Number of records in editorial history: 257
senior member (history)
2019-03-14 12:51
approved
rejected
awaiting decision
Mick Reynnolds, Corbally, Quin, Co. Clare, used to go every night to the well in Mick Labor's field, Corbally for a bucket of water. He used to see a mermaid walking around the field near the well. She had a rack which she used to comb her hair stuck in the boll. He took the rack from her, and she followed him for it. He brought it down home and left it on the mantelpiece in the kitchen. She came to the window for three nights, crying for her rack and the people around advised him to give it back to her and hegave it back to her and he never saw her afterwards.
senior member (history)
2019-02-22 17:07
approved
rejected
awaiting decision
brought under the water where he was kept for two days.
That night his people were looking everywhere for him. Several told them that the had seen the boy sitting on the rocks, but that when they looked again he had disappeared. At the end of two days he was brought back safe and sound, but he never got his memory back after that. The people said that if it were a little girl she would be kept for ever.
senior member (history)
2019-02-22 17:05
approved
rejected
awaiting decision
brought under the water where he was kept for two days.
That night his peopel were looking everywhere for him. Several told them that the had seen the boy sitting on the rocks, but that when they looked again he had disappeared. At the end of two days he was brought back safe and sound, but he never got his memory back after that. The peopel said that if it were a little girl she would be kept for ever.
senior member (history)
2019-02-22 17:02
approved
rejected
awaiting decision
One fine day in the month of July, a little boy named Johnnie Driscoll went down to the Scilly Rocks and sat there watching the fish jumping in the water. It was thought that there was a Mermaid on the other side near the Block House. The little boy never noticed the Mermaid coming over until suddenly he was grabbed and
senior member (history)
2019-02-21 19:13
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh fir amách i mbád uair amháin go dtí uaighe ag márbuigheadh rón. Ba ait mór de na rónaibh a bheith na luighe san uaigh seo. Bhí bátaí móra lé cuid acú acht bhí fear amhain a rabh gabhal leis.
Nuair a bhí siad támallt ag obair bhí rón mór amhain ag imteacht orthú agus shaith an fear seo an gabhal ann acht d'imtigh an rón air agus bhris cos an ghabhla inda cuid. Acht ma d'imtigh fein bhí an gabhal i bhfastodh ann.
Thainig an fear abhaile indiaidh lá mór sport a chuir isteach indiadh na rón.
Támall fada na dhiaidh seo d'imtigh sé go h-Álban agus ina siubhal chuaidh sé isteach i dteach ag iarraidh lóistín. Fuair sé sin.
Bhí seanduine sa teach agus chaith an bheirt acú an oidhche ag seánachus cois teineadh. Bhí seisean ag innse dó fa'n cineal áma a bhí aige sa bhaile i nÉirinn ag iasgaireacht agus an spórt a bhí acú lá indiaidh na rón agus mar d'fág sé fein a gabhal sáithte igcionn acú. D'fiafraigh an tseanduine an aithneochadh sé a gabhal agus dúbhairt sé go ndeánfadh. D'éirigh an tseanduine agus leag sé anuas an gabhal briste a bhí shuas ins na taobhain. "B'sin é an cionn ceadna" arsan tÉireannach. "Is beag a shaoil tú nuair a sháith tú sa rón é gur ionnamsa a sháith tú é" arsan tseanduine.
senior member (history)
2018-09-21 16:28
approved
rejected
awaiting decision
Do rith sí agus do rug sí air. Dá gcaillfeadh an fear a anam, n'fheadfadh sé an cochall a baint as a dá láímh.
Bhí sí ag obair chómh maith as bhí sí riamh ar feadh an lae, agus nuair tháinig an oidhche, do tháinig sí go dtí a máthair céile, do nig sí, agus do glan sí í, agus chíor sí a ceann. Thánaig sí go dtí an ceathror leanbh, agus do dhein sí an rud ceadna leo. Chuir sí ina gcodlad iad, agus do thug sí trí póga do gach duine aca. Rug sí ar an cocall, agus d'imthig sí amach an doras uatha.
Ghluais sí uirthi, agus bhí fear ag feitheamh lei ar bruach na fairrge. Do rug sé barróg uirthi, agus d'imthigeadar le céile amach. Ní fheaca aoinne ó shoin í.
Bhí méaracha agus cosa a cloinne fighte fé mar bheadh lapa róin, agus tá cuid dá sinnsear fós ar an saoghal, agus tá a gcosa fighte leis.
senior member (history)
2018-09-21 16:25
approved
rejected
awaiting decision
an bean fairrge lei imtheacht uirthi go mbeadh sí féin ina diaidh. Do iarraidh an fear di cad na taobh nár imthig sí inéinfeacht leis an mnaoí. Dubhairt sí ná raoibh aon gnó aici féin in éinfeacht lei mar go mbeadh sí sin ag ithe na feola fuaire.
Nuair beirtí aon leanbh san áit is amlaidh a ghoillfeadh sí a dóthain, agus nuair cailltí aoinne brisfeadh sí a croidhe ag gairí. Diarraidh a fear di lá cad na thaobh go mbeadh sí ag gol nuair beirtí na leanbaí óga, agus dubhairt sí leis mar go raibh crosa agus trioblóid an tsaogail rómpa, agus nuair cialltí iad go mbeadh siad imthighthe ón trioblóid go léir.
Do mhair sí mar sin go dtí gur tháinig lá ins an earrach. Do bhí an fear ag dul ag treabhadh. Chuaidh sé ináirde ar a lochta ag diarraidh rud éigin a bhain len a sheisearach. Cad do tharreochaidh sé anuas acht an cocall.
senior member (history)
2018-09-21 16:19
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear maith gurbh ainim den áit an Mhacaire, agus chómnuig sé féin as a mháthair le céile. Bean aosta do beadh a mháthair. Buachaill ana dhiacallach, saotharach do beadh é. D'imthig sé deire oidhche go dtí an tráig ag diarraidh ualach feamnaighe. Cad do bhfeicfeadh sé ina suidhe ar cloch acht cailín breágh óg, agus í ag cíoradh a cuid gruaige. Bhí gruaig chómh fada uirthi go raibh sí ag tuitim síos go dtí an talamh. Bhí a cochall draoideachta len a hais.
Do rith sé, agus do snap sé an cocall, agus chaith sí lei é leanamaint annsan. Bean fairrge a beadh í. Choinnibh sé ag baile í ar feadh tamaill, agus phós sé annsan í. Bean ana mhaith dá mháthair do beadh í, agus bhí ceathrar leanbh aici. Níor gháir sí riamh acht trí uaire. Tháinig bean de's na cómharsain lá ag glaodach uirthi, go mbeadh sí inéinfheacht lei ag dul go dtí an tAifreann. Dubhairt
senior member (history)
2018-09-21 15:59
approved
rejected
awaiting decision
sí chun na trágha. Chonnaic an faer ag imtheacht í, fuair sé a chapall agus llean sé go dtí an fhairrge í ach do bádhadh an capall. Seán ÓSé an ainm a bhí ar an bhfear. Deirtear go bhfuil an bhean-mara ins an bhfarraige fós agus go mbíonn sí le feisgint roimh eirghe gréine lá bealthaine. Dinnis mo athair Pártalán Mac Suibhne ó Baile na Cille an sgéul so dom.
senior member (history)
2018-09-21 15:55
approved
rejected
awaiting decision
Bhíodh bean-mara le feisgint ag Ros-Beithe gach maidin bhreág de mhí Bealtaine fadó. Do thárla go raibh fear in a cómhnaidhe i nGleann-Cárthaig agus fuair sé amach go raibh an bhean-mara le feisgint ar an tráigh agus do thagadh sé go dtí an tráig gach maidin go moch ar feadh trí laetheannta agus a chapall aige. Ní fheaca sé an bhean an chéad maidin ná an tarna maidin ach do tháinig sé go dtí an tráigh an tríomhadh maidin roimh eirighe na gréine agus cad a chídhfeadh sé ós a chómhair amach in a suidhe ar an tráigh agus í ag cíoradh a cuid grúaige ná an bhean-mhara. Do sciob sé a clóca agus thainig sí cuige. Do chuir sé suas ar a chapall í agus do thug sé abhaile í agus do phós sé í agus bhí triúr leanbh aca. Dubhairt sí leis an bhfear lá dá bhfaghadh sí a clóca go raghadh sí go dtí an fhairrge arís. La dá raibh an fear amuigh agus go raibh sí in h-aonar do chúardaig sí an tigh agus fuair sí an clóca agus rith
senior member (history)
2018-09-21 15:27
approved
rejected
awaiting decision
Tá an áit sin in aice le Ros Beithe idir é agus an Innse atá ar an dtaobh eile de Báighe an Daingin. Tá sgeul ar fuaid na h-áite i nGleannbeithe mar gheall ar an áit sin. Bíonn glór mór ag an taoide ar an áit sin go bhfuil Cathair Tonn Tóime ann. Seo é an sgeul.
Is amhlaidh a bhí sí na cathair amuich ó'n áit cois fairrge go dtugtar Ros Beithe anois air. Chlúduig an t-uisce í agus do thriomiugheadh sí gach aon mhaidean lae bealtaine gach aon bliadhain. Agus ar maidin amáireach bhíodh sí clúdhuighthe arís leis an uisge. Bhíodh gach aon tsaghas duine a' siubhal isteach trí an sráid an lá san mar a mbeadh in aon sráid eile. Chídís a' bhean ar tháirsig a' dhoras agus í síor socrughadh
senior member (history)
2018-09-21 15:20
approved
rejected
awaiting decision
fhacathas rian ó shoin í.
Ó an am san deireann na daoine nár bh'fhéidir le h-aon duine den sliocht sin de Muinntir Shéaghdha dul amach ar an bhfairrge i mbád nú ar aon slighe eile.
Aon lá amhain bhí ráiseanna ar an dtráig agus bhí duine de'n sliocht sin imeasg na ndaoine go léir a bhí istig agus iad ag siubhal suas síos ar an dtraigh. Scuaib an tonn isteach arís agus do sciob an tonn an duine sin léi amach sa bhfairrge agus d'fagadh na doaine eile slán istig. Bathadh duine no beirt eile amuich sa Cuan Daingin ag dul treasna go h-Innse ar bád.
senior member (history)
2018-09-21 15:18
approved
rejected
awaiting decision
aon neart aige níos aoirde. Lean sise an brat agus lean sí go dtí an tig é, agus d'fhan sí seacht mblianta na theannta. Chuir sé an brat i bhfolach ar lochta éigin a bhí sa tig aige. Pósadh iad agus bhí triúr clainne aca. Níor gháir sí ar feadh na seacht mblian ach trí uair. An ceud uair bhí sí ag feachaint ar dhuine éigin ad' iarraidh cat a chur isteach san teine. Lá ar na bháireach bhí sí ag cuimhneamh ar an gcur an aghaidh a dhein an cat. Gháir sí arís agus dubhairt sí "a chait úd aréir, ní fhéadaim ach cuimhneamh ort."
Gháir sí an tríomhadh uair nuair chonnaic sí an brat arís. Lá éigin chuaidh sé ar an lochta á' stábháill. Chaith sé a raibh amach ar an úrlár ach níor chuimhnig sé ar an mbrat.
Chonnaic sise an brat. Phreab sí chuige agus do rug sí léi an doras amach é. Ar a h-imtheacht uaidh d'iompuig sí ag an ndoras air agus dubhairt sí leis:
"Gan leas-máthair a chur ar a chlainn
is iad a bheith síor-ghlan
is gan clúdach na hoidhche do mharbhughadh ortha."
D'imthigh sí annsan agus ní
senior member (history)
2018-09-21 15:14
approved
rejected
awaiting decision
a cinn agus á chíoradh agus bhíodh an brat in aice léi. Dúbhairt duine éiginneach dá sciobfadh an brat uaithe go bhfanfadh an cathair tirom i gcómhnuidhe. Bhí marcach d'muinnitir Shéaghdha agus dúbhairt sé dá mbeadh capall maith ráis aige go dtabarfadh sé fé é sciobadh uaithe. Fuair sé an capall a b'fhearr gheobhfaí le fághail agus chuaidh sé isteach. D'fhág sé an capall tamall beag in imeall na sráide amach. Ghaibh sé isteach agus le h-é gabháil tháirsí sciob sé an brat uaithe. RIth sé fé dhéin a chapaill agus léim sé ar an gcapall agus do phreab sé chun siubhail. Do ghluais sisean agus an fhairrge 'na tonntacha na dhiaidh, agus thug sé aghaidh i gcoinnibh an aoird agus do sciob an tonn a raibh ó'n ndiallait siar de'n chapall léi. Do leig sé é féin amach ar muineál an chapaill tosaig amach ar an bpáirc. Thuit an tonn siar annsan. Ní raibh
senior member (history)
2018-09-21 15:13
approved
rejected
awaiting decision
a cinn agus á chíoradh agus bhíodh an brat in aice léi. Dúbhairt duine éiginneach dá sciobfadh an brat uaithe go bhfanfadh an cathair tirom i gcómhnuidhe. Bhí marcach d'muinnitir Shéaghdha agus dúbhairt sé dá mbeadh capall maith ráis aige go dtabarfadh sé fé é sciobadh uaithe. Fuair sé an capall a b'fhearr gheobhfaí le fághail agus chuaidh sé isteach. D'fhág sé an capall tamall beag in imeall na sráide amach. Ghaibh sé isteach agus le h-é gabháil tháirsí sciob sé an brat uaithe. RIth sé fé dhéin a chapaill agus léim sé ar an gcapall agus do phreab sé chun siubhail. Do ghluais sisean agus an fhairrge 'na tonntacha na dhiaidh, agus thug sé aghaidh i gcoinnibh an aoird agus do sciob an tonn a raibh ó'n ndiallait siar de'n chapall léi. Do leig sé é féin amach ar muineál an chapaill tosaig amach ar an bpáirc. Thuit an tonn siar annsan.
senior member (history)
2018-09-21 15:09
approved
rejected
awaiting decision
Tá an áit sin in aice le Ros Beithe idir é agus an Innse atá ar an dtaobh eile de Báighe an Daingin. Tá sgeul ar fuaid na h-áite i nGleannbeithe mar gheall ar an áit sin. Bíonn glór mór ag an taoide ar an áit sin go bhfuil Cathair Tonn Tóime ann. Seo é an sgeul.
Is amhlaidh a bhí sí na cathair amuich ó'n áit cois fairrge go dtugtar Ros Beithe anois air. Chlúduig an t-uisge í agus do thriomiugheadh sí gach aon mhaidean lae Bealtaine gach aon bliadhain. Bhíodh sí clúdhuighthe arís leis an uisge. Bhíodh gach aon tsaghas duine a' siubhal isteach trí an sráid an lá san mar a mbeadh in aon sráid eile. Chídis a' bhean ar tháirisg a' dhoras agus í síor socrughadh
senior member (history)
2018-09-21 14:58
approved
rejected
awaiting decision
"Gan leas-mathair a chur ar a chlainn
is iad a bheith síor-ghlan
is gan clúdach na hoidhche do mharbhughadh ortha."
D'imthigh sí annsan agus ní fheacathas riamh ó shoin í.
senior member (history)
2018-09-21 14:56
approved
rejected
awaiting decision
a raibh ó'n ndiallait siar de'n chapall léi. Do leag sé é féin amach ar mhuinéal an chapaill tosaig amach ar an bpáirc.
Thuit an tonn siar annsan. Ní raibh aon neart aige eirighe níos aoirde. Lean sise an brat agus lean sí go dtí an tig é, agus d'fhan sí seacht mblianta 'na theannta. Chuir sé an brat i bhfolach ar lochta éigin a bhí sa tig aige. Pósadh iad agus bhí trúir clainne aca.
Níor gháir sí ar feadh na seacht mblian ach trí uair. An ceud uair bhí sí ag feuchaint ar dhuine éigin ab'iarraidh cat a chur isteach sa teine. Lá ar na bháireach bhí sí ag chuimhneamh ar an gcur ar aghaidh a dhein an cat. Gháir sí arís agus dubhairt sí "a chait úd aréir, ní fhéadaim ach cuimhneamh ort."
Gháir sí an tríomhadh uair nuair chonnaic sí an brat arís. Lá éigin chuaidh sé ar an lochta ag stábháill. Chaith sé a raibh ar an lochta amach ar an úrlár ach níor chuimhnig sé ar an mbrat.
Chonnaic sise an brat. Phreab sí cuige agus do rug sí léi an doras amach é. Ar a h-imtheacht uaidh d'iompuig sí ag an ndoras agus dubhairt sí leis
senior member (history)
2018-09-20 20:07
approved
rejected
awaiting decision
and took it and went fast to the sea and was never seen since.
senior member (history)
2018-09-20 20:06
approved
rejected
awaiting decision
1. Mrs Con McCarthy.
2. Old Dromore, Blackwater.
3. About 45 years. 4. Farmer's wife.
5. Kilgarvan.
6. Grandfather.
7. Long ago.
8. Aged.
9. Kilgarvaan.
10. July 1936.
One fine evening a man went fishing to the sea. He was not fishing long when his hook got fast in a nice green woman's coat. He took it home with him and put it safe in his trunk. Just after sun set a pretty girl came to his house and he could see she meant to stay. She was in house for some time and he asked her to be his wife and she gave her consent. They got married and each year for ten years there was a son born for him. One day he was cleaning out his trunk he saw this old green coat and thought it of no use to any one and carried it out in the field with other useless garments. When his wife saw that the coat was out she ran
senior member (history)
2018-09-19 22:30
approved
rejected
awaiting decision
sé an cóta isteach innte. Cuir sé falla las muighe d'en cóta. Bhíodh an bruach ag gol ar an dtráigh gach lá. Gach oidhce bhíodh solus agus fothrum san cistin. Do fuair an fear bas, agus bhí an tig aig a mach. Tar eis tamaill bhí an tig aoste, agus bhíodar cun an tig do lagadh. Nuair a bríseadar an falla san áit a bhí an cóta, tháinig an bruach agus sciob sí cóta agus ní raibh fothrum sa tig ó shoin a le.
senior member (history)
2018-09-19 22:28
approved
rejected
awaiting decision
Bhí beirt fear ag iasgracht lá, agus conneadar bruach ar carraigh ag cíora a cruaig, agus bhí cóta géoidhthe uirthi, do sciob ceann d'os na fearaibh a cóta, agus thug sé abaile leis. Tháinig an bruach san oidhche, agus sciobh sí a cóta arís. Cuaidh an fear ag iasgracht an lá na diaidh sin arís, agus sciobh sé an cóta arís. Annsan dein sé poll san falla, agus cuir
senior member (history)
2018-09-19 22:25
approved
rejected
awaiting decision
Aon lá bhí fear ag dul ag iascaract agus connach sé mermaid ar carraig. Bhí sí ag cíoradh a grúaig agus bhí clóca aice. Sciob an fear é agus cúaidh sé abhaile. Rith sí in a dhíadh act ní raibh sí ábalta cun é d'fágail. Aon lá bhí an fear ag deanam coca féir agus thuit sé síos ar an dtalamh, thosnuig an mearmaid ag ġáire agus cuir sin fearg air. Dúbhairt sé ná túbhaireadh sé an clóca dhi in aon cuir. Aon lá bhí tine mór san tig agus las an scimneá agus cúaidh an fear cun é do cuir amach 7 cúaidh an mermaid in a dhíadh. Connach sí an clóca rug sí grim ar agus cúaidh sí go dtí an fhairrge agus ní fheaca í a thuille.
senior member (history)
2018-09-19 19:58
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there lived a man. He lived near the sea and he knew this mermaid. One day he caught her and brought her home with him and got married to her. They had children. The mermaid never laughed while she lived with this man. One day when the man was ouy she found her cloak and went away. For it was said if they could not find the cloak they could not go away.
senior member (history)
2018-09-18 20:42
approved
rejected
awaiting decision
tail and webbed toes like a duck.
She is generally seen on a rock with a jelly cap on her head combing her golden hair, but she never takes off the cap. She lives in a palace under the sea in another world and is very rarely seen, but they are a very bad omen when seen, as it is a sign of drowning.
Once upon a time in Brandon Bay a man saw a mermaid and he carried her home and married her and she had three children, and she stayed with them and "mothered" them, but he had to hide her cap on the loft.
One day the man went up on the loft and he forgot what he was doing and he threw down the cap, when the mermaid saw the cap she laughed, and snatching it from the ground she went off to her own palace under sea, and they again saw her.
Another one was seen in Banna and at that time there used be dances at the strand and the mermaid came out of the water, and danced with one of the boys and when they were wheeling she was trying to wheel him into the water, but they boys hushed at her, and she went into the water, and the boy was saved.
senior member (history)
2018-09-18 20:39
approved
rejected
awaiting decision
A mermaid is a woman with a fish
senior member (history)
2018-09-18 20:36
approved
rejected
awaiting decision
themselves or someone relating to them will be drowned.
senior member (history)
2018-09-18 20:35
approved
rejected
awaiting decision
hair. It is said that all the mermaids wear a little green cap on their heads, and it is also if you take the cap the mermaid would follow the cap.
The man snatched the cap from her head, and she followed him. He then put her up on the load of seaweed and he carried her home and some years after they got married, and it is said they had a small family.
Some years later the man was cleaning a loft to stow away some potatoes up there, and as he was throwing down the things, he threw down the little cap on the flor and when the mermaid saw the cap she snapped it immediatly and went off t the sea, and the poor man never saw her after.
It is said also that if anyone sees a mermaid they will be drowned.
senior member (history)
2018-09-18 20:33
approved
rejected
awaiting decision
One day a man from Camp went to the strand for a load of seaweed and the mermaid appeared to him sitting on a rock and was combing her
senior member (history)
2018-09-18 20:30
approved
rejected
awaiting decision
was a man who was drawing seaweed from the strand. Every day he saw the mermaid on the rock combing her hair. One day he stole to the rock. He took her home, and married her. He hid the cloak which she was wearing.
