Profile

Name and surname
Seosamh Mac Ionmhain
A few words about myself
Is iarmhúinteoir Gaelscoile mé, agus IarShíceolaí scoile. Ghnóthaigh ArdTeastas Gaeilge na Roinne Oideachais sna 90dí agus déanaim go leor oibre don GHÚM ar aistriúcháin. Tá taithí mhaith agam ar an seanchló a léamh.
Status
senior member

Statistics

41
number of newly created transcriptions
17
number of edited transcriptions
Editorial history