bean amuigh agus í marbh.
senior member (history)
2019-03-12 20:05
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus ní raibh sé aon im a dhéanamh mar dhein duine éigin piseog air.
Oíche Bealtaine chonaic sé rud éigin ag rith amach sa pháirc ina raibh na ba. Shíl sé gur coinín a bhí ann.
senior member (history)
2019-03-12 20:01
approved
rejected
awaiting decision
Oíche amháin bhí fear thíos ins an trá ag bailiú trioscair. Tháinigh sprid isteach leis an taoide agus shíl an fear gur gloine a bhí ann agus bheir sé air.
Do léim an sprid uaidh agus bhuail sé isteach sa shiúl é agus ansan ní b'fuigeadh sé aon rud a d'fheiscint.
An oíche sin chuaidh an fear amach leis an taoide agus bádhadh é.
senior member (history)
2019-03-12 18:59
approved
rejected
awaiting decision
a bhí ann .
Bhí an cloch comh trom gur thit sé agus fuair sé bás.
senior member (history)
2019-03-12 18:57
approved
rejected
awaiting decision
Aon oíche amháin bhí fear ag teach abhaile ó aonach agus bhí braon ólta aige. Bhí cuid maith airgid aige.
Chonaic sé daoine istigh sa pháirc ag imirt peile. Chuaidh sé isteach agus ní raibh aoinne ann.
Bheir sé ar cloch agus shíl sé gur liathróid
senior member (history)
2019-03-12 18:54
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt chailín ann fadó agus aon oíche amháin chuadar go dtí an siopa fé dhéin aráin. Nuair a bhíodar ag teacht abhaile bhí sé an-dorcha agus bhí eagla ortha.
Chuadar isteach go dtí tigh éigin agus bhí bean istigh agus dúirt sí leo suigh síos.
Nuair a bhíodar tamall beag istigh thug sí an suipéar dóibh agus dún sí an doras ortha.
Chuir sí ceann acu isteach i mbosca mór agus mharbhuigh sí í agus chuir sí an ceann eile ag obair.
senior member (history)
2019-03-12 18:50
approved
rejected
awaiting decision
Bhí long ag teacht ó áit éigin i Sasana roinnt mhaith bliainta ó shoin. Gual a bhí innte agus go hEochaill a bhí sí ag teacht. Sé an ainm a bhí uirthi ná Teaser.
Chuaidh an long síos agus bádhadh na daoine go léir. Chuaidh bád amach ó Árd Mhór agus fuaradar iad go léir ach bhíodar tar éis bháis. Thógadar isteach iad agus chuireadar in Árd Mhór iad.
senior member (history)
2019-03-12 18:46
approved
rejected
awaiting decision
sí an t-slí a dhéanamh amach. Nuair a tháinigh an oíche chonaic sí tigh beag agus chuaidh sí isteach. Ní raibh aoinne ina chónaí sa tigh ach fear.
Chuaidh sí isteach agus dúirt sé léithí dul a codladh. Nuair a bhí sí ina cosladh do mharbhuigh an fear í.
senior member (history)
2019-03-12 18:40
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus aon lá amháin chuaidh sé ag briseadh bataí.
An maidin nuair a bhí sé ag imeacht dúirt sé lena bhean nach bheadh sé ag teacht abhaile fé dhéin a dhinnéir in aon chor.
Dúirt sé go dtógfadh an cailín é. Chuaidh an cailín agus ní bhfuigeadh
senior member (history)
2019-03-12 10:20
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus oíche amháin nuair a bhí sé ag teacht abhaile ó sochrud chaith sé dul go séipéal. Chonaic sé sprid agus cóta bán air. Lean sé é agus i gceann tamaill chuaidh an fear thar páirc.
Nuair a tháinigh sé amach as an páirc bhí an sprid ann roimhe agus riamh ó choin níor chuaidh an fear lasmuigh den doras aon oíche.
senior member (history)
2019-03-12 10:16
approved
rejected
awaiting decision
sé an croiceann.
senior member (history)
2019-03-12 10:15
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí gabha mór agus gabha beag ann uair. Bhí dhá bhó ag an gabha mór agus ní raibh aon bhó ag an fear eile.
Chuaidh an gabha mór go dtí an aonach lá agus nuair a bhí sé imithe do tháinigh na ba isteach i bpáirc an ghabha eile agus do mharbhuigh sé iad.
D'ith sé an fheoil agus do dhíol
senior member (history)
2019-03-12 10:11
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear síos ins an tráigh oíche ag bailiú trioscair.
I lár na h-oíche do lean sprid é. D'fhiafraigh sé de cá raibh sé ina chónaí agus dúirt sé leis. Ansan d'imigh an sprid agus nuair a bhí an fear ag dul abhaile do bhí an sprid istigh i lár an mhaca roimhe.
Do lean sé isteach sa chistin é agus ní bfhuigeadh sé aon rud a dhéanamh leis. Cúpla lá ina dhiaidh sin fuair an fear bás.
senior member (history)
2019-03-12 10:06
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó agus chuaidh sé ag imirt cártaí oíche.