Every day she searched for the cloak, but could not find it. She had three children.
One day he went to a fair, and she got the cloak and went away. He never heard where she went to.
The mermaid is half a fish and half a woman.
senior member (history)
2018-09-18 20:29
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time there
senior member (history)
2018-09-18 20:24
approved
rejected
awaiting decision
took this off and hid it in the loft, she told them that no mermaid could come to the upper world until they were seventeen and she said that she was just seventeen. One day the man went up to the lft, and threw it down, she happened t in the kitchen, she laughed and was about to go away, when she announced for your kindness to me during the seven years of my imprisonment, wish for everything, you shall receive it, and with that she dissapeared out the door.
senior member (history)
2018-09-18 20:22
approved
rejected
awaiting decision
pool, combing their long golden hair, mermaids always let their hair grow long so as it will cover their body.
A mermaid is half a woman, and half a fish. Princesses are different from the other mermaids as she has a number of oyster shells stuck on to her tail e.g. human princesses and queens wear pearls, but the sea queen's and princesses wear oyste shells, and it was said it was very hurtful to put them on, and they are not very light.
A man caught a mermaid in his fishing net, and she wore a jelly cap upn her head called by that old women a little "caubeen". The man
senior member (history)
2018-09-18 20:21
approved
rejected
awaiting decision
Mermaids were seen long ago on the sea shores but they are not seen now, they are usually seen near the sea shore, sitting near a rock or near a little
senior member (history)
2018-09-18 20:12
approved
rejected
awaiting decision
inghean. Mhaireadar go socair sámh gan crádh, gan céas ar fead sé mbliadhna no mar sin. Ach faraor! Lá áirithe nuair a bhí sí ag glanadh an tighe, fuair sí a caipín. Níor leig sí aon rud uirthe ach lá ar na bhárach nuair a bhí a céile san aonach, phóg sí a clann agus d'imthig sí léi. Ní raibh a tásg ná a tuairisg le fághail ó shoin i leith.
Nuair a fuair gach guine de'n clann bás cualathas ceól aluinn ag teacht leis an ngaoith ó charraigreacha Collathaois.
Bhí cosa (webbed) ag an gclann, agus na daoine a lean iad síos go dt an lá indiu.
senior member (history)
2018-09-18 20:09
approved
rejected
awaiting decision
Cúpla céad blian ó shoin do chómhnuig i gCill tSeanag atá suidhte ceitre míle ó Caisleán Uí Ghreaghaire fear darbh ainm dó Tomás Ó Mórdha. Lá amhán nuair a bhí sé ag bailiughadh ualaig feamnaighe 'sna collathaois comhghara do'n baile, thug sé fé ndeara mermaid in a suidhe ar charraig in giorracht dó. Bhí sí ag cíoradh a cuid gruaige ór-buidhe, agus a caipn draoidheachta len'a taoibh. Amach le Tomáṡ, gan mórán fothrama a dhéanamh, goid an caipín agus as go bráth abhaile leis. Lean an maighdean é, agus d'iarr an caipín air ach ní thabharfadh sé di é ar ór ná ar airgeag agus séard a dhein sé ná é do chur i bhfolach.
Do pósadh iad agus bhí triúr sa clann aca - beirt mac agus
senior member (history)
2018-09-18 19:52
approved
rejected
awaiting decision
A man named O'Shea met a mermaid near Broome Tralee. He took either the cap or the rod which lay by her side, as she was combing her head of fine red hair.
He brought the cap or rod home with him, and she followed him. As she was a handsome young girl they both agreed to get married. They reared a family of handsome young girls.
Any time that this man went out in a boat a storm arose. No matter how calm the tide was, it was sure to become stormy. He always had to return home again with his boat.
senior member (history)
2018-09-17 19:25
approved
rejected
awaiting decision
Long long ago there lived a man near the sea. One fine Sunday as he was walking along the strand, he saw a mermaid on a rock combing her hair. her cap was on the rock also he came behind her and he took her cap. He went home, she followed him home. Soon after they got married and they had children. They were very happy. One day while the children were at school, and her husband was out, she was cleaning up the house for Mass. She was singing to herself. She found her cap on the loft. She screamed with joy. She ran down to the sea and She was never seen again. It is said that the children are living yet, and they have webbed feet.
senior member (history)
2018-09-17 19:14
approved
rejected
awaiting decision
the Sheas can't got outside the bar.
senior member (history)
2018-09-17 19:14
approved
rejected
awaiting decision
Long ago a man named Shea lived in Glenbeigh. One day he went to Ross for sea-weed. On his way home he saw a woman sitting on a stone in the bank combing her hair. he threw off the load of sea-weed. He tried to get between her and the tide but he failed. He came again the next day and she was in the same place but again he failed. He came again the third day with a saddle horse and he caught her. He put her up in the horses back and carried her home. He took the cape from her and put it in hide up in the loft. After a time he married her and they had three children. After a time one of the children died and the husband was sorry at the loss of the child and the woman only laughed. Later on a man came in and they asked him to eat potatoes. The man refused and the woman only laughed. She was seven years and a day married and the man of the house was cleaning the loft and the woman was watching for the cape. And the first thing that fell off was the cape. The woman saw it and she got it and off she flew to the tide. It is ever since called the Shea's bank. It is said since that anyone of
senior member (history)
2018-09-17 18:29
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear in-a cómhnuidhe annso fadó. Lá amháin bhí sé ag marcuídheacht ar chapall ins an dtráig, nuair a bhí an taoide amuigh. Do bhuail na daoine maithe air agus do bhí mná in a measg. Do sciob sé an brat draoidheachta o duine aca, d'iompuig sé an capall agus abhaile leis. Do tháinig tonn mór draoidheachta i n-a dhiaidh agus do bhain sé de'n marcach siar de'n capaill, acht do sthug sé an brat leis, agus do lean an bean abhaile é. Annsan do phós an beirt. Lá amháin nuair a bhí sé amuigh, do fuair sí an brat a bhí i bhfolach aige. Annsan amach léi sa bhfairrge arís, agus níor fheaca an fear as san amach í.
senior member (history)
2018-09-17 18:21
approved
rejected
awaiting decision
sagart ía gus phós sé iad. Do mhaireadar araon le cheile ar feadh cúpla bliadhan. Bhí tríur inghean acu. Lá amháin bhí an fear ag glanadh an lochta agus thuit an clóca ar an úrlár ach cheap an fear ná tógfadh an bhean aon cheann do. Nuair a chonnaic sí é do thóg sí é agus rith sí fé dhéin na fairrge. Rith an fear amach as an dtig agus nuair a chonnaic sí é ag imtheacht léi féin níor chuaidh sé na diaidh mar bhí sí ró fhada uaidh. D'fhan na leanbhaí leis an bhfear agus bhí lapaí idir a méireannaibh agus ní féidir le aon Séaghdha díobh dul amach ar bhád thar puinnte Cromáin.
senior member (history)
2018-09-17 18:18
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó daribh ainm Ó Seaghdha. Lá amháin bhí sé ag marcaidheacht ar chapall cois na fairrge. Do chonnaic sé bean áluinn na suidhe ar charraig mhóir agus í ag cíorradh a cuid gruaige. Nuair a chuaidh sé in-aice léi chonnaic sé go raibh a clóca taobh léi agus cheap sé ar é thógaint.
Shiubhal sé in-aice léi ach ní fheacha sí é ar feadh tamaill. Nuair a chonnaic sí é do rith sí léi féin agus d'fhág sí an clócha na diaidh. Fuair an fear é agus thug sé leis abhaile é. Nuair a shrois sé an tig chonnaic sé an múrachán ag teacht 'na dhiaidh. Chaith sé an chlóca in-áirde ar an lochta. Thainig an bhean isteach sa tig agus d'fhan sí ann ar feadh cúpla lá.
Thóg an fear go dtí an
senior member (history)
2018-09-16 02:53
approved
rejected
awaiting decision
for the first time in thirteen years. She grabbed it and ran towards the sea, and was never seen until one day when the daughters were grown up. As they were walking along the strand at Rossbeigh she again appeared and wrapped the mantle around her two daughters and none of them was ever seen again.
senior member (history)
2018-09-16 02:52
approved
rejected
awaiting decision
Shea wished to have the "brat". So he got the best horse that was around and went out towards the "brat". He snatched the garment off the wall and rolled it under the saddle. When the mermaid missed the "brat" she immediately called on "Tonn Toiem" which flowed swiftly after the man on the horse. As the animal was nearing the strand, the wave overtook him and cut the horse in two. The man brought the mantle to his own home and hid it in the loft of the house. The mermaid followed him and demanded the mantle, which he refused to give. She stayed in the house and he married her and they had two beautiful daughters.
One day, aftetr thirteen years, the mantle fell down off the loft. When the mermaid saw it she laughed
senior member (history)
2018-09-16 02:50
approved
rejected
awaiting decision
A few hundred years ago a beautiful city used to be seen every seven years and people from all ports of Ireland used come to see it. A mermaid used be seen also. She had a magic "brat" and she used put it up on the wall which was around the city. A man named
senior member (history)
2018-09-16 01:45
approved
rejected
awaiting decision
and she said nobody should kill a lamb because he is a poor innocent creature.
They had three children. Her husband was one day cleaning off the loft where the cap was. He never thought about it. He threw it off. She ran and caught it and laughed as before. As soon as he went out working she took the children, washed them, and dressed them neatly, and combed their hair. When she was finished she walked out the door and was never seen again.
senior member (history)
2018-09-16 01:43
approved
rejected
awaiting decision
Long ago a man was gathering seaweed in the strand. He noticed a fine handsome young girl combing her hair near a rock. He went towards her. She never saw him until he took the cap which was beside her. She followed him home and he got married toher.
She spent some time with him and never laughed but three times. First a person walked in while they were eating a meal. They asked him to dine with them. He refused. She laughed heartily and they asked her why she laughed. She said nobody should refuse the food. The second time was when her husband killed a sheep and they asked her why
senior member (history)
2018-09-16 00:18
approved
rejected
awaiting decision
picking periwinkles near Kilshanig he saw a mermaid asleep on a rock. He stole her cap and carried it home and hid it. Just then the mermaid woke and went after him because she could not go back again to the sea without her cap. After a few years she married the man and became very happy. But all the time she wished to go back again to the sea. One day when the man was out the mermaid was cleaning the house, she found her cap, she put it on her and went back again to the sea and the man never saw her again. The land in the northern part of Maharees is limestone clay and the land on the southern part is sandy clay. There are no woods in Maharees now but there are remains of old trees along the strand which shows that there were trees there once.
senior member (history)
2018-09-16 00:08
approved
rejected
awaiting decision
cochal draoidheachta do cur i gcoimeád. An fhaid is a bhí sé amuich do nig agus do glan sí an triúr leanbh. Nuair a bhí san déanta aice, do rug sí agus do glan sí í fein. Ghaibh sí an doras amach agus ní fheacaidh aoinne ó shoin í.
senior member (history)
2018-09-16 00:02
approved
rejected
awaiting decision
An mhaighdean mara a tugtar uirthe san áit seo. Leath-bhean agus leath iasg iseadh í. Tagann sí aníos an ar cairrgheacha istoidhche.
Tagann an rón aíos ar na cairrgheacha istoidhche agus bíonn sí ag gol. Deireadh an mhaighdean mara "Tadhg atá um lorg" agus teigheadh sí cun na h-áite na mbíod sé. Bíonn brat ar an maighdean mara.
Bhí fear ins an Machaire d'arbh ainm do Ághasach, agus chonnaic sé í. Nuair a tháinig sí isteach ón bhfarraige do bhain sé a cochall draoidheachta dí agus do rug sé leis abhaile í. Do chaith sé siar i lochta e agus do phós sé í. Bhí triúr leanbh aca agus mhaireadar seacht mbliana i bhfochair a céile. Pé rud a bhí sé ag lorg i gcionn na seacht blian san lochta tháinig sé treasna de'n cochal. Caith sé anuas de'n lochta í. Nuair a chonnuic sí é, do gáir sí agus níor gáir sí riamh ar feadh na seacht bliana roimis sin. Nuair tháinig an fear anuas, chuaidh sé amach agus níor dhein sí aon nídh ach an
senior member (history)
2018-09-15 23:49
approved
rejected
awaiting decision
ar a chosa agus ar a lámha.
senior member (history)
2018-09-15 23:48
approved
rejected
awaiting decision
Murdhuach a thugann muintear na h-áite uirthe. Leath-iasc agus leath-bhean iseadh í. Níl fhios agam an dtagann sí aníos ar na caraigeacha istoidhche agus nír fhéadas a dhéanamh amach cad a bhíonn ar siubhal aice.
Bíonn brat uirthe. Bhí fear in-a chomhnuidhe ins na Macairí uair amháin, agus chuaidh sé go dtí an tráigh. Chonnaic sé Murdhuach 'n-a shuide ar carraig agus dhruid sé suas fé 'na déin agus do rug sé ar a brat. Thug sé an brat abhaile leis agus chuaidh an Murdhuach 'na dhiaidh. Chuir se an brat i bhfolach agus bhí uirthe é do phósadh.
Bhí ceathrar de chlainn aca. Lá amháin bhí an fear ag cuardach i gcóir rud éigin agus fuair sé an brat. Do shnaip an Murdhuach an brat as a láimh agus do chíor sí gruaid na clainne, agus do nigh sí a n-aghaidhthe agus annsan, d'imthigh sí léi. Bhí an fear ana-bhrónach i n-a diaidh. Tá a sinnsear ins na Macairí fós agus tá lapa ar a
senior member (history)
2018-09-15 23:10
approved
rejected
awaiting decision
cailín áluinn an-phósta.
Deirtear gur pósadh í san Mhachaire agus go bhfuil a sliocht le feiscint ann fós: agus gur fuirist gach duine 'ca d'aithniúint; go bhfuil scánán beag tanaidhe de chroicean idir méireannaibh a gcos ar nós na ngéan 's na lachan.
senior member (history)
2018-09-15 23:05
approved
rejected
awaiting decision
go dtí lá amháin - lá breagh san t-samhradh gur iarraidh duine de's na leanbhaí dá máthair (an múrbhach) dul ar an dtráig in aonacht leótha. Dúḃhairt sí go raghadh dá mbeadh a "caipín" aici. D'fhreagair an cailín beag óg í is dúbhairt ná feacha sí féin aon chaipín riamh uirthi ó tháinig sí an tig.
Dúbhairt sí leis an leanbhaín beag go raibh caipín beag ana dheas aici ach gur chaill sí in áit éicint é, agus nár bhféidir léi é fhagháilt in aon áit. Sin é an uair gur chuimhnig an cailín beag ar an rud a chonnaic sí sa pholl ar an dtaobh thiar de dhoras an chróidhtín. Do innis sí an scéal dá máthair agus do ruith á iarraidh di.
Nuair tháinig an leanbh thar nais agus an caipín aici d'aithin sí láithreach é.
Do chíor 's do nig sí na leanbhaí annsan, do thug sí aghaidh ar an dtráig ansan nuair fuair sí ná raibh einne á tabhairt fé ndeara, agus thug sí léithi an cailín beag chun na fairrge amach. Taréis blianta na dhiaidh san tháinig an cailín beag óg san abhaile, ach ní raibh sí óg anois, ach 'na
senior member (history)
2018-09-15 23:00
approved
rejected
awaiting decision
iad agus chuir sé an cochall isteach i bpoll ar an dtaobh thiar den ndoras.
D'fhan an scéal mar sin ar feadh dá bhlain, í sa tig na dteannta; agus fear a tíghe ag gabháil de'n iascach gach lá gan staonadh. I gcionn an dá bhlian, do bhí an fear a' dul ar an dtráig lá chun baidhte do sholáthar dá ghleamuig. Do theastuig uaidh a hata "áil" d'fhagháil, agus dúbhairt sé leis an gcailín beag dul dhá iarraidh do, go raibh sé istig i gcróidhtín na líon.
D'imig sí á chuardach agus deabhadh uirthi chun go mbeadh an t-athair buidheach di, ach ní bhfuair sí é san áit a dúbhradh léithi go bhfaigheadh. Bhí sí a feuchaint 'sa feuchaint ins gach áit, agus ar deire chuaid sí ar an dtaobh thiar de dhoras. Chonnaic sí an poll. Chuir sí a láimhín isteach, agus cad a thairriceóchadh sí amach ná an cochall. D'fhéuch sí air, ach má dh'fhéuch bhí a fhios aici nár bh'é sin hata a h-athar. Chuir sí thar nais é taréis é bhreithniú go maith ar feadh tamaill, agus ar deire d'eirig léithi hata a h-athar d'fhagháilt fé's na líonta, agus thug sí a triaill air é. Bhí san go maith
senior member (history)
2018-09-15 22:54
approved
rejected
awaiting decision
nach mór buailte leis an dtalamh tirim d'eirig sí de'n tochta na seasamh agus thug sí iaracht air léimint sa bhfairrge arís, ach thairrig an rámhaidhe go láidir ar na maidí, agus baineadh barra-thuisle aisti, sa t-slíghe gur shleamhnuig sí ar na líonta anuas, agus thuit an cochall dá ceann. Do phreab sé láithreach agus d'aimsig sé an cochall agus do ghreamuig sé é de'n chrios a bhí tímpeall a chuim.
Do shín sí a lámh na threo chun an cochaill d'fhagháilt uaidh, ach níor léig sé air go bhfeaca se í, bhí a fhios aige de'n dtrath so, gur bhí an murbhrúghach a bhí aige, agus dá scaoileadh sé an cochall léithi ná feicfeadh sé go bráth arís í.
Thug sé leis abhaile í annsan, agus nuair a chonnaic sí na "rudaí beaga" aige baile, do nig sí 's do ghlan sí iad, agus nuair bhíodar go deas glan cíortha aici, do phóg sí gach duine aca diaidh ar ndiaidh agus thuit na leabhaí go mór i ngrádh léi. D'imig an fear amach annsan agus nuair bhí na líonta triomuighthe aige, taréis tamaill thug sé leis iad isteach go cróidhtín beag a bhí ar an dtaobh amuigh de'n dtig, agus chaith sé treasna ar bhíoma
senior member (history)
2018-09-15 22:46
approved
rejected
awaiting decision
chluig do bheith caithte mar sin aige, d'eirig sé 'na shuidhe chun na líonta do tharrac isteach, ach díreach agus é ag breith ar an dtéid chun a dhéanta do chualaidh sé an guth ba bhreaghtha dár chualaidh duine riamh idir é agus an talamh. Do dhírig sé ar na líonta agus bhí sé á dtarrac leis, agus ag éisteacht leis an nguth agus leis an amhran, san am ceadna nuair gheibheadh sé lom air. Nuair bhí na líonta istig aige do thosnuigh sé ar an t-iasc do réidhteach agus súil dá dtug sé tímpeall ar féin chonnaic sé mar bheadh bean istig anáirde ar chloich ag bun na faille.
Nuair bhí an t-iasc réidighte aige, do chas sé an naomhóg tímpeall agus ghluais sé fé na déin. Nuair bhí sé a déanamh uirthí thug sé fé ndeara gur ag cíoradh a cínn a bhí sí agus dá achmuire a bhí sé ag dul di is a dul i mbréaghthacht a bhí sí. Nuair tháinig sé cliathánach leis an gcairraig do labhair sé léithi, ach do fhreagair sí i dteangain nár thuig sé. Dhein sé cómharthaí dhi annsan chómh maith is d'fhéad sé - preabadh isteach san naomhóig chómh maith do dhein, agus ghluais sé leis féi dhéin na trágha agus í ar bórd aige.
Nuair a thug sí fé ndeara go rabhadar
senior member (history)
2018-09-15 22:39
approved
rejected
awaiting decision
Fadó do mhair san Mhachaire i gCorca Dhuibhne iascaire a bhí go fuar agus go dealbh.
Bhí triúr clainne aige - beirt mhac 's ingean; agus do cailleadh a máthair nuair bhíodar san féin ana óg.
Bhíodh sé a' tuilleamh roinnt bheag airgid, ar iascach 'na naomhóig bhig féin. Bhíodh glaodhach ar ghleamaig 's ar bhallaig san am san, agus bhíodh sé gach lá breagh nách mór ag cuardach na dóightheanna cois failleach na n-oilean, agus ar an dtalamh salach ó Bhaile Uí Thaidhg go Srón Bhruinn.
Aon lá amháin do choinnibh sé chómh achmuir do'n talamh is d'fhead sé mar bhí mairceiréil ag leanamhaint an t-saláin chómh fada isteach leis an gcloich, agus theastuig na maircéiréil uaidh ní h-amháin chun a n-ithte ach go mbeidís aige mar bháidhte péardóg chómh maith.
