Number of records in editorial history: 1
senior member (history)
2019-07-19 09:27
approved
rejected
awaiting decision
Dubhairt sé go dtiocfadh an lá nuair a bheadh rotha iarainn ar chóistí teineadh ó dheas agus ó thuaidh, agus go mbeadh na clocha ag cainnt ar na bóithre. Sin iad na clocha míle.
Dubairt sé go dtiocfadh na liatha luatha agus go dtiocfadh an lá a séanfadh duine a bhó in-a dhoras féin; go dtiocfadh dhá ní eile, gur dhaoire an falach ná an rud a bheadh istigh ann; go beadh claidhtheacha ar na bóithre agus geataí ar na cros-bhóithre le lucht treaspáis a choinneál siar.
Dubhairt sé go dtiocfadh an lá nuair nach mbeadh bláth ar an bhfraoch agus go mbéarfaidhe fear i gCúige Mumhan, agus go mb’feairrde d’Éirinn gan a bhreith.
Dubhairt sé go dtiocfadh an lá nuair ba charadach an nach a bhéarfadh greim bidh d’á athair agus thiocfadh nidh eile is measa – beid na measa ghá dtomhos dubh.
Dubhairt sé go ndéanfaidhe droichead ar an Abhainn Mhóir ag Comhraic, agus nach gcríochnóchthaoi choidhche é. Tá se amhlaidh. Tá cloch amháin le cur ann go fóill, agus atá se mar sin ó rinneadh é, agus ní fhuil misneach ag duine ar bith an chloch sin a chur air – mar atá contabhairt ann is dóigh.
Dubhairt sé go dtiocfadh an lá nuair a bheadh na daoine ghá gcur i bpríosún, gan choir gan cháin, agus go mba chríonna an fear a rachadh thar fairrge, agus go dtiocfadh bliadhain an óir agus bliadhain an bhróin in-a dhiadh, bliadhain bheag eile nó dhó, agus is beag a bhéas beó in-a ndhiaidh.