Bhí sé ana-dhorcha nuair a bhí sé ag teacht abhaile agus caith sé dul thar páirc.
Ní bfuigheadh sé an claoidhe a dhéanamh amach.
Sa deire do chonaic sé rud éigin i lár na páirce.
Chuaidh sé anonn féachaint cad bhí ann agus cad a bheadh ann ach asal bán.
Ansan chuaidh sé amach as an páirc agus chuaidh sé abhaile agus riamh ó shoin níor chuaidh sé ag imirt aon chártaí.
senior member (history)
2019-03-12 10:01
approved
rejected
awaiting decision
go dtí páirc eile.
Nuair a chuaidh sé abhaile dúirt sé leotha cad a bhain dó agus riamh ó choin níor chuaidh sé amach aon oíche.
senior member (history)
2019-03-12 09:59
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó agus bhí sé pósta. Aon oíche amháin thit a bhean tinn agus caith an fear dul fé dhéin an dochtúra. Nuair chuaidh aoinne leis agus caith sé dul thar páirc.
Nuair a chuaidh sé isteach ins an páirc chonaic sé bairile ime ag rith isteach
senior member (history)
2019-03-12 09:54
approved
rejected
awaiting decision
Bhí bean ann fadó. Sé an ainm a bhí uirthe ná Cáit. Bhí sí ana-aosta. Bean feirmeora ba eadh í. Maidin amháin chuaidh sí amach sa pháirc fé dhéin na mba. Do chonaic sí fear. Ní raibh ach láimh amháin ann. Bhuail sé ceann des na ba le flaitín dríochta. Dhein sé caoire di. Rith an bean isteach go dtí a fear. Innis sí dó cad a dhein an fear. Rith sé amach sapháirc. Ní raibh aon rud ann ach caoire. Ní raibh aon bha a thuille ann.
senior member (history)
2019-03-12 09:48
approved
rejected
awaiting decision
Bhí cúpla púnt ime istigh ann. Thóg sé abhaile é. Dúirt sí gur piseog a bhí ann.
senior member (history)
2019-03-12 09:47
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó. Bhí sé pósta. Bhí an bean ana-chrosta i gcónaí. Oíche amháin chuaidh sí síos go dtí an tobar fé dhéin uisce.
Chonaic sí sprid. Bhí solus ag lasadh istigh ina shúile. Do léigh an sprid isteach air. Do chuir sé eagla uithe. Rith sí abhaile. Dúirt sí ná raghadh sí síos arís. An lá ina dhiaidh sin chuaidh an fear amach sa pháirc chun na ba a thiomáint iateach. Bhí mála mór gairid don chlaidhe
senior member (history)
2019-03-10 23:16
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt fear ag teacht ó h-Eochaill i mbád oíche. Bhí an oíche go breá agus bhí solas na gealaí ann. Nuair a bhíodar ag an bport i mBaile na Trágha,
D'airigeadar duine éigin á rá "Tabhair marcuidheact dúinn go dtí Ceapach Chuinn". Nuair a thagadh siad go gach port d'airigeadar an ghlóf ceadna.
Chuadar isteach ar an bport i bPoll na bPiast agus luíeadar. "Cé tá ann?". Ní fuaireadar aon freagra. Tiománadar leo agus nuair a bhíodar leath-slí ag dul go Ceapach Chuinn bhraitheadar an bád ag dul síos leis an meachan a bhí sa bhád.
Nuair a shroiseadar Ceapach Chuinn léim beirt fhear amach as an mbád agus chuadar as a radharc.
senior member (history)
2019-03-10 23:06
approved
rejected
awaiting decision
riamh as an áit?
Eirbeall na muice.
Tá sé amuigh ort, tá sé istigh ort is ní throm leat é?
T-ainm.
Seanduine beag donn is a bhothán ar a dhrom aige?
Seilimide.
Teachtaire beag ó thig go tig is bíonn sé amuigh is toidhche?
Casán.
senior member (history)
2019-03-10 23:03
approved
rejected
awaiting decision
An céad oíche chíonn na h-éin í, an dara hoíche chíonn na h-éisc í, an tríú oíche chíonn an saol í?
An ré.
Tigín beag bán cruinn agus cruaidh gan fuinneog gan poll. Tá bia ann.
Ubh.
Do chuaidh beirt de mhuintir Cró, ag baint slat de claidhe. An t-slat do bhaineadar caitheadar uata í. Is an slat nár bhaineadar thugadar leo?
Dhá préacháin ag piochadh cleití asta féin.
Dhá gé roimh gé. Dhá gé i ndiaidh gé. Gé idir dhá gé an mó gé é sin?
Trí cinn.
Tháinigh sé isteach ar dhrom na ndaoine. Is chuaidh sé amach comh mír le síoda?
Móin.
Pingin, pingin, dhá phingin, pingin go leith, is leath phingin?
Réal.
Bíonn sé ag corruighe, is ag corruighe agus ní corruigheann sé
senior member