Lá breagh samhraidh dob eadh é agus bhí súile aige le ládáil. Chaith sé amach a chuid líon, agus d'fhan sé annsan sa chor san ar feadh uair' a chluig sar ar chuimhnig sé ar iad do tharrac. Bhí an lá chómh ciúin sin, gur shín sé siar, agus léig sé de'n naomhóig a bheith a tarrac léithi ar an dtéad cinn lín. Tar éis uair a
senior member (history)
2018-09-15 22:23
approved
rejected
awaiting decision
Bíonn dochme ag daoine roim éinne de'n sloinne sin "Seaghdha" do bheith istig leotha ag iascach, nó ar an bhfairrge in-aic' chor leotha. Bíonn eagla a mbáidte ortha dá mbeadh aon "Seaghdha" na measc. Deirtear gur thuit eascainne na mBrúgach fadó ar an treibh sin.
senior member (history)
2018-09-15 22:17
approved
rejected
awaiting decision
treabhtha a theastuig uaidh an lá san, do b'éigean do dul anáirde ar an gcúl-lochta chun a fhagháil; agus ar an únthairt agus an raobhadh a bhí air thuas, do tharla gur thuit anuas an "brat draoidheachta" go raibh sé roimh roimis sin chómh cúramach air gan a leigint as a sheilbh. Chonnaic sí é a tuiteam anuas, agus b'shin é an uair gur dhein sí an tarna gáire. Do dhein sí fé na dhéin de phreib, agus chuir sí fé 'na gúna i bhfolach é. Annsan do nig agus go ghlan sí na leanbhaí go léir, agus d'imig sí chun na fairrge arís, agus níor chualathas a tuairisc ó shoin.
senior member (history)
2018-09-15 22:14
approved
rejected
awaiting decision
a phósadh." "Tiocfad" ar sises "mar níl neart dul uaidh agam agus e gan mo bhrat."
D'imigheadar annsan le cois a chéile, agus thug sé aire mhaith gan an "brat" do leigint 'na gaor. Do pósadh iad, agus bhí ceathrar cloinne 'ca, agus ar feadh na h-aimsire 'a rabhadar pósta níor chualathars gur dhein sí gáire riamh.
Oidhche amháin, i gcóir Oidhche 'le Mártan, do mharbhuigheadar caora, agus bhaineadar an croiceann di. Bhíodar an oidhche sin ag róstadh an dubháin agus buachaillín ó'n mbaile istig ag féuchaint ortha ag obair, agus súil tar na beartaibh aige san dubhán agus é á róstadh. Nuair tógadh den teine é, ní bhfuair an garsún beag a bhlaiseadh agus sin é chuir an gcéad tríthidhibh gáirídhe í. Nuair a chonnaic a céile - fear a' tíghe - í ins na trithidhibh dúbha gáiridhe, d'fhiafruig sé dhi cad ab é fáth a fáire. Dúbhairt sí go mba ró-ait an scéal é, agus go mbeadh an garsún céadna san fós pósta le h-ingín leótha féin, agus ná beadh aon chlann aca. D'imig na blianta mar sin, agus aon lá amháin, bhí fear a tíghe go broideamhail ag treabhadh. Pé úrlais
senior member (history)
2018-09-15 22:00
approved
rejected
awaiting decision
seiseann uirthe cadh na thaobh gur gháir sí, dubhairt sí "cadh na thaobh náɼ thugais bliúre den fheóil don leanbh," bfhéidir go mbeidh sé sin mar cliamhain fós agat." Níl aon lá ná go dtagadh an rón taobh amuich dhen tig ag béicig agus deireadh sí "Tadhg atá im lorgsa. Bhí an fear lá ar lorg rud éigin thuas sa cúlochta agus bhí sé ag caitheamh gach rud síos, agus caith sé síos an cochal. Nuair a conaic sí é do gháir sí. Dfiafruig seiseann dí cad do chur ag gáire í, ach níor inis sí in-aon cor do. Do nígh sí na páistí agus chaith sí an cochal a thógaint cúichi féin agus siúd an dorus amach í. Ní fheaca éinne ó shoin í. Daithneócfá éinne gá siolmhach mar go mbíonn méuracha na gcos ceangail le chéile, an dá mhéur inaice na hórdóige a bhíonn ceangailte.
senior member (history)
2018-09-15 21:57
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear na comhnuidhe sa mhacaire fadó. Bhí sé ag siubhal ar bhara na haile thíos i ngaraidhe liam lá. Conaic sé uaidh brúch na suidhe ar caraig agus í ag cioradh a cinn. Bhí an cocal inaice lei ar an gcloich. Déalaig sé i ganfhios di agus snap sé an cocal a bhí inaice leí ar an gcloich. Lean sí abhaile annsan é agus do pósadh iad. Nuair a bhíodh sí ag dul go dtí Aifreann na haon mhaidin domhnuigh ní siubhalfadh sí le éinne dul ná teacht ar eagla go ndéanfadh sí peaca. Bhí triúr cloinne aici. Níor dhein sí ach trí gáire an fhaid a bhí sí na theannta. An céad lá gáir sí, bhí seisean ag marbhú ainmhidhe tháinig leanbh óg na gcomharsan isteach agus dimthig sé amach, gan aon blúire de'n fheóil dfhághailt. Annsan do gháir sí. Nuair dfhiafruig
senior member (history)
2018-09-15 21:44
approved
rejected
awaiting decision
Long ago a man lived in Inch named O'Shea. He had a fine horse. One day he was gathering seaweeds and he found a hood among the seaweeds. He went home then with his horse and the waves followed him. He galloped the horse and the waves were too quick for him. His horse got drowned and he escaped. A woman followed him to his house. She married him and they had two sons. One day O'Shea was cleaning a loft and he threw off the hood. She dressed the children and wenta way. She carried the hood with her. One of them joined the navy. There was a powerful man in the ship. One day he told O'Shea he would give him a great fright. He threw him out off the ship on the top of his head. He came into the ship again and threw the strong man out in the water. The strong man was drowned. The other man could pass through all the wate he liked.
senior member (history)
2018-09-15 21:34
approved
rejected
awaiting decision
mór sultmhar.
Seo léithe láithreach chun na trágha agus ní fheacaidh an fear bocht ná a clann riamh ó shoin í. An fhaid a bhí sí 'na dteannta níor chualathas riamh uaithe acht trí gháire.
1. D'eitig fear biadh uatha Dia Luain.
2. Lá gur mhairbh a fear caoire.
3. Nuair fuair sí an cochall agus d'imtig uaidh.
Tá buadh ag sliocht na mná san ná bádhfaí aoinne acu. Do téigheadh mac a mhic, Seana Joe Flaherty, amach sa stoirm ag stiuriú long isteach go Bágh an Daoingin agus níor thárlaig aon chinneamhaint riamh do.
Tá an sceal seo ana chomónta in iarthar Chiarraidhe.
senior member (history)
2018-09-13 20:00
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear 'na cómhnaidhe in Dún Síon fadó agus do cuaidh sé go dtí an tráigh lá. Do connaich sé bean 'na suidhe ar cairrigh agus í ag cíoradh a cuid gruaige. Do bhí cochal in-aice léi agus do thóg sé é agus do thug sé abhaile é. Do lean an bhean é agas do phós sé í. Do cuir an fear an cocol ináirde ar an lochta í ngan fhios di. Tréis roinnt blianta do cuaidh an fear ináirde ar an lochta agus do bhí sé á ghlanadh agus do thuit an cochal anuas in gan fhios do. Do nígh an bhean na paistí agus d'imtigh sí léi agus ní feacha aoinne í ó sin.
senior member (history)
2018-09-13 19:40
approved
rejected
awaiting decision
"cum go bháffainn slán agat."
"Ca bhfuil tú ag dul" ar seisean.
"Táim ag dul abhaile" ar sise. "Cad a dheanfaidh na leanbhaidhe" ar seisean.
"Tá leanbhaidhe agam bad mheasa dom na iad" ar sise agus le na linn sin do rádh theich si uaidh. Do lean sé í sios i go barra taoide, acht níor thaing sé suas lei. Bhi an rón na coinne agus gac aon sgarta gáire aige agus do rug sé barróg uirthi.
Do biodh an rón ag teacht ar an dtráig bladhanta roime sin agus é ag é ag gol. Tógadh mórán daoine ceann do nuair a chífidís é. Do bhí cuid da siolbhadh sud ar an Rinn beag agus ins an Iverách agus ins an Daingean.
senior member (history)
2018-09-13 19:36
approved
rejected
awaiting decision
agus do chaith sé an caipin anuas i ngan fhios do fhéin. Do chonnaic sise an caipin agus do shnap si suas é go tapaidh. Do thog an fear amach leis an gleas seisiridhe agus d'imthig sé leis ag treabhadh. Ni raibh aon t-suathadh aigne air mar bhí gach aon nidh fé mar budh mhaith leis.
Do chuir an bhean síos an dínnear fé mar chuirfead si i gcomhnuidhe. Do rug si ar an gceathrar leanbh agus do nig agus do ghlan iad.
D'ullmhuigh si an dinnear agus chuir ar an mbórd é. Annsan fuair si an caipin agus bhuail fé na brat é, agus do rug si ar na leanbhaidhe agus do phóg si iad. Do ghaibh si go dtí an ghort 'n-a raibh a fear ag treabhadh agus dubhairt si le na fear dul abhaile cum a dhínnéar "nách láidir nac iad na leanbhaidhe a chuiris ag glaodhach orm" ar se. "Badh mhaith liom féin teacht" ar sise.
senior member (history)
2018-09-13 19:33
approved
rejected
awaiting decision
Lá amháin bhí fear ag siubhal cois na fairrge agus chonnaic sé an brúch agus í suidhte ar charraig ag cioradh a cuid gruaige. D'ealuig se suas taobh thiar dhi agus sciob se leis a caipin a bhí ar chloich ar an gcarraig taobh thiar di. As go brac leis annsan agus í na diaidh mar tá sé raidte go mbionn ar an mbrúch pé duine a fhaghann a caipín do leanamhaint. Rith an fear isteach n-a thig fein agus do lean sise isteach é.
Posadh iad agus mhaireadar le cheile go sona sásta. Bhi sise mar aon bhean eile acht amháin nár dhein sí gáire riamh.
Threis roinnt bliadhan nuair a cheathrar no cúigear muirear ortha chuaidh an fear suas ar an lochta la ag lorg gleas cum seisridhe. Bhi se a gcaitheamh anuas ar an dteintean
senior member (history)
2018-09-13 19:32
approved
rejected
awaiting decision
Lá amháin bhí fear ag siubhal cois na fairrge agus chonnaic sé an brúch agus í suidhte ar charraig ag cioradh a cuid gruaige. D'ealuig se suas taobh thiar dhi agus sciob se leis a caipin a bhí ar chloich ar an gcarraig taobh thiar di. As go brac leis annsan agus í na diaidh mar tá sé raidte go mbionn ar an mbrúch pé duine a fhaghann a caipín do leanamhaint. Rith an fear isteach n-a thig fein agus do lean sise isteach é.
Posadh iad agus mhaireadar le cheile go sona sásta. Bhi sise mar aon bhean eile acht amháin nár dhein sí gáire riamh.
Threis roinnt bliadhan nuair a cheathrar no cúigear muirear ortha chuaidh an fear suas ar an lochta la ag lorg gleas cum seisridhe. Bhi se a gcaitheamh anuas ar an dteintean
senior member (history)
2018-09-13 18:17
approved
rejected
awaiting decision
agus fhuair sí an brat agus thuit sé anuas ar an úrlár uaithe. Fuair an bruch e agus chuir sí dí an doras amach agus na seachtar leanbh na diaidh. Bhaineadar amach an fhairrge. Báideadh an fear tamall na diaidh sin agus deirtear ó shoin go bhfuil an fairrge i ndiaidh mhuintir Shéaghdha.
senior member (history)
2018-09-13 18:15
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear do mhuintir Shéaghdha ag baint feamnaidhe ar dtráigh tamall mhór de bhliadhanta ó shoin. An scian a bhí aige do dhearmhadh se ar an gcloich í, agus nuair a chuaidh sé tharnais ag triall uirthe bhí bean suidhthe ar an gcloich agus í ag cioradh a cínn. D'fhan sé ag ceachaint uirthe tamall agus annsan d'imtig sí isteach sa bfhairrge uaidh. Nuair a cuaidh sé ag triall ar an scian ní raibh sí le fághail aige agus bhí sé in amras gurbh í an bhrúch a rug léithe í.
Tamall na ndiaidh sin bhí sé ag siúbhal na trágha agus cionnaich sé an bhrúch arís agus í ag cíoradh a cinn mar an gcéadhna. Bhí olc air chúiche i dtaobh an scian a bhuid uaidh agus d'ealaig sé uirthe agus sciob sé a brat uaithe. Do lean sí é go dtí an dtig agus tamall na diaidh sin phósadar. Bhí seachtar leanaí acu. Aon lá amháin bí an fear amuigh agus cuaid duine do's na leabhí anáirde ar an lochta agus d'ocail sí an cómhradh
senior member (history)
2018-09-13 17:54
approved
rejected
awaiting decision
dhiaidh agus na h-aon scréach aice ag glaodh ar Sheán chun a clóca a thabhairt di. Do lean Seán don rith gur bhain sé a thig fein amach. Do bhí an clóca curtha i bhfollach ag Seán suas sa lochta (i bhfollach ag Seán). I gcionn tamaill tháinig an muirbheach isteach. Shuidh sí síos. Cúpla mí na dhiaidh sin do phós an Muirbheach agus Seán ó Fhlathartaigh agus bhí clann aca.
Bhíodar ag maireachtaint go deas i dteannta a chéile go dtí aon lá amháin nuair a bhíodar ag glanadh suas an tíghe do chuaidh an duine don gclainn suas sa lochta agus do bhí sé ag glanadh suas ann. Do chonnaic sé an clóca agus bheir sé air agus chaith sé anuas é. Pé súil féachaint a thug an muirbheach do chonnaic sí an cloca. Do dhein sé fé na dhéin agus bheir sí air. D'imtig sí léi amach an doras agus ní fheacaidh áenne as san amach í.
senior member (history)
2018-09-13 17:49
approved
rejected
awaiting decision
Bhí bean fadó a d'fheiscinn i bhfairrge fionn-trágha. An mhuirbheach ab ainm di. Bíodh na daoine go léir scannruighthe roimpi. Do bhí fear i bhFionn Trágha darbh ainm Seán Ó Flathartaigh agus do bí ana mhisneach aige.
Dúbhairt sé go radhach sé féin go dtí an áit agus go mbeadh a fhios aige fein cérbh í féin. D'imthig sé leis go luath maidin lár na bháireach agus fuair amach an mhuirbheach. Bhí sí suidte ar charraig mhór agus í ag cíora a cínn. Bhí Seán ag faire uirthi ar feadh tamaill. Do bhain sí di an clóca mór dearg a bhí ar a ceann agus cuir sí lastiar di é ar a gcarraig.
D'éalaig Seán agus rug sé ar an gclóca. Annsan do rith sé chómh tapaidh agus dob fhéidir leis é. Ní fada a bhí sé nuair a bhí an bhean na
senior member (history)
2018-09-13 17:25
approved
rejected
awaiting decision
iad. Do ghluais an buachaill leis abhaile agus do tháinig an brúch na dhiaidh. Níor bhfada chuige a bhí si ag baile nuair a phós sé í. I gcionn bliadhna do saoghaluígeadh inghean óg dóibh. Bhí sé lá amháin tamall na dhiadh sin agus níor chuimhnig sé an gcrios ná an raca do chur i bhfolach. Nuair a tháinig sé abhaile ní raibh an bhean ná an leanbh lé fághail aige agus is é a bhí buadhartha. Annsan do chuimhnigh sé ar an dearmhadh a bhí deanta aige. Bliadhain ón lá san do bháidh an buachaill e féin agus deirtear go bhfil siad sa bhfarraige fós agus go mbeidh go deó.
senior member (history)
2018-09-13 17:14
approved
rejected
awaiting decision
ag eirighe amach ó thaobh an chladaigh agus do shuidh sí ar chloch agus do thosnuigh sí ag cíoradh a cheann.
Do ghluais an buachaill leis agus do chuaidh síos ar thaobh an chladaigh chun ná (bheadh) cídhfeadh sí é. Bhí sé ag feachaint i gcómhnuidhe uirthi. Do chonnaic sé raca 7 rud éigint a bhí amar thar a com aici in aice léi. Do chuaidh sé síos agus do thug sé leis iad agus do tháinig sé aníos ón gcladach. I gcionn tamaill d'eirigh sí agus d'feach sí timcheall uirthi féin agus ní fheacaidh sí faic taobh léi. Do bhí sí ag feachaint soir agus siar agus scian na radharc agus b'ait léi í féin. Do ghluais sí léi aníos nó go dtáinig sí aníos go dí an áit go raibh an buachaill. Do chonnaic sí an raca agus a chrios aige agus bhí sí dá lorg (uirthi) air ach ní thabharfadh sé di.
senior member (history)
2018-09-13 17:10
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann fadó. Lá amháin do chuaidh sé ag fiadhach siar ar an gcnoc. Bhí sé ag imtheacht síos agus suas timcheall na h-áite. Nuair a bhí smut do'n lá caithte aige do thug sé tamall ag feachaint síos sa chladach agus bhair fé na leath-cheann aige agus é ag smaoineamh do féin. I gceann tamaill do chonnaic sé an bhean
senior member (history)
2018-09-13 17:09
approved
rejected
awaiting decision
gol agus do thug sí a h-aghaidh síos ar an bfarraige agus do thug sí léithe a cuid cloinne. Nuair do tháinig an fear abhaile do chonnaic sé go raibh a bhean imthighthe agus an uair sin do chuimhnig sé ar an ndearmhad a bhí deanta aige. Do bhí sé ag glaodach uirthi ach ní thug sí aon tor air. Brúch a beadh an bhean san riamh ó shoin nú Maighdean Mhara.
senior member (history)
2018-09-13 17:07
approved
rejected
awaiting decision
Do bhí fear ann fadó. Lá amháin chuaidh sé ar an dtráig. Do chonnaic sé bean áluinn na suidhe ar chloch agus leath di na h-iasg is leath di na duine agus gruaig bhuidhe shíos go leath a droma uirthi. Ar an dtaobh shiar di do bhí brat áluinn. Do chuimhnig sé air é a ghuid uaithe. Do ghuid sé é agus do bhailibh sé leis a bhaile. Do chaith sí é a leanamhaint abhaile. Tarrís tamaill do phós sí é. Do bhí ceathrar cloinne aca. Lá amháin do chuaidh sé isteach na chófra ag feachaint ar an mbrat agus níor chuimhnig sé riamh air é a dhúnadh na diaidh. Do chuaidh an bhean isteach sa seómra na dhiaidh agus cad do cídhfeadh sí ach a brat féin. Do rug sí air agus í ag
senior member (history)
2018-09-13 16:47
approved
rejected
awaiting decision
A mermaid is half a woman and half a fish. She has a head like a woman and a body like a fish. She has long golden locks when seen she is always combing her hair. If any person has the misfortune to see her, he or one of his relations is sure to get drowned before seven years.
Long ago a man went to the Ballyheigue strand and he saw a mermaid sitting on a rock combing her hair. He saw beside her a wand and he thought if he got this all her power would be gone. So he stole it and took it home and hid it. The mermaid followed him home and she became a beautiful lady as soon as she put her foot on the land. Shortly afterwards they got married and had three children. One day as she was cleaning a loft over the fire she found her wand wrapped in a cloth. She immediately went to the strand and became a mermaid again. She was never seen or heard of in after years.
senior member (history)
2018-09-13 16:43
approved
rejected
awaiting decision
would be drowned or someone belonging to them before seven years.
senior member (history)
2018-09-13 16:43
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there was a man who was living alone. One day he went to the strand and he saw a mermaid on the rocks and she combing her hair. He stole behind her and took her wand. He ran away as quick as he could with it and he hid it in the loft. She followed him back to his own home.
After a short time she got married to him and they had three children. They lived very happy for a long time together and one day she was looking for something in the loft where the wand was hidden by him. It fell down and she made a grasp for it and with the attempt she made took hold of it. She gave three hearty laughs for the first time since she came to his home. She ran out the door and went to the sea and was never seen or heard of ever after. It is said that any man of that name could not go to the strand afterwards or if they did they would get drowned.
The old people say that any person who would see a mermaid
senior member (history)
2018-09-13 16:36
approved
rejected
awaiting decision
again. She was never seen or heard of in after years.
senior member (history)
2018-09-13 16:35
approved
rejected
awaiting decision
A mermaid is half a woman and half a fish. She has a head like a woman and a body like a fish. She has long golden locks when seen she is always combing her hair. If any one has the misfortune to see her, he or one of his relations is sure to get drowned before seven years.
Long ago a man went to the strand and he saw a mermaid sitting on a rock combing her hair. He saw beside her a wand and he thought if he got this all her power would be gone.
So he stole it and took it home and hid it in a loft over the fire. The mermaid followed him home and she became a beautiful lady as soon as she put her foot in the land
Shortly afterwards they got married and had three children. One day she was cleaning a loft over the fire she found her wand wrapped in a cloth. She immediately went to the strand and became a mermaid
senior member (history)
2018-09-13 16:34
approved
rejected
awaiting decision
A mermaid is half a woman and half a fish. She has a head like a woman and a body like a fish. She has long golden locks when seen she is always combing her hair. If any one has the misfortune to see her, he or one of his relations is sure to get drowned before seven years.
Long ago a man went to the strand and he saw a mermaid sitting on a rock combing her hair. He saw beside her a wand and he thought if he got this all her power would be gone.
So he stole it and took it home and hid it in a loft over the fire. The mermaid followed him home and she became a beautiful lady as soon as she put her foot in the land
Shortly afterwards they got married and had three children. One day she was cleaning a loft over the fire she found her wand wrapped in a cloth. She immediately went to the strand and became a mermaid
senior member (history)
2018-09-13 16:20
approved
rejected
awaiting decision
she consented. They had a family of five children, two boys and three girls. One day as they were cleaning the house the cap fell down off the loft, the mermaid caught it and ran off with it to the sea and was never seen again.
Pat Leen, Meenogahane, Causeway, Co. Kerry.
Name and address of person from whom material was obtained: Thomas Burke, Meenogahane, Causeway, Co Kerry, Age 70 years.
senior member (history)
2018-09-13 00:39
approved
rejected
awaiting decision
cap she picked it up and ran off to the sea again. She screamed three times as she went out the door and he never saw her anymore.
senior member (history)
2018-09-13 00:39
approved
rejected
awaiting decision
About sixty years ago a man was fishing in Ballyheigue strand. He saw a mermaid sitting on a rock close by combing her hair. Her cap was on the rock beside her so he snapped the cap and ran home. The mermaid followed him because when her cap was gone she had no power. She stayed in his house and some time after the two got married. She lived with him for years and they had four children. All this time the cap was hidden in a loft in the house. One day the man was searching for something and the cap fell down. The moment the mermaid saw the
senior member (history)
2018-09-12 23:56
approved
rejected
awaiting decision
The mermaid is supposed to be half a woman and half a fish. She is a woman from the waist up and the fins and tail of a fish. it is said that a mermaid has the power of speech.
At one time a mermaid was brought ashore by a man. She was wearing a cloak and he took it home. She had to follow her cloak. The man married her and every evening he had to take her to the strand.
She used swim out into the sea and after a while she used come back again. One day she saw her cloak and told the man to give it to her going to the strand that evening. He did so and she swam away and was never seen again.
The mermaid is supposed to be seen on a rock, combing her hair. It is said that if a mermaid is seen a ship will be drowned soon after.
senior member (history)
2018-09-12 23:52
approved
rejected
awaiting decision
There are many stories about the mermaid. She has the head and body of a woman and the rest of her is like a fish. All the mermaids can talk. It is said if you saw a mermaid someone would be drowned.
Long ago a mermaid was seen in Banna strand by some men who were drawing seaweed. They asked her to spare them. She said she would and that she would bring a great family to Kerry. One day some men went to the strand for seaweed. There was a lot of it in the strand. A man came out of the heaps. He put up his hands and said "Hussey". All the Husseys of Kerry are his descendants. Another mermaid was seen by a man who lived in Banna by the name of Denis O'Hara. He asked her to spare him. She said she would bring him luck. Another day he was at the strand. He saw a little girl up on a plank out in the sea. He took her home with him and reared her. Everyone was talking of her beauty. One day a ship came into Banna. The captain claimed the girl and he gave four hundred pounds to Denis O'Hara for her.
senior member (history)
2018-09-12 23:24
approved
rejected
awaiting decision
which was heard many miles away. He died that moment. Then he was thrown into the Shanonn. For a few years after all the Corriden family were thrown into the Shanonn when they would die.
senior member (history)
2018-09-12 23:23
approved
rejected
awaiting decision
When Kerry was a kingdom there was a king by the name of King Corridan living in a castle near the Shanonn. The castle was called "Tír na nóg". When tourists used visit the seaside they would give any money to be left go up on top of the castle. Four counties could be seen from the top of the castle. The king was very fond of drink. One day as he was coming home from the public house he saw a beautiful lady by the brink of the water combing her hair. His ehart won her that minute but he did not know how to get her. At last he saw a net behind her and he stole it. When she found it was gone she ran after the king. He would not give it to her. She had to stay in the castle with him and at last she married him. One day the king was counting his treasures. His wife stole into the room without his knowledge. She saw the net among the treasures. She took it and ran towards the sea. When the king saw what happened he got mad. Every day he used go to the public house and buy liquor. One day he met a beggar. The beggar asked him for money. The king swore that he had no money. "Well" said the beggar if I die with hunger you shall die with the thirst." That night the king got sick. He was put to bed by his servant. After a few hours he woke up. He was dying with thirst. He told his servants to throw him with the Shanonn where he would meet his Queen again. After a while he let a great roar out of him
senior member (history)
2018-09-12 21:43
approved
rejected
awaiting decision
Once there lived a man whose wife died. He lived near the seashore and every morning he went for a bathe. He often heard tell of the mermaid who was seen sitting on a rock combing her hair with her cap off. He knew that if the cap was stolen the spell was broken and she would be a real woman again. So he stole behind her and stole her cap. She looked behidn her and when she saw him with the cap she followed him and held after him into the house.
senior member (history)
2018-09-12 21:40
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there was a man walking on the banks of a beautiful lake where he saw a mermaid combing her hair. He stopped and spoke to her and asked her to come home with him. She went along with him and very shortly afterwards they were married. They lived very happily for seven years. One day they went on a journey where they had to cross the lakes where he first met her. Suddenly she disappeared and swam inot the lake and he never saw her again from that day until this.
senior member (history)
2018-09-12 20:31
approved
rejected
awaiting decision
and went into the ocean and was never seen again.
senior member (history)
2018-09-12 20:30
approved
rejected
awaiting decision
There was a man named O'Sullivan from Bonehaven working in the strand near his own land one day. He found a seal cloak and cap and took it up. As he was taking it he heard a scream in the ocean. It was a mermaid and she said "do not take that cloak away." He paid no heed to her and brought it on with him. The mermaid followed him and he brought her to his own home and kept her there. She could not leave without getting them. She was a beautiful woman. After a short time she was satisfied to live there and they got married. They had three daughters. During the time she lived her she was never seen laughing until one day he had men repairing the house. The cloak and cap were hidden in a loft but the men did not know anything about them so they threw them down. When the mermaid saw them she laughed three times. She caught them and ran off for the ocean. The husband ran after her and wanted to bring her back but she refused. He asked her what he would do with the children and she said she woudl give them her blessing and that each one of them would have the strength of three women and that there was a crock of gold buried at the end of the house and that they would have it for their fortune. She said good-bye to them
senior member (history)
2018-09-12 16:50
approved
rejected
awaiting decision
Pádraig abhaile agus fúair sé rámhan agus do bhain aníos an ghráta agus bhí próta óir fé na chos.
senior member (history)
2018-09-12 16:49
approved
rejected
awaiting decision
anáirde sa lochta dá scúabadh anúas agus do chaith sé an brat anúas i dteannta an scúaib. Do rug an bean sídhe ar an mbrat agus do thóg sí léi chun na fairrge é. D'imtig Pádraig na diaidh agus bhí a chomaráid roimhe. Dúḃhairt Pádraig léi póg agus slán beó a thabhairt do. Do dhein agus núair a fúair sí é do rug sí ar a mheidhil agus do gheárr sí é le'n a fíacla. D'imthigh Pádraig agus é ag tabhairt fola. Sháid sé é féin isteach i dtor. D'fiafhraig comráid na mná sídhe cad é an saoghal a bhí aicí ó shoin mar bhí sí le fada amuich. Dúbhairt sí léí nár gháir sí ó shoin acht dhá úair. "Do bhí seanbhean ann" ar seisean, "agus bhí gúna mór fada uirthe agus núair eirigeóchaidh sí i gcómhnuidhe ó'n dteine do théigheadh a gúna in achrann de chos an ghráta agus do stracfhadh sí piosa dhe agus bhí leis an gráta a bhí dhóthain an tsaoghail fé. B'shin é fáth gáiridhe agus rud eile thabharfad síad abhaile an rud a chlúdóchadh íad ó'n bhfúacht b'shin é na caoirigh." Tar éis sin d'imthigh
senior member (history)
2018-09-12 16:44
approved
rejected
awaiting decision
Bhí seana bhean fadó ann agus bhí sí ana chríona agus Síle ní Ghadhra an ainm a bhí uirthe. Bhí buúachaill óg aice darb ainm Pádraig Ó Gadhra. Chúaidh Pádraig ar an dtráig lá ag piocadh miabháin agus cnósaig mar ní raibh aon nídhe le n-ithe aige ná ag a mháthair. Do chasadh bean sídhe leis agus í ag cíoradh a ghrúaige. Do bhí brat draoidheachta bainte leathaobh. D'imthigh Pádraig leis an mbrat abhaile. Do lean an bean sídhe é chun a thíghe mar ní fheadfadh sí imtheacht chun na fairrige gan é. Do chaith Pádraig an brat súas ar an lochta agus d'fhan sé ann ar feadh blíana agus lá. Do bhí an bhean sa tig i gcómhnuidhe agus lá chúaidh Pádhraig
senior member (history)
2018-09-12 16:43
approved
rejected
awaiting decision
Bhí seana bhean fadó ann agus bhí sí ana chríona agus Síle ní Ghadhra an ainm a bhí uirthe. Bhí buúachaill óg aice darb ainm Pádraig Ó Gadhra. Chúaidh Pádraig ar an dtráig lá ag piocadh miabháin agus cnósaig mar ní raibh aon nídhe le n-ithe aige ná ag a mháthair. Do chasadh bean sídhe leis agus í ag cíoradh a ghrúaige. Do bhí brat draoidheachta bainte leathaobh. D'imthigh Pádraig leis an mbrat abhaile. Do lean an bean sídhe é chun a thíghe mar ní fheadfadh sí imtheacht chun na fairrige gan é. Do chaith Pádraig an brat súas ar an lochta agus d'fhan sé ann ar feadh blíana agus lá. Do bhí an bhean sa tig i gcómhnuidhe agus lá chúaidh Pádhraig
senior member (history)
2018-09-12 03:20
approved
rejected
awaiting decision
aon áit eile.
senior member (history)
2018-09-12 03:19
approved
rejected
awaiting decision
ortha annsin go mbéadh siad mar sin go brathach no go dtiocfadh an rón mara amach as an bhfairrge agus go rachadh sí trí h-uaire thart ar Cnoc na Rí.
Tháinig an rón mara amach ceart go leor agus chuaidh sí thart air faoi dhó acht marbhuigheadh an triúomhadh h-uair le buachaill bó í.
Tá na clocha geala le feiceál go dtí an lá indiú, agus an lá is trioma sa Samhradh bíonn na deora alluis ag tuitim aníos díobhtha.
D'imthigh an maighdean mara amach san bhfairrge. Tháinig an Dubhdach go dtí bruach na fairrge agus d'iarr sé uirrí dul abhaile leis.
"Ní rachad" ar sise "acht tar liomsa tusa go Tír na n-Óg" "Ní ghabhfuidh mé leat" ar seisean "mar bhfearr liom lá i dTír Amhalghaidh nó oidhce in Árd-na-Riogh na saoghal fada in
senior member (history)
2018-09-12 03:13
approved
rejected
awaiting decision
seo ba mian leis an maighdean mara dul san fhairrge arís acht níorbh fhéidir léi sin a dhéanamh mar bhí an cochall i bhfolcha uirri.
Lá amháin san bhfoghmhair bhí siad ag cur isteach cruach coirce agus céard a rinne an Dubhdach acht an cochall a chur i bhfolach uirri i lár na cruaiche. Chonnaic ceann des na gasuirí é agus d'innis sé an sgéal dá mháthair. Leag sise an cruach agus fúair sí an cochall istigh in a lár. As go bráth léi go dtí na fairrge agus thug sí na triúr páistí léi. Núair a tháinic sí cruaiche na fairrge bhuail sí le na slaitín draoidheachta iad agus rinne sí trí cloca geala díobtha. Chuir sí geasa
senior member (history)
2018-09-12 03:08
approved
rejected
awaiting decision
Bhí clann mór in-a gcomhnaidhe in Ard na Ríogh fadó. Ó Dubhda dobainm de'n chlann seo. Lá amháin bhí duine aca ag siubhal le h-ais na fairrge agus chonnaic sé maighdean mhara in-a suidhe ar charraig. Bhí an cochall caithte ar an gcarraig le'n a taoibh.
D'éaluigh an Dubhdach suas chuici agus sgiob sé an cochall leis. Níor fhead an mhaighdean mara dul san uisce gan an cochall. Thug an Dubhdach abhaile leis í. Pósadh iad agus bhí triúr clainne aca.
Ar feadh an ama
senior member (history)
2018-09-11 19:07
approved
rejected
awaiting decision
One day as a Mr. O'Dowd was walking near the sea of Moyne he saw a maiden come out of the water riding on a beautiful horse. She carried a wand in her hand. She came up and asked Mr O'Dowd some questions. He asked her to go home with him to a dinner and during the dinner he took her wand and hid it in a stack of corn. After a while they got married and had three children. One day the children told their mother that they saw their father hiding something in the stack of corn. She tumbled the stack and she found the wand in it. She took the three children to the sea and turned them into three trocks. She disappeared into the sea and was never seen again.
senior member (history)
2018-09-11 18:52
approved
rejected
awaiting decision
There was a man once that got married to a Mermaid. He had three grand children two boys and a girl. All the time she was watching her chance to go.
One day when the husband was bringing in the stacks of oats what stack did he knock but the one that he had the tail in.
He hid it quick as he could in the next stack but one of the children seen him hiding it so they told the mother about the queer shell the father hid in the oats. One day when the husband was gone to the fair she threw the stack and got the tail she went to the shore and
senior member (history)
2018-09-11 18:09
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there was a man and he got married and had three children. His wife had a cloakeen and when they got married he stole the cloakeen from her and in that way she could not leave him unless she got the cloakeen again. So one day he was going to town and he brought the cloakeen with him and hid it in a stack of oats. What did the mother do but send the children to see where would the father stick the cloakeen. The children came in and told her that it was in the stack of oats. The woman ran out and got the cloakeen and ran away. He never saw her again and it was a small loss to him.
senior member (history)
2018-09-11 18:04
approved
rejected
awaiting decision
going to cross when a man came on him and killed him and the O’Dowds never had luck. This all happened in Co. Sligo.
senior member (history)
2018-09-11 18:01
approved
rejected
awaiting decision
One time a man named O'Dowd was out near the sea and caught a seal. He took off the thing for swimming and the seal was a woman. The two got married and they had three in family. One fair day when the father was gone the mother asked the children did they see any thing at their father. One of them seen him putting it in a stack of oats. She went out and tumbled the stack and got the thing for swimming. She went away and the children followed her and she changed them into three stones on the shore. She said that when them stones would disappear Ireland would be free. She said too the O'Dowds never to have luck until the seal would come in at Cnoc na Cach. When she went out she got sorry and she sent in the seal and he was just
senior member (history)
2018-09-11 16:07
approved
rejected
awaiting decision
putting some lovely shining thing in the stack of corn. She told the child to show her where it was. The boy showed her where the brat was. When she got it she brought the three sons out into a field and struck each of them with a rod and turned them into three stones, and it is said that the stones are there still.
She then went back to the sea. It is also said that when the man died a lot of fish came into the shore where he died. This happened at Castleconnor Sea on the Quay Road which runs from Ballina to Enniscrone and about four miles before Ballina.
The man’s name was O’Dowd.
senior member (history)
2018-09-11 16:07
approved
rejected
awaiting decision
This is a story that the teacher told us about a mermaid.
One day a man that was near the sea saw the mer-maid sitting on a rock combing her hair. She wore a brat over her shoulders but she had it off when she was combing her hair. The man went over near her and stole the brat from her. She followed him because she could not go back to the sea without it. He hid the brat in a stack of corn. He married the mer-maid then and they had three sons. One day their mother was looking for the brat and one of the sons said that he saw his daddy
senior member (history)
2018-09-11 15:46
approved
rejected
awaiting decision
bhfacaidh siad rud ar bith ag a n-athair. Dubhairt siad go bhfacaidh gur chuir sé rud deas isteach sa gcruaich mhónadh.
An oidhche sin chuaidh sí amach i nganfhios do'n fhear agus leag sí an chruach agus fuair sí an brat agus d'imthigh sí léithe agus ní fhacthas ariamh ó shoin í.
senior member (history)
2018-09-11 15:45
approved
rejected
awaiting decision
Lá amháin bhí fear ag siubhal cois chladaigh agus chonnaic sé bean ar charraic agus í ag cíoradh a cuid gruaige. Chuaidh sé comh fada léithe i nganfhios duithe agus rug sé ar bhrat a bhí taobh thiar duith' ar an gcarraic. Annsin bheannuigh sé duithe ach thosuigh sí ag impighe air an brat a thabhairt ar ais duithe. Ní thabharfadh sé ar ais duith' é, agus lean sí é 'un an tighe, ach ní thabharfadh sé an brat duith ar chor ar bith.
Annsin chuaidh sí go dtí an fairrge agus rinne sí eascon duith' féin agus chuidh sí 'un an Domhan Thoir. Thainic sí ar ais airíst ag an bhfear a raibh an brat aige agus pósadh an bheirt, agus bhí triur mac acú.
Lá amháin bhí an fear amuigh agus d'fhafruigh an bhean de na páistí an
senior member (history)
2018-09-11 15:42
approved
rejected
awaiting decision
Lá amháin bhí fear ag siubhal cois chladaigh agus chonnaic sé bean ar charraic agus í ag cíoradh a cuid gruaige. Chuaidh sé comh fada léithe i nganfhios duithe agus rug sé ar bhrat a bhí taobh thiar duith' ar an gcarraic. Annsin bheannuigh sé duithe ach thosuigh sí ag impighe air an brat a thabhairt ar ais duithe. Ní thabharfadh sé ar ais duith' é, agus lean sí é 'un an tighe, ach ní thabharfadh sé an brat duith ar chor ar bith.
Annsin chuaidh sí go dtí an fairrge agus rinne sí eascon duith' féin agus chuidh sí 'un an Domhan Thoir. Thainic sí ar ais airíst ag an bhfear a raibh an brat aige agus pósadh an bheirt, agus bhí triur mac acú.
Lá amháin bhí an fear amuigh agus d'fhafruigh an bhean de na páistí an
senior member (history)
2018-09-11 15:30
approved
rejected
awaiting decision
Lá amháin bhí fear thíos i ngar do'n bhfairrge agus chonaic sé an maighdean mhara ina suidhe ar charraic agus í ag cíoradh a cuid gruaige. Nuair a fuair sé a cúl tionntuigh' leis sciob sé leis an brat agus d'imthigh leis abhaile agus chuir sé i bhfolach sa gcruaich choirce é, acht ní raibh sé i bhfad sa teach nuair a thainic an mhaighdean mhara ag iarraidh an bhrait, acht b'éigin duithe fanacht annsin nó níorbh fhéidir léithe a fhágháil agus ní thiocfadh léithe imtheacht gan é.
Pósadh an bheirt acú annsin agus bhí triúr clainne acú, ach an lá seo bhí an fear imthigh' as an teach agus dubhairt na paistí léithe go raibh rud deas amuigh san gcruaich. Amach léithe agus céard a fuair sí ann acht an brat. Thug sí léithe an brat agus
senior member (history)
2018-09-11 15:23
approved
rejected
awaiting decision
snámh gan an cochall, agus b'éigean dí dhul abhaile leis. Chuir sé an cochall i bhfolach sa gcaoi nach n-imtheochadh sí arís.
Bhí beirt chlainne aca. Lá amháin bhí an fear ag déanamh cruach-mhónadh, agus chuir sé an cochall i bhfolach innti. Nuair thainic na páistí isteach tráthnóna d'fhiafruigh an mháthair díobh an bhfacaidh siad a n-athair ag cur dada i bhfolach sa gcruaich agus dubhairt siad go bhfaca. Bhí fhios aici gurbh é an cochall a bhí ann, agus chuaidh sí amach san oidhche, agus leag sí an chruach agus fuair sí an cochall. Annsin d'fhág sí slán ag na páistí agus d'imthigh sí.
Deirtear go dtigeadh sí 'un na trágha gach lá go gcíoradh sí gruaig na bpáistí.
senior member (history)
2018-09-11 15:17
approved
rejected
awaiting decision
Lá amháin bhí fear ag siubhal thart le taobh na fairrge ag iarraidh caora a bhí imthigh' uaidh. Dhearc sé síos san ail agus chonnaic sé an mhaighdean mhara ina suidhe ar charraig agus í ag cíoradh a gruaige. D'ísligh sé síos ar an gcarraig i nganfhios dí agus thóig sé an cochall roimh a bhfaca sí é. Annsin níorbh' fhéidir léithe
senior member (history)
2018-09-10 20:59
approved
rejected
awaiting decision
gur chuir sé olann in a mhullach. Chuartuigh sí é agus fuair sí é. D'imthigh sí annsin agus théigheadh sí go dtí an tráigh gach maidin agus bhíodh na páistí ar an tráigh ag fanacht léithi.
Deirtear má fheiceann sí thú sul má fheiceann tú í go bhfuighe tú bás roimh ceathracha lá.
Chonnaic sí na páistí ag teacht maidin amháin agus ní fhaca siad í, agus fuair siad bás roimh ceathracha lá a bheith istigh.
Nuair a bhí an chlann cúpla blian curtha chuaidh an fear ag tógáil leathaigh agus chonaic sé í ar an gcarraic chéádna agus an cochall le n-a taobh. Bhí sé ag faire uirri sgathamh fada sul a bhfaca sí é, agus dubhairt sí leis teacht léithi agus dubhairt sé nach dtiocfadh. Annsin dubhairt sí leis go gcaithfeadh sé teacht agus d'imthigh an fear abhaile agus thug sé leis aithinne, agus chuaidh sé go dtí an áit
senior member (history)
2018-09-10 20:56
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear ann aon uair amháin agus bhí sé ina chomhnuidhe i gCeathrú na gCloch. Bhí sé ar an ail maidin amháin agus chonaic sé an mhaighdean mhara thíos ar charraic agus í ag cíoradh a cinn. Bhí fhios aige annsin nach raibh an cochall uirrí agus síos leis, thug leis an cochall, agus thug sé abhaile é. Annsin chuir sé i bhfolach é ins an gcruaich.
Chuaidh sé amach annsin agus síos leis ins an ail, agus tá fhios agat fhéin narbh fhéidir léithi imtheacht gan an cochall, agus bhí sí annsin, agus thug sé leis abhaile í agus phós sé í.
