Number of records in editorial history: 5
senior member (history)
2018-01-23 09:56
approved
rejected
awaiting decision
Ta cúig reiligi i bparóiste Chille Chaoi.
1. Cill Fhiacra:-
Tá roilig i gCill Fhiacra agus gheibheann sé a h-ainm ó'n áit. Míle go leith soir ó dheas ó'n mbaile atá sé. Tá sé i mbaile fearainn (-). Chiotar ó'n bhfioghar thíos cé'n cuma atá air. Tá fánaidh lei i dtreo an deiscirt. Tá sé roinnte i ndá chuid i.e. is leis na Catoilicigh an roinn is mó ortha san agus cuirtear protastúnaigh 'sa gcuid eile. Tá falla a' dheighilt ón a chéile agus geata fé leith a' dul isteach ionnta araon. Níl crainn na toir ann. Tá fothrach cille - beann amháin de 'san roilig Catoiliceach, agus tugann sé aghaidh ar an oirthear. Tá daoine curtha ar ghach taobh de'n bhfothrach san. Tá an roilig chomh lán san go ndúnfar an áit sar a bhfad. Cuirtear daoine ann go fóill ach go h-áirighthe. Tá cros nó leac os cionn furmhór na n-uaigh ach is le fiche bliain anuas a tógadh iad beagnách. Cuid de's na leacacaibh táid 'n-a seasamh anáirde go díreach ag ceann na h-ugha,
senior member (history)
2018-01-11 17:08
approved
rejected
awaiting decision
Ta cúig reiligi i bparóiste Chille Chaoi.
1. Cill Fhiacra:
Tá reilig i gCill Fhiacra agus geibheann sé a h-ainm on áit. Míle go leith soir ó dheas on mbaile atá sé. Tá sé i mbaile fearainn. Ciotar on bhfiogur thios ce'n cuma atá air. Tá fanaidh lei i dtreo an deiscirt. Tá sé roinnte i ndá chuid i.e. is leis na Catoilicigh an roinn is mo ortha san agus cuirtear protastunaigh 'sa gcuid eile. Tá falla a' dheighilt ón a chéile agus geata fé leith a' dul isteach ionnta araon. Níl crainn na toir ann. Tá fothrach cille - beann amháin de 'san roilig Catoiliceach, agus tugann sé aghaidh ar an oirthear. Tá daoine curtha ar ghaeh taobh de'n bhfothrach san. Tá an roilig chomh lán san go ndúnfar an áit sar a bhfad. Cuirtear daoine ann go foill ach go h-airighthe. Tá cros no leac os cionn furmhór na n-uaigh ach is le fiche bliain anuas a togadh iad beagnach. Cuid de's na leacacaibh taid 'n-a seasamh anairde go direach ag ceann na h-ugha,
senior member (history)
2017-12-10 18:01
approved
rejected
awaiting decision
Ta cuig reiligi i bparoiste Chille Chaoi.
1. Cill Fhiacra:
Ta reilig i gCill Fhiacra agus geibheann se a h-ainm on ait. Mile go leith soir o dheas on mbaile ata se. Ta se i mbaile fearainn. Ciotar on bhfiogur thios ce'n cuma ata air. Ta fanaidh lei i dtreo an deiscirt. Ta se roinnte i nda chuid i.e. is leis na Catoilicigh an roinn is mo ortha san agus cuirtear protastunaigh 'sa gcuid eile. Ta falla a' dheighilt on a cheile agus geata fe leith a' dul isteach ionnta araon. Nil crainn na toir ann. Ta fothrach cille - beann amhain de 'san roilig Catoiliceach, agus tugann se aghaidh ar an oirthear. Ta daoine curtha ar ghaeh taobh de'n bhfothrach san. Ta an roilig chomh lan san go ndunfar an ait sar a bhfad. Cuirtear daoine ann go foill ach go h-airighthe. Ta cros no leac os cionn furmhor na n-uaigh ach is le fiche bliain anuas a togadh iad beagnach. Cuid de's na leacacaibh taid 'n-aseasamh anairde go direach ag ceann na h-uga,
senior member (history)
2017-12-07 21:06
approved
rejected
awaiting decision
Ta cuig reiligi i bparoiste Chille Chaoi.
Cill Fhiacra:
Ta reilig i gCill Fhiacra agus geibheann se a h-ainm on ait. Mile go leith soir o dheas on mbaile ata se. Ta se i mbaile fearainn. Ciotar on bhfiogur thios ce'n cuma ata air. Ta fanaidh lei i dtreo an deiscirt. Ta se roinnte i nda chuid i.e. is leis na Catoilicigh an roinn is mo ortha san agus cuirtear protastunaigh 'sa gcuid eile. Ta falla a' dheighilt on a cheile agus geata fe leith a' dul isteach ionnta araon. Nil crainn na toir ann. Ta fothrach cille - beann amhain de 'san roilig Catoiliceach, agus tugann se aghaidh ar an oirthear. Ta daoine curtha ar ghaeh taobh de'n bhfothrach san. Ta an roilig chomh lan san go ndunfar an ait sar a bhfad. Cuirtear daoine ann go foill ach go h-airighthe. Ta cros no leac os cionn furmhor na n-uaigh ach is le fiche bliain anuas a togadh iad beagnach. Cuid de's na leacacaibh taid 'n-aseasamh anairde go direach ag ceann na h-uga,
senior member (history)
2017-12-07 20:56
approved
rejected
awaiting decision
Ta cuig reiligi i bparoiste Chille Chaoi.
Cill Fhiacra:
Ta reilig i gCill Fhiacra agus geibheann se a h-ainm on ait. Mile go leith soir o dheas on mbaile ata se. Ta se i mbaile fearainn. Ciotar on bhfiogur thios ce'n cuma ata air. Ta fanaidh lei i dtreo an deiscirt. Ta se roinnte i nda chuid i.e.is leis na Catoilicigh an roinn is mo ortha san agus cuirtear protastunaigh 'sa gcuid eile. Ta falla a' dheighilt on a cheile agus geata fe leith a' dul isteach ionnta araon. Nil crainn na toir ann. Ta fothrach cille - beann amhain de 'san roilig Catoiliceach, agus tugann se aghaidhar an oirthear. Ta daoine curtha ar ghaeh taobh de'n bhfothrach san. Ta an roilig chomh lan san go ndunfar an ait sar a bhfad. Cuirtear daoine ann go foillach go h-airighthe. Ta cros no leac os cionn furmhor na n-uaigh ach is le fiche bliain anuas a togadh iad beagnach. Cuid de's na leacacaibh taid 'n-aseasamh anairde go direach ag ceann na h-uga,