Annsin bhí clann acú agus nuair bhí siad measardha mór théigheadh siad amach le h-aghaidh móna agus lá amháin dubhairt sí leo: "má fhághann sibh rud deas ar bith ins a' gcruaich tabhair agam é." Dubhairt an fear ba shine léithi go bhfaca sé an t-athair ag cur rud deas eicínt isteach i sac agus
senior member (history)
2018-09-10 20:49
approved
rejected
awaiting decision
bíonn sí ag cíoradh a gruaige. Tá cineál eangaighe uirri ar a dtugtar cochall agus ní féidir léithe snámh gan é.
Uair amháin bhí fear ag faire ba agus chonaic sé í thíos ar charraic ag cíoradh a gruaige. Chuaidh sé síos, sgiob sé an cochall uaithe, agus thug sé leis abhaile é. Annsin lean an mhaighdean mhara é, agus pósadh iad.
Lá amháin bhí an fear ag deanamh cruach choirce agus chuir sé an cochall siar faoi'n gcruaich.
Lá eile bhí an mhaighdean mhara amuigh sa ngárraidh leis na páistí, agus dubhairt duine acú gur chuir a n-athair rud siar faoi'n gcruaich. Leag an mhaighdean mhara an chruach agus fuair sí an cochall. Annsin d'imthigh sí léithi go dtí an fhairrge agus ní fhacaidh siad aríst í. Ní fhaca mé maighdean mhara ariamh.
senior member (history)
2018-09-10 20:45
approved
rejected
awaiting decision
Séard is brigh le Maighdean Mhara, duine a bhfuil leath éisc agus leath duine inti. Deireann na daoine go dtagann sí aníos ar charraic nuair a bhíos sé i n-airde mhara. Téigheann sí amach leis an fhairrge aríst.
Nuair a bhíos sí istigh ar na carraigeacha
senior member (history)
2018-09-10 19:38
approved
rejected
awaiting decision
ar an traig gach maidin is thug se fa deara maidin amháin bean áluinn ag cioradh a gruaige ar charraig acht léim sí isteach sa bfairrge agus sgiob sé slat léi.
Tharla an rud ceadhna gach maidin is thug sé mion is móid nac bposfadh sé cailín muna bposfadh sé í.
Maidín amhain d’ealuigh sé suas lei is sgiob sé an slat agus ar an bpoinnte d’athruigh sí ina mnaoi saoghalta. Thug sé abhaile leis í is phós sé í. Chuir sé an slat fe glas i gcofra iarainn.
Bhí triúr mac acú is biodar chomh deas dathamhail le na athair rompa.
Lá dá raibh sé ag dul ag seilg, chuaidh sé go dtí an cofra le rud eicin d’fhághaill, is le sgéal fada do dhéanamh gearr rinne sé dearmad ar é do chur fe glas is fuair a bean an t-slat.
Chuaidh sí fe dhéin na fairrge is tug sí a triúr mac lei.
Cuimnig an Taoiseach ar an cofra is d’fhill sé acht bhí a bhean is an tslat imthighthe.
Lean sé iad acht bhí a bean
senior member (history)
2018-09-10 19:37
approved
rejected
awaiting decision
ag dul isteach sa bfairrghe.
Nuair d’iarr sé uirthí teacht arais dubhairt sí nach bhfillfeadh sí go deo. D’iarr sé uirrí cá raibh an triúr mach agus dirigh sí trí carraigacha ar an tráig do.
Seo é an rud deireadh a’ dubhairt sí ná nach mbéadh ádh ag na Dubhdaí o shion amach agus go gcaillfeadh siad a chuid talmhan is thárla mar dubhairt sí.
Do chailleadar a gcuid talmhan acht bhíodar ag suil go bhfuigheadh síad arís iad is tá sean focal ag na daoine nuair a bíonn duine ag suil le rud nach bhfuigheadh siad go deo
“Suil O Dubhdaí le hÁrd-na-Ríogh.”
senior member (history)
2018-09-10 19:37
approved
rejected
awaiting decision
ar an traig gach maidin is thug se fa deara maidin amháin bean áluinn ag cioradh a gruaige ar charraig acht léim sí isteach sa bfairrge agus sgiob sé slat léi.
Tharla an rud ceadhna gach maidin is thug sé mion is móid nac bposfadh sé cailín muna bposfadh sé í.
Maidín amhain d’ealuigh sé suas lei is sgiob sé an slat agus ar an bpoinnte d’athruigh sí ina mnaoi saoghalta. Thug sé abhaile leis í is phós sé í. Chuir sé an slat fe glas i gcofra iarainn.
Bhí triúr mac acú is biodar chomh deas dathamhail le na athair rompa.
Lá dá raibh sé ag dul ag seilg, chuaidh sé go dtí an cofra le rud eicin d’fhághaill, is le sgéal fada do dhéanamh gearr rinne sé dearmad ar é do chur fe glas is fuair a bean an t-slat.
Chuaidh sí fe dhéin na fairrge is tug sí a triúr mac lei.
Cuimnig an Taoiseach ar an cofra is d’fhill sé acht bhí a bhean
senior member (history)
2018-09-10 19:36
approved
rejected
awaiting decision
Is iomdha sgéal a n-innstear cois teine caoir breagh i gcuige Connachta ar oidhche geimhridh.
Is minic a chualas an sgeal seo gá innseacht ar ócáid mar sin.
Tá eolas ag cách ar an clann cumhachtach a raibh comhnuidhe acú i gcondae Muigheo o thuaidh fadó. Na Dubhdaí a bhí mar ainm ortha.
Do shiolruigheadar ó beirt mhac de amhlaidh Rí Connachta darb ainm Amhlaidh is Fiachra is fuair a dutchais na h-ainmneacha Tir Amhlaidh is Tir Fhiachra ina ndiaidh.
Bhí caisleain acú i nArd-na-Ríogh, i gCaisleán Concubhar, is ar an traig ag Ennis-Liscir-Abhann.
Bhí tighearna óg dathamhail ina chomhnuidhe ins an ceann ag Ennis-Liscir-Abhann. Bhí iongnamh ar a muintear se nac raibh sé posta.
Ba nos leis dul ag siubhal
senior member (history)
2018-09-10 19:36
approved
rejected
awaiting decision
Is iomdha sgéal a n-innstear cois teine caoir breagh i gcuige Connachta ar oidhche geimhridh.
Is minic a chualas an sgeal seo gá innseacht ar ócáid mar sin.
Tá eolas ag cách ar an clann(?) cumhachtach a raibh comhnuidhe acú i gcondae Muigheo o thuaidh fadó. Na Dubhdaí a bhí mar ainm ortha.
Do shiolruigheadar ó beirt mhac de amhlaidh Rí Connachta darb ainm Amhlaidh is Fiachra is fuair a dutchais na h-ainmneacha Tir Amhlaidh is Tir Fhiachra ina ndiaidh.
Bhí caisleain acú i nArd-na-Ríogh, i gCaisleán Concubhar, is ar an traig ag Ennis-Liscir-Abhann.
Bhí tighearna óg dathamhail ina chomhnuidhe ins an ceann ag Ennis-Liscir-Abhann. Bhí iongnamh ar a muintear se nac raibh sé posta.
Ba nos leis dul ag siubhal
senior member (history)
2018-09-10 19:28
approved
rejected
awaiting decision
before he went he hid the cloak in a stack of oats. She saw him and when he went to the fair she got the cloak and put it on her. Then taking her three children by the hands she set out for the sea. Her husband was just returning from the fair when he saw her coming and he went between her and the sea. Knowing that he could not stop her now he asked her to leave him the children she refused and then turned them into stones, the stones are still to be seen near Scurmore and are known as “Children of the Mermaid.” She then promised him that she would send the Rón Mór out of the sea to him and that when the rón mór had travelled over half the land Fergus O’Dowd would be dead.
Everything turned out as she predicted. As old people say “What’s alloted can’t be blotted” is the motto attached to this story.
senior member (history)
2018-09-10 19:28
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there lived in Bonniconlon a rich chieftain named Fergus O’Dowd. He owed immense property and he had many castles built on his estate. It is said that his haggard consisted of no less than ninety stacks of oats and over one hundred ricks of hay. He also had many flocks and herds. One day when walking by the seashore he saw a mermaid sitting on a rock comnbing her hair, he drew nearer to her until at last he was near enough to snatch her grean claok which lay on the rocks. The mermaid immediately ran after him and begged him to give her back the cloak. He however refused and she had to follow him because she could not swim without it. When they reached Bonniconlon he married her. They lived happily for many years and they had three children, two boys and a girl. But he had to keep the cloak forever out of her sight else she could go back again to the sea. However one day he went to a fair in Enniscrone and
senior member (history)
2018-09-10 19:11
approved
rejected
awaiting decision
him as she could not go out to sea again without her cloak. He caught her in Benniconlon and still held the wand. The both got married. They had three in family, two boys and a girl. One day the father went to a fair in Enniscrone, the son saw him hid something lovely in a stack of oats. He told his mother and he showed her the place in the stack it was in. She took the wand and the children to mouth of the Moy and as she was about to plunge into the water she struck the children with the wand and made three rocks out of them which are still to be seen. After that the O’Dowds never had any luck.
senior member (history)
2018-09-10 19:11
approved
rejected
awaiting decision
There lived in Bonniconlon a great and famous crowd called the Great O’Dowds The house in which they lived is now occupied by John Tom Mc Andrew. They were very prominant men and were looked up to by all sort of people. They were great sportsmen. One day in Summer one of them went to Enniscrone for a day’s outing. As he was walking along the shore he saw a beautiful lady combing her hair & her sitting on a rock. She had a cloak on the rock also. He made a spring for the cloak and got. He kept it and she had to follow
senior member (history)
2018-09-10 19:07
approved
rejected
awaiting decision
Ever since the three rocks can be seen on the shore and it is said that anyone the name of O’Dowd that passes by any two of the rocks will die inside a year.
senior member (history)
2018-09-10 19:03
approved
rejected
awaiting decision
her shroud from her so that she could not return to the sea. He used to hide it in the stack of oats every year. They had three sons and one day they saw their father hiding the shroud in a stack of oats. Shortly afterwards when he went to town one of the children told their mother that they saw their father putting a white cloth into a stack of oats. She immediately understood that it was her shroud and set work to find it.
When she found it she went towards the sea at Enniscrone bringing with her the three children, but before entering the water she struck them with a wand and turned them into three rocks.
senior member (history)
2018-09-10 19:03
approved
rejected
awaiting decision
Situated about a quarter of mile south of Bonniconlon is ‘Oatlands House.”
Long ago there lived a family of the O’Dowds in that house. One day as one of them was walking on the shore of Enniscrone he saw a beautiful lady sitting on a rock combing her hair. The rock was some distance out in the sea, but unaware of the lady he crouched out as far as the rock and caught hold of her. Then he asked her to go home with him and that he would marry her. The lady consented and after a few days they were married.
Then he found out that she was a merr-maid and he stole
senior member (history)
2018-09-10 18:35
approved
rejected
awaiting decision
not get it. He hid the cloak in a stack of oats in the autumn. The children saw the man putting the cloak into the stack of oats. They told the mermaid that they saw their father putting something into the stack of oats.
One day the man himself went to town. He was the greater part of the day in town. While the man was in town the mermaid went out to the garden and tumbled the stack of oats. She found the cloak at last. When she found the cloak she went down to the sea and brought the children with her. She turned the children into rocks down at the sea. The rocks are to be seen there yet.
senior member (history)
2018-09-10 18:30
approved
rejected
awaiting decision
There was once a man living in Bonniconlon. One day he was down along the sea-coast. He saw a girl coming her hair. He saw a cloak left beside her and he brought it with him. He asked the girl to come with him. He had to hide the cloak where she would not see it. The girl had to go with the man because she could not work on the sea without the cloak.
When the man went home he hid the cloak in some place where the girl would
senior member (history)
2018-09-10 16:30
approved
rejected
awaiting decision
na paistí ag fhéachaint ar an athair ag cur an chochaill isteach san gcruaich agus d'innis siad dó na mháthair go raibh an cochall san gcruaich. Fuair an maighdin mara an cochall agus as go bratach leithi go dtí an loch agus d’fág sí na paistí annsin ag daoineadh.
senior member (history)
2018-09-10 16:30
approved
rejected
awaiting decision
Fear maith do’eadh Tóma o Dughda. Lá ámhain bhí sé ag iascach i loch Carrowkeribla. Tá sé ceithre míle ó Béal Átha an Féadha. Nuair a bhí sé ag iaschac chonnaic sé maighdin mara ina suidhe ar charraigh mhóir sa loch. Nuair a chonnaic sé í snámh sé go tapaidh agus rug sé uirthi. Tog sé abhaile i agus phós sé í. Cuir Tomás an cochall a bhíod ar a cosa isteach san gcruaich cóirce. Bí
senior member (history)
2018-09-10 16:11
approved
rejected
awaiting decision
day she wanted to go from him and he would not let her go. He had a red cap belonging to her and she could not go without it. He had it locked in a box. One day the man was gone and she stole it and went away and brought the children with her and changed them into myrmaids also but they never came back to the man again.
senior member (history)
2018-09-10 16:10
approved
rejected
awaiting decision
There was once a man who caught a mermaid and he brought her home with him and kept her and they had two children and they were very handsome. One
senior member (history)
2018-09-10 15:19
approved
rejected
awaiting decision
Bhí rafla imeasg na n=daoiné go raibh maighdeán mara in a gcómhnuidhe i loch leath bhaile an Riogh timpeall céad blían o shóin. Tagadh síad amach ar an tráigh 'chuile lá. Lá amhain bhí fear ag dul treasna an loch agus connaich sé iad. Sciobh sé an eangach a bhí ar ceann duine d'es na cailíní. Leán síse é go dtí a theach féin. Phós sí é agus bhí clann acha lá amhain tháinig duine dé's na páistí isteach agus dubhairt sé go chonnaic an eangach bá déise a bhfacha se ariamh. "Cá bhfuil sé ars an mathair." "Tá se san stácha coirche ars an gasúr, fúair sí é agus d'imthigh se léithe.
senior member (history)
2018-08-10 23:20
approved
rejected
awaiting decision
it as her own. They lived a very happy life for sometime, and had two in family. One day the wife went to Sligo on business and her husband opened the box in her absence and looked at the wand. When she came she said, you broke your promise and you are no gentleman because you opened my box and looked at the wand. He said, I lived happily before I saw you or your wand, or your cow. So she took the wand and the children and the cow and went to the lake. The next morning, he got lonely and went on horse-back to the lake, and she ran from the water and a child in each arm and told him to go home. The next morning the same thing happened and on the seventh morning he died of heart-break on the shore, and the fortification and cashel stands there to his memory.
senior member (history)
2018-08-10 23:10
approved
rejected
awaiting decision
In olden times, a gentleman of the name of Benson lived alone in Carrickbonagher. Every morning in the summer-time he used to go fishing to the lake at Tobersganahon. One morning he saw a beautiful lady asleep on the strand and a wand in her hand and a cow beside her. He wakened the woman and said to her, will you be my wife. She gave consent on condition that when he went home, he would not look at the wand, or call the cow deireamlough and he gave consent, and home they went together and drove the cow before them. She put the wand into a box and claimed
senior member (history)
2018-08-10 22:48
approved
rejected
awaiting decision
gone.
senior member (history)
2018-08-10 22:47
approved
rejected
awaiting decision
There was a man who lived in Coran 'long ago and his name was McKim. He was married to a mermade. He caught her one day while coming from Collooney and she was combing her hair on the bank of Clonamahon lake. He brought her home and married her. She had a magic cloak and he took it off her and hid it. So she could not find it. Three sons were born to McKim and the eldest was about nine years or ten and the second eldest about seven or eight years and the youngest about six. She never found the magic cloak until one day his men were putting in a stack of oats. This man hid the cloak when he was building the oats a few months before that. The man was away that day when the men were putting in the oats. The men found the magic cloak in the middle of the stack and one of the children ran in and gave it to the mother. The mother could not go without having the cloak with her. McKim's wife went off and brought the three children with her and she was never heard of since. But the children were heard of. She put the eldest son into the well at Patrick Renson's and another of them into the well below at James Conroys and she put the youngest into the big well at John McGoverns of Carrickbungher. It is called McKim's well and when the man came home he got a great surprise when his wife and children were
senior member (history)
2018-08-10 21:09
approved
rejected
awaiting decision
When her husband was away she got the veil and departed. She took the children with her and threw them into the lake. Then she put on the veil on her feet and went in herself without even saying farewell to her husband. Not a thing was heard of the beautiful lady or the children and she was never seen again.
senior member (history)
2018-08-10 21:06
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time a man living near a lake around the distric of Beltra caught a merimaid. The tale at the end of her body consisted of a veil. Out of curiosity he pulled off the veil and there stood the most beautiful lady.
So charmed was he with this pretty woman that he took her home and married her. He hid the veil because he feared if his wife got hold of it she would return to her home in the lake.
After some time they had a family. As the children grew up they became very fond of their mother. One day the children saw their father hiding the veil in a stack of oats and they told their mother. She was delighted of the great chance of getting away because she always longed to get back to the lake. But the great chance awaited her and
senior member (history)
2018-08-10 20:32
approved
rejected
awaiting decision
The Mermaid. The mermaid is a very handsome girl. They say she has human faculties and understanding. It is handed to us that one of the O’Dowd’s Chieftains was riding a furious horse and that he saw a beautiful girl sitting on a rock combing her hair, and she managed to get between her and the sea, and caught her and maid her his first wife and a secret she confined to him which was a silver comb, he at the end of seven years told it to the prince his father and off she went into the sea again and left him broken hearted.
senior member (history)
2018-08-10 19:23
approved
rejected
awaiting decision
was taken from her. She went out to the hay stack unknown to the children and sure enough there she found the cochaill. She called her three sons to her and all proceeded to the sea-shore. When she arrived at the seashore she struck each of her sons with the slaitín draoidheachta and each boy was turned into a stone. Then she pulled her cochaill roudn her and jumped into the ocean never to return. The three stones are still to be seen on the sea-shore beside the Scurmore hotel.
When the mermaid was about to enter the sea she turned towards the O'Dowd Castle and said "mo chúl dod' dhuithche leat, Uí Dhubhda." After that came the scattering of the O'Dowds and the waning of their power as chiefs of Tireragh.
senior member (history)
2018-08-10 19:20
approved
rejected
awaiting decision
One of the principal castles of the O'Dowds was situated at Enniscrone. The chief who lived in this castle was one day walking on the strand beside the present Scurmore Hotel. In the distance sitting on a rock with her back toward him he saw a beautiful lady combing her hair. Her cochaill lay on the rock beside her. O'Dowd crept up noiselessly behind her and took possession of the cochaill and proceeded towards his castle. She followed him. He took her into his castle and after a time were married. As well as being beautiful she was also a good housewife. They had three sons, who grew up to be fine strapping boys. One day O'Dowd went on a journey leaving his wife and three sons behind. IN the course of a conversation between the mother and sons one of the boys told her that he saw his father hiding something in the haystack before he left on his journey. She thought that perhaps it was the cochaill for which she longed ever since the day it
senior member (history)
2018-08-10 18:39
approved
rejected
awaiting decision
One day he went to the fair and she searched every place about the house and could not find it until one of the children told her it was in the stack of corn. She got it there and as soon as she did she put it on her and brought her three children down to the sea. There she struck them with her wand and changed them into three stones. The stones may be seen near the mermaid's table and chair at Ceann na Searrach. She went into the sea and was not seen since by anyone in the district.
senior member (history)
2018-08-10 18:21
approved
rejected
awaiting decision
Long, long ago a man went to the sea and he saw a woman dressed in red, sitting on a stone. He went over to her and he took the cloak from her. Then she went home with him and they got married. They had five children, and as this man knew that his wife was a mermaid he hid her cloak in a stack of oats. One of the children saw the father hiding the cloak, and he told his mother. She went and got the cloak and she ran away to the sea, and she changed her five children into five stones.
senior member (history)
2018-08-10 18:17
approved
rejected
awaiting decision
Long, long ago a man went to the sea and he saw a woman dressed in red, sitting on a stone. He went over to her and he took the cloak from her. Then she went home with him and they got married. They had five children, and as this man knew that his wife was a mermaid he hid her cloak in a stack of oats. One of the children saw the father hiding the cloak, and he told his mother. She went and got the cloak and she ran away to the sea, and she changed her five children into five stones.
senior member (history)
2018-08-10 17:55
approved
rejected
awaiting decision
Then one of them said that he saw his father change a shinning thing and put it into the new stack. The mermaid went out and searched the stack. Then she got it and went for the sea. The children followed her and she hit them with a wand and changed them into three large stones. Some people say that they were near the same size. I think it is between Ballina parish and Easkey.
senior member (history)
2018-08-10 17:54
approved
rejected
awaiting decision
Our teacher told us another story about the mermaid. Hundreds of years ago there lived a man named O'Dowd. he was near the sea and he saw the mermaid sitting on a rock combing her hair quite content. He went quietly behind her and snapped her brat and went for home. Then she knew she could not go into the sea without her cloak. Then she followed him but she could not find it because he had it hid in a stack of corn. Then they got married and they had three sons. The mermaid was always on the look out for the brat so that she could go back to her native home. One day the man was putting in a stack of corn. He changed the brat into the new stack for fear she would get it. One day when the man was away the mermaid asked the children did they see any nice thing with their father.
senior member (history)
2018-08-10 16:54
approved
rejected
awaiting decision
She went and got it and went for the sea and she hit the children with the mantle and turned them into three stones which can be seen to this day in the wood.
senior member (history)
2018-08-10 16:53
approved
rejected
awaiting decision
The Leipreachan is know as a fairy, a fairy is about the size of a small child. He is dressed with red and blue and white cap. he lives in a fort. Fairies are most of the time shoemaking.
Any one who interferes with a fairy will ee annoyed by them. Once upon a time a man wanted stones to build a pig sty. He went to the fort to get stones. He built the sty and and put in his pig. He was up with the pig for she was rich in the middle of the night the fairy came and beat him round the sty, the second night she did, the same and third nigh.
So he brought back the stones and she did not annoy him after that
Mermaids are seen in the sea they are like a person but instead of feet they are like the end of fish.
One was brought to land at Scurmore about a mile west of Enniscrone by a man. He married her and she had three children. One day he went to town. He had the mantle hid in a stack of oats, she asked the children where it was and the children told her.
senior member (history)
2018-08-10 16:07
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there was a man living at Rosses Point. One morning as he was walking by the shore he saw a lovely girl sitting on a rock combing her hair. Her coat was thrown beside her. He took up the coat and started home with it. The girl followed screaming for her coat.
He brought her home and sent her to mind his children. She was not content as she was always asking for her coat.
One day the man and his wife were away visiting. She searched the whole place for her coat. The mans children told her they saw their father hiding it in the oat stack. She went out and threw the sheaves of oats a quarter of a mile away until she got her coat. She was gone when the man came home and all his cattle died afterwards.
senior member (history)
2018-08-10 16:06
approved
rejected
awaiting decision
Long ago there was a man living at Rosses Point. One morning as he was walking by the shore he saw a lovely girl sitting on a rock combing her hair. Her coat was thrown beside her. He took up the coat and started home with it. The girl followed screaming for her coat.
He brought her home and sent her to mind his children. She was not content as she was always asking for her coat.
One day the man and his wife were away visiting. She searched the whole place for her coat. The mans children told her they saw their father hiding it in the oat stack. She went out and threw the sheaves of oats a quarter of a mile away until she got her coat. She was gone when the man came home and all his cattle died afterwards
senior member (history)
2018-08-10 15:49
approved
rejected
awaiting decision
them because it is not right.
senior member (history)
2018-08-10 15:49
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time a man caught a beautiful mermaid sitting on a rock. He came up behind her very softly and caught her by the arms and held her fast.
He brought her home with him and married her. He took the tail off her and he hid it in a turf stack and afterwards the mermaid had four children. They were lovely girls and she liked them very much.
One day she went to put turf on the fire, and she found that the man had no turf left in. She went out to the turf stack and she pulled out a sod of turf. The turf stack fell and she found her tail, before the man comes. She came into the house and got her children ready, and put on her tail.
She brought the four children with her, two on one side of her, and two on the other side. The man was coming in a car and by chance he saw her and he got out of the car and went across the fields to try to get before her before she could reach the sea.
She was not able to run and bring the four children with her so she struck them with her magic rod and turned the four beautiful girls into four stones. Those stones are called the “Bracket” stones and on New Year’s Eve night those stones are heard crying after their mother, and nobody ever touches
senior member (history)
2018-08-10 15:33
approved
rejected
awaiting decision
ran away laughing and the man got no gold.
The mermaid is half human and half fish. She lives in the sea. She has long hair down her back and is often seen combing it. When there is going to be a drowning the mermaid appears in the water.
There was a man one time fishing and he saw a mermaid outside in the water. He ran out and took her cloak off her and then she had no power to stay in the water. He brought her home with him and got married to her. She was always trying to get her cloak and to go back to the sea. She asked the children did they see where their father had her cloak and she told them to look for it for her.
One day the little boy was out with his father. He had her cloak hidden under the eve of the house and he took it out to look at it. He did not think of the child being with him and the child ran into the house and told its mother and she got her cloak and put it on her and went back to the sea. She brought the child that told her where her cloak was with her and she was never seen again.
senior member (history)
2018-08-09 16:18
approved
rejected
awaiting decision
is and when he took it she turned into an ordinary woman. He took the call home and put it up in a loft in such a way that she could not get it. She was working about the house like any woman for a long time.
One day the loft was left opened and the mermaid got her call. When she was going out the door she said "good bye, and the water shall not own anyone of your family".
senior member (history)
2018-08-09 16:17
approved
rejected
awaiting decision
One day there was a man in Foynes who was going to the garden, when he saw a mermaid sitting on a rock. He got off the car and stole behind her and took her cap which was beside her or her call which it is called. It is in her call the power
senior member (history)
2018-08-09 16:16
approved
rejected
awaiting decision
One day there was a man in Foynes who was going to the garden, when he saw a mermaid sitting on a rock. He got off the car and stole behind her and took her cap which was beside her or her call which it is called. It is in her call the power
senior member (history)
2018-08-09 14:57
approved
rejected
awaiting decision
One day a man saw a mermaid in Killarney. She was sitting on a rock combing her hair. The man asked would she marry him. She said she would. He hid her cloak. She could not go away from him until she got her cloak. One day she got it. She had two sons. She told them she was going to the well for water. She went to the lake nearby and put her cloak on her and disappeared into the water. She was never seen again.
senior member (history)
2018-08-09 14:51
approved
rejected
awaiting decision
A mermaid was seen in Foynes and a man saw her she told him come three mornings and the third morning she came ashore. He took the cap off her and she went home with him and married him. They had three children, one day he was on a journey she found the cap and call. She went to the shore and she put on the cap and call she went out on the water and was not seen anymore.
senior member (history)
2018-08-09 14:46
approved
rejected
awaiting decision
One day three men were drawing sea-grass from the shore in Kerry. Their names were Hennessys. They saw a mermaid sitting on the rocks and ehr cap fell off. One of the Hennessys went out on the water for the cap and carried it home with him and put it on a loft every night for for two years the loft was shaking. One day the Hennessys went up on the to clean the loft. They found the cap and they thought that was the cause of all the noise. One day they were going for sea-grass and they carried the cap with them. They saw the mermaid sitting on a rock. They let the cap and the mermaid and put it on her and she was never seen anymore.
senior member (history)
2018-08-09 14:35
approved
rejected
awaiting decision
There was a man living near the sea. One day a mermaid came on land and he managed to catch her. He took her home and married her and they had four children. She had a red cap and the man took it from her. One day the man was out the woman found the cap. She put the cap on her and went to sea and was never seen again.
senior member (history)
2018-08-09 02:16
approved
rejected
awaiting decision
sea.
She is called the Mermaid. She has the shape of a woman from her chest up and the shape of a fish from that down.
She is usually seen combing her hair and when she is seen there is some one going to be drowned.
It is said long ago a man got married to a Mermaid.
If you took her cap she would follow you to your house, and he took her cap and she had to follow him.
There had three childrne and there had webs between their toes. They were very cross when he got her cap he put it up in the loft.
One day there went up in the loft and there got the had and they threw it down and she ran away to the sea.
After that his children went away one by one he did not know where
senior member (history)
2018-08-09 02:10
approved
rejected
awaiting decision
snapped it up and made a hearty laugh. She then ran to the sea-shore and he gave hot pursuit but failed to capture her. He lost her but gained a special cure for skin-disease. The cure was passed down from generation to generation until this very day. Two maiden sisters named Moriarty now dead had such a cure in the village of Brosna.
senior member (history)
2018-08-09 02:08
approved
rejected
awaiting decision
About one hundred years ago in the parish of Brosna there lived a man named Moriarty. While on a holiday in Ballybunion one year he saw a mermaid combing her hair on the rocks. He stole up to her and she had her cap by her side. He took it with him and she followed him to his home. She wanted to get her cap back but he refused to give it so she stayed with him for seven years. Some time afterwards they got married and had three children. During the seven years she stayed he never saw her laugh. One day he was looking for something up in the loft where he kept the cap and it fell down and the mermaid
senior member (history)
2018-08-09 01:47
approved
rejected
awaiting decision
of a year great changes were wrought in her home.
The Geancanach another form of Leprechaun appears with his hands in his pockets and a duidin in his mouth. It meant marriage for a girl to meet him ill luck for a man.
Merrows or Mermaids are still locally believed in and many folk tales exist describing their intermarriage with mortals. It is the general opinion of many old persons versed in native traditional lore that a mermaid was brought to shore in Foynes by a fisherman who so much admired her tresses of golden hair that he made her his wife.
This lady of the sea possessed a magic cap without which she could not return to the sea, but by a condition of the marriage her husband had it stowed carefully away.
However unthinkingly he cast it from its hiding place, his wife seized it and for the third and last time in her worldly life she laughed a hoarse croaking laugh and was gone. her descendants are believed to inhabit this parish and are known by their long golden hair greyish blue eyes and rather pale face.
senior member (history)
2018-08-09 01:30
approved
rejected
awaiting decision
There was a mermaid sitting on a rock on the bring of the Shannon combing her hair. A man passing by picked up her cap and ran away with it. She followed him but could not keep up with him. She could not return to her companions of the sea without it. She followed him to his house but failed to get the cap which he had concealed in a loft beside the fire. She remained in the house for a number of years, doing the housekeeping until one day when he was searching for something in the loft and in throwing down the articles
senior member (history)
2018-08-09 01:29
approved
rejected
awaiting decision
he threw down the cap by mistake. She picked it up and for the first time during her stay she spoke and said that a man of his name would never be drowned from the heads of Kerry to Limerick. During her stay she laughed three times. Once when she was the woman of the house throw the egg water into the ashes, the second occasion was, when she saw the woman comb her hair on Friday, and the third when she got the chance to pick up her cap. She ran away to where the man found her combing her hair and when her companion mermaids saw her they said she surely gave the secret of the egg water. She answered
senior member (history)
2018-08-09 01:25
approved
rejected
awaiting decision
There was a mermaid sitting on a rock on the bring of the Shannon combing her hair. A man passing by picked up her cap and ran away with it. She followed him but could not keep up with him. She could not return to her companions of the sea without it. She followed him to his house but failed to get the cap which he had concealed in a loft beside the fire. She remained in the house for a number of years, doing the housekeeping until one day when he was searching for something in the loft and in throwing down the articles
senior member (history)
2018-08-09 01:05
approved
rejected
awaiting decision
the name of Neville would ever be drowned in the waters of the Shannon.
At Aughanish Point there is a big hole. It is now nearly full of mud. Long ago it is said that a terrible Giant lived there. He his said to have owned Foynes Island. Whenever he wanted cattle or food he swam across to Clare and drove the cows into the Shannon and swam across the river.
One day, a treasure ship sailed up the Shannon and the giant captured it. He hid the treasure in the big hole. It is there yet and no one has ever been able to look for it.
senior member (history)
2018-08-09 01:03
approved
rejected
awaiting decision
We live not far from the Shannon.
Years ago a man by the name of Neville was drawing seaweed from the shore on the Limerick side of the Shannon. He found a Mermaids cap and the Mermaid therefore had to go home with him. He hid the cap in a loft and she remained with him for seven years and was very happy. But one day when he was tidying the loft the cap fell from the loft to the kitchen floor. The mermaid picked it up and ran away to the shore, but before she went she told him that no man by
senior member (history)
2018-08-09 00:52
approved
rejected
awaiting decision
went as fast as she could to her home in the sea. I heard the man's name was O'Shaughussy Ballynash Foynes. She stayed with him for seven years and during all that time she spoke very little and only laughed three tmes. One time was when he threw out the water that boiled an egg, and another time she laughed was when someone in the house spilled the salt and the last time was the day she got her cap.
senior member (history)
2018-08-09 00:50
approved
rejected
awaiting decision
A good many years ago a mermaid was often seen down near Mt Trenchard sitting on the rocks combing her lovely hair. she always wore a cap and if that was stolen she should follow the person who stole it and stay with them until they would give it back again to her.
One evening as she was sitting on the rocks combing her hair a young man stole up behind her and stole her cap. She had to follow him home and he asked her to marry him and she said she would. She had three children. He hid the cap in a very high loft where she could never climb up for it. ONe day he was cleaning down the loft and like all men he threw down every thing that came in his way and he threw down the cap with all the rubbish and the very minute she saw the cap she caught it and put it on her head and
senior member (history)
2018-08-08 04:54
approved
rejected
awaiting decision
They had four children. The mermaid kept continually asking for her tail. She asked the children to help her in the search and told them that if they would find it she would take them withi her. At length they found the tail and mermaid with her children went to the lake. They were never seen again.
senior member (history)
2018-08-08 04:52
approved
rejected
awaiting decision
A man named Simpson lived near Lake Allen. ONe day as he was walking along the shore a mermaid appeared to him. They conversed for a while. Simpson was charmed with her beauty and asked her to marry him. She consented. He cut her tail off so that she could never go back to the lake. They lived together for a number of years. But she became troubled and wanted to go back to the lake again.
senior member (history)
2018-08-08 03:50
approved
rejected
awaiting decision
There was a man the name of Dolan in this area long ago, one day he was out fishing. He saw a mermaid. He took her home and married her. They lived happily together and had a family of six.
All went well until one day there came big wind. The cloak that the mermaid wore when she was takenf rom the river, was hid by the man in the thatch of the house. The wind got very strong, so the man had to get up on the house. Whilst he was tying down the thatch the cloak fell from the house. As soon as his wife saw it, she picked it up, and ran off to the river, and never was seen after.
Ever since the old people say that no one should tell a dream to any person the name of Dolan as whatever Dolan says about the dream will come true.
senior member (history)
2018-08-08 01:19
approved
rejected
awaiting decision
mháthair go dtí an áit a raibh an cochall. Nuair a fuair sí an cochall rith sí fhéin agus an chlann amach sa bhfairrge agus nuair a tháinic an fear dubhairt sí nach rachadh sí abhaile leis.
senior member (history)
2018-08-08 01:10
approved
rejected
awaiting decision
Is an tsean aimsir roimh 'a dtáinic Naomh Pádhraic go hÉirinn bhí go leor clann inghean ag na Págánaigh agus bhí an-mheas acú orthú.
Nuair a chuala siad go raibh an Naomh ag teacht cheap siad go mbfeárr dóibh a gclann a ruaghadh amach sa bhfairrge. Fuair siad draoidheacht ó fhear a bhí sa tíɼ agus ruaigh siad amach sa bhfairrge iad, agus chuaidh siad go léir go tóin fairrge acht bean amháin.
Bhíodh cochall orthú go léir agus sé a thug go tóin fairrge iad. Nuair a bhí bean óg ag dul amach stróic sí an cocall agus ní ndeacha sí go tóin fairrge.
Bhíodh sí ag imteacht i n-uachtar uaidhe sin amach.
Chonnaic chuile dhuine ag tigheacht go dtí an cladach í ag cíoradh a cinn.
Bhí an cocall a stróic sí aicí i gcomhnuidhe agus lá a bhí sí ag cíóradh a cinn ghoid fear an cocall uaithe agus rith sé abhaile agus lean sí é. Chuaidh sí ag teach an fhir agus phós an fear í. Bhí triúr clainne acú agus lá amháin bhí an tathair leo amuigh ins an ngáirdín agus chuaidh an tathair go dtí an áit a raibh an cochall aige agus chonnaic an chlann é. Chuaidh an tathair ag an margadh lá amháin agus thug an chlann an
senior member (history)
2018-08-08 00:43
approved
rejected
awaiting decision
Is minic a fheiceann's daoine maighdean mara. Chonnaic uncal de m'athair ceann fadó, in a suideh i bpluais i gcarraig. Nuair a chonnaic sise é, rith sé isteach san bhfairrge. Chuaidh seisean i bhfolach, agus nuair a bhí sí amuigh sa bhfairrge bhí sí ag iarraidh amhairc d'fhághail air. Dhá bhfeiceadh sí an uair sin é, bhéadh sé fá dhraoidheacht is bhéadh sé amuigh san bhfairrge léithí. Nuair a bhí si imthighthe as amharc, tháinig an fear abhaile slán.
Chonnaic na daoine i gConnamara maighdean mara in a suidhe ar charraig ar an tráigh anuraidh. Gealladh £4000 dóibh dhá bhfuighdís greim uirthí, acht ní raibh siad indon breith uirthi.
Tá daoine in a gcomhnuidhe in Inis Tuirc a raibh a n-aithreacha is a máithreacha ina maighdeanacha mara. Bíonn amhrán brónach ag an maighdean mara, nuair atá timpist le n-éirghe ar an bhfairrge. Bíonn siad ag caoineadh uaireannta freisin. Ní maith le duine ar bith an maighdean mara a cloisteál ag caoineadh.
senior member (history)
2018-08-08 00:25
approved
rejected
awaiting decision
"Maighdean mara" a tugtar mar ainm ar an murdhuach san áit seo. Níl an maighdean mara an mhór, mar leath-iasg agus leath dhuine 'seadh í. Tagann sí aníos ar carraigreacha na trágha uaireannta. An fhad is bhíonn sí in a suidhe ar an gcarraig cíorann sí a cuid gruaige. Bíonn brat uirthi. Sgiob duine an brat sin uaithe uair, agus seo é an sgéal.
Bhí maighdean mara uair, ag snámh sa bhfairrge in aice na trágha, agus bhí a brat leagtha ar charraig. Tháinig fear darb ainm Mícheal Ó Fártach as Lius-Tuirc anuas uirthi gur sgiob sí an brat uaithe. Thug sé an brat abhaile, is chuir sé i bhfolach i díon an tighe í. Lean an maighdean abhaile é. Pósadh annsin iad, agus bhí trúir malrach acu.
Lá amháin chuaidh an teach tré theinidh, agus thosuigh an brat ag dóghadh. Fuair sí an boladh, chuairtuigh sí isteach san bhfairrge, is chinn ar an bhfear breith uirthi.
Gach lá téigheadh na páistí síos go dtí an tráigh, agus thagadh sise isteach ar an tráigh, agus chíoradh sí a gcuid gruaige, is thiubhradh sí gach aire dóibh, acht ní bhfuair an fear greim arís uirthí
senior member (history)
2018-08-08 00:03
approved
rejected
awaiting decision
sí an cóchul, thug sí léithe é, agus thug sí an fhairrge uirthi féin aríst.
senior member (history)
2018-08-07 23:57
approved
rejected
awaiting decision
Tá sé ráidhte gur leath duine agus leath bric í an mhaighdean mhara. Tá an leath thosaigh ina dhuine agus an leath dheire ina breac. Bíonn sí amach faoi na carraigeachaí doimhne. Marbhuigheann sí iasg na fairrge agus iththean sí iad.
Bhí fear fadó ann agus rug sé uirthi. Thug sé leis abhaile í agus chóinnigh sé í. Bíonn cochúl faoí na múinéal agus sén t-ainm a thugtar air ná an mhéadh-chóchuil. Bhain se an cochúl de agus chúir sé an cochúl i bhfalach faoí an rata. Deir siad nuair a baintear an cóchul de go n-iompochadh sí ina bean. Bhí sí bliain san teach nuair a chonnaic
senior member (history)
2018-08-07 22:54
approved
rejected
awaiting decision
it on her and ran down to the sea. She was never seen afterwards.
Mrs O'Toole, aged 45
Brideswell, Barrack St.,
Loughrea.
senior member (history)
2018-08-07 22:54
approved
rejected
awaiting decision
the tail of a fish. She wears a little gelatine cap and she has long golden curls.
A fisherman named O'Shea who lived in Connemara knew a mermaid. Every day that his net broke he sat on a rock to mend it and the mermaid would come and help him. One day she took hold of her cap and began to comb her curls. He saw the cap and put it in his pocket, and asked her to come with him. When they went home he married her and they had three children.
O'Shea was getting very rich and they were very happy until one day when he was knocking an old shed he found the cap, which he hid in the thatch. His wife saw the cap, took it, and put
senior member (history)
2018-08-07 21:55
approved
rejected
awaiting decision
go dtí an teach lean na héiníní é agus nuair a cúala an bhean iad bhí an ríomeadh uirri mar bh'íos aige go ma iad a muinntir féin iad a tháinig ó'n bfairrghe.#Luith siad ar an teach annsin agus thosuigh siad a' sgríoba an díon agus níor cuimrigh an fear ar an gcíar a chuir sé a bhfalach agus s'gearr gur caith na héiníní anúas ar an tsráid é. Rug an bhean air agus dfág sí slán agus beannacht aighe haon sgairt gáire aice, agus síos leithe sa bfairrghe. Lean na h-éiníní í agus níor fachthas aríamh í ach dfág sí an clann ag an fear in a diaid.
senior member (history)
2018-08-07 21:39
approved
rejected
awaiting decision
leis an ciar a chuir a bhalach ná dhá bfaigheadh sí é aríst go dtiocfadh sí sa bfairrghe aríst.
Chuir sé an ciar i bhalach annsin uirrí suas ar dhíon na tighe. Sochruigh sé féin agus i féin súas annsin agus pósadh iad agus bhí bainfeis acu agus bhí si sásta go leór annsin. Nuair a teigheadh sé ag iascaracht ó sin amach nior bhuigheadh sé dhá oiread leis na hiascaraí eile a bhí sa mbaile ceadhna.
Bhí muinntir a' bhaile a rádh annsin gur go ma iad muinntir a bhean a bhí sa bhfairge a bhí ag chur na heisc in a cuid líonta. Bhí beirt ná trúir cloinn annsin aige féin agus bean an fairrghe agus nuair a teigheadh sí go dtí an doras bhíodh sí ag breathnú ar an bfairrge ach maidin amáin dá ndeacaidh an fear síos 'chuigh bádh bhí go leór éiníní ar an mbádh a seinm. Agus nuair a bhí sé ag tígheacht aníos
senior member (history)
2018-08-07 21:05
approved
rejected
awaiting decision
fadha uirri anuas ar a guailí agus anúas ar a súaileagus ní raibh a headán le feiceál cor a' bith tháinig sé i dtaobh a cúil uirrí agus tosuigh sé ag strapadoireacht shuas ar an cairgh go ndeacaidh sé go bárr agus rug sé ar a láimh agus bhain sé an cíor as a laim agus tosuigh sí ag caoineadh agus tóruigheacht an ciar air go dteigeadh sí sa bhfairrge aríst. Ach dubhairt sé nach dtiubradh sé duithe é ach teacht abhaile leis go raibh bean a' teastáil uaid sa mbaile. Dúbhairt sé leithe teacht isteach san bhadh annsin agus tháinig agus chuaidh sí leis abhaile ach bhí sí i gcomhnaidhe ar thóir an chíar ach mar sin féin níor tug sé duithe é agus b'éigin duithe dul in einfeacht leis abhaile. Bhí sean iascaire ar an mbaile a bhí ann sean agus chuaidh sé go dtí an sean iascaire agus d'innis sé dhó an caoí ar ghabhail sé í agus gur bhain sé an chiar duith agus dúbhairt an sean iasgaire
senior member (history)
2018-08-07 20:54
approved
rejected
awaiting decision
Bhí aiteachaí a gCorcaighe le bruach na fairrghe fado agus ní raibh slighe ar bith acu ann ach ag iascaracht amach ar an bfairrghe. Bhí fear amháin dhe na hiascaraí agus chuaidh sé amach ag iascaracht oidche breágh gealaighe agus leig sé síos a cuid angaí. Ní raibh aon ceó le deanamh annsin aige ach fanacht go bhfeiceadh sé a dtiochfadh aon iasg aige go dtoigeadh sé isteach é.
Bhí an oidhche ann breágh, an ciúin, agus bhí an fairrge in-a chlár cailm' deas agus dairigh sé an amhrán breágh go deas is a chúala sé dhá gabhail ariamh amuigh sa bhfairrge agus rinne sé iongantas mór dhó mar bhí tuairim aige nach raibh aon iascaire as an mbhaile amuigh ach é fhéin agus mar sin féin thug sé aghaidh an bháid ar an áit a chúala sé an tamhrán. Agus tháinig sé annsin sa deire bean a suidhe shúas ar cairgh amuigh a lár na fairrghe agus í ag ciarodh a cinn. Agus a gabhail 'inn agus gruaig breagh
senior member (history)
2018-08-07 20:22
approved
rejected
awaiting decision
tuairisc ní bhfuair sé féin nó a cuid páistí uirri ón lá sin amach.
Máire Ní Uicín, Creag Carrach.
Creag Carrach. Aois 70 bl.
Pádraig Ó Comáin.
senior member (history)
2018-08-07 20:21
approved
rejected
awaiting decision
Bí fear ann fad ó bhí sé ag siubail cois traga lá amháin agus cheardh a dfeicfeadh sé ach an maigdean mara na suide ar cairraige agus i ag cioradh gruaige na cion. Dealuig sé sa taobh tiar agus suas agus scaoil sé leis na cioptá a bhí leagtha ar an gcarraig le na taobh. As go brac leis ansin ag déanamh ar an mbaile agus ise na diaidh. Tá sé raidhte go mbíonn ar an maigdean mara ce bith duine a mbíonn a caipin aige a leanacht. Buail an fear isteach na theach féin agus do lean sise isteach e. Posadh iadh agus maireadar le ceile go sona sasta bhí sise mar aon bean ar bith ach amháin nach ndéanadh sí gáire ariamh. Thar eis suimh bliadhna. Nuair a bhí ceartear no cuigtear paisribh acha. Cuaidh fear na tige suas ar an lochta lá amháin torraidheacht rudh eicínt agus ceardh a thuitfeadh anuas ar an teallach chuig an bhean acht an caipín a chuir sé i bfolac ann blanta roimhe sin. Cuir a bhean aon scairt gháiridhe amháin aiste. Sciob an caipin léi agus an doras amach uirrti féin agus eisean na diaidh acht ní raibh aon maith dhó ann mar bhí sí imthighthe isteach san bfairrge sula bhfeadhfadh sé teacht suas léí agus tárg na
senior member (history)
2018-08-06 18:14
approved
rejected
awaiting decision
said that there was a crock of gold underneath where he had tripped. He had to let her go then.
The following information was obtained from James Mac Laughlin. See page 11.
senior member (history)
2018-08-06 18:09
approved
rejected
awaiting decision
belt belonging to her and she followed him ashore and got married to him.
After a long time they were living happily, and had a large family. One day the eldest son said to the mermaid. Mammy. Daddy has a terribly nice thing. She asked where it was. The boy said that his father had it built in a corn stack. Next day the mermaid went out and tossed the stack. She got the belt, ran off to the sea, and she was never seen again.
One day a mermaid was brushing her hair on a rock. There was a man coming along the shore and she did not see him until he had caught her. He took her home with him.
She had a nice red cloak on her and he took it off. He hid it in the cornfield and she could not go away without it.
One day he was coming up the floor and he tripped on a stone. She began to laugh at him and he asked why she laughed. She said that if he would give her the cloak she would tell him after. She got the cloak. Then she
senior member (history)
2018-08-06 17:50
approved
rejected
awaiting decision
The mermaid is a person with yellow hair who lives in the water. One time a man tried to take her ashore. He was told that if he got something belonging to her that he would get her.
One time the mermaid was sitting on a rock combing her hair and the man went out to her. He got a
senior member (history)
2018-08-04 21:38
approved
rejected
awaiting decision
gcruaich fhéir fá choinne gan an mhaighdean mhara íé a fhághail.
Bhí an fear sin pósta agus bhí a bhean marbh agus ba mhaith leis an mhaighdean mhara a phósadh annsin. Lá amháin chuaidh sé 'un aonaigh, agus d'fhág an mhaighdean mhara agus a chuid paistí fhéin sa bhaile 'na dhiaidh.
Chonnaic duine de na paistí a n-athair ag cur an bhrat sa'n chruaich agus d'innis siad do'n mhaighdean mhara é. Chuaidh sise annsin agus thug sí léithe an brat agus d'imthigh 'un na fairrge arais. Nuair a tháinic an fear 'na bhaile an oidhche sin, bhí an mhaighdean mhara imthighthe.
senior member (history)
2018-08-04 21:36
approved
rejected
awaiting decision
chan fhuair sí a dhath de'n ór.
Ba ghnáthach le cuid mhór maighdean mara a bhéith le feiceáil ag na daoine, ach níl iomradh ar dhuine ar bith ins an am i lathair a connaic an ceann aca. Tá an leath iochtarach de'n mhaighdean mhara déanta de iasg, agus an leath uachtarach mar mhnaoi. Bíonn sí 'na suidhe ar charraic ag cíoradh a cuid gruaige agus í ag ceol go bronach.
Tá brat ag an mhaighdean mhara agus duine ar bith a ghoidfeadh an brat ní thiocfadh leis an mhaighdean mhara a ghabhail arais 'un na fairrge gan é a bheith léithe. Bhí fear ann uair amháin, agus fuair sé greim ar an mhaighdean mhara thug sé leis an brat agus chuir sé é i bhfolach i
senior member (history)
2018-08-04 21:35
approved
rejected
awaiting decision
chan fhuair sí a dhath de'n ór.
Ba ghnáthach le cuid mhór maighdean mara a bhéith le feiceáil ag na daoine, ach níl iomradh ar dhuine ar bith ins an am i lathair a connaic an ceann aca. Tá an leath iochtarach de'n mhaighdean mhara déanta de iasg, agus an leath uachtarach mar mhnaoi. Bíonn sí 'na suidhe ar charraic ag cíoradh a cuid gruaige agus í ag ceol go bronach.
Tá brat ag an mhaighdean mhara agus duine ar bith a ghoidfeadh an brat ní thiocfadh leis an mhaighdean mhara a ghabhail arais 'un na fairrge gan é a bheith léithe. Bhí fear ann uair amháin, agus fuair sé greim ar an mhaighdean mhara thug sé leis an brat agus chuir sé é i bhfolach i
senior member (history)
2018-08-04 21:11
approved
rejected
awaiting decision
managed this task without any trouble. When the tide went out he set out for home. The girl walked by his side and he carried home the large shell in his hands unknown to her. He took out a few sods from the wall of his house inside and hid the shell. A few days later he got married to the fair girl Then his mother taught her how to work. She lived happy for a few years and she then wished to go back to sea again. She could not swim without the shell from her knees. There was a very hot summer, and one day she thought it would be nice to get a cool place to keep butter during the heat.
She made up her mind to make a hole in the old wall near the door inside. She saw a few sods loose and pulled them out and there she found the shell her husband hid on her when he first brought her home. She forgot about the butter then. At once she took with her the sea shell and ran off for the sea. Her husband was working in a field and ran after her to take her back, but was too late. She got into the shell before he reached her. She plunged into the sea and went off. It was then discovered that she was a mermaid.
senior member (history)
2018-08-04 21:08
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time there lived a very handsome young man in Loughros Point. He was a very good boy and stayed with his mother. In those days houses were built with mud, wood, and rough round stones with a low roof. This house was better kept than some of his neighbours houses as he was a tidy boy. HIs house was within a hundred yards of the seashore. He took great interest in walking around the shore in his spare time, to see if anything valuable would come in with the tide. One morning he was visiting the shore. He saw a lovely girl sitting on a rock.
senior member (history)
2018-08-04 20:59
approved
rejected
awaiting decision
She had lovely long wavy hair. At the first sight of her he was charmed. He could not leave the shore while she was there. The tide was in and the rock she sat on was about ten yards out in the water. He could not reach her that day. He was waiting until the tide would go out and have a chat with her. When the tide was going out she jumped into the water and swam away. The second day she was sitting on the same rock singing and combing her hair. He was more charmed this day when he heard her voice, because she was a beautiful singer. He got disappointed again that day. She went away with the tide the same as on the first day. He wanted to make sure that he would have a talk with her the next day. He left home the third day an hour before the tide came in. He climbed up on this big rock that the tide used never cover. He stayed there and when the tide came in the girl was with it. She climbed up on the rock beside him. They were both glad to meet. They liked each other and he asked her to go home with him to his mother. She agreed to go if he would break the shell that was clasped tightly around her knees. This he had to do before she could walk home with him. He set to work and
senior member (history)
2018-08-04 20:55
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time there lived a very handsome young man in Loughros Point. He was a very good boy and stayed with his mother. In those days houses were built with mud, wood, and rough round stones with a low roof. This house was better kept than some of his neighbours houses as he was a tidy boy. HIs house was within a hundred yards of the seashore. He took great interest in walking around the shore in his spare time, to see if anything valuable would come in with the tide. One morning he was visiting the shore. He saw a lovely girl sitting on a rock.
senior member (history)
2018-08-04 15:35
approved
rejected
awaiting decision
mbéadh baile ní b'fhearr aici na bhéadh aicí faoin fhairrge.
Ní rabh a mhalairt de sheibthe aici ach a theacht. Chuir an fear an brat sróil i bhfolach in áit nach bhfuigheadh sí é. Chuaidh na bliadhantaí thart agus bhí trúir páisdí acu. Lá amháin bhí an fear ag deínadh cruaiche coirce, agus chonaic duine de na páisdí é ag cur rud innteacht i bhfolach sa chruaich, agus d'innis an páisde de'n mhathair go bhfaca sé Daidí ag cur éadach deas i bhfolach sa chruaich.
Lá amháin nuair a bhí an fear ar an bhaile mhór thoisigh an Mhaighdean Mhára ag leagan na cruaiche go dtainic sí fad leis an áit a rabh an brat sróil. Nuair a fuair sí an brat phóg sí gach duine de na páisdí, agus annsin ar shiúbhal na rith leithe ag tarraingt ar bhéal an bharra.
Nuair a phill an fear na bhaile ní rabh an bhean le feiceil. D'fhiafruigh sé do na páisdi ca rabh sí. Dubhairt siadsan gur sgab sí cruach na coirce agus gur imthigh sí bealach béal an bharra leis an éadach a fuair sí sa chruaich. Bhí fhios ag an fhear go rabh sé réidh leithe, go rabh sí ar shiúbhal arais chuig na bunadh.
Tógadh an sgéal seo as coip-leabhar Mháirín Níc Grianna. Rang 7. Fuair sise an sgéal ó Phadraic Ó Gallachobhair atá na chomhnuidh i Leac Chonaill, Árdaratha, Co. Dún na nGall.
Tá cuid den dream seo i Leac Chonaill go dtí fa thuairim 50 (leath chéad) bliadhain ó shoin. Bhí eolas acu ar dhraoidheacht agus ar phiosragacht. Chonnaic mé féin bean acu, agus thiocfad leithe dubhrogan a bhaitn as súil duine le seort ortha a bhí aicí. Máire Ruadh Mhartain Harrison a bhí oirthi. Fuair sí bás in 1921. Séamus Mac Grianna, 1-2-38.
senior member (history)
2018-08-04 15:16
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh fear de Chloinn Mhic Aoidh as Leac Chonaill go béil an bharra lá amháin le cruasach deileisc a bhaint, agus dornan crúbog a fhághail fosta. Nuair a bhí sé tamall ag cuartú fa na carraiceacha chonnaic sé ceathrar de mhaighdeana mára ag teacht isteach ar an tráigh, agus chaith siad tamall ag rinnce agus ag deánadh grinn ar an tráigh.
Nuair a thainic siad amach as an uisge bhain gach maighdean acu dithe brath sróil a bhí thart ar a ceann, agus ar a h-éadan, agus d'fhág na luighe ar charraic é. Bhí siad cosamhail le cailíní saoghalta, acht go rabh siad an-doigheamhail. Bhí ghruag fhada chatach bhuidhe síos chomhair go talamh orthu.
D'obair Mac Aoidh, i gan fhios dobhtha, thart go dtainic sé go dtí an charraic a rabh na brat sróil ortha, agus sgiob sé leis ceann de na brait. Ar ball rinn sé casachtach bheag. Chualaidh na maighdeana mára é, agus thainic mar bhéadh sgannradh orthu. Rith siad go dtí an charraic, sgiob gach bean acu léithe a brat sróil, chuach fa na ceann é, agus chuaidh de léim amach san lán mara.
Ach bhí maighdean acu nach rabh brat ar bith fa na coinne, agus thoisigh sise na rith thart, agus ag sgreadaigh agus ag sgréachaigh mar bhéadh duine as a chéill ann. Annsin thainic Mac Aoidh un tosaigh. Dubhairt sí leis da ma abé thug leis a brat, a thabhairt arais dí, no nar bhfhéidir leithe fághail arais na bhaile gan é. Dubhairt MacAoidh leithe teacht na bhaile leisean agus go bpósfadh sé í. Agus go
senior member (history)
2018-08-04 02:02
approved
rejected
awaiting decision
Chuaidh fear 'na tráighe lá amhain fad ó ag deánamh cnuasaigh. Ag tárrangt síos 'na chladaigh tcídh sé an cailín ba dóigheamhla da bhfácaidh sé ariamh na suidhe ar charraic cois fairrge ag cíoradh a gruaige. Thuit sé i ngrádh leithí ar an bhomaite agus shanntuigh sé í do fhein.
Caidé bhí acht a cloca na luighe ag na taobh ar charraic eile agus siud suas é go fáithlighe agus ghoid an cloca. Bhí fhios nach dtiocfadh leithí gabhal arais na fairrge gan a cloca nach mbéadh failte ar bith roimpí.
Comh luath is crothnuigh sí an cloca leán sí é acht rith seisean an méid a bhí ina a chorp abhaile agus bhí an cloca i bhfolach aige sul ar shroic sise an teach.
'Nois nuair a fuair sé í sa bhaile thoisigh sé ag bhlanndar leithí agus ba é an deireadh a bhí ar an sgéul gur pósadh iad agus d'fan sí aige. Bhí go maith agus ní rabh go h-olc go dtí go rabh ceáthar ná cúigear do mhuirín acú. Rith an áma seo bhí an cloca i bhfolach aige oirthí na bhí fhios aige da bhfuigheadh sí an cloca go nimteochadh sí na fairrge arais agus go rabh sí caillte go deo aige fein agus ag na paisdibh.
Lá amhain goidé tharla acht bhí sé ag deánamh cruach-coirce agus dar leis gur seo ait bhréagh leis an chloca a cuir i bhfolach ann, istigh i lár na cruaiche. Níor smaoitigh sé ar na paisdibh a bhí ag
senior member (history)
2018-08-04 00:22
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear na chomhnaidhe shíos i Machaire tá fad ó shoin. Lá amháin chuaidh sé ag iasgaireacht fa na carraiceachaibh comhgharach de na h-uaigeachaibh. Nuair a bhí sé ag dul thart ag bun carraige chonnaic sé maighdean mara na suidhe ar charraig ag cioradh a gruaige agus a clóca na luighe ar charraigh le na taoibh. D'fán sé ar feadh tamaill ag amharc uirthí annsin chuaidh sé suas fhad leithí i ngan fhíos dí agus thóg sé an clóca agus chuir sé faoi a ascaill é. Annsin chonnaic an mhaighdean mara é agus diarr sí air an clóca a thabhairt dí. Ach dubhairt an fear anch dtabhairfeadh sé dí é. Annsin thionnthuigh an fear le dul abhaile agus shiubhal an maighdean mara na dhiaidh agus chuaidh sí abhaile leis. Indhiaidh sin ósadh iad agus chomhnuigh siad le chéile ar feadh cúig bliadhna. Lá amháin nuair a bhí sé ag deanamh cruach-choirce chuir sé an clóca ins an chruaich. Chonnaic an bhean é ag deanamh seo agus thug sí an clóca leithí an oidhche sin agus chuaidh sí abhaile go dtí an fhairrge arais. Ón lá sin go dtí an lá indiu ní fhaca an fear í arais.
senior member (history)
2018-08-03 19:06
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time a man was fishing in the Shannon and he caught a mermaid in the net and as soon as he saw her he began to love her very much but she did not want to go with him. Then the man caught hold of the cloak she had on her and pulled it off her and then she did not want to go back to the water any more. The cloak was very beautiful and the man hid it in a trunk and he used go very often to look at it. The mermaid who was now changed into a woman married the man and they were very happy for a long time but one day when the man was looking at the cloak someone came to the door and the man went out to talk to the other man and leaving (and forgot to shut) the trunk and the mermaid saw the cloak and put it on and she went back to the water again and she dived into the Shannon and was never seen again.
senior member (history)
2018-08-03 18:26
approved
rejected
awaiting decision
One day in summer there was a man named Pat Shanahan fishing and he saw a mermaid sitting on a rock and she was combing her hair. He saw her another day and she was swimming and at the same time she was combing her hair.
There were three men fishing one day and they saw a blue ball out before them and hurleys and they heard the talk but they did not see anyone. These were the mermaids hurling.
One day a mermid was sitting on a rock and a man came at the back of her and he brought her home with him. She had a mantle on her and she told the man not to let her see the mantle. The man threw the mantle up on a loft and one day he was looking for something and he threw the mantle down on the ground. When the woman saw it she left good-bye to her husband and children and went down into the sea.
senior member (history)
2018-08-03 17:36
approved
rejected
awaiting decision
did bring bad luck on the Mac Donnell family and thenceforth they had bad luck in all their affairs.
Another story concerning the lake that it turns red every seven years because the meramid is alleged to have gone back into the lake when she was wounded and therefore the water was crimson with her blood.
There was a mermaid down in low Island, near Kilysert, and every day she appeared on a rock combing her hair. A man saw her this day and he said to himself "Please God if you will live until to-morrow I will have you in my house.
Next day she appeared on the rock again combing her hair, he took her into his house when she went into the house she gave him a cap and she said to him that if he lost this cap that she would have to go out on the rock again. After some time he foolishly lost the cap and she had to go out on the rock again.
senior member (history)
2018-08-03 17:22
approved
rejected
awaiting decision
There is a story told by the old inhabitants of Clarecastle about a mermaid who once lived in a lake about a half a mile from the village. The lake is called Newhall lake and is situated at the foot of a long hill which is coveredby trees. The story runs that the mermaid lived peacefully in this lake and was seen at various times by the local people. The mermaid was half-fish and half-woman and had long black hair and at times she used to leave the water and go to an adjacent cave.
At that time there was a rich family living in Newhall house which is a fine country Residence and in a cellar beneath the house there were wiens and liquors. This action was condemned by the local people because they believed that it would bring bad luck on the people and on the locality. According to the local people it
senior member (history)
2018-08-03 17:20
approved
rejected
awaiting decision
There is a story told by the old inhabitants of Clarecastle about a mermaid who once lived in a lake about a half a mile from the village. The lake is called Newhall lake and is situated at the foot of a long hill which is coveredby trees. The story runs that the mermaid lived peacefully in this lake and was seen at various times by the local people. The mermaid was half-fish and half-woman and had long black hair and at times she used to leave the water and go to an adjacent cave.
senior member (history)
2018-08-03 17:02
approved
rejected
awaiting decision
ran down to the door and turned back and kissed the children and went awa. She was gone awhile when the husband came home. He looked to see was the cloak there but it was gone. He went to the sea and she was just going out. He told her come back to her children, but she said "if you have sense you will come with me." He went back home to his children and he never saw his wife again.
senior member (history)
2018-08-03 16:58
approved
rejected
awaiting decision
There was a man there long ago, and he was a great fowler. One day he was fowling near the sea, and he saw a mermaid sitting on the rocks. He took off his shoes and stole a cloak which she had left on the rocks. When she saw her cloak gone she had to follow it. "What are you going to do with me?" asked the mermaid. "I am going to marry you" he replied. She bent down and began to talk to the sea. "What are [sic] saying said he to the mermaid. "I am telling my people not to have any breakfast for me," she said.
Her father was the King of the Sea.
She went away with the fowler and became his wife. After three years they had three in family. During all this time the husband had kept the cloak hidden in a hole in the wall so that she could not find it. One day he went to the market and his wife went dusting down when she had time, and in the hole in the wall she found her cloak. She
senior member (history)
2018-08-03 16:32
approved
rejected
awaiting decision
thatcher found the red coat. As he was going into the house the mermaid was looking out through the window. She saw the coat in his hand. She called him and said it was hers. She told him to let her out o fthe room and to give her the coat. The man did so as he was frightened because the other man had not told him she was in the house. When he let her out she went to the sea and was never seen again.
This was told to Mary O'Loughlin by Mrs Meaney, Creevagh, Quin, Co. Clare
senior member (history)
2018-08-03 16:27
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time there was a man living near the sea. As he was out walking one evening he saw a mermaid sitting on a stone and she combing her hair. She had a red coat by her side. He walked up to where she was, anda s she didn't see him he took the coat and ran home with it. The mermaid followed him. She remained outside the door crying for it all night but when the man got up in the morning she was gone. He hid the coat in the thatch of the house that day. She came to the door crying again the next night and the man couldn't sleep. He made up his mind to catch her the next night she would come. He stayed up until she came the next night adn caught her. He put her into a room where he kept her for a year. One day he went to a fair. There was a man thatching the house. The
senior member (history)
2018-02-24 12:51
approved
rejected
awaiting decision
maid and her children maid their way for the sea. They were never seen again.
A few years later a little baby was found near the same place. It had no hair on its head but after a while people saw that before long the baby would have long red hair. It had and very soon he found out where the sea was and he was never seen again. The people then doubted that it might have being a mermaid.
senior member (history)
2018-02-24 12:49
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time when men were out fishing on the North West side of Mayo they caught a mer-maid. They brought her to a house not far way. There she got married to one of the men. She always wanted to get back again to the sea but her husband would not allow her. They had three children in family and each child had long red hair like their mother's. But one day while the man was out working the mer-
senior member (history)
2018-02-22 17:06
approved
rejected
awaiting decision
he never saw her since.
senior member (history)
2018-02-22 17:04
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time there was a man living at Dunany and one morning he was walking along the sand and he saw a Mermaid sitting on a rock combing her hair and he crept up behind her and caught her by the tail and brought her home with him, but the tail fell of her, and he hid it under a fur bush.
She stayed with him for a long time and they got married, but one day as she was gathering sticks she found her tail and she ran to the sea and put on her tail and
senior member (history)
2017-11-05 20:33
approved
rejected
awaiting decision
house found the cap and was gone back to the sea when the boy returned from the fair.
senior member (history)
2017-11-05 20:33
approved
rejected
awaiting decision
If a new house is built with stones taken from a fort or if lumber is cut there for the windows or doors the house will be haunted; even a leprechan may be seen round it.
The mermaid was not ever seen on the waters in this district. She is supposed to come out on the rocks to comb her hair before a drowning takes place. She combs her hair with a sea-shell. If there is a corpse on a ship she is supposed to follow the ship. She is described as a woman with long, golden hair, and from her waist downwards she has the body of a fish.
She is supposed to wear a tiny cap on the back of her head. If a mortal could get the cap he would be able to take home the mermaid with him.
One boy was supposed to capture the mermaid take her home and hide the skull cap in the rafters of this house. One day while he was away at a fair - she searched the
senior member (history)
2017-10-17 16:46
approved
rejected
awaiting decision
powers. On taking the wig off her head she looked a perfect human and very beautiful.
He brought her ashore and took her to his home. She was constantly asking him for the wig which he had carefully hidden away from her. Once as he was going to sea she asked him for her wig and promised him greet gifts at his return. He gave her the wig and at his return found she was gone and never saw her again.
senior member (history)
2017-10-17 16:44
approved
rejected
awaiting decision
The mermaids are a beautiful race living in rocks and caves in the wild part of the ocean. They are composed of half flesh and fish. The uppermost part of the body resembles that of the most beautiful lady. The power part resembles that of a fish.
Once a sea captain saw a mermaid sitting on a rock on the ocean, near Bantry, approaching near her with a ship he was charmed with her beauty. He got a sailor to lower a boat. They rowed to the rock and took the mermaid into the boat and on to the ship. On examining her he found she wore a wig which had magic
senior member (history)
2017-10-17 16:39
approved
rejected
awaiting decision
Mr Draper, Rockgrove, Dunmanway, said a Mermaid was seen opposite Wood Point in Courtmachserry. She used sit on the rocks on a fine summer evening when the sun was going down. She used be combing her hair. Whenever anyone went near the place she disappeared into the
senior member (history)
2017-10-17 16:36
approved
rejected
awaiting decision
Years ago a mermaid was seen by fisherman on Farmer's Rock. This Rock lies at Castle Park side of the harbour. The fishermen were going out to see and they saw her quite plainly seated on the rock combing her beautiful hair. When the fishermen were out by the Poitns a great storm arose and some of them were drowned, only a few returned. Some time afterwards other fishermen when going out fishing saw the mermaid but did not go further as it was thought to be a bad omen.
senior member (history)
2017-10-17 16:24
approved
rejected
awaiting decision
Before you as smart as you thought yourself. I was wondering when you would return it took you long enough to get over a mile.
Long ago a farmer saw a beautiful maiden on a rock, he invited her to his house and after a while he married her. At first they lived very happy together but, one day they had a row. The girl went out the door and made off for the strand, it wasn't long when the cows, the horses, the sheep, the fowl and the ducks followed her into the sea, the poor man was left alone without beasts or fowl or wife because she was a mermaid.
senior member (history)
2017-10-17 15:55
approved
rejected
awaiting decision
"Two men once say a mermaid while fishing at Beara. In two days time they were dead." "If a ship sees a mermaid it will sink."
senior member (history)
2017-10-17 15:54
approved
rejected
awaiting decision
(This townland is inland consequently there are no stories to be had about the sea - except the one given in this page.)
The upper part of her body is like a woman & the lower part like a fish with a tail. She come out of water singing to "comb her hair" and wear no clock when doing this.
"Once a mermaid was seen somewhere near the sea - she used to come out on the rocks every evening. There was always a sprat (small fish) with or near her. The fishermen that saw her were continually trying to catch the sprat because once the sprat is caught it is then quite easy to catch the mermaid.
Well a certain old fisherman caught the sprat and then caught the mermaid. She immediately changed into a beautiful maiden.
He took his mermaid home and married her. All the time of course he kept the sprat hidden. Years passed and they were awfully happy. They had children. The children were very clean - but the mother was cleaner still. She could not bear to see a speck of dirt in the house.
One day she ordered the children to clean the rooms upstairs. They did so and got another sprat which they showed to her. At that time the Fisherman was returning from the sea - he saw the mermaid and the children running past him - but did not know them. When he came home he guessed what had happened and he never saw them afterwards.
senior member (history)
2017-09-29 12:34
approved
rejected
awaiting decision
There was a man fishing in Lickbarrahen long ago and he saw a mermaid on the rock and he rand and her caught her. He brought her home and he put her cloak up in the thatch of the house. She never laughed while she was in the house; but one day when she a woman going out of the house without washing her hands after making a cake. One day the man was thatching the house and the cloak fell down. She snapped the cloak and ran from the house towards the sea and whilst running she laughed so loudly that she was heard all over this village.
senior member (history)
2017-09-29 12:29
approved
rejected
awaiting decision
hair. When he looked at the rock after-ward she saw the hair on the rock.
senior member (history)
2017-09-29 12:27
approved
rejected
awaiting decision
One day about fifteen years ago there was a crowd of us east in the shore curing fish. Outside Tráigín in the water we saw a mermaid. From her waist up she was like a woman and from that down she was turned the same as a fishe's tail. She was there a couple of hours and then she dived down and disappeared.
Another day Quinlan Murphy saw one to the north side of the island - she was up on a rock combing her
senior member (history)
2017-09-29 12:22
approved
rejected
awaiting decision
gan a lámha do nighe. Nuair a thug an mhurdhuach an méid sin fé ndeara go gháir sí aríṡ. Pé sgéal é nuair a bhí a' bhliadhain istig, pé sleánt a fuair sí ar an mbrat do sgiob sí léi é, agus go chuir sí di an doras amach, agus ní fheaca an fear a thuille í.
senior member (history)
2017-09-29 12:21
approved
rejected
awaiting decision
Bhí fear i Rinn Truirc fadó agus lá amháin do chuaidh sé síos cois na trágha agus do chonnaic sé murdhuach. Bhí 'na suidhe ar charraig agus í a cíoradh cinn. D'éalaig sé uirthi agus do shnap sé a brat uaithi agus thug sé leis abhaile í agus bhí sí ar feadh bliana ináirde ar an lochta aige. Níor labhair sí leo an fhaid a bhí sí sa tig.
Lá amháin do chuaidh bean a' tighe amach sa mhacha agus pé cor a chuir an bhó dhi, do bhuail an bhean í leis an mbuaraigh. Nuair do chonnaic an mhurdhuach an méid sin do gháir sí.
Lá eile do dhein bean a' tighe císte aráin agus do shiubhal sí amach
senior member (history)
2017-09-22 13:58
approved
rejected
awaiting decision
that she used to come back every seven years and sit on the rock and the day she appeared some one was sure to be drowned.
senior member (history)
2017-09-22 13:57
approved
rejected
awaiting decision
A mermaid is a being who has a head and breast like a woman and the rest of her body is like a fish. She has also the tail like a fish. She has very long golden hair flowing down along her back. She always lives in the sea.
There are several stories told about mermaids one is as follows.
One time four mermaids came up out of the sea and sat on a rock combing there lovely hair with beautiful combs. Two men were passing by and one of the mermaids had a lovely coat left on the shore of the sea one of the men took it and brought it home and hid it. The mermaid who owned the coat took the shape of a beautiful girl followed him to his house.
After a week she got married to the man. One day after about seven years as she was cleaning the house she got the coat and kept it. Then she said good bye to the man and told him that was what she wanted she took her own shape again and went into the sea and after
senior member (history)
2017-09-22 13:40
approved
rejected
awaiting decision
down the stack. He galloped the horse in order to get there before she would get to the hood. When he was coming in the garden gate she was just to the hood. She put it on her head, and made for the lake and she was never seen anymore.
senior member (history)
2017-09-22 13:38
approved
rejected
awaiting decision
a box. She begged him to give it to her. He refused and she stayed with him for fourteen years. After the first three years he married her. They had a family of three daughters. The girl was always looking to see if she could find the hood.
When the oldest girl was fourteen years of age, her father trusted to let her see him hide the hood in the heart of a stack of oats. He went to the forge one day to get a horse shod, and while he was gone, the mother asked her daughter where did her father hide the hood. She said he hid it in the middle of the stack of oats. As soon as she heard this, she went to the garden, and knocked down the stack of oats to the middle.
The man was on his return from the forge when he saw her pulling
senior member (history)
2017-09-22 13:36
approved
rejected
awaiting decision
man. One hot summer's day he happened to pass by this lake. When he drew near the lake, he heard the water splashing, and he wondered what was in it.
On going up to the lake he saw three ladies bathing in the water. They had three golden hoods left near where they were bathing. When they saw the man, two of them jumped out of the water, and took their hoods and put them over their heads. They went back into the water again and dissappeared. When the third one saw the other two going into the water with their hoods on, she came out to get her own.
The man ran and picked it up and brought it home with him. She followed him to the house for the hood. He locked the hood carefully
senior member (history)
2017-09-20 17:49
approved
rejected
awaiting decision
under the water but the owner of the cloak had to follow O'Shea to his house. Strange to tell they were married soon after. They reared children in their home but during all the years she was never seen to laugh. One day, when O'Shea was cleaning the house he threw the mermaid's cloak by accident out of the loft (where he had kept it safe from his wife). She grabbed it and ran towards the sea. O'Shea followed her on a white horse but she reached the sea before him. A huge wave arose and knocked O'Shea off his horse which was drowned. He was saved. Ever since by way of punishment from the sea-spirits any O'Shea cannot cross the sea at that place. (Several O'Shea's have been drowned in attempting
senior member (history)
2017-09-20 17:47
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time a girl was steeping flax in Glenade lake, when a mermaid came up out of the water and killed her. At moment a man happened to be passing by with his horse and he saw what the mermaid had done and he killed her. Just as he was up on his horse ready to ride home another mermaid followed him. He was just going in on the stable door when he turned round and saw the mermaid was close behind him; so he drew his sword and cut her in two halves. When this man died he was buried in Rosenver graveyard and monument was erected over his grave with the picture of his coat of arms and the mermaid on it.
senior member (history)
2017-09-20 17:46
approved
rejected
awaiting decision
One day a priest got a dummy's confession in Kiskeam written on a piece of paper which he put into his breviary. One night he was called to go to a sick person. He went on his horse and the night being wet he was drenched, afterwards got sick and died. His ghost was seen in his house taking a book from the press, opening and replacing it. One night a priest who had stopped up asked him why he came and the ghost told him about the confession. The priest destroyed the slip of paper and the ghost was never seen again.
II
On one May morning a man got up early and as he was leaving
senior member (history)
2017-09-20 17:44
approved
rejected
awaiting decision
out his cows he saw a woman at the meeting of three rivers with a spancel in her hand. When she saw him she ran and left the spancel after her. he picked it up and took it home. His grandmother put it over the fire and forgot till she was making the churn. She found she had double her usual amount of butter. She took the spancel and burned it and had the usual amount of butter after.
III.
One May morning when a number of people were gathered together on the sands of Rossbeigh they saw a band of mermaids combing their long hair in the water. One of the mermaids had a cloak laid on the sand and a man named O'Shea saw it. He seized it and ran home with it. Then the other mermaids cried and disappeared
senior member (history)
2017-09-20 17:35
approved
rejected
awaiting decision
Pósadh an lá san iad, agus bhí an saoghal ag eirighe go h-áluinn leo go ceann trí mblian ndéag. Bhí dhá’réag pástí gleóite acu fá’n am so agus sláinte an bhrádáin acu go léir.
D’imthigh an fear go dtí an t-aifreann i na aonar maidean Domhnaigh i gcuimhneamh an láe a bhuail a bhean draoidheachta leis, trí bliana déag roime sin, ach pé deabhadh nó easba cuimhne a bhí air ámthach, d’fhág sé an eochair sa ghlas – rud nár dhein sé riamh cheana – agus ar a theacht abhaile bhí an brat draoidhechta beirthe as an gcófra ag an murbhach agus í féin agus a dhá’réag clainne imthighthe fén bhfairrge gan a dtuairisc uatha!
Ní fheaca sé ó shoin iad.
“A,” ar seisean go díombádhach, “mairg a thugann cúl le cine agus ná pósann bean ar a aitheantas!”
senior member (history)
2017-09-20 17:31
approved
rejected
awaiting decision
Bhí óganach breágh, dathúil i na chomhnaídhe cois fairrge fadó riamh.
Ba bhéas leis eirighe go moch gach maidean Domhnaigh agus dul go dtí an chéad aifreann. Nuair a thagadh sé abhaile annsan. thugadh sé tamall de’n lá ag suidhe ar fhailltreacha na fairrge.
Domhnach áirithe agus é ar bharr faille mar sin, do-chonnaic sé uaidh síos ‘na suidhe ar chloich an bhean ba bhreághtha dar luigh súil duine riamh uirri. Bhí ceann breágh fionn-ruadh gruaige uirri, go raibh scáil an óir ins gach dlaoí djí, agus í ar sileadh léi go talamh léi. Ag cíoradh a cinn fe'n ngréin a bhí sí agus ní raibh a fhios ag an óig-fhear cérbh' í nó cad abh as í, mar isé a drom a bhí leis; agus na theannta san bhí brat draoidheachta tímcheall uirthi.
Déin sé síos fe na déin, mar chuimhnigh sé gur minic d'airig sé tracht ar murbhach agus nách foláir nó gurbh í bhí ann. D’éaluigh sé ar a bhairricíníbh laistiar di agus sciob an brat draoidheachta dá slinneánáibh anuas.
D’fhiafhruigh an t-óig-fhear de’n mhurbhach annsan an dtiocfadh sí leis agus é phosadh.
“Tiocfad,” ar sise, “má's dáiríribh duit – níl aon dul as agam anois, is dócha agus mé gan mo bhrat.”
Bheir sé leis abhaile í agus chuir sé an brat fé ghlas.
senior member (history)
2017-09-20 17:20
approved
rejected
awaiting decision
an bhean ba breághtha dár luig súil duine riamh airthi. Bhí ceann breágh fíonn-ruadh gruaige uirthi. Ag cíoradh a cínn a bhí sí. Ní raibh a fhios ag an óigfhear cérb' í nó cad as í. Dhein sé síos fé na déin, mar chuímhnig sé gur minic d'airig sé trácht ar chailín breágh a bhí ann. Thóg sé a brat uaithi. D'fhiafhruig sé dhi an dtiocfadh sí abhaile leis agus é a phósadh. Dubhairt an chailin go raghadh mar ná raibh aon dul as aici nuair a bhí a brat aige. Chuaidh an cailín breágh abhaile leis an mbuachaill. Pósadh iad agus bhí shaoghal suaimneasach acu.
Siobhán Ní Mhurchadha, Doirín Áluinn, Baile Mhúirne, Co. Chorcaighe.
Ó Phádruig Ua Murchadha, Doirín Áluinn, Baile Mhúirne.
senior member (history)
2017-09-20 17:16
approved
rejected
awaiting decision
Bhí ógánach breágh in a chómhnuighe cois fairrge fadó riamh. Ba bhéas leis eirighe go moch gach maidean agus dul go dtí an gcéad Aifreann. Nuair a thagadh sé abhaile tugadh sé tamall de'n lá 'na suidhe ar bhárr faille. Domhnach áirigthe agus é 'na suidhe ar bhárr faille mar sin, do chonnaic sé uaidh síos ar chloich
senior member (history)
2017-09-20 17:13
approved
rejected
awaiting decision
he died. He was from the Rennies and he was buried in Nohoval.
There was a mermaid seen in Ringabella about one hundred years ago. She came very near the shore. She was dressed in all colours. She was comping her hair. She had lovely long white hair. The man that saw her is dead now. His name was John Desmond. He is living in Ringabella. She did not speak to him. She wore six gold rings around her hair. Another day he saw her sitting on the rocks and she was singing songs. She was half a fish and a half a woman. She had a face as white as a sheet. When she would be coming of the rocks she crept on her hands. My name is Alice Wood. I live in the townland of Ballindeasig. my uncle told me this story. His name is William Foley, Ballindeasig.
senior member (history)
2017-09-20 17:10
approved
rejected
awaiting decision
Long ago a fairy cow in from the sea to a woman living down in Cos Cusheen. She was very poor. One day she wad down at the strand. She saw the cow away out in the ocean. The sea-cow made towards her. The cow followed her up to the door. She she put the cow into the house and kept her. The sea-cow had any amount of milk every day. Every year she used sell a calf. After twenty years the cow began to get lonely. One morning the old woman was milking the cow and she began to get cross. She called the cow names and gave her a kick in the back. The cow ran out of the house and down to edge of the water. After a while she started to call. She kept on calling, calling, until at last she brought her twenty calves along side of her. Then she went away with her twenty calves out to sea. They were never seen again. It happened over a hundred years ago.
My name is Kathleen Kiely, Rennies. My father todl me story. His name is John Kiely, Rennies. William Lynch told my father the story. He was seventy four year when
senior member (history)
2017-09-20 17:04
approved
rejected
awaiting decision
mermaid. She was sitting on a small rock combing her hair.
Denis O'Neill lit his pipe. He looked down over the cliff again and the mermaid was gone. He did not see her after that, so he went away home. Dennis O'Neill is still living in Rennies.
My name is Eugene Desmond. This was told to me by my father Michael Desmond, Rennies, Nohoval.
A long time ago a mer-maid was seen over in Barry's Head. She has hair, lovely golden hair. The colour of the hair was gold. She was like any ordinary woman. When the person went near her she went down into the sea. You wouldn't see a bit o fher then. She went away out on the sea. My grand-father saw her. That is my father's father. He had great luck after that. All the crops were very good. Nobody ever saw her since.
My name is Annie Kiely, Dunbogue, Nohoval, Kiely.
senior member (history)
2017-09-20 17:01
approved
rejected
awaiting decision
Long ago a man named Daniel Dempsey lived in Ballindeasig. He used to go to the sea-side now and again. Each time he saw a mermaid he went talking to her. She used to be comb ing her hair. It was coloured gold. He took her away with him. They got married and lived together for two years. They had one child. The child had webs in her legs. After four years the child used to go to the sea. The mermaid went away and took the child with her, and he never saw them again. The man was out working when they went away. The man was buried in Douglas. He was seventy two years when he died. My name is Kitty Kiely, Farren Brien. Jim Lyons told me the story. He is living in Farrenbrien. He is eighty years.
It once happened that a man named Denis O'Neill, Rennies was at the strand in Cusheen. He was walking along the top of the cliff. He looked down the cliff and saw a
senior member (history)
2017-09-20 16:10
approved
rejected
awaiting decision
Long ago when there were no roads it happened that a man named James Moran from this district went to Sligo. He went across the river Bonet at the steps in Sox. When he was returning it was night and he lost his way and he walked into a deep hole in the river and was drowned. When he did not return that night the neighbours went out in search of him. When they came to the river Bonet they saw his body in the water and a mermaid having him in her arms at a white-thorn bush. That bush never grew since and the place where he was drowned is called "Moran's hole."
senior member (history)
2017-09-20 16:06
approved
rejected
awaiting decision
Once upon a time a girl was steeping flax in Glenade lake, when a mermaid came up out of the water and killed her. At moment a man happened to be passing by with his horse and he saw what the mermaid had done and he killed her. Just as he was up on his horse ready to ride home another mermaid followed him. He was just going in on the stable door when he turned round and saw the mermaid was close behind him; so he drew his sward and cut her in two halves. When this man died he was buried in Rosenver graveyard and monument was erected over his grave with the picture of his coat of arms and the mermaid